agenda - Lemvigh-Müller

lemu.dk

agenda - Lemvigh-Müller

agenda

2010/05 stål

lemvigh-müller armering

klar til opsvinget

s3 kompetente kvindelige

ledere i stålbranchen

s6 s10

tæt på stålværket


lemvigh-müller tilbyder stålkurser til dig

Som du kan læse inde i det nye Agenda, oplever vi i øjeblikket, at et svagt stigende forbrug giver stigende

stålpriser i andet kvartal 2010. Det er der en række grunde til, og du kan se Lemvigh-Müllers bud på,

hvad det skyldes. På en række Markedsinformations møder, som sandsynligvis finder sted ultimo maj,

vil vi udbygge vores bud på fremtidens prisudvikling. I forlængelse af disse møder introducerer vi som

noget helt nyt et tilbud om gratis stålkurser til vores kunder. Der vil være tale om kurser af ca. tre timers

varighed, hvor vi blandt meget andet sætter fokus på, hvordan man fremstiller stål af malm, og hvor vi

giver et indblik i, hvorfor ting koster, som de koster og deres indbyrdes forhold. Kurserne henvender sig

primært til nye folk fra kontoret og produktionen, men også mere erfarne stålfolk kan bruge kurserne til

at få opfrisket deres viden.

kvindelige ledere i stålbranchen

I denne Agenda har du måske bemærket forsiden, som præsenterer tre af vores kvindelige stålledere.

Du kan læse, hvordan de oplever at være ledere i en ellers mandsdomineret branche, og hvordan deres

kunder vurderer deres kompetencer. Meget tyder på, at de kvindelige stålchefer er med til at skabe en

god stemning, som ofte gør samhandlen mere ukompliceret og behagelig.

Du kan også læse om JKF Industri, som gennem regelmæssige optimeringsmøder med et svensk stålværk

har mulighed for at få udviklet særlige stållegeringer, der passer perfekt til deres produktion. Det er med

til at give større tilfredshed, færre reklamationer og ikke mindst sparer det JKF penge – og så har vi bare

nævnt nogle af de mange fordele, der kan være ved at have en tæt dialog med stålværket.

God læselyst

Michael Christensen

Divisionsdirektør, Lemvigh-Müller Stål

lemvigh-müller

agenda

2

Lemvigh-Müller Agenda er Lemvigh-Müllers magasin for ny

teknik, nye koncepter og ny faglig inspiration for dig, der

beskæftiger dig med tekniske applikationer, effektivisering

af indkøb og udvikling af virksomheden.

Redaktør: Søren Malmose

Oplag: 6.000

Papir: MultiDesign

Trykkeri: Elbo Grafisk

indhold

3 kompetente kvindelige ledere i

stålbranchen

6 lemvigh-müller armering klar til

opsvinget

8 bearbejdningen klarer man i skjern

10 tæt på stålværket

14 ny og mere smidig salgsproces

16 lemvigh-müller steel trade

17 lemvigh-müllers nye stålvurdering

18 ny scm-afdeling skaber værdi for

kunderne

Udgiver:

Lemvigh-Müller A/S, Marketing

Nyhavn 11

1051 København K

www.lemu.dk

2


Fotos: Jakob Lerche

Charlotte Pedersen (tv.), Susanne Norsker og Maria Steen (th.) sider alle med i ledergruppen i Lemvigh-Müllers stål- og metaldivision.

agenda MAJ 2010

03

kompetente kvindelige ledere

I STåLbRANChEN

Når kvindelige ledere i Lemvigh-Müllers stål- og metaldivision har bevist, at de kan deres

kram, foretrækker kunderne faktisk at handle med dem. De er grundige, og så formår de at

skabe en stemning, som gør samhandlen behagelig og ukompliceret

Af Birgitte Friedrichsen

Stål- og metalbranchen har, så langt tilbage som nogen kan huske, været

mændenes uspolerede domæne. I hvert fald når det gjaldt salg og strategi

på et sådan lidt højere plan. For 10 år siden tog Lemvigh-Müller imidlertid

de første forsigtige skridt i retning af at ændre den tradition. Og for Michael

Christensen, der, dengang som nu, er divisionsdirektør for stål- og metaller

hos Lemvigh-Müller, var strategien helt bevidst.

- Når man arbejder med stål, skal man selvfølgelig have styr på sit fagområde,

men vi sælger altså en standardvare, som er helt magen til konkurrenternes

og det, der afgør, om en ordre kommer i hus, er ofte, hvor godt kunderne føler

sig behandlet og sælgerens evne til at skabe varige relationer, og her er jeg

nødt til at sige, at kvinderne ofte har en force i kraft af deres kvindelighed,

konstaterer han.

det kan kvinder da ikke

For kundernes vedkommende var kvindernes indtog i stål- og metalledelsen

dog en kamel, de lige skulle sluge. På Lærkevej i Esbjerg, hvor betonelement

har til huse, var indkøbschef Ingvard Nissen i hvert fald noget forbavset, da

den søde kvinde fra Lemvigh-Müller viste sig at være den leder, han fremover

skulle forhandle store tonnager stål og udvikle strategi med.

- Jeg indrømmer, at jeg var skeptisk og tænkte: hvad skal de (kvinderne, red.)

nu blande sig i det for. Men Maria Steen kunne sit hjemmearbejde, og vi fandt

hurtigt ud af, at vi havde en god kemi og kunne stole på hinanden. Og så er

hun behagelig at tale med. Ikke at jeg har haft noget at klage over i forhold til

hendes mandlige kollegaer på det punkt.

- hvorfor er Maria så mere behagelig at tale med?

- Ja hvorfor egentlig? Ganske enkelt bare fordi hun er en kvinde, tror jeg.

Samtalen er mere rolig og ukompliceret, forklarer han her 10 år efter, han

første gang blev introduceret til afdelingschef Maria Steen.

indsigt i forretningen

Nogenlunde samme melding kommer fra Aage Søndergaard, som er administrerende

direktør og indkøbschef hos Jysk Pladebearbejdningscenter i

Rødkærsbro. han fik for en del år tilbage knyttet Lemvigh-Müllers afdelingschef,

Charlotte Pedersen, til sin virksomhed som fast forhandlingspartner.

