100984 Trappenyt 2_09.indd - Esbjergs Boligforeninger

eab.esbjergbolig.dk

100984 Trappenyt 2_09.indd - Esbjergs Boligforeninger

TRAPPENYT [ nr. 1 · marts ’13 ]

25 år som

formand

side 7

Velkommen til

afdelingsmøde

side 3

Fyrparken: idræt

leg og bevægelse

side 10

Planerne for

Stengårdsvej

side 12


[ Formandens hjørne ]

Udvikling af

organisationen

Udvikling af organisationen

Boligforeningens hovedbestyrelse og

ledelse har gennem længere tid drøftet

organisatorisk og ledelsesmæssig udviklingsaktiviteter

i Ungdomsbo.

Organisationens styrker og svagheder,

både strukturelt og ledelsesmæssigt,

er blevet gennemgået og, har i

første omgang ført til, at ledelsen har

udarbejdet organisationsdiagram for

den fremtidige organisering, herunder

kendte generationsskifter, og udarbejdelse

af ny mødestruktur med - formål

– frekvens og - deltagere.

Planen er blevet vedtaget af hovedbestyrelsen,

og forelagt de ansatte på

boligforeningens kontor, ejendomsfunktionærerne

og afdelingsformænd. Og er

blevet godt modtaget.

Teknisk afdeling.

For at sætte fokus på og styrke den

fremtidige udvikling inden for nybyggeri

og helhedsplaner er den tidligere

stilling som teknisk chef blevet omdannet

til to stillinger, så der er oprettet en

ny stilling som projektchef med ansvar

for - at styrke håndtering af kommunikation

og samarbejder vedr. nybyggeri

og helhedsplaner, - at sætte større fokus

på samarbejde med eksterne rådgivere,

og – at have ansvar for håndtering

af sager til Landsbyggefonden.

Den anden stilling som driftschef får

ansvaret for, - overordnet drift og økonomi

i alle afdelingerne, - personaleansvar

for inspektører og ejendomsfunktionærer,

- og ansvarlig for håndtering

af beboerklager.

Kontoret.

Med ansættelse af ny medarbejder i

den ledige stilling på kontoret - i udlejningen

- bliver der på grund af den

nye medarbejders kompetencer, en

deling af arbejdsopgaverne.

En del af arbejdet skal gå med

udlejning, mens den anden del

bliver IT-baseret med henblik

på, at udlejningsafdelingen

bliver mere webbaseret.

Resten af

organisationen.

Hvilken indflydelse organisationsændringerne

vil få for

resten af organisationen er det

for tidligt at spå om, men vi er

sikre på, at det bliver positivt,

og vi håber på, at resultaterne

ligeledes vil smitte af på den beboerdemokratiske

udvikling og generationsskifter

i fremtiden, - som vi bl.a.

drøfter på repræsentantskabsmødet

den 27. februar og på alle afdelingsmøderne

i marts måned.

Hovedbestyrelsen ønsker

alle beboere og ansatte et

godt, varmt og langt forår.

Indhold

Det er nu

du får indflydelse 3

Teknisk chef jobbet

deles i to stillinge 4

Flot regnskab 4

Klar til licitation 5

Nye facader og nyt tag 5

Indflytning

på Skolebakken 5

Renovering i afdeling 40 6

Nye vinduer i Posthuset 6

25 år som formand 7

Ta’ på ferie

på Fanø og i Ebeltoft 8

Jubilarerne fejret 9

25 år i Ungdomsbo &

Tillykke 9

Idræt, leg og bevægelse 10

Mere udeliv og motion 12

Fritidsudvalget 14

André Rieu 15

Julerier i opgangen 17

Få seneste nyt 18

Planen er lagt for

en ny tilværelse 19

Hotelværelser & Festsale 20

Fritid i din afdeling 21

Bytte lejlighed 22

Få 7 rigtige... 24

Claus-Peter Aanum, formand

2


Det er nu du får indflydelse

Der afvikles 39 afdelingsmøder over tre uger i Ungdomsbo.

Mød op og deltag!

Afdelingsmødet er det sted, hvor du får

viden om, hvad der sker i din afdeling.

Her kan du komme med forslag til ting,

du gerne vil have ændret, og du kan

også få luftet eventuel kritik, men også

ros.

Først og fremmest betyder din deltagelse

også, at du viser din støtte til de

beboere, der gør et stort arbejde for, at

netop din afdeling er et godt sted at bo.

Demokrati betyder, at man har indflydelse

på de ting, der skal ske. Derfor

er det også vigtigt, man bruger sin

demokratiske ret.

I nogle afdelinger er man rigtig gode

til at møde op, andre steder er mødedeltagelse

knap så stor.

For at få endnu flere beboere med,

har mange afdelinger i år besluttet at

rykke tidspunktet et par timer. Som et

forsøg startes der kl. 17.00 mange steder,

så undgår man at bruge sin aften

på mødet.

På alle møder er der en deltager fra

hovedbestyrelsen samt et par stykker

fra administrationen.

”De er noget rak!”

De tager mig

med til stranden

og i skoven, på

små snusede beværtninger

og med i seng!

De overgramser mig med

deres hårde fi ngre, og når

jeg bliver hed, presser de

mig med deres læber, og

ligefrem suger og tapper

al kraften ud af mig!

Når jeg omsider har

tilfredsstillet deres begær,

er de kolde og ligeglade,

og jeg bliver sparket til side.

Hvorfor behandler de

dog min slanke, hvide

krop på den måde?

Det er et rædsomt hårdt

liv at være cigaret!

Afdeling 1: mandag den 18. marts 2013 kl. 17.00 på Toftsvej 24

Afdeling 2:

Afdeling 3-4:

Afdeling 5:

Afdeling 6-7-37:

mandag den 11. marts 2013 kl. 19.00 på Jerne Kro

mandag den 11. marts 2013 kl. 17.00 på Jerne Kro

tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i Festsalen

onsdag den 6. marts 2013 kl. 17.00 på Platanvej 15 (festsalen)

Afdeling 8: mandag den 4. marts 2013 kl. 17.00 på Stengårdsvej 163

Afdeling 9-10:

onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 i Fyrparken 22, kælderen

Afdeling 11: tirsdag den 19. marts 2013 kl. 17.00 i Festsalen afd. 12

Afdeling 12:

tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 i Festsalen

Afdeling 13: tirsdag den 5. marts 2013 kl. 17.00 på Stengårdsvej 163

Afdeling 14: tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 på Stengårdsvej 163

Afdeling 17 & 80: tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.30 på Hedelundvej 120

Afdeling 18: onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Stengårdsvej 163

Afdeling 20:

Afdeling 21:

Afdeling 22:

tirsdag den 5. marts 2013 kl. 17.00 i Festsalen

onsdag den 6. marts 2013 kl. 17.00 på Thulevej 448 (festsalen)

tirsdag den 19. marts 2013 kl. 15.00 på Tjæreborg Ældrecenter

Afdeling 26-29: tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Fyrparken 170

Afdeling 27-39-58:

Afdeling 28:

Afdeling 32:

Afdeling 34:

Afdeling 35:

Afdeling 40:

onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Fælleshuset, Kallesbjergvej

onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.00 i fællesrummet, N. Engers Vej

tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 i Beboerlokalet, kælderen

onsdag den 6. marts 2013 kl. 19.00 i Beboerlokalet, kælderen

mandag den 4. marts 2013 kl. 17.00 i Festsalen, kælderen

mandag den 18. marts 2013 kl. 19.00 i Festsalen

Afdeling 42: onsdag den 13. marts 2013 kl. 18.00 på Nygårdsvej 37

Afdeling 44:

Afdeling 45:

Afdeling 46:

tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i Beboerlokalet, kælderen

mandag den 11. marts 2013 kl. 19.00 i Fællesrummet

tirsdag den 12. marts 2013 kl. 15.00 i Beboerlokalet

Afdeling 47-48: onsdag den 13. marts 2013 kl. 17.00 på Nygårdsvej 37

Afdeling 51: mandag den 18. marts 2013 kl. 17.00 på Nygårdsvej 37

Afdeling 53:

Afdeling 55:

Afdeling 56:

Afdeling 61:

Afdeling 62:

Afdeling 63:

Afdeling 66:

Afdeling 67-68:

Afdeling 75:

Afdeling 92:

tirsdag den 19. marts 2013 kl. 18.00 i Beboerlokalet

mandag den 18. marts 2013 kl. 17.00 i Beboerlokalet, kælderen

onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.00 på Ambassaden

tirsdag den 12. marts 2013 kl. 16.30 i Festsalen

tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.45 i Festsalen

tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 i Festsalen

mandag den 4. marts 2013 kl. 16.30 på Park Kollegiet

mandag den 11. marts 2013 kl. 18.00 i Beboerlokalet

mandag den 11. marts 2013 kl. 16.30 i Festsalen

tirsdag den 5. marts 2013 kl. 11.00 i Beboerlokalet

3


Teknisk chef jobbet

deles i to stillinger

Erik Lykke bliver projektchef og Erik Boyschau ny driftschef

Ungdomsbo er en boligforening i stadig

udvikling med mange projekter på tegnebrættet

samtidig med at de driftsmæssige

opgaver også skal klares.

