26.07.2013 Views

Formand - Søg almindelig bolig i Esbjerg

Formand - Søg almindelig bolig i Esbjerg

Formand - Søg almindelig bolig i Esbjerg

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2<br />

FORMANDEN HAR ORDET<br />

Afdelingsmøderne<br />

Året flyver som sædvanligt af sted, - så<br />

alle vore afdelingsmøder har endnu engang<br />

passeret ”revy”, og her vil jeg fortælle<br />

lidt fra møderne.<br />

De første afdelingsmøder startede allerede<br />

den 17. februar. Det var afdeling 3<br />

og 4 (Jagtvej/Palnatokes Alle og Hermodsvej)<br />

der kom først ud af starthullerne,<br />

hvorefter det gik slag i slag, indtil<br />

der, traditionen tro, blev afsluttet på Fanø<br />

den 12. marts.<br />

Afdelingsmøderne forløb i år – som<br />

gennem de senere år – særdeles fredeligt.<br />

Både afdelingsbestyrelserne og beboerne<br />

har de fleste steder vænnet sig til<br />

procedurerne, og det har betydet meget<br />

for mødernes forløb.<br />

Der var i flere afdelinger forslag, som<br />

sikkert kan have interesse for andre, så<br />

lad os tage turen omkring i de afdelinger,<br />

der har haft ekstraordinære forslag<br />

på programmet.<br />

Igen i år er der nogle, der kan få deres<br />

ønske om et nyt køkken opfyldt.<br />

Afdeling 6 (Platanvej/Bøndergårdsvej)<br />

og afdeling 27 (Kallesbjergvej på Fanø)<br />

havde begge forslag om individuel<br />

køkkenrenovering på dagsordenen, og i<br />

begge afdelinger blev forslaget vedtaget.<br />

Vedtagelserne betyder, at beboerne i<br />

de to afdelinger nu, hvis de ønsker det,<br />

kan få nyt køkken installeret mod en<br />

månedlig huslejeforhøjelse.<br />

En enkelt afdeling – Fyrparkens etagebyggeri<br />

afdeling 9 - skal have en generel<br />

udskiftning af køkkener. Afdelingen fik<br />

for et par år siden en større udvendig ansigtsløftning,<br />

og nu er tiden kommet til<br />

det indvendige.<br />

Kollegienet <strong>Esbjerg</strong>, som skulle dække<br />

alle kollegier i Ungdomsbo og <strong>Esbjerg</strong><br />

Kollegieforening, har et hængeparti<br />

på Sct. Georgs Kollegiet i <strong>Esbjerg</strong>. Kollegiet<br />

har hidtil sagt nej til tilslutning til<br />

nettet, og forslaget var endnu engang<br />

med på afdelingsmødet.<br />

Det faldt med et lille flertal på to stemmer,<br />

men vil som vedtaget blive sendt til<br />

urafstemning i afdelingen.<br />

Sammenlægning af afdelinger i år<br />

gjaldt afdeling 28 Sct. Georgs Kollegiet,<br />

Fanø og afdeling 38, der er en del af det<br />

tidl. posthus på Fanø. Begge steder er<br />

der kollegie<strong>bolig</strong>er.<br />

I afdeling 28 er der forslag om en omlægning<br />

til familie<strong>bolig</strong>er, og dermed<br />

sammenlægning af lejligheder. I afdeling<br />

38 er der en enkelt sammenlægning af<br />

lejligheder. På afdelingsmødet blev det<br />

besluttet, at forslaget skal sendes til urafstemning.<br />

Begge afdelinger har udlejningsvanskeligheder.<br />

Kollegie<strong>bolig</strong>er på Fanø står tomme,<br />

men en redningsplan for de to afdelinger<br />

er gjort mulig gennem økonomisk støtte<br />

fra Landsbyggefonden. Kravet er bl.a. en<br />

sammenlægning af afdelingerne. Fanø<br />

Kommune her i sagens natur været med<br />

inde i billedet, og givet tilsagn til projektet.<br />

Det var i korte træk nogle af de specielle<br />

ting, der har været oppe på afdelingsmøderne.<br />

Der har også været andre<br />

forslag fremme, men det er op til de siddende<br />

afdelingsbestyrelser at få skrevet<br />

noget om det i Trappenyt.<br />

En ting skal lige nævnes her til sidst.<br />

Fælles for næsten alle møderne var, at<br />

vore viceværter, der normalt er et jaget<br />

folkefærd, fik megen positiv omtale på afdelingsmøderne.<br />

Hanne Christensen<br />

<strong>Formand</strong> for Ungdomsbo


Flyttede ned<br />

i baggården<br />

Det er bare blevet så godt!<br />

Ketty(76) og Svend Aage Jensen (80)<br />

er glade for deres nye lejlighed i karremidten<br />

– Østergade 62 E, hvor de flyttede<br />

ind 1. april. Og samtidig kan de fra<br />

haven ”se hjem”.<br />

De har siden 1976 boet i en lejlighed i<br />

Østergade 64, som også er Ungdomsbo.<br />

Her kunne de fra vinduerne se ned i en<br />

baggård, som var et stort vildnis af<br />

buske og træer.<br />

Her har Ungdomsbo nu bygget seks<br />

senior<strong>bolig</strong>er, og ægteparret var ikke sene<br />

til at melde sig, da beslutningen om<br />

byggeriet blev taget. Her ville de bo på<br />

deres ældre dage!<br />

Ægtepar kan se hjem til deres gamle lejlighed<br />

Svend Aage Jensen i haven ved parrets nye lejlighed, hvorfra han kan se op på vinduerne i deres gamle lejlighed.<br />

Fra vinduerne i deres gamle lejlighed<br />

har de fulgt byggeriet, og Svend Aage<br />

Jensen har med sit fotografiapparat fastholdt<br />

hele forløbet.<br />

Ægteparret er begejstret, og flytningen<br />

kom lige i rette tid, idet Ketty<br />

Jensen ved årsskiftet blev afhængig af en<br />

kørestol for at kunne komme rundt.<br />

- Der er fin plads til os her, og med<br />

nogle ekstra skabe kan vi også få plads<br />

til alle vore ting, siger Svend Aage<br />

Jensen, der også er glad for den lille have.<br />

- Det er blevet så fint her, og lejlighederne<br />

ligger så dejligt centralt. Det kunne<br />

ikke være bedre, synes vi.<br />

Indhold<br />

Side 3<br />

Flyttede ned i baggården<br />

Side 4<br />

Repræsentantskabsmøde<br />

Side 5<br />

Nyt medlem af hovedbestyrelsen<br />

Side 6<br />

Han kan ikke lade være<br />

Side 8<br />

Godt naboskab<br />

Side 8<br />

Afdelingsmøde i afd. 8<br />

Side 9<br />

Nye nærbetjente på Stengårdsvej<br />

Side 10<br />

Madopskrifter fra Somalia<br />

Side 11<br />

Liste over afdelingsbestyrelser<br />

Side 15<br />

Opfordring til dyrevenner<br />

Side 17<br />

Nyt fra administrationen<br />

Bagsiden<br />

Konkurrence<br />

Forsidefoto:<br />

(Foto: Uffe bølling)<br />

3


4<br />

Repræsentantskabsmøde<br />

85 var mødt frem, da Ungdomsbo holdt repræsentantskabsmøde tirsdag den 19. marts på <strong>Esbjerg</strong> Højskole.<br />

<strong>Formand</strong>en Hanne Christensen fortalte i sin beretning om bl.a. de netop afviklede afdelingsmøder,<br />

individuel køkkenrenovering, Kollegienet <strong>Esbjerg</strong> og sammenlægninger af afdelinger.<br />

Forretningsfører Tonny Nissen fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 2,7 millioner kr.<br />

Det er bl.a. et meget stort afkast på værdipapirer, der har været medvirkende til det pæne overskud.<br />

Til hovedbestyrelsen genvalgtes næstformand Bent Bluhme.<br />

Der var desuden genvalg til Søren Egdal og Niels Moslund.<br />

Nyvalgt blev Berit Jensen, der er formand i afd. 27-39-58 på Fanø.<br />

Hun afløser Allan Schmidt, der fraflytter sin lejlighed i Ungdomsbo.<br />

Første suppleant blev Inger Tingberg, og 2. suppleant Ole Antonsen.