- Det var da en overraskelse for mig, da jeg første gang mødte Charlotte. Jeg

havde på det tidspunkt sågar en kollega, der spontant udbrød: ”Det (stål, red.)

kan sådan en pige da ikke vide noget om”.

- Men Charlotte vidste, hvad hun talte om, og jeg vil faktisk sige, at hun er en


agenda MAJ 2010

04

af de mest seriøse forhandlingspartnere, jeg nogensinde har gjort forretning

med. Tit oplever man, at sælgere går målrettet efter en hurtig handel, men

med Charlotte oplevede jeg en oprigtig interesse i at forstå vores forretning og

vores behov, forklarer Aage Søndergaard, der tilskriver Charlotte æren for, at

Jysk Pladebearbejdningscenter har netop de typer stål og metaller på hylderne,

som sikrer virksomheden en så ensartet produktion som muligt.

kvinder skal bevise deres værd

Kvinderne selv vænnede sig til at blive set an med en god portion skepsis i

begyndelsen.

- Vi var klar over, at betingelsen for succes var en høj grad af professionalisme og

kompetence i vores samhandel med kunderne. Men når så den side af sagen er

på plads, oplevede jeg, at vi vandt en tillid, som gjorde os i stand til at lukke ordrer,

som det ikke nødvendigvis lå i kortene, ville tilfalde os, forklarer Charlotte Pedersen.

De to afdelingschefer mener, at deres banefordel skal findes i de egenskaber,

som kvinder typisk er udstyret med fra naturens hånd.

- Jeg tror, at vi som kvinder generelt har en forfinet intuition, og den er vi

Foto: Claus Kunckel

gode til at bruge aktivt i vores arbejde. Intuitionen skaber empati, og det kan

mænd i selv de mest mandsdominerede brancher godt lide. Måske ser de det

ligefrem som et behageligt afbræk i en hård verden, lyder det fra Maria Steen.

tonen er anderledes

En anden tydelig effekt af kvindernes indtog er tonen. Den er nemlig blevet

pænere og mindre skarp. Ingvard Nissen lurede fra start, at det nok var den

vej, vinden ville blæse, og det irriterede ham.

- Jeg har jo været i stål-, VVS- og betonbranchen i mere end 40 år, og tonen

kan til tider være hård. Skal man have noget igennem, sker det ind imellem

ved, at vi mænd puster os lidt op, når de sidste detaljer skal på plads. Og det

kan man ikke på samme måde, når det er en kvinde, det gør man jo bare ikke.

Og jeg frygtede, at det ville gøre det vanskeligere at forhandle, siger Ingvard,

Nissen, der i dag erkender, at han nyder den lidt roligere samhandelsform, og

tilføjer om det økonomiske aspekt:

- Jeg mener ikke, kvinderne får bedre økonomiske aftaler i hus end deres

mandlige kollegaer, bare fordi de er kvinder. Men kvinderne har en facon og en


professionalisme, som gør selve forhandlingssituationen mere ukompliceret,

og det er måske det, der gør, at man tager de afgørende forhandlinger med

netop dem, forklarer han.

kvinder i ledelsen en fordel for virksomheden

Ud over Maria Steen og Charlotte Pedersen sidder afdelingschef Susanne

Norsker også med i ledergruppen i Lemvigh-Müllers stål- og metaldivision.

Gruppen er dermed en homogen størrelse med lige mange ledere af hvert køn.

Det krævede tilvænning i begyndelsen, men i dag er alle enige om, at fordelene

er store til glæde for dem selv og i sidste ende for kunderne.

- Det er en kæmpe fordel at have kvinder i ledelsen. Ikke bare gør det møderne

sjovere, når begge køn er til stede. Det gør dem også mere nuancerede,

fordi kvinder typisk ser tingene fra flere og andre vinkler end mænd, der kan

have en tendens til at tordne frem og være lidt hurtige på aftrækkeren, siger

divisionsdirektør Michael Christensen.

han suppleres af Jan M. Andersen, der som afdelingschef for Stål & Metal i

Sydjylland og på Fyn sidder i ledergruppe med kvinderne. han sad der for øvrigt

agenda MAJ 2010

05

Forudsætningen er selvfølgelig, at den faglige

kompetence er der, men derudover kan kvindelige

ledere, både i en forhandlingssituation og i andre

ledelsessammenhænge, bidrage med vores ofte

mere empatiske indgangsvinkel. det kan være

med til at forhindre, at linjerne bliver trukket hårdt

op eller går i hårdknude

Susanne Norsker

også før kvindernes entre og kan dermed definere forskellen.

- Der er ingen tvivl om, at tilstedeværelsen af Susanne Norsker, Maria Steen

og siden Charlotte Pedersen giver vores møder en ekstra dimension. Det er

lidt svært at forklare, der er bare en anden aura i lokalet. Kvinderne vægter

de lidt blødere værdier højt, forstået på den måde, at de hele tiden har det

menneskelige aspekt med i overvejelserne, men når beslutningerne så skal

træffes, er de ligeså benhårde som mange mænd, lyder det fra Jan M.

Andersen.

Lemvigh-Müller går ikke ind for kvotefordeling, så en ledelse altid har en vis

procentdel kvindelige ledere, men virksomheden har gjort det til en prioritet

at opdyrke kvindelige medarbejderes lederpotentiale, så fordelingen på sigt

bliver mere ligelig.

Fotos: Nanna Reimers


agenda MAJ 2010

06

LEMVIGh-MüLLER ARMERING

klar til opsvinget

Lemvigh-Müller er en totalleverandør på armeringsområdet og har kompetencer, der

kan hjælpe med at finde den bedste og billigste løsning for kunden. Det er man i stand til,

fordi man har mange års erfaring, kompetente medarbejdere og ambitioner om at være

den bedste på markedet

Af Søren Malmose

Selv om hele stålbranchen sammen med resten af Danmark har befundet

sig midt i en økonomisk krise, har der ikke været stille i Lemvigh-Müllers

armeringsafdeling.

- Vi har haft utrolig mange forespørgsler fra kunder, der ønsker, at vi giver tilbud

på deres forskellige projekter, så man kan sige, at der har været mange åbninger.

