BoDanmarkNyt - Boligkontoret Danmark

boligkontoret.dk

BoDanmarkNyt - Boligkontoret Danmark

BoDanmarkNyt

Nr. 114 december 2012

Projekt Stop udsættelser

knækker kurven

Antallet af flytninger ved udsættelser og ophævelser falder

De første opgørelser fra projektet bringer gode nyheder side 12-16

Sidste trykte udgave af BoDanmarkNyt side 3

Fælles solcelleanlæg i boligafdelinger side 11


Foto: Peter Elmholt

Vi tænder for

det digitale nyhedsbrev

Fra 1. december skal vi alle bestille nyt sygesikringskort

og meddele flytning til kommunen ved at gå ind på en

hjemmeside. I 2015 forventer kommunerne, at 80 % af

henvendelserne på en lang række områder sker ved

digital selvbetjening.

Det er smart at spare ressourcer på papirarbejdet i

administrationen, men, for der er et men, der skal

spændes et sikkerhedsnet ud under de borgere, især

ældre, der ikke er med på internettet.

I Boligkontoret har bestyrelsen netop besluttet en itstrategi,

der går samme veje. Boligsøgende, beboere og

bestyrelser skal have nemmere ved at betjene sig selv og

komme i dialog med os på hjemmesiden. Vi tror, at boligsøgende

og beboere vil opleve, at vi kommer tættere på.

For bestyrelsen i Boligkontoret har det været afgørende,

at vi i processen tager hånd om de beboere, der ikke

er kommet med på den digitale vogn. Derfor skal der

ligge en klar handleplan for, hvordan vi løser den opgave,

når vi øger den digitale selvbetjening.

På informationsområdet finder man et væld af digitale

nyhedsbreve. Vi har været tilbageholdende med at lade

BoDanmarkNyt overgå til et digitalt nyhedsbrev. At

sidde med en trykt udgave i god papirkvalitet og flot

BoDanmarknyt

Nr. 114 december 2012

Udgives af:

Boligkontoret Danmark

Lundsgade 9

2100 København Ø

Redaktion:

Michael Demsitz (ansv.)

Anders Juel Hansen

Mette Kramshøj Flinker

2 BoDanmarknyt nr. 114

Boligkontoret Danmarks

administrerende direktør,

Michael Demsitz

Redaktionen afsluttet

den 30. november 2012

Udsendes til:

Organisationsbestyrelsesmedlemmer,

afdelingsbestyrelsesmedlemmer og

suppleanter i Boligkontoret Danmarks

medlemskreds. Alle ansatte

i Boligkontoret Danmark

samt ejendomsfunktionærer

i medlemskredsen.

layout, ja det er vi sikre på tiltaler vores bestyrelser.

Hvorfor fortsætter vi så ikke bare?

Fordi der er en hastig udvikling i gang, hvor rigtig

mange næsten udelukkende læser nyheder og finder

alle oplysninger på nettet. Og det bliver nemmere.

Ældre, der skal med i den digitale verden, springer

computeren helt over og investerer i en tablet/iPad.

Den er nem at gå til og have med rundt.

Kunsten med digitale nyhedsbreve er at få gjort dem

så læsevenlige, som var det den trykte udgave, man

sad med. Et godt eksempel er de landsdækkende

avisers elektroniske udgaver, der er en tro kopi af

papirudgaven.

Boligkontorets digitale nyhedsbrev vil vi på samme

måde lave i et flot og indbydende design. Og tilføje

de ekstra muligheder, nettet giver til at guide dig

videre med links til kurser, boligstof etc.

Glæd dig til vores digitale nyhedsbrev, der udsendes i

januar 2013 og hver måned fremover.

Glædelig jul og godt nytår.

Oplag 2.800 stk

Almen boligadministration

Lundsgade 9

2100 København Ø

Tlf.: 35 44 80 80

Fax: 35 44 80 01

boligkontoret@bdk.dk

www.boligkontoret.dk

No. 001

KLIMA-NEUTRAL

TRYKSAG

Michael Demsitz

Tryk:

KLS Grafisk Hus A/S

Design:

www.prik.dk


107 år

En af Danmarks ældste borgere, Signe

Højer i Silkeborg, fyldte 107 år den 1.

november. Driftschef Lars Larsen, Boligkontoret

Danmark, var sammen med

formanden, Bjarne Almind Johansen, på

besøg hos fødselaren og overrakte en

buket fra Midtjysk Boligselskab.

– Signe sagde til os: Jeg har købt en

kagemand, så tag en kop kaffe. Hun har

boet i afdelingen, der ligger i gågaden

midt i Silkeborg, siden 1. juli 1986, da den

gik i drift, og jeg udleverede nøglen til

hende, fortæller Lars Larsen.

Familie og beboere fra opgangen var

på besøg hos Signe Højer, der ifølge

Lars Larsen har det godt og er glad for

lejligheden på 2. sal.

– Hun klarer stadig trapperne op,

siger Lars.

Få vores digitale

nyhedsbrev automatisk

Fra januar 2013 omlægger vi BoDanmarkNyt

til et digitalt nyhedsbrev. I

en læsevenlig opsætning kan du

hver måned holde dig ajour med

aktuelt boligstof, nyt om medarbejdere,

kursustilbud og møder.

Vi skal bruge din e-mail

Har vi din e-mailadresse, får du

automatisk vores digitale nyheds-

brev. Er du i tvivl, om vi har din

e-mailadresse, skal du maile til

dit afdelingskontor, og oplyse

navn, boligorganisation og

boligafdeling. Kontorernes

e-mailadresse finder du på www.

bdk.dk.

Printet udgave

Har du ikke adgang til en pc, kan vi

BoligselskaBet BorgerBo vælger Boligkontoret Danmark

Fra 1. januar 2013 bliver boligselskabet i Humlebæk medlem af Boligkontoret. Side 4.

generationsskifte på Direktørgangen

Lars Lehmann afløser Klaus Kramshøj som forvaltningsdirektør. Side 6.

et Byggeri meD en goD stemning

Rødtjørnen ved Horsens får gode karakterer af beboerne. Side 8-9.

Boligkontoret har indgået

en samarbejdsaftale med FoBo

FoBo – Fællesorganisationens Boligadministration i Hillerød

– har indgået en samarbejdsaftale med Boligkontoret Danmark,

der giver FoBo adgang til sparring og hjælp til it-systemer,

personalejura, byggeopgaver etc.

FoBo administrerer Fællesorganisationens 400 lejeboliger

og Boligselskabet Nordsjællands 1.300 boliger, herunder

afdelingen Skoleparken, der står foran en totalrenovering til

460 mio. kr.

BoDanmarkNyt

Nr. 114 december 2012

Projekt Stop udsættelser

knækker kurven

Antallet af flytninger ved udsættelser og ophævelser falder

De første opgørelser fra projektet bringer gode nyheder side 12-16

Sidste trykte udgave af BoDanmarkNyt side 3

Fælles solcelleanlæg i boligafdelinger side 11

Hvis vi har din e-mailadresse, får du vores digitale nyhedsbrev direkte til din indbakke.

sende dig en printet udgave af

nyhedsbrevet. Send dit navn og

adresse til Boligkontoret Danmark,

Lundsgade 9, 2100 København

Ø, att. Kommunikationsafdelingen.

Har du spørgsmål om vores

digitale nyhedsbrev, kan du kontakte

Anders Juel Hansen, ajh@

bdk.dk, tlf. 35 44 80 21.