Derfor er det besluttet, at der skal

ske en ændring i organisationen. Jobbet

som teknisk chef bliver delt i to: en

projektchef og en driftschef.

I 1998 blev Erik Lykke udnævnt til

jobbet som teknisk chef. Nu bliver han

projektchef og skal – som hidtil – stå i

spidsen for renoverings- og byggeprojekter.

Til gengæld skal de driftsmæssige

opgaver, som hidtil har hørt under Erik

Lykke nu varetages af en ny driftschef.

Det bliver den nuværende inspektør Erik

Boyschau.

Det er godt 30 år siden, Erik Lykke

(60) blev ansat i Ungdomsbo som

inspektør. Han har således været med

i den rivende udvikling, der er sket i

Ungdomsbo, siden han satte sig bag

skrivebordet i det daværende kontor på

Bøndergårdsvej.

Erik Lykke og Erik Boyschau skal nu dele kontor.

I 1998 blev han udnævnt til teknisk

chef. Han er uddannet bygningskonstruktør.

Erik Boyschau (52) blev ansat i Ungdomsbo

som inspektør 1. februar 2001.

Han er oprindeligt uddannet murer og

dernæst læst til konstruktør.

Arbejdsmæssigt har hans område

været Stengårdsvej.

Med ændringen i organisationen skal

der ansættes en ny inspektør, og samtidig

skal der ske en mindre ændring

bygningsmæssigt, – en væg skal flyttes,

oplyser direktør Peter Sandager.

Flot regnskab

Resultatet er bedre end budgetteret.

Ungdomsbo har en sund økonomi, og der er en god balance

mellem udgifter til administrationen, og de honorarer, der

opkræves.

I det afsluttede regnskabsår (1. oktober 2011-30. september

2012) er der et overskud på kr. 2.207.399,-

Det er langt over det budgetterede, som var kr. 953.500,-

Regnskabet bliver forelagt på Ungdomsbos repræsentantskabsmøde

onsdag den 27. februar 2013. Men du kan

allerede nu gå ind på Ungdomsbos hjemmeside og se regnskabet,

og hvordan indtægter og udgifter fordeler sig.

Også de enkelte afdelinger kan fremvise et pænt resultat.

Kun tre afdelinger – 51, 58 og 27 – har et underskud, –

sammenlagt kr. 27.614,- ekskl. tidligere afdeling 16.

Overskuddet skal bl.a. ses i forbindelse med et højere

renteafkast end forventet.

I regnskabsåret er flytteprocenten på 25,2 – i alt 901

flytninger er et lille fald i forhold til året før. Af flytningerne

er 15,2 procent fra familieboliger.

Tab ved flytninger er på i alt kr. 1.845.761,-.

Det er en stigning i forhold til året før, men det skyldes

dels at der har været flere udsættelser dels større tab i

forbindelse med dødsfald.

I administrationsbidrag er den enkelte afdeling opkrævet

kr. 2.720,- pr lejlighed, og kr. 20.000,- pr. afdeling. Der

kommer en lille nedsættelse i indeværende år, hvor bidraget

vil være kr. 2.700,- pr lejlighed.

En sammenligning med tal fra Landsbyggefonden viser,

at Ungdomsbo er billigere end lands-gennemsnittet i forhold

til administrationsbidraget.

4


Klar til licitation

Tirsdag den 26. februar 2013 udløses

spændingen!

Da er der licitation på det nye kollegium,

som skal bygges på Tovværksgrunden.

92 har afgivet tilbud!

- Det er altid spændende, om vore

udregninger holder stik, siger teknisk

chef Erik Lykke som glæder sig til at

skulle i gang med endnu et nyt og

spændende byggeri.

- Planen er, at første spadestik skal

tages omkring 1. april, og kollegiet står

klar til indflytning til studiestart i 2014.

- Det ligger desuden fast, at arbejdet

med udenoms arealerne skal ske i samarbejde

med Esbjerg kommune, så der

bliver et sammenhæng med nabogrundene,

siger Erik Lykke.

Det nye kollegium bliver et højhus

på 11 etager. Her bliver 57 boliger for

studerende, som får et fantastisk udsigt

fra de øverste etager.

Almene ungdomsboliger, Tovværksgrunden - projekt # 01783

Nye

vinduer i

Posthuset

Nu bliver det slut med de dyre

varmeregninger, som beboerne i

Fanø Posthus har døjet med igennem

de senere år.

- Der kommer nye vinduer i, og

udskiftningen vil ske her i foråret,

siger teknisk chef Erik Lykke.

Men da det er en bevaringsværdig

bygning, kan man ikke sætte

de vedligeholdelsesfrie vinduer

(træ-alu) i, som Ungdomsbo nu

bruger langt de fleste steder, men

må i stedet sætte trævinduer i.

Ungdomsbo har 11 boliger i

Posthuset, - det halve af førstesalen

og hele anden sal. Det øvrige

er ejerboliger.

Indflytning på Skolebakken

1. april 2013 bliver blokken på Skolebakken 66 igen beboet.

Blokken blev 22. maj 2012 hærget af en voldsom brand, men nu er de 21

lejligheder snart klar til indflytning.

Kun 9 af de tidligere beboere har valgt at vende tilbage til deres ny istandsatte

lejlighed, men de 12 andre familier har fundet en anden lejlighed i mellemtiden.

Derfor er Ungdomsbo nu i fuld gang med at leje de ledige boliger ud,

fortæller teknisk chef Erik Lykke.

- Samtidig bliver de andre blokke gået efter og brandsikret, så vi ikke får en

gentagelse af branden i maj sidste år.

5


Renovering

i afdeling 40

Det går planmæssigt fremad med

den store renovering i afdeling 40.

Det er vinduerne på havesiden i

de 159 lejligheder, der udskiftes. Altandøre

og ovenlysvinduerne skiftes

også.

Eternitten bliver udskiftet og

erstattet med zink. Samtidig får de

21 toværelsesboliger på første sal

påmonteret altaner i gavlen.

På billederne ses det flotte resultat

af renoveringen til 20 millioner.

Renoveringen afsluttes august

2014.

Nye

facader

Der venter beboerne i afdeling 26

en større renovering.

De 84 lejligheder blev opført i

1981, og de er mærket af “tidens

tand”.

- Facaderne er meget dårlige, så

de skal fornys, fortæller teknisk

chef Erik Lykke.

- Der er lavet en helhedsplan,

som er sendt til Landbyggefonden.

De vil besigtige området i

efteråret 2013, og først derefter

ved vi, hvor mange penge vi har

til at renovere for.

6


25 år som formand

Kurt Olsen – formand for afdeling 9-10 –

kan i år markere et flot jubilæum

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Igennem de sidste 25 år har Kurt Olsen

været formand for afdeling 9-10.

- Det har været spændende. Jeg har

været glad for bestyrelsesarbejdet, og

det har været interessant. Det ville jeg

ikke have undværet.

Han afløste B. O. Pedersen, der fraflyttede

afdelingen ”i utide”, og derfor

måtte næstformand Kurt Olsen være

fungerende formand et halvt års tid,

indtil han blev valgt som formand på

det ordinære afdelingsmøde.

- Men det har været en nem opgave,

for det er en rolig afdeling. De få

problemer, vi har oplevet på de 25 år,

har vi løst lige så stille ved at snakke

sammen beboerne indbyrdes.