Nyt medlem af hovedbestyrelsen<br />

Berit Jensen er formand for afd. 27-39-58 på Fanø og<br />

nu også medlem af hovedbestyrelsen.<br />

Hovedbestyrelsen har igen fået et medlem,<br />

der bor på Fanø.<br />

Berit Jensen (52), formand for afdeling<br />

27-39-58, blev valgt på repræsentantskabsmødet.<br />

- Jeg flyttede til Fanø i 1982, så jeg når<br />

God afdeling -<br />

- Når jeg hører, hvilke problemer, man<br />

arbejder med i de andre afdelinger i<br />

Ungdomsbo, så må jeg sige, at her er det<br />

i småtings-afdelingen, når der er problemer,<br />

der skal klares, siger Berit Jensen.<br />

Hun synes, det er en god afdeling,<br />

hun er formand for. Og hun kender da<br />

også stort set alle beboerne.<br />

- Man finder jo hurtigt ud af, hvem der<br />

gerne vil slå en sludder af, og hvem der<br />

kun nikker goddag. Det er helt fint. Men<br />

det betyder, at vi stort set altid kan snakke<br />

os til rette, hvis der er problemer/klager.<br />

Der er dog lige en enkelt ting, der kan<br />

få Berit Jensen op at stå. Det er storskrald.<br />

aldrig at blive en rigtig fannik, siger Berit<br />

Jensen med et smil. Men hun føler sig<br />

alligevel rigtig godt hjemme på Fanø.<br />

Her har hun i mange år arbejdet med<br />

feriehusudlejning, og siden hendes daværende<br />

firma nedlagde kontoret på Fanø,<br />

har hun haft job i en tøjbutik. I øjeblikket<br />

går hun dog sygemeldt.<br />

Hun flyttede i 1996 ind i Ungdomsbo,<br />

hvor hun bor på Kallesbjergvej 22C med<br />

- Vores nye tømningsordning fungerer<br />

godt. Vi har lavet en frivillig ordning, så<br />

os der kan, tager en spand med fra de<br />

beboere, der ikke selv kan køre affaldsspanden<br />

ned på parkeringspladsen, og<br />

det fungerer fint.<br />

- Men vores storskraldsordning, som<br />

bliver afhentet hver anden torsdag, fungerer<br />

ikke. Der sættes skrald ned på parkeringspladsen<br />

daglig, og det betyder, at<br />

p-pladsen nu er blevet en permanent losseplads.<br />

- Og det er ikke kun storskrald, der<br />

sættes, næ, det er også det restaffald,<br />

der skulle have været i affaldsspanden.<br />

Fanø igen repræsenteret i Ungdomsbos bestyrelse<br />

de to døtre på nu 12 og 18 år. Den ældste<br />

– datteren på 26 år – har for længst forladt<br />

reden, og bor nu i Københavns-området.<br />

Trods det forholdsvise korte ophold i<br />

Ungdomsbo har hun allerede været formand<br />

i afdeling 27-39-58 i to perioder.<br />

Hun blev det allerede første gang i 1996<br />

og var så formand i to perioder.<br />

- Men da jeg også godt vil prøve at bo<br />

i afdelingen uden at være formand, valgte<br />

jeg at stoppe på posten i 2000.<br />

Men to år senere var der ingen kandidater<br />

til formandsposten, og hun indvilligede<br />

i at tage en ny tørn.<br />

Og efter en kort betænkningstid sagde<br />

hun også ja til at stille op til hovedbestyrelsen.<br />

- Jeg synes, det kunne være spændende,<br />

og jeg kan nok også godt lide at være<br />

med til at bestemme, siger Berit Jensen<br />

- Jeg er glad for de nye tendenser i<br />

Ungdomsbo, hvor man går væk fra standardiseringen,<br />

og at beboerne selv kan<br />

være med til at sætte deres præg på deres<br />

lejlighed.<br />

Selv glæder Berit Jensen sig over, at<br />

man nu i afdeling 27 kan få individuel<br />

køkkenrenovering, og hun stiller op som<br />

den første i køen til et nyt køkken.<br />

men hvordan er det lige med storskrald<br />

Den manglende sortering betyder, at affaldet<br />

heller ikke bliver taget med, når<br />

storskrald afhentes.<br />

- Det er nemlig ikke deres opgave at<br />

sortere, - og i øvrigt heller ikke viceværtens,<br />

men beboernes egen opgave, siger<br />

Berit Jensen, der sammen med den øvrige<br />

afdelingsbestyrelse har talt med store<br />

bogstaver over for beboerne.<br />

Viceværten bruger også meget tid på<br />

sortering/oprydning, og det er ikke rimeligt.<br />

- Det er en opgave, vi skal have løst<br />

her og nu, fastslår det nye medlem af hovedbestyrelsen.<br />

5


6<br />

Han kan ikke lade være<br />

Cajus alias Kaj Nielsen føler han har brug for at digte<br />

- Jeg har altid skrevet. Jeg føler, jeg har<br />

brug for det. Det er min måde at afreagere,<br />

så jeg har styr på min tilværelse og ro<br />

i sindet, fortæller Kaj Nielsen.<br />

Inspirationen får han når han går en<br />

tur. Han ser de små ting og de skæve<br />

vinkler i naturen.<br />

Hjemme i lejligheden på Stengårdsvej<br />

skrives digtene, og det gøres i hånden.<br />

Kaj Nielsen er ikke til de moderne ting,<br />

såsom en computer.<br />

63 årige Kaj Nielsen alias Cajus er ofte<br />

god for et digt, både om aktuelle emner<br />

og ting der sker på trappen lige uden for<br />

døren. Han er en ivrig bidragsyder til<br />

Trappenyt. Og han håber på, at han en<br />

dag får en digtsamling udgivet. De er<br />

sendt, men endnu er der ingen, der har<br />

”bidt på”.<br />

Foruden at digte maler han også lidt,<br />

og de kreative evner mener han er en arv<br />

fra hans bedstefar.<br />

- Han var også bundmusikalsk, men<br />

det har jeg desværre ikke arvet, siger Kaj<br />

Nielsen, der er glad for, at både datteren<br />

og sønnen har arvet de kreative gener.<br />

Kaj Nielsen er en meget beskeden –<br />

og lidt genert - mand, der helst ikke vil<br />

tale om sig selv.<br />

Hvorfor vil du skrive om mine digte,<br />

er hans kommentar.<br />

Foruden de kreative evner er han også<br />

et meget socialt menneske, der gerne giver<br />

en hånd med, når der er aktiviteter på<br />

Stengårdsvej.<br />

Han er afdelingsformand i afdeling 15.<br />

Det har han været i seks år nu, og han<br />

kan i det hele taget godt lide at engagere<br />

sig i livet uden for døren.<br />

- Desværre er der færre og færre, der<br />

gider engagere sig.<br />

Kaj Nielsen er indfødt esbjergenser og<br />

har boet mange steder rundt i byen, men<br />

han er glad for Stengårdsvej.<br />

Han er nu gået på efterløn, og det giver<br />

også tid til at læse mange bøger.<br />

I arbejdslivet var det rør. Han er uddannet<br />

rørlægger.<br />

Det har mest været fjernvarmen, og<br />

det har betydet, at han har rejst siden<br />

han var 18 år.


