29.07.2013 Views

Marts, april og maj 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

Marts, april og maj 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

Marts, april og maj 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sidste stop er Vigeslev Kirkes værested, hvor<br />

til Vigerslev Kirke. Her får vi en rundvisning<br />

af ca. en time <strong>og</strong> et kvarters varighed.<br />

Jesuskirken er bygget med de gamle italienske<br />

katedraler som forbillede, dens dæmpede<br />

belysning <strong>og</strong> rigt udsmykkede indre minder<br />

på ingen måde om Vigerslev, <strong>Næstelsø</strong> eller<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke, men derimod om en<br />

sydeuropæisk katolsk katedral.<br />

Med inspiration fra mange gamle sydlige kirker,<br />

arkitekt Dahlerups fantastiske evner <strong>og</strong><br />

Brygger Carl Jacobsens kærlighed for kristendommen<br />

<strong>og</strong> kunsten, skabtes Jesuskirken,<br />

som den i dag kan ses på toppen af Valby<br />

bakke.<br />

Ikke alene bygningen <strong>og</strong> dens udsmykning<br />

gør Jesuskirken til n<strong>og</strong>et specielt. Carl Jacobsen<br />

krævede at kirken skulle genlyde af smuk<br />

musik <strong>og</strong> kirken huser et af nordens bedste<br />

orgler bygget af Aristide Cavaillé-Coll.<br />

4<br />

vi skal drikke kaffen <strong>og</strong> nyde et stykke lagkage.<br />

Værestedet er et tilbud til byens alkoholikere<br />

<strong>og</strong> misbrugere. Her kan de få et måltid<br />

mad <strong>og</strong> en snak. I Værestedet er der åben<br />

samtalegruppe hver 14. dag <strong>og</strong> cafegudstjeneste<br />

ca. en gang om måneden. Denne tirsdag<br />

eftermiddag har de åbnet dørene for os.<br />

Vi regner med at være tilbage ca. kl. 17.30,<br />

men der tages forbehold for forsinkelser pga.<br />

myldretid eller andre uforudsete ting.<br />

Tilmelding til turen til s<strong>og</strong>nepræst Mette<br />

lund larsen hougaard på tlf. 55 54 00 25 eller<br />

på mail mll@km.dk senest den 20. <strong>april</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!