- Samtidig har vi også oplevet, at

demokratiet virkede. De planer, Ungdomsbo

havde med at bygge ovenpå

blokkene, blev ret kraftig nedstemt.

- Her mødte beboerne talstærkt

op, og det var en rar fornemmelse at

opleve nærdemokratiet virkede, siger

Kurt Olsen.

I øvrigt er det en afdeling, hvor deltagelsen

ved de ordinære afdelingsmøder

er ret høj. Beboerne er interesseret i,

hvad der sker i deres afdeling.

Det er samtidig en afdeling med

meget få udskiftninger. Her bliver folk

boende, ja, flere har boet her siden

blokkene blev bygget i 1969-71.

Men det er også

et billigt sted at bo,

faktisk den billigste

kvadratmeterpris i

Ungdomsbo.

Selv har Gunhild

og Kurt Olsen boet

her siden 1980.

32 år i den samme

lejlighed på 2. sal

med den fantastiske

udsigt over vandet.

Men for et halvt

år siden flyttede

de ”ned i stuen”.

Benene kan ikke

længere klare de

mange trapper.

- Vi er glade

for at bo her, men

vi savner godt nok

udsigten, siger Gunhild Olsen.

Det var hendes skyld, de dengang i

1980 flyttede fra huset i Baldursgade

sammen med deres to drenge på 5 og 9

år til lejligheden i Fyrparken. Og de har

ikke fortrudt.

Kurt Olsen har i mange år arbejdet på

havet. Og som fisker var han meget væk

hjemmefra, så fruen var utryg ved selv

at bo i huset.

Her i Fyrparken gav det tryghed at

have folk rundt om sig. Og sammenholdet

er der stadig. Her er hvert år pensionist

udflugt, fastelavn og julebanko

Kurt Olsen har været glad for arbejdet i afdelingsbestyrelsen.

for børnene, - alle tre arrangementer

sammen med afdeling 26-29 og med en

meget fin tilslutning. Og billardklubben

i kælderen kører også fint!

Om sommeren bruger ægteparret

meget af tiden i deres dejlige kolonihave

i Sønderris, hvor der bliver dyrket

mange grønsager.

Men for Kurt Olsen skal der også

være tid til bankospil, og hans store

hobby med at lave ting i træ. Det bliver

til mange jule-nisser, som udskæres og

males og hvert år sælges fra julemarkedet

på Fiskeri- og søfartsmuseet.

ÅBENT HUS

Kurt Olsens 25 års

formandsjubilæum

markeres

fredag den 8. marts

kl. 14-16 i festsalen,

Fyrparken 20 kld.

Afdelingsbestyrelsen

7


Ta’ på ferie

på Fanø og

i Ebeltoft

Ungdomsbo har to sommerhuse

som tilbydes beboerne

Fanø

Selv om det endnu er vinter og koldt,

kan du godt allerede begynde at tænke

på sommerferien.

Sammen med dette nummer af

Trappenyt får du nemlig et brev fra

Ungdomsbo, hvor du kan være med “i

lodtrækningen” om en uges ferie i én af

Ungdomsbos sommerhus, - på Fanø og

i Ebeltoft.

Pris: kr. 3.000,- i skolernes sommerferie

derefter kun kr. 2.000,- for en uge.

Da det er eftertragtede sommerhus,

trækkes der lod om udlejningen i påskeferie,

sommerferie og efterårsferie.

Det er altså nu, du skal beslutte dig,

hvis du vil have én af de eftertragtede

uger.

Men det er gode helårshuse, så derfor

udlejes de også uden for de eftertragtede

uger, hvor der

kan holdes en fin ferie,

- både vinter, forår og

efterår.

Huset på Fanø er

forholdsvis nyt (2009),

mens huset i Ebeltoft

kun er få år gammelt.

På Fanø ligger sommerhuset

i et attraktivt

område ved skov og klit

tæt på Fanø Vesterhavsbad.

I Ebeltoft ligger sommerhuset

tæt både på

vandet og i gå afstand fra

byen. Her er mange aktiviteter

i området, som man kan besøge

under opholdet.

Ebeltoft

Hvis du ønsker at leje et af sommerhusene

“uden for sæsonen”, så ring til

Helene Mathiasen på tlf. 76 13 50 84.

HUSK

– du kan altid komme

i kontakt med din

vicevært via e-mail.

E-mail adressen kan du se,

når Trappenyt bringer en

”varmemester-oversigt”.

Du kan også se den på

Ungdomsbos hjemmeside.

Har du svært ved at

ringe i varmemesterens

telefontid, eller har du

svært ved at komme

igennem i telefontiden,

så skriv en e-mail!

Den vil altid blive

læst og besvaret.

Træffetid

Afdelingsbestyrelser og

beboere har mulighed for at

træffe foreningens formand,

eller hvis han er forhindret,

et andet medlem af

hovedbestyrelsen. Træffetiden

er: Hver torsdag kl. 15-17 på

kontoret, Nygårdsvej 37.

MILJØSTATIONEN

Hedegårdsvej 2

Tlf. 76 12 32 89

Mandag-fredag

kl. 9.00-9.30

Åben:

Mandag kl. 14.00-15.00

Torsdag kl. 14.00-17.00

TILKALD

af håndværkere i akutte situationer

Procedure: Ring på viceværtens tlf. nr. – lad den

ringe ud og du får oplyst vagtens nummer.

Husk såfremt skaden er selvforskyldt, skal du selv betale.

8


Jubilarerne fejret

Snakken gik livlig omkring bordet, da

50 års jubilarerne i Ungdomsbo blev

fejret torsdag den 13. december 2012

med kaffe, kage og portvin.

Minder er der mange af, så sætningen:

kan du huske? blev ofte brugt ligesom

spørgsmålet: hvordan er det gået

med den og den, der boede der og der?

De hyggede sig rigtig. Og alle fik de

en købmandskurv i jubilæumsgave, så

der er masser af godter til julen.

Der var syv jubilarer i år, heraf kun et

enkelt ægtepar. Men fem af de syv har

boet i samme lejlighed alle 50 år.

Tre havde meldt

afbud. Det var Magda

Pedersen, Grethe

Langmarck og Ida

Hauge Nielsen.

Jubilarerne er forrest ægteparret

Birthe og Jørgen

Sørensen. Bagved Jytte

Nielsen, Ulla Nørreskov

Ryvig og Ruth Andreasen.

25 år i Ungdomsbo

Følgende lejere har boet i samme lejlighed i 25 år:

Anni Andersen, Platanvej 4 D, 1. th.

(flyttet ind 1. marts 1988)

Verner Dam Andersen,

Stengårdsvej 76, 1. mf.

(flyttet ind 1. marts 1988)

Erik Mølsted, Palnatokes Alle 27, 1. tv.

(flyttet ind 15. marts 1988)

Lis Nygaard Madsen,

Palnatokes Alle 11, 1. tv.

(flyttet ind 15. marts 1988

Pia Laursen, Fyrparken 16, 2. tv.

(flyttet ind 15. marts 1988)

Gunner Nørgaard Vindelev,

Stengårdsvej 12, st. mf.

(flyttet ind 15. marts 1988)

Albert Jensen, Finsensgade 10, 1. tv.

(flyttet ind 1. april 1988)

Eva G. Hansen, Nygårdsvej 36, st. tv.

(flyttet ind 1. april 1988)

Ulla Ingelise Wolf, Nygårdsvej 38, 1. th.

(flyttet ind 1. april 1988)

Ingeborg Margrethe Pedersen,

J. L. Heibergs Alle 23

(flyttet ind 1. april 1988)

Steffen Holm, Palnatokes Alle 11, 1. th.

(flyttet ind 1. maj 1988)

Jacolina Steen, Fyrparken 448

(flyttet ind 1. maj 1988)

Tillykke til…

Varmemester Bjarne Mørch Vilster,

afdeling 1-34-53 & Tjæreborg

fylder 60 år den 10. maj 2013.

Boligrådgiver i administrationen Helene

Mathiasen har 30 års jubilæum den 15.

marts 2013.

I sidste nummer af Trappenyt fik vi

desværre ikke mærkedagene med for

januar-februar – vi beklager fejlen!