Desværre er mange af dem dels blevet bremset af bankerne, som ikke vil yde

finansiering og dels tror jeg også, at en række projekter er blevet stillet i bero,

til priserne har nået bunden – og man kan være sikker på, at man opnår den

bedste pris. Derfor er en række byggeprojekter blevet udskudt, så allerede nu

synes jeg, at man kan begynde at fornemme en ny optimisme, fortæller Maria

Steen, chef for armeringsafdelingen i Lemvigh-Müller.

I Maria Steens afdeling har man også brugt den seneste tid til holde godt øje

med markedet for at se, hvilke licitationer der bliver udbudt, og det er en fast

integreret del af ugens opgaver at holde øje med markedet.

høje krav til medarbejderne

hos Lemvigh-Müller armering er holdningen, at man skal kunne tilbyde kunden

en totalløsning og svare på alle de spørgsmål, som kunden måtte have. Og det

mener Maria Steen godt, at hun og afdelingen kan leve op til.

- Vi supplerer hinanden godt i afdelingen, og har vi en kunde, som foretrækker

spuns frem for en løsning med armeringsstål, kan vi naturligvis tilbyde dette.

Samtidig har vi ingeniører ansat i afdelingen, som altid hjælper kunden med

at finde den mest optimale løsning. I hvert enkelt tilfælde handler det om, at vi

gennem vores support og rådgivning skal finde den billigste og bedste løsning

til kunden og altid skal kunne svare på de spørgsmål, der kommer. Det kan vi,

fordi vi stiller høje krav til vores medarbejdere, og fordi vi i Lemvigh-Müller har

mange års erfaring med både at sælge armeringsstål og med hele tiden at gøre

en forskel i forhold til vores konkurrenter, fortæller Maria Steen.

vi kan også samarbejde med entreprenører fra udlandet

En af afdelingens opgaver er også at rådgive kunderne om, hvordan

prisudviklingen på stålmarkedet fungerer, så kunden har grundlag for at træffe

de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter.

- For nogle kunder kan det være svært at forstå de mekanismer, der er med til

at bestemme, hvordan stålværkerne fastsætter deres priser, og det er en af

vores opgaver at hjælpe med at forklare dette for kunderne. Samtidig skal vi

også rådgive om stålets kvalitet og sikre, at det lever op til de krav, der stilles,

der hvor det skal bruges, understreger Maria Steen.

hos Lemvigh-Müller arbejder man også konstant på at videreudvikle produkter,

så der konstant kommer alternativer til de eksisterende produkter.

- Det ligger i vores værdikoncept, at vi skal være nytænkende, og derfor er

udvikling af produkter et område, der betyder meget – lige som det betyder

meget, at vi hele tiden afprøver nye salgskanaler i et marked, der konstant

forandrer sig. En af de tendenser, som vi eksempelvis oplever i tiden, er, at et

stigende antal udenlandske entreprenører vinder byggeprojekter i Danmark – og

her kan vi også tilbyde vores kompetencer, selv om det foregår på andre sprog

end dansk, tilføjer hun.

Afdelingschef Maria Steen kan tilbyde kunderne en totalløsning på

armeringsområdet.


Lemvigh-Müller har leveret armeringsstålet til fundamenterne til de store havvindmøller ved Sprogø.

armeringskompetencer i lemvigh-müller

Lemvigh-Müller råder over Danmarks største lager af armeringsstål.

Sortimentet består af alt inden for stænger, bøjler, svejste armeringsnet

og rullenet, samt diverse tilbehør. Vi kan desuden tilbyde tildannet

armeringsstål, færdigsvejste armeringer og specialnet efter opgave.

Det lagerlagte sortiment, som er Danmarks ubetinget største, består af

både stænger, coils og svejste og galvaniserede net samt bindetråd og

bistål – 180 varenumre, som kan leveres fra dag til dag. Derudover er vi

leveringsdygtige i et stort tilbehørsprogram af afstandsholdere i stål og plast,

montagebøjler/hønseringe, KT-stole og Lenton koblinger. Levering direkte

fra stålværk er også mulig i kundespecifikke formater eller kvaliteter – og

vi hjælper selvfølgelig gerne med at finde den helt rigtige løsning eller

producent i forhold til opgaven.

Når det gælder klip og buk, kan Lemvigh-Müller også levere armeringsstål

klar til binding og placering i formen. Tildannelsen sker efter de gældende

danske regler, og armeringsprodukterne fremstilles på baggrund af

kundernes bukkelister, som Lemvigh-Müller i øvrigt også, efter særlig aftale,

kan være behjælpelige med at udarbejde.

Som den eneste leverandør i Danmark kan Lemvigh-Müller tilbyde svejsefri

rullenet, som er skræddersyede til opgaven i op til 18 meters bredde med

stangtykkelser på mellem 10 og 32 mm og maskebredder mellem 50 og

400 mm.

Foto: Sund & Bælt

agenda MAJ 2010

07

polen

I Swinoujscie i Polen har Lemvigh-Müller en bukke- og klippestation, som

blev stillet op på ganske få måneder, og som er flytbar til et andet sted,

hvis det skulle være mere optimalt. Stationen i Polen har allerede leveret

en stor mængde armeringsstål til fundamenterne i havvindmølle-parker og

er et supplement til den eksisterende kapacitet i helsinge.

Stationen ligger strategisk i forhold til bygningen af Fehmern-broen og andre

store opgaver i området.

helsinge

I helsinge producerer man færdigsvejste elementer og rullenet.

Ligeledes laver man tildannet armeringsstål og funderingsrør og koblinger.

tønder

I Tønder kan man lave armeringsnet med en bredde på op til 3,30 m. Netop

de større net er blevet mere og mere efterspurgte, da de større net giver

færre stød, og dermed bruger man mindre mængder stål.

I Tønder er man meget fleksible og kan lave små serier, da produktionen

nemt kan omstiles.

