Rosen Maj 2012 - Skødstrup Skole

skoedstrup.skole.skoleintra.dk

Rosen Maj 2012 - Skødstrup Skole

Rosen

Maj 2012

Læs i dette nr.:

Mandag morgen

Ny børn – nye forældre

Ny skolestruktur

Folkeskolernes Fællesskaber

Afsked med Aase Warming

Nye malerier på væggene

Ny leder på Mellemtrin

Designholdet præsenterer

Samarbejder med Egå gymnasium

og ungdomsuddannelser

Dramastykket ”Ud og Hjem” i

klynge 300

Ældste trin og IT


Mandag morgen

Af: Anne Littauer, skoleleder

Mandag efter Bededagsferien. Solen skinner.

Børnenes stemmer går klart igennem på sådan

en helt vindstille forårsmorgen, hvor 880

børn er på vej ind gennem skolens mange

indgange.

Min morgentur starter i klynge 300. Alle børnene

sidder i fællesrummet på samlingstrappen.

Lars, lærer i klyngen, er i gang at instruere

hele flokken i, hvad Run, Read and Relax

er: Løbe, læse og slappe af, det er menuen

hver morgen i den kommende tid! Lars løber

forrest ud af klyngen og alle børnene myldrer

efter. Godt oppe på banerne møder vi klynge

400´s børn. De er også i gang med morgenløb

og har allerede løbet første runde. Der er

konkurrence med i spillet. Hvilken klasse løber

flest kilometer, og hvilken klasse læser

flest sider?

I klynge 500 er der helt stille. Hvor mon klasserne

henne? Jeg åbner forsigtigt ind til 2. A.

De sidder musestille og læser. Det er morgenlæsning.

Her starter hver dag med 15 minutters

læsning – og derefter skal de i gang med

et spændende tema: Jorden Rundt på 4 uger.

På mellemtrinnet er 5. klasserne stærkt optagede

af Alice i Eventyrland. I morgen, tirsdag,

har de maskedag. Hele årgangens ca. 100

børn har været i gang med at lave masker til

teaterstykket, der skal opføres på tirsdag i

næste uge. Nu er klokken et kvarter i ni.

9. klasseeleverne kommer cyklende og gående

op mod hallen. Der er skriftlige prøver for

9. årgang. I dag er det skriftligfremstilling.

Nye børn – nye forældre

Af: Anne Littauer, skoleleder

Tirsdag og onsdag aften havde vi introduktionsmøde

for forældrene til de 133 nye 0.

klassebørn, der begynder i skolen onsdag 15.

august.

Hvad står skolen for? Hvordan er det at gå i 0.

Klasse? Hvad sker der i SFO? Alt det fik forældrene

en masse viden om.

Og så blev de sat på opgaver, Quiz og Byt,

hvor den ene forælder stiller den anden et

spørgsmål, f.eks. Hvad vil du sige til dit barn

dagen før 1. dag? Byt kort og find en ny forælder

at spørge.

Sådan kom forældrene rundt og hilste på

hinanden, så de i løbet af kort tid fik en lille

fornemmelse af, hvem de nu skal være i forældrekreds

sammen med i de næste måske

ni år. Der var stort fremmøde. Alle børn var

repræsenteret og mange med begge forældre.

Det lover godt for den nye årgang 2012.


Ny skolestruktur i Aarhus

kommune

Af: Anne Littauer, skoleleder

Aarhus Kommune har fået lavet en analyse af

kommunens skolestruktur, som gennem længere

tid har været debatteret i pressen. Alle

er naturligvis optagede af, hvad analysen kan

betyde for lige netop deres lokale skole, og

således også her i Skødstrup.

Analysen er lavet af konsulentfirmaet Brøndum

& Fliess. 2. maj var der offentligt møde

om rapporten, og i disse dage er der en offentlig

høring med høringsfrist d. 8. maj.

Årsagen til at analysen er iværksat er, at der

skal spares penge. Rapporten opridser flere

bud på mulige scenarier for fremtidig skolestruktur

i kommunen.

Hvad kan strukturen betyde for Skødstrup

Skole?

Skødstrup Skole bliver i rapporten beskrevet

som en ”bæredygtig skole”. Dette skyldes i

særdeleshed, at skolen er så stor, og at vi

vokser. Det eneste problem er, at ”vokseværket”

kræver flere lokaler. Det søges i ét af

rapportens scenarier, løst ved, at et par af

byens veje bliver en del af Virupskolens skoledistrikt.