BoDanmarknyt nr. 114 3


Borgerbo i Humlebæk

bliver nyt medlem i Boligkontoret

Selvstændigt boligselskab med attraktivt beliggende boliger

vælger Boligkontoret Danmark efter udbud af selskabets administration.

En hyggelig gård hører til Borgerbos afdeling 1.

AF KOMMuNIKATIONScHEF ANDERS JuEL HANSEN, AJH@BDK.DK

Solide røde murstensejendomme et halvt minut fra

Humlebæk Station, 500 meter til badestranden og

800 meter til Louisiana Museum. Attraktive rækkehuse

tæt på Humlebæk center. Det er Boligselskabet

Borgerbo, stiftet i 1956, der har 154 boliger i Humlebæk.

Fra 1. januar 2013 sker udlejningen fra Afdelingskontoret

Helsingør i Espergærde, når Boligkontoret Danmark

overtager administrationen af Borgerbo.

Selskabet har hidtil været administreret af en

privat ejendomsadministrator, der normalt tager sig

af privat udlejning.

– Vi ville gerne skifte til en administration, der er

specialister i almene boliger, og opfylder vores krav

til professionalisme, lokal tilstedeværelse og en

konkurrencedygtig pris. Vores valg faldt på Boligkontoret

Danmark, fortæller Esther Schultz Nielsen,

formand for Borgerbo.

Fra sit køkken har hun udsigt direkte til parken og

Humlebæk station, mens stuen vender ud til en

hyggelig gård. Selskabets boliger er meget eftertragtede.

– Vi har mange, der har skrevet sig op som en

forsikring, når de engang skal sælge huset. Ventelisten

er lang, siger Esther Shultz Nielsen.

Driftschef kommer tæt på

De røde murstensejendomme ved den smukke gamle

stationsbygning udgør selskabets tre første boligafdelinger.

De er slået sammen i én afdeling med 89

boliger, heraf 22 pensionistboliger. Boligerne er

opført mellem 1956 og 1964 og fordeler sig fra

2-værelses lejligheder på 54 m 2 til 4-værelses

4 BoDanmarknyt nr. 114

Blåbærhavens karakteristiske skrå tage

er bebyggelsens kendetegn.

lejligheder på 100 m 2 . På Strandvejen huser afdelingen

blandt flere butikker en blomsterhandel og en

tøjbutik, der giver liv i byen.

Boligselskabet Hejrevangen er nabo til Borgerbo,

og Boligkontorets driftschef, Jan Larsen, har træffetid

hver tirsdag morgen i Hejrevangen.

– Vi er godt tilfredse med, at vores administration

er rykket tæt på, siger Esther Schultz Nielsen, der

ser frem til samarbejdet med Boligkontoret Danmark.

Rækkehuse i Blåbærhaven

Et par minutter væk, på den anden side af kystbanen,

ligger Borgerbos attraktive rækkehuse på

Teglgårdsvej.

– Der er ikke mere end fem-syv minutters gang op

til centret og stationen lige bag ved, fortæller Henrik

Greisen fra Blåbærhaven. Han ser frem til, at nye

øjne ser på afdelingens huse.

– Vi er jo et typisk 70’er rækkehusbyggeri med et

attraktivt miljø, der også kræver, at vi er over husene,

når der viser sig skavanker. Vi glæder os til et

tæt samarbejde om driften og sparring med Boligkontorets

driftschef, siger Henrik Greisen, der er

formand for Blåbærhaven og medlem af organisationsbestyrelsen

i Borgerbo.

Blåbærhaven består af 64 rækkehuse med boliger

fra små 2-rums huse på 55 m 2 til store fem-rums

huse på 120 m 2 . Husene er opført i 1976, og har

ugenerte haver foran og bag ved husene. Boligafdelingen

omfatter også et ungdomskollektiv med otte

værelser, som kommunen råder over.


Velbesøgt reception

Gæsterne kom fra nær og fjern til receptionen for Boligkontorets

Danmarks formand, Lisbet Riis, der

fyldte 70 år den 20. november. Særligt bestyrelser fra

Holte og Nærum, hvor Lisbet bor, var stærkt repræsenteret

og blandede sig i den syngende fynske

dialekt, der lød flere steder i det tæt pakkede lokale.

– Beboerdemokratiet og medlemmernes selvbestemmelse,

for ikke at tale om den enkelte beboers

ve og vel er de primære fokusområder for dig. Beskyttelsen

af den lille mand har altid været din

It-strategi for Boligkontoret

Bestyrelsen i Boligkontoret Danmark har vedtaget en

it-strategi, der lægger rammerne for udviklingen af

digitale løsninger.

I visionen for Boligkontorets digitale løsninger

indgår, at vi giver kunderne stor indflydelse. Det sker

ved at inddrage dem mest muligt i et partnerskab

omkring leverance og brug af vores ydelser.

Gode it-værktøjer og fremtidssikret it-udstyr skal

medvirke i udviklingen af Boligkontoret som en

spændende og nytænkende arbejdsplads, der er

blandt de førende i branchen med hjemmesider og

digitale løsninger.

Nærvær

Anvendelsen af digitale løsninger i Boligkontoret skal

støtte op om Boligkontorets overordnede vision om

nærvær. It skal være et redskab, der bringer Boligkontoret

tættere på kunder og samarbejdspartnere

Lisbet Riis i samtale

med H.C. Andersen,

næstformand for

Boligkontoret

Danmark, der indledte

receptionen med en

tale til fødselaren.

Lisbet Riis i snak med

formanden for Danmarks

Almene Boliger, Palle

Adamsen.

dagsorden, sagde administrerende direktør Michael

Demsitz i sin tale til Boligkontorets formand, og kom

ind på Lisbets store indsats i Boligkontoret.

– Du har i mange år taget aktiv del i Boligkontorets

arbejde med lokalrådene. Du tager med rundt i

landet, sommer og vinter, Holte eller Gram, i sol eller

sne, så er du der, og sammen med vores formandsmøder

med medlemmerne, en gang årligt, er du i den

grad med til at cementere nærværet og relationerne.

– uden at hægte nogen af. Der skal derfor ligge en

klar plan for, hvordan Boligkontoret håndterer

beboere, som ikke har adgang til den digitale verden.

Strategi med tre fokusområder

Strategien indeholder tre strategiske mål.

1. Nærvær og partnerskab er det eksterne fokus

2. Standardisering, effektivisering og udvikling er

det interne fokus

3. Drift og sikkerhed er forudsætninger for at sikre

strategien.

Vores digitale løsninger skal give bestyrelser, beboere

og boligsøgende øget mulighed for selvbetjening,

løbende dialog med Boligkontoret og mulighed for at

få hjælp, når det er nødvendigt.

Helt overordnet bidrager den nye it-strategi til en

øget digitalisering af forvaltningen i Boligkontoret.

BoDanmarknyt nr. 114 5


generationsskifte på Direktionsgangen

Forvaltningsdirektør Klaus Kramshøj bliver fra årsskiftet seniorkonsulent, og Lars Lehmann

overtager posten som forvaltningsdirektør. BoDanmarkNyt har talt med den afgående og

den nye forvaltningsdirektør.

TEKST: KOMMuNIKATIONScHEF ANDERS JuEL HANSEN, AJH@BDK.DK

Det er de personlige relationer der tæller

Efter seksten år som leder af Boligkontorets forvaltning skifter Klaus Kramshøj gear og

bliver konsulent, der skal løse særlige opgaver for direktionen.

