Deres blikkenslager A/S - Esbjergs Boligforeninger

eab.esbjergbolig.dk

Deres blikkenslager A/S - Esbjergs Boligforeninger

TRAPPENYT

TRAPPENYT(Nr. 2

· maj. 07)


Afdelinger blev lagt sammen

Formanden om afdelingsmøder, repræsentantskabsmøde

og fremtidige aktiviteter

Afdelingsmøderne blev holdt i en

rolig og disciplineret atmosfære.

Igen i år har mange beboere givet

udtryk for deres holdninger til,

hvordan de synes, at deres afdeling

skal drives.

Hovedbestyrelsen havde opfordret

afdelingerne til at drøfte

eventuelle sammenlægninger, og

resultatet er, at vores målsætning

om at lave 10% sammenlægninger

i år blev nået, ved at 10 afdelinger

lagde sig sammen til 5.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Den 27. marts 2007 holdt Ungdomsbo

repræsentantskabsmøde

på Esbjerg Højskole. I hovedbestyrelsens

beretning blev der bl.a.

orienteret om:

• mange afdelingers glædelige

økonomiske fremgang, hvorimod

der blev konstateret underskud

på hovedforeningens regnskab

på grund af mindre afkast

på værdipapirer end forventet

• årsagen til at Vebo ikke kunne

blive til noget

• glæde over sammenlægning af

afdelinger, og glæde over de

mange fælles og individuelle

køkken og badeværelses renoveringer,

der finder sted

• Kridthusets skæbne

• nye målsætninger under udarbejdelse

• og sidst men ikke

mindst orienteret

om ideer til nye værdifællesskaber,

nye

samarbejdspartnere

og nye boligformer

2

(Formandens hjørne)

På repræsentantskabsmødet blev

Vebo formeldt nedlagt, som det

også blev det af boligforeningen

32´s repræsentantskab en uge

tidligere.

BOLIGSOCIALE AKTIVITETER

Det betyder ikke, at vi ikke samarbejder

med 32´, for vi har fået

godt 21 millioner fra Landsbyggefonden

til en social og forebyggende

indsats i Kvaglund, Østerbyen

og på Stengårdsvej.

Vi skal så selv medfinansiere

godt 7 millioner, og vi ansøger

netop nu Esbjerg kommune om

en medfinansiering på 1,7 millioner

kroner, fordi vi egentlig anser

problemerne i de tre byområder

for at være Esbjerg kommunes, og

noget de i høj grad skal være med

til at løse.

Og så håber vi i øvrigt, at politikerne

i byrådet snart får tid til

at drøfte fremtidig boligpolitik i

Esbjerg kommune med de nu 8

boligforeninger i den nye komme.

BOLIGER MED HAVUDSIGT

Lige nu venter vi spændt på

resultatet af licitationen af 9 nye

boliger på Fanø, og så er vi ved

at få undersøgt, om det vil være

muligt at bygge en etage oven på

blokkene i afdeling 9, Fyrparken.

Det kunne vel nok være sejt,

hvis Ungdomsbo også kunne

tilbyde sine beboere lejligheder

med en pragtfuld udsigt

over Ho bugt.

Claus-Peter Aanum.

Formand for Ungdomsbo

Indhold

3. Hun gør en forskel

4. Spændende projekt i

Østerbyen

5. 10 afdelinger blev til 5

7. På besøg i afdeling 28

9. Her er hænderne

altid i gang

10. Ide-blokken

11. Nyt fra fritidsudvalget

15. Fest på Thulevej

16. Blander det danske

og somaliske

18. Fernisering på

Stengårdsvej

19. Tøserne fra Stengårdsvej

Forsidefoto:

Trappenyt på besøg i

afdeling 28 - Fanø.

Se side 7

(foto: Uffe Bølling)


Hun gør en forskel

Rita Thamdrup er én af de aktive beboere på Stengårdsvej

Af Lydia Lund Rasmussen

Hun har altid haft en finger med

i spillet.

Hun kan simpelthen ikke lade

være, men nu drosler hun lidt

ned.

Rita Thamdrup flyttede sammen

med familien på Stengårdsvej i

1980, og hun har været aktiv lige

siden.

Hun er netop blevet pensionist

– fyldte 65 år i februar – og sagde

samtidig farvel til et langt liv på

arbejdsmarkedet som rengøringsassistent.

Men det blev også et farvel til

én af de frivillige aktiviteter, nemlig

udlejning af festsalen.

- Det har jeg haft i 18 år, så nu

har jeg sagt op, fortæller Rita

Thamdrup, der gerne vil have

mere tid til campinglivet.

- Vores festsal på Stengårdsvej

er meget udlejet, så derfor er man

som udlejer bundet til Stengårdsvej

næsten hver weekend. Nu vil

vi være fri til at køre rundt i landet

og campere i weekenderne,

fortæller Rita Thamdrup.

Det hele startede med fodbold,

også før parret flyttede på Stengårdsvej.

Men her oprettede Rita

og Kurt Thamdrup Stengårdsvejens

egen klub, hvor Kurt var

formand og Rita kasserer. De var

også trænere, han for drengene

og de voksne mænd, hun for

pigerne.

Senere blev Rita Thamdrup

frivillig hjælper ved de årlige

beboertræf, hvor man prøvede

at samle alle områdets forskellige

nationaliteter til en festdag.

Rita Thamdrup var også med, da

Stengårdsvej havde sit eget revyhold:

Dilettanterne. Hun var dog

ikke på de skrå brædder, men har

både været sufflør og instruktør.

Hun har selvfølgelig også været

medlem af afdelingsbestyrelsen i

en årrække.

Senere blev det banko, hvor hun

gav en hånd, og nu er det Hyggeren,

hvor der er åben hver anden

lørdag eftermiddag. Her mødes

en snes beboere til varm mad og

nogle hyggelige timer.

- Vi har været en flok, der har

arbejdet sammen som frivillige. Vi

har ikke kun haft et godt samarbejde,

men vi har det også hyggeligt

i hinandens selskab. Det er

guld værd, siger Rita Thamdrup,

der understreger, at hun ikke skal

have æren alene.

- Desværre er der ikke nogle,

der vil tage over, og derfor uddør

alle disse gode aktiviteter, hvor

beboerne kan samles.

- De danske beboere har ikke

tid, og nydanskerne har slet ikke

tradition for at tænke i de baner,

siger Rita Thamdrup, der er

bange for, at mange af de tilbud,

som har kørt på frivillig basis,

desværre uddør med ”den ældre

generation”.

Men det er ikke kun Rita, der

har mange jern i ilden. Det har

ægtefælden også, og her giver

hun også gladelig en hånd med

ind imellem.

Sammen har de to også en

forkærlighed for fodboldklubben

IF92, og derfor er de også frivillig

hjælpere ved de tre store festival

i Esbjerg. Her står de i ølboden,

hvor overskuddet går til fodboldklubben.

Rita Thamdrup

Undskyld Rita Thamdrup

Dette skulle have været i Trappenyt

sidste gang.

Du har trofast bestyret festsalen

gennem 18 år og har nu

valgt at gå på pension. Det er

dig vel undt og vi takker dig

mange gange for alle de år,

du har bestyret festsalen.

Samtidig byder vi den nye

bestyrer af festsalen, Carsten

Jegum velkommen.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelserne

på Stengårdsvej

3


Spændende projekt på vej i Østbyen

Der skal oprettes sundhedscenter, videns- og informationscenter samt et nyt Jobshop

En ekstra bevilling fra landsbyggefonden

betyder, at der nu sættes

nye spændende aktiviteter i

gang i den østlige del af Esbjerg.