Ønsker du at vide mere om lemvigh-müllers armeringsområde, er

du velkommen til at kontakte os på tlf. 3695 1001 eller 3695 1200. du

kan også læse mere om ståldivisionen på www.lemu.dk


agenda MAJ 2010

08

bearbejdningen

KLARER MAN I SKJERN

Som noget nyt kan Lemvigh-Müller også tilbyde kunderne at få lavet gevindhuller og aflange

huller på det fuldautomatiske bore- og saveanlæg i Skjern. Kunderne kan desuden

se frem til en række mindre temadage i løbet af året, hvor de får mulighed for at komme på

besøg op opleve, hvordan anlægget fungerer

Af Søren Malmose

hos Lemvigh-Müllers bearbejdningscenter i Skjern råder man over et

fuldautomatisk bore- og saveanlæg fra det italienske firma Ficep. Anlægget

blev taget i drift i begyndelsen af marts 2009 og er en naturlig opgradering af

de eksisterende kompetencer i Skjern, hvor man også er kendt for at kunne

slyngrense og prime stål for kunderne.

- Da vi skulle udskifte vores tidligere saveanlæg, var det oplagt at opgradere

anlægget til et nyt fuldautomatisk anlæg, der udover at kunne save også

kunne bore og opmærke stålemnerne mere præcist, end man kan gøre det

manuelt. Det er en opgave, som ofte tager meget lang tid, hvis det skal gøres

manuelt, og beregninger viser, at de fleste kunder kan spare penge ved at

outsource en sådan opgave til os, fortæller afdelingschef Carsten Andersen.

Tilbagemeldingerne fra kunderne har da også været positive.

- Mange af vores kunder er blevet overraskede over, hvor præcise hullerne

er boret, og hvor nøjagtige opmærkningerne på stålet er. Det gør det meget

nemmere, når stålet skal svejses eller boltes sammen ude på byggepladsen,

da man kan være sikker på, at hullerne sidder præcis, hvor de skal, tilføjer

Carsten Andersen.

Flere nyheder i skjern

Som noget nyt kan Ficep-anlægget nu også klare opgaver, hvor der skal fræses

aflange huller og laves gevindhuller, hvilket har været et ønske fra en del kunder.

Samtidig har bearbejdningscenteret fået tilknyttet Peter S. Pedersen som fast

konsulent. han skal være med til at udbrede kendskabet til de kompetencer,

som Skjern råder over.

Fotos: Palle Peter Skov


- Min opgave bliver at besøge nye og eksisterende kunder i hele landet for at

gøre dem opmærksomme på de muligheder, vi har for både at slyngrense, prime

og bore på et og samme sted. Det er noget, som kan være med til at spare

tid for kunderne. Internt vil jeg også være med til at sørge for, at der overalt i

Lemvigh-Müller er et udbredt kendskab til, hvad vi kan i Skjern, så alle kunder

får mulighed for at bruge os, fortæller Peter S. Pedersen.

alt i en proces

I Skjern ved man, at en del kunder har behov for både slyngrensning og priming,

inden emnerne skal til boring og savning, og det har man derfor taget højde

for i indretningen af hallen.

- Anlægget er konstrueret, så stålemnerne kan køre fra slyngrensningsanlæggene

og direkte hen til den videre bearbejdning i bore- og saveanlægget, uden at

man manuelt skal flytte stålet fra den ene ende af hallen til den anden. Det gør

håndteringen nemmere og sparer tid, forklarer Carsten Andersen.

hver enkel bore- og saveopgave er forskellig, og ud fra kundens CAD-tegning

eller data genereres der et program, som maskinen borer eller saver efter.

service 24 timer i døgnet

Det er ikke tilfældigt, at Lemvigh-Müller netop valgte at købe et anlæg fra

Ficep, da kompetencerne skulle opgraderes i Skjern.

- For os var det afgørende, at vi har mulighed for at få service på anlægget inden

for to timer, hvis noget går i stykker. Da Ficep har andre maskiner i Danmark,

agenda MAJ 2010

09

Fotos: Claus Kunckel

Det fuldautomatiske bore- og saveanlæg i Skjern er placeret, så stålet kan køre direkte fra slyngrensning til den videre bearbejdning på anlægget. Det gør

håndteringen mere enkel og sparer tid.

kan vi være sikre på, at der hurtigt kommer en tekniker og afhjælper eventuelle

problemer, så vi kan nå at indhente den tid, som vi mister ved et driftsstop.

Netop det er afgørende, da vi ikke må forstyrre vores kunders produktion ved

ikke at levere det bearbejdede stål til tiden, fastslår Carsten Andersen.

hos Ficep er der desuden en døgnbemanding, der sikrer, at såfremt der opstår

udfordringer med programmeringen til særlige opgaver, så kan Ficep overtage

computeren og fjernestyre programmeringen fra deres hotline-central.

Fakta om anlægget

Skjerns fuldautomatiske bore- og saveanlæg er CNC-styret og kan udover

bore og save også opmærke emner. Anlægget kan håndtere bjælker

med længder på op til 18 meter og kan i alle bjælker bore gennem op

til 100 mm og en diameter på 50 mm. Opmærkningen er med til at gøre

sporbarheden nemmere.

vil du vide mere?

hvis du mener, at kompetencerne i Skjern kan lette din hverdag, eller vil

du besøge os med din Lemvigh-Müller kontaktperson, er du velkommen

til at kontakte afdelingen på tlf. 3695 5820. I løbet af 2010 vil der også

komme tilbud om temadage, hvor mindre grupper af kunder vil få mulighed

for at se de forskellige anlæg i funktion.


agenda MAJ 2010

010

tæt på stålværket

Jævnlige optimeringsmøder med stålværket, der leverer det meste af det stål, som JKF

Industri bruger, giver dem nogle unikke muligheder for at få udviklet særlige stållegeringer,

der passer perfekt til deres produktion. Det giver større tilfredshed, færre reklamationer

og sparer virksomheden penge – og det er blot nogle af de fordele, som det nære

samarbejde med stålværket kaster af sig


agenda MAJ 2010

011

Fotos: Lars Holm


agenda MAJ 2010

012

Hos JKF Industri A/S lytter man meget til medarbejdernes input, når der skal holdes møde med det svenske stålværk og Lemvigh-Müller. Her ses disponent

Hans Jørn Skousgaard (tv.) og Hans Jørgen Sand, begge JKF og Brian Arnholm Alexis (th.).