Det er en tværgående opgave at være leder for Boligkontorets

forvaltning. Ikke alene skal samarbejdet i den

decentrale organisation hjælpes på vej. Inddragelsen af

bestyrelserne hos Boligkontorets 57 medlemmer kræver

engagement og personligt kendskab, når der skal findes

løsninger skræddersyet til det enkelte medlem.

– Jeg synes, at vi bliver skarpere og skarpere på at

definere Boligkontorets styrke, organisationens sjæl. I

starten talte vi om dialekter, at vi er geografisk spredt.

Som et udtryk for, at dagligdagen for bestyrelserne i Ribe

ikke nødvendigvis ligner den for bestyrelserne i Holte.

– Siden har vi udtrykt det i begrebet nærvær. Det, at

vi er opmærksomme og forstår, hvad vores bestyrelser

har på hjerte. Hvordan de synes, at vi skal løse opgaverne

hos dem. Det ligger på rygraden og er en del af

Boligkontorets DNA. Det handler om personlige relationer,

siger Klaus Kramshøj.

Et usædvanligt godt makkerskab

Siden starten har Klaus tilbragt mange timer på de

danske landeveje. På vej til møder, når der skulle løses

op for en sag eller laves nye aftaler.

– Klaus og jeg har kørt et tæt makkerskab til møderne

med medarbejdere, bestyrelser og samarbejdspartnere.

Jeg tror alle føler sig trygge ved Klaus, han er god

til at lytte og finde praktiske løsninger, og han har en

udpræget grad af empati, og var de første mange år

med ved alle ansættelsessamtaler, siger administrerende

direktør Michael Demsitz. I 1996 hentede han

Klaus Kramshøj fra Danmarks almene Boliger, BL, til

stillingen som forvaltningschef og i 2002 blev han

udnævnt til forvaltningsdirektør.

Digitalisering bringer os et skridt foran

ESDH, GO Bolig, EG Bolig. Arbejdet som forvaltningsdirektør

er fyldt med navne og forkortelser for IT-systemer.

Eller begreber som forvaltningsrevision, forretningsgange,

kvartalsstatistikker. Alt det, der skal

kvalitetssikre og få den daglige administration af

28.000 boliger til at fungere.

– Da jeg startede var der en enkelt medarbejder til at

tage sig af it. I dag er det en stor afdeling, der er

afgørende for vores forretningsudvikling. Vi var først

med opnotering og betaling via hjemmesiden. Det er

mere end ti år siden, og i øjeblikket er det drift og

hotline til vores boligsystem, EG Bolig, der bringer os et

6 BoDanmarknyt nr. 114

skridt foran, når boligorganisationer søger en samarbejdspartner,

fortæller Klaus.

Der kom en traktor på tværs

Nyeste skud på stammen er indførelse af Go Bolig,

Elektronisk Sags og Dokument Håndtering (ESDH), som

Boligkontoret indfører det kommende halve år.

– Det lyder tørt og kedeligt og kom lidt på tværs af vores

planer, da vi første gang blev præsenteret for det omfattende

system, men det er helt sikkert vejen frem. GO Bolig

skal f.eks. hjælpe, når en flytning sætter gang i en større

proces, der slutter når næste beboer er flyttet ind.

Fordelen er, at vi samtidig får let adgang til vores mange

data. Det er en del af vores it-strategi, som bestyrelsen

netop har besluttet, at boligsøgende, beboere og beboervalgte

i løbet af et par år får langt bedre og overskuelig

adgang til oplysningerne via vores hjemmeside.

Når man ikke mærker det, fungerer det

Med sit store netværk og kompetence på det almene

boligområde blev Klaus fra starten udpeget til beboerklagenævnet

i København, der hvert år behandler

mange sager fra beboerne.

– En af vores succeshistorier i Boligkontoret er, at vi

har indført forretningsgange og målsætninger for

arbejdet, som vi følger op på med vores kvartalsstatistikker.

Vi har få sager i beboerklagenævnene, og det er ikke

mange sager, hvor vi begår fejl og taber sagen. Det har

stor betydning, at vi gør tingene ordentligt og har et godt

omdømme hos beboerne og i kommunerne. En velfungerende

boligadministration er jo kendetegnet ved, at den

fungerer uden større knaster. At tingene kommer til

tiden og man bemærker apparatet bag mindst muligt.

Fortsætter som seniorkonsulent

Klaus Kramshøj er 62 år og besluttede allerede for et år

siden at stoppe som direktør ved udgangen af 2012.

– Jeg har længe gerne villet have mere tid til at ordne

sommerhuset og snedkerer. Første projekt er et

orangeri – et drivhus – som jeg bygger af nogle flotte

gamle sprossede vinduer. Så det er optimalt for mig at

trappe langsomt ned som seniorkonsulent og arbejde

et par dage om ugen. Så bliver der også tid til at rejse

mere og passe børnebørnene. De tager jo én med

storm, slutter Klaus, der stadig passer løbetræningen

og tidligere har løbet Berlin og copenhagen Maraton.


Klaus Kramshøj

Lars Lehmann

Vi skal bruge netværket

Lars Lehmann vil satse på samarbejdet mellem afdelingskontorer og stabsfunktioner,

når han 1. januar 2013 starter som forvaltningsdirektør i Boligkontoret Danmark.

– Mit fokus er det, vi leverer til beboerne og bestyrelserne.

Det er motivationen og samarbejdet mellem de

centrale stabsfunktioner og afdelingskontorerne, der

er afgørende for den service, vi leverer. På afdelingskontoret

i Helsingør formåede vi at skabe øget tilfredshed

blandt beboerdemokrater og beboerne ved at

styrke vores arbejde som et team af engagerede

medarbejdere, konstaterer Lars Lehmann, der siden 1.

august har kørt parløb med Klaus Kramshøj for at lære

organisationen og bestyrelserne at kende.

En stille vej frem

Man skal ikke være mange minutter sammen med Lars

Lehmann, før man bemærker en person med en stille,

afvæbnende humor, der får tingene til at glide. Og det

er heller ikke de store armbevægelser, der har bragt

Lars frem som forvaltningsdirektør.

– Jeg startede som driftschef på afdelingskontoret,

og efter et år stoppede vores forretningsfører og jeg fik

tilbudt jobbet. Efter jeg havde været forretningsfører et

par år foreslog Michael (Demsitz. Red.) mig på en af de

årlige medarbejdersamtaler, at jeg kunne efterfølge

Klaus som forvaltningsdirektør, når han ønskede at

stoppe. Det skulle jeg lige overveje, inden jeg sagde ja,

fortæller Lars med et smil.

Netværket er den store gevinst

– Lars deltog på det første hold i vores talentudviklingsprogram

(TuP), og som forretningsfører kunne vi

se hans særlig lette greb på afdelingskontoret og

beboerdemokratiet. At få en energisk leder på kun 39 år

ind i direktionen, er det helt rigtige. Ikke mindst fordi

Lars samtidig har stor erfaring, siger administrerende

direktør, Michael Demsitz.

19 års arbejde med almene boliger har bragt Lars

rundt i alle kroge af administration og drift af boliger.

Sideløbende har en række efteruddannelsesforløb og

en 3-årig diplomlederuddannelse klædt ham på til

jobbet. Selv fremhæver han Boligkontorets TuP-uddannelse

som et særligt uddannelsesforløb.

– TuP gav mig et netværk internt i organisationen,

som jeg bruger, hvis jeg skal have andres blik på en

problemstilling. Der er en stor effekt ved interne

uddannelsesforløb, særligt når de er relateret til

løsning af praktiske opgaver, vi møder i hverdagen.

