Monteringsinstruktioner for - Emerson Climate Technologies

emersonclimate.com

Monteringsinstruktioner for - Emerson Climate Technologies

2.1.3 Installationssted

Kompressorerne skal installeres på et solidt, plant underlag.

2.1.4 Monteringsdele

Der medfølger normalt fire vibrationsdæmpere til alle kompressorer. De dæmper kompressorens ryk ved opstart og reducerer transmission

af støj og vibrationer til kompressorens fundament, når den er i drift. Den indvendige metalmuffe fungerer som et styr, der holder vibrationsdæmperen

på plads. Den er ikke beregnet til at modstå belastninger, og et for stort moment på møtrikkerne kan knuse muffen. Dens

indvendige diameter passer ca. til en M8- bolt. Tilspændingsmomentet skal være 13 ± 1 Nm. Det er afgørende, at muffen ikke trykkes sammen.

BEMÆRK! Oplysninger om monteringsdele findes under Technical Information C7.11.2 ”Scroll Mounting Parts”

på www.emersonclimate.eu.

2.2 Slaglodning

Figur 2: Slaglodning af indsugningsrør

VIGTIGT!

Blokering! Risiko for nedbrud af kompressoren! Under slaglodning skal der være et

jævnt flow af iltfri nitrogen ved meget lavt tryk gennem systemet. Nitrogen fjerner atmosfærisk

luft og forhindrer dannelse af kobberoxider i systemet. Hvis der dannes kobberoxider,

er der risiko for, at de senere transporteres med rundt i systemet, hvor de kan

blokere eller tilstoppe de filtre, som beskytter kapilarrør, termiske ekspansionsventiler

og smørekanaler I kompressoren.

Snavs eller fugt! Risiko for lejesvigt! Fjern ikke propperne, før kompressoren er anbragt

i enheden, så risikoen for indtrængning af fugt og snavs minimeres.

Copeland-Scrollkompressorer har kobberbelagte sugegas- og trykgasstudse.

Disse rør er mere robuste og får ikke så nemt utætheder, som kobberrør. Stål

og kobber har forskellige termiske egenskaber, så der skal muligvis anvendes en

anden slaglodningsmetode end normalt.

Figur 2 viser den korrekt loddeprocedure for sugegas- og trykgasstudsen på en

Scrollkompressor.

• De kobberbelagte stålrør på Scrollkompressorer kan loddes på stort set samme måde som normale kobberrør.

• Anbefalede loddematerialer: Alle fosforlod-materialer kan anvendes, helst med et indhold på mindst 5 % sølv. Materialer med et sølvindhold

på 0 % kan dog også anvendes.

• Kontrollér, at rørsamlingerne er rengjorte både indvendigt og udvendigt før montering.

• Opvarm område 1 med en brænder med dobbelt loddetråd.

• Flyt brænderens flamme til område 2, når røret er ved at nå loddetemperaturen.

• Opvarm område 2 til loddetemperatur ved at bevæge brænderen op og ned og rotere rundt i røret, så det opvarmes jævnt. Påfør loddemate-

riale i sammenføjningen, mens brænderen bevæges rundt om sammenføjningen, så loddematerialet fordeles langs hele omkredsen.

• Når loddematerialet er fordelt rundt om hele sammenføjningen, flyttes brænderen til område 3. Herved trækkes loddematerialet ned i sam-

menføjningen. Opvarmningstiden for område 3 skal være så kort som mulig.

• Som ved alle lodninger vil overopvarmning forringe resultatet.

Frakobling:

• Opvarm langsomt og jævnt samlingerne på områderne 2 og 3, indtil loddematerialet blødgøres, og røret kan trækkes ud af samlingen.

Montering:

• Anbefalede loddematerialer: Fosforlod-materialer med mindst 5 % sølv eller sølvholdigt loddemateriale, som anvendes til andre kompressorer.

Stål og kobber har forskellige termiske egenskaber, så der skal muligvis anvendes en anden slaglodningsmetode end normalt.

BEMÆRK! Undgå, at kontraventilen I trykgasstudsen overopvarmes eller tilstoppes af loddemateriale.

4

More magazines by this user
Similar magazines