"Tankens Magt – Vestens idehistorie." Forlagsredaktion. Udgivet ved ...

gygax.dk

"Tankens Magt – Vestens idehistorie." Forlagsredaktion. Udgivet ved ...

Tankens

Magt

vestens

idehistorie

L I N D H A R D T O G R I N G H O F


Tankens Magt er et ambitiøst bud på det univer-

selle oversigtsværk i en tid, hvor det ikke længere giver mening

at betragte idehistorien løsrevet fra den teknologiske, politiske

eller religiøse udvikling.

Tankens Magt er unikt på dansk grund i sin

forening af natur- og åndsvidenskaberne. Det fremstiller de

fællestræk, der tømrer de forskellige videnskaber sammen i

historiens forløb. Værket er inddelt i syv søjler, der dækker

teknologi, naturvidenskab, politik, jura, æstetik, kunst, menneske,

sprog, samfund, filosofi, religion og teologi, inddelt i ni perioder,

fra antikken til i dag. Det er en kraftpræstation, der har forenet

ikke mindre end 60 skandinaviske forskere gennem mere end 10

år. Tankens Magt sætter en ny standard i dansk bogtradition. En

klassiker, der skal følge generationen ind i et nyt årtusinde, hvor

kendskabet til historie, ideer og værdier igen har vist sig at være

altafgørende for at finde fodfæste.

Lars Erslev Andersen

Carsten Bach-Nielsen

Per Bilde

Mikkel Bogh

Hans Buhl

Finn Collin

Göran Dahl

Jørgen Dehs

Sten Ebbesen

Claus Emmeche

Jan Riis Flor

Nils Gilje

Jens Glebe-Møller

Henning Goldbæk

Frans Gregersen

Niels Henrik Gregersen

Povl Götke

Maria Fabricius Hansen

Kirsten Hastrup

Redaktion

Hans Siggaard Jensen Ole Knudsen Frederik Stjernfelt

Tekstredaktion

Claus Bratt Østergaard

Skribenter

Jørgen Huggler

Jens Høyrup

Aksel Haaning

Ib Martin Jarvad

Hans Siggaard Jensen

Morten Haugaard Jeppesen

Jesper Jespersen

Arne Jørgensen

Ole Knudsen

Christian Kock

Helge Kragh

Jens Erik Kristensen

Simo Køppe

Eva Maria Lassen

Martin Schwarz Lausten

Kasper Lippert-Rasmussen

Kr. Peder Moesgaard

Pierre Guillet de Monthoux

Mogens Müller

Henry Nielsen

Keld Nielsen

Svante Nordin

Jes Nysten

Søren Gosvig Olesen

Anne-Marie Eggert Olsen

Kurt Møller Pedersen

Stig Andur Pedersen

Else Marie Wiberg Pedersen

Søren Porsborg

Jens Peter Schjødt

Frederik Stjernfelt

Ditlev Tamm

Carsten Thau

Ole Thomsen

Hanne Trautner-Kromann

Peter Widmann

Claus Bratt Østergaard

Uffe Østergaard


Stigbøjler og feudalvæsen

Gilberts argument for at jordkloden er

en magnet. Til venstre ses kompas­

nålens hældning på forskellige bredde­

grader. Bemærk, at jordaksen er tegnet

vandret, så Nordpolen er ved C. Til højre

ses ligevægtsstillingen af et lille stykke

jerntråd, af længde som et bygkorn, i

forskellige positioner i forhold til en

kugleformet magnet, med Gilberts ord

en »terella« (lille jord), også med

vandret akse. Ligheden er slående.

Læs mere om Gilberts magnet

på side 733.

Tankens Magt går i dybden: Ikke kun med vores egne kulturelle rødder i den

I TANkeNS MAGT SIDe 253

græske filosofi, den kristne tro og det romerske juridiske system; den løfter også

sløret for den østlige mystik der går forud og gøder jorden for den vestlige tanke.