Netværk mellem medarbejdere, netværk mellem

bestyrelser og netværk på tværs – det er noget vi skal

dyrke.

Det vi bliver målt på

At automatisere arbejdsgangene ligger Lars lige for.

– Jeg kan se flere it-løsninger, der vil gøre det nemmere

for os og især for kollegerne på afdelingskontorerne.

Kan vi frigøre ressourcer der, kan vi yde en bedre

service. Det er driften af boligerne og kontakten til

afdelingskontorerne, vi bliver målt på. Med vores nye

it-strategi får beboere og bestyrelser langt bedre

muligheder, når det bliver lettere at få oplysninger ud

af vores system og komme i dialog med os. uden at vi

skal glemme dem, der ikke er IT-brugere, tror jeg på, at

vi fremover kan løfte vores service med flere digitale

løsninger. Det er rygraden i administration og service i

dag, siger Lars.

Opvokset med almene boliger

Lars Lehman er 39 år, gift med Nana og sammen har de

drengene Nicolas på 13 år og Rasmus på 10 år. Den

tidligere håndboldspillers store passion er fodbold, en

interesse, der i øjeblikket tærer på den ihærdige

Brøndby-tilhænger, der bor med familien i Ålsgårde.

Han er opvokset ikke langt fra, i Vapnagård, den store

bebyggelse i udkanten af Helsingør.

– Alle havde en opfattelse af, hvordan det er at bo

der. Den stemte sjældent overens med den virkelighed,

man selv oplevede, husker Lars.

Vapnagård tilhører Helsingør Boligselskab, og det var

her han i 1993 startede karrieren som elev – 20 år og

læssevis af erfaring rigere, er titlen forvaltningsdirektør

i Boligkontoret Danmark.

BoDanmarknyt nr. 114 7


Et byggeri med en god stemning

Tilfredse beboere er flyttet ind i rækkehusene på Rødtjørnen i Horsens.

AF KOMMuNIKATIONScHEF ANDERS JuEL HANSEN, AJH@BDK.DK

– Kender du det? Når man kommer ud til et sted, hvor

man føler sig tryg. Det er nemt at finde rundt, der er

roligt. Man får sådan en god stemning.

Susanne Jensen er ikke i tvivl. Hun har været på

besøg i Rødtjørnen og er godt tilfreds med Midtjysk

Boligselskabs nye rækkehuse, der ligger mellem Torsted

og Hatting i udkanten af Horsens. Hun arbejder

på Afdelingskontoret Skanderborg og tager sig af

udlejningen, og det har ikke været svært.

– Vi var ikke i tvivl. Vi var begejstrede. Vi var til messe

i Horsens og så skitsen til byggeriet, fortæller Dorte

og Per Schmidt Andersen, der var blandt de første, der

blev skrevet op, lang tid inden det første spadestik til

byggeriet blev taget.

Gedigen kvalitet i energiklasse 1

– Vi er i starten af 50’erne og boede i centrum af Horsens

og ville gerne have lettere ved at komme ud –

have mere rum. Det er et godt område her. Vi ser lige

ud på marker, og rideskolen bagved bliver der ikke

bygget på, siger Per Schmidt Andersen, der arbejder

som virksomhedskonsulent.

– Og hold da op – der er kvalitet i det her hus. Det

8 BoDanmarknyt nr. 114

samme siger flere af mine bekendte, der er håndværkere,

siger Per.

Rødtjørnen er muret i massive sten, har kvalitetskøkkener

fra HTH, klinker i entre og badeværelse, og

opvarmningen i huset – bygget i energiklasse 1 – sker

med gulvvarme fra eget gasfyr.

– Der er så varmt i det her hus. Det er fantastisk,

siger Dorthe.

Hvert hus har 10 m 2 solceller, der giver en lille modregning

i elregningen, og på fælleshuset er der solcelleanlæg

til fællesbelysningen og til opladning af elbiler.

Børnefamilierne rykker ind

Tina Frederiksen er flyttet ind i et trerums rækkehus

med sin teenagedatter.

– Jeg vil gerne bo i en boligforening. Det er mere

trygt for mig frem for privat udlejning. Der er faste

regler, og så er det lækkert at flytte ind i noget spritnyt.

Det kan man ikke sige andet, end det er, siger

Tina. Hun er glad for at slippe for varmeapparaterne i

det energioptimerede hus, der dog mangler et vindue

eller to efter hendes mening.

Børnecykler og legetøj ved husene vidner om små-


ørnsfamilier, der også er flyttet ind i Rødtjørnen. Som på denne november

solskinsdag, hvor Michelle Therkelsen krydser forbi med barnevognen,

mens naboen slikker sol sammen med hunden.

– Vi er rigtig glade for at bo her. Vi var rundt og se i andre boligforeninger,

og her synes vi, prisen er rigtig god for et helt nybygget hus.

Det er perfekt at bo her. Nu er der ro på, indtil vi måske en dag vil finde

noget andet, siger Michelle Therkelsen.

Rødtjørnen, afdeling 76

Vi ser lige ud på marker, og

rideskolen bagved bliver der ikke

bygget på, siger Per Schmidt

Andersen, der arbejder som

virksomhedskonsulent.

• 34 rækkehuse – familieboliger – med fælleshus på 131 m 2 med

gæsteværelse

• Rødtjørnen 2A – 20A, Horsens

• Indflytning: 1. september og 1. november 2012

• 3 rums 95 m 2 : husleje 6.869 kr.; indskud 36.530 kr.

• 4 rums 106 m 2 : husleje 7.700 kr.; indskud 40.952 kr.

Bygherre: Midtjysk Boligselskab

Byggeforretningsfører: Boligkontoret Danmark

Arkitekter: d.a.i. arkitekter ingeniører

Mange store

byggesager

Boligkontoret Danmarks medlemmer

får et stort tilskud til

de kommende byggeopgaver

med renoveringer og moderniseringer.

I de seneste fire år

(inkl. 2013) har Landsbyggefonden

uddelt støtte til en ramme

på knap 22 milliarder og Boligkontorets

medlemmer har fået

tildelt en samlet ramme på

knap 2 milliarder kroner eller 9

procent af den tildelte støtte.

Boligkontorets medlemmer

udgør 4,5 procent af alle landets

almene boliger, og inden

for de seneste måneder er der

givet tilsagn til tre projekter

med en ramme på i alt knap

800 millioner kroner.

BoDanmarknyt nr. 114 9


ny lovgivning for fælles solcelleanlæg

Skru ned for forventningerne

De økonomiske fordele ved fælles solcelleanlæg er usikre. I større boligafdelinger

kan der måske blive tale om en fordelagtig investering.

AF KOMMuNIKATIONScHEF ANDERS JuEL HANSEN, AJH@BDK.DK

Den nye aftale om solceller, der har et enigt folketing

bag sig, giver nye muligheder for boligafdelingerne.

Fællesanlæg ligestilles med private anlæg og får

endda en midlertidig særstilling, hvis anlægget er

opført eller planlagt i 2013 – se nedenfor.

Hele ordningen er dog væsentlig mindre attraktiv

end den hidtidige nettomålerordning for ejere af

private solcelleanlæg på op til 6 kWh.

Fra årlig afregning til afregning hver time

Den nuværende ordning for private betyder, at ejeren

kan lade måleren ”køre baglæns”, hvis der produceres

mere el, end der bruges. Opgørelsen sker årligt, og

det betyder, at ejeren kan trække gratis på den el,

der er produceret ekstra, til at bruge om aftenen eller

om vinteren. Er der derefter stadig overskydende el

fra solcellerne, kan den sælges til en afregningspris

på 60 øre.