Af Søren Malmose

To gange om året får JKF Industri A/S i Als tæt på hadsund besøg

af repræsentanter fra det svenske stålværk SSAb. Sammen med

nøglemedarbejdere fra Lemvigh-Müller besøger de virksomheden for blandt

andet at sikre sig, at JKF får mulighed for at give feedback på stålkvaliteten,

emballagen og andre ting, der betyder noget i hverdagen for virksomheden,

der beskæftiger ca. 145 medarbejdere. JKF er en del af Cimbria koncernen og

er primært kendt for at producere komponenter til proces-ventilationsanlæg,

hvor størstedelen af produktionen ender i udlandet. Produkterne er

efterspurgte i en stor række forskellige brancher inden for eksempelvis

træbearbejdning, landbrug, plast-, papir- og tekstilindustri, metalbearbejdning

og medicinalindustrien. hos JKF er der høje krav til kvalitet, og reklamationer

er ikke noget, man bryder sig om – og netop derfor er optimeringsmøderne

med det svenske stålværk og Lemvigh-Müller vigtige.

input fra medarbejderne

På møderne deltager der altid ingeniører fra SSAb, som ofte kommer med

konkrete ideer og forslag til forbedringer hos JKF. På et af møderne kom en af

de svenske ingeniører eksempelvis med et forslag om, at man kunne gå ned i

millimeter-tykkelsen på nogle af produkterne for den måde at spare vægt og

gøre produktet billigere.

- Det stål, som SSAb foreslog som erstatning, var af en sådan kvalitet, at

selvom det var en del tyndere, så var styrken lige så god på det stål, som vi

plejede at anvende. Den ide tog vi til os med det samme, og det har sparet os

penge, fortæller disponent hans Jørn Skousgaard fra JKF.

På møderne bliver input fra medarbejderne også vendt med SSAb, og i langt de

fleste tilfælde kan man hurtigt og nemt løse de udfordringer, der måtte være.

- hos JKF gør vi meget ud af, at vores egne ingeniører og konstruktører skal have

mulighed for at komme med input til møderne, hvis de synes, at der er noget, der

kan gøres anderledes. Derfor er det en fordel, at SSAb introducerer os til nye

kvaliteter og produkter, som måske egner sig bedre til vores produktion. Men

vi taler også om de ulemper, som vores medarbejdere oplever, hvis stålværket

skifter til en ny type emballage eller placerer deres mærkater på en anden

måde, forklarer hans Jørn Skousgaard.

Forecasts med muligheder

Det er ikke kun de halvårlige møder med det svenske stålværk, der gør, at JKF

har et særligt forhold til deres stålleverandør. Da JKF laver et årligt overslag

– et såkaldt forecast – over hvor meget og hvilke typer stål de regner med at

bruge i det kommende år, giver det dem nogle helt andre muligheder.

- JKF afleverer hvert år nogle meget detaljerede forecasts over, hvad de

forventer at bruge i hver enkelt måned. De tal får stålværket med det samme

adgang til, så det har mulighed for at planlægge deres produktion meget


mere optimalt. For SSAb er det naturligvis en stor fordel, at de ret præcist

ved, hvilken tonnage kunden vil aftage. Det skaber desuden en loyalitet og

kontinuitet og vigtigst af alt, er det, at det afspejles i den pris, som vi køber

stålet til. Kan man aflevere forecasts, får vi en anden pris, end hvis en kunde

løbende bestiller små mængder i løbet af året. Derfor er det en fordel, når man

som virksomhed har mulighed for at lave denne slags detaljerede forecasts til

os og stålværket, fortæller brian Arnholm Alexis, Lemvigh-Müller.

grossisten købte lageret

JKF har gennem mange år købt stål gennem Lemvigh-Müller, og det betyder, at

der løbende gennem årene har været en udvikling i samarbejdet. En af de ting,

som hans Jørn Skousgaard beskriver som en af de mere væsentlige ændringer

var, da Lemvigh-Müller i 1996 købte JKF’s lager af coils og plader.

- Dengang var tiderne anderledes, og vi havde et stor lager af stål i vores haller,

som vi så løbende brugte af. Det betød, at vi havde en større kapitalbinding i stål

og for at frigøre kapital, så vi kunne koncentrere os om vores kernekompetencer,

som er at producere, valgte vi at lade Lemvigh-Müller overtage vores stållager

og sørge for vores fremtidige stålindkøb. Det var en god beslutning, som

har sikret os, at vi altid har det stål til rådighed, som vi skal bruge. Gennem

jævnlige disponeringsmøder aftaler vi, hvor meget vi skal have leveret fra gang

til gang, forklarer hans Jørn Skousgaard, om samarbejdet, som han betegner

agenda MAJ 2010

013

som fantastisk – ikke mindst fordi det bygger på 100 pct. tillid til hinanden.

- Samtidig skar vi også antallet af leverandører ned fra 90 til omkring 10 og

fik skabt en enorm forenkling, der gjorde mange ting meget nemmere. Det er

tidskrævende at have kontakt til så mange leverandører og de mange forskellige

fakturaer, var en omkostningstung post, tilføjer han.

om jkF industri a/s

JKF blev grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen og er i dag

en moderne og international industrivirksomhed – og en del af Cimbria

koncernen. hovedsædet er stadig i Als ved hadsund, men i dag findes

der fabrikker i både Polen og Malaysia, og et datterselskab i Singapore

står for salg og projektering på dette marked.

JKF udvikler, producerer, markedsfører og sælger komponenter til

procesventilationsanlæg til udvalgte industrityper og markeder.

Målsætningen er konstant at være på forkant med udviklingen, følge med

i kravene fra myndighederne og holde sig ajour med kundernes ønsker

og krav. På den måde sikrer JKF et anlæg, der ikke blot overholder alle

standarder, men som også er med til at sætte nye.

Læs mere på www.jkf.dk


agenda MAJ 2010

014

Ny OG MERE SMIDIG

salgsproces

Kunder med behov for større aftaler på rustfrit stål og metaller vil fremover opleve en

mere effektiv salgs- og forhandlingsproces. Indkøbere og sælgere har nemlig sat sig ved

samme bord i Lemvigh-Müllers ståldivision

Morten Glud (tv.) er indkøbschef hos pladebearbejdningsvirksomheden Aage Østergaard og har dermed ansvaret for, at pris og kvalitet harmonerer i

indkøbsprocessen. Her får han en snak Lemvigh-Müllers indkøbs- og markedschef på rustfrit stål og metaller, Henrik Seierø. De to har et godt samarbejde omkring

blandt andet rustfrit stål til Aage Østergaards mangeartede opgaver.