Da dette scenarie ikke giver nogen

væsentlig besparelse, er det ikke sandsynligt,

at politikerne vil pege på det.

Scenarie 1 indebærer, at et antal skoler nedlægges.

Da vi er en ”bæredygtig skole”, er vi

ikke lukningstruet.

Scenarie 2 er et forslag, der indebærer, at

nogle kun skoler har elever til 6. eller 7. klassetrin,

hvorefter eleverne skal flytte til skoler,

der skal rumme mange klasser på 7., 8. og 9.

årgang. Skødstrup Skole indgår ikke som en

del af dette scenarie.

Scenarie 3 drejer sig om, at der etableres 10

skoler i hele Århus Kommune. En konstruktion

der bl.a. indebærer, at hver af de 10 ”storskoler”

indeholder flere matrikler, men har

én fælles ledelse. F.eks. at Skødstrup Skole,

Virupskolen, Skæring Skole og Sølystskolen i

princippet bliver én skole med én ledelse.

Dette forslag berører alle skoler, men er formodentlig

så omfattende, at Byrådet ikke vil

pege på det.

Skolebestyrelsen har på sidste møde behandlet

skolestrukturanalysen, og flere af skolebestyrelsesmedlemmerne

deltog i det offentlige

møde den 2. maj. Skødstrup Skole ser ikke

ud til at være i farezonen, men skolebestyrelse

og Fællesråd følger udviklingen tæt, og

ytrer sig til høringerne. Strukturanalysen kan

ses på skolens hjemmeside.


Folkeskolernes fællesskaber

– "At tale om inklusion

er at tale om

holdninger"

Af: Anette Røge, pædagogisk leder

I uge 17 var Skødstrup Skole værtsskole for

20 lærere fra andre skoler i Århus. De skulle

på ”Læringsuge” på Skødstrup Skole, som en

del af Børn og Unges projekt kaldet ”Folkeskolernes

Fællesskab”. På samme måde har

21 lærere fra Skødstrup Skole været på læringsuge

på andre skoler i løbet af skoleåret.

Læringsuger har inklusion som overordnet

tema, og indholdet er i høj grad kollegial inspiration

og videndeling.

De besøgende lærere fik hver dag et oplæg

enten fra vores lærere, ledelse eller skolebestyrelsesformand

om, hvordan vi arbejder

med sociale relationer, klasserumsledelse,

E/F - klasse, Coorperativ Learning, forældre

perspektiv på Skødstrup skole og m.m. Temaerne

til uge 17 var udvalgt fordi forskning

har vist, at dér hvor der arbejdes med klasserumsledelse,

relationer og didaktiske overvejelser,

er der stor chance for, at der udvikles

gode inkluderende læringsmiljøer. Mange af

vores lærere fik besøg i deres undervisning,

hvor formålet var, at kursisterne skulle se

undervisningen ud fra et inklusionsperspektiv.

Besøget blev efterfølgende fulgt op af kollegial

videndeling og inspiration.

Projektet medførte, at en del klasser, fik vikarer

i en lektion ind imellem, da flere af vores

lærere skulle holde oplæg m.m.

Vi fik rigtig mange positive tilbagemeldinger

fra de 25 lærere, som besøgte vores skole.

Det første de fortalte var, at de var meget

imponerede over den positive stemning på

skolen. Det gælder eleverne imellem, men

bestemt også blandt alle medarbejdere. Alle

var imødekommende og venlige både kantinepersonalet,

kontoret, pedellerne, lærerne

og pædagogerne. De fik et samlet rigtig godt

indtryk af personalet og eleverne på skolen.

Derudover konstaterede de ved afslutningen

af ugen, at I alle de klasser de besøgte, oplevede

de ikke at én eneste lærer måtte hæve

stemmen. Der var en gensidig respekt for

relationen og læringsrummet, elev og lærer

imellem.

De så faglige og især didaktisk dygtige klasseledere,

som var med at skabe generelt gode

læringsmiljøer rundt på hele skolen. Vi blev

overraskede over, at de gav udtryk for, at de

fandt skolens fysiske rammer rigtig gode, og

at der generelt så pænt ud over det hele.