I første omgang blev der bevilliget

13,6 millioner kroner til

boligsociale aktiviteter, og det er

nu forhøjet med 8 millioner til

21,6 plus at Ungdomsbo og B32

står for en medfinansiering på

7,2 millioner, alt i alt 29 millioner,

fortæller forretningsfører Tonny

Nissen.

Der er tale om et tre-årigt projekt,

som skal koncentrere sig om

de tre områder: Kvaglund, Stengårdsvej

samt Skoleparken/Præstebakken.

4

De 8 boligforeninger i den nye

Esbjerg kommune går nu aktiv

i brechen for at få mere politisk

opmærksomhed omkring boligforeningernes

virke.

- Vi vil forsøge at få politikerne

i tale, siger forretningsfører

Tonny Nissen og fortsætter:

- Vi føler ikke, at politikerne

egentlig ”regner os for noget”.

Derfor vil vi nu her hen over forsommeren

tage kontakt til politi-

Hovedpunkter er:

• Der skal oprettes et videns- og

informationscenter, som skal

have sekretariat i de tomme

lokaler ved Kvaglundcentret.

Her skal man se på forskellige

indsatsområder, bl.a. på arbejdsmarkedet,

boligformer og

sociale forhold.

• Det nuværende Jobshop fortsætter,

og samtidig oprettes en

ny Jobshop i Kvaglund.

• Der oprettes et sundhedscenter,

som skal være med til at styrke

beboernes sociale- og sundhedsmæssige

tilstand i de tre

områder. Her tænkes bl.a. på

oplysning om generel sundhedsfremme

samt forebyggelse af

livsstilsrelaterede sygdomme.

• Der skal desuden sættes fokus

på image-pleje, så man kan forbedre

omverdenens syn på de

tre boligområde.

Ønsker at mødes med

kommunale politikere

Vil sætte fokus på boligforeningernes arbejde

kerne i de forskellige partier, for

dels at få lov til at orientere dem

om vores arbejde, dels prøve at

få lavet en boligpolitik. Vi føler

ikke, der i den nye Esbjerg Kommune

overhovedet findes nogen

boligpolitik.

Vores dagsorden består af en

række emner, som vi vil drøfte

med politikerne:

• den generelle boligpolitik i

Esbjerg

- Projektet skal styrke de tre

områders sociale robusthed med

øget sundhed, beskæftigelse, uddannelse,

integration og livskvalitet

til følge, siger Tonny Nissen og

fortsætter:

Derudover forventes faldende

kriminalitet, styrkelse af det lokale

netværk samt koordinering

af eksisterende og fremtidige

indsatser.

Ungdomsbo og B’ 32 har desuden

søgt Esbjerg Kommune om

økonomisk støtte til projektet.

• kvoter

• udlejningssituationen – politikerne

tror, der er mange ledige

boliger, men der er kun omkring

10-12 ledige boliger ud

af 12.000.

• eventuelt køb af kommunale

ejendomme

• kommunal deltagelse økonomisk

i bolig socialt arbejde


Hvor skal du på sommerferie i år?

Stadig mulighed for at komme en uge i sommerhus på Fanø

Har du fundet ud af, hvor ferien

skal gå hen i år?

Hvis ikke så er der stadig mulighed

for en uge i Ungdomsbos

sommerhus på Larses Toft i

Rindby.

Et dejligt lille hus hvor somme-

10 afdelinger blev til 5

God tone på årets afdelingsmøder

Sammenlægning af afdelinger var på

dagsordenen på flere afdelingsmøder,

og resultatet blev, at 10 afdelinger

blev til 5.

Et resultat som forretningsfører

Tonny Nissen er godt tilfreds med.

- Vi havde en række gode afdelingsmøder,

hvor der var en fin stemning

og en god tone hele vejen igennem.

- Mange problemer blev vendt,

og nogle blev løst, men selvfølgelig

kunne vi godt ønske os et større fremmøde,

siger Tonny Nissen.

Sammenlægningerne betyder:

• afdelingerne 5 + 16 bliver til

afdeling 5 (Spangsbjerg Møllevej +

Kridthuset)

rens glæder kan nydes midt i en

skøn natur.

Huset er blevet shinet op til

sommerens udleje, bl.a. er der

indkøbt nye madrasser. Der er

flere ledige uger her i sommer.

Husk der er også mulighed for

• afdelingerne 48 + 49 bliver til afdeling

48 (Østergade + Nygårdsvej)

• afdelingerne 54 + 55 bliver til

afdeling 55 (Banegårdspladsen +

Norgesgade)

• afdelingerne 56 + 59 bliver til afdeling

56 (Lodsvej + Lærkevej, Fanø)

• Kollegierne EHI 1 + EHI2 bliver til

afdeling 67 (Spangsbjerg Møllevej)

Bortset fra afdeling 5 træder sammenlægningerne

først i kraft fra

næste år. Tre sammenlægninger blev

ikke til noget i denne omgang.

Efterfølgende skal der være afstemning

i afdeling 18 om køkkenrenovering,

og i afdeling 7 om dørtelefoner.

at leje Ungdomsbos dejlige sommerhus

i Ebeltoft, hvis man vil lidt

længere væk hjemmefra.

Har du lyst til en uge i sommerhus,

så ring til Ungdomsbos

kontor tlf. 76 13 50 50 og hør,

hvornår der er ledige uge.

Radio/TV

DVD/Video

Parabol/ant.

AV salg/

udlejning

Karaoke

Eget serviceværksted

i

Kirkegade 8

Den store specialforretning

for Bang & Olufsen

Kongensgade 66 · 6700 Esbjerg · Tlf. 75 12 11 22

www.expert.dk · esbjerg@expert.dk

5


• Vinduespolering

• Tæpperens

• Udlejning af affugtere

Esbjerg Vinduespolering

& Rengøringsselskab A/S

Havdigevej 29 · 6700 Esbjerg

75 45 21 16

6

Fra træ til form

TØMRER • SNEDKER • SPRØJTEMALING • GULVSERVICE

SÆDDING RINGVEJ 21 · 6710 ESBJERG V

TLF. 75 15 31 33 · E-MAIL: YTZEN@EMAIL.DK

Deres

blikkenslager A/S

Hurtig og sikker service . Målerhusvej 3 . 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 50 11 . Fax 75 45 34 60 · www.deresblik.dk

Mobil 20 84 50 11 . E-mail torben@deresblik.dk

Aut. kloakmester

Aut. VVS installatør

TV inspektion

KG Hansen & Sønner a/s

MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER

STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V

7515 3755

Silkeborg

Randers

Århus

Esbjerg

Horsens

Aalborg

Fredericia

Vejle

Viby J

Padborg

DAI Gruppen A/S

Arkitekter MAA

Ingeniører FRI

Smedegade 23

6701 Esbjerg

Telefon 7512 7999

Fax 7513 4456


En af de mindste afdelinger

Som en lille landsby midt i den større by

Lizzi Lykke Pedersen (tv.) og Lis Bendixen i den fælles gårdhave.

I bestyrelsen sidder desuden Lise Sønnichsen Jensen

Af Lydia Lund Rasmussen

Afdelingen er ikke større, end at

man næsten ikke kan undgå at se

hinanden daglig.

Det er én af de helt små afdelinger

i Ungdomsbo, som Lizzi Lykke

Petersen er formand for.

Afdeling 28 omfatter 8 boliger

på Niels Engersvej 10, - det tidligere

Sct. Georgs kollegium som

nu er omdannet til familieboliger

samt 10 ungdomsboliger på det

tidligere Posthus, begge steder

centralt beliggende midt i Nordby

på Fanø.

- Vi hører ikke så meget til beboerne

i Posthuset. Sidste år var

vi heldige at have én af dem med

i afdelingsbestyrelsen, men ellers

ser vi dem aldrig, fortæller Lizzi

Lykke Petersen.