Alt dette kan man høre<br />

på en trappeopgang<br />

i mit kvarter, Stengårdsvej.<br />

Man mødes<br />

God morgen ˆ god dag<br />

Har du hørt<br />

vi skal til at have vandmålere op?<br />

ja ja<br />

det er da fint<br />

vi får det godt!<br />

Har du hørt<br />

vi skal betale halvtreds kroner<br />

for trappevask?<br />

ja ja<br />

det er da billigt!<br />

Og det er da fint<br />

vi får det godt<br />

vi har det godt!<br />

men<br />

har du hørt<br />

om kampen i Irak?<br />

ja ja ja<br />

det har jeg<br />

det er ikke så godt!<br />

Der er miner<br />

der hvor du bor<br />

solgt af stormagtens pengemænd!<br />

Der var engang<br />

du havde en bror<br />

samt en mor,<br />

der lød et brag<br />

nu er der kun en arm<br />

og minderne.<br />

Der er minder<br />

der hvor du bor,<br />

men men<br />

bliver du nogensinde stor???<br />

Du er født<br />

i et minefelt‚<br />

nej nej med Irak<br />

er det ikke så godt<br />

men<br />

VI har det godt!<br />

»Cajus«<br />

Kai Nielsen<br />

7


8<br />

Godt naboskab på Stengårdsvej<br />

Godt naboskab er guld værd. Det giver tryghed i hverdagen.<br />

Det har Inge Schmidt (69)oplevet. Og det vil hun gerne sige<br />

sin nabo taxachauffør Erling Jespersen tak for.<br />

- Jeg er gangbesværet på grund af slidgigt i knæerne. På det<br />

seneste har jeg haft nogle perioder, hvor jeg lider af svimmelhed.<br />

Hvis jeg falder, kan jeg ikke selv komme op igen, men så<br />

ringer jeg blot til min nabo, fortæller Inge Schmidt.<br />

De to bor dør om dør på Stengårdsvej 70. Og det var lidt af<br />

en tilfældighed, det gode naboskab kom op at stå.<br />

- Min datter kunne ikke selv hjælpe mig op, så hun ringede<br />

på naboens dør. Og siden har han sagt, jeg blot skal ringe til<br />

ham. Han brokker sig aldrig. Sidste gang var han på arbejde,<br />

han holdt i lufthavnen, men som jeg sagde, jeg skal nok blive<br />

liggende til du kommer!<br />

Der var lidt flere end sidste år, da afdeling<br />

8 (Stengårdsvej) holdt afdelingsmøde<br />

onsdag den 5. marts 2003.<br />

50 ud af 270 lejemål var repræsenteret.<br />

Derudover deltog varmemester Freddy<br />

Kroager, viceværterne Laila Bottelet<br />

og Anette Jacobsen. Fra hovedbestyrelsen<br />

Hanne Christensen, Hanne Laursen<br />

og Nils Moslund samt fra administrationen<br />

Tonny Nissen, Aase Gade, og Erik<br />

Boyschau.<br />

Freddy Kroager er fra 1. marts også<br />

blevet varmester for afdeling 14-15, så<br />

han nu har hele den ene side af<br />

Stengårdvej.<br />

Vi havde endnu engang spøgsmålet<br />

om fast trappevask, som igen blev nedstemt.<br />

Nu kommer det til urafstemning,<br />

og lad os så håbe, det bliver et ja. Det vil<br />

spare både os i bestyrelsen og administrationen<br />

for en masse arbejde, - og dertil<br />

kommer økonomien.<br />

Inge Schmidt har også sin egen telefonkæde som omfatter<br />

søsteren og en barndomsveninde.<br />

- Veninden og jeg ringer på skift til hinanden, mens min<br />

søster ringer til mig hver dag. Det er dejligt og trygt at tænke<br />

på, når man er alene.<br />

Endnu kan hun godt komme ud af lejligheden, hvor hun har<br />

boet i 20 år. Hendes køretøj - en rollator – holder nede ved<br />

døren, og et ekstra gelænder betyder, at hun også kan hive sig<br />

op ad trapperne.<br />

Det håber hun fortsætter, for hun er så glad for lejligheden<br />

og stedet, at hun, som hun siger: ”jeg skal bæres herfra og der<br />

skal være låg på”!<br />

Afdelingsmøde i afdeling 8<br />

Afdeling 8<br />

<strong>Formand</strong><br />

Elva Lyth<br />

Bestyrelsesmedlemmer:<br />

Karen Grinderslev<br />

Inger Tingberg<br />

Johnny Kristiansen<br />

Adman Kazem Salek<br />

Suppleanter<br />

Rita Thamdrup<br />

Bassel<br />

Nabo står altid klar til at hjælpe<br />

Trappevask, affaldssortering, grill og udearealer på programmet<br />

Så var der vores affaldssortering, hvor<br />

beboerne ikke er ret gode til at sortere.<br />

Men for eftertiden vil de, som ikke sorterer,<br />

komme af med en afgift på 150 kr, -<br />

straks og uden advarsel. Las os så håbe,<br />

det vil hjælpe<br />

Grill i haven/på altanen må man godt.<br />

Vi vil bare gerne her igennem opfordre<br />

folk til at tage hensyn, da det kan være<br />

til stor gene for de omkring boende.<br />

Ordensreglementet blev godkendt, og<br />

det gjorde vores budget også.<br />

Så er der de nyrenoverede udearealer.<br />

De er ikke helt færdige endnu. Der er fliser<br />

og lignende, der skal rettes samt beplantning.<br />

Vi er meget kede af, at så<br />

mange vader lige igennem bøgehækken.<br />

Lad dog være med det, - og få også jeres<br />

børn til at gå uden om.<br />

Hilsen afdelingsbestyrelsen<br />

Inger Tingberg


Nye nærbetjente<br />

på Stengårdsvej<br />

Cyklen er et vigtigt arbejdsredskab for de to nye betjente,<br />

som nu bemander nærpoliti-stationen på<br />

Stengårdsvej.<br />

Karl Johan Gregersen og Johannes Nielsen er de to<br />

på cyklerne, som jævnligt vil kunne ses rundt i området.<br />

- <strong>Esbjerg</strong> Politi prioriterer arbejdet ude i områderne<br />

meget højt, og derfor er vi nu to her på stationen, fortæller<br />

de to nye nærbetjente på Stengårdsvej.<br />

- Ideen med vores arbejde er at skabe kontakt til<br />

folk, der bor i området. Tryghed er nøgleordet. Vi<br />

skal forebygge i stedet for at efterbehandle.<br />

- Vi plejer at sige, vi skal knække fødekæden, så vi<br />

undgår at få kriminelle unge. Vi har her i <strong>Esbjerg</strong> heldigvis<br />

indtil videre sluppet for de forhold med bander,<br />

som vi hører om fra Odense og Haderslev. Det skulle<br />

vi også gerne i fremtiden, og det er her, vi kan komme<br />

ind ved at forebygge, siger Karl Johan Gregersen og<br />

Johannes Nielsen, der føler, de er blevet godt modtaget<br />

på Stengårdsvej både af de forskellige samarbejdspartnere<br />

og af beboerne.<br />

- Alle er velkomne her på vores kontor, uanset om<br />

det er med stort eller småt. Vi har de faste åbningstider,<br />

hvor vi med sikkerhed kan træffes. Men man er<br />

også velkommen uden for disse timer, hvor vi ofte vil<br />

være at finde på kontoret, eller også ved projektmedarbejder<br />

Jette Sejerup altid, hvor vi kan træffes.<br />

Ring til projektmedarbejder Jette Sejerup<br />

tlf. 27 15 65 81 og hør nærmere.<br />

Den tidligere leder er flyttet fra området<br />

1. maj, og nu mangler vi en ny, der har lyst til<br />

at tage sig af butikken. Åbningstiderne finder<br />

vi ud af, så det passer ind i din hverdag!<br />

Karl Johan Gregersen og Johannes Nielsen er de to nye nærbetjente på Stengårdsvej.<br />

<strong>Søg</strong>er leder til<br />

Byttecentralen<br />

på Stengårdsvej<br />

• Har du lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde?<br />

• Kunne du tænke dig at stå for genbrugscentret/<br />

byttecentralen på Stengårdsvej?<br />

• Det kan lade sig gøre at blive aktiveret<br />

igennem Arbejdsmarkedsafdelingen!<br />

Projektkontoret, Stengårdsvej 163<br />

9


10<br />

I Trappenyt har vi startet en ny serie med spændende etniske opskrifter. Velbekomme!<br />

Madopskrifter fra Somalia<br />

Suqrar - en kødret<br />

500 gr. oksekød i tern<br />

2 grønne chilifrugter<br />

10 kartofler<br />

3 stk. peberfrugter (gul/rød/grøn)<br />

6-8 løg<br />

5 fed hvidløg<br />

2 tsk. stødt koriander<br />

2 tsk. stødt kommenspulver<br />

1 spsk. soja<br />

1 hønsebouillon<br />

2 tørrede limefrugter<br />

Oksekød og de tørrede limefrugter koges i ca. 45 min.<br />

Limefrugterne tages fra.<br />

Oksekødet samt 2 grofthakkede chilipebre svitses hurtigt<br />

i olie og tages op.<br />

Kartoflerne skæres i lange grove strimler, steges og<br />

drysse med salt.<br />

Kødet, fint snittede løg, kartofler og peberfrugter steges<br />

nu sammen og tilsættes en opløst hønsebouillonterning.<br />

Stødt koriander og kommenspulver kommes i til sidst, og<br />

når retten er færdigstegt kommes 1 spsk. soja over<br />

Tips:<br />

Suqrar kan spises sammen med brød og ris<br />

Burkaki<br />

- små, lidt søde<br />

og luftige brød<br />

(24 stk.)<br />

500 gr. hvedemel<br />

25 gr. gær<br />

2 dl. vand<br />

2 æg<br />

1 tsk. salt<br />

5 spsk. sukker<br />

2 tsk. vanillesukker<br />

ca. 1/2 l olie til kogning<br />

Mel, salt, æg sukker og vanillesukker blandes i en skål.<br />

Gæren udrøres i 1 dl. lunkent vand, og hældes i skålen.<br />

Det hele æltes sammen.<br />

Dejen stilles til hævning i ca. 1 1/2 time.<br />

Dejen rulles ud i 10 cm bredde og 2-2,5 cm tykkelse.<br />

Derefter skæres 24 stykker. De koges i den varme olie til<br />

de er gyldne, tages op, drypper af på fedtsugende papir<br />

og er nu klar til servering<br />

Tips<br />

Burkadi kan spises sammen med andre retter eller alene.<br />

Under ramadanen spiser mange disse brød som forret.


