November 2010 Beton - Dansk Beton

danskbeton.dk

November 2010 Beton - Dansk Beton

Beton

4 · November 2010

Tema

Betons

mangfoldighed

Hvid og spejlblank beton

til isbjørne

Store krav til betonoverflader i Den Arktiske Ring

Farvet beton vinder frem

Voksende efterspørgsel fra arkitekter og bygherrer

Hold ferie i et rør

Østrigsk hotel indretter værelser i betonrør


Få produktkvaliteten

til at spille max...

3 stærke værktøjer, der hjælper med optimal

produktstyring og kvalitetssikring

BV1338/1339/1340 - er en programpakke til hånd tering

og dokumentation Aalborg Portland A/S af måle- og kontroldata om belægnings

Rørdalsvej sten, fliser 44 og kantsten iht. de nye regler i DS/EN

1338/1339/1340. Postboks 165 Programmerne beregner, om resultaterne

opfylder 9100 Aalborg kravene til styrker og mål tolerancer.

Telefon +45 98 16 77 77

Telefax +45 98 10 11 86

cement@aalborgportland.com

TempSim - simulerer betonens hærdeproces med hen-

www.aalborgportland.com

syn til temperaturforløb, modenheds- og styrke udvikling.

Programmet gør det muligt at planlægge støbeopgaver og

forudse eventuelle hærdningsproblemer.

Recept 2000 - håndterer de mange regler og kon trolpunkter

i DS/EN 206 med den tilhørende danske tillægsstandard

DS 2426. Programmet fremstår yderst brugervenligt

og med væsentligt flere faciliteter end nogensinde.

Interesseret..?

Kontakt os og modtag

en GRATIS 30 dages

demoversion.

Aalborg Portland A/S

Telefon 9816 7777

Telefax 9810 1186

sales@aalborgportland.com

www.aalborgportland.dk


issn 1903-1025

Beton

Nr. 4 · November 2010 · 27. årgang

Betons formål er at fremme optimal og bæredygtig brug af beton

og betonprodukter både teknisk, æstetisk, økonomisk og

miljømæssigt. det sker ved at orientere om udviklingen indenfor

betonteknologi og betonproduktion samt ved at udbrede

kendskabet til betons anvendelsesmuligheder.

Beton udkommer fire gange årligt i februar, maj, august og

november i et distribueret oplag på 5.500.

Udgiver samvirket for udgivelse af bladet Beton

DANSK

BETONFORENING

Redaktion Jan Broch nielsen (ansvarshavende)

redaktionen@danskbeton.dk

tlf. 57 80 78 69

Abonnement og dansk Byggeri

administration nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015

København K

anette Berrig, abg@danskbyggeri.dk

tlf. 72 16 01 91

Annoncer media-People aps

landskronagade 56B, 2100 København Ø

ole Bolvig hansen

annoncer@danskbeton.dk,

tlf. 39 20 08 55, fax 39 20 08 65

Grafisk produktion Prinfoparitas

Abonnementspris indland, kr. 210,- excl. moms (4 numre)

Udland, kr. 260,- (4 numre)

løssalg, kr. 65,00 excl. moms

NORDISK MILJØMÆRKNING

541 422

4 12 20

ny attraktion for både dyreelskere og betonnørder . . . 4

Bæredygtig Beton Konferencen nærmer sig . . . . . . . 6

endnu større betonrør på markedet. . . . . . . . . . . . 8

mobilt anlæg bringer farvet beton til hele danmark . . . 10

lysende isbjerg af beton. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Kompleks og dekadent detaljeret stol . . . . . . . . . . 13

to rørende steder at bo . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nu producerer iBf skræddersyede

14

brønde næsten automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ny blog med udfordringer til betonverdenen . . . . . . . 18

termoaktiv sparekasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Beton kan også være en hobby . . . . . . . . . . . . . .

Kommende landskabsarkitekter med dansk

23

beton på tøjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Kan bakterier reparere revnet beton? . . . . . . . . . . 25

Voksende interesse for facader monteret med vinduer . 26

Beton beskytter omgivelserne ved strålebehandling . . .

makrofibre af plast bruges nu også uden for

27

landbruget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Betonelement-foreningen. . . . . . . . . . . . . . . . . 30

nyt fra Betoncentret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

nyt fra aalborg Portlands arbejdsmark . . . . . . . . . . 36

mødekalender 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Den mangfoldige

beton

Betons

mangfoldighed

Mange forbinder beton med bygninger, broer,

tunneler, afløbssystemer, pladser og terrasser

– alle de typiske anvendelser af verdens mest

brugte byggemateriale. Det gør de naturligvis

med rette, for det er på disse områder, langt

det meste af betonproduktionen bliver brugt.

Men beton er et mangfoldigt materiale. Derfor

har vi i denne udgave af beton sat fokus på

mangfoldigheden.

Der står ikke så meget i bladet om de ”store”

anvendelser, som vi normalt har på den redaktionelle

dagsorden. Derimod fortæller vi i en

række artikler om mindre traditionelle betonanvendelser,

som dels tegner et billede af betons

mangfoldighed, dels kan være til inspiration.

Redaktionen tør næsten love, at ingen af

vores læsere kendte til alle de anvendelser,

vi beskriver. Fra et hotel af betonrør i Østrig

over et rødt betongulv med tilslag af glas i

Ålsgårde til støbning af spejlblank beton i Zoo

København.

Eller hvad med et isbjerg af beton til Grønland,

betonrør med en indvendig diameter på hele

2,5 meter, betonstøbning som hobbyaktivitet

eller en termoaktiv sparekasse.

Redaktionens håb er at vise, at beton er et

fleksibelt byggemateriale, som kan bruges til

meget mere, end de fleste går og forestiller

sig. Velkommen til betons mangfoldighed.

Forside

et isbjerg af beton med indbygget nordlys er det nye vartegn for hotel

arctic i ilulissat på grønlands østkyst. isbjerget er udført af kunstneren

ole Jørgensen i samarbejde med fårup Betonindustri a/s.

jbn

www.danskbeton.dk


Ny attraktion for både

dyreelskere og betonnørder

den kommende arktiske Ring i Københavns Zoo byder på store udfordringer for

betonarbejdet – blandt andet felter med spejlblank beton på krumme vægge

i 2012 bliver Københavns Zoo et endnu mere spændende

sted at studere flotte betonoverflader. den kommende

arktiske Ring bliver et studie i hvid beton med

overfladekvaliteter, der udfordrer andre af havens betonkonstruktioner

så som elefantanlægget og flodhestenes

bygning.

den arktiske Ring består af en ny tilskuerbygning

rundt om et 4.000 kvadratmeter stort udeanlæg. Bygningen

er elliptisk i to etager med en sneglegang, så

tilskuerne kan gå rundt og opleve isbjørne og sæler såvel

under som over vandet – dog adskilt af en akrylvæg

for sælbestandens skyld. Både for- og bagmur støbes

in-situ.

Udfordrende opgave

”det er en meget udfordrende opgave. dels på grund

af geometrien med krumme vægge og andre krævende

Byggepladsen set fra havens tårn.

4

former så som ellipser, buer og ramper, dels på grund

af meget høje krav til betonoverfladen”, siger entrepriseleder

Rine Bastiansen fra Jorton a/s, der – blandt

andet på baggrund af en prøvestøbning – vandt fagentreprisen.

arkitektens krav til betonoverfladen er nemme at

sætte ord på, men svære at udføre i praksis: overfladen

skal være glat og uden luftblærer. støbeskellene skal

være usynlige. hertil kommer, at arkitekten, dall og lindhardtsen

a/s, også har bestemt et særligt plademønster

på væggene og placeringen af konushuller, som skal

fremtræde geometrisk perfekte.

Spejlblank beton

Betons

mangfoldighed

”den allerstørste udfordring er dog nok, at de buede

vægge også skal have felter, der er spejlblanke og trukket

nogle millimeter tilbage fra selve overfladen. i alt skal


i alt skal der bruges mere end 3.000 kubikmeter hvid beton

til den arktiske Ring. illustration: Cenario.

vi udføre 120 kvadratmeter spejlblank beton, der bliver

støbt op mod krumme akrylplader monteret i formen”,

siger Rine Bastiansen.

en anden stor udfordring bliver samlingerne mellem

betonen og de store akrylvinduer, der giver indkik til undervandslivet

i polarhavet. og ikke mindst en stor akryltunnel,

der gør det muligt at gå tværs gennem bassinet.

”her skal vi lave betonarbejde med meget, meget

stor præcision”, siger Rine Bastiansen.

Over 3.000 kubikmeter beton

i alt skal der bruges mere end 3.000 kubikmeter hvid

beton til projektet. Betonen leveres af Unicon. den er

i styrkeklasse 40 mpa og miljøklasse ekstra aggressiv.

Jorton har fravalgt sCC til opgaven på grund af udfordringerne

med at opnå helt tætte forme, som det er

nødvendigt af hensyn til overfladekravene. vandtæthed

isbjørnene i Zoo København har noget at glæde sig til.

turen gennem den arktiske Ring går både under og over

vandoverfladen. illustration: Cenario.

af det store bassin sikres med fugebånd og membraner

ved støbeskel.

Zoo har modtaget en donation på 150 mio. kroner

fra a.P. møller og hustru Chastine mc-Kinney møllers

fond til almene formaal til opførelse af den arktiske

Ring.

jbn

Projekt undersøger

akryl som

formmateriale

sammen med arkitektvirksomheden dall

& lindhardtsen udforsker Betoncentret på

teknologisk institut nu mulighederne for

at støbe beton med en superglat overflade

ved at bruge akryl i støbeformen.