Der er tale om følgende, som får et

forsinket tillykke:

Vicevært Ejner Lauridsen afdeling 9-10-

25-26-29 fyldte 60 år den 19. januar

2013.

Vicevært Anni Tøndering, afdeling 2-3-

4-5-22-92 havde10 års jubilæum den

1. februar 2013.

Varmemester Freddy Krogager afdeling

8-13-14 havde 25 års jubilæum den 15.

februar 2013.

Skat, har du lyst

til at køre en

aftentur med

mig i en stor,

drønstærkt

bil med uniformeret

chauffør? spurgte den unge

mand den unge smukke pige.

Ih ja, det lyder spændende,

svarede hun benovet.

Så skynd dig lidt, vi kan

lige nå bussen hjem til

mig på Stengårdsvej.

Skjoldsgade 74 • 6700 Esbjerg

Tlf. 7512 7999 • esbjerg@dai.dk

www.dai.dk

9


Idræt, leg og bevægelse

Fyrparken vil give børnene glæden ved

at bevæge sig i hverdagen

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Der midt imellem Ungdomsbo afdelinger

med boliger i Sædding ligger den

integrerede institution Fyrparken.

Også én af Ungdomsbos afdelinger:

nemlig afdeling 25.

Her har 80 børn fra Sædding området

deres hverdag: 25 i vuggestuen og 55 i

børnehaven.

Som en del af projektet Sædding og

Ådalen på toppen, er de nu ved at certificere

sig til at blive en idræts-, leg- og

bevægelsesinstitution

- Vi vil gerne give børnene den ballast,

at det at bevæge sig i hverdagen,

er en naturlig ting, fortæller pædagogisk

leder Maria Færch Carlsen.

- Leg og bevægelse skal indgå i hverdagen

på en anden måde, end vi har

gjort hidtil.

- Personalet er ved at gennemgå et

15 timers DGI-kursus, hvor to DGI konsulenter

giver ideer til leg og bevægelse,

og samtidig er med til at ændre vores

tankegang. Det er jo det, det drejer sig

om. Vi skal tænke på en ny måde, når vi

er sammen med børnene.

- Det er leg og bevægelse i fællesskab

både indenfor, og når vi er på legepladsen.

Vi skal sætte fælles aktiviteter

i gang i stedet for at børnene leger

individuel, siger Maria Færch Carlsen.

Børnene nyder det. De spiller trillebold

og danser stop-dansen med stor

entusiasme og glæde, og et andet sted

sidder de lige så stille i en stor gruppe

og giver hinanden massage.

Der er indrettet motorik rum med

legeredskaber, og også på den udendørs

legeplads gives plads og muligheder for

nye aktiviteter.

- Vi har jo en læreplan, vi skal følge

med eksempelvis sprogpakken og fri for

mobberi. Her kommer der en handleplan

ind for bevægelse, som nu tænkes mere

ind i hverdagen, end vi hidtil har gjort.

- Vi har af Ungdomsbo fået lov til at

male på fliserne ude foran institutionen,

så vi også udefra viser, hvad vi står for.

Måske kan vi få både børn og forældre

til at komme hoppende ind i institutionen,

siger Maria Færch Carlsen, der

også indrømmer at den øgede fysiske

aktivitet smitter af på personalet.

Fyrparken markerer overgangen til

idræts-, leg- og bevægelsesinstitution

torsdag den 23. maj, hvor børn og forældre

er inviteret til en event med mad

og taler, og hvor DGI konsulenterne vil

stå for spas og ballade, så alle får sig

rørt.

Pædagogstammen: Personalet gennemgår

et 15 timers DGI-kursus.

Fra venstre ses Karina, Anja,

Mette, Rikke, Jytte og Laila.

10


Der trilles bold, og børnene morer sig.

Sædding og

Ådalen på toppen

I årene 2010-2014 bliver der sat ekstra fokus på sundhed

og trivsel i området omkring Ådalen og Sædding.

Området har mange styrker. Dem vil Esbjerg Kommune

gerne udnytte til at forbedre sundheden, trygheden

og velværet for alle, som bor der.

Målet er, at alle får den bedste mulighed for at tage

vare på egen sundhed.

Esbjerg Kommune har gennemført en analyse, hvor

beboere i Sædding og Ådals-området blev spurgt, hvilket

behov de har.

Med baggrund i den analyse, og de tilbagemeldinger,

der er modtaget fra beboere, foreninger og institutioner,

sættes fokus på:

• alkohol

• fysisk aktivitet

• rygning

• mental sundhed

• beboernetværk

• tandsundhed

• overvægt

Børnene giver hinanden massage, og de kan li’ det.

Esbjerg Kommune vil udvikle tilbud inden for alle syv

områder som et supplement til de tilbud, der allerede

findes.

For at skabe nogle nærværende sundhedstilbud,

udvikles tilbuddene ved at inddrage ikke blot beboerne

i området, men også dagplejen, børnehaven, sundhedsplejen,

skolen, klubben, fritidsklubben, ældrecentret,

kirken og det lokale foreningsliv m.fl..

Tilbuddene vil henvende sig til både børn og unge,

voksne og ældre borgere.

Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden.

Udendørs leg med hulahop ringe.

Esbjergenseren var kommet

langt ud på landet, og var ved

at komme for sent til stationen.

Han spurgte derfor

bondemanden: Hør sig

mig gode mand, hvis jeg skrår over den

mark der, kan jeg så nå halv-fire-toget?

Bonden svarede helt roligt: ork ja,

og skulle tyren få øje på dig,, kan du

såmænd også nå halv-tre-toget!

Tho

r

dsen

a/s

Malerfirmaet Thordsen A/S

Bygningsmaler Storstrømsvej 35

Sprøjtelakering 6715 Esbjerg N

Tapetsering

Tlf.: 75 12 45 33

Farverådgivning www.thordsen.dk

11


Mere udeliv

Helhedsplanen for Stengårdsvej deles op i tre dele:

tilgængelighed, byhuset og de grønne områder

STENGÅRDSVEJ

EN DEL AF DEN “NYE” BYDEL I JERNE OG ESBJERG

for boligforeningen UNGDOMSBO v. Peter Sandager

December 2012

SLA

Njalsgade 17 B

Pakhus 2, 3. sal

DK-2300 København S

landskab@sla.dk

+45 3391 1316

www.sla.dk

Der er ved at komme skred i de spændende

planer, som skal gøre området

ved Stengårdsvej mere attraktiv.

- Vi er nu i dialog med Landsbyggefonden,

og vi håber at have en afklaring

før sommerferien, siger direktør Peter

Sandager og fortsætter:

- Der vil blive sendt informationsmateriale

rundt forud for afdelingsmøderne,

så der bliver lejlighed til at stille

spørgsmål på mødet.

- Dernæst vil vi indkalde til ekstraordinære

afdelingsmøder, hvor planerne

skal behandles yderligere. Desuden skal

projektet også i byrådet, inden vi kan

gå i gang.

Både Landsbyggefonden og Esbjergs

borgmester Johnny Søtrup har udtalt

sig positivt om projektet, som skal

lægge op til mere udeliv og motion for

beboerne i området.

Projektet er delt op i flere dele: tilgængelighed,

bydelshus og det grønne

område. De tre projektet behandles

separat, men i den nævnte rækkefølge.

Tilgængelighed

Baggrunden for tilgængelighedsprojektet

er, at området skal gøres mere attraktiv

for ældre beboerne, men også at

nuværende beboere kan blive boende,

når de bliver ældre.

Målet er omkring 10 elevatorer, og

primært skal de placeres i de bygninger,

der ligger ud mod Stengårdsvej.

Man går nu i gang med at undersøge,

hvor det teknisk er bedst og praktisk at

placerede elevatorerne.

Det er Landsbyggefondens krav, at

elevatorerne skal integreres i bygningen,

oplyser Peter Sandager.

Samarbejde

Ungdomsbo har indbudt til et samarbejde

både med UC Syddanmark og

Esbjerg Gymnasium.

- Vi kan hjælpe hinanden. Det er altid

nemmest, hvis vi løfter i flok, og vores

projekt er blevet godt modtaget, siger

Peter Sandager.