Af Birgitte Friedrichsen

Den økonomiske krise er på alles læber og i alles tegnebøger. Men i lighed

med mange andre virksomheder, bruger Lemvigh-Müller de svære tider til

at skrotte gamle vaner og bygge en helt ny organisation op – en organisation, som

kun rummer de arbejdsgange, der skaber værdi for kunderne. Den nye strategi

fører betydelige forandringer med sig, og kunderne vil mærke dem positivt ved

at Lemvigh-Müller udnytter medarbejdernes viden og kompetencer endnu bedre.

indkøbere skal sælge

I ståldivisionen betyder ændringerne blandt andet, at kunder med behov for

mere specielle ståltyper oftere vil møde en indkøber i selve salgsprocessen.

- Når det gælder vores storforbrugende kunder inden for f.eks. rustfrit stål,

aluminium, kobber eller andre metaller, er det vigtigt, at sælgeren fra Lemvigh-

Müller er særligt kompetent inden for netop dette område. Og den mest


kompetente vil typisk være den, som også har kontakten til stålværkerne, dvs.

indkøberen, fortæller indkøbs- og markedschef for rustfrit stål og metaller,

henrik Seierø om baggrunden for at give indkøberne en salgsfunktion.

positive reaktioner

En af de produktchefer, som er blevet udstyret med en salgskasket, og som

til dagligt ellers beskæftiger sig med indkøb af aluminium og metaller, er

Karsten Poulsen.

- Det er en utrolig spændende udfordring at skulle i marken og møde kunderne

personligt. Jeg har en stor viden omkring aluminium, og den oplever jeg, at

kunderne sætter pris på, når de skal forhandle med os om større aftaler på

aluminium eller i det hele taget udvikle deres virksomhed inden for produktet,

forklarer han.

kunder profiterer

Karsten Poulsen har i forbindelse med sin salgsfunktion besøgt Weissenborn

i Vejle, som er leverandør af rør- og pladebearbejdning inden for blandt andet

aluminium. Direktør Peter Møller fortæller om samarbejdet:

Fotos: Birgitte Friedrichsen

Hos Weissenborn i Vejle er man specialister i bearbejdning af plader og rør

af stål, rustfrit stål og aluminium til færdige komponenter og konstruktioner.

Virksomhedens direktør, Peter Møller (th.), er glad for, at Lemvigh-Müllers

produktspecialist på aluminium, Karsten Poulsen, nu også deltager i

salgsprocessen inden for hans kompetenceområde.

- Det giver samhandlen et løft, når der kommer en specialist ud. Vi får en

meget kompetent diskussion omkring vores behov, og så er det dejligt, at

beslutningskompetencen også følger med, fortæller direktøren, der i lyset af

denne positive strukturændring sagtens kan forestille sig at udvide samhandlen

med Lemvigh-Müller.

Også Morten Glud, som er indkøbschef hos stålbearbejdningsvirksomheden

agenda MAJ 2010

015

Aage Østergaard bekræfter ligeledes fordelene ved Lemvigh-Müllers nye

struktur.

- Vi har længe gjort brug af indkøberne i salgsprocessen, så for os er

fremgangsmåden ikke helt ny. Men det er en optimal strategi, fordi man som

kunde er tættere på værkerne og beslutningsprocesserne. Samtidig er det en

fordel, at jeg som indkøber sidder over for en tilsvarende indkøber fra Lemvigh-

Müller. Langt hen ad vejen tænker vi ens, og selvom vi på nogle områder ikke

kan have de samme interesser, så er der dog en forståelse for hinandens

interesser og samhandelsbetingelser, fortæller indkøbschef Morten Glud.

Fordel for kunder

Indkøbernes salgskasket er ikke en nyhed, som står alene. Således er også tre

specialsælgere, som tidligere hørte under ståldivisionens salgsafdeling, flyttet

til indkøbs- og markedsafdelingen. Dermed sidder parterne ved samme bord

og kan dele viden om alt fra kundesegmenter til markeds- og prisudvikling. En

af dem er specialsælger på rustfrit stål, henrik Greising.

- Det er en rigtig god ide at rive murene mellem salg og indkøb ned. Dels

fremstår jeg som sælger på større tonnager af rustfrit stål mere kompetent, fordi

jeg sidder sammen med meget vidende indkøbere, og dels kan jeg hurtigere

oplyse kunderne om priser, leverings- og forhandlingsmuligheder, fordi jeg

med indkøberne ved siden af, er et skridt tættere på værkerne, fortæller han.

Direktøren fra Weissenborn supplerer:

- Jo flere led information og viden man skal igennem, desto større er

sandsynligheden for, at noget bliver tabt, fortæller Peter Møller om de fordele,

han ser ved at være i kontakt med beslutningsdygtige sælgere/indkøbere, som

er i direkte kontakt med værkerne.

vi udnytter vores specialviden

Tidligere var det Lemvigh-Müllers sælger med fast tilknytning til en kunde, som

solgte alle produkterne fra Lemvigh-Müllers store sortiment, uanset hvilke og

hvor meget, det drejede sig om.

- Sådan skal det i store træk stadig også være, for det er de fast tilknyttede sælgere

i salgsafdelingen, der skaber og opretholder de gode relationer til vores kunder

og ikke mindst baner vejen for kryds- og mersalg på tværs af divisionerne. Men

i de tilfælde, hvor kundernes sædvanlige sælgere kommer til kort på specielle

produkter, indkøbsmuligheder, prisudvikling m.m. skal de tage vores specialister

med til forhandlingen med kunden, eller måske i sidste ende helt overdrage salget til

indkøb/marked, lyder det fra henrik Seierø, der forventer sig meget af samarbejdet

mellem det nu mere proaktive indkøb/marked og den øvrige salgsorganisation i

fremtiden.

Også på de øvrige stålområder arbejdes der på en sammensmeltning af salgs-

og indkøbsfunktionerne.


agenda MAJ 2010

016

Bo Theilgaard (tv.), Marc Techen og Ole Saxman (th.) er en del af Lemvigh-Müller Steel Trade.