Ta’ ud & gem<br />

Afdeling 1<br />

Birgit Carstensen Møller, Toftsvej 24<br />

Irena Sørensen, Toftsvej 44<br />

Lene Lynghede, Toftsvej 24<br />

Beboerkontor: Toftsvej 24, kld.<br />

1. tirsdag i måneden kl. 19.00-20.00<br />

Afdeling 2<br />

Willy Olesen, Hermodsvej 25<br />

Lene Sørensen, Hermodsvej 29<br />

Kirsten Petersen, Hermodsvej 29<br />

Flemming Guldberg Sørensen,<br />

Palnatokes Alle 31<br />

Karen Jensen, Hermodsvej 37<br />

Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld.<br />

1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00<br />

Afdeling 3<br />

Tina Mølsted Jepsen, Jagtvej 56<br />

Willy Kannebjerg, Palnatokes Alle 13<br />

Orla Pedersen, Palnatokes Alle 13<br />

Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.<br />

1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00<br />

Afdeling 4<br />

Karna Møller, Hermodsvej 11<br />

Gitte Kirchhoff, Hermodsvej 9<br />

Lillian Sibbert, Hermodsvej 7<br />

Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.<br />

1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00<br />

Afdeling 5<br />

Hans Mathiesen, Sp. Møllevej 291<br />

Mai-Britt Skov Jensen, Sp. Møllevej 295<br />

Magnina Lauridsen, Sp. Møllevej 295<br />

Beboerkontor: Sp. Møllevej 295, kld.<br />

1. onsdag i måneden kl. 19.00-21.00<br />

Afdeling 6-7-37<br />

Ole Antonsen, Platanvej 11<br />

Søren Egdal, Platanvej 11<br />

Bent Ivan Jakobsen, Platanvej 2 A<br />

Hade Salah Kadar, Platanvej 9<br />

Birger Ellekær Hansen, Platanvej 4 B<br />

Beboerkontor: Skolebakken 66, st.<br />

1. onsdag i måneden kl. 19.00-20.00<br />

Afdelingsbestyrelser<br />

Afdeling 8<br />

Elva Lyth, Stengårdsvej 90<br />

Johnny Kristiansen, Stengårdsvej 112<br />

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116<br />

Adrian Kazem Saleh, Stengårdsvej 78<br />

Karen Grinderslev, Stengårdsvej 90<br />

Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld.<br />

2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30<br />

Afdeling 9-10<br />

Kurt Olsen, Fyrparken 26<br />

Walther Thinnesen, Fyrparken 28<br />

Jette Thinnesen, Fyrparken 28<br />

Jan Andresen, K. Andersens Vej 76<br />

John Nielsen, Topsand 22<br />

Beboerkontor: Fyrparken 22, kld.<br />

1. tirsdag i måneden kl. 18.30-19.00<br />

Afdeling 11<br />

Birgit Bossen, Sneumvej 107<br />

Henning Hübschmann, Sneumvej 41<br />

Birthe Andersen, Sneumvej 65<br />

Afdeling 12<br />

Irene Svenningsen, Sneumvej 29 A<br />

Hanne Ohlsen, Sneumvej 27 C<br />

Lene Nielsen, Sneumvej 25 B<br />

Afdeling 13<br />

Egon Hansen, Stengårdsvej 120<br />

Susan Friis, Stengårdsvej 126<br />

Ismail Hassan Jama, Stengårdsvej 138<br />

Beboerkontor: Stengårdsvej 120, kld.<br />

1. onsdag i måneden kl. 17.30-18.00<br />

Afdeling 14<br />

Joan Sandholm, Stengårdsvej 44<br />

Ernst Petersen, Stengårdsvej 30<br />

Lars Roth, Stengårdsvej 30<br />

Per Hansen, Stengårdsvej 30<br />

Poul Erik Svendsen, Stengårdsvej 44<br />

Beboerkontor: Stengårdsvej 30, kld.<br />

1. onsdag i måneden kl. 19.00-19.30<br />

Afdeling 15<br />

Kaj Nielsen, Stengårdsvej 14<br />

Gunner Vindelev, Stengårdsvej 12<br />

Finn Domar, Stengårdsvej 12<br />

Beboerkontor: Stengårdsvej 8, kld.<br />

1. torsdag i måneden kl. 19.00-19.30<br />

Afdeling 16<br />

Bodil Schmidt, Kvaglundparken 2-4<br />

Finn Sø Holm, Kvaglundparken 2-10<br />

Niels Andersen, Kvaglundparken 2-8<br />

Carl Erik Johannesen,<br />

Kvaglundparken 2-12<br />

Lise Petersen, Kvaglundparken 2-2<br />

Beboerkontor: TV-rummet<br />

1. onsdag i måneden kl. 19.00-19.30<br />

Afdeling 17<br />

- ingen afdelingsbestyrelse<br />

Afdeling 18<br />

Frede Poulsen, Stengårdsvej 93<br />

Helene Clemensen, Stengårdsvej 95<br />

Jytte Grønfeldt, Stengårdsvej 97<br />

Britta Bodilsen, Stengærdet 92<br />

Jørgen Meyer, Stengærdet 92<br />

Beboerkontor: Stengårdsvej 203<br />

2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30<br />

Afdeling 20<br />

- ingen afdelingsbestyrelse<br />

Ta’ ud & gem<br />

Afdeling 21<br />

Joan Petersen, Thulevej 120<br />

Gitte Gregersen, Thulevej 294<br />

Kaj Hansen, Thulevej 154<br />

Terence Quakernaat, Thulevej 382<br />

Helle Christensen, Thulevej 418<br />

Beboerkontor: Thulevej 4<br />

1. torsdag i måneden kl. 19.30-20.00<br />

Afdeling 26-29<br />

Bent Bluhme, Fyrparken 390<br />

Bente Guldberg, Fyrparken 322<br />

Ludvig Pedersen, Fyrparken 162 H<br />

Ole Hansen, Fyrparken 100<br />

Henning Rømer Radoor, Fyrparken 180<br />

Beboerkontor: Fyrparken 348<br />

1. tirsdag i måneden kl. 19.00-20.-00<br />

11


12<br />

Afdeling 27-39-58 (Fanø)<br />

Berit Jensen, Kallesbjergvej 22 C<br />

Elsie Bundgaard Lauridsen,<br />

Kallesbjergvej 30 C<br />

Peter Sorgenfrei, Kallesbjergvej 22 D<br />

Afdeling 28 (Fanø)<br />

Bo Fischer Brinch,<br />

Niels Engers Vej 10 G<br />

Kent Larsen, Niels Engers Vej 12 B<br />

Michael Pedersen, Niels Engers Vej 10 B<br />

Afdeling 32<br />

- ingen afdelingsbestyrelse<br />

Afdeling 34<br />

Kirsten F. Gulli, Grundtvigs alle 58 A<br />

John Abildgaard, Grundtvigs alle 58 C<br />

H. P. Kjøngerskov, Grundtvigs alle 58 A<br />

Beboerkontor: Grundtvigs Alle 58, kld.<br />

1. tirsdag i måneden kl. 19.00-20.00<br />

Afdeling 35<br />

Iris Brandsborg, Nygårdsvej 38<br />

John Brandsborg, Nygårdsvej 38<br />

Eva Hansen, Nygårdsvej 36<br />

Afdeling 38<br />

- ingen afdelingsbestyrelse<br />

Afdeling 40<br />

Anja Hareby, Tvillingernes Kvarter 48<br />

Jens Jørgen Andersen,<br />

Tvillingernes Kvarter 48<br />

Aase K. Nielsen, Tyrens Kvarter 6<br />

Claus Aanum, Tvillingernes Kvt. 56<br />

Kirsten Krog, Tvillingernes Kvt. 158<br />

Beboerkontor: Tvillingernes Kvt. 88<br />

