Views
5 years ago

Test af begavelsesfunktioner - Servicestyrelsen

Test af begavelsesfunktioner - Servicestyrelsen

Test af begavelsesfunktioner -

Test af begavelses- funktioner I al testning skal man forholde sig til eventuelle vanskeligheder hos den testede som nedsætter sikkerheden. [ Af Bo Hejlskov Elvén, autoriseret psykolog ] autismebladet 1 : 2010 33

- det vanskelige omsorgsarbejde - Servicestyrelsen
Når jeg kommunikerer... - Servicestyrelsen
synsnedsættelse hos udviklingshæmmede - Servicestyrelsen
Sociale netværk og handicap - Servicestyrelsen
Trivsel i plejeboliger - Servicestyrelsen
Aktiv deltager i fællesskabet - Servicestyrelsen
4 Slingrende kurs på en hullet vej - Servicestyrelsen
Evalueringsrapport - Servicestyrelsen
Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv - Servicestyrelsen
Indretning af plejecentre - Servicestyrelsen
InKLUSIOn I LOKALSAMfUnDet Metoder til ... - Servicestyrelsen
Børn og unge med indflydelse - Servicestyrelsen
Dokumentation og evaluering - Servicestyrelsen
Projektbeskrivelse - Rehabilitering på ... - Servicestyrelsen