- Det kunne være fint, hvis de studerende

kunne bruge faciliteter i forbindelse

med deres undervisning, men også

12


og motion

Ny bydelsplan for omdannelse

at de studerende kan dyrke motion, når

undervisningen er slut.

- Samarbejdet kunne også indebære

at gymnasieelever giver lektiehjælp,

eller fysioterapi-studerende giver massage.

Mulighederne er mange, både

udendørs men også i det nye Bydelshus.

dhold og ønsker fra beboerne

m er imødekommet i ny bydelsplan

Bydelshuset

Bydelshuset skal bygges i forbindelse

med de nuværende institutioner for

børn og unge. Endnu er forhandlingerne

om, hvor mange tilbud der skal være i

huset, ikke begyndt, men Peter Sandager

forventer på et bydelshus med

masser af liv.

- Der skal sættes fokus på sundhed

og motion. Vi skulle gerne have en sal

til motion og idræt, f. eks. til zumba eller

andre former for dans, men også en

sal hvor beboerne kan samles til større

arrangementer, som f. eks. revy.

- Vi arbejder på at få en børneinstitution,

et fitness center, behandlingscenter

med eksempelvis læge- og

tandlæge klinik. Esbjerg Kommune har

planerne om at lave et bibliotek i huset.

- Det skal være et hus, der summer af

sundhed i alle afskygninger, siger Peter

Sandager.

Der har allerede været arbejdet med

projektet et par år, og håbet er, at det

hele står klar om tre år.

Alle medlemmer af områdets afdelingsbestyrelser

er inviteret på en

studietur den 7. marts til Aalborg, for at

se hvordan de har grebet det an.

- Vi kan alle lære af andres erfaringer,

både de gode og de dårlige, siger Peter

Sandager.

Samme antal P pladser

P tættere på indgange

Bedre adgang for alle

Forskellige gårdrum

Bydelshus

Aktiviteter for alle

Tryghed i trafikken

Trygt ophold i området

Større sammenhæng

Brug af det grønne område

Bliver dette

fremtidens

Stengårdsvej?

Det indrettes mange spændende aktiviteter, som

skal lægge op til mere udeliv og motion.

SLA | EN “NY” BYDEL I ESBJERG | Stengårdsvej, Esbjerg Øst | for UNGDOMSBO | Dec. 2012 s 8

13


Fritidsudvalget

Juletur til København

50 beboere fra Ungdomsbo var den 24.

november 2012 med på Fritidsudvalgets

juletur til København

Vi kørte med Papuga i år, og det gik

godt, - alle tidspunkter blev overholdt

bortset for ved hjemturen, hvor vi blev

et kvarter forsinket, men hjem kom vi

da til tiden.

Alle billetter var solgt, så bussen var

fyldt, da vi kørte fra Museumspladsen

kl. 9.

Dejligt med så stor tilslutning, når vi

arrangerer ture.

Turen der over gik fint, dog var det

noget tåget ind imellem, men vi havde

da udsigt fra bussen. Der var en pause

undervejs, hvor vi fik kaffe og rundstykker.

Vi ankom som beregnet til Tivoli,

hvor vi spredtes for alle vinde. Nogle

gik på strøgtur, andre gik direkte i

Tivoli.

Da turen gik hjemad, gav alle udtryk

for, det havde været en dejlig dag.

Tivoli var også virkelig flot, da det blev

mørkt, og vi rigtig kunne se alle lysene

Elva Lyth

Fritidsudvalget

Fritidsudvalgets

kommende tilbud

Sæt X i kalenderen:

• Cirkus Dannebrog maj 2013

• Haunstrup Zoo 8. juni 2013

• Sommerspil Varde 3. juli 2013

• Mandø 24. august 2013

Juletræsfest

Som sædvanlig blev den årlige

juletræsfest afholdt i Kvaglundhallen

2. søndag i advent, - i 2012 den

9. december.

Juletræsfesten kørte rigtig

godt, og julemanden var som altid

i hopla og fik alle med i dansen

omkring træet.

Hvert år har vi et tilbagevendende

problem, hvor nogle deltagere

vil have deres poser udleveret

før fastsatte tid. Det kan ikke

lade sig gøre. Vi skal overholde

det fastsatte tidspunkt, ellers kan

vi ikke styre udleveringen af de

mange poser.

I 2013 er der juletræsfest den 8.

december - samme tid og sted, - vi

ses igen!

Stor tak til alle dem, der var med

til at hjælpe, så arrangementet fik

det gode forløb.

Inger Tingberg

Fritidsudvalget

SOV BEDRE

Vi giver dit hjem smukke løsninger..

Stormgade 133 I 6715 Esbjerg N I tlf. 79 13 78 78

14


André Rieu

Torsdag den 2. maj 2013 kl. 20.00

Koncert i

Jyske Bank

Boxen

Den hollandske violinist fra Maastricht kan opleves sammen

med det fantastiske Johann Strauss orkester i Herning,

når de giver koncert med klassisk musik og wienermelodier.

Vi kører samlet nordpå med Papuga!

Når vi ankommer til Herning Messecenter, nyder vi en dejlig

middag i restauranten inden koncerten.

Vi skal opleve et storslået show med André Rieu og det

50 mands store Johann Strauss orkester. Vi kan forvente

underholdning i særklasse. Ud over det store orkester

byder showet på operasangere og dansere i flotte

kostumer.

Prisen inkluderer:

Buskørsel i 4-stjernet bus, aftensmad inden koncerten,

entré (kategori A-billet) samt kaffe og kage på hjemturen.

Vi kører fra Museumspladsen kl. 16.00

Billetter sælges fra torsdag den 4. april kl. 14.00

(Begrænset antal billetter – maks. 2 billetter pr. husstand).

Efter koncerten kører bussen

retur. Forventet hjemkomst

mellem kl. 00.00-02.00.

Pris: kr. 1.199,-

DIN pris:

kr. 999,-

Ved tilfælde af

skade på bygningen

eller løsøre.

eller løsøre.

DØGNVAGT

70 112 112

Mål dit forbrug

— og kend dine vaner

Brunatas målere hjælper dig med at

holde styr på blandt andet vand- og

varmeforbrug samt fugt i din bolig.

Målerne kan fjernaflæses, så vi aflæser

uden at skulle ind i din bolig, og måledata

kan læses elektronisk på nettet

med korte intervaller.

Læs mere på

www.brunata.dk eller ring for

information på telefonnummer

77 77 70 70.

WWW.SKADESERVICE-DANMARK.DK

2012.11_Ungdomsbo_trappenyt 60 x 120.indd 1 23-10-2012 10:32:47

15


Revisorvalg

–et strategisk vigtigt træk

Bedre Bad

Esbjerg

• Vi er eksperter

i løsninger

til badeværelset

• Besøg vores butik

med alt til

badeværelset

• Bliv inspireret på

www.ic-nielsen.dk

Frodesgade 125

DK-6701 Esbjerg Tel: +45 79 12 84 44

www.deloitte.dk

Medlem af

Deloitte Touche Tohmatsu

Vi laver også kvalitets

VVS- og smedearbejde

Østre Gjesingvej 19 · 6715 Esbjerg

Tlf. 75 12 96 22 · www.ic-nielsen.dk

Tlf.: 75 45 33 22

16


Julerier i opgangen

I opgangen på

Hermodsvej 29 gør

beboerne meget ud

af at pynte op, så

det giver en varm

velkomst, når man

kommer indenfor.

Specielt til jul

er der masser af

julepynt hele vejen

op, fortæller Kirsten

Pedersen, der har

sendt disse fotos til

Trappenyt

- Det kunne måske

være med til at

give inspiration til

andre, så også deres

opgange blev “lidt

varmere” at komme

ind i.

- Vores opgang er altid pyntet, også

uden for julemåneden, hvor vi bl.a. har

grønne planter, men også anden pynt. Jeg

syntes godt, man kan gøre noget ud af de

kedelige opgange, vi har, og det fortæller

samtidig lidt om, hvad det er for folk, der

bor der.

Rådgivning er et spørgsmål

om kvalitet - ikke kun pris

Hyggeren

Stengårdsvej 58, kld.

Lørdage i ulige uger fra kl. 12.00-17.00.

Kom og hyg jer sammen med os i

røgfrie lokaler. Der forefindes separat

rygerum. Der er mulighed for f.eks.

kortspil eller rafling.