Bestyrelsen har prøvet at have

fast træffetid, men der kom aldrig

nogle. De ting der skal klares bliver

gjort, når man mødes.

Men opbakningen på Niels

Engersvej er stor. Seks ud af ni

beboere mødte til afdelingsmøde,

og det er en procentdel, som vist

ikke ses i andre afdelinger.

Det er to og et halvt år siden,

at beboerne flyttede ind i de

nyrenoverede lejligheder i det

tidligere kollegium. Lizzi Lykke

Pedersen er glad for stedet, men

mener, ombygningen måske blev

”lidt for billigt”.

- For det første er der meget

fodkoldt, og det har betydet, at vi

har fået nogle store efterregninger

på varmen. Der er også flere

andre mindre ting, vi kunne ønske

os at få rettet ved lejlighederne,

siger afdelingsformanden.

lund&co annonce 11/02/05 9:13 Side 1

Lækkert webdesign...

- klik ind på www.lund-co.dk

Der er to 2 værelsers og seks 3

værelsers lejligheder. Alle har en

terrasse ud til den fælles indgangsgård,

men samtidig også

mulighed for at gå ud på terrassen

til den anden side.

Det er som en lille landsby for

sig selv midt i byen.

Beboersammensætningen er

bredt aldersmæssig. Der er både

pensionister og enlige mødre med

børn. Derfor er der også lavet

legeplads.

Der er også et ”fælleshus”, som

er et stort rum men uden køkken

og toiletfaciliteter. Det er

man kede af i bestyrelsen, for det

betyder, at der ikke er så mange

muligheder for at udnytte rummet.

Men Lizzi Lykke Pedersen har en

plan for lokalet

- Jeg kunne godt tænke mig,

det skulle være et legerum. Dels

har vi børn i afdelingen, dels har

vi besøg af mange børnebørn,

så det ville være dejligt, hvis de

kunne samles til aktiviteter i ”fælleshuset”.

Den lille afdeling på Fanø forbliver

nok ikke så lille på længere

sigt. Lizzi Lykke Pedersen regner

med, der næste år skal ske en

sammenlægning, - måske med

afdelingen med ældreboliger på

den anden side af vejen.

www.lund-co.dk

print · web · kommunikation

7


8

En sikker leverandør

Salg/service:

• Køleskabe, opvaskemaskiner, komfurer

• Tyverialarm-anlæg

• El-installationer af enhver art

Indhent tilbud

Ørnevej 1 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 14 22 55

Bavnebjergvej 53 · Nordby · Fanø

Tlf. 75 16 33 55

Revisorvalg

– et strategisk vigtigt træk

Frodesgade 125

DK-6701 Esbjerg Tel: +45 79 12 84 44

www.deloitte.dk

Medlem af

Deloitte Touche Tohmatsu

Vi klarer Deres

problemer på

følgende områder:

Snedker

Tømrer

Glarmester

Gulvafslibning

Gammelby Møllevej 10

6700 Esbjerg

Telefon 75 12 05 55


Her er hænderne altid i gang

med kreative sysler

Anne Lise Mortensen er ikke bange for at afprøve nye ting

Af Lydia Lund Rasmussen

Hun har det bedst, hvis hænderne

er i gang med et eller andet kreativt.

Sådan har det vist altid været.

Hendes motto er, det er aldrig

for sent at lære noget nyt, og

hun har aldrig været bange for at

kaste sig ud ”på det dybe vand”,

når nye ideer skal afprøves.

Nu er Annelise Mortensen (69)

pensionist, men det er ingen forhindring.

Hun bor sammen med sin Jens

på Kallesbjergvej i Nordby, og

guldbrylluppet nærmer sig. Han

har været postbud i mange år,

mens hun har arbejdet som hjemmehjælper.

Hun er vokset op i Rindby og

drømte om at blive håndgerningslærerinde.

- Jeg tror lysten og evnerne blev

vakt, da jeg sammen med min søster

legede med påklædningsdukker.

Jeg tegnede tøjet, fortæller

Anne Lise Mortensen.

Drømmen om en uddannelse

måtte hun droppe. Der var ikke

råd!

Hun blev gift med Jens og de fik

tre døtre, som er født i 1960-1964

og 1970.

- Det blev ikke til så meget i de

år med små børn, og et arbejde,

der skulle passes, siger hun beskedent.

Men et billede på væggen af

ægteparret med tre små døtre i

Fanø-dragter vidner om, at også

dengang blev hænderne brugt til

et kreativt arbejde.

Lige nu har hun travlt med

at strikke kravlenisser. De blev

fremvist for familien sidste jul, og

bestillingerne er mange, så det er

blot om at komme i gang.

Knipling er én af de andre store

interesser. Her laves rigtig fine

ting, som kræver gode øjne. Et

billede viser fruen i selskabsdress

dekoreret med flotte kniplinger.

Fanø-dukker i de rigtige dragter

er også noget, Anne Lise Mortensen

gerne syr, og det er bl.a. også

særdeles velkomment hos børnebørnene.

I mange år har hun også eksperimenteret

med porcelænsmaling,

og da hun fik chancen for at få

egen ovn, så hun kan brænde sine

ting, ja, så slog hun selvfølgelig

til.

Hun er måske den eneste i

Ungdomsbo, der har sin egen ovn

stående i redskabsskuret.

Ting til jul og andre højtider

er der lavet meget af igennem

årene, ting af perler, mosaikbordskåner,

ja, alt skal prøves. Orkis

er en af de ting, hun nu også har

slået sig på, og hvor hun fremstiller

de flotteste blonder.

Hun har sit eget værelse i huset

på Kallesbjergvej, og her er der

proppet med ideer til nye ting,

hun kan gå i gang med. Hvis hun

falder over noget i en avis/blad,

bliver det lagt ind til samlingen.

Hun har dog stadig lyst til at

lære nyt, og i stuen står et klaver.

- Jeg vil så gerne lære at spille

klaver. Jeg har fået lidt undervisning

og kan noderne, men jeg

vil gerne finde en kvinde på min

egen alder, som kunne lære mig

lidt, så vi sammen kunne hygge

os med klaverspil, siger Anne Lise

Mortensen.

Hun er beviset på, det aldrig er

for sent at afprøve nye ting.

9


10

” Idé-

blokken”

Trappenyt starter her en ny

rubrik: Idé-blokken, som i

hvert nummer vil komme

med små tips og ideer.

Postkasser!

En idé kunne være at holde

postkasse fri for snavs, alger

m.m.

For at holde postkasser

pæne, kan det anbefales at

vaske den 3 - 4 gange årligt

med vand iblandet lidt opvaskemiddel.

Postkasser med/i plast og glat

lak kan med fordel voksbehandles,

da dette medfører,

at smuds ikke så let sætter

sig på postkassen.

Bemærk at postkasser i

galvaniseret stål ikke bør

voksbehandles!

Cirkus Dannebrog

Forestillingen var søndag eftermiddag, og 447 havde købt billet.

Det var en festlig og afvekslende forestilling, som kunne fange

også mindre børns opmærksomhed.

Det fik jeg selv et tydeligt bevis på, idet mit barnebarn på 2½ år

var med og kunne sidde stille under hele forestillingen.

Det er helt sikkert et arrangement fritidsudvalget vil tage op igen

til næste år.

På fritidsudvalget vegne

Knud Larsen

Fritidsudvalget

Sommerspil i Varde: 7-kanten

opfører musicalen

”Midt om natten”

Musical af Kim Larsen. Med nogle

af hans kendte sange: Susan Himmelblå,

Papirklip og Tik-tak.

Der er også nogle af de velkendte

Gasolin-numre med!

Der bliver købt 50 billetter til

forestillingen den 4. juli.

De bliver solgt efter

”først-til-mølle - princippet”.

