RV-tur, Elba, Italien - KZ & Veteranfly Klubben

veteranflyklubben.dk

RV-tur, Elba, Italien - KZ & Veteranfly Klubben

8 dages Europa‐tur

‐ et eksempel på, hvad hjemmebyggede fly også kan bruges til.

af Erik Rhode, Smørum

Måske tilskyndet af utålmodig venten på forår og sommer blev det i

Homebuilders Corner i EKRK i år besluttet at udvide den årlige tur til RV

træf i Damme syd for Bremen med en tur til sydens sol og varme.

Forslag til ruten blev drøftet, og nye kort blev anskaffet, hvorefter der

blev indtegnet streger så langt som til Elba i Middelhavet, og ruten skul‐

le gå vest om Alperne ned og øst om Alperne hjem med stop i bl.a. Ve‐

nedig.

RV‐træf i Damme.

Det årlige træf i Damme var annonceret til weekenden 28. ‐ 30. maj,

hvortil to hytter på pladsen allerede i januar var reserveret i lighed med

forrige år. Fredag d. 28. sidst på eftermiddagen ankom, i lighed med

sidste år, de to RV6, OY‐RVI og ‐RVA samt en RV4 ‐VRV og en RV8 ‐RVS

med henholdsvis Palle Skovgård/Erik Rhode, Preben Rafn Larsen/Rene

Byrholt, Leif Pedersen/fru Jette samt Jørn Møller/Hans Christensen.

Endvidere fulgte Kurt Christensen/Max Albertsen i Mooney OY‐CBA

med.

Det meste af turen forgik flyvningen i løs formation, og kun et fly, RVA

med René på radioen, kommunikerede med flyvekontrollen, hvilket er

en klar fordel både for flyvekontrollen og for resten af formationen.

På trods af at vejret visse steder i Europa ikke var det allerbedste, kom

antallet af RV‐fly i løbet af lørdagen op på 32, og det vidner om stadig

stor interesse for hjemmebyggertræf, hvor der er rig mulighed for ud‐

veksling af ideer og erfaringer. Endnu en bygger havde forsynet sin RV

med ”glascockpit”, hvilket vi nok vil se mere af i fremtiden.

Flyvepladsen i Damme med sin asfaltbane og flere store hangarer har til

daglig stor aktivitet på adskillige områder som f.eks. skoleflyvning, fald‐

skærmsudspring og ultralet m.m., og på deres hjemmeside

www.edwc.de får man et glimrende indtryk af aktiviteterne.

En mindre restaurant på pladsen dannede rammen om et fællesarrange‐

ment lørdag aften, og til daglig benyttes den af flyveinteresserede og

andet godtfolk. En facilitet man savner på mange danske flyvepladser.

Der var stor tilfredshed med arrangementet. Det er altid en fornøjelse at

komme til et arrangement som dette, hvor alting fungerer, og man for‐

nemmer engagement og fin service fra arrangørerne.

12 | Oscar Yankee 2‐2010

Næste mål Cannes

De to RV6’ere samt Mooney’en med Kurt og Max skulle sammen fort‐

sætte sydpå, og om søndagen skulle turen gå via Dijon for tankning og

derefter mod Cannes, hvor det var planen at mødes med to Long‐EZ’er

med Mogens Pind og Ivan Madsen/Kaj Christensen. Vejret drillede lidt

på vejen, men efter ca. 4 timer landede vi i Dijon og tankede op, og der

blev skrevet flyveplan til Cannes. Da vi atter holdt klar til start for enden

af startbanen, gjorde flyvelederen opmærksom på, at Cannes lufthavn

var lukket de næste tre dage p.g.a. topmøde med deltagelse af den fran‐

ske og en afrikansk præsident! Vi rullede tilbage til P‐pladsen og måtte

erkende, at vi havde glemt at læse de seneste Notams. Det viste sig, at

det havde vores venner, der var landet i Cannes også. De var ankommet,

før forbudet var trådt i kraft, så nu var gode råd dyre!

Da der er ganske rart i Dijon, besluttede vi at blive her til næste dag, og

vi aftalte med vores ”strandede” venner i Cannes, at hvis det lykkedes

for dem at slippe af sted næste dag, skulle vi mødes på Elba.

Lige inden afgang næste dag fik vi en besked fra Mogens og Ivan om, at

de med nød og næppe var sluppet ud af Cannes. De havde fået en mel‐

ding om, at der kunne søges om at starte inden kl 8.00, men at fristen

var overskredet! Alligevel gjorde de klar til start, og i ly af forvirringen fik

de starttilladelse tre min. i otte og stod nu på Elba. Humøret var højt!

Kort tid efter startede vores 3‐skibs formation mod Elba med kurs via

Sant Tropez og Corsica. Vi fik endnu en overraskelse. Efter ca. to timers

flyvning forsvandt uden varsel Renés kommunikation med Marseilles

Info midt i en melding! Vi blev hurtigt klar over, at der måtte være tale

om radiofejl. Palle tog umiddelbart efter kontakt med info og overtog

kommunikationen. Radioen udsendte bærebølge men ingen modulati‐

on, så der kunne ikke være tale om strømsvigt, og vi konstaterede tillige,

at RVA’s antikollisionslys fungerede normalt.