1. mandag i måneden kl. 19.00-20.00<br />

Afdeling 42<br />

- ingen afdelingsbestyrelse<br />

Afdeling 44<br />

Lisbeth Oxlund, Islandsgade 60<br />

Jytte Bune, Islandsgade 56<br />

Lis Meng, Islandsgade 54<br />

Har du ændringer/tilføjelser<br />

til listen, så kontakt Lydia Lund<br />

Rasmussen, tlf. 75 26 90 24<br />

eller mail: lydia@mail.dk<br />

Afdeling 45<br />

Signe Daubjerg, Sp. Kirkevej 109<br />

Kim Beck, Sp. Kirkevej 109<br />

Roar Mortensen, Sp. Kirkevej 109<br />

Afdeling 46<br />

Margrethe Ottosen, Finsensgade 7<br />

Marie Jørgensen, Finsensgade 7<br />

Erik Kiørbye, Finsensgade 7<br />

Karen Seekjær, Finsensgade 7<br />

Aase Storck, Finsensgade 7<br />

Afdeling 48-49<br />

Kathleen Christensen, Østergade 64<br />

Niels Johansen, Østergade 64<br />

Johannes Nielsen, Østergade 64<br />

Afdeling 50<br />

Bente Bejstrup, Finsensgade 28<br />

Oluf Olesen, Finsensgade 36<br />

Jonna Jensen, Rolfsgade 50<br />

Afdeling 51<br />

Inge Pultz, Finsensgade 9<br />

Marie Olesen, Finsensgade 9<br />

Tom Jeppesen, Finsensgade 9<br />

Afdeling 53<br />

Mona Falk, Ringen 75<br />

Sonja Kristensen, Ringen 75<br />

Palle Kaus, Ringen 73<br />

Afdeling 54<br />

Erik Fløjstrup, Østergade 48<br />

Preben Kronborg, Østergade 52<br />

Jytte Møller Kristensen, Østergade 48<br />

Afdeling 55<br />

Lene Madsen, Norgesgade 36<br />

Per Bech, Norgesgade 36<br />

Ove Lund, Norgesgade 36<br />

Afdeling 56-59 (Fanø)<br />

Kristian Kruse, Lærkevej 19<br />

Annette Kierkegaard, Lodsvej 63<br />

Michael Kronow, Lodsvej 65<br />

Afdeling 67<br />

Thomas Sørensen, Sp. Kirkevej 99<br />

Ulric Nicolaisen, Sp. Kirkevej 99<br />

Karin Pedersen, Sp. Kirkevej 99<br />

Afdeling 75<br />

Jørgen Madsen, Sp. Møllevej 62 B<br />

Dagfinn Risum, Sp. Møllevej 62 D<br />

Johanne Nielsen, Sp. Møllevej 62 F<br />

Afdeling 80<br />

- ingen afdelingsbestyrelse<br />

Afdeling 92<br />

Knud Nielsen, Vølundsvej 2<br />

Troels Sørensen, Vølundsvej 2<br />

Helge Frederiksen, Vølundsvej 2<br />

HUSK telefonnumrene:<br />

76 135050 Ungdomsbo, Nygårdsvej 37<br />

76 135060 <strong>Esbjerg</strong> Kollegie-foreningen, Nygårdsvej 37<br />

76 135090 Telefax<br />

E-mail: post@ungdomsbo.dk<br />

Internet: www.esbjergs-<strong>bolig</strong>foreninger.dk<br />

Internet: www.ungdomsbo.dk<br />

Direkte numre.<br />

76 135080 Huslejeafdelingen.<br />

76 135070 Bogholderiet.<br />

76 135072 Flytteregnskab.<br />

76 135073 Flytteregnskab (kollegier)<br />

Teknisk afdeling<br />

Telefontid: 8.30 - 9.30<br />

76 135053 Teknisk chef Erik Lykke<br />

76 135055 Inspektør Jan Frandsen<br />

76 135056 Inspektør Erik Boyschau<br />

76 135054 Inspektør Lars Schütt


Hovedbestyrelsen<br />

Hanne Christensen, Kjersingvej 6<br />

Bent Bluhme, Fyrparken 390<br />

Søren Egdal, Platanvej 11<br />

Hanne Laursen, Stengårdsvej 161<br />

Niels Moslund, Platanvej 5<br />

Knud E. Larsen, Stengårdsvej 120<br />

Berit Jensen, Kallesbjergvej 22 C, Fanø<br />

Repræsentanter for<br />

ikke-boende medlemmer<br />

Ove Kristensen, Vestervangen 73<br />

Jørgen Jensen, Sp. Kirkevej 17<br />

Medarbejder-repræsentanter<br />

Michael Riber, Poppelvangen 16<br />

Gerd Nielsen, Magnolievej 6<br />

Marian Andreasen, Huginvej 5<br />

Træffetid<br />

Afdelingsbestyrelser og beboere har<br />

mulighed for at træffe foreningens formand, eller<br />

hvis hun er forhindret,<br />

et andet medlem af hovedbestyrelsen<br />

Træffetiden er:<br />

Hver torsdag kl. 15-17<br />

på kontoret, Nygårdsvej 37<br />

Stående udvalg<br />

Fritidsudvalg<br />

<strong>Formand</strong>: Niels Moslund, Platanvej 5, 2.<br />

Knud E. Larsen, Stengårdsvej 120 st.<br />

Mai-Britt Skov, Sp. Møllevej 295 st.<br />

Tina Mølsted Jepsen, Jagtvej 56, 1.<br />

Egon Hansen, Stengårdsvej 120, 2.<br />

Elva Lyth, Stengårdsvej 90, 1.<br />

Medarbejder: Tonny Nissen<br />

Suppleant: Kurt Olsen, Fyrparken 26<br />

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116<br />

Kulturudvalg<br />

<strong>Formand</strong>: Bent Bluhme, Fyrparken 390<br />

Hanne Christensen, Kjersingvej 6, 1.<br />

Verner Hedegaard, Kjersingvej 6, 2.<br />

Kaj Nielsen, Stengårdsvej 14, 1<br />

Ove Kristensen, Vestervangen 73<br />

Medarbejder: Tonny Nissen<br />

Suppleant: Gunnar Vindelev, Stengårdsvej 12<br />

Vedligehold-udvalg<br />

<strong>Formand</strong>: Hanne Christensen, Kjersingvej 6, 1.<br />

Bent Bluhme, Fyrparken 390<br />

Berit Jensen, Kallesbjergvej 22 C, Fanø<br />

Knud Larsen, Stengårdsvej 120, st.<br />

(sekretær)<br />

Bente Guldberg, Fyrparken 322<br />

Willy Olesen, Hermodsvej 25, st.<br />

Elva Lyth, Stengårdsvej 90, 1<br />

Medarbejder: Tonny Nissen<br />

Erik Lykke<br />

Suppleant: Lene Sørensen, Hermodsvej 29<br />

Redaktionsudvalg<br />

<strong>Formand</strong>: Knud E. Larsen, Stengårdsvej 120, st.<br />

Hanne Laursen, Stengårdsvej 161<br />

Jens Jørgen Andersen,<br />

Tvillingernes Kvt. 48<br />

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116, 1.<br />

Magnina Lauridsen, Sp. Møllevej 295 st<br />

Medarbejder: Jan Frandsen<br />

Beboerinformationsudvalg<br />

<strong>Formand</strong>: Søren Egdal, Platanvej 11, st.<br />

Niels Moslund, Platanvej 5, 2.<br />

Hanne Christensen, Kjersingvej 6, 1.<br />

Anja Hareby, Tyrens Kvarter 24<br />

Magnina Lauridsen, Sp. Møllevej 295, st.<br />

Susan Friis, Stengårdsvej 126, 2.<br />

Medarbejdere: Erik Lykke<br />

Jan Frandsen<br />

Suppleant: Karin Grinderslev, Stengårdsvej 90<br />

13


14<br />

Fra træ til form<br />

TØMRER • SNEDKER • SPRØJTEMALING • GULVSERVICE<br />

SÆDDING RINGVEJ 21 · 6710 ESBJERG V<br />

TLF. 75 15 31 33 · E-MAIL: YTZEN@EMAIL.DK<br />

• Vinduespolering<br />

• Tæpperens<br />