Det var rigtig dejligt at høre hvordan andre

oplever vores skole – og at de oplevede skolen

så positivt! Tak til alle der har ydet en

indsats og medvirket til at Skødstrup Skole

gjorde så godt et indtryk på de besøgende

lærere og undervisere fra B&U.


Afsked med Aase Warming

Af: Anne Littauer, skoleleder

Fredag d. 27. april holdt vi afskedsreception

for Aase Warming. Aase har været lærer i

næsten 42 år, hvoraf de sidste 14 år var på

Skødstrup Skole. Hun har undervist i fagene

dansk, kristendom, billedkunst, musik, historie,

håndarbejde. Hendes linjefag var dansk

og småbørnspædagogik, og fra 2003 var Aase

støttecenterlærer i Regnbuen. Aase interesserede

sig meget for læseundervisning, og at

arbejde med ordblindhed.

Særlig kendetegnende ved Aase’s undervisning

var målrettethed – børnene skulle lærer

noget, omsorg - børnene skulle trives, og

entusiasme omkring hver enkelt af hendes

elever. Personale og børnene på Skødstrup

Skole har været rigtig glade for Aase. En god

kollega, der var imødekommende, hjælpsom,

positiv og parat til at bidrage til fællesskabet,

men også bestemt på en ligefrem og ærlig

måde. På skolens vegne, tak til Aase for indsatsen

og tillykke med den nye status som

arbejdsfri

Nye malerier på væggene

Af: Bettina Thomassen, administrativ leder

Der vil i den kommende tid blive gjort en indsats

for udsmykning af skolens administrationsgang.

Planen er, at vi bl.a. får indrammet

årgangsbillederne, både de nyere og gamle, i

nye billedrammer. Derudover er der i øjeblikket

ved at blive iværksat en ”arbejdsgruppe”

bestående af en masse kreative og dygtige

børn fra bl.a. klynge 400. Børnene skal male

og dekorere et antal billeder efter deres egne

idéer. Malerierne skal hænges op på den højre

væg på administrationsgangen. Allerede

nu kan man opleve, hvordan et tidligere lignende

projekt har forskønnet gangen i klynge

400.

Ny leder på Mellemtrinet

Af: Anne Littauer, skoleleder

Keld begynder som afdelingsleder for mellemtrinnet

den 1. juni. Keld er aktuelt lærer

på Haldum-Hinnerup Skolen, og har matematik/biologi

som linjefag. I mange år har Keld

været teamkoordinator og afdelingskoordinator

for indskoling og mellemtrin. Han har

været mødeleder for pædagogisk råd, og

været med i udviklingsprojekter omkring

samarbejde mellem skole og SFO. En periode

var Keld konstitueret afdelingsleder på Haldum-Hinnerup

Skolen. Keld er 37 år, gift og

har to børn. I fritiden er Keld sportsmand og

har bl.a. været elitevolleyspiller. Vi er sikre


på, at Keld vil blive en god leder for teamet

på mellemtrinet. Vi ønsker Keld hjerteligt

velkommen!

Designholdet præsenterer...

Af: Line Opstrup, Lærere

En onsdag over middag præsenterede designholdet

deres fantastiske kreationer for et

begejstret publikum. - Tak for den store opbakning

i den forbindelse. Designholdet består

af 15 friske tøser og en enkelt sej fyr.

Pigerne har siden sæsonstart i februar arbejdet

med at skabe beklædning af plastic og

tape. Ingen syninger, ingen stoffer, ingen

mønstre. Kun boblende idéer og plasticposer.

Samtidig har Christian arbejdet på at designe

fremtidens familiebil. El-drevet naturligvis.

Holdet viste med al tydelighed, at man ikke

behøver at hedde Marc eller Coco til fornavn

for at have unikke idéer og behovet for at

udtrykke dem.

Samarbejder med Egå

gymnasium og ungdomsuddannelser

Af: Anette Røge, pædagogisk leder

Ældste trin samarbejde med Egå gymnasium

og andre ungdomsuddannelser. Vi vil i kommende

skoleår starte et samarbejde med Egå

gymnasium. Vi åbner op for, at lærerne fra

ældste trin kan samarbejde med lærere fra

Egå i enkelte fag.

