29.07.2013 Views

Marts, april og maj 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

Marts, april og maj 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

Marts, april og maj 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Marts</strong>, <strong>april</strong> <strong>og</strong> <strong>maj</strong> <strong>2011</strong><br />

<strong>Næstelsø</strong> & M<strong>og</strong>enstrup


kÆrligHeder detaljer<br />

Når vi mister, bliver det tydeligt at kærlighed<br />

er detaljer. At det er de små dagligdags ting vi<br />

savner mest <strong>og</strong> har sværest ved at undvære.<br />

Det gør os naturligvis sårbare <strong>og</strong> hudløse.<br />

N<strong>og</strong>en gange siger vi mennesker de mest<br />

dumme ting i den bedste mening. Vi gør det<br />

måske især dér, hvor n<strong>og</strong>en har mistet <strong>og</strong> er<br />

kede af det. Ikke fordi vi bevidst ønsker at sige<br />

dumme ting <strong>og</strong> såre hinanden, men fordi vi<br />

gør os så umage for at trøste <strong>og</strong> få det andet<br />

menneskes sorg til at forsvinde. Så siger vi til<br />

ægtefællen, som lige er blevet alene: ”Nu skal<br />

du se, der går ikke så lang tid, så har du fundet<br />

en anden mand eller kone.” Eller til den<br />

svigtede: ”Bare rolig, der er andre fisk i havet.”<br />

Det er en uheldig bemærkning. For når et<br />

menneske er væk, så erfarer vi jo, at de sammenhænge<br />

vi er i, aldrig bliver de samme<br />

igen. Det gælder i et ægteskab <strong>og</strong> det gælder i<br />

en vennekreds. Hvis én af vennerne er væk, så<br />

forandres samværet en lille smule. Man standser<br />

måske op midt i maden <strong>og</strong> udbryder: ”Ej,<br />

her ville Lisbeth have sagt...” eller ”Åh, det her<br />

ville Lisbeth have elsket.” Det bliver aldrig det<br />

samme igen. Der kommer andre venner. Der<br />

kommer måske andre kærester. Og vi kan få<br />

ligeså gode venskaber <strong>og</strong> relationer.<br />

Men når et menneske dør eller forlader os,<br />

kan vi ikke bare skifte det ud med et andet<br />

som var det en bil.<br />

Heldigvis. For, som en læge engang sagde: ”Vi<br />

fødes som kopier <strong>og</strong> dør som originaler”. De<br />

mennesker, vi er, <strong>og</strong> de relationer, vi går ind i,<br />

er unikke <strong>og</strong> uerstattelige.<br />

Det er derfor, at sorgen er så vigtig en vandring.<br />

Så når vi taler med mennesker, der har<br />

mistet, behøver vi ikke arbejde så hårdt for at<br />

fjerne deres sorg. Det hverken kan eller skal vi.<br />

Vi skal tage dem ved hånden <strong>og</strong> turde vandre<br />

et stykke af vejen sammen med dem. Det lyder<br />

2<br />

paradoksalt <strong>og</strong> det er det <strong>og</strong>så. Men trøsten er,<br />

at der ingen trøst er. I sorgen mærker vi, hvad<br />

der var godt <strong>og</strong> dybt <strong>og</strong> ægte i livet. Ja, <strong>og</strong> hvad<br />

der ikke var.<br />

Og derudaf udspringer en kl<strong>og</strong>skab <strong>og</strong> en erfaring<br />

på livet, som kan berige os fremover. Hvis<br />

vi altså tør sørge. For at sørge er en langsom<br />

vandring. Det er som at træde vande. Det er<br />

som at få pålagt tonstunge vægte på hænder<br />

<strong>og</strong> fødder.<br />

At sørge er en ørkenvandring. Men hvis ikke vi<br />

tør de tørre steder i vores liv, så mister vi evnen<br />

til at dyrke frodigheden når den tid kommer.<br />

For ud af det, der var, anes konturerne af det<br />

som engang kan blive.<br />

Vi kan ikke være lykkelige, hvis ikke vi vil<br />

opleve trivialiteten, som en stor del af vores<br />

kærlighedsliv jo er fyldt af.<br />

Og det forunderlige er, at det som regel er trivialiteterne,<br />

der fylder mest, når vi mister. De<br />

store begivenheder i livet husker vi. Ja, ofte<br />

med glæde, men det er de små daglige ting<br />

vi savner:<br />

- lyden af hendes hæle i gulvet<br />

- duften af ham, når han kyssede farvel<br />

- berøringerne<br />

- øjnenes varme, når hun lo<br />

- hans rolige åndedræt på puden ved siden af<br />

Det er alt sammen usynligt for den udenfor.<br />

Men for den, der har mistet, er det som solen<br />

<strong>og</strong> månen <strong>og</strong> stjernernes gang. Det er n<strong>og</strong>et,<br />