• Udlejning af affugtere<br />

<strong>Esbjerg</strong> Vinduespolering<br />

& Rengøringsselskab A/S<br />

Havdigevej 29 · 6700 <strong>Esbjerg</strong><br />

75 45 21 16<br />

En sikker leverandør<br />

Salg/service:<br />

• Køleskabe, opvaskemaskiner, komfurer<br />

• Tyverialarm-anlæg<br />

• El-installationer af enhver art<br />

Indhent tilbud<br />

Ørnevej 1 · 6705 <strong>Esbjerg</strong> Ø<br />

Tlf. 75 14 22 55<br />

Bavnebjergvej 53 · Nordby · Fanø<br />

Tlf. 75 16 33 55<br />

MALERFIRMAET<br />

POSTBOKS 359<br />

EWALDS ALLÉ 46<br />

6700 ESBJERG<br />

TLF.: 75 12 45 33<br />

FAX: 75 45 27 30<br />

BIL: 28 44 68 83<br />

Tilsluttet Danske Malermestres garantiordning<br />

KG Hansen & Sønner a/s<br />

MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER<br />

STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V<br />

7515 3755<br />

Vi klarer Deres<br />

problemer på<br />

følgende områder:<br />

Snedker<br />

Tømrer<br />

Glarmester<br />

Gulvafslibning<br />

Gammelby Møllevej 10<br />

6700 <strong>Esbjerg</strong><br />

Telefon 75 12 05 55


Til dyrevenner<br />

Katte!<br />

- og fuglenes yngletid!<br />

Vi har modtaget:<br />

Det er venligt at vise hensyn!<br />

Det skaber glæde og taknemmelighed.<br />

Vær rare at holde jeres katte inde eller i snor. – I det mindste<br />

i fuglenes yngletid.<br />

Det er meget trist at opleve fuglekasser og små redekasser<br />

og kurve blive flået ned fra muren nat efter nat af jeres katte.<br />

Kun dun og fjer ligger tilbage efter nattens drab.<br />

Det er ikke vildkatte, som udfører disse skader, men derimod<br />

velkendte, tamme, velernærede huskatte,<br />

som lydløst og hensynsløst bliver lukket ud til<br />

nattens rov af deres mennesker, der ikke gider<br />

høre på kattens mjaven.<br />

Her i vort kvarter er det:<br />

den kraftige, grå store kat;<br />

den elegante sorte kat;<br />

den sjove sort-hvide kat og<br />

den let genkendelige brun-røde-hvide kat.<br />

Vi kender dem alle og ved, hvor de<br />

bor. Vi holder af disse kønne dyr og beundrer<br />

deres henrivende små killinger.<br />

Men vi forundres højlydt over, at<br />

deres mennesker ikke forstår at passe<br />

bedre på deres dyr, samt at de også er<br />

ligeglade med andre beboeres sorg<br />

over alle de dræbte fugleunger.<br />

I øvrigt går disse tamme katte også<br />

ind i andre folks <strong>bolig</strong> som listetyve,<br />

springer op på køkkenborde og raserer<br />

fuglebure!<br />

Alle disse problemer kan let forebygges,<br />

hvis katten fra helt lille<br />

vendes til at bære en behagelig<br />

kattesele og blive ført i snor af<br />

sine omsorgsfulde mennesker.<br />

Det er en skrøne, at katte ikke<br />

kan tæmmes. Katten er<br />

yderst intelligent og lærenem.<br />

Det er udelukkende et<br />

spørgsmål om dens menneskers<br />

mentalitet.<br />

Når katten neutraliseres forsvinder<br />

såvel lugtproblemer<br />

som dens tiggen og skrigen ved<br />

døren for at komme ud.<br />

Katten bliver rolig og glad for hjemmet<br />

og nyder at gå ture i haven med sine<br />

mennesker. Det er vigtigt at være konsekvent,<br />

samt aldrig at lukke katten ud aften eller nat.<br />

Derved beskyttes katten samtidig mod skader ved slåskampe,<br />

- og sygdomme og dyrlægeregninger undgås.<br />

Katten er et særdeles nemt, dejligt og renligt dyr, som befinder<br />

sig udmærket på et mindre areal som en lille etagelejlighed.<br />

- Og som bekendt er katten meget omhyggelig med selv at<br />

fjerne sine efterladenskaber. Modsat hunden som overlader<br />

denne tjans til sine ansvarsbevidste mennesker.<br />

Med venlig hilsen<br />

E. Damgaard<br />

Fyrparken 330, <strong>Esbjerg</strong> V<br />

15


16<br />

Er vi racister<br />

i Ungdomsbo?<br />

Vi er ikke racister i Ungdomsbo. Det er på<br />

ingen måde korrekt!<br />

Sådan siger forretningsfører Tonny Nissen<br />

i en kommentar til to store artikler i JydskeVestkysten<br />

søndag den 4. maj.<br />

I den ene artikel er overskriften: ”Boligforening<br />

anklages for racisme” og i den anden<br />

”Lejlighed er et sminket lig”.<br />

Som kilde til artiklen står formanden for<br />

Lejerforeningen for <strong>Esbjerg</strong> og omegn.<br />

- Vi ofrer mange penge på <strong>bolig</strong>sociale aktiviteter,<br />

som bl.a. skal være med til at integrere<br />

indvandrere og flygtninge. Det er etablering<br />

af systuer, betaling af klubkontingent<br />

for børn og unge, samt kurser om hvordan<br />

det er ”at bo på dansk”.<br />

- Det ville vi ikke gøre, hvis vi var racister.<br />

- Vi har i øvrigt været i front med disse aktiviteter<br />

for en bedre integration, idet vi var<br />

blandt én af de første <strong>bolig</strong>foreninger, der<br />

ansatte <strong>bolig</strong>rådgivere.<br />

Den konkrete sag handlede om en lejlighed<br />

på Stengårdsvej, hvor en somalisk kvinde<br />

skulle flytte ind.<br />

- Hvad angår de konkrete klagepunkter<br />

for lejligheden, så fik familien<br />

lov til at flytte ind<br />

otte dage før beregnet,<br />

og derfor var bl.a. flisen<br />

ikke udskiftet.<br />

- Efterfølgende er vi<br />

blevet ringet op af den<br />

somaliske kvinde, som<br />

meget beklager artiklen<br />

og dens indhold,<br />

som hun ikke har<br />

haft indflydelse på.<br />

Hun tilkendegav, at<br />

hun er glad for at<br />

bo i Ungdomsbo,<br />

og at hun ikke har<br />

følt sig udsat for<br />

en racistisk behandling,<br />

siger<br />

Tonny Nissen<br />

og fortsætter:<br />

- Vi vil og<br />

kan ikke gå ind<br />

i en debat i<br />

avisen omkring<br />

sådan<br />

en artikel.<br />

Det er andre,<br />

der<br />

fører pennen!