Der kommer opslag rundt

i afdelingerne omkring

afgangstidspunkt, billetpris m.v.

Sommerland Syd

Den 25. august er der arrangeret

tur til Sommerland Syd.

Billetsalget foregår fra

den 6.-22. august 2007.

Pris: kr. 100.- pr. person.

Afgang fra

Museumspladsen kl. 9.00

Der køres fra

Sommerland Syd kl. 16.00.

Der er 100 billetter,

så også her gælder

”først-til-mølle - princippet”.

Der kommer opslag

i afdelingerne.


Afdeling 1

– ingen afdelingsbestyrelse p.t.

Afdeling 2

Flemming Guldberg Sørensen,

Palnatokes alle 31

Lene Sørensen, Hermodsvej 29

Kirsten Petersen, Hermodsvej 29

Gerda Jensen, Hermodsvej 27

Verner Jeppesen, Palnatokes alle 27

Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld.

1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00

Afdeling 3

Orla Pedersen, Palnatokes alle 13

Willy Kannebjerg, Palnatokes alle 13

Erik Jensen, Palnatokes alle 5

Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.

1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00

Afdeling 4

Karna Møller, Hermodsvej 11

Lillian Sibbert, Hermodsvej 7

Erik Sibbert, Hermodsvej 7

Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld.

1. mandag i måneden kl. 18.00-19.00

Afdeling 5

Mai-Britt Skov Jensen, Sp. Møllevej 295

Poul Majland, Sp. Møllevej 279

Tom Sørensen, Nellikevej 14

Beboerkontor: Sp. Møllevej 295, kld.

1. onsdag i måneden kl. 18.30-19.30

Afdeling 6-7-37

Ole Antonsen, Platanvej 11

Søren Egdal, Platanvej 11

Bent Ivan Jakobsen, Platanvej 2 A

Mustafa Samanci, Bøndergårdsvej 5 A

John Hansen, Platanvej 9

Beboerkontor: Skolebakken 66, st.

1. onsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Ta’ ud & gem

Afdelingsbestyrelser

Afdeling 8

Elva Lyth, Stengårdsvej 90

Johnny Kristiansen, Stengårdsvej 112

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116

Karen Grinderslev, Stengårdsvej 90

Carsten Jægum, Stengårdsvej 90

Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld.

2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 9-10

Kurt Olsen, Fyrparken 26

Walther Thinnesen, Fyrparken 28

Jette Thinnesen, Fyrparken 28

Jan Andresen, K. Andersens Vej 76

Basil Enas, K. Andersens Vej 50

Beboerkontor: Fyrparken 22, kld.

1. tirsdag i måneden kl. 18.30-19.00

Afdeling 11

Birgit Bossen, Sneumvej 107

Birthe Andersen, Sneumvej 65

Tove Lyngsø, Sneumvej 41

Afdeling 12

Irene Svenningsen, Sneumvej 29 A

Lis Iversholt, Sneumvej 15 E

Nadia Svenningsen, Sneumvej 29 A

Afdeling 13

Egon Hansen, Stengårdsvej 120

Lars Jeremiassen, Stengårdsvej 120

Ismail Omar, Stengårdsvej 142

Beboerkontor: Stengårdsvej 120, kld.

1. onsdag i måneden kl. 17.30-18.00

Afdeling 14

Joan Sandholm, Stengårdsvej 44

Ernst Petersen, Stengårdsvej 30

Per Hansen, Stengårdsvej 30

Poul Erik Svendsen, Stengårdsvej 44

Aydrus Osman Ahmed, Stengårdsvej 26

Beboerkontor: Stengårdsvej 30, kld.

1. onsdag i måneden kl. 19.00-20.00

Afdeling 15

Kaj Nielsen, Stengårdsvej 14

Gunnar Vindelev, Stengårdsvej 12

Finn Domar, Stengårdsvej 12

Beboerkontor: Stengårdsvej 8, kld.

1.torsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 16

Bodil Schmidt, Kvaglundparken 2-4

Finn Sø Holm, Kvaglundparken 2-10

Hammad Hammad, Kvaglundparken 2-3

Afdeling 17

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 18

Henning Jessen, Stengærdet 88

Jack Melchior, Stengårdsvej 203 E

Hardy Jensen, Stengårdsvej 229

Per Hansen, Stengårdsvej 49

Arne Schlie, Stengårdsvej 69

Beboerkontor: Stengårdsvej 203

2. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 20

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 21

Kaj Hansen, Thulevej 154

Helle Christensen, Thulevej 418

Henriette Langvad, Thulevej 292

Robert Sølberg, Thulevej 392

Vibeke Hansen, Thulevej 122

Beboerkontor: Thulevej 4

1. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30

Afdeling 26-29

Henning Rømer Radoor, Fyrparken 180

Bente Nielsen, Fyrparken 322

Ludvig Pedersen, Fyrparken 162 H

Ernst Pedersen, Fyrparken 154

Claus Guldager, Fyrparken 496

Beboerkontor: Fyrparken 348

1.tirsdag i måneden kl. 19.00-20.00

11


Afdeling 27

Elsie B. Lauritzen, Kallesbjergvej 30 C

Elsebeth Pedersen Kallesbjergvej 22 A

Mette B. Lauritzen, Kallesbjergvej 32 A

Afdeling 28

Lizzi Lykke Petersen, Niels Engersvej 10 B

Lise Sønnichsen Jensen,

Niels Engers Vej 10 D

Lis Bendixen, Niels Engers Vej 12 C

Afdeling 32

Knud Larsen, Nygårdsvej 41 A

Rosa Petersen, Skjoldsgade 4

Haldora Jensen, Finsensgade 16

Afdeling 34

Kirsten F. Petersen, Grundtvigs alle 58 A

Anette Sørensen, Storegade 79

Willy Gadgård, Grundtvigs alle 58 A

Afdeling 35

Jan Toft, Nygårdsvej 38

Eva Hansen, Nygårdsvej 36

Helle Lauritzen, Nygårdsvej 46

Afdeling 40

Anja Harreby, Tvillingernes Kvarter 48

Jette Hansen, Tvillingernes Kvt. 118

Lilian Nielsen, Tvillingernes Kvt. 162

Claus Andersen, Tvillingernes Kvarter 98

Birgit Vad, Tvillingernes Kvarter 142

Afdeling 42

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 44

Laila Poulsen, Islandsgade 58

Ellen Hørup, Islandsgade 54

Christa Jensen, Islandsgade 58

Afdeling 45

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 46

Kirsten Palmstrøm, Finsensgade 7

Egon Kruse, Finsensgade 7

Marie Houmøller Jørgensen,

Finsensgade 7

12

Afdeling 47

Kjerstine Lildholdt, Østergade 62 C

Dora Pedersen, Østergade 62 D

Aase Kamstrup, Østergade 62 E

Afdeling 48-49

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 51

Bent Erik Nielsen, Finsensgade 9

(flytter 15. juni 2007)

Marie Olesen, Finsensgade 9

Tom Jeppesen, Finsensgade 9

Afdeling 53

Mona Falk, Ringen 75

Sonja Vandborg, Ringen 75

Susanne Eriksen, Ringen 79

Afdeling 54

Erik Fløjstrup, Østergade 48

Jytte Møller Kristensen, Østergade 48

Lisbeth Frederiksen, Østergade 50

Hovedbestyrelse

Claus-Peter Aanum, Karl Andersens Vej 42, formand

Berit Skannerup, Kallesbjergvej 22 F, næstformand

Hanne Laursen, Stengårdsvej 161

Knud Larsen, Nygårdsvej 41 A

Søren Egdal, Platanvej 11

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116

Erik Fløjstrup, Østergade 48

STÅENDE UDVALGPRIVATE

Fritidsudvalg

Formand: Knud E. Larsen, Nygårdsvej 41 A

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116

Mai-Britt Skov, Sp. Møllevej 295 st.