LEMVIGh-MüLLER steel trade

Nyt indsatsområde, der understøttes af både salg og indkøb, er blevet lanceret. Kunderne,

der efterspørger kvartoplader, kan se frem til mere fleksibilitet og flere fordele – og kan

blandt andet købe værktøj og el-teknik hos samme leverandør

Af Søren Malmose

Lemvigh-Müllers værdigrundlag er en af værdierne, at vi skal være

I nytænkende. Det er noget, som Lemvigh-Müller konstant prøver at

efterstræbe, og med en ny intern organisationsstruktur har flere spændende

tiltag set dagens lys i ståldivisionen. Et af dem er Lemvigh-Müller Steel Trade,

som et af de nye indsatsområder er blevet døbt. Ideen bag det nye område er

i al sin enkelhed at give blandt andet kontraktkunder med et stort forbrug af

kvartoplader en mulighed for at vælge en ny leverandør. Kunderne, som Lemvigh-

Müller har rettet fokus mod, hører primært hjemme i vindmølleindustrien, blandt

flammeskærende underleverandører og kedelbyggere. Og det er dette segment,

som kan trække på Lemvigh-Müllers afdeling, der kombinerer kompetencer

inden for salg og indkøb i én og samme afdeling.

- Vi er i øjeblikket i fuld gang med at undersøge markedet og etablere

samarbejde med både europæiske og oversøiske leverandører, der kan

levere det, som vi efterspørger. Jeg regner med, at vi lander på omkring seks

leverandører, og det bliver en fordel ikke mindst for vindmølleindustrien, som

kommer til at opleve mere fleksibilitet på markedet, fortæller Marc Techen,

der står i spidsen for Lemvigh-Müller Steel Trade.

vi kender behovene hos kunder og leverandører

Steel Trade ser det som sin opgave at være en kompetent sparringspartner

og specialist, der udover at kunne tilbyde gode priser også kan give kunderne

en række andre fordele.

- Vi kan tilbyde bearbejdning af plader, der skal skæres, slyngrenses eller

Foto: Claus Kunckel

primes, og vi kan tilbyde en logistikløsning med levering på aftalt sted og

aftalt tidspunkt. ydermere kan vi tilbyde SCM-løsninger, der tager højde for

den enkelte kundes behov og krav, fortæller Marc Techen.

For at tilføre kunderne mest mulig værdi består afdelingen af seks personer, som

kommer fra både salg og indkøb, og som også har solid erfaring fra stålværkssiden.

- Den unikke sammensætning af en afdeling med stort markedskendskab og

erfaring gør, at vi kan træffe hurtige beslutninger, og med medarbejdere fra salg

og indkøb kender vi både kundernes og leverandørernes behov, understreger

indkøbs- og markedschef Ole Saxman.

markedet er præget af konkurrence

Marc Techen, der har skiftet kasketten som regional salgschef i nord ud med ansvaret

for Lemvigh-Müller Steel Trade, er godt klar over, at der er meget konkurrence på

markedet, men forventer alligevel gode resultater med kvartopladerne.

- Den gode kommunikation mellem indkøbere og sælgere og vores interne

rapporteringssystem giver os en enestående mulighed for at komme ind og

påvirke markedet og give kunderne nogle gode solide alternativer til, hvad de

har i dag. Vi ser desuden også store muligheder inden for energimarkedet,

hvor der bruges mange kvartoplader og ligeledes muligheder med at tilbyde

logistikløsninger, hvor vi følger med kunden og leverer stål i andre lande, hvis

der er behov for det. En af vores forcer er iøvrigt også, at vi kan tilbyde kunderne

at levere værktøj, kabler og meget meget andet sammen med kvartopladerne

– og det er unikt, vurderer Marc Techen.


LEMVIGh-MüLLERS NyE

stålvurdering

Af Michael Christensen

Som det ses af grafen, nåede priserne bunden

i 4. kvartal 2009 for at stige svagt i 1. kvartal

2010. Derfra har det været en regulær kamp

imellem et for lille udbud og et lidt større

behov. Dette større behov er generelt set en

positiv ting, men har alt i alt afstedkommet

denne første prisstigning. Prisstigningerne ser

ud til at fortsætte i 2. kvartal ud fra følgende

betragtninger:

For det første stiger malmpriserne formodentlig

voldsomt pr. 2 kvartal (op til 90 pct. – og de afregnes i dollar). Mange

andre råvarer oplever samme tendens – bl.a. nikkel.

For det andet gør den voldsomme stigning i dollarkursen, som vi har set siden

januar, effekten af punkt 1 større for landene, som afregner i Euro. For det

tredje gør den historisk svage Euro samtidig, at importen til EU-området ikke er

tilstrækkelig stor til at få leveringstiderne ned. Fjernøsten vil hellere sælge til alle

andre i dollar end til Europa i euro. En sidste faktor er, at fra nye ordre bestilles,

til de leveres, går der nu typisk 10-12 uger imod 6-8 uger i slutningen af 2009.

lad være med at spekulere

De europæiske stålværker advarer os nu om voldsomme stigninger fra det

nuværende niveau i området af 500-750 kr./ton, og det seneste er, at de

agenda MAJ 2010

017

Svagt stigende forbrug ser ud til at give stigende stålpriser i 2. kvartal 2010. Lemvigh-Müller

kommenterer her udviklingen og kommer med et kvalificeret bud på prisudviklingen i 2. kvartal

Prisudsvingene på stål har historisk set været store, men i det seneste år har de været særligt voldsomme.

største værker er begyndt at trække tilbud tilbage. Kunder, som ikke har fået

nye leveringer siden januar 2010, vil derfor opleve stigninger i området af

minimum 800-1.500 kr./ton. (Rustfrit imellem 5.000-8000 kr./ton).

Derfor foreslår vi stadig, at man ikke spekulerer, men ser sine egne reelle

nettobehov (råvarelager + iordreværende - forecast) igennem og dækker sig

ind indtil 2. kvartal – maksimalt for direkte værkskunder, frem til august/

september måned. Det 3. kvartal er fortsat et kort kvartal, hvor alt stadig kan

ske på grund af de meget specielle forhold om prisdannelsen (valutakurserne)

og den lange ferieperiode.

markedsinformations møder i maj

Uden at skulle drage paralleller til stålkrise nr. 2 i foråret 2008 (se graf) var alle

de signaler, som omtales nu også grobunden for de voldsomme prisstigninger,

vi så starte i april 2008. Eneste forskel er, at vi i 2008 alle så et stort og

stigende stålforbrug. Det ser vi ikke i dag, og derfor er vi lidt tvivlende overfor

de stigninger, som vi oplever lige nu.