Med den nye lovgivning fastholdes nettomålerordningen,

men den ændres samtidig betydeligt. Nu sker

opgørelsen hver time og ikke årligt. Som en midlertidig

ordning kan den overskydende el de første ti år

10 BoDanmarknyt nr. 114

Skovvejen i Kolding er blandt de større

boligafdelinger, hvor det måske kan være

fordelagtigt at installere solceller.

Skovvejen består af mere end 450 boliger

og har fællesvaskeri og beboerhus.

Skovvejen tilhører Boligselskabet Kolding.

sælges til en forhøjet pris. En ordning, der aftrappes

over fem år.

For anlæg fra 2013 er afregningsprisen 1,30 kr. kWh i

ti år, for anlæg fra 2014 er prisen 1,16 kr. kWh i ti år

osv. For anlæg fra 2018 er afregningsprisen igen

normal, 60 øre.

Allervigtigst er dog: Skal man bruge el f.eks. om

aftenen, hvor der ikke produceres el af solcellerne,

skal den købes til den almindelige pris omkring 2,20 kr.

I praksis betyder det, at anlægget skal installeres

hurtigt for at få fordel af 10 år med forhøjet afregningspris,

og det bliver vigtigt, om man bruger el i de

timer, hvor solcellerne producerer el.

Attraktivt for boligafdelinger

med elforbrug i dagtimerne

– Jeg tror det bliver helt afgørende, om der er et

tilstrækkeligt forbrug i afdelingens fællesområder i

dagtimerne. Er der f.eks. elevatorer, fællesvaskeri

eller andet fælles elforbrug, vil det formentlig kunne

betale sig at investere i et solcelleanlæg, siger Jesper

Telcs, energi- og miljøchef i Boligkontoret Danmark.


– Det kræver lidt forarbejde at finde ud af. Dels en

analyse af elforbruget – hvad tid på dagen foregår

det? – dels en analyse af de praktiske forhold; taghældningen,

hvilken retning vender taget, og er

taget overhovedet egnet til solceller? Vi skal huske

på, at vi går igennem tagbelægningen, når der opsættes

solceller. Det er supervigtigt, at vi ikke bagefter

får fugtskader på tagkonstruktionen.

– Mit foreløbige bud er, at det er større afdelinger,

der kan få fordel af ordningen. Beboernes privatforbrug

kan desværre ikke dækkes af et fælles solcelleanlæg.

Det havde ellers været smart, for vi har mange beboere,

der er hjemme i dagtimerne, siger Jesper Telcs.

Vigtigt at komme hurtigt i gang

I øjeblikket undersøger han de forskellige aspekter

ved lovgivningen, f.eks. finansieringen, der er afgørende

for, hvor økonomisk attraktiv ordningen bliver.

– Jeg planlægger møder i det tidlige forår på vores

afdelingskontorer for at informere bestyrelserne om

ordningen. Det er vigtigt, at vi er hurtigt ude af starthullerne,

da lovgivningen er indrettet sådan, at det

er fordelagtigt at gå i gang i 2013.

– Fællesanlæg kan nemlig starte med en forhøjet

afregningspris på 1,45 kr. kWh. i de første ti år, hvis

der er indgået kontrakt om anlægget i 2013, og det

opføres senest i foråret 2014, slutter Jesper Telcs.

Samarbejde med

Skanderborg

Andelsboligforening

Boligkontoret Danmark og Midtjysk Boligselskab

har i november indgået aftaler om samarbejde med

Skanderborg Andelsboligforening.

Aftalen mellem Boligkontoret og boligforeningen

indebærer, at Afdelingskontoret Skanderborg

flytter til Skanderborg Andelsboligforenings lokaler

i Adelgade 106 allerede den 12. december 2012

for at indgå i et kontorfællesskab.

Forretningsfører i Skanderborg Andelsboligforening,

Erling Weber Jensen, bliver forretningsfører

for begge midtjyske boligorganisationer, når forretningsfører

Alfred Larsen går på pension i juni 2013.

Fælles venteliste til 3.400 boliger på vej

Aftalen mellem Skanderborg Andelsboligforening

og Midtjysk Boligselskab betyder, at der oprettes

en fælles venteliste til organisationernes 3.400

boliger. Heraf ligger de 2.000 boliger i Skanderborg

Kommune, og de to organisationer får en stærk

position i kommunen.

Der bliver også tale om et driftssamarbejde, med

indkøb af fælles materiel og samarbejde om driften,

hvor boligafdelingerne ligger tæt på hinanden.

I bestyrelsesarbejdet vil der blive mulighed for

sparring, og de to organisationer vil arbejde mod

fælles målsætninger.

Skanderborg Andelsboligforening har 1.400 boliger.

-ajh

.

Afdelingskontoret Skanderborg flytter ned til

Skanderborg Andelsboligforening, der ligger

centralt i Skanderborg.

BoDanmarknyt nr. 114 11


projekt stop uDsættelser

Det nytter

Et fald på 40 % i antallet af flytninger, der skyldes udsættelse eller ophævelse af

lejemålet. Det er blandt de foreløbige resultater fra Boligkontoret Danmarks forsøgsprojekt,

og ministeriet tildeler nu ekstra 4,5 mio. kr. til udvidelse af projektet.

AF KOMMuNIKATIONScHEF ANDERS JuEL HANSEN, AJH@BDK.DK

En sammenligning af tallene for de første 10 måneder

af 2011 og 2012 viser den glædelige udvikling.

– Jeg er bare så tilfreds med, at vi lykkes med at hjælpe

beboere, der måske ellers havde stået på gaden. Jeg

får kontakt med mere end to ud af tre beboere, der får

en ophævelse, (opsigelse – red.) Og det er hele 89% af

de afsluttede sager, der ender med, at huslejen bliver

betalt, fortæller projektleder Maria Wiktoria Karolini.

For de øvrige beboere betyder udviklingen færre udgifter,

når boligafdelingen undgår at stå med ubetalt

husleje og udgifter til istandsættelse. Er der tale om en

udsættelse med fogedens hjælp, løber der yderligere

udgifter på.

4,5 millioner kroner mere til projektet

– Jeg tror, at vores foreløbige afrapportering med positive

resultater fra projektet har været medvirkende til,

at Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter har godkendt

vores ansøgning om udvidelse og forlængelse af

projektet. Den oprindelige bevilling er på 2,5 mio. kr., og

12 BoDanmarknyt nr. 114

nu har vi netop fået 4,5 mio. kr., så vi kan forlænge

projektet til udgangen af 2015. Sammen med vores

samarbejdspartner 3B har vi søgt om midler til to boligområder

i Kokkedal og Sydhavnen i København, der vil

komme til at indgå i projektet.

Økonomisk rådgivning

når lejekontrakten underskrives

– Som en særlig del af vores projekt tilbyder vi økonomisk

rådgivning, inden man skriver under på lejekontrakten.

Her tager hver femte imod tilbuddet, og i Nakskov

er det hver anden, der siger ja til rådgivning.

Lokalkontoret ligger i bymidten, og mange møder op på

kontoret. Så kan vi nemmere fortælle om tilbuddet, og

flere siger ja.

Økonomisk rådgivning fra start har et helt andet

forebyggende og planlæggende sigte. Det er ligesom,

når man taler med sin bank ved huskøb eller andre

økonomiske dispositioner. Den rådgivning bør man også

kunne få som lejer, siger Maria.


