Læs koncertprogrammet - DR

dr.dk

Læs koncertprogrammet - DR

Onsdag 30. januar kl. 17.00

Så syng da, Danmark!

DR PigeKoret

Solist: Anne Dorte Michelsen

Dirigent og vært: Michael Bojesen

12 13

Koncerthuset

Klassisk Sæson

Pro

gram


Så syng da, Danmark!

Biografier

Så syng da, Danmark!

Onsdag 30. januar 2013

kl. 17.00

Koncerthuset, Koncertsalen

Medvirkende:

DR PigeKoret

Anne Dorte Michelsen, solist

Kasper Vadsholt, bassist

Michael Bojesen, vært og

dirigent

Ensemblechef: Kim Bohr

Producent: Anne Karine Prip

Regissører: Peter G. Tönshoff og

Selma Mongelard

Koncerthuset 2008/09 2012/13 2

DR PigeKoret

DR PigeKoret begejstrer, lige meget hvor de optræder. Fra

Grønland til Sydafrika, fra Mols til Skagen - alle steder og i alle

situationer formår koret at skabe en enestående stemning omkring

den danske sang. Når DR PigeKoret synger, løftes loftet, der

knyttes bånd og skabes minder.

I Danmark vækker koret genkendelsens glæde, når de kaster sig

over de gamle salmer og viser, og de overrasker, når de nyfortolker

Kim Larsen eller andre popsangere. I udlandet er koret

ambassadører for den danske sang og kultur, som de formidler så

smukt og levende, som nogen kan gøre det.

Michael Bojesen

Michael Bojesen er synonym med kunstnerisk engagement og

store musikalske oplevelser. På mange fronter slår den populære

dirigent et slag for den fremtidige musikalske udvikling i

Danmark.

Michael Bojesen er, ud over at være dirigent og musikalsk

inspirationskilde, også komponist. Han har gennem årene skabt

en lang række værker til både børne- og voksenkor såvel som til

symfoniorkestre. Uanset om det er foran DR PigeKoret eller som

gæstedirigent for et af DRs professionelle kor eller orkestre, er

man ikke i tvivl om, at Michael Bojesen ikke blot dirigerer, men

også inspirerer og fylder den enkelte sanger med entusiasme og

smittende sangglæde.

Musikteknik: Jan Oldrup

Lydproducer: Nicolai Abrahamsen

Redaktion: Nina Sauerland

Korrektur: Magna Blanke

Design: e-Types A/S


Så syng da, Danmark!

Biografier

Anne Dorte Michelsen

Koncerthuset 2010/11 3

Anne Dorte Michelsen er født 17. juli 1958 i Aarhus. I Danmark

er hun primært kendt for sin andel i grupperne Tøsedrengene,

Venter på Far samt for sin solokarriere. I udlandet solgte albummet

'Næste Dans' godt i Norge, Sverige og sågar i Japan, da

sangen 'Fortrolighed' var titelnummeret i en japansk tv-serie.

Som helt ung slog hun igennem med gruppen Tøsedrengene, og

fortsatte herefter med succes som solist. I 1992 skabte hun gruppen

Venter på far, der med 3 albums og stor koncertvirksomhed

på humoristisk vis har sat fokus på kønsrollemønstre og ligestilling.

Omkring årtusindeskiftet indspillede hun to albums med

danske sange og salmer i samarbejde med den norske pianist

Helge Lilletvedt og turnerede herefter i en årrække i danske

kirker. I 2008 skabte hun finanskrise-kabareten Ude godt – penge

bedst.

Anne Dorte Michelsen er desuden kendt som journalist, debattør,

tv-anmelder og klummeskriver i flere af landets dagblade,

samt bidragyder til flere antologier. Siden 2007 har Michelsen

også været anmelder for bladet Femina.


Så syng da, Danmark!

Sange

Sneflokke kommer vrimlende

Melodi: Thorvald Aagaard

Tekst: Jeppe Aakjær

Sneflokke kommer vrimlende

hen over diger trimlende,

det knyger ud af himlene,

det sluger hegn og gård,

det ryger ind ad sprækkerne

til pølserne på rækkerne,

og fårene ved hækkerne

får blink i pelsens hår.