Medlemskab pr år. kr. 25,-

Vi starter med 2 slags sild. Derefter

en dejlig dansk varm ret, efterfulgt

af dessert. Afsluttes med kaffe og

småkager.

Pris kun kr. 25,-

På gensyn.

Torben Larsen

Formand

Stengårdsvej 106.

Kongensgade 58

6701 Esbjerg

Tlf. 79 12 54 55

Fax 79 12 54 54

www.tblaw.dk

JØRGEN JENSEN

TØMRER OG SNEDKER · SÆDDING FINERCENTRAL A/S

SNEDKERVEJ 2 · 6710 ESBJERG V

TLF. 75 15 07 71 · WWW.ESBJERGFINER.DK

17


Få seneste nyt fra Ungdomsbo

Vil du være sikker på at være opdateret

omkring de nyeste ting, der sker

i Ungdomsbo, så tilmeld dig nyhedsbrevet!

På www.ungdomsbo.dk bliver de

seneste nyheder lagt på hjemmesiden,

og du modtager et nyhedsbrev i

din e-mail boks hver gang en nyhed

bliver ”lagt på”.

Gå ind på

www.ungdomsbo.dk

– tryk på nyheder i venstre spalte

og tilmeld dig nyhedsbrevet. Det er

gratis!

Har du noget i din afdeling,

som du synes skal omtales

i Trappenyt

–så kontakt Lydia Lund Rasmussen

Tlf. 7526 9024 – mobil 2093 1363

e-mail: lydia@mail.dk

Deres

blikkenslager A/S

Hurtig og sikker service . Målerhusvej 3 . 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 50 11 . Fax 75 45 34 60 · www.deresblik.dk

Mobil 20 84 50 11 . E-mail torben@deresblik.dk

Aut. VVS installatør

TV inspektion

18


Planen er lagt for

en ny tilværelse

Til sommer er det slut.

Ejnar Lauridsen siger farvel efter 30 år

som vicevært, og deraf de sidste 10 år i

Fyrparken. Han er netop fyldt 60!

De første 20 år var han løs medarbejder

rundt i forskellige boligforeninger i

Esbjerg.

- Det har været et godt job, alsidig hver

ingen dage er ens. Det er lidt at hvert,

men også et hårdt og krævende job, siger

Ejner Lauridsen der er klar til at gå på

efterløn til sommer.

Han er uddannet gartner, og derfor har

det også været hans spidskompetence

som vicevært.

- Her i Fyrparken er vi et team på 6

faste viceværter. Men det er også et stort

område, vi dækker. Vi er 4 viceværter, der

hver har vores grønne område, og det er

dejligt.

- Det betyder, man har

ansvaret for et område, og

ikke kan skylde skylden på

andre, hvis der er noget, der

ikke er gjort tilfredsstillende,

siger Ejner Lauridsen.

Det er dog ikke noget

problem for sønderjyden,

der kommer fra Skærbækområdet,

og som er faldet

godt til i det sydvestjyske.

- Ja esbjergenser bliver

man jo aldrig, selvom Esbjerg er en ny by,

og der hvor jeg kommer fra kan historien

skrives langt længere tilbage, – helt til

Brorsons tid!

Han har igennem de sidste par år gjort

sig klar til den “tredje alder” som efterlønner.

Ejner Lauridsen har været glad for jobbet som vicevært, men ser

frem til de nye muligheder

- Det er vigtigt, man er klar

“inde i hovedet”, ellers går det galt. Det

ser man alt for tid. Der skal stadigværk

være ting, der kan opfylde dagen, selvom

man forlader arbejdsmarkedet, siger Ejner

Lauridsen.

Og for Ejner er planen lagt til en god ny

tilværelse!

De syv hurtige

Familie

Har de sidste halve snes år boet sammen

med Gunna, men har ingen børn.

Fruen har allerede forladt arbejdsmarkedet.

Fritidsinteresser

Det er lystfiskeri, som fortrinsvis foregår

i Kongeåen og Sneum å.

Så går jeg på jagt sammen med min

bror i Sønderjylland.

Men jeg bruger også tid som billedskærer.

Der er et gammelt hus plus to haver,

der skal passes. Vi har kolonihave ved

siden af haven derhjemme ved huset,

så her dyrker jeg gartnerfaget.

Motion

Jeg har ikke bil, så jeg bruger cyklen

på arbejde. Det bliver til mellem

20-25 km daglig. Dog har jeg også en

knallert, men det er til længere ture.

Livretter

Jeg kan godt li’ lidt at hvert. Jeg laver

for det meste selv maden derhjemme,

og det kan jeg godt li’. Jeg kan også

godt lide at bage.

Fisken man selv har fanget eller vildtet

man selv har skudt, smager ekstra

godt.

TV

Det er lidt at hvert. Jeg kan godt li’

oplysende udsendelser, specielt de

historiske og dyrefilm. Jeg ser også

nyheder, hvor i mod det er sjældent,

jeg ser film.

Bøger

Det er igen de historiske bøger både

fra 1. og 2. Verdenskrig, men også

længere tilbage. Det er specielt

biografier, jeg fortrækker. Bøger der

er bygget op omkring 1 person og

samtidig beskriver det tidsrum, hvor

de lever.

Ferie

Vi er hver sommer en uge i sommerhus

på Djursland. Vi kan godt

li’ området, føler lidt det er som “at

komme hjem”.

Vi er ikke til de store udenlandsture.

Jeg synes, det er for varmt sydpå, og

fruen vil ikke nordpå. Ferie drejer sig

jo også om at komme hjemmefra og

slappe af!

Hvad gør dig vred/glad

Jeg lever meget i nuet, hverken i

fortiden eller fremtiden. Det er “den

lille bølge”, hvor der ikke er de store

udsving.

Måske fordi jeg er blevet enkemand

to gange: første gang som 22-årig og

senere som 38-årig, så jeg har lært at

sætte pris på hver dag. Jeg lever her

og nu!

19


Hotelværelser

6700 Esbjerg

Platanvej 1 og 7 (2) - Afdeling 37

Udlejning: Heidi Antonsen,

J. L. Heibergs alle, tlf. 28 60 24 22

Træffetid: Mandag-fredag kl. 13:00-18:00

Ringen 73 kld. (1) - Afdeling 53

Udlejning: Sonja Vandborg,

Ringen 75, St., tlf. 61 78 52 77/ 22 21 77 19

Torvegade 49 kld. (1 ) - Afdeling 20

Udlejning: Ungdomsbos kontor,

Nygårdsvej 37, tlf. 76 13 50 50

6705 Esbjerg Ø

Stengårdsvej 52 kld. (4) - Afdeling 14

Udlejning: Anita Hansen,

Stengårdsvej 275, tlf. 88 27 81 08

Træffetid: Mandag - fredag

Stengårdsvej 120 mf. (2) - Afdeling 13

Udlejning: Anita Hansen,

Stengårdsvej 275, tlf. 88 27 81 08

Træffetid: Mandag - fredag

(lejes ikke ud på månedsbasis)

6710 Esbjerg V

Fyrparken 14 og 40 (14) - Afdeling 9

Udlejning: Varmemester Per Bylund,

Fyrparken 348, tlf. 75 15 23 27

Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-10:00

6715 Esbjerg N

Thulevej 140 (4) - Afdeling 21

Udlejning: Helle Christensen,

Thulevej 318, tlf. 60 69 54 41

Træffetid: Mandag-fredag

kl. 17:00-18:00

6731 Tjæreborg

Sneumvej 69 (2) - Afdeling 11

Udlejning: Nina Saron,

Sneumvej 105, tlf. 30 25 03 91

Priser - inkl. moms:

For beboere for ikke-boende

1. nat kr. 190,- kr. 230,-

Efterfølgende nætter kr. 160,- kr. 200,-

1 uge kr. 625,- kr. 900,-

1 måned (lejer) kr. 1.600,- kr. 2.000,-

1 måned (ikke-lejer) kr. 2.000,- kr. 2.500,-

Festsale

6700 Esbjerg

Islandsgade - Afdeling 44

Plads: 15 personer

Udlejning: Varmemesterkontoret,

Østergade 62 A, tlf. 75 45 Kl. 9:00-9:30

Udlejes kun til beboerne i afdeling 44

Møllebæk Kollegiet, Spangsbjerg Møllevej,

afdeling 61

Plads: 60 personer

Udlejning: Rachael Mang

Spangsbjerg Møllevej, 58B, mobil nr: 71321884

Træffetid: Efter kl. 18:00

Nygårdsvej 41, kld. - Afdeling 32

Plads: 30 personer

Udlejning: Ungdomsbos kontor,

Nygårdsvej 37, tlf. 76 13 50 50

Udlejes kun til beboerne i afdeling 32

Platanvej 15 - Afdeling 37

Plads: 50 personer

Udlejning: Heidi Antonsen,

J.L. Heibergs alle 7, tlf. 28 60 24 22

Træffetid: Kl. 13:00-18:00

Toftsvej 24, kld. - Afdeling 1

Plads: 20-25 personer

Udlejning: Halvor Rasmussen,

Toftsvej 28, tlf. 7513 6405

Udlejes kun til beboerne i afdeling 1

Torvegade 49 kld. - Afdeling 20

Plads: 40 personer.