NYTFRAADMINISTRATIONEN...<br />

Resultatet af urafstemninger<br />

Der har været holdt tre urafstemninger<br />

her efter de ordinære afdelingsmøder.<br />

Ja til Trappevask<br />

Der bliver nu ansat et rengøringsselskab<br />

til at vaske trapper i afdeling 8.<br />

Der har været mange problemer igennem<br />

flere år omkring manglende trappevask<br />

i afdelingen. Sagen var endnu engang<br />

oppe på afdelingsmødet, hvor forslaget<br />

om fast trappevask blev nedstemt<br />

og sendt til urafstemning.<br />

Her blev resultatet: 112 ja, 80 nej og to<br />

var ugyldige.<br />

Den faste trappevask koster hver lejlighed<br />

kr. 57,- pr. måned<br />

Nej til kollegienet<br />

Afdeling 45 – Sct. Georgs kollegiet i <strong>Esbjerg</strong><br />

– er det eneste kollegium, der ikke<br />

er tilsluttet kollegienet.<br />

Ved en urafstemning sagde 5 ja mens<br />

20 sagde nej.<br />

- Vi forstår ikke, hvorfor der – som det<br />

eneste sted - er så megen modstand, siger<br />

Tonny Nissen.<br />

- Vi har tilbudt flere studerende en <strong>bolig</strong><br />

i afdelingen, men de takker nej på<br />

grund af den manglende tilslutning. Det<br />

betyder, at der i øjeblikket er tomme lejemål,<br />

og vi vil få svært ved at leje ud i<br />

fremtiden.<br />

- Alt i alt ville en tilslutning til kollegienet<br />

kunne betale sig, så vi står helt uforstående,<br />

siger Tonny Nissen.<br />

Nej til sammenlægning<br />

Et forsalg om sammenlægning af afd. 28<br />

og 38 på Fanø har også været til urafstemning.<br />

Der er begge steder udlejningsvanskeligheder.<br />

Forslaget går bl.a. ud på, at afd. 28 –<br />

Sct. Georgs Kollegiet – skal omdannes til<br />

familie<strong>bolig</strong>er, fordi der ikke længere er<br />

behov for så mange kollegieværelser på<br />

Fanø.<br />

Afdeling 38 – Posthuset – sagde ja,<br />

mens afdeling 28 sagde nej.<br />

- Det betyder, at vi nu kontakter Fanø<br />

Kommune for at finde ud af, hvad der videre<br />

skal ske, siger Tonny Nissen.<br />

FRITS NIELSEN & JØRN JUUL CHRISTENSEN A /S<br />

RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI<br />

Østre Havnevej 4 · 6700 <strong>Esbjerg</strong><br />

Telefon 75 18 01 11<br />

Medlem af Tech Sam Gruppen<br />

Møde for<br />

nye<br />

bestyrelsesmedlemmer<br />

Onsdag den 23. april var der møde<br />

for de nyvalgte medlemmer af afdelingsbestyrelserne.<br />

Der var 25 nyvalgte, som fik en invitation,<br />

men kun syv sagde ja tak<br />

og mødte op.<br />

De fik en gennemgang af afdelingsbestyrelsens<br />

beføjelser, organisationsplanen<br />

for Ungdomsbo og afdelingsbudgettets<br />

opbygning. Herefter<br />

var der mulighed at stille spørgsmål.<br />

- Vi synes, det er meget relevant,<br />

at vi ”klæder de nyvalgte på” til deres<br />

bestyrelsespost. Men på den anden<br />

side, hvis ikke de nyvalgte gider<br />

møde op, så må vi drøfte, om vi skal<br />

blive ved med at holde dette orienteringsmøde,<br />

siger Tonny Nissen.<br />

Det var tredje gang, dette møde<br />

blev afviklet, og deltagerantallet har<br />

været faldende år for år.<br />

17


18<br />

HØGEVEJ 10<br />

6705 ESBJERG Ø<br />

AUT. VVS INST.<br />

SMEDE OG BLIK. ARBEJDE · 75 14 27 76<br />

MONTØR:<br />

Søren Jakobsen<br />

Tlf. 75 25 02 72<br />

INSTALLATØR FORENING<br />

Værksted: 75 14 27 76 · Telefax: 75 14 27 07<br />

Biltelefon: 21 41 44 79 – Privat: 75 14 16 56<br />

Deres<br />

blikkenslager<br />

Hurtig og sikker service . Gl. Færgevej 3 . 6700 <strong>Esbjerg</strong><br />

Tlf. 75 12 50 11 . Fax 75 45 34 60 · www.deresblik.dk<br />

Aut. kloakmester<br />

Aut. VVS installatør<br />

TV inspektion


Ungdomsbo og<br />

Trappenyt<br />

ønsker alle<br />

beboerne en<br />

rigtig god sommer<br />

25 år i Ungdomsbo<br />

Osmar Caliskan<br />

Toftsvej 32, 2. th.<br />

(flyttet ind 15. juni 1978)<br />

Aksel Madsen<br />

Bøndergårdsvej 5 A, st. tv.<br />

(flyttet ind 1. juli 1978)<br />

Anna Lauenborg<br />

Platanvej 2 D, 1. tv.<br />

(flyttet ind 1. august 1978)<br />

Mathilde Augustsen<br />

Spangbjerg Møllevej 281, st. th.<br />

(flyttet ind 15. august 1978)<br />

Leonhardt Bergsted<br />

Skolebakken 66, 5. tv.<br />

(flyttet ind 15. august 1978)<br />

Vi hejser flaget<br />

Tillykke til:<br />

Bogholderiass. Laila Baden<br />

fylder 40 år den 6. juli<br />

Varmemester Hans Hansen<br />

Afdeling 40 - Sønderris<br />

har 19. juli 10 års jubilæum<br />

Vicevært Erling Rødgård<br />

Afdelingerne i Fyrparken<br />

fylder 60 år den 13. august<br />

Det skete for<br />

50 år siden<br />

April-juni<br />

1953<br />

Administrationsudgifterne for en lejlighed<br />

er på landsbasis 60 kr. pr. år,<br />

men i Ungdomsbo kan det gøres for<br />

40 kr.<br />

Regnskabet viser også, at der i 1953<br />

var lejeindtægter for 98.708,- mens<br />

udgifterne beløb sig til kr. 90.187,-<br />

19


20<br />

tapdrups tegnestue<br />

Arkitektfirmaet Tapdrups Tegnestue<br />

Skjoldsgade 74<br />

Telefon 75 13 11 11<br />

Fax 75 45 97 37<br />

6701 <strong>Esbjerg</strong><br />

ADVOKATFIRMAET<br />

THUESEN BØDKER JÆGER<br />

Kongensgade 58 · Postbox 523 · 6701 <strong>Esbjerg</strong><br />

Tlf. 79 12 54 55<br />

www.tblaw.dk<br />

Toldbodvej 1 · 6720 Fanø<br />

Tlf. 75 16 27 11<br />

● Nøgler og<br />

låsesystemer<br />

● Alt i låse<br />

● Gittersikring<br />

● Pengeskabe<br />

● Dørlukkere<br />

Åbningstider:<br />

800-1630 , lørdag lukket<br />

Døgnvagt:<br />

75 12 36 66<br />

Oplukning af låse<br />

Helgolandsgade 9<br />

6700 <strong>Esbjerg</strong><br />

Tlf. 75 12 36 66<br />

Fax 75 45 35 32<br />

E-mail: elt@email.dk<br />

Homepage: www.elt.dk<br />

SIKRINGS<br />

autoriseret af<br />

C E N T E R<br />

autoriseret af


Store og små opgaver indenfor:<br />

✔ Boligbyggeri<br />

✔ Renovering<br />

✔ Byfornyelse<br />

✔ Service og vedligeholdelse<br />

Region Syd, <strong>Esbjerg</strong> · Tel: 7516 8400<br />

Silkeborg<br />

Randers<br />

Århus<br />

<strong>Esbjerg</strong><br />

Horsens<br />

Aalborg<br />

Fredericia<br />

Vejle<br />

Viby J<br />

Padborg<br />

DAI Gruppen A/S<br />

Arkitekter MAA<br />

Ingeniører FRI<br />

Smedegade 23<br />

6701 <strong>Esbjerg</strong><br />

Telefon 7512 7999<br />

Fax 7513 4456<br />

HUSK!<br />

Har du en god historie<br />

til Trappenyt så<br />

kontakt journalist<br />

Lydia Lund Rasmussen,<br />

tlf. 75 26 90 24<br />

Mail: lydia@mail.dk<br />

Specialister<br />

i Billed & Lyd<br />

• Radio/TV<br />

• Video<br />

• Antenner<br />

• Professionel<br />

AV-afdeling<br />

• Eget serviceværksted<br />

i<br />

Kirkegade 8<br />

Den store<br />

specialforretning<br />

for Bang & Olufsen<br />

Jasper<br />

Kongensgade 66 - <strong>Esbjerg</strong> - Fax 75 12 07 88<br />

Tlf. 75 12 11 22<br />

21


22<br />

Oversigt over hotelværelser<br />

FYRPARKEN<br />

(nr. 14-40) 7 stk.<br />

Henv. til varmemester Borup<br />

Fyrparken 40, 2,<br />