”Vi undersøger udfordringerne ved at

støbe mod forskalling af akryl. i projektet

arbejder vi med fastgørelsesmetoder af

akrylplader på standardforskalling, overfladeegenskaber

ved brug af forskellige typer

akryl samt holdbarhed af akryl ved forskellige

temperaturer”, fortæller arkitekt

thomas Juul andersen fra Betoncentret.

den arktiske ring indgår som case i projektet,

der er finansieret af en videnkupon

fra forsknings- og innovationsstyrelsen

og medfinansieret af dall & lindhardtsen.

Beton 4 • novemBeR 2010

5


Bæredygtig

Beton Konference

nærmer sig

den 22. marts 2011 afholder dansk Beton for anden

gang Bæredygtig Beton Konference med en lang række

indlæg og uddeling af ikke mindre end fire betonpriser.

Konferencen stiller denne gang skarpt på social ansvarlighed

i offentligt byggeri.

Kan arkitektur integrere og skabe samspil mellem

forskellige befolkningsgrupper? Kan det kreative byrum

forbedre folkesundheden? Bliver miljøet en afgørende

faktor i offentligt byggeri – og er det de offentlige bygherrer,

der kommer til at drive udviklingen af bæredygtigt

byggeri?

6

Indstil et sted, hvor beton

gør det godt at være

Kender du et sted, hvor beton gør det godt

at være? i så fald kan du indstille det til Bæredygtig

Beton Prisen, der ud over bygninger

og anlægskonstruktioner også kan gives

til fx pladser, torve og byrum – og alle andre

steder, hvor beton gør det godt for mennesker

at være.

indstilling af projekter til Bæredygtig Beton

Prisen sker via danskbeton.dk, hvor man

også kan tilmelde sig konferencen. sidste

frist for indstilling af projekter er den 15.

december 2010.

Bæredygtig Beton Prisen er indstiftet af

dansk Beton og uddeles på Bæredygtig

Beton Konferencen den 22. marts 2011 i

musikhuset aarhus.

det er nogle af de spørgsmål, som konferencens

indlægsholdere vil give deres svar på.

de fire priser, der uddeles på konferencen, er:

Betonprisen – uddeles af dansk Betonforening

• in-situ Prisen – uddeles af forskallingsgruppen og

fabriksbetongruppen

Betonelement-Prisen – uddeles af Betonelementforeningen

• Bæredygtig Beton Prisen – uddeles af dansk Beton.

den første Bæredygtig Beton Konference i 2009 var

med 240 tilmeldte deltagere og stor deltagertilfredshed

en succes for dansk Beton.

jbn

Betons

mangfoldighed


Foto: Strabag

Kliplev-Sønderborg motorvejen

Jordbehandling og stabilisering af underkonstruktionen

Dyckerhoff AG AG Postboks 2247 2247 65012 65012 Wiesbaden, Tyskland Tyskland

Tel. Tel. +49 +49 611 611 676-1311 Fax Fax +49 +49 611 611 676-1285 export@dyckerhoff.de

www.dyckerhoff.de

Vi er med.

Fra Terminal Padborg leverer

Dyckerhoff hurtigt og miljøven-

ligt al cementen til jordbehand-

lingen og stabiliseringen af

underkonstruktionen via det

intermodale system.


8

Kommunerne efterspørger store betonrør, som giver

kapacitet til at udjævne vandmængderne fra skybrud

iBf i Ringe kan nu leve op til kommunernes ønsker om

endnu større betonrør med en indvendig diameter på

op til 2,5 meter.

”vi har taget fire ny størrelser på programmet: 1.800

mm, 2.000 mm, 2.250 mm og 2.500 mm i længder på op

til 3 meter”, oplyser produktchef esben mølgaard fra iBf.

tidligere var den største diameter 1.600 mm.

et enkelt af de største rør, der i parentes bemærket

vejer cirka 17 ton, rummer næsten 15 kubikmeter vand.

derfor er rørene velegnede som buffer og forsinkelse

ved skybrud, hvis rørsystemet har et stort indløb og et

mindre udløb.

de største rør, der nu

produceres, har en

indvendig diameter på

2,5 meter og en udvendig

diameter på over 3 meter.

Endnu større betonrør på markedet

Betons

mangfoldighed

”Rørene bruges typisk til bassinløsninger, hvor de

er en god måde at skabe kapacitet på. Rørene leveres

med ønskede vinkeldrejninger og indstøbte gummiringe,

så de kan samles hurtigt og effektivt”, siger esben mølgaard.

de fleste af de største rørtyper er specialdesignede til

opgaven. Betonrecepten justeres efter, hvor aggressivt

miljøet er, og armering designes efter lægningsdybde og

trafikbelastning. de to ”mindste” af de fire nye størrelser

kan både tør- og vådstøbes, de to største diametre kan

kun vådstøbes.

jbn


Chronos

Superplastificeringer

til elementindustri

Til beton med store krav

til tidligstyrker.

Superplastificeringer

til færdigbeton

Til beton som holder

bearbejdeligheden i lang tid.

R.E.A.L.

Dynamon System

Dynamon-systemet

inkluderer specialprodukter

til elementindustri,

færdigbeton og

infrastrukturprojekter.

NYHED!

Ny teknologi til beton med

flere timers åbningstid uden

tab af tidligstyrke.

Robustness Enhancing Admixture Line

Til pumpet beton og selvkompakterende

beton uden

separation og bleeding.

Superplastificeringer

til gulvbeton

Til beton med god

bearbejdelighed og kontrolleret

afbinding.

Multi-purpose

superplastificering

Til beton med projekttilpassede

egenskaber.

Nanoteknologi i betonens tjeneste

Preben K. Madsen

Sales Manager

Mobil: +45 40 22 19 04

Per D. Kudsk

Sales Engineer

Mobil: +45 27 28 10 33

Rescon Mapei AS

Vallsetvegen 6

2120 Sagstua, Norge

Tel. +47 62 97 20 00

Fax +47 62 97 20 99

post@resconmapei.no

www.resconmapei.no

www.mapei.com

ADHESIVES • SEALANTS • CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING


Mobilt anlæg bringer farvet

beton til hele Danmark

til glæde for arkitekter og bygherrer: Unicon vil levere farvet beton

i hele landet ved hjælp af mobilt farvedoseringsanlæg.

med et mobilt farvedoseringsanlæg ruster Unicon sig

nu til at leve op til markedets ønsker om farvet beton.

det mobile anlæg kan køres rundt til de af Unicons produktionssteder,

som ikke har et fast anlæg, så der uden

problemer kan leveres farvet beton over hele landet.

Baggrunden er en stadigt voksende efterspørgsel fra

arkitekter og bygherrer, der ønsker farvedesignet beton

for at opnå det rigtige udtryk. målet kan også være at

få betonen til at matche omkringliggende bygninger og

miljø.

det skaber opgaver til teknisk koordinator Kaj Koldborg,

der skal søge at ramme netop den ønskede farve.

men betonens endelige farve afhænger både at cement,

tilslag, tilsatte pigmenter, udførelse og overfladebehand-

10

Betons

mangfoldighed

ling, så det er en noget større udfordring at designe en

farvet beton end at blande maling hos farvehandleren.

”arkitekterne er blevet mere modige i deres farveønsker.

derfor vil vi helst tidligt med i processen, så vi

sammen kan definere den rigtige farve og overflade. vi

leverer sjældent farvet beton uden først at være enige

om en prøvestøbning”, siger Kaj Koldborg, der tilføjer, at

entreprenøren også bør være tidligt med. det er teamwork

at opnå et godt resultat med farvet beton.

Flydende farver giver nye muligheder

traditionelt har betonleverandører været tilbageholdende

med farver, fordi det var svært at opnå ensartede,


Ringmuren på Østerbro stadion i København fik en farve,

der matcher de omkringliggende bygninger.

gode resultater. det har den tekniske udvikling imidlertid

ændret. der er kommet flydende betonfarver på markedet

i stedet for de tidligere pulverfarver.

”det gør en stor forskel. Blandetiden er kortere, og

farvepigmenterne bliver langt bedre fordelt i betonen.

Betongulv med spil og

dybde

et blankt, rødt betongulv med knust glas til at

give spil og dybde i overfladen. det har lundtrup

entreprenør og maskinudlejning udført i forbindelse

med ombygning af en beboelsesejendom

i nordsjælland.

”det har været en udfordrende opgave. glasset

måtte vi hente i sverige, og gulvet er slebet meget

omhyggeligt for at få en helt blank overflade,

der efterfølgende er forseglet med en overfladebehandling”,

siger virksomhedens indehaver,

lars lundtrup.

jbn

”arkitekterne er blevet mere modige

i deres farveønsker”, siger teknisk

koordinator Kaj Koldborg fra Unicon.

de flydende farver gør det lettere at nå et godt resultat,

og samtidig kan vi fremstille farvet beton i mindre

partier”, siger Kaj Koldborg.

det sidste nye er, at landskabsarkitekter i samarbejde

med anlægsgartnere er begyndt at benytte sig af

farvet beton til fx skateboard-baner og in-situ støbte

belægninger.

gulve af farvet og slebet beton vinder også indpas for

tiden. som noget nyt med tilslag af knust flaskeglas, der

giver spil og dybde i overfladen - ikke mindst når gulvet

belyses med spotlights.

Næsten alt er muligt

i dag kan man fremstille beton med næsten enhver tænkelig

farve, dog med visse begrænsninger.

de fuldtonede betoner i fx grøn, blå eller rød er fortsat

vanskelige og samtidig forholdsvis dyre på grund af

det store farveforbrug. det samme gælder kridhvid beton

fremstillet af hvid cement med hvidt tilslag og hvid farve.