Vi starter med samfundsfag, tysk og fransk.

formålet med samarbejdet er:

At medvirke til at kvalificere overgangen

mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne

At tilvejebringe tværgående samarbejde

mellem Skødstrup Skole og ungdomsuddannelserne

via gensidig information, videndeling,

besøg på Egå og aftaler om

undervisning af deres lærere på vores

skole.

Medvirke til at skabe overskuelighed,

sammenhæng og kontinuitet i elevernes

skole og uddannelsesforløb.

Derudover har vi startet et samarbejde, hvor

Egå gymnasium i kommende skoleår vil tilbyde

lektiehjælp ude på gymnasiet, hvor det er

elever, som hjælper folkeskoleelever – fra

ung til yngre, og hvor der er mulighed for at

spørge ind til gymnasielivet m.m.

Vi har desuden to lærere, som deltager i et

kursus som B&U tilbyder, hvor lærerne

kommer til at arbejde sammen med Erhvervsskolerne,

HHX, HTX, SOSU -

uddannelserne og almene gymnasier.

Vi håber, at disse tiltag kan være med til, at vi

når 95 % målsætningen i Århus kommune

om, at 95 % af de unge starter på en ungdomsuddannelse

og gennemfører.


Dramastykket ”Ud og

Hjem” i klynge 300

Af: Randi Brahe Kragelund, afd. leder

Vi havde i klynge 300 et større dramastykke

torsdag i uge 17. Det var en kæmpe oplevelse

for alle børnene, Vi fik produceret et stykke

”Ud og hjem” en musical med sang, musik,

rejsehold, Monopol, solooptræden, dans,

akrobatik og skøre indfald. Det var et stykke,

hvor 3. klasserne primært havde hovedrollerne

og resten af børnene i klyngen var

statister og kor.

Rejsen starter med en gruppe børn, der er

trætte af, at de voksne altid skal bestemme

og sætte regler op. Og som én af skuespillerne

siger ”når jeg går i seng, sidder mor og far

tit og spiser slik … og jeg må ikke få noget”.

De beslutter sig for at bygge videre på deres

klubhus i skoven. Der får Monopolet øje på

dem, og spreder tryllestøv, og sender dem på

en mærkværdig rejse til: ”Omvendt land”,

hvor en har ble på hovedet, andre giver sutteflaske

til en fodbold og hvor man spiser

frikadeller med chokoladesovs. Mareridtsscene

med Orker og kamp. ”Robotland” med

stomp og fest. ”Tusmørkeland” med stjerne-

børn og dans. ”Skidt-pyt-land” med fodbold,

roligans og chearleaders. ”Eventyrland”, hvor

Rødhætte finder sin hætte, Harry Potter sin

kost.

Og endelig forbarmer Monopolet sig over

dem og sender dem tilbage til deres eget

land. Børnene er fyldt af oplevelser, og får

øje for at alle er forskellige.

Som i stykket var børn og voksne i klyngen

også på en rejse, fra den spæde start med

idéudvikling, indsamling af kommentarer fra

børnene, og til et endeligt og fantastisk stykke,

der blev vist for over 500 mennesker.

Det har været temauger, hvor klyngens børn

og personale i fællesskab skabte liv, plads til

forskellighed og ikke mindst fællesskab,

hjælpsomhed og identitet. Vi så børn, der til


hverdag er stille af sig, fyrer den af på scenen,

børn der forstod, at vi sammen kommer

længst, og at vi passer på hinanden og støtter

op om skøre indfald og forskellige kompetencer.

En årlig forestilling, som viser, at vi er én

afdeling med spræl, energi og plads til forskellighed.

Hvor leg og læring går hånd i

hånd.

Ældste trin og IT

Af: Anette Røge, pædagogisk leder

Fra det kommende skoleår, vil vi have installeret

smartboards i alle klasselokaler fra 4. til

9. årgang. For at disse kan bruges optimalt,

kræver det, at eleverne bruger computere til

undervisningen. Da vi i første omgang har

prioriteret at indkøbe smartboards, har vi

ikke mulighed for, også at indkøbe en bærbar

computer til samtlige elever fra 4. – 9. årgang.

Vi vil derfor fra skolens side, hermed

opfordre til, at de elever fra 8. og 9. klasse

der har en bærbar computer medbringer

denne til undervisningsbrug.

More magazines by this user
Similar magazines