Fra Jesus til Kristus

I TANkeNS MAGT SIDe 229

Mobiltelefoni

Tanker

før

tanken

Tankens Magt spænder bredt:

Fra stigbøjlens betydning for

krigskunsten i middelalderens

Europa til mobiltelefonens

rolle i det 21. århundredes

kommunikationssamfund.

Denne astrolab stammer fra Iran og er udført af

I TANkeNS MAGT SIDe 2114

Muhammed ibn Djafar ibn Umar, »astrolabmageren

kaldet Djalal«, år 1426­27 • Davids Samling.

Astrolaben er en art regneapparat, der muliggør

beregningen af Sol og stjerners himmelposition samt

deres op­ og nedgangstider på en vilkårlig dato,

takket være simuleringen af deres bevægelser i en

plan, såkaldt »stereografisk« projektion.

Læs mere om astrolaber, bl.a. på side 288.


Tankens Magt sporer den

røde tråd i idehistorien og

kortlægger de forbindelseslinjer,

der knytter videnskab

til kunst og politik til religion.

Den dækker opfindernes, filmkunstnernes,

folkeforførernes

og dommedagsprofeternes

tanker og mistanker, luftkasteller

og vidundere.

Herschels spejlkikkert var den tids største kikkert, 40 fod lang og med

et hulspejl, der havde en diameter på 4 fod og 10 tommer. Herschel

håbede, at han med dette instrument ville kunne se endnu lyssvagere

stjerner end med den mindre spejlkikkert, han havde bygget tidligere.

Den nye kikkert var færdigbygget i 1789, og med den opdagede han

endnu en måne ved Saturn. Men kikkerten indfriede aldrig forventningerne.

Den var for besværlig at bruge, men blev dog betragtet som

et imponerende udtryk for den tids astronomiske aktiviteter.

Læs mere om Herschels kikkert og hans søsters astronomiske

observationer på side 949.

Conrad Veidt og Lil Dagover i Robert Wienes Das Cabinet

des Dr. Caligari (1920) · Museum of Modern Art, New York.

Scenografien er abstrakt, forvredet, med kanter og konturer,

der stritter i mange retninger, typisk for den tyske

ekspressionisme. De skæve ramper muliggør skuespillernes

bevægelser på kryds og tværs af rummets dimensioner.

Temaet om det uheldsvangre i et menneske under

indflydelse af en dæmonisk herre optræder i flere af

1920’ernes film. ekspressive virkemidler bliver i perioden et

konstant muligt greb for mange forskellige modernismer.

Læs mere om højmodernisme og massemediekunst

på side 1853.

Staten og det gode liv

I TANkeNS MAGT SIDe 193

Billedstorm og geometri

Super­kamiokande laboratoriets

underjordiske laboratorium

indeholder 13.000 yderst

følsomme fotodetektorer til

påvisning af de lyssignaler, der

skyldes neutrinoers svage

vekselvirkning med stof.

Læs mere om Superkamiokande

og moderne Big

Science på side 2167.

I TANkeNS MAGT SIDe 340


Udvid din horisont med Tankens Magt! Læs bl.a. om:

Krudt, kompas og bogtryk

Jern, damp og teknologiske systemer

Kontinental og analytisk filosofi

Platons kvindesyn

»Deus vult!« Ideen om hellig krig i Europa

Det skelsættende år 1543

Kopernikus et nyt kosmos

Jeg tænker, altså er jeg

Årsag og virkning vanens magt

Opdragelsen til menneske opdragelsen til borger

Pædagogik som massebevægelse

Politik og ret i den globaliserede verden

Feministisk teologi

Køb værket hos din boghandler

Leveres i gaveæske indbundet og illustreret

Introduktionspris kr. 1.499

Stiger til kr. 1.999 1. februar 2007

Begge priser vejledende / 2500 sider

www.lrforlag.dk

Design: www.imperiet.dk

More magazines by this user
Similar magazines