Kraftige farver kan også nemt give konstruktionen et

gøgleragtigt præg. derfor vælger arkitekten i de fleste

tilfælde en mere afdæmpet løsning.

det kan fx være beton med en afstemt blanding af grå

og hvid cement tilsat specialsand med gule eller rødlige

nuancer. Resultatet bliver naturlige sandstensnuancer,

der eventuelt kan optimeres med en lille smule farve.

sort beton er også efterspurgt. og Kaj Koldborg har

løsningen, der sikrer, at betonen bliver ved med at være

sort og ikke gråner med alderen til bygherrens skuffelse.

sort beton bør altid have en overfladebehandling.

fx en silikatbehandling med beskyttende virkning mod

Uv-stråler, hvilket bremser nedbrydning af overfladen

og får farven til at fremstå meget mørkere og dybere.

jbn

Beton 4 • novemBeR 2010

11


Betons

mangfoldighed

12

et isbjerg af beton med indbygget nordlys står nu foran

indgangen til hotel arctic i ilulissat på grønlands østkyst.

et kig ned i støbeformen, der med de mange lysledere mere

lignede noget fra en telefoncentral end et betonprojekt.

lyset fra de indstøbte lysledere symboliserer nordlys.

Lysende isbjerg af beton

isbjerget skal fungere som hotellets vartegn og er et

kunstværk udført af ole Jørgensen i samarbejde med fårup

Betonindustri a/s. det har ikke færre end 1.552 indstøbte

lyslederkabler, som lyser op i forskellige nuancer

som symbol på nordlyset. isbjerget vejer cirka 750 kg.

ole Jørgensen har tidligere samarbejdet med fårup

Betonindustri om betonkunst med indstøbte lysledere.

således har Beton tidligere beskrevet et betonæble til

havneområdet i ebeltoft.


Kompleks og dekadent detaljeret stol

Betonstolen the outsider / the insider udstilles på ordrupgaard

Kunstnerduoen benandsebastian, som udgøres af Ben

Clement og sebastian de la Cour, har i samarbejde med

Betoncentret på teknologisk institut produceret stoleprojektet

’the outsider/the insider’, som bliver vist på

”Whiteout snedkernes efterårsudstilling 2010” på museet

ordrupgaard frem til den 23. januar 2011.

the outsider / the insider er en dobbelt konstrueret

stol. den indre stol er en slank betonstol, hvis detaljering

er reduceret til et absolut minimum, mens den

ydre stol er forskallingen, i hvilken den slanke betonstol

blev støbt.

”i kontrast til den slanke insider er outsideren strukturelt

kompleks, dekadent detaljeret og hængslet på en

sådan måde, at den kan udfoldes, affoldes og afsløre

den indre betonstol i stadier – som i en slags afklædning.

stolen inviterer til refleksion over den kompleksitet

og energi, der bliver iværksat for at opnå en fremtræden

af enkelthed”, oplyser kunstnerne.

se mere om Ben Clement og sebastian de la Cour på

www.benandsebastian.com.

Beton 4 • novemBeR 2010

Betons

mangfoldighed

13


Betons

mangfoldighed

To rørende steder at bo

Betonrør kan bruges til meget. også til hotelværelser.

har du lyst til at besøge den østrigske by ottensheim

nær linz midt mellem münchen og Wien? Cykle ad smukke

stier langs donau? Bo i et betonrør?

så er das Parkhotel sagen. hotellet har indrettet betonrør

med ovenlys, dobbeltseng, tæpper, opbevaringsplads

og elektricitet. Bad og toilet findes i opretstående

betonrør, og hotellet har også cafeteria og minibar.

hver rørsuite har en dør med kodelås. man får koden

oplyst ved reservation af et rør på hotellets hjemmeside,

14

10 konkurrencevindere fik lov til at udsmykke og bebo et betonrør under Roskildefestivalen. foto: marie Joensen.

www.dasparkhotel.net. Betalingskonceptet hedder ”pay

as you wish” – gæsterne lægger simpelthen det beløb,

de finder passende, i en lille boks på værelset. hotellet

er åbent fra maj til oktober.

ideen er i øvrigt ved at brede sig. således oplyser das

Parkhotel, at der er et ny rørhotel på vej i den lille tyske

by Bottrop-ebel nær essen.

På årets Roskildefestival blev der også overnattet i

betonrør.

festivalen udskrev simpelthen en konkurrence om at

udsmykke et betonrør. Præmien var to festivalbilletter

og retten til at udsmykke og bo i et af 10 betonrør, der

med en længde på 2,65 meter og en diameter på 2,15

meter sagtens kunne huse to personer.

festivalen fik masser af spændende forslag og de ti

vindere en festivaloplevelse ekstra.

jbn

das Parkhotel er indrettet med ovenlys, dobbeltseng,

tæpper, opbevaringsplads og elektricitet.


Bæredygtig Beton Konferencen 2011 • Musikhuset Aarhus

Hvem skal have

Bæredygtig Beton Prisen

den 22. marts?

Indstil et byggeri

eller anlæg på

danskbeton.dk

Vær med når vi stiller skarpt

på social ansvarlighed i

offentligt byggeri.

Hvem skal sikre udviklingen

af bæredygtigt byggeri?

Tilmeld dig nu på

danskbeton.dk


Nu producerer IBF skræddersyede

brønde næsten automatisk

nyt anlæg viser fremtidens produktion af afløbsprodukter

med computerudskårne formindsatser af polystyren

med et nyt produktionsanlæg til afløbsbrønde har iBf

i ikast taget et langt skridt mod fremtiden. anlægget

producerer skræddersyede brønde med en høj grad af

16

Betons

mangfoldighed

Kranen henter den rette form, som polystyrenindsatsen

placeres i.

automatisering og fjerner manuelle operationer som

fx at udforme banketter i brøndene med murske og en

spand beton.

Resultat: en komplet brønd med

banketter i en arbejdsgang – og

med en for afløbsprodukter

meget fin overflade.


færdig formindsats komplet med de gummiringe, der

senere skal tætne samlingen med de tilsluttede rør.

”der er adskillige fordele ved systemet. dels eliminerer

vi krævende, manuelle opgaver. dels er brønde i

dag meget komplekse med forskellige typer og størrelser

af tilslutninger til beton- og plastrør, og det får vi langt

nemmere ved at udføre meget nøjagtigt. og endelig

får brøndene en meget flot overflade, som allerede er

blevet efterspurgt i markedet”, siger produktchef esben

mølgaard fra iBf.

arbejdsgangen er i korte træk, at 3d-data om den

kommende brønd sendes fra salgsafdelingen til en computer

i produktionen. Computeren styrer derefter udskæring

af polystyrendele til formen ved hjælp af en

robotstyret varmetråd.

så følger en manuel proces: at sammenlime polystyrendelene

til en færdig indsats til formen. dette sker

> Tysklands nr. 1 med stålfi bre: www.krampeharex.com

Selv ekstraordinære

belastninger tager vores

små helte roligt

KrampeHarex ® stålfi bre og KrampeFibrin ® PP fi bre

erstatter traditionel armering i industrigulve.

Hurtigere: Bedre:

Arbejdstiden er ca. 2,5 gange hurtigere

end ved traditionel netarmering.

Fiberarmering er holdbar og sikker –

og giver sammen med PP fi bre den bedst

opnåelige brandbeskyttelse i dag.

formindsatsen samles af polystyrendele, der udskæres

computerstyret.

med vejledning på arbejdsbordet fra projicerede laserstråler.

herefter udskæres der en konus i bunden af indsatsen,

som placeres på en kegle i formen. Brønden

støbes på hovedet, så keglen giver banketternes fald

mod formens centrum.

selve støbningen sker også med en høj grad af

automatisering. en kran henter den rette støbeform på

formlageret. formen placeres på skinner, og indsatsen

placeres på formens kegle. herefter kører formen hen til

betonfyldning med sCC og derefter videre til hærdning

og afformning.

jbn

Gunstigere:

Færre materiale- og lønomkostninger sammenlignet

med traditionel armering giver en

fordel ved prisfastsættelse og tilbud

KrampeHarex ® GmbH & Co. KG · Pferdekamp 13 · 59075 Hamm · Phone +49 (0) 23 81.977 977 · Fax +49 (0) 23 81.977 955 · info@krampeharex.com · www.krampeharex.com

Beton 4 • novemBeR 2010

17


18

Ny blog med udfordringer

til betonverdenen

arkitekt med forkærlighed for tekstilforskalling formidler

sine budskaber på inspirerende vis

hvis du interesserer sig for utraditionelle og

spændende anvendelser af beton, så klik dig

ind på concretely.blogspot.com. her skriver

arkitekt anne-mette manelius om sin kærlighed

til beton og ikke mindst tekstilforskalling.

På ingen måde kedeligt og til tider nærmest

en provokerende udfordring for alle,

der primært tænker på beton som et godt

materiale til fundamenter, vægge og motorvejsbroer.

På bloggen kan man læse om innovative

anvendelser af beton, som næppe mange i

den mere traditionelle betonverden nogensinde

har overvejet. fx Cancer City, der er

tegnet af den svenske tegnestue visiondivision

og udviklet sammen med den ligeledes

svenske virksomhed Butong – og som ikke

har spor med sygdom at gøre, men derimod

skaber gode livsvilkår for svenskernes

elskede krebs.

Sommerskole

Ud over at være arkitekt er anne-mette manelius

også erhvervs-Ph.d.-studerende. hun

arkitektstuderende fra otte lande fik hands-on

erfaring med beton.


har siden 2008 arbejdet med brug af tekstilforskalling

i et projekt, der gennemføres i samarbejde med

entreprenøren e. Pihl & søn, arkitektvirksomheden

schmidth hammer lassen og CinaRK (Center for

industriel arkitektur), som er en del af Kunstakademiets

arkitektskole.

derfor bliver der også tid til at uddanne kommende

arkitekter. som fx 14 dage i august, hvor 40

internationale arkitektstuderende sammen med deres

lærere fra otte europæiske arkitektskoler deltog

i en traditionsrig sommerskole i nexø på Bornholm

med anne-mette manelius og lektor, arkitekt Peter

sørensen som drivkræfter.

værtskabet for sommerskolen om byggematerialer

og bygningskultur går på skift blandt de deltagende

nationer. skolen blev i år arrangeret af forskere

ved institut for teknologi ved Kunstakademiets

arkitektskole og handlede om beton – som arkitekterne

ser som et traditionelt dansk byggemateriale.