Egon Hansen, Stengårdsvej 120, 2.

Elva Lyth, Stengårdsvej 90, 1.

Kurt Olsen, Fyrparken 26

Medarbejder Tonny Nissen

Suppleant: Johnny Kristiansen, Stengårdsvej 112

Redaktionsudvalg

Formand: Knud E. Larsen, Nygårdsvej 41 A

Inger Tingberg, Stengårdsvej 116

John Hansen, Platanvej 9

Henning Jessen, Stengærdet 88

Irene Svenningsen, Sneumvej 29 A,

Medarbejder: Jan Frandsen

Suppleant Jack Melchior, Stengårdsvej 203 E

Afdeling 55

Lene Madsen, Norgesgade 36

Eva Jensen, Østergade 19

Sanna Thomsen, Norgesgade 32

Afdeling 56-59

Kristian Kruse, Lærkevej 19

Asgerd Andersen, Lærkevej 23

Annette Kierkegaard, Lodsvej 63

Afdeling 67

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 75

– ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 80

- ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling 92

Truels Sørensen, Vølundsvej 2

Bent Lilleøre Nielsen, Vølundsvej 2


Varmemester oversigt

Bjarne Vilster

Grundtvigs Allé 58 A, kldr.

Telefon 75131230

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Gerd Nielsen

Platanvej 15

Telefon 75131436

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Susanna Lauridsen

Spangbjerg Møllevej 62

Telefon 75453485

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 11:30 - 12:00

Torsdag tillige kl. 15:00 - 16:00

Michael Riber

Østergade 62 A

Telefon 75453950

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Brian Skytte

Hermodsvej 31, Indg. gavlen

Telefon 75134621

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Jan Bøhlers

Spangbjerg Møllevej 289, kldr.

Telefon 75141115

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Allan E. Nielsen

Stengårdsvej 163

Telefon 75145459

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Freddy Krogager

Stengårdsvej 84, kldr.

Telefon 75145456

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 10:00

Per Bylund

Fyrparken 348

Telefon 75152327

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00-10:00

Hans Hansen

Tvillingernes Kvarter 88

Telefon 75157535

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Henning Skaarup

Thulevej 104

Telefon 75151705

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

PROJEKT NYT•PROJEKT NYT•

Stengårdsvej:

Projektmedarbejder

Jette Sejerup

Stengårdsvej 163,

tlf. 75 15 65 81

Syrenparken:

Projektmedarbejder

Peter Rostgård

Egehuset, Egelunden 2,

tlf.: 75 14 00 23

mobil: 3065 0129

Kristen Sørensen

Kallesbjergvej 28 E

Telefon 75162673

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 9:00 - 9:30

Miljøstationen

Hedegårdsvej 2

Tlf. 76 12 32 89

mandag-fredag kl. 9.00-9.30

Åben: mandag kl. 14.00-15.00

- torsdag kl. 14.00-17.00

Åben: mandag-onsdag-torsdag kl. 9.30-15.00

tirsdag kl. 9.30-16.30 . Fredag lukket

Storegade 222 · Mobil 21 41 44 70

Telefon 76 14 14 90 · Telefax. 76 14 14 91

e-mail: jobshop@ungdomsbo.dk

jobshop.ungdomsbo.dk

Træffetid

Afdelingsbestyrelser og beboere har mulighed for

at træffe foreningens formand, eller hvis han er

forhindret, et andet medlem af hovedbestyrelsen

Træffetiden er: Hver torsdag kl. 15-17 på kontoret, Nygårdsvej 37

13


14

Oversigt over hotelværelser

FYRPARKEN

(nr. 14-40) 14 stk.

Henv. til Per Bylund

Fyrparken 164,

tlf. 75 15 23 27

Træffetid: Mandag-fredag

kl. 9.00-10.00

PLATANVEJ

(nr. 1 og 7) 2 stk.

Henv. til Kaj Thrane

J.L. Heibergsalle 7,

tlf. 75 13 84 87

Festsale

Fyrparken 20-22 kld. · Afd. 9

Plads: 40 personer.

Udlejning v/ Rita Thuesen,

Fyrparken 14,1,

tlf. 75 15 11 01,

Træffetid: kl.17.00-19.00.

Fyrparken 170 · Afd. 26-29

Plads: 50 personer.

Udlejning v/ Åge Holst Olesen,

Fyrparken 146, tlf. 75 15 59 72.

Udlejes kun til beboere i afd. 9, 10, 26, 29

Træffetid: Tirsdag kl. 18.00-19.00.

Hedelundvej 120 · Afd. 80

Plads: 40 personer.

Udlejning v/ varmemesterkontoret,

tlf. 75 14 54 59

Træffetid: Kl. 9.00-9.30.

Udlejes kun til beboere

i afd. 80 og afd. 17.

Islandsgade – afd. 44

Plads: 15 personer

Udlejning v/ varmemesterkontoret, tlf.

75 45 39 50

Træffetid: Kl. 9.00-9.30

Udlejes kun til beboere i afd. 44

Kallesbjergvej · Afd. 27-58

Plads: 60 personer.

Udlejning v/ Berit Jensen,

tlf. 75 16 23 51.

Udlejes til beboere i alle afd. på Fanø

RINGEN

(nr. 73 kld.) 1 stk.

Henv. til Hans Kristensen

Ringen 75, st.,

tlf. 75 13 62 60

SNEUMVEJ

(nr. 69) 2. stk.

Henv. til Tove Lyngsø

Sneumvej 41,

Tlf. 75 17 60 71

STENGÅRDSVEJ

(nr. 52 kld.) 4 stk.

Henv. til Annelise Jørgensen,

Stengårdsvej 44,

tlf. 75 14 00 56 / 28 58 85 34

Nygårdsvej 41 kld. – afd. 32

Plads: 40 personer

Udlejning v/Ungdomsbos kontor

Tlf. 76 13 50 50

Udlejes kun til beboere i afd. 32

Platanvej 15 · Afd. 37

Plads: 50 personer.

Udlejning v/ Heidi Antonsen,

Plantanvej 11, tlf. 75 13 07 26

Træffetid: Efter kl. 13.00.

Toftsvej 24, kld. – afd. 1

Plads: 20-25 personer

Udlejning v/ Halvor Rasmussen

Toftsvej 28, tlf. 75 13 64 05

Udlejes kun til beboere i afd. 1.

Spangsberg Møllevej 301 · Afd. 5

Plads: 30 personer.

Udlejning v/ Maj-Britt Jensen,

Sp. Møllevej 295 st.tv., tlf. 75 14 00 31.

Træffetid: Mandag kl. 19-21.

Udlejes kun til beboere i afd. 5.

Sneumvej 17E – afd. 12

Plads: 40 personer.

Udlejning v/ Irene Svenningsen

Sneumvej 29A, tlf. 75 17 56 12

Kun beboere i afdeling 11+12

Stengårdsvej 163 · Afd. 18

Plads: 70 personer.

Udlejning v/ Carsten Jegum

Stengårdsvej 90 2. mf.,

tlf. 21 17 07 02/23 27 80 27

Træffetid: Mandag-fredag

kl. 17.00-19.00

Udlejes kun til beboere

på Stengårdsvej.

STENGÅRDSVEJ

(nr. 120 mf.) 2 stk.

Henv. til Charlotte Burow

Stengårdsvej 120 st.tv.,

tlf. 21 17 07 02/23 27 80 27

Træffetid: Mandag-fredag

kl. 17.00-19.00

THULEVEJ

(nr. 140) 4 stk.

Henv. til Kaj Hansen,

Thulevej 154,

tlf. 22 31 04 67

Træffetid: Mandag-torsdag

kl. 17.00-18.00.