Projekt

Stop udsættelser

AF PROJEKTLEDER MARIA WIKTORIA KAROLINI, MWK@BDK.DK

Projektet omfatter fem boligorganisationer. Andelsboligforeningen

Hørsholm Kokkedal, Boligselskabet Birkebo,

De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune,

Nakskov Almene Boligselskab (NAB) og Boligselskabet

Nordkysten (oprindeligt Boligselskabet Teglværksgården

der 1. januar 2012 fusionerede med Espergærde Andelsboligforening

og blev udvidet med 800 boliger.)

Projektet startede 1. september 2011.

Projektet har to hovedindsatsområder:

• Tilbud om økonomisk rådgivning til nye beboere

• Opsøgende arbejde over for beboere, som modtager

en ophævelse af lejemålet

Tilbud til nye beboere

Boligkontoret Danmarks statistik viser, at over 40 % af

de beboere, der sættes ud af deres bolig, har boet i den

under et år. Over 80 % bor der i under 2 år. Derfor tilbyder

vi allerede ved indflytning nye beboere et møde med

gennemgang af deres personlige økonomi inden, de får

udleveret deres lejekontrakt. Det sker som en forebyggende

indsats og er udelukkende et tilbud.

Mødet tager udgangspunkt i beboerens behov og

omhandler typisk: Budgetlægning med gennemgang af

indtægter og udgifter og gennemgang af berettigede

sociale ydelser.

Hertil kan komme en uddybende rådgivning med alt

fra vejledning om gæld og afdrag, årsopgørelse og forskudsopgørelse

til åbning af rudekuverter og prioritering

af rådighedsbeløb, madplaner osv.

Der er tale om konkrete redskaber f.eks. oprettelse af

netbank, gennemgang af brugen af netbank og NemID

og hjælp ved møde med bankrådgiver eller kommune.

Udsættelsestruede lejere

Der er gode resultater med at guide og hjælpe beboere, der

har modtaget en ophævelse. Det kan være hjælp til at

forstå indholdet i breve og hjælpe beboeren videre til den

rette myndighed, kommunale instans, bank etc. Guiden

fungerer som partsrepræsentant i forløbet for den udsættelsestruede

beboer, der sjældent har ressourcer til at

’sparke døre ind’ de rigtige steder. Projektet tilbyder alle

udsættelsestruede beboere en personlig hjælper med

indsigt i økonomi, jura, socialrådgivning og de lokale forhold.

Alle beboere, som har modtaget en ophævelse pga.

huslejerestance, kontaktes pr. telefon, og om nødvendigt

Ny aftale giver kommuner

flere muligheder

Som en del af finanslovsaftalen for 2013 mellem

regeringen og Enhedslisten, skal kommunerne

have bedre muligheder for at yde hjælp til

huslejebetaling, hvis det kan forebygge udsættelser.

Hjælpen kan gives i en midlertidig periode,

og det er den enkelte kommune, der vurderer,

hvornår hjælpen kan være hensigtsmæssig.

(I den almindelige lovgivning kan kommunen

almindeligvis ikke give støtte til forudsigelige

udgifter, som f.eks. husleje. Der kan under

særlige omstændigheder dog gives støtte, f.eks.

for at ”sikre familiens livsførelse” – det beror på

et kommunalt skøn. Red.)

Samtidig skal boligorganisationerne underrette

kommunerne tidligere, når en beboer, som

kommunen har anvist, ikke betaler sin husleje.

Her bliver kommunerne forpligtet til at holde

opfølgningssamtaler med anviste beboere, der

har restanceproblemer.

Til initiativerne afsættes der 7 mio. kr. årligt.

tvivlsom effekt

Maria Wiktoria Karolini ser en lille åbning for sit

arbejde, men tvivler på, at det nye initiativ får

den store betydning.

– Det er et meget lille beløb, der afsættes på

landsplan – mindre end 80.000 kr. i snit til hver

kommune. Kommunerne er presset økonomisk,

og når anvendelsen beror på kommunens eget

skøn, er jeg desværre skeptisk.

Det skal naturligvis prøves af. Når jeg sammen

med en beboer skal lave en aftale med kommunen,

vil jeg henvise til de nye muligheder, siger hun.

– At varsle kommunerne før ved huslejerestance

har vi i Boligkontoret Danmark jo prøvet før,

men desværre uden resultat. Hvis ikke kommunerne

har ressourcerne til at sætte ind, skal vi

ikke forvente nogen effekt, mener Maria. -ajh

med et brev i en håndskreven kuvert med almindeligt

frimærke, og tilbydes rådgivning. Her gives rådgivning

om, hvordan beboeren undgår udsættelse, om beboerens

privatøkonomi og eventuelt behov for en anden bolig.

Typisk følges op med afklaring af mulighederne for at

få hjælp fra bl.a. netværk, bank eller kommunen. Det

kan være hjælp til at ansøge kommunen om økonomisk

støtte til huslejerestance, brobygning mellem beboeren

og kommunen eller hjælp til budgetlægning og gennemgang

af berettigede sociale ydelser.

BoDanmarknyt nr. 114 13


opsøgenDe arBejDe – BeBoere Der har moDtaget ophævelse af lejemålet

Ophævelser i alt 348 lejemål

Ophævelser pga. lejerestance (projektmålgruppe) 325 lejemål

Kontakt opnået med beboer 216 lejemål

Afsluttede sager 244 lejemål

Heraf afsluttede sager med indbetaling 218 lejemål

Af disse afsluttet med indbetaling af kommunen 19 lejemål

89 % af de afsluttede ophævelsessager afsluttes med en udligning af huslejerestancen.

66 % af beboerne kommer i kontakt med projekt Stop udsættelser/juridisk afdeling.

Nogle fraflytninger sker ved, at beboerne flytter uden at opsige lejemålet eller aflevere nøglerne. I statistikken

kan de figurere som fraflytning enten ved ophævelse eller udsættelse.

fraflytning veD ophævelser, uDsættelser og total

fraflytning som følge af ophævelse af lejemålet

Oktober 2011 Oktober 2012 Ændring (%)

Hørsholm Kokkedal 7 0 -100

Nordkysten 16 5 -69

NAB 4 7 75

Birkebo 0 0 0

DVB København 1 1 0

Total 28 13 -54 %

fraflytning meD uDsættelse veD fogeDen

Oktober 2011 Oktober 2012 Ændring (%)

Hørsholm Kokkedal 2 1 -50

Nordkysten 3 7 133

NAB 5 2 -60

Birkebo 4 1 -75

DVB København 1 2 100

Total 15 13 -13 %

fraflytning veD ophævelser og uDsættelser – samlet

Oktober 2011 Oktober 2012 Ændring (%)

Hørsholm Kokkedal 9 1 - 89

Nordkysten 19 12 -37

NAB 9 9 0

Birkebo 4 1 -75

DVB København 2 3 50

Total 43 26 -40 %

Kommentarer – ophævelser og udsættelser

Der er opnået et markant fald på 54 % i antallet af ophævelser i årets første 10 måneder (pr. oktober måned 2012)

sammenlignet med sidste års første 10 måneder (pr. oktober 2011). Nogle af disse ophævelser ville utvivlsomt

siden have resulteret i udsættelser.

Samlet set er der et fald på 40 % i antallet af udsættelser og fraflytning pga. ophævelser.

• AB Hørsholm Kokkedal og Boligselskabet Birkebo har kun én udsættelse hver i 2012.