Første møde med beton

Betons

mangfoldighed

Workshoppen undersøgte nye måder at udfordre

byggematerialet på. for mange af de studerende var

beton i sig selv et nyt bekendtskab, som de ellers

kun kendte fra arkitekturmagasiner og arbejdet ved

computerskærmen.

de første dage gik med støbeforsøg i mindre skala,

først i gips og derefter færdigblandet beton. siden

blev der bygget forskalling til skulpturelle møbler,

en lille bro og en lille mur. de færdige tekstilstøbeforme

blev udstøbt med beton fra nCC, Bornholms

Betonværk.

for mange af de studerende var det første møde

med beton, men bestemt ikke det sidste. nu efterlyser

de danske studerende vådværksteder til gips

og beton på arkitektskolen, så hands-on studierne

kan fortsættes på holmen.

jbn

Driftsikkert udstyr

karakteriserer

alle Haarup anlæg

- uanset størrelsen.

Effektivt og driftsikkert

Haarup er specialiseret i effektivt at producere, montere og servicere

driftsikre betonblande- og doseringsanlæg.

På Haarups fabrik i Danmark fremstilles blandere, ophejs, doserings-

og vejeudstyr, betontransportvogne, bånd og styringer.

Haarup gør det nemt for Dem at modernisere eller bygge nyt.

Haarup Maskinfabrik a/s

Haarupvej 20

DK-8600 Silkeborg

Fax: +45 86 84 53 77

Tlf.: +45 86 84 62 55

E-mail: haarup@haarup.dk

Web: www.haarup.dk

Beton 4 • novemBeR 2010

19


20

teRmoaKtiv

middelfart sparekasse har nu taget sit nye

hovedkontor i brug på havnefronten i middelfart.

Bygningen huser sparekasse, butikker

og en café, og den udmærker sig ved

at have termoaktive betondæk, som

både bruges til køling og opvarmning

i et koncept, der forventes at give

en energibesparelse på 30-50 procent.

tagfladen består af prismer, der

giver dagslys i bygningen og udsigt

til lillebælt.

jbn


sPaReKasse

FRemRAGeNDe ARkitektUR

Termoaktive fakta

Bygherre

Trekantens ejendomsselskab A/S

ArkiTekT

3XN

iNgeNiør

COWi

BeTONelemeNTer

Spæncom A/S

AreAl

5.500 kvadratmeter

Beton 4 • novemBeR 2010

Betons

mangfoldighed

21


22

NoTEr

Nyt elementbyggeri

i Århus

ambercon skal levere og montere

betonelementer til 1. etape

af Åhusene, beliggende søren

frichs Vej i Århus. etape 1 består

af to punkthuse, hver på 10 etager

samt p-kælder på ca. 1.400

kvadratmeter. hvert højhus indeholder

48 lejligheder og bliver 36

meter højt. leverancen omfatter

teglstens facadeelementer

og sandwich elementer samt

bærende skillevægge, huldæk-,

trappe-, repose- og skaktelementer.

montageopstart er planlagt til

ultimo 2010 og forventes afsluttet

i ultimo 2011.


Beton kan også være en hobby

støb-selv er en succes for hobbykæde

hobbyfolket kaster sig i stigende grad over beton til ornamenter,

skåle og trædesten til haven. Panduro hobby

med forretninger i en række europæiske lande oplever

stor efterspørgsel efter informationsmateriale, ”finbeton”

i tre kilograms poser lige til at blande med vand og

støbeforme til fx engle, roser og sommerfugle.

Beton er blevet en salgssucces for os både i danmark,

norge og sverige, siden vi begyndte forhandlingen

Landskabsarkitekter Gør det sjovere at være unG

Kommende landskabsarkitekter

med dansk beton på tøjet

annoncerne i dansk Betons imagekampagne for bæredygtig

beton bliver bemærket vidt omkring. også på

skov & landskab, Københavns Universitet, der uddanner

landskabsarkitekter på en femårig uddannelse, som

er rettet mod at designe fremtidens byer, skabe unik

arkitektur i byens rum og arbejde med formgivning af

haver, parker og natur.

Beton 4 • novemBeR 2010

Betons

mangfoldighed

fuglebad, krydderurteskål

eller bogstaver?

informationsmateriale fra

Panduro hobby fortæller

hvordan.

i januar 2010”, siger kategorichef annica Winqvist fra

Panduro hobby.

Kunsthåndværkere og små betonproducenter leverede

inspirationen til at tage beton med i kataloget.

”vi opdagede, hvor mange fine ting, der laves med

beton, og tænkte, at vi måttet være med. hobbyfolket vil

jo sjældent købe en 25 kilograms sæk i byggemarkedet

og begynde helt forfra, så vi tilbyder de nødvendige

remedier og vejledninger på en mere praktisk måde for

de fleste”, slutter annica Winqvist.

jbn

Betons

mangfoldighed

derfor henvendte en rusvejleder sig til dansk Beton

med ønske om t-shirts til de cirka 70 deltagere på årets

ruskursus i slutningen af august 2010. Resultatet ses

her båret af en gruppe studerende på trappen til Center

for skov, landskab og Planlægning på frederiksberg.

jbn

23


X-SEED ®

Ny patenteret accelerator –

Unikke muligheder!

X-SEED ® er en ny type accelerator, der virker ved alle temperaturer og giver meget

høj tidlig styrkeudvikling, uden at slutstyrken forringes. X-SEED ® giver mulighed for:

Bedre udnyttelse af produktionsapparatet

Mindre energiforbrug

Reduktion af materialeomkostninger

Forbedret miljø

Se mere på www.basf-cc.dk.

Adding Value to Concrete


Kan bakterier reparere

revnet beton?

teknologisk institut ser positivt på muligheden for, at

kalkdannende bakterier kan tætne revner i beton. Betoncentret

arbejder på at etablere projekt og søger interesserede partnere.

Kan man lave beton med endnu længere holdbarhed,

fordi bakterier reparerer eventuelle revner, efterhånden

som de opstår?

noget tyder på det – så meget, at Betoncentret på

teknologisk institut nu arbejder på at få et dansk projekt

stablet på benene, i første omgang i mindre skala.

”hollandske og belgiske forskere har vist, at det kan

lade sig gøre at bruge kalkdannende bakterier til at hele

revner i beton. derfor har vi gennemført et forprojekt,

der viser, at metoden er lovende og bestemt værd at undersøge

nærmere. vi søger nu interesserede parter til et

projekt, der skal bringe os tættere på en praktisk brugbar

metode”, siger konsulent thomas Pilegaard madsen fra

Betoncentret.

Princippet er på sin vis enkelt. der findes adskillige

bakterier, der producerer calciumkarbonat. så hvis man

kan få disse bakterier til at vokse i betonrevner, kan de

udfylde revnen med kalk og dermed reducere transporten

af fugt og ioner ind i betonen, hvilket vil øge

konstruktionens levetid.

mere kompliceret bliver det, når bakterierne skal være

i betonen fra udstøbningen og først vågne op til dåd,

når der er brug for det.

Kalkdannende bakterier kan – som det ses nederst til højre

– lukke revner i beton.

NoTEr

SBi hjælper Grønland

”det kan fx være en løsning, hvor man tilsætter

betonen indkapslede bakteriesporer sammen med et

næringssubstrat, hvor en mulig indkapsling kan bestå

af glas. teorien er, at når revner i betonen opstår, vil

indkapslingen brydes, fordi glas er svagere end beton.

den tilkomne ilt vil gøre bakteriesporerne i stand til at

danne kalk, som til sidst vil forsegle den pågældende

revne”, siger thomas Pilegaard madsen.

her ligger dog også den udfordring, at de organiske

stoffer, som bakterier kan leve af, ofte er meget uønskede

i beton.

jbn

statens Byggeforskningsinstitut (sBi) ved aalborg Universitet skal

fremover bistå grønlands selvstyre med uvildig, forskningsbaseret

rådgivning i forbindelse med selvstyrets store udbygningsplaner og

funktionen som bygningsmyndighed. Baggrunden er, at grønland

over de næste 10 år skal investere omkring 4 mia. kr. i boligbyggeri,

heraf ca. 1,5 mia. kr. i renovering.

Beton 4 • novemBeR 2010

Betons

mangfoldighed

25


Voksende interesse for facader

monteret med vinduer

facadeelementer med fabriksmonterede vinduer sparer

tid på byggepladsen og sikrer et hurtigt lukket råhus.

”vi oplever voksende interesse fra entreprenører for

denne løsning”, oplyser sagsingeniør sune t. Poulsen

fra spæncom.

Betons

mangfoldighed

NoTEr

26

Isbjerg på vej til Århus

senest har spæncom leveret elementer med monterede

vinduer til en 9-etagers bygning med 89 seniorlejligheder,

som aaB opfører i Ørestad nær fields. lejlighederne

har tilsammen 1.000 små vinduer på 86 x 86 cm.

for Pension danmark skal nCC som totalentreprenør opføre isbjerget med 210

lejligheder på Århus havn som et led i Århus kommunes udbygning af havnefronten.