TORVEGADE

(nr. 49 kld.) 1 stk.

Henv. Ungdomsbos kontor

tlf. 76 13 50 50

PRISER

Kr. 150,- 1. nat

Kr. 125,- for efterfølgende nætter

Kr. 500,- pr. uge

Kr. 1.700,- pr. måned

Stigningen gælder fra 1. juni

2007. De værelser der er udlejet

før 1. juni, betaler den gamle

pris.

Rengøringsbeløbet hæves fra

kr. 40,- til kr. 60,-.

Str. Kirkevej 133, kld. – afd. 2-3-4

Plads: 25 personer

Udlejning v/ Jonna Jørgensen

Palnatokesalle 25 2.tv., tlf. 29 29 91 11

Udlejes kun til beboere i afd. 2-3-4.

Thulevej 448 · Afd. 21

Plads: 45 personer.

Udlejning v/ Kaj Hansen,

Thulevej 154, tlf. 22 31 04 67.

Træffetid: Mandag-torsdag

kl. 17.00-18.00.

Tvillingernes kvt. 88 · Afd. 40

Plads: 90 personer.

Udlejning v/ Hans Hansen,

Tvillingernes Kvt. 88, tlf. 75 15 75 35.

Træffetid: Mandag-fredag

kl. 9.00-9.30.

Tvillingernes kvt. 90 · Afd. 40

Plads: 30 personer.

Udlejning v/ Hans Hansen,

Tvillingernes Kvt. 88, tlf. 75 15 75 35.

Træffetid: Mandag-fredag

kl. 9.00-9.30.

Vølundvej 2 – afd. 92

Plads: 30 personer

Udlejning v/ Lillian Hjort Jensen

Vølundvej 2 tlf. 75 15 15 87

Udlejes kun til beboere i afd. 92

Østergade – afd. 54

Plads: 15 personer

Udlejning v/Afdelingsbestyrelsen

Udlejes kun til beboere i afd. 54


Fest på Thulevej

Fejrede at den store renovering nu er slut

Beboerne på Thulevej har boet

i byggerod de seneste to og et

halvt år, men nu er den store renovering

færdig.

Derfor blev der holdt fest lørdag

den 12. maj, hvor afdelingsbestyrelsen

ville sige tak til beboerne

for deres store tålmodighed under

renoveringen.

Det hele startede med morgenkaffe,

og til middag var der

grillpølser til alle.

Byttebasen

Mange beboere har noget

stående, som egentlig er til

overs.

Andre beboere står lige og

mangler en hel bestemt ting.

Nu prøver vi i Trappenyt at

oprette en byttebase, hvor

du kan efterlyse ting/ eller

fortæller om ting du gerne

vil af med.

Skriv til Trappenyts redaktion.

Ind imellem var der så gang i en

række aktiviteter. For de mindste

var der el-biler og for de lidt større

to bo-carts. Desuden var der

mulighed for en tur på hesteryg.

Men der var også cirkus for

børn og barnlige sjæl. Los Ninos

optrådte, og hun havde alle i sin

Det er blevet lettere at bytte bolig

Boligselskabernes Landsforening

(BL) har forbedret deres byttebase,

så det nu er rigtig nemt,

hvis du ønsker at bytte bolig.

Du har som lejer ret til at

bytte bolig og du kan bytte,

uanset hvem der ejer boligen.

På ”BytBolig” på BLs hjemmeside:

www.bl.dk kan du helt

gratis finde nogen at bytte bolig

hule hånd. En rigtig god forestilling.

Omkring 100 beboere deltog i

arrangementet, og de havde en

rigtig hyggelig dag.

med. Der er i øjeblikket 1404

byttetilbud.

Opret dit eget byttetilbud, og

se andres byttetilbud, der passer

sammen med dine ønsker.

Gå ind på BLs hjemmeside og

læs mere om, hvordan du har

mulighed for at bytte dig til en

anden bolig!

FRITS NIELSEN & JØRN JUUL CHRISTENSEN A / S

RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI

Østre Havnevej 4 · 6700 Esbjerg

Telefon 75 18 01 11

Medlem af Tech Sam Gruppen

15


Hun blander det danske

og somaliske i hverdagen

Hapso Oman har fået

et godt liv i Danmark

Af Lydia Lund Rasmussen

Det er som at træde ind i en anden

verden, når Habso Osman åbner døren

og byder velkommen i lejligheden

på Stengårdsvej.

Rummene er udsmykket med

somaliske ting, og hun byder på en

kop somalisk kaffe: den smager og

dufter lidt af kanel, men den specielle

smag og duft kommer fra en

svampeart.

Habso Osman er enlig mor med tre

små børn på 4, 3 og halvandet år.

Hun kom til Danmark som 15-årig

i 1994 sammen med sin mor og lillesøster.

Hendes bror var her allerede,

men hendes far nåede aldrig ud

af Somalia, han blev tortureret og

dræbt i krigen.

En krig som stadig hærger Somalia,

og som gør, at Hapso Osman

ikke har været i sit fædreland siden

flugten. Hun har dermed heller ikke

set sin storesøster, som stadig bor i

landet.

- Jeg kan ikke rejse derned. Det

er for farligt, også selvom jeg i dag

er dansk statsborger med dansk

pas, måske kommer jeg aldrig til at

gense landet.

- Min fremtid er i Danmark. Mine

børn er danske, og jeg kan ikke forsvare

at flytte dem tilbage. De kan

heller ikke sproget. Vi taler dansk

sammen, fortæller Habso Oman.

Selv er hun også god til at tale

dansk, og har i mange år arbejdet

som tolk. Hun tager også ud – eksempelvis

på skoler – for at holde

foredrag.

Hun er også blevet god til at lave

dansk mad, for det vil børnene gerne

have. Derfor laves der i køkkenet

både somalisk og dansk mad.

16

Hapso Oman føler hun har et godt liv i Danmark med sine tre små børn

Lige nu er der sommerfugle i

maven, for det er eksamenstid. Hun

er i gang med 9. klasse på VUC og vil

derefter fortsætte på HF.

- Min drøm var at blive social- og

sundhedshjælper, men en bilulykke

sidste år betød, at det må jeg opgive.

Det kan min ryg og knæ ikke

klare.

I stedet drømmer hun om at

komme i lære i en butik.

Hun er glad for at bo i Danmark,

og hun har mange venner her, - alle

nationaliteter også danske veninder.

Samtidig er hun meget åben.

- Jeg vil gerne hjælpe andre, så

får man også hjælp igen, når man

har behov. Hvis man selv er åben,

får man også lettere kontakt med

andre, siger Hapso Osman

Selv er hun vokset op i en rig familie

i Somalia, hvor hun blev opdraget

til at stå på egne ben. Derfor skal

hun også have en uddannelse.

Hun fik også tidligt kørekort, og

har i dag sin egen bil, hvilket hun er

glad for, når hun skal rundt med sine

tre små børn, der går i henholdsvis

børnehave og vuggestue.

I hendes familie er der ikke traditi-

on for arrangerede ægteskaber. Hun

fandt selv sin mand her i Esbjerg,

men valgte også at blive skilt igen.

Hvad er dine drømme?

- Mit mål er at få et godt liv her i

Danmark sammen med mine børn.

Jeg vil gerne kunne hjælpe andre.

Måske en dag få min egen butik og

mit eget hus, siger Hapso Oman.

De mange somaliske ting, der

udsmykker hjemmet, er fortrinsvis

bestilt hjem fra London


Invitation til alle børn:

Børn underholder børn på årets:

Børnefestival

Fredag den 22. juni kl. 10-16

på Stengårdsvej (det grønne område ved Centret)

Kom og vær med til en festlig dag

med hyggeligt samvær

- som sædvanlig kommer børn fra forskellige børne-

og fritidsinstitutioner for at optræde på scenen

- flere nye aktiviteter, kom og se

hvad der sker af spændende nye ting

- foldboldturnering – tilmelding på dagen

- desuden er der bl.a. hoppepude,

oppustelige fodboldbane, sminke-

og udklædningsstand samt gøgleting

Velkommen til en sjov dag

Skriv til formanden

Som noget nyt kan du nu også

skrive til formanden, hvis du

har noget på hjertet.