• Boligselskabet Nordkysten har i 2012 et markant fald i antallet af ophævelser på trods af, at selskabet blev udvidet

med ca. 800 boliger fra 1. januar 2012. Selskabet har i 2012 et samlet fald i ophævelser og udsættelser på 37 %.

• For NAB er antallet af effektive udsættelser faldet med 60 %. Derimod har selskabet en forøgelse på 75 % i antallet

af beboere, som flytter pga. ophævelse. Selskabet står foran at nedrive et stort antal boliger i Riddersborgparken,

og beboerne i mere end 300 boliger skal genhuses.

Tilsyneladende undlader beboere, der allerede nu søger væk, at betale husleje fra den dag, de får tilbudt en

anden bolig. Da beboeren ikke er interesseret i at blive boende, er projektets opsøgende arbejde i disse tilfælde

forgæves og uden resultat.

14 BoDanmarknyt nr. 114


Beboere truet af udsættelse

135 beboere har taget imod tilbuddet om et møde. Deltagernes alder, uddannelse etc. er vist i graferne nedenfor.

Meget iøjnefaldende, men ikke overraskende, udgør beboere, der har lønindtægt, en ganske lille del af de udsættelsestruede

beboere, hvoraf næsten halvdelen modtager kontanthjælp.

inDtægtsgrunDlag

Starthjælp

Løn

SU

Sygedagpenge

Ingen indtægt

Elevløn

uDDannelse • under uddannelse

• Folkeskole

• Gymnasiet HF, HTX

• Kortere videregående

• Mellem videregående

• Lang videregående

Børn • Ingen børn

• 1 barn

• 2 børn

• 3 børn

• 4 børn eller flere

alDer

Kontanthjælp

• Alder 18-30

• Alder 30-40

• Alder 40-50

• Alder 50-60

• Alder 60+

civilstatus • Single

• Samboende

• Gift

• Kæreste

BoDanmarknyt nr. 114 15


Økonomisk rådgivning til nye beboere

(Tal fra december 2011 – oktober 2012)

431 kommende beboere har modtaget vores tilbud om økonomisk rådgivning. 88 (20 %) har takket ja til tilbuddet.

Deltagernes alder, uddannelse etc. er vist i graferne nedenfor.

Det er bemærkelsesværdigt, at de 18 – 30-årige udgør tæt på halvdelen af deltagerne, der efterspørger økonomisk

rådgivning.

alDer

inDtægtsgrunDlag • Kontanthjælp

• Sygedagpenge

• A-kasse

• Førtidspension

• Løn

• Su

• Elevløn

• Pension

• Ingen indtægt

uDDannelse • under uddannelse

• Folkeskole

• Gymnasium

• Kortere videregående

• Mellem videregående

• Lang videregående

16 BoDanmarknyt nr. 114

Alder 40-50

Alder > 50

Alder 30-40

civilstatus

Alder 18-30

• Single

• Samboende

• Gift

• Kæreste

Børn • Ingen børn

• Gravid

• 1 barn

• 2 børn

• 3 børn


Fremtiden for almene boliger

i landdistrikterne

Boligkontoret Danmark gennemfører

undersøgelse med støtte fra ministeriet.

AF MARKETINGcHEF KARINA LAuRIDSEN, KAL@BDK.DK

Den almene bolig har en række fortrin. Mobilitet,

fleksibilitet og økonomisk frihed gør det nemt at flytte

ind og ud og få en anden bolig efter behov. Viceværten

tager sig af vedligeholdelsen, og der er integrations- og

fællesskabsfremmende aktiviteter. Fortrin, der imidlertid

er sat delvist ud af spillet i landdistrikter, hvor

boligmarkedet er presset, bl.a. af vigende indbyggertal.

I hvilken retning bør de almene boligområder udvikle

sig i disse egne for at få en positiv udvikling?

Undersøgelse i Vejen Kommune

For at få en veldokumenteret viden om boligønskerne i

et landdistrikt, har Boligkontoret Danmark fået midler af

Ministeriet for By, bolig- og landdistrikter til at undersøge,

hvilke præferencer, der ligger bag befolkningens

til- og fravalg af bolig- og boform i et af disse områder.

undersøgelsen skal belyse almene boligers udviklingsvilkår

i landdistrikterne ud fra et casestudie i

Vejen Kommune. Vi vil spørge borgere fra Vejen,

Holsted og Københoved – både ejere og lejere – for at

få belyst bosætningspræferencerne i Vejen Kommune.

Hvor langt må der være til stationen?

Vi spørger bl.a. om beskæftigelse og bosætning

hænger uløseligt sammen? Hvor langt må der være til

arbejde, til indkøb, og hvor langt kan borgerne eksempelvis

acceptere, der er til stationen? Hvor vigtig en

Der er langt til gode trafikforbindelser

i Københoved i

Sønderjylland, hvor Rødding

Egnens Boligselskab har

boliger.

rolle spiller naturen? Hvor vigtigt er det med hurtige

bredbåndsforbindelser i borgernes bosætningspræferencer?

Kan et forringet offentligt transportnet

opvejes ved eksempelvis delebilsordninger?

undersøgelsen udmunder i en rapport, der offentliggøres

i sommeren 2013. Ministeriet har bevilget

320.000 kr. til undersøgelsen, som ledes af Boligkontorets

marketingafdeling.

Petanque i Sakskøbing

Lørdag den 10. august 2013 inviterer Sakskøbing

Boligselskab Boligkontorets medlemmer til

petanqueturnering i Sakskøbing. Alle boligafdelinger

og interesserede er velkomne til at stille med

hold og deltage i turneringen, der slutter med

fælles spisning og underholdning lørdag aften.

Der er flere forskellige overnatningsmuligheder

i byen og i vores boligafdelinger.

Reservér weekenden og kom med jeres gode

humør – vi udsender invitation i det nye år.

Venlig hilsen,

conny Krogh, Sakskøbing Boligselskab.

BoDanmarknyt nr. 114 17


En halv time

efter lukketid

Institut for integration afholder kurser for arbejdspladser,

hvor medarbejdere med forskellige kulturer

og nationaliteter lærer at forstå hinanden, og gør

det lettere at samarbejde. Esma Birdi og Helle Mørk

Balling har nu udviklet et AMu kursusforløb sammen

med Boligkontoret Danmark og Erhvervsakademiet

Nordsjælland. 24 ejendomsfunktionærer i Nordsjælland

har som de første været på et forløb med 3 x 1

dags kursus.

Vær præcis i dine holdninger og sprog

– De holdninger vi har til andre, hvad enten det er

unge, ældre eller nydanskere, er vigtige, når vi skal i

dialog. De kan være med til at blokere for en dialog,

hvor vi afkoder hinanden rigtigt. Og sproget er meget

vigtigt.

Når vi taler med ældre, tager vi f.eks. særlige hensyn,

helt naturligt, uden vi tænker over det. Med

nydanskere tænker ejendomsfunktionærer måske

18 BoDanmarknyt nr. 114

Esma Birdi

AF ANDERS JuEL HANSEN, AJH@BDK.DK OG EVA RASTéN, EVR@BDK.DK

Samira Obari

(tv) og Fatima

Faraj fra

Dialogkorpset

var ikke lang

tid om at skabe

debat og god

stemning på

kurset.

– et kursusforløb for ejendomsfunktionærer, der øger forståelsen for

beboere med indvandrerbaggrund.