Og poplerne bag mønningen,

de duver dybt i dønningen,

og over stakke-grønningen

omtrimler kærv og neg,

det klaprer én om ørerne,

fra portene og dørene,

bag hvilke de små Sørene'

har rustet sig til leg.

Og gammelmor i klokkerne

med huen og grålokkerne,

hun haler op i sokkerne

og ser forsagt derud,

for nu er kålen liggende,

og nu står tjørnen stikkende

og spidder sne på piggene,

og nu kom Kjørmes-Knud!

Det er hvidt herude

Melodi: Thomas. Laub

Tekst: St. St. Blicher

Det er hvidt herude,

kyndelmisse slår sin knude

overmåde hvas og hård,

hvidt forneden, hvidt foroven,

pudret tykt står træ i skoven

som udi min abildgård.

Det er tyst herude,

kun med sagte pik på rude

melder sig den små musvit.

Der er ingen fugl, der synger,

finken kun på kvisten gynger,

ser sig om og hvipper lidt.

Det er koldt herude,

ravne skrige, ugler tude,

søge føde, søge læ.

Kragen spanker om med skaden

højt på rygningen af laden,

skeler til det tamme kræ.

Hanen sig opsvinger

på en snemand, sine vinger

klaskende han sammenslår.

Krummer halsen stolt og galer –

hvad monstro han vil, den praler?

Hvis endda om tø han spår!

Koncerthuset 2012/13 4

Inderlig jeg længes

efter vår, men vintren strænges,

atter vinden om til nord!

Kom, sydvest, som frosten tvinger,

kom med dine tågevinger,

kom og løs den bundne jord!


Så syng da, Danmark!

Sange

Det var en morgen ved vintertid

Melodi: Kurt Larsen

Tekst: Lisbet Torp

Det var en morgen ved vintertid,

jeg vågned' op til en jord så hvid,

og luften mødte mig frisk og ren,

og der lå rimfrost på hver en gren.

Selv solen skinned' med gråhvidt skær

som et papirklip stod havens træ'r

og tørre kviste og vissent løv

var dækket fint af et snehvidt støv.

Jeg glemte måneders regn og slud,

det var en glæde at komme ud,

og glæden voksed' sig stærk og stor,

mens jeg gik tur på den hårde jord.

Jeg elsker de grønne lunde

Melodi: Albert Møller

Tekst: Johannes Helms

Jeg elsker de grønne lunde

med tonernes vuggende fald,

jeg elsker de blanke sunde

med sejlernes tusindtal.

Jeg elsker hver dal, hver banke,

med kornets bølgende flugt,

hvor flittige hænder sanke

af arbejdets gyldne frugt.

Jeg elsker de brede sletter

i sollysets sommerpragt,

i vinterens stjernenætter

bag snetæppets juledragt.

Mig fryder din ros, din ære,

mig knuger din sorg, dit savn,

hver glans, hver plet vil jeg bære,

som falder på Danmarks navn.

Thi du er mig fader og moder,

så synges fra strand til strand,

langt mer end søster og broder,

thi du er mit fædreland.

Forstummed hver røst i skoven,

og falmed hver gylden frugt,

faldt nat over mark og voven,

jeg fandt det dog lige smukt.

Om alle de drømme bristed,

du har fra din ungdom drømt,

om trængsel og nød du fristed,

jeg elsked dig dobbelt ømt.

Men end er der sang i skoven,

højt bølger det røde flag,

end er der en Gud for oven,

der råder for Danmarks sag.

Koncerthuset 2012/13 5


Så syng da, Danmark!

Sange

Gå med i lunden

Melodi: Kai Normann Andersen

Tekst: Børge og Arvid Müller

Gå med i lunden, så spidser vi munden

og fløjter den gamle sang om kærlighed.

Lad skoven skælve, og klokken slå ell've,

og månen og mælkevejen drysse ned.

Vi er kun dig og mig, mig og dig

til at gå i takt

og hvis du klemmer mig, glemmer jeg,

hvad mor har sagt.

