bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

forsikringogpension.dk

bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

11. januar 2011 54 Nr. 16.

Specifikation af kapitalandele, herunder kapitalandele i investeringsforeninger

Beholdning procentvis fordelt på brancher og regioner, jf. § 97.

Energi

Materialer

Industri

ForbrugsgoderKonsumentvarerSundhedspleje

Finans

IT

Telekommunikation

Forsyning

Ikke fordelt

I alt

Danmark

Øvrige

Europa

Nordamerika

Sydamerika

Japan Øvrige

fjernøsten

Øvrige

lande

Ikke

fordelt

Bilag 13

I alt

More magazines by this user
Similar magazines