Udlejning: Lis Olesen,

Torvegade 49 St. 3, tlf. 4074 5900

Udlejes kun til beboerne i afdeling 20

Østergade - Afdeling 55

Plads: 15 personer

Udlejning: Afdelingsbestyrelsen

Udlejes kun til beboerne i afdeling 55

6705 Esbjerg Ø

Hedelundvej 120 - Afdeling 80

Plads: 40 personer

Udlejning: Varmemesterkontoret,

Stengårdsvej 163, tlf. 75 14 54 59

Træffetid: Kl. 9:00-9:30

Udlejes kun til beboerne i afdeling 17

(Stenkrogen) og afdeling 80 (Hedelundvej)

Nellikevej 18 - Afdeling 5

Plads: 40 personer

Udlejning: Maj-Britt Jensen,

Spangsbjerg Møllevej 295, St. Tv., tlf. 75 14 00 31

Træffetid: Mandag kl. 19:00-21:00

Udlejes til beboere i Ungdomsbo

Stengårdsvej 163 - Afdeling 18

Plads: 70 personer.

Udlejning: Anita Hansen,

Stengårdsvej 275, tlf. 88 27 81 08

Træffetid: Mandag-fredag kl. 16:00-18:00

Udlejes kun til beboerne på Stengårdsvej

Strandby Kirkevej 133, kld. - Afdeling 2, 3, 4

Plads: 20 personer

Udlejning: Svend Erik Sørensen,

Hermodsvej 29, 2. Tv., tlf. 40 94 17 83

Udlejes kun til beboerne i afdeling 2- 3 - 4

Vølundsvej 2 - Afdeling 92

Plads: 20 personer

Udlejning: Lillian Hjort Jensen,

Vølundsvej 2, tlf. 75 15 15 87

Udlejes kun til beboerne i afdeling 92

6710 Esbjerg V

Fyrparken 20-22 kld. - Afdeling 9

Plads: 40 personer.

Udlejning: Rita Thuesen,

Fyrparken 14, 1, tlf. 28 38 81 74

Træffetid: Kl. 17:00-19:00

Fyrparken 170 - Afdeling 26-29

Plads: 50 personer

Udlejning: Camilla Kremerbak,

Fyrparken 440, tlf. 30 61 73 54

Træffetid: Tirsdag kl. 19:00-20:00

Udlejes kun til beboerne i afdeling 9- 10- 26- 29

Tvillingernes kvt. 88 - Afdeling 40

Plads: 90 personer.

Udlejning: Hans Hansen,

Tvillingernes Kvarter 88, tlf. 75 15 75 35

Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-9:30

Tvillingernes kvt. 90 - Afdeling 40

Plads: 30 personer.

Udlejning: Hans Hansen,

Tvillingernes Kvarter 88, tlf. 75 15 75 35

Træffetid: Mandag-fredag kl. 9:00-9:30

6715 Esbjerg N

Thulevej 448 - Afdeling 21

Plads: 45 personer

Udlejning: Helle Christensen,

Thulevej 318, tlf. 60 69 54 41

Træffetid: Mandag-fredag kl. 17:00-18:00

6720 Fanø

Kallesbjergvej - Afdeling 27 og 58

Plads: 60 personer

Udlejning: Mette B. Lauritzen, tlf. 20 89 48 47

mail: mette_bl@hotmail.com

Udlejes til alle på Fanø

6731 Tjæreborg

Sneumvej 17 E - Afdeling 12

Plads: 40 personer

Udlejning: Vivian Schmidt,

Sneumvej 31C, tlf. 5040 1776

mail: viviankop@gmail.com

Udlejes kun til beboerne i afdeling 11 og 12

20


Fritid i din afdeling

Fyrparken

BilliardKlub

Fyrparken 36 kld.

Åbent alle dage kl. 07.00-23.00

Kontaktperson:

Anette Engler, Fyrparken 26, 2.tv.

anetteengler@gmail.com

Thulevej

Motionsrum

Thulevej 4

Kontakperson:

Helle Maigaard, Thulevej 68

Ungdomsklub

Thulevej 298

Kreativ tirsdag kl. 13.00-21.00

Fredag kl. 19.00-22.00

Lørdag kl. 19.00-23.00

Voksenklub

Thulevej 298

Kreativ tirsdag kl. 13.00-21.00

Fredag kl. 19.00-22.00

Lørdag kl. 19.00-23.00

Stengårdsvej

Cykelværksted

Stengårdsvej 88

- mandag-tirsdag og onsdag kl.

08.00-12.00 og 12.30-16.00

Kontakttelefon 26 97 26 15.

Akvarieklub

Stengårdsvej 82

- onsdag kl. 19.00

First Aid Samaritter

Stengårdsvej 142

- mandag kl. 19.00

Motionsrum

Stengårdsvej 46

- tirsdag-onsdag og torsdag kl. 15.30-

17.00 (for mænd)

- l ørdag kl. 7.00-9.00 (mænd over 50 år)

- tirsdag og torsdag kl. 19.00-20.30

(for kvinder)

Spejder

Stengårdsvej 40

1-2 år: Mikrober 1:

Mandage kl. 16-18

3-5 år: Mikrober 2:

Onsdage kl. 16-18

6-8 år: Mikro tirsdage kl. 16-18

9-10 år: Mini onsdage kl. 19-21

11-13 år: Junior tirsdage kl. 19-21

Spejderne er for alle nationaliteter!

Kontingent pr. mdr. kr. 100,- pr. barn

Kontakt: tlf. 20 30 99 97

Hyggeren

Stengårdsvej 58

- hver anden lørdag i ulige uger fra

kl. 12.00

Mosaikken

– aktivitetshus for

ældre med anden

etnisk baggrund

Stengårdsvej 128, st tv

Mandag-torsdag kl. 10-16

Fredag kl. 11-15.

Har du bidrag til “Fritid i din

afdeling” eller ændringer

så kontakt:

journalist Lydia Lund Rasmussen

- mail: lydia@mail.dk

- tlf. 75 26 90 24

eller administrationen.

EHI/Gårdkollegiet

“Madklubben EHI/

Gårdkollegiet Anno 2010”

Vi spiser hver mandag klokken 18.00

Find os på facebook ved at søge på

overstående.

Skolebakken

Hobbyklub

Platanvej 2A, kld.

– åben hver dag kl. 7-23

Dartklub

Platanvej 6A, kld.

– kun for medlemmer

Kontaktperson:

Klaus Husted Christensen, Platanvej

2E, st. mf.

Sauna

Platanvej 4A, kld.

– åbent døgnet rundt

Henvendelse viceværtkontoret

Motionsrum

Bøndergårdsvej 5E, kld.

- åbent kl. 7-21

- henvendelse til Robert Vinter,

Bøndergårdsvej 5B, st. tv.

tlf. 51 25 01 53

Strikkeklub

Platanvej 4A, kld.

- hver tirsdag fra kl. 14.00

Kontaktperson:

Stella Pedersen, Platanvej 4D, 1. tv.

Møllebæk

Kollegiet

Beboere holder

“Super Variety Night”

2.onsdag i måneden !

Beboermøde, fællesspisning og god

stemning.