Byggeriet består af ca. 30.000 kvadratmeter fordelt på bolig, kælder med parkering,

depot og teknik. nCC påbegynder byggeriet i december 2010, og byggeriet skal stå

klar til indflytning primo 2013. Ud over nCC deltager arkitekter fra arkitektfirmaet

Cebra a/s, Jds architects aps, og seaRCh BV og rådgivere fra hamiconsult a/s og

tækker Rådgivende ingeniører a/s.

jbn


Beton beskytter omgivelserne ved

strålebehandling

supertung beton standser stråling – og er en stor udfordring for betonproducenter

strålekanonerne til kræftbehandling på danske sygehuse

skaber en udfordring for betonbranchen. i praksis er

beton enerådende i vægge og loft for at beskytte omgivelserne

mod stråling – vel at mærke beton, der kan have

mere end den dobbelte massefylde af sædvanlig beton.

På dansk Betondag i silkeborg fortalte Jan frandsen

fra Unicon om den supertunge beton.

”strålingsdæmpende beton er så udpræget et specialprodukt.

vi har været med i 14 projekter, som alle

stillede unikke krav til betonen på grund af forskellige

strålingskilder og placeringer”, sagde han.

for at bremse stråling skal betonen have så stor en

massefylde som muligt. derfor bruger man fx jernmalm

eller mineralet magnetit som tilslag. det giver en massefylde

på op til cirka 4.300 kg pr. kubikmeter – næsten

dobbelt så tungt som sædvanlig beton.

”i nogle tilfælde bruger vi magnetit og jernskrot for

at nå en massefylde på 5.000 kg. pr. kubikmeter. med

stålkugler som tilslag kan vi komme op på 5.500 kg. pr.

kubikmeter”, fortalte Jan frandsen.

Beton 4 • novemBeR 2010

Betons

mangfoldighed

supertung beton gør strålebehandling

mulig ved at beskytte omgivelserne

mod stråling.

en typisk vægkonstruktion er en sandwich, som inderst

består af beton tilsat boraks, fordi bor er godt til

at standse gammastråling. Ydervæggen består af supertung

beton.

Boraks er en udfordring, fordi mineralet reagerer

med vand under kraftig varmeudvikling. desuden har

boraksbeton et mindre sætmål end tilsvarende beton

uden boraks, lavere trykstyrke, større revnedannelse og

en flere uger forlænget hærdetid.

den supertunge beton er tilsvarende en udfordring

på grund af håndteringen. Bilerne kan medbringe færre

kubikmeter pr. tur, og hvis massefylden kommer over

4.200 kan betonen kun udstøbes med kran og stavvibrering.

Beton med en massefylde over 4.900 skal

håndteres med håndkraft og skovl.

supertung beton bruges også til ballast i skibe og

til at holde søledninger på plads. og på mødet nævnet

Jan frandsen en ny mulighed: at bruge supertung beton

i lavenergihuse, idet betonen også har en meget stor

varmefylde, der kan udjævne døgnvariationer.

jbn

27


NoTEr

28

Værktøj til vurdering

af udtørringstid

BYg-eRfa har udviklet et nyt

visualiseringsværktøj, som giver

et overslag over, hvor lang

udtørringstiden er for de mest

gængse byggematerialer som fx

træ, beton, tegl, porebeton og

letklinkerbeton. dermed bliver det

lettere at foretage en realistisk

planlægning af byggeprocessen,

så efterfølgende problemer med

fugtskader og skimmelvækst

reduceres. Køb af BYg-eRfa bladet

”Udtørring af byggematerialer

forenklet metode til vurdering

af udtørringstid” giver adgang til

værktøjet på nettet og beskriver

dets anvendelse, begrænsninger

og udtørringsforløbet.

Makrofibre af plast

Beton med fem cm lange fibre af

polypropylen kan være en fordel til

særlige anvendelser

makrofibre af polypropylen, såkaldte PP-fibre, til armering

af beton vinder blandt andet indpas til beton

i aggressive miljøer.

typisk har plastfibrene primært været brugt i stedet

for stålfibre til betonkonstruktioner i landbruget,

hvor man frygter, at dyrene skal komme til at indtage

løsrevne stålfibre eller rive sig på stålfibre i betonoverfladen.

men nu bruges PP-fibrene også i forbindelse

med så forskellige opgaver som fiskeopdrætsanlæg

og sikring af skråninger under motorvejsbroer.

”PP-fibrene har en fordel alle steder, hvor korrosion

kan forekomme. desuden kan det af hensyn til

arbejdsmiljø og logistik nogle steder være en fordel

at bruge PP-fibre i stedet for armeringsnet, som er

tunge og besværlige at håndtere”, siger Palle olsen,

der er indehaver af PP nordica, som leverer PP-fibre

fra den engelske producent adfil.

Bundplader til fiskeopdræt

a-Consult agro a/s leverer præfabrikerede tanksystemer

til fx miljøformål. adm. direktør søren Øster-

PP-fibre er monofilament fibre, der cirka fem cm lange

og en millimeter brede.


uges nu også uden for landbruget

gaard oplyser, at virksomheden i stigende grad bruger

beton med PP-fibre til visse typer opgaver.

”det kan fx være støbning af op til 1.000 kvadratmeter

store direkte funderede bundplader til tanke. PPfibrene

forbedrer arbejdsmiljøet meget, fordi folkene

ikke skal flytte rundt på de mere end 50 kg tunge armeringsnet.

fibrene kan også bruges i tanke, hvor der skal

opdrættes saltvandsfisk, når risikoen for armeringskorrosion

på grund af chloridindtrængning ønskes minimeret”,

siger søren Østergaard.

et tredje eksempel er ved spildevandsanlæg, hvor

der skal støbes banketter indvendigt i høje tanke. her

er det ifølge søren Østergaard en fordel at bruge beton

med PP-fibre, så der ikke skal bakses armering ned i

tankene. samtidig klarer PP-fibrene bedre det aggressive

miljø end stålfibre.

mt højgaard bruger PP-fibre i sprøjtebeton til sikring af skråninger.

Sprøjtebeton under broer

Projektleder Karsten Petersen fra entreprenørvirksomheden

mt højgaard fortæller, at sprøjtebeton med PPfibre

er en god løsning som sikring af skråninger under

motorvejsbroer.

”sprøjtebeton med PP-fibre er bedre end sædvanlig

sprøjtebeton til opgaven, fordi vi kan undvære renselag

og armeringsnet. Betonen kan sprøjtes direkte på jorden,

og der er ingen problemer med korrosion i overfladen.

desuden er der færre problemer med pumper og

slanger, fordi PP-fibrene er forholdsvis bløde”, siger han.

PP-fibre er monofilament fibre, der cirka fem cm

lange og en millimeter brede. fibrene er fremstillet ved

ekstrudering og kan anvendes i både fabriksbeton, sprøjtebeton

og betonelementer.

jbn

Betons

mangfoldighed

Beton 4 • novemBeR 2010

29


Stort og småt i samme virksomhed

RC Betonvarer A/S, der nu er medlem af Betonelement-Foreningen, har et meget bredt produktprogram

Betonrør, brøndgods, plansiloer, vægelementer, sandwichfacader,

blokke, kantsten, fliser, belægningssten og fabriksbeton.

Det er bare nogle af produkterne fra Betonelement-Foreningens

nyeste medlem, RC Betonvarer A/S i Rødkærsbro mellem

Viborg og Bjerringbro.

”Vi glæder os til at styrke samarbejdet med kollegerne, nu

hvor vi er blevet medlem af Betonelement-Foreningen”, siger

adm. direktør Per Warming fra RC, som virksomheden hedder i

daglig tale.

Den familieejede virksomhed blev etableret i 1938. Siden

har RC populært sagt specialiseret sig i at kunne levere næsten

Produktion af trekantede dækelementer til tankene i et biogasanlæg.

30

– et initiativ støbt af Dansk Beton

alt, der kan fremstilles af beton. Fra fliser og belægningssten,

som udgør cirka halvdelen af produktionen, til store kasseformede

elementer til fx pumpestationer og byggegruber.

De store boxelementer udgør et fleksibelt elementsystem,

der er særligt egnet til underjordiske konstruktioner. De kasseformede

elementer udformet som enten bund-, mellem- eller

topsektioner, og de kan leveres med udsparinger og rørtilslutninger.

Størrelse og højde af elementerne tilpasses det

aktuelle projekt.

Virksomhedens store ekspertise både i produktion og montage

har medført et tæt samarbejde med rådgiverne, så RC ofte


kommer med løsningsforslag på mere komplicerede opgaver

under jorden.

Mange af virksomhedens produkter er rettet mod miljø og

afløb. Det gælder både rør og brønde samt siloelementer, der

både anvendes til gylletanke i landbruget og fx biogasanlæg.

På bygningsområdet fremstiller RC væg- og facadeelementer.

Sidstnævnte med fritlagt overflade som lidt af et særkende.

Ud over hovedsædet i Rødkærsbro har RC en afdeling i Års,

hvor virksomheden sidste år fik patent på Nordeuropas første

anlæg til at lime isolering og letklinker sammen. Hertil kommer

en afdeling i Brønderslev, hvor produktionen dog er sat på vågeblus

på grund af den generelle afmatning. Samlet har virksomheden

cirka 150 medarbejdere.

En specialitet fra RC er store boxelementer til underjordiske

konstruktioner.

Visionær elementmand nyt

bestyrelsesmedlem i Dansk Beton

Jakob W. Knudsen fra Tinglev Elementfabrik er

Beton element-Foreningens ny medlem af Dansk

Betons bestyrelse

”Vi skal være endnu bedre til at fremhæve og udnytte

betons fordele i forhold til andre materialer”.

Sådan siger adm. direktør Jakob W. Knudsen fra

Tinglev Elementfabrik A/S, der nu er medlem af Dansk

Betons bestyrelse for Betonelement-Foreningen i stedet

for den tidligere Spæncom-topchef Peter Assam.