Gå med i lunden, så spidser vi munden

og fløjter den gamle sang om kærlighed.

..

Velkommen i den grønne lund

Melodi: Erik Grip

Tekst: N.F.S. Grundtvig

Velkommen i den grønne lund,

hvor fuglene de sjunge!

det høres skal: den danske mund

til sang har og en tunge.

Vi har det godt i grunden her,

såvel som vore fædre,

vil Gud, den dag tør være nær,

vi får det end lidt bedre.

Kan munden vi få ret på gang

til andet end at spise,

hvert andet barn i Danevang

forstår halvkvæden vise.

For, hvad vi fattes først og sidst,

til lykke ej så ganske,

men lidt dog både her og hist,

det er det ægte danske.

Vi føre løver i vort skjold

af hjerter tæt omsatte,

dem førte vi fra hedenold

og ingen abekatte.

Hver fugl må synge med sit næb,

og livet, kan vi skønne,

var uden sang kun slid og slæb.

Velkommen i det grønne!

Koncerthuset 2012/13 6


Så syng da, Danmark!

Sange

Jeg ved, hvor der findes en have så skøn

Melodi: J. A. P. Schulz

Tekst: Mads Hansen

Jeg ved, hvor der findes en have så skøn,

hvor søen er blå, og hvor skoven er grøn,

hvor fuglene bygger i løvhækkens ly

og flyver hver morgen med sang over sky.

Og midt i den friske og gyngende sø

der dukker af dybet den dejligste ø,

og søen af prægtige skibe er fuld,

og øen af frugt og af blomster og guld.

Der risler en kilde, der rinder en å,

og højene ere så runde og små,

og engen er blød, så det ret er en lyst

at tumle sig der og få lettet sit bryst.

Der danse småpiger med blomster i hat,

en rød og en hvid har på brystet de sat,

og drengene lege med harpe og sværd

og synge så glade om dannemænds færd.

Jeg tror det for vist, at der ej er en plet

på jorden, hvor alt er så blødt og så net

som haven, hvor øen i søen er lagt,

kom, så skal jeg vise dig hele dens pragt!

Se ud over dal, over mark, over sund,

så ser du en have med løvsal i lund,

med blomster i enge og sølvspejl i vand,

og haven er Danmark, vort fædreneland.

Næste koncerter:

Så syng da, børn!

DR Børnekoret

Dirigent: Susanne Wendt

Koncerthuset 2012/13 7

Søndag 10. marts 2013 kl. 15.00

Koncerthuset, Koncertsalen

Værter: Jeppe & Marie (Lille Nørd)

Køb billetter via dr.dk/koncerthuset


Hvor, hvad og hvordan

i Koncerthuset

Garderobe

Overtøj og større tasker skal af sikkerhedsmæssige hensyn afl everes

i garderoben i foyeren. Man kan enten afl evere sit overtøj

i en ubemandet garderobe uden betaling, eller man kan for 20

kroner afl evere sit overtøj i en bemandet garderobe.

Toiletforhold

Der er i alt 58 toiletter i Koncerthuset, herunder 4 handicaptoiletter.

I niveau -1 fi ndes toiletterne ved elevatoren ved Studie 4.

I niveau +1 fi ndes toiletterne i den nordlige ende af den store

foyer. Endvidere fi ndes der toiletter på 3. niveau ved parterreindgang

(mod øst) og på 4. niveau ved Orkester A-indgang til

Koncertsalen.

Til og fra Koncerthuset

Du kan læse mere om transport og parkering på

www.dr.dk/Koncerthuset/praktisk-info

Her kan du også læse mere om tilgængelighed for publikum

med nedsatte funktioner.

DRs ensemblers virksomhed er muliggjort

gennem støtte fra blandt andre:

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Augustinus Fonden

Beckett-Fonden

Bikubenfonden

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat

FrederiksbergFonden

Nordea Danmark

er sponsor for Koncerthuset

Adresse:

Emil Holms Kanal 20

0999 København C

Tlf.: 35 20 62 62

e-mail: koncerthuset@dr.dk

www.dr.dk/koncerthuset

www.dr.dk/pigekoret

More magazines by this user
Similar magazines