Vejret var flot, men over Provence fik vi en ny oplevelse i form af en

markant hilsen fra Mistralen, idet vi med ca 60 kt medvind og kraftig

downdraft oplevede en voldsom turbulens, hvor vi måtte stramme

skuldreselerne maksimalt for ikke at banke hovederne mod ”loftet”.

Efter 5 ‐ 10 min. åndede vi lettede op og nød atter den flotte udsigt, nu

med udsigt til Alperne og det blå Middelhav.


Ankomst Elba

Indflyvningen til Elbas lufthavn med bjerge til begge sider var meget

smuk, og straks efter landingen blev Palles og Prebens radioer byttet

om, og Palle klargjorde en bærbar VHF til resten af turen. Efter indloge‐

ringen vandrede vi de knap 200m til stranden, hvor vi nød solen og en

dukkert i Middelhavet. Nydelsen blev ikke mindre af, at vi hjemmefra fik

meldinger om en trøstesløs regn.

Om aftenen blev en velsmagende fiskeret i den stedlige lille havn skyllet

ned med en kølig lokal rosévin fra Elba, og i fuld enighed vedtoges det at

blive her det næste par dage.

Den følgende dag besluttede vi at udforske øen, her hvor Napoleon i sin

tid havde haft stuearrest. Der blev bestilt 4 scootere og nu gik turen ad

smalle bjergveje langs kysten, kun afbrudt af pauser for at nyde udsigten

eller indtage frokosten.

På vej til Venedig

Efter to oplevelsesrige dage på Elba blev der sendt flyveplan til Venedig

for de to RV’ere og Mooney’en. De to Long‐EZ’er foretrak Albenga. Mel‐

dinger om vejret omkring Venedig var ikke opløftende, men det var

acceptabelt, så vi begav os på vej. Efter en lille times flyvning meddelte

flyvekontrollen, at der nu ikke længere var VMC omkring Venedig, og at

vi endvidere kunne forvente dårligt vejr de næste dage i hele området,

så vi måtte se i øjnene, at en hjemtur øst om Alperne med de meldinger

ikke længere var realistisk.

Vi valgte at lande i Lucca tæt på kysten for rådslagning, og efter en fro‐

kost og passage af en CB besluttede vi også at flyve til Albenga med den

risiko at blive mødt her med en bemærkning som: Hvad sagde vi!

Kursen gik tværs over Genovabugten til Albenga, hvor mødet med d’her‐

rer Mogens, Ivan og Kai forløb som nævnt, og på anbefaling af Mogens

blev vi indlogeret på et lille hyggeligt hotel på en bjergskråning omgivet

af oliventræer og med en storslået udsigt. Ikke sært at vi besluttede at

indtage middagen her, da dagen gik på hæld. Middagen blev aftalt til kl

19, og her brugte man ikke menukort. Ægteparret, der ejer stedet tilbe‐

redte selv maden, og vi var naturligvis spændt på, hvad der ville blive

serveret.

Også middagen overraskede i positiv retning, idet der blev serveret ikke

færre end syv forskellige retter af varierende størrelse, og de var abso‐

lut, som når italiensk mad er bedst.

På vej hjemad

Den følgende dag afleverede vi den sædvanlige flyveplan for formation,

og overraskelserne var ikke slut, ‐ først umiddelbart før afgang blev vi

høfligt men bestemt gjort opmærksom på, at der i italiensk luftrum skal

søges om tilladelse til at flyve i formation! Tilbage til briefing og udfærdi‐

ge 3 separate flyveplaner. Det forhindrede os dog ikke i at følges ad i løs

formation, som vi hidtil havde gjort, og efter godt 2½ time landede vi i

Villedefrance nær Lyon for tankning og frokost, hvorefter vi fortsatte til

dagens mål Colmar. Colmar er kendt for en meget idyllisk og gammel

indre bydel præget af smukt bindingsværk og rigt dekoreret med blom‐

ster, og som vi tidligere har besøgt i forbindelse med et RV‐træf. Vi be‐

nyttede lejligheden til at nyde dens særpræg endnu en gang.

Det skal lige nævnes, at hele holdet var i fin form, idet ‐ da vi efter endt

aftenbytur havde ventet forgæves i over en halv time på en taxa – fore‐

trak vi apostlenes heste og vandrede de godt 4 km til hotellet nær flyve‐

pladsen.

Det sidste track til Roskilde blev med 5 ‐ 10 kt. fra nord det tidsmæssigt

længste på godt fire timer, men til gengæld var himlen stort set skyfri

hele vejen.

Turen var i realiteten problemfri ‐ kun med spændende udfordringer og

flere overraskelser ‐ og hjemturen var ingen undtagelse, idet vi i nærhe‐

den af Karlsruhe fra 1. parket fik udsigt til en Airbus A380 i en væsentlig

lavere højde, der lavede landingsøvelser. Vi var informeret af flyvekon‐

trollen, og det var en helt speciel oplevelse, som vi formentlig ikke får

igen.

I det hele taget blev det en uforglemmelig tur, der livligt blev diskuteret

over en landingsøl ved hjemkomsten, og den er et godt eksempel på,

hvad hjemmebyggede fly også kan bruges til.

Oscar Yankee 2‐2010 | 13

More magazines by this user
Similar magazines