Mød kollegianerne og tilmeld events

på vores Facebook side, ”MØLLEBÆK

RESIDENTS FORUM”....”interaktiv og

eventful”...!

21


Trappenyt

Nr. 4/2012

Redaktion:

Inger Tingberg, afd. 8

(ansvarshavende)

Henning R. Radoor, afd. 26-29

Karen Grinderslev, afd. 8

Dan S. Christensen, afd. 75

Bent Ivan Jakobsen, afd. 6-7-37

Jan Frandsen, Ungdomsbo

Lydia Lund Rasmussen (journalist)

Næsgårdvej 7, Toftnæs,

6800 Varde,

Tlf. 75 26 90 24 / 20 93 13 63,

E-mail: lydia@mail.dk

Oplag: 3.900

Tryk: Grafisk Trykcenter A/S

Papir: NOPA MATT (Svanemærke)

Det er tilladt at citere fra bladet

med tydelig angivelse af kilde.

Næste nummer af Trappenyt

udkommer omkring

22. maj 2013.

Stof til dette nummer skal være

redaktionen i hænde senest

13. marts 2013.

Ungdomsbo

Nygårdsvej 37

Tlf. 76 13 50 50

Fax 76 13 50 90

E-mail: post@ungdomsbo.dk

www.esbjergbolig.dk

www.ungdomsbo.dk

Telefonerne er åbne

ma.-on. fra kl. 8.30-9.30

og 10.30-14.00

to. fra kl. 14.00-17.00

fr. fra kl. 8.30-9.30

og 10.30-12.30

Kontorets åbningstid:

mandag-onsdag kl. 10.30-14.00

torsdag kl. 14.00-17.00

fredag kl. 10.30-12.30

Mange vindere af konkurrencen

Få syv rigtige…

har 10 års jubilæum

Konkurrencen på bladets bagside har

kørt i ti år nu.

En konkurrence hvor man svarer på 7

spørgsmål, og hvor alle svar findes ved

at læse bladet.

Der kommer mellem 40-50 besvarelser

hver gang, og de tre vindere bliver

fundet ved simpel lodtrækning.

Selvom vi i redaktionsudvalget ind

imellem føler, at det er de samme

vindere, som bliver udtrukket gang på

gang, så viser en optælling, at det ikke

er rigtigt!

Der er 34 forskellige, der har vundet

første præmien. 31 forskellige har vundet

anden præmie, og 26 forskellige en

tredje præmie.

Der er selvfølgelig en del sammenfald:

enkelte beboere har vundet både første,

anden og tredje præmien, men det er

helt tilfældigt, og vi i redaktionsudvalget

”sorterer” ikke navne fra!

Kun få har vundet mere end tre gang

på de 10 år.

Her er topscoreren Irena Sørensen,

Toftsvej 44, der har 3 førstepræmier, to

anden præmier og to tredje præmier.

På andenpladsen kommer Ingeborg

Pedersen, J.L. Heibergs Alle 23 med

en første plads, en anden plads og tre

tredje pladser.

På tredje pladsen kommer Vita

Høgsberg, Fyrparken 368 med en første

præmie og tre anden præmier.

Dermed en opfordring:

Går om på bagsiden og deltag i konkurrencen.

Foråret venter lige om hjørnet // Haveanlæg - fra idé til færdig udførelse

Som anlægsgartner

tilbyder

vi for

private, virksomheder

samt bolig- og

grundejerforeninger

bl.a.:

Haveservice

Anlæg af græsplæne

Pleje og vedligehold af

udenoms omgivelser og

grønne områder

Belægningsarbejde

Græsslåning

Rydning af gammel

beplantning

Beskæring af træer

og buske

Fældning af store træer

KOM FORREST I KØEN!

RING NU: 7526 9600 og få

en snak med havefagmanden.

teamEBA ®

Eigil Brinch Andersen, Torrupvej 10,

Alslev, 6800 Varde,Tlf. 7526 9600

www.team-eba.dk.

KG Hansen & Sønner a/s

MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER

STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V

7515 3755

22


www.thomsenglas.dk

www.thomsenglas.dk

En sikker leverandør

Salg/service:

• Køleskabe, opvaskemaskiner, komfurer

• Tyverialarm-anlæg

• El-installationer af enhver art

Indhent tilbud

Ørnevej 1 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 14 22 55

Bavnebjergvej 53 · Nordby · Fanø

Tlf. 75 16 33 55

www.thomsenglas.dk

Altid omhyggeligt, effektivt og hurtigt

arbejde Altid omhyggeligt, i høj kvalitet. effektivt Her kan og du hurtigt forvente

arbejde

Altid omhyggeligt,

fagmæssigt i høj kvalitet. kvalitetsarbejde

Her kan du forvente

tiden, fagmæssigt

effektivt og hurtigt

arbejde

til

i

udført

høj kvalitet.

af uddannede kvalitetsarbejde

Her kan

medardu

forvente

bejdere. til tiden,

fagmæssigt

Vi udført er eksperter af uddannede

kvalitetsarbejde

i forsikrings- medarskader

bejdere.

til tiden,

og Vi

udført

tilbyder eksperter

af uddannede

desuden: i forsikringsmedarskader

og tilbyder desuden:

bejdere. Vi er eksperter i forsikrings-

• Butiks- og • Solafskærmede

skader


og tilbyder desuden:

facaderuder

Butiks- og • ruder Solafskærmede


Butiks-

Energiruder

facaderuder

og


Solafskærmede

Ornamentglas

ruder


Døgnvagt facaderuder

Sikringsglas

Energiruder •

ruder

og Ornamentglas

brusedøre


Energiruder

Støjdæmpende

Sikringsglas


Ornamentglas

Brandbeskyttende

Brandbeskyt-

og brusedøre

Døgnvagt

70 • 12 06 61

Sikringsglas

ruder Støjdæmpende •

og brusedøre

glas

Døgnvagt 70 ruder 12 06 61 tende glas

• Støjdæmpende • Brandbeskyttende

glas

70 Vores ruder 12 kontor 06 er 61 naturligvis

bemandet Vores kontor i åbningstiden

er naturligvis

bemandet i åbningstiden

Vores kontor er naturligvis

bemandet i åbningstiden

Morsøgade 9A

Morsøgade 6700 Esbjerg 9A

Telefon: 6700 12 Esbjerg 06 61

info@thomsenglas.dk

Telefon: Morsøgade 70 12 06 9A 61

info@thomsenglas.dk

6700 Esbjerg

Telefon: 70 12 06 61

info@thomsenglas.dk

Fra træ til form

TØMRER • SNEDKER • SPRØJTEMALING • GULVSERVICE

SÆDDING RINGVEJ 21 · 6710 ESBJERG V

TLF. 75 15 31 33 · E-MAIL: YTZEN@EMAIL.DK

Sikringscenter

Tlf. 75 123 666

Totalleverandør

indenfor låse- og

adgangskontrolsystemer

Helgolandsgade 22 . 6700 Esbjerg

Fax 75 453 532 . elt@elt.dk

www.elt.dk

• Vinduespolering

• Tæpperens

• Udlejning af affugtere

Esbjerg Vinduespolering

& Rengøringsselskab A/S

Havdigevej 29 · 6700 Esbjerg

75 45 21 16

23


Få 7 rigtige...

Gæt og vind

1. Hvor mange år har Kurt Olesen været formand? ______________________

2. Hvor mange deltog i licitationen på det nye kollegium? _______________

3. Hvem giver koncert i Herning 2. maj? _________________________________

4. Hvor mange afdelingsmøder holdes i marts måned? _________________

5. Hvem bliver Ungdomsbos nye driftschef? _____________________________

6. Hvor ligger Ungdomsbos to sommerhuse? ____________________________

7. Hvem fylder 60 år 10. maj 2013 _______________________________________

(Svarene finder du ved at læse bladet)

Navn _________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________

Kuponen indsendes senest den 14. marts 2013 til:

Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg

Der trækkes lod om tre gavekort på: kr. 150,- 125,- og 100,-

Vindere fra konkurrencen i det seneste nummer af Trappenyt:

1. præmie: Jytte Alling, Palnatokes Alle 21

2. præmie: Jack Christensen, Fyrparken 310

3. præmie: Helen Skelmose, Fyrparken 418

24

More magazines by this user
Similar magazines