bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

forsikringogpension.dk

bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

11. januar 2011 60 Nr. 16.

Risikooplysninger § 91 b

Finansielle instrumenter § 92

Materielle anlægsaktiver §§ 93-95

Investeringsaktiver i virksomheder, der driver livsforsikringsvirksomhed §§ 96-98

Eventualaktiver § 99

Livsforsikringsforpligtelser §§ 100-101 a

Skadesforsikringsforpligtelser § 102

Andre forpligtelser §§ 103-105 a

Resultatopgørelsen §§ 106-109

Livsforsikringskontrakter §§ 110-112

Skadesforsikringskontrakter §§ 113-114

Nærtstående parter m.v. §§ 115-120

Virksomhedskapitalen §§ 121-125

Følsomhedsoplysninger §§ 126-127

Kapitel 5

Ledelsesberetning §§ 128-132

Afsnit III

Koncernregnskab og virksomhedsovertagelser

Kapitel 6

Aflæggelse af koncernregnskab

Pligt til at aflægge koncernregnskab §§ 133-135

Omfattet af konsolideringen § 136

Generelle krav til koncernregnskabet §§ 137-141

Kapitel 7

Virksomhedsovertagelser og fusioner §§ 142-143

Fusionsregnskab m.v. § 144

Afsnit IV

Delårsrapporter

Kapitel 8

Udarbejdelse af halvårsrapport § 145

Udarbejdelse af kvartalsrapporter § 145 a

Afsnit V

Straffebestemmelser samt ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Kapitel 9

Straffebestemmelser § 146

Kapitel 10

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser § 147

More magazines by this user
Similar magazines