Beton har både kreative og tekniske fordele, som

vi skal være bedre til at udnytte og formidle. Betonbranchen

har ikke været god nok til at fortælle verden

om beton, og derfor har fx bygherrer fået et forkert

syn på materialet. Det er blevet bedre med etableringen

af Dansk Beton, hvor jeg nu vil arbejde for, at vi

øger indsatsen på konkrete fokusområder”, fortsætter

Jakob W. Knudsen.

Blandt andet skal det kreative mere frem i beton,

mener han. To så forskellige byggerier som Utzons

operahus i Sidney og Bella Hotel i Ørestad er gode

eksempler på, hvor store mulighederne er.

Hertil kommer tekniske fordele som betons store

masse, der bidrager til lavere energiforbrug og større

bæredygtighed, samt betonbygningers gode indeklima

uden afdampninger.

Beton har nogle indbyggede fordele, som vi skal

blive endnu bedre til at udnytte. Den højisolerede,

tunge bygning med et velfungerende ventilationssystem

har en grøn profil med et meget lavt energiforbrug

til opvarmning og et godt indeklima”, siger

Jakob W. Knudsen, som dog nødig vil blive for konkret,

når det gælder Dansk Betons fremtidige opgaver.

”Det er bestyrelsen opgave at definere, hvordan vi

skal arbejde. Men jeg har nogle visioner, og jeg lover,

at jeg vil tage aktivt del i diskussionerne. Det er vigtigt,

at vi ser fremad og allerede nu begynder at tale

om, hvordan vi skal bruge alle former for beton om 10

år”, slutter Jakob W. Knudsen.

Betonelement-Foreningen

Beton 4 • novemBeR 2010

31


Ny direktør trak straks

i arbejdstøjet

Den 1. august 2010 tiltrådte Hans Henning Christensen

som ny adm. direktør i Kähler A/S

Det begyndte med tre dage i produktionshallerne, da Kähler

A/S i Korsør fik ny adm. direktør.

”Vi er en lille elementproducent, der i høj grad skal leve af

fleksibilitet og samarbejde. Vi har et godt team af såvel timelønnede

som funktionærer, hvor alle er indstillet på at løse

opgaverne. Derfor valgte jeg at begynde i produktionen for at

lære virksomheden at kende fra grunden, siger Hans Henning

Christensen, der tiltrådte den 1. august 2010.

Hans Henning Christensen er bygningsingeniør fra 1992 og

har arbejdet med betonelementer lige siden. Først i CC Brun

Betonelementer A/S, hvor han begyndte som nyuddannet og

sluttede som topchef. Dernæst de seneste fem år i Spæncom

som salgschef med ansvar for Østdanmark.

Kähler A/S har cirka 25 ansatte i alt og 6 funktionærer. Det

betyder på ledelsesopgaver og mere praktisk arbejde til direktøren,

som både regner tilbud og statik, når det er nødvendigt

i den 155 år gamle virksomhed, der stadig er familieejet i lige

linje.

I 1965 begyndte virksomheden at producere betondæk, og

i dag er huldæk stadig hovedproduktet. Virksomheden har en

kapacitet på 100.000 kvadratmeter årligt på fire baner.

Hertil kommer bjælker og søjler. Som noget nyt producerer

Kähler også forspændte bjælker, såvel rektangulære bjælker

som konsol bjælker, så alt til etageadskillelser er på programmet.

Desuden fremstiller Kähler A/S både isolerede og uisolerede

fundamentsbjælker.

”I sagens natur er produktionen mest indrettet mod mindre

og mellemstore leverancer. Vores kunder er primært andre elementproducenter,

der har behov for ekstra kapacitet, såvel

32

Husk BIBM-kongressen i 2011

Det kniber sædvanligvis med den danske deltagelse, når den europæiske brancheforening for elementproducenter,

BIBM, holder kongres. Det sker næste gang den 16. - 17. juni 2011 i Cannes, hvorfor Poul Erik Hjorth fra Betonelement-Foreningen

opfordrer danske elementfolk til at reservere dagen i kalenderen.

”Elementvirksomhederne bliver nu for alvor berørt af de europæiske normer og regler. På det område er BIBM

en vigtig aktør, så man kan få masser af nyttig viden om, hvad der sker fremover, ved at deltage i kongressen”, siger

Poul Erik Hjorth.

BIBM betyder “Bureau International du Béton Manufacturé”. BIBM holder kongres hvert tredje år.

Se mere på www.bibm.eu.

– et initiativ støbt af Dansk Beton

Et kendt Kähler-produkt er virksomhedens R-fundamentsbjælke,

som er en hurtig, holdbar og økonomiske optimal løsning.

mindre som større entreprenører, byggemarkeder og private

bygherrer”, siger Hans Henning Christensen.

Endelig leverer Kähler også specialprodukter som fx zig-zag

vægge til Cabinn hotellerne i Ørestad, Aalborg og Odense.


Teknisk kapacitet takker af

Efter 23 år i betonbranchen har Erik Fredborg,

teknisk chef i CRH Concrete Denmark

og formand for teknisk udvalg i Letbetonelementgruppen

- BIH, valgt at gå på

efterløn for at kunne prioritere børn, børnebørn

og fritidsinteresser højere end før.

”Det glæder jeg mig til, selv om det samtidig er lidt vemodigt at

sige farvel til såvel arbejdet som de faglige aktiviteter i BIH og standardiseringsudvalg”,

siger Erik Fredborg, som opfordrer branchen til

at holde gang i udviklingen, selv om det er hårde tider. Ellers løber

andre byggesystemer end letbetonelementer med markedet.

”Det er efter min mening også vigtigt at fortsætte en stærk

deltagelse i det danske og europæiske standardiseringsarbejde, så

branchen i tide kan tilpasse sig de nye krav, som kommer ude fra”,

fortsætter Erik Fredborg, der stoppede hos CRH med udgangen af

oktober 2010.

Fælles værktøj for praktikere kan købes nu

Husk den nye branche- og beregningsbog ”Betonelementbyggeriers Statik”, som netop er

udkommet på Polyteknisk Forlag i samarbejde med Betonelement-Foreningen. Bogen er en

afløser for det populære 4-binds værk ’Betonelementer’ (1991), der har stor udbredelse

i branchen.

Betonelementbyggeriers Statik” behandler som den første bog på markedet alle

væsentlige aspekter af de statiske beregninger, som skal udføres ved gennemførelse af

betonelementprojekter ud fra de nye fælleseuropæiske normer, EuroCodes. Den vil derfor

fremover fungere som en nyttig håndbog og et fælles værktøj for praktikere inden

for betonelementbyggeri. Ud over at finde anvendelse i undervisningen for bygningsingeniørstuderende,

retter bogen sig mod producenter, ingeniører og arkitekter

Betonelementbyggeriers Statik” er på 411 sider, koster 499 kr., kan købes på

www.polyteknisk.dk og hos alle landets boghandlere (ISBN 978-87-502-0995-9).

De tilhørende beregningsprogrammer kan gratis hentes på www.bef.dk.

Medlemsfortegnelse

Betonelement-Foreningen • Postboks 2125 • 1155 København K • Telefon 72 16 02 68 • Fax 72 16 02 76 • www.bef.dk

Ambercon A/S Støvring ............. 70 21 60 60

Ambercon A/S Genner ............... 74 69 89 84

Betonelement, Esbjerg ............... 70 10 35 10

Betonelement, Hobro ................. 70 10 35 10

Betonelement, Ringsted ............. 70 10 35 10

Betonelement, Viby Sj. ............... 70 10 35 10

Byggebjerg Beton A/S .............. 74 83 34 20

Dalton Betonelementer ............ 76 37 77 00

Dan-Element A/S ....................... 97 58 52 22

EXPAN, Brørup ............................. 76 37 70 00

EXPAN, Søndersø ......................... 76 37 70 00

Fårup Betonindustri A/S .......... 86 45 20 88

Gandrup Element ....................... 96 54 38 00

Give Elementfabrik A/S ............ 76 70 15 40

Guldborgsund

Elementfabrik A/S ..................... 54 41 85 00

Kähler A/S .................................. 58 38 00 15

Leth Beton A/S ........................... 97 94 55 11

A/S Midtjydsk

Betonvare- & Elementfabrik .... 97 12 64 66

Niss Sørensen & søn a-s ........... 97 56 42 22

Perstrup Beton Industri A/S .... 87 74 85 00

PL Beton A/S ............................... 56 96 42 17

Præfa Byg ved OJ Beton A/S .... 98 95 13 00

RC Betonvarer A/S .................... 86 65 80 55

Spæncom A/S,

Tune, Vemmelev ........................... 88 88 82 00

Spæncom A/S, Kolding .............. 88 88 82 00

Spæncom A/S, Aalborg .............. 88 88 82 00

Beton og sne

Betonelement-Foreningen

Dansk Betonforenings møde

den 13. oktober om klimatilpasning

informerede Svend Ole

Hansen, formand for Last- og Sikkerhedsudvalget

om, at der sidste

vinter var registreret flere end

5000 tagkonstruktioner, der var

skadet af snetryk.

Der var heriblandt ingen betonelementkonstruktioner.

Thisted-Fjerritslev

Cementvarefabrik A/S .............. 97 92 25 22

Tinglev Elementfabrik A/S ...... 72 17 10 00

Samarbejdspartnere og

interessemedlemmer

Aalborg Portland A/S ............... 98 16 77 77

Convi Aps ................................... 66 18 20 26

fibo intercon a/s ........................ 97 17 16 66

HALFEN GmbH ............................ 35 36 20 99

Jordahl & Pfeifer

Byggeteknik A/S ........................ 98 63 19 37

Peikko Danmark ApS ................ 66 11 10 65

Saint-Gobain Weber A/S ........... 70 10 10 25

Beton 4 • novemBeR 2010

33


Nyt fra BetoNceNtret

SkrædderSyet armeriNg til fremtideNS

BetoNkoNStruktioNer

Et hovedfokus i det europæiske udviklingsprojekt

TailorCrete er at blive i stand til, i en industrialiseret

og automatiseret proces, at fremstille skræddersyet

armering til fremtidens unikke betonkonstruktioner

med kompliceret geometri. En udfordring,

der er yderst relevant i en digital tidsalder, hvor

byggeprojekter designes digitalt i et oftere farverigt

formsprog – men hvor bl.a. armeringen må produceres

manuelt via tidskrævende, dyre og unøjagtige

processer.

