Views
3 years ago

Test af begavelsesfunktioner - Servicestyrelsen

Test af begavelsesfunktioner - Servicestyrelsen

Test af begavelsesfunktioner -

Test af begavelses- funktioner I al testning skal man forholde sig til eventuelle vanskeligheder hos den testede som nedsætter sikkerheden. [ Af Bo Hejlskov Elvén, autoriseret psykolog ] autismebladet 1 : 2010 33

synsnedsættelse hos udviklingshæmmede - Servicestyrelsen
servicestyrelsen.dk
Evalueringsrapport - Servicestyrelsen
sm.dk
InKLUSIOn I LOKALSAMfUnDet Metoder til ... - Servicestyrelsen
servicestyrelsen.dk
Projektbeskrivelse - Rehabilitering på ... - Servicestyrelsen
servicestyrelsen.dk
Borgerrettet forebyggelse i kommunerne - Servicestyrelsen
servicestyrelsen.dk
Konference om rusmiddel- uddannelser - Servicestyrelsen
servicestyrelsen.dk
Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv - Servicestyrelsen
servicestyrelsen.dk
Udsatte børn og sprogvurdering i dagtilbud - Servicestyrelsen
servicestyrelsen.dk