Det er et supplement til torsdags-åbningen.

Adressen er:

formanden@ungdomsbo.dk

Trappenyt ønsker alle

beboere en god sommer

17


Fernisering

på Stengårdsvej

Søndag den 29. april 2007 var der

fernisering på Stengårdsvej.

4 lokale kunstnere udstillede:

Det var Anita Jørgensen med glaskunst,

Henning Lemmiche med

billedkunst, Lillian Bluhme med

silketryk og Marianne Guldhammer

med billedkunst.

Mange kom forbi i løbet af dagen

for at se på de udstillede ting,

og de 4 udstillere fik solgt flere af

deres ting.

Der blev aftalt en ny fernisering

om et halvt års tid.

Primus motor bag arrangementet

er Kaj Nielsen, formand for afdeling

15, som gør et godt stykke

arbejde for at få ferniseringen op

at stå.

De 4 udstillere: Anita Jørgensen,

Henning Lemmiche, Lillian Bluhme

og Marianne Guldhammer

Mange kikkede fordi for at se på de flotte ting, der var udstillet

18

Åbent hus

i Klub

Ringgården

torsdag den 14. juni.

kl. 14.30 -17.00

for børn og forældre

Vi fejrer klubbens 27 års fødselsdag

med kæmpe kagemand,

saftevand, te og kaffe

Program:

• rundvisning i klubben

• billeder på storskærm med

forskellige aktiviteter fra

klubben

• orientering om hvad du

kan lave i fritidsklubben og

ungdomsklubben. Hvad det

koster at gå her m.v.

På legepladsen vil der være

forskellige sjove aktiviteter,

eksempelvis hoppepude og

fodboldkampe.

Kom og vær med. Det bliver

rigtig sjovt.

KLUB RINGGÅRDEN

STENGÅRDSVEJ 317

TLF: 75 14 44 89


Tøserne fra Stengårdsvej

Der deltog 38 kvinder i Tøseløbet

Tøserne fra Stengårdsvej satte

deres præg på årets Tøseløb, som

blev afviklet tirsdag den 8. maj

2007.

Gruppen bestod af 38 kvinder,

som tog den korte rute på 3,5 km.

Det er et nyt initiativ, som projektmedarbejder

Jette Sejerup og

Susanne Rønne fra Jobshop har

startet.

Der er blevet trænet hver uge

op til løbet, og for to af deltagerne

var det i øvrigt lykkes at tabe

sig: den ene 5 kg og den anden 10

kg, fortæller Jette Sejerup.

- Det har været et rigtig godt og

sjovt projekt. Specielt har de somaliske

kvinder gået meget ivrigt

ind i forløbet.

- Det har givet et godt sammenhold

og kendskab til hinanden,

også på tværs af nationaliteter, så

jeg tror det vil betyde noget for

dem på længere sigt.

Nogle af kvinderne ønsker at

fortsætte den ugentlige ”løbeaften”,

som nu er blevet en god

tradition for dem, så der er plads

til flere, hvis nogle gerne vil med

på holdet.

Du kan kontakte Jette Sejerup.

To af de somaliske kvinder på ruten

Holdet fra Stengårdsvej bestod af 38 kvinder, heraf var halvdelen fra Somalia.

Resten fordelte sig mellem flere forskellige nationaliteter

Ny hjemmeside

Klik ind på www.proesbjerg.dk

Det boligsociale arbejde i Østerbyen har nu fået egen hjemmeside:

www.proesbjerg.dk

Det er projektmedarbejder Peter Rostgaard, der er i gang med at

opbygge en hjemmeside, hvor du kan se, hvad der ser i Kvaglund,

på Stengårdsvej og i Skoleparken.

- Det er planen, at alle arrangementer skal ind på hjemmesiden, og

der vil også blive lagt referater ind, så alle kan se, hvad der ske i

byudvalgsarbejdet, fortæller Peter Rostgaard.

Hjemmesiden skal være med til at synliggøre det arbejde, som de

to projektmedarbejdere Jette Sejerup og Peter Rostgaard står bag.

www.proesbjerg.dk

19


Beboerhensyn og demokrati

Vi har modtaget:

I februar havde vi beboermøde i

afdeling18. Hvem mødte op? Det

gjorde ”Tordenskjolds soldater”, og

det er nok det samme i de andre

afdelinger.

Det vil sige, det er de samme mennesker,

der år efter år møder op.

Det er simpelthen for ringe! Vi har

nogle bestyrelser rundt omkring,

der laver et stykke arbejde, og den

eneste måde vi kan vise, at vi værdsætter

det på, er at møde op.

Der er ingen, der skal fortælle mig,

at man er ligeglad med, hvad der

foregår der, hvor man bor. Det passer

ikke!

Et godt råd

Et godt råd når man skal afrime fryser.

Gem aviser/reklamer etc. for ca.

14 dage. Læg dem i bunden af fryseren,

efter at I har skrabet al isen

20

væk. Imedens den tør, efter der er

slukket på knappen øverst oppe, så

suger aviserne al fugten, og uden

for har man lagt et par badehåndklæder.

Så er den sag i orden.

Og så et sidste SUK

HUSK: Placer venligst affaldet de

rette steder!

Avis/Pap i container, resten hvor det

hører hjemme. Ikke som jeg så en

dag: To kartoner med tomme dåser

ved avis containeren. Hvornår er

det blevet til aviser?

Vi skal ikke nedgøre vore gårdmænds

arbejde ved bare at smide

ting, hvor det ikke hører hjemme.

De er ikke barnepiger for os!

Leif Hohn

Stengårdsvej 102

Esbjerg.

er dit køkken lidt slidt, behøver du ikke investere i et helt nyt

køkken.

Der er en billigere løsning. giv skuffer og skabslåger ny slidbane

i form af ny finér. – Og samtidig skifte til en ny træsort.

Det lille mirakel klarer vi hos firmaet Jørgen Jensen, sædding

finércentral.

Vi giver slidte låger og skuffer ny slidbane i form af finér, som

skæres af træstammer, vi selv importerer.

Vi har alle klassiske træsorter som

ask, eg, ahorn, mahogni og

palisander.

Det koster kun mellem 4.000

og 6.000 kroner at få ”et

nyt køkken”. eller knap kr.

200,- pr køkkenlåge.

Vi klarer også nye

skabslåger til badet,

garderoben og entréen.

Ring til snedkermester

Kenn Schell Andersen

Tlf. 75 15 07 71

Jørgen Jensen

TøMrer Og sneDKer - sÆDDIng FInerCenTrAL A/s

sneDKerVeJ 2, 6710 esbjerg V - TLF. 75 15 07 71

HUSET

Vores ungdom smuldrer

et tilholdssted smuldrer hen

politikerne er smuldret hen.

Vi kaster med vore hjerter

og smider med vores sjæl

blandt brændende bål

og hvirvlende støv.

Alle andre kalder det

AT KASTE MED STEN.

Vores sammenhold er smuldret

det kreative forsvinder.

Vi kaster med vore hjerter

og smider med vores sjæl

hvor andre kalder det

AT KASTE MED STEN

Politikerne trækker sig

de ser bål og vold.

De har glemt deres ungdom

hvor er det synd--jaaa

de trækker sig

vore hjerter bløder

vore sjæle er delt

politikerne trækker sig.