tlf. 75 15 23 27<br />

KRIDTHUSET<br />

(stueetagen) 2 stk.<br />

Henv. til:<br />

Carl Erik Johannesen,<br />

Kvaglundparken 2, 12, dør 10,<br />

tlf. 23 25 93 24<br />

STENGÅRDSVEJ<br />

(nr. 52 kld.) 4 stk.<br />

Henv. til Gerda Ley,<br />

Stengårdsvej 48,<br />

tlf. 75 14 43 04/75 16 78 13<br />

STENGÅRDSVEJ<br />

(nr. 120 mf.) 2 stk.<br />

Henv. til Knud Larsen<br />

Stengårdsvej 120 s.tv., tlf. 75<br />

14 44 94<br />

PROJEKT NYT•PROJEKT NYT•<br />

THULEVEJ<br />

(nr. 140) 4 stk.<br />

Henv. til Gitte Gregersen,<br />

Thulevej 294,<br />

tlf. 75 15 54 08<br />

Træffetid: mandag-fredag<br />

12.00-13.30.<br />

PLATANVEJ<br />

(nr. 1 og 7) 2 stk.<br />

Henv. til Kaj Thrane<br />

J.L. Heibergsalle 7,<br />

tlf. 75 13 84 87<br />

SNEUMVEJ<br />

(nr. 69) 2. stk.<br />

Henv. til Tove Lyngsø<br />

Sneumvej 41,<br />

tlf. 75 17 60 71<br />

RINGEN<br />

(nr. 73 kld.) 1 stk.<br />

Henv. til Hans Kristensen<br />

Ringen 75, st.,<br />

tlf. 75 13 62 60<br />

PRISER<br />

125 kr. 1. nat<br />

100 kr. for<br />

efterfølgende nætter<br />

400 kr. pr. uge<br />

1.500 kr. pr. måned<br />

I afd. 9 tillægges moms.<br />

Kridthuset<br />

100 kr. 1. nat<br />

75 kr. alle<br />

efterfølgende nætter.<br />

Stengårdsvej:<br />

Projektmedarbejder Jette Sejerup<br />

Stengårdsvej 163, tlf. 27 15 65 81<br />

Syrenparken:<br />

Projektmedarbejder Peter Rostgård<br />

Cederlunden 10, tlf.: 75 14 00 23<br />

mobil: 2715 6580<br />

Miljøstationen · Hedegårdsvej 2<br />

Tlf. 76 12 32 89 mandag-fredag kl. 9.00-9.30<br />

Åben: mandag kl.14.00-15.00 - torsdag kl. 14.00-17.00<br />

Åben: kl. 11.00-15.00 mandag-tirsdag-torsdag<br />

Storegade 222<br />

Telefon 76 14 14 90<br />

Telefax. 76 14 14 91<br />

e-mail: erhvervsby@mail.dk<br />

www.erhvervsby.dk<br />

Festsale<br />

Toftsvej 24, kld. – afd. 1<br />

Plads 20-25 personer<br />

Udlejning v/ Halvor Rasmussen<br />

Toftsvej 28, tlf. 75 13 64 05<br />

Udlejes kun til beboere i afd. 1.<br />

Str. Kirkevej 133 kld. · Afd. 2-3-4<br />

Plads: 25 personer.<br />

Udlejning v/ Erik Christensen,<br />

Kjersingvej 6, tlf. 75 13 10 61.<br />

Udlejes kun til beboere i afd. 2-3-4.<br />

Spangsberg Møllevej 301 · Afd. 5<br />

Plads: 30 personer.<br />

Udlejning v/ Maj-Britt Jensen,<br />

Sp. Møllevej 295 st.tv., tlf. 75 14 00 31.<br />

Træffetid mandag 19-21.<br />

Udlejes kun til beboere i afd. 5.<br />

Fyrparken 20-22 kld. · Afd. 9<br />

Plads: 40 personer.<br />

Udlejning v/ Rita Thuesen, Fyrparken 14,1,<br />

tlf. 75 15 11 01, mellem 17.00-19.00.<br />

Udlejes kun til beboere i afdelingerne<br />

i Fyrparken (9-10-26-29).<br />

Stengårdsvej 163 · Afd. 18<br />

Plads: 70 personer.<br />

Udlejning v/ Rita Thamdrup,<br />

Stegårdsvej 86, 1.th., tlf. 75 14 09 53<br />

Udlejes kun til beboere på Stengårdsvej.<br />

Thulevej 448 · Afd. 21<br />

Plads: 45 personer.<br />

Udlejning v/ Gitte Gregersen,<br />

Thulevej 294, tlf. 75 15 54 08.<br />

Træffetid: man.-fre. kl. 12.00-13.30.<br />

Fyrparken 348 · Afd. 29<br />

Plads: 50 personer.<br />

Udlejning v/ Gurli og Leif Nielsen,<br />

Fyrparken 162G, tlf. 75 15 20 69.<br />

Udlejes kun til beboere i Ungdomsbo.<br />

Platanvej 15 · Afd. 37<br />

Plads: 50 personer.<br />

Udlejning v/ Søren Egdal,<br />

Plantanvej 11, st., tlf. 75 13 92 84.<br />

Tvillingernes kvt. 88 · Afd. 40<br />

Plads: 90 personer.<br />

Udlejning v/ Hans Hansen,<br />

Tyrens Kvarter 17, tlf. 75 15 75 35.<br />

Træffetid: mandag-fredag 9.00-9.30.<br />

Ringen 73 · Afd. 53<br />

Plads: 30 personer.<br />

Udlejning v/ Hans Kristensen,<br />

Ringen 75 st., tlf. 75 13 62 60.<br />

Udlejes kun til beboere i afd. 53.<br />

Kallesbjergvej · Afd. 56-59<br />

Plads: 30-40 personer.<br />

Udlejning v/ Berit Jensen,<br />

tlf. 75 16 23 51.<br />

Udlejes til beboere i alle afd. på Fanø<br />

Hedelundvej 120 · Afd. 80<br />

Plads: 40 personer.<br />

Udlejning v/ administrationen,<br />

tlf. 76 13 50 50.<br />

Udlejes kun til beboere i afd. 80 og afd. 17.<br />

Sneumvej 17E – afd. 12<br />

Plads: 40 personer.<br />

Udlejning v./ Hanne Olsen<br />

Sneumvej 27C, tlf. 75 17 13 15<br />

Kun beboere i afdeling 11+12


Havnerundfart<br />

med »Sønderho«<br />

Onsdag den 18. juni kl. 17.30<br />

Museumsdirektør Morten Hahn Pedersen<br />

er guide på turen rundt i havnen.<br />

Der er en afstikker ud i Ho Bugt,<br />

hvor den nye vindmøllepark kan beses<br />

Tag madkurven og drikkevarer med og nyd<br />

en dejlig sommeraften på vandet<br />

Billetter a kr. 25,-<br />

på kontoret Nygårdsvej 37<br />

Vær hurtigt - der er kun plads til 90 deltagere.<br />

Sommerspil i Varde<br />

lørdag den 5. juli kl. 15.00<br />

Afgang fra museumspladsen kl. 14.00 (bussen er gratis)<br />

Billetter a kr. 70,- kan købes på kontoret indtil 4. juli kl. 12.30<br />

(- men vær hurtig der er kun 50 billetter)<br />

Nu kan du også læse Trappenyt på Ungdomsbos hjemmeside:<br />

www.ungdomsbo.dk<br />

FALKEVEJ 14 . 6705 ESBJERG Ø<br />

TELEFON 75 14 10 11<br />

Trappenyt<br />

Nr. 172/2003 - 43. udgave<br />

Redaktion:<br />

Knud Larsen (ansvarshavende)<br />

Stengårdsvej 120, st. tv.<br />

6705 <strong>Esbjerg</strong> Ø<br />

Tlf. 75 14 44 94<br />

Fax 75 14 41 94<br />

Hanne Laursen, afd. 18<br />

Magnina Lauridsen, afd. 5<br />

Inger Tingberg, afd. 8.<br />

Jens Jørgen Andersen, afd. 40.<br />

Jan Frandsen, Ungdomsbo<br />

Lydia Lund Rasmussen (journalist)<br />

Næsgårdvej 7, Toftnæs ,<br />

6800 Varde,<br />

Tlf. 75 26 90 24,<br />

Fax 75 26 98 24<br />

Mobil 20 93 13 63,<br />

E-mail: lydia@mail.dk<br />

Oplag: 4.000<br />

Tryk: Grafisk Trykcenter A/S<br />

Papir: NOPA MATT (Svanemærke)<br />

Det er tilladt at citere fra bladet<br />

med tydelig angivelse af kilde.<br />

Næste nummer af Trappenyt<br />

udkommer omkring<br />

25. august 2003.<br />

Stof til dette nummer skal være<br />

redaktionen i hænde senest<br />

25. juni 2003.<br />

Ungdomsbo<br />

Nygårdsvej 37<br />

Tlf. 76 13 50 50<br />

Fax 76 13 50 90<br />

E-mail: post@ungdomsbo.dk<br />

www.esbjergs-<strong>bolig</strong>foreninger.dk<br />

Telefonerne er åbne<br />

ma.-on. fra kl. 8-15<br />

to. fra kl. 8-17<br />

fr. fra kl. 8-13<br />

Kontorets åbningstid:<br />

mandag-fredag kl. 10.00-12.30<br />

Torsdag tillige kl. 14.30-17.00<br />

23


KONKURRENC E. .<br />

1. Hvad hedder det nye medlem af hovedbestyrelsen?<br />

2. Hvad hedder de nye nærbetjente på Stengårdsvej?<br />

3. Hvem er Cajus?<br />

4. Hvor mange deltog i repræsentantskabsmødet?<br />

5. Hvor stammer retten Suqrar fra?<br />

6. Hvornår er der havnerundfart?<br />

7. Hvornår har formanden træffetid?<br />

Kuponen indsendes senest den 16. juni 2003 til kontoret, Nygårdsvej 37.<br />

Der trækkes lod om tre vin-gavekort på kr. 100,- 75,- 50,-<br />

Navn<br />

Adresse<br />

Spil med og vind!<br />

Få 7 rigtige<br />

Svarene finder du inde i bladet!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!