Hvorfor er det, at nogle beboere ikke tager åbningstiden højtideligt? Og hvorfor bliver

der hældt husholdningsaffald i storskraldscontaineren?

ikke på, at de for nydanskere er en myndighedsperson,

en autoritet, som skal være meget klar i sin tale

og personlige udstråling. De fleste nydanskere forstår

ikke den egentlige mening, når du henkastet

siger, at du kan gå der hen og stille møblerne. Det du

mener, er, at du skal gå derhen med møblerne, og det

skal du sige venligt og bestemt, siger Esma Birdi.

Besøg af unge nydanskere

Kursusforløbet indeholder øvelser, der viser, hvor

stor betydning holdninger har, når vi taler med andre.

Og hvor meget mere viden om hinanden betyder

for dialogen. Laver indvandrerdrenge pr. definition

ballade og er piger med tørklæder undertrykte?

På kursusforløbet var der besøg af indvandrerdrenge,

der fortalte om, hvordan de oplever at bo i

deres boligområde. På kursets sidste dag stillede to

unge kvinder med iranske og marokkanske rødder op

til debat om tørklæder og normer.


En debat, der hurtigt tændte de ejendomsfunktionærer,

der havde børn, og staks kastede sig ud i en

debat om børneopdragelse og normer for piger og

drenge. De to kvinder er en del af Dialogkorpset, der

er tilknyttet Socialministeriet.

Vi må også rykke os

Jan Larsen, Boligkontorets driftschef i Helsingør,

har været en af initiativtagerne til udannelsesforløbet

og været sparringpartner for Esma Birdi og Helle

Mørk Balling på kursusforløbet.

– Det er så vigtigt, hvordan vi tager imod vores

beboere med indvandrerbaggrund. Jeg forstår godt,

at mange der kommer til Danmark bliver frustrerede.

Hvis bare vi er lidt mere opmærksomme – det er

måske kun små ting, der skal til, for at nydanskere

føler sig respekteret. Vi danskere er også nødt til at

rykke os, vores boligområder er multietniske samfund,

siger Jan Larsen.

AMu-kurset er kompetencegivende og koster

boligorganisationen eller afdelingen 1.560 kr. for

hver deltager. Kursusdagene starter kl. 7.30 og varer

til 15.30 og er inklusiv forplejning.

Det nødvendige deltagerantal er 24. Boligkontoret

Danmark planlægger flere kursusforløb andre steder

i landet.

Institut for integration

www.inin.dk

Dialogkorpset

Det er gratis at få besøg af Dialogkorpset, der er

tilknyttet Socialministeriet.

www.sm.dk

Peter Tranberg, afdeling 1, Espergærde

Hvad har kurset givet dig?

Privat kan jeg bruge det over for mine børn. Det

giver en viden om, hvordan indvandrere tænker

og handler.

Vil du tale anderledes med indvandrere

efter kurset i dag?

Ja, du skal fortælle, hvad du vil have med det samme.

Jeg vil sige det lige så bestemt, som jeg altid

har gjort, om det så er indvandrere eller danskere,

der er vi alle ens. Indvandrere har blot andre holdninger

og kultur. Sig præcis hvad du gerne vil have

– så er der mere respekt for tingene.

Leif Jensen, afdeling 83 og 87, Snekkersten

Hvad har kurset givet dig?

Jeg kan bruge kurset ved indflytninger, og når jeg

i dagligdagen møder beboere med anden etnisk

baggrund. Men jeg har lavet det her de sidste 10

år, og jeg gør, som jeg altid har gjort.

Vil du tale anderledes med indvandrere

efter kurset i dag?

Jeg synes, vi siger tingene på en god og pæn

måde. Lige nu er det svært at svare på – vi er

hjælpsomme og flinke – vi er et serviceorgan.

Tom Frederiksen, afdeling 83, Snekkersten

Hvad har kurset givet dig?

Jeg har fået en forståelse for deres baggrund, og

hvordan de ser på os danskere. Flygtninge har

været gennem forfærdelige ting, og fremover vil

jeg prøve at sætte mig lidt mere ind i det. Jeg er

blevet mere åbensindet.

Vil du tale anderledes med indvandrere

efter kurset i dag?

Jeg vil bruge mere konkrete ord, men passe på at

jeg ikke støder. Det er for mig en helt anden

måde at snakke på. Det er jeg blevet klogere på.

Ejendomsfunktionærerne arbejder

i Boligselskabet Nordkysten

BoDanmarknyt nr. 114 19


Al henvendelse til: Boligkontoret Danmark • boligkontoret@bdk.dk • Telefon 35 44 80 80

AFDELINGSKONTORET SKANDERBORG FLyTTER

Afdelingskontoret flytter i bofællesskab med Skanderborg Andelsboligforening i

foreningens lokaler i Adelgade 106, Skanderborg. Afdelingskontoret er derfor

lukket fra den 7. december og åbner igen i de nye lokaler den 12. december 2012.

NyT TELEFONNUMMER I ESPERGÆRDE

Afdelingskontoret Helsingør har fået nyt telefonnummer i forbindelse med flytningen til

Vestermarken 16A, i Espergærde. Nyt telefonnummer er 73 75 76 60.

Medarbejdere

faxe

Tina Jensen er startet i en 20 timers stilling som kontorassistent på lokalkontoret

i Faxe. Tina skal primært tage sig af kunde- og telefonekspeditioner og andet

forefaldende arbejde på kontoret. Sagsbehandlingen i forbindelse med ind- og

fraflytninger vil stadig ske fra Afdelingskontoret Sakskøbing.

holte

Sagsbehandler Lena Scott stopper med udgangen af februar 2013.

lunDsgaDe

Økonomi

Danichiya Skov, 21 år, er startet i en tidsbegrænset 20 timers stilling på seks

måneder. Hun vil deltage i telefonpasningen, foruden hun skal varetage en række

andre opgaver i afdelingen.

Mette Linnemann, 41 år, er startet i en 20 timers stilling og skal bl.a. håndtere de

daglige udbetalinger.

Ny leder i jura

Henriette Fabritius Tengnagel starter som leder af juraafdelingen den 1. januar

2013. Henriette er 38 år, advokat og tidligere dommerfuldmægtig ved Sø- og Handelsretten.

Hun har senest arbejdet som advokat for Advokathuset Nordsjælland.

Hun afløser Bjarne Nigaard, der stopper i afdelingen.

Ny forvaltningsdirektør

Lars Lehmann, 39 år, bliver ny forvaltningsdirektør i Boligkontoret fra 1. januar 2013. Han

afløser Klaus Kramshøj, der fortsætter som seniorkonsulent. (Se interviews side 6-7.)

Kommunikation

Eva Rastén er ansat som kommunikations- og marketingskonsulent. Hun har

været barselsvikar for webredaktør Louise Honoré Pryn, der vender tilbage fra

barsel efter årsskiftet. Eva Rastén er 41 år og har arbejdet med marketing herunder

løsning af grafiske opgaver. Ansættelsen sker som led i, at Boligkontoret

satser på flere digitale løsninger, bl.a. med webfilm og digitalt nyhedsbrev.

Magasinpost SMP

ID-nr. 42804

LUKKET MELLEM JUL OG NyTåR

Boligkontoret Danmark holder lukket mellem jul og nytår. På afdelingskontorerne vil der være en ordning med

vagttelefon i tilfælde af, at der er brug for afdelingskontorets hjælp ved akut opståede problemer i boligafdelingen.

Telefonnumre kan du finde på www.boligkontoret.dk/afdelingskontorer.

Glædelig jul og godt nytår

Boligkontoret Danmark ønsker alle bestyrelser og andre samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår.

More magazines by this user
Similar magazines