DE KALDER DET

AT KASTE MED STEN

Cajus


Det skete for 50 år siden

siden

Udpluk fra den gamle protokol:

(29. januar 1957) En beboer har søgt

om opsættelse af en TV antenne. Det

blev efter en længere drøftelse udsat.

Regnskabet viste et overskud på kr.

1.286,56

Efter tilgang af de 66 nye lejligheder

i afdeling 2, blev forretningsførerens

løn forhøjet til kr. 275,- pr måned.

Formandens honorar blev fastlagt til

kr. 1.000,- årlig

Det kunne konstateres, at der ingen

huslejerestancer var.

Endvidere blev det besluttet at købe

en skrivemaskine. Pris kr. 600,-.

(24. februar 1957) Beboeren fik lov til

at opsætte en TV antenne på blokken.

Han skal dog selv betale ansvarsforsikring,

og han forpligtiger sig til, at

indtil 6 bolighavere i blokken kan

kobles på.


Der rekvireres raslebøtter, så Ungdomsbo

kan være med i indsamlingen

til Ungarns-hjælpen.

Viceværtens løn steg til kr. 941,41 pr.

måned.

(15. april 1957) Generalforsamling.

Der blev vedtaget, at der skulle

nedsættes et udvalg (2-3 medlemmer)

til at varetage hver afdelings interesse,

nu hvor der var to afdelinger (red.:

starten på afdelingsbestyrelserne).

Byggeafsnit 2 i afdeling 2 klar til at

gå i gang.

Anskaffelse af nyt oliefyr + priskrig

betød efterbetaling for varmen på kr.

5.000,-.

Endvidere blev der på generalforsamlingen

rejst kritik af børns leg med

flitsbuer samt maling på væggene.

Q-Star VVS - Et trimmet serviceteam

Q-Star VVS - Et trimmet serviceteam

Q-Star VVS har et veltrimmet serviceteam som døgnet rundt

står klar til at servicere alle vore kunder. Arbejdsområderne

spænder vidt fra traditionelle VVS-, ventilations- og blikarbejder

til service, salg og egenproduktion af spa-bade og svømmebassiner.

Loyale og dygtige medarbejdere danner sammen med de

mange veludstyrede firmabiler grundstenen for vor solide

service overalt i Danmark.

Vi glæder os til at servicere netop Dem i fremtiden.

Ring på tlf.:

75 45 33 22

Med venlig hilsen

Servicechef Per Grøndal

(26. juni 1957) Efter utallige opfordringer

blev det vedtaget at sætte

et skilt med ”legende børn” op ved

afdeling 1 på Toftsvej.

Firmaet Ejnar Bach VVS er pr. 01.01.2005 købt og overtaget af Q-Star VVS, for en yderligere

styrkelse af serviceteamet i Q-Star VVS.

Q-Star’s Serviceteam

Fra venstre: Søren Jakobsen, Kent Nielsen, John Pedersen, Michael

Lambertsen, Thomas Pedersen, Jørgen Plougstrup, Jørn Nielsen, Keld

Petersen, Niels Thomsen og Per Grøndal.

Pigerne bag

teamet

Pia Jensen

Helle Gyldenlev

Kirsten Bach

21


Trappenyt

Nr. 2/2007 - 47. udgave

Redaktion:

Knud Larsen (ansvarshavende)

Nygårdsvej 41A, 1.tv.

6700 Esbjerg

Tlf. 75 14 44 94

E-mail: kesola@esenet.dk

Inger Tingberg, afd. 8

Irene Svenningsen, afd. 12

John Hansen, afd. 6-7-37

Henning Jessen, afd. 18

Jan Frandsen, Ungdomsbo

Lydia Lund Rasmussen (journalist)

Næsgårdvej 7, Toftnæs,

6800 Varde,

Tlf. 75 26 90 24,

Mobil 20 93 13 63,

E-mail: lydia@mail.dk

Oplag: 3.900

Tryk: Grafisk Trykcenter A/S

Papir: NOPA MATT (Svanemærke)

Det er tilladt at citere fra bladet

med tydelig angivelse af kilde.

Næste nummer af Trappenyt

udkommer omkring

28. august 2007.

Stof til dette nummer skal være

redaktionen i hænde senest

13. juni 2007.

Ungdomsbo

Nygårdsvej 37

Tlf. 76 13 50 50

Fax 76 13 50 90

E-mail: post@ungdomsbo.dk

www.esbjergbolig.dk

www.ungdomsbo.dk

Telefonerne er åbne

ma.-on. fra kl. 8-15

to. fra kl. 8-17

fr. fra kl. 8-13

Kontorets åbningstid:

mandag-fredag kl. 10.00-12.30

Torsdag tillige kl. 14.30-17.00

22

Tænk positivt!

Hver morgen bør du sige til dig selv:

• Du skal huske, at de

andre regner med dig.

• Der er mange, der holder af dig og er afhængige af dig.

• Du hører sammen med nogen.

• Du kan klare dine opgaver bedre i dag.

• Du føler dig i fin form.

• I Dag vil jeg gøre mit bedste

Det bliver en god dag!

Livet er herligt!

Tillykke til

Vicevært Anni Tøndring

fylder 50 år den 13. juni 2007

Bogholderiassistent

Anita Stausbøll

fylder 50 år 14. august 2007

Bestyrelsesmedlem

Erik Fløjstrup

fylder 40 år 31. august 2007

Bogholder Aase Gade

har 20 års jubilæum 6. juli 2007

25 år i Ungdomsbo

Følgende lejere har boet i

samme lejlighed i Ungdomsbo

i 25 år.

Joan Steffensen

Fyrparken 30, 1. th.

(flyttet ind 15. juni 1982)

Flemming Tobiasen

Thulevej 262

(flyttet ind 1. juni 1982)

Kirsten Bundgård

Thulevej 228

(flyttet ind 15. august 1982)


tapdrups tegnestue

Arkitektfirmaet Tapdrups Tegnestue

Skjoldsgade 74

Telefon 75 13 11 11

Fax 75 45 97 37

6701 Esbjerg

Rådgivning er et spørgsmål

om kvalitet - ikke kun pris

Nøgler og

låsesystemer

Alt i låse

Gittersikring

Pengeskabe

Dørlukkere

Åbningstider:

800-1630 , lørdag lukket

Døgnvagt:

75 12 36 66

Oplukning af låse

Helgolandsgade 9

6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 36 66

Fax 75 45 35 32

E-mail: elt@email.dk

Homepage: www.elt.dk

S I K R I N G S

a u t o r i s e r e t a f

C E N T E R

a u t o r i s e r e t a f

Kongensgade 58

6701 Esbjerg

Tlf. 79 12 54 55

Fax 79 12 54 54

www.tblaw.dk

23


Få 7 rigtige...

Gæt og vind

1. Hvor mange afdelinger er lagt sammen? ___________________________________

2. Hvor ligger Ungdomsbos sommerhus på Fanø? ________________________________

3. Hvem er formand for afdeling 28 ______________________________________

4. Hvor vil Ungdomsbo bygge boliger med havudsigt ______________________________

5. Hvornår er der Børnefestival? ________________________________________

6. Hvor mange deltog i Tøseløbet fra Stengårdsvej? _______________________________

7. Hvem har egen brændeovn? _________________________________________

(svarene finder du ved at læse bladet)

Navn ______________________________

Adresse ____________________________

Kuponen indsendes senest 11. juni 2007 til

Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg

Der trækkes lod om tre gavekort på kr. 100, - 75, - 50,-

Vindere fra konkurrencen i det seneste nummer af Trappenyt:

1. præmie: Sarah El-Shammari, Stengårdsvej 142, 2.th

2. præmie: Majbritt Reenberg, Stengærdet 70

3. præmie: Conny Larsen, Hermodsvej 39, 1.th

More magazines by this user
Similar magazines