Derfor hold armene inde i bussen – accepter de prisstigninger som verden

giver i 2. kvartal – få dem indkalkuleret i jeres produkter og lad os se, hvordan

det udvikler sig i 3.og 4. kvartal 2010.

Da ikke alt kan underbygges så kortfattet, vil vi forsøge at uddybe ovenstående

og tage udgangspunkt i dagssituationen på de kommende Markedsinformations

møder, der sandsynligvis finder sted ultimo maj.


Ny SCM-AFDELING SKAbER

værdi For kunderne

Af Søren Malmose

Lemvigh-Müllers nye SCM-afdeling har set dagens lys under den nye division

Industriteknik. Afdelingen, der består af et kompetencecenter på otte personer

fordelt over hele landet, har mange funktioner og får blandt andet til opgave at

integrere Lemvigh-Müller i de største industrikunders forsyningskæde. Det skal

ifølge Anders Gram, der er chef for den nye afdeling, ske gennem en række konkrete

aktiviteter, som ikke alle bliver ført ud i livet her og nu, men som på længere sigt

får afgørende indflydelse for hele salgsarbejdet og indgangen til kunderne.

- Den nye enhed skal udfylde en konsulentrolle for hele Lemvigh-Müller og

være med til at styrke det regionale salg. Man kan sige, at vi er en form

for hjælpeværktøj eller supportafdeling, som man kan trække på, når der

eksempelvis er behov for hjælp til at lukke aftaler eller udbud om større kunder.

Det kan også være, at vi skal hjælpe en region med at betjene kunder, der

måske har ønsker om analyser eller viden, der ligger ud over det, som man

umiddelbart kan levere, fortæller Anders Gram.

Fokus på kundens behov

Afdelingens opgave bliver i høj grad også at sætte mere fokus på de større

industrikunder og deres skiftende behov i et marked, der konstant forandrer

sig. En af kæphestene for Anders Gram er, at Lemvigh-Müller ikke blot skal

ses som en komponentleverandør, men som en samarbejdspartner, der kan

tilbyde et stort udbud af kurser, logistikløsninger og LMe-lagerstyring – for blot

at nævne nogle få muligheder. Derfor er det heller ikke planen, at kundemøder

skal afholdes på traditionel vis.

18

Lemvigh-Müllers nye SCM-kompetencecenter sætter fokus på industrien og skal være med

til at skabe værdi for kunderne blandt andet gennem analyser og hjælp til rationaliseringer

- Ideen er, at vi kort vil fortælle kunderne om vores nye kompetencer og

organisationsstruktur. Dernæst er papiret blankt – forstået på den måde – at

vi skal bruge mødet til at finde frem til præcis de behov og ønsker, som den

enkelte kunde har i forhold til os. Det skal åbne vejen for at byde ind med for

eksempel analyser og forslag til rationaliseringer af kundens indkøb. På den

måde kan man sige, at vi kommer til at fungere som konsulenter, der hjælper

med at identificere muligheder for kunden, konstaterer han.

Forberedt på nye krav

Medarbejderne i afdelingen er godt klar over, at de mange planer ikke kan

føres ud i livet på en gang, og at det kræver et godt samarbejde med Lemvigh-

Müllers salgskorps.

- Fremover skal vi levere løsningsorienteret salg ud fra en SCM-filosofi og

derved også sælge nye kompetencer til eksisterende kunder. Kundernes krav til

os bliver konstant skærpet, og der er meget store krav til, at vi kan dokumentere

den værdi, som den enkelte kunde får ved at vælge Lemvigh-Müller som deres

foretrukne leverandør. I forlængelse af dette skal vores sælgere ikke blot

sælge det, som de er vant til, men de skal have sanserne åbne for, om der sker

forandringer hos kunden – eksempelvis automationstiltag, nye sourcing- og

indkøbsstrategier. her skal den nye SCM-organisation blandt andet supportere

Lemvigh-Müllers regionale salg, så hvis en sælger ikke umiddelbart kan svare

på et spørgsmål, kan vedkommende lynhurtigt henvise til en af kollegerne

i SCM-afdelingen, som kan hjælpe kunden videre. På den måde fremstår


Foto: Claus Kunckel

Er du interesseret i at vide mere om afdelingen og de muligheder den

tilbyder dig, er du velkommen til at kontakte SCM-chef Anders Gram for

at høre mere på tlf. 3695 4590

Lemvigh-Müller som en samlet virksomhed med det primære mål at konstant

at skabe merværdi for vores kunder, forklarer Anders Gram.

nye leveringsmuligheder i fremtiden

SCM-organisationen har stor fokus på at skabe en helhedsforståelse for

kundens værdikæde. Det skal ske ved at gøre kundens hverdag nemmere ved

blandt andet at levere mere enkelt og strømlinet til kundernes varemodtagelse.

- Vi vil arbejde i retning af at kunne tilbyde muligheden for at sende alle linjer i

en ordre i en samlet forsendelse til kunden, som både indeholder de relevante

certifikater og en samlet faktura med informationer om de varer, der eventuelt

er i restordre, og som er bestilt hjem, tilføjer han.

Ifølge Anders Gram vil man også se på mulighederne for, at nogle kunder selv

kan hente deres varer med lastbiler på vores centrallagre og på muligheden for

at flytte med kundernes produktion til udlandet, som man har gjort med Lemvigh-

Müllers bukkestation i Polen.

19


salgsafdelinger

randers skjern aalborg thisted

3695 1000 3695 5801 3695 6701 3695 6901

odense kolding esbjerg rødekro

3695 4710 3695 5510 3695 6401 3695 6600

københavn holbæk

3695 1200 3695 4501

produktionsenheder

brøndby skjern randers helsinge tønder

3695 1305 3695 5820 3695 1000 3695 1303 7472 2755

www.lemu.dk


agenda

2010/05 stål

lemvigh-müller armering

klar til opsvinget

s3 kompetente kvindelige

ledere i stålbranchen

s6 s10

tæt på stålværket

More magazines by this user
Similar magazines