Gennem et studie af forskellige armeringstyper –

alternative som traditionelle – har projektet peget

på armeringstypernes potentiale for at indgå i en

automatiseret produktion til fremtidens betonkonstruktioner.

Studie af armeringstypers potentiale

Konventionel armering benyttes i stort set alle

betonkonstruktioner. Det har gode mekaniske

egenskaber, og der foreligger et velkendt beregningsgrundlag,

som vil lette overgangen til at

benytte konventionel armering til skræddersyede

betonkonstruktioner. Udfordringen består i få

robotter til at bukke, bøje og placere armeringen

med tilstrækkelig høj præcision, eksempelvis til en

dobbeltkrum væg.

34

konventionel armering

gode mekaniske egenskaber

vel afprøvet

Fiberarmering tilsættes direkte til betonblanding

stålfiber

glasfiber høj styrke

gode mekaniske egenskaber

vel afprøvet

Fiberarmering beskrives ofte som diskontinuerlige

fibre med varierende geometri, længde og tykkelse.

Fibrene kan være af stål, glas, syntetiske (kul, polymerer)

eller organiske materialer. I dag bruges

fibre hovedsagelig som sekundær armering til bl.a.

styring af revnevidder, men til nogle konstruktioner

kan fibre fungere som primær armering, men

der er behov for yderligere forskning. I forhold til

komplekse geometrier giver fiberbeton en nem

produktionsproces, da fibrene er dispergeret i betonen

inden udstøbning. Det vil ydermere være en

stor fordel, hvis det er muligt at styre fiberdistribution

og -orientering ved brug af fiberarmeret SCC.

Fiberarmerede polymerstænger er et kompositmateriale,

der består af en polymermatrix armeret

med fibre. Fibrene kan bestå af glas eller kul, mens

polymeren kan bestå af epoxy, polyester eller vinylester.

Kompositmaterialets egenskaber afhænger af

fibertype og matrixmateriale, men generelt karakteriseres

det ved lav vægt, lavt elasticitetsmodul og

en højere trækstyrke end stålarmering. Styrke og

elasticitet afhænger dog af de mekaniske egenskaber

af både fibre og matrix, det relative volumen mellem

disse, samt fiberlængde og -orientering. Fiberarmerede

polymerstænger kan være et alternativ til

skræddersyede konstruktioner, specielt når det er

+ –

svært at producere i komplekse geometrier

Behov for dæklag

anvendes sædvanligvis ikke som hovedarmering

Risiko for rustpletter i udendørs betonoverflader

styrken mindskes med tiden

følsom overfor alkali

Polymerfiber ingen risiko for korrosion Problem ved høje temperaturer

Kulfiber

naturlige, (bambus, sukkerrør etc.) Billigt

Fiberarmerede polymerer

textilarmering

alkaliresistent

høj styrke

god holdbarhed overfor korrosion

Kan anvendes i tynde elementer

Kan tilpasses vilkårlige geometrier

muliggør højt indhold af fibre

svært at få en opnå en god fordeling i

betonen

svært at sikre ensartet fiberkvalitet

hygroskopiske

holdbarhed

Produktionsomkostninger

generelt ikke formbart efter det er hærdet

Produktionsomkostninger

Produktionsmetode kræver udvikling

Oversigt over armeringstyper og deres potentiale.


Indledende forsøg med robot, der bukker og

placerer armering.

svært at overholde krav til dæklag med konventionel

armering. Ulemper for brugen af disse er en relativ

høj materialepris og en begrænset fleksibilitet, når

armeringen først er produceret.

Tekstilarmering består af kontinuerlige fibre trukket

i flere retninger. En af fordelene er, at fibermaterialet

udnyttes bedre end hvis det tilsættes som

diskontinuerlige fibre i betonen. Typiske fibermaterialer

er glas og kul, men selv tynde stål- eller polymertråde

kan benyttes. Textilarmering giver mulighed

for at producere tynde betonkonstruktioner

og er derfor et interessant armeringsalternativ til

skræddersyede betonkonstruktioner. Udfordringen

er at udvikle et automatiseret produktionssystem,

der sikrer at textilarmeringen opnår de korrekte

3D mål og fastgør armeringen i formen.

Det er svært at vælge armeringsløsning for en generel

automatiseret produktionsløsning til skræddersyede

betonkonstruktioner. Udover ovennævnte

løsninger er der også mulighed for, at mange af

disse kan kombineres, eksempelvis en kombination

af konventionel armering og fiberarmering.

Automatiseret fremstilling af konventionel

armering

Når der er tale om større betonkonstruktioner,

hvor armeringen skal sikre høj trækstyrke, vil den

traditionelle jernarmering ikke helt kunne udela-

TailorCrete er et 4-årigt europæisk udviklingsprojekt,

støttet af EU’s 7. rammeprogram samt de deltagende

parter: Teknologisk Institut, Chalmers, ETH Zürich,

Syddansk Universitet, Czech Technical University,

El Caleyo, Paschal-Danmark, Superpool, Gibotech,

DesignToProduction, Grace, Dragados, Unicon og

Bekaert.

Chalmers er projektleder på aktiviteter omkring

armering.

Syddansk Universitet er projektleder på aktiviteter

omkring automatisering og brug af robotter.

Teknologisk Institut er overordnet projektleder.

des. Derfor har projektet i første omgang set nærmere

på mulighederne for at automatisere produktionen

af skræddersyet, traditionel armering.

I dag findes maskiner, der kan bukke traditionel

armering i 2 retninger. Men når der er tale om

kompleks dobbeltkrum armering, slår udstyret ikke

til, og armeringen bukkes manuelt efter bedste

evne. Denne proces er naturligvis forbundet med

høje omkostninger samt unøjagtigheder i udførelsen,

der kan føre til at rust trænger ud i den støbte

betonkonstruktion. En mulig løsning er at lade

robotter bukke og samle armeringen, hvorved der

kan spares mange arbejdstimer samt opnås en meget

høj præcisionsgrad.

Et indledende forsøg har netop vist potentialet ved

at lade robotten udføre det krævende armeringsarbejde.

Ved at overføre digitale 3D-tegninger af det

ønskede armeringsnet til robotten, lykkedes det at

få robotten til at bukke armeringsstænger – i første

omgang kun i 2 dimensioner – for efterfølgende at

placere armeringsstængerne i et defineret armeringsnet.

Forsøget er udført hos Gibotech i samarbejde

med Syddansk Universitet og Teknologisk

Institut.

Metoden udvikles over de næste år, hvor der

blandt andet sættes fokus på bukning i 3 dimensioner,

sammenbinding af armeringsstænger, nedbøjning

af armeringsstænger mv.

Kontaktpersoner

Jens Ole Frederiksen

+45 72 20 22 18 | jlf@teknologisk.dk

Lars Nyholm Thrane

+45 72 20 22 15 | lnth@teknologisk.dk

Eksempel på krøllet betonkonstruktion

og armering.

Teknologisk Institut, Beton

Gregersensvej

DK-2630 Taastrup

Telefon 72 20 22 26 · Telefax 72 20 20 19

www.teknologisk.dk


Nyt fra Aalborg Portlands arbejdsmark

Cementstabiliserede

bærelag

voksende trafikmængder og knaphed på gode tilslagsmaterialer har i de

seneste år igen sat fokus på fordelene ved at stabilisere bærelag i veje og

pladser med et bindemiddel. derudover har anvendelsen til industrihaller/

lagerhaller med tung belastning også været i tilvækst.

fordelene ved anvendelse af cementstabiliserede

bærelag er store

– primært i form af forbedret kvalitet,

økonomiske besparelser og

mindre belastning af miljø og ressourcer,

[1].

36

det største potentiale for cementstabiliserede

bærelag ligger i

veje. vejdirektoratet konkluderer i

[2], at langtidsholdbare belægninger

har overvægt i cementstabiliserede

bærelag. dette har dannet

grundlag for ny optimisme efter

mange år, hvor cementstabilisering

ikke har været udbredt til vejbygning.

Bærelag

en typisk belægning består af et

slidlag øverst, et mellemliggende

bærelag og nederst et bundsikringslag.

Bærelagets funktion er at fordele

belastninger (fra eksempelvis

trafik), og hindre skadelige deformationer

i de underliggende lag.

Bærelaget kan alene bestå af

stabilgrus, hvor partiklerne ikke

er bundet af et bindemiddel, men

alene virker kraftoverførende ved

friktion mellem partiklerne og ud

fra lagets komprimeringsgrad og

tykkelse. ved anvendelse af cement

til stabilisering af bærelaget

kan tykkelsen på belægningslagene

reduceres med op til 20 %, [1].

Besparelser i ressourcer til stabilgrus,

asfalt og til rydning af råjord

bliver således relativt store. På fi-

Figur 1 Cementstabiliseret grus.


