ATEX Fokus nr. 3

atexfokus.dk

ATEX Fokus nr. 3

32 ATEX FOKUS

167 mand omkom i fl ammehelvedet, da produktionsplatformen Piper Alpha den 6. juli 1988 brændte i Nordsøen ud for Aberdeen. Årsagen

til eksplosionen var en kommunikationsfejl omkring en PTW (arbejdstilladelse), som betød, at der trængte gas ud i platformens kondensatormodul.

Og når der er gas, er der en gnist, som ulykkesteoretikeren Trevor Kletz har formuleret det … Foto: Scanpix.

Tætte teams kompenserer for personlige svagheder

I den bedste al alle verdner kender vi vores egne svagheder og

er i stand til aktivt at kompensere for vores impulser; hvis jeg er

hurtig og handlekraftig kan jeg i en nødsituation være bevidst

om at ”trække tænkekortet” og dermed sikre den rigtige handling.

Eller jeg kan skubbe mig selv frem til handling, hvis jeg er

bevidst om, at jeg har en tilbøjelighed til at tænke for længe

over problemstillinger. Alt sammen vigtige adfærdsfunktioner

– ikke mindst i sikkerhedsarbejdet.

Ydermere er det vigtigt for samarbejdet og for sikkerhedens

skyld at sikre, at kolleger, der arbejder tæt sammen, også kender

hinandens styrker og svagheder og i skarpe situationer kan

sikre balancen i indsatsen – så der både tænkes og handles. Bevidsthed

om denne form for team-orienterede adfærdskredsløb

er for alle former for ledere et værktøj til at sammensætte

grupper, som skaber synergi. Ikke blot skal et team sammensættes

i forhold til deres faglige kompetencer, men for at optimere

gruppens faglighed skal der også ses på deres indbyrdes

relation i forhold til adfærd. Evner man i en virksomhed at

udnytte medarbejdernes adfærdsstyrker og kombinationen

af disse, øges både respekten mellem kolleger og den enkelte

medarbejders fokus på egen indsats. For så bliver omdrejningspunktet,

at vi er forskellige og kan forskellige ting – og

dermed gør vi forskellighed til en dyd, når blot sammensætningen

”går op”.

– din leverandør af

proces- og

kalibreringsudstyr

til anvendelse i

eksplosionsfarlige områder

Algade 133 • 4760 Vordingborg • Tlf. 5537 2095 • mail@insatech.com • www.insatech.com

More magazines by this user
Similar magazines