Lasse Frølich kristensen

Produktteknisk konsulent

lasse.f.kristensen@aalborgportland.com

Figur 2 Øverst fremstilling efter metode 1 og nederst efter metode 2.

gur 1 ses cementstabiliseret grus

efter blanding og udlægning. som

det fremgår af figuren, er materialet

væsentligt mere åben i strukturen

sammenlignet med normal beton.

i tilfælde af lerede jordarter vil

cementstabilisering alene ikke være

tilstrækkeligt. her er det først nødvendigt

at omdanne den kohæsive

jordart til et friktionsmateriale ved

indblanding af brændt kalk. efter-

følgende kan materialet stabiliseres

med cement.

trykstyrken af et cementstabiliseret

bærelag tilstræbes normalt at

ligge i området 4-12 mPa. Bærelaget

skal have fornøden styrke til at

bære og fordele belastninger uden

knusning. såfremt der ikke udføres

revneanvisning, skal styrken dog

være så lav, at der opnås et revnemønster

i bærelaget med mange

Jacob thrysøe

teknisk Salgskonsulent, m.Sc.

jacob.thrysoe@aalborgportland.com

små revner (lille revnevidde) frem

for få store revner.

store revner vil erfaringsmæssigt

slå igennem den ovenliggende belægning

(specielt asfalt) og forringe

levetiden på denne; hertil vil nedsivende

regnvand gennem revnen

ødelægge de underliggende lag.

for at sikre en hensigtsmæssig

revnefordeling, samt en relativ høj

styrke for bærelaget, kan man styre

Beton 4 • novemBeR 2010

37


Nyt fra Aalborg Portlands arbejdsmark

revneudviklingen ved mekanisk revneanvisning,

før slidlaget udlægges.

Udlægningsmetoder

generelt fremstilles cementstabiliserede

bærelag efter en af to metoder:

1. materialer til bærelaget blandes

i et blandeanlæg og udlægges

med maskine

2. Cement udlægges på et lag stabilgrus,

og fræses ned under tilsætning

af vand.

i figur 2 ses eksempler på etablering

af cementstabiliserede bærelag.

eRFA gruppen

for godt 2 år siden var aalborg Portland

a/s initiativtager til dannelsen

af en erfaringsudvekslingsgruppe

om stabilisering (i daglig tale kaldet

”eRfa gruppen”). i denne gruppe

samles repræsentanter for udførende

entreprenører, rådgivere, leverandører

og vejdirektoratet. aalborg

Portland a/s er fortsat tovholder for

møderne, der holdes på skift hos de

medvirkende. Ud over erfaringsudveksling

er en af de konkrete ting,

38

1

2

Cementtype

Cementmængde

[kg/m³]

Vand-indhold

[kg/m³]

Flyveaskemængde

[kg/m³]

der er kommet ud af gruppen, en

arbejdsbeskrivelse i vejregelregi ved

navn ”almindelig arbejdsbeskrivelse

for hydraulisk bundne bærelag”, [3].

heri er der givet et udførligt sæt

regler, som opgaver med cementstabiliserede

bærelag kan udbydes

efter. som det fremgår af titlen, er

benævnelsen ”cementstabiliseret

bærelag” blevet erstattet af ”hydraulisk

bundne bærelag”. Årsagen

hertil er, at denne benævnelse anvendes

i de mange nye europæiske

standarder, der er fremkommet på

området.

egenskaber af cementbundne

bærelag med Aalborg Portland

cement

ved aalborg Portland har cementbundne

bærelag været undersøgt

løbende gennem de sidste 30 år.

det har resulteret i et solidt kendskab

til materialet og de muligheder

og begrænsninger, der ligger heri. i

tabel 1 ses styrkeresultater for en

række forskellige blandinger.

Resultaterne i tabel 1 viser, at

Basis og Rapid cement resulterer i

7 døgns styrker på samme niveau,

alt andet lige.

v/c

[-]

7 døgns styrke

[mPa]

BASiS 115 105 0 0,91 12,7

RAPiD 115 105 0 0,91 13,7

BASiS 95 100 0 1,05 9,3

RAPiD 95 100 0 1,05 9,7

3 BASiS 85 85 0 1,00 8,4

4

BASiS 70 86 83 1,23 8,7

RAPiD 65 82 100 1,40 8,3

tabel 1 sammenlignelige forsøg med forskellige cementtyper. der er anvendt mekanisk stabilgrus type ii fra asklev til alle

blandinger. styrkerne er målt på vibrationsindstampede 150/300 mm cylindre.

i den nye arbejdsbeskrivelse

fra vejdirektoratet er det angivet,

at styrken skal være 8 mPa målt

på 150/300 mm cylindre efter 28

døgn. dette vil normalvis kunne opnås

med rimelig sikkerhed med 100

kg/m³ cement og et passende vandindhold

– typisk vil v/c ligge omkring

1,0. vandindholdet kan sædvanligvis

ikke vælges frit, da det er styret

af materialets komprimerbarhed.

På baggrund af en stor mængde

styrkebestemmelser kan følgende

tommelfingerregler for cementstabiliserede

bærelag angives:

1. 100 kg/m³ cement og 100 kg/

m³ vand: Ca. 10 mPa på 7 døgn

2. 10 kg/m³ cement ekstra: Ca. 2

mPa ekstra 7 døgns styrke

3. styrketilvækst fra 7 til 28 døgn:

20-40 % afhængig af recept

til tommelfingerreglerne skal det

bemærkes, at typen af stabilgrus

har stor indflydelse på styrken. hvis

gruset har et stort vandbehov, vil

det være nødvendigt med et højere

cementindhold for at opnå samme

styrke som for et grus med lavere

vandbehov. vandbehovet bestemmes

af grusets kornkurve, fillerindhold

og pakningsegenskaber.


muligheder for anvendelse af cement

eller cementbaserede bindere

til stabilisering af diverse fyldmaterialer

er store, og alt tyder på, at

fremtidige bygge- og anlægsprojekter

med fordel kan bruge bindere til

stabilisering og opnå økonomiske,

kvalitetsmæssige og miljømæssige

fordele.

kilder

[1] thau, mikael: ”Cg – Cementstabiliseret

grus bærer trafikken”,

dansk vejtidsskrift, oktober

2008

[2] vejdirektoratet (vejteknisk institut):

"Rapport 126 – viden

om de store veje", september

2003

[3] vejdirektoratet (vejregelrådet):

"veje – overbygning – hydraulisk

bundne bærelag – almindelig

arbejdsbeskrivelse (erfaringsopsamling)",

juli 2009

Det er en kold tid…

Sommeren er forbi og vi bevæger os nu ind i en

periode, hvor lave temperaturer kan få en vis

indvirkning på betonens egenskaber.

Frisk beton og lave temperaturer

Betontemperaturen har afgørende indflydelse på

hvor hurtigt cementen reagerer. Generelt vil følgende

observeres i praksis ved relativt lave temperaturer:

1. Længere åbningstid/afbindingstid: Der er

længere tid til at bearbejde betonen end ellers,

og der går længere tid, før man fx kan gå på og

pudse et gulv.

2. Langsommere styrkeudvikling: Der går længere

tid, før man kan fjerne en form.

Frostskader i byggeperioden

Beton kan ikke tåle frost i de første døgn efter

udstøbning, hvorfor man altid bør etablere

afdækning med vintermåtter, skummåtter el. lign.,

hvis der er risiko for frostgrader. Om en beton kan

klare sig selv mod frostpåvirkning, kan vurderes

ud fra hærdningsgraden og dermed også ud fra

styrkeudviklingen. i praksis er der kun to måder at

fremme styrkeudviklingen på under vinterforhold:

1. Varm beton og isolering af konstruktionen

2. Stærkere beton: en stærk beton vil alt andet

lige blive frostbestandig hurtigere end en svag

beton.

For uddybende beskrivelse af vinterstøbning med

beton henvises til [1]. temperaturudviklingen i

betonkonstruktioner kan desuden beregnes og

vurderes med programmet ”tempSim” fra Aalborg

Portland A/S; se nærmere på www.aalborgportland.dk.

[1] P. freiesleben hansen, e. J. Pedersen.

”Vinterstøbning af beton”, sBi-anvisning 125, 1982.

Kan downloades fra

http://www.teknologisk.dk/239.

Postboks 165 | dK-9100 aalborg | tel. +45 99 33 77 54 | www.aalborgportland.dk

Beton 4 • novemBeR 2010

39


mØdeKalendeR

EFtErår 2010

københavn

01-12-2010 Beton i marine og off-shore konstruktioner

sted: ingeniørforeningen,

Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København v

københavn – Forår 2011

Følgende mødedatoer er aftalt for foråret 2011:

26. januar, 9. marts, 6. april, 11. marts

Provinsen

24.11.2010 elementproduktion i særklasse

sted: tinglev elementfabrik a/s

detaljerede programmer udsendes pr. e-mail til dBf’s medlemmer

i de respektive områder. husk at opdatere din e-mail adresse i idas

kartotek via www.ida.dk / ”min side” og ”mine profiloplysninger”.

se dBfs aktuelle mødeliste på nedennævnte link for tilmeldinger.

DANSK

BETONFORENING

VIDEN DER STYRKER

Alle møder kræver

tilmelding til iDA

gerne ugedagen før

mødet

Benyt venligst website:

http://ida.dk/Arrangementer/

og klik på mødetilmeldingen

(skriv DBF i arrangørboksen”).

Du skal være logget på

ida.dk for at tilmelde dig

elektronisk.

Hvis du ikke er oprettet som

bruger på http://ida.dk går

du via ”Opret ny bruger” og

følger anvisningerne her.

Der kan også ringes på

tlf. 33 18 48 18.

eller send mail til

moede@ida.dk. Husk at

oplyse mødenummer

og gerne CPR-nummer/

fødselsdata for korrekt

registrering.

Programmer udsendes pr.

e-mail til DBF’s medlemmer

og kan ses på ovennævnte

link for tilmelding.

Husk også DBFs website

www.danskbetonforening.dk

Har du spørgsmål kan

du kontakte netværkskoordinator

Anni Nielsen på

ani@ida.dk

More magazines by this user
Similar magazines