der bare er der <strong>og</strong> netop derfor så svært at<br />

leve foruden.<br />

For kærlighed er detaljer.<br />

Jeg ønsker et rigtig vidunderligt <strong>og</strong> livgivende<br />

forår til jer alle! MLLH


tirsdagsmøder<br />

TirsdagsMøder i NæsTelsø<br />

MeNighedssal<br />

Tirsdag den 1. marts kl. 14.30<br />

Peter Moesgaard, tidligere præst ved Everdrup<br />

Kirke, fortæller om Galapagos-øerne,<br />

som han besøgte for n<strong>og</strong>le år siden. Alene<br />

det at gense Peter Moesgaard <strong>og</strong> lægge ører til<br />

hans sprudlende måde at fortælle på, bliver<br />

en fornøjelse.<br />

Kaffen koster 20 kr.<br />

Tirsdag den 5. <strong>april</strong> kl. 14.30<br />

»De dr<strong>og</strong> mod vest«. Højskoleformanden,<br />

Jens Thøsing Andersen, fortæller om den<br />

danske udvandring til Amerika <strong>og</strong> de strabadser,<br />

der fulgte med rejsen. Vi følger en<br />

bornholmer, der udrejste som ung. Jens Thøsing<br />

Andersen har for et par år siden besøgt<br />

Solvang <strong>og</strong> vil vise n<strong>og</strong>le billeder derfra, ligesom<br />

foredraget er fulgt op af billeder.<br />

Kaffen koster 20 kr.<br />

Tirsdag den 3. <strong>maj</strong><br />

Så skal vi på vores årlige udflugt <strong>og</strong> denne<br />

gang går turen til Valby. Der er opsamling<br />

følgende steder:<br />

<strong>Næstelsø</strong> Præstegård kl. 11.15. M<strong>og</strong>enstrup<br />

Brugs kl. 11.25 <strong>og</strong> busholdepladsen overfor<br />

M<strong>og</strong>enstrup Vænge kl. 11.30.<br />

Der er ikke andre opsamlingssteder end de<br />

her anførte!<br />

Når alle er kommet ind i bussen, kører vi til<br />

Valby, hvor vi har en aftale i Vigerslev Kirke<br />

kl. 13.00. Som n<strong>og</strong>le af jer ved, er det her<br />

præstens mand, Jesper, er s<strong>og</strong>nepræst.<br />

Vi spiser en sandwich eller to, hvorefter vi ser<br />

kirken, som er tegnet af arkitekt Paul Staffeldt<br />

Matthiesen <strong>og</strong> taget i brug i 1941.<br />

3<br />

Det oprindelige inventar var temmelig spartansk<br />

<strong>og</strong> dunkelt, med ferniseret trægulv <strong>og</strong><br />

mørke bænke, ligesom alterparti <strong>og</strong> prædikestol<br />

var mørkt. Orgel <strong>og</strong> klokke var genbrug<br />

fra andre kirker. Døbefonten var <strong>og</strong> er<br />

en afstøbning af den romanske Tryde-font i<br />

Skåne. Det var krigstider <strong>og</strong> Vigerslev Kirke<br />

blev kun udstyret med det mest nødvendige.<br />

Det viste sig hurtigt, at lokaleforhold til mødevirksomhed,<br />

konfirmandundervisning<br />

mm. var alt for trange. Men menigheden var<br />

indstillet på at gøre en indsats. Penge til lokaleudvidelse<br />

blev skaffet ved at sælge 50.000<br />

lodsedler á 1 kr. stykket. Da vinderen ikke<br />

blev fundet, blev gevinstens værdi inddraget<br />

i byggeriets budget.<br />

I 1964 eksploderede en stor gasbeholder<br />

i Vigerslev, ikke langt fra Vigerslev Kirke.<br />

Braget kunne høres helt ind i Københavns<br />

centrum. Vigerslev Allé blev dækket af nedfaldne<br />

teglsten <strong>og</strong> glasskår. Kirkens tag blev<br />

beskadiget, vinduerne knust, <strong>og</strong> der opstod<br />

revner i murværket, men kirken stod.<br />

To år senere ved kirkens 25 års jubilæum blev<br />

kirkens interiør udskiftet med det nuværende<br />

mere lyse <strong>og</strong> moderne inventar. Det mørke<br />

trægulv blev erstattet af et lyst stengulv.<br />

Når vi har set Vigerslev Kirke, går turen videre<br />

til Jesuskirken, som står i skarp kontrast<br />

>>


Sidste stop er Vigeslev Kirkes værested, hvor<br />

til Vigerslev Kirke. Her får vi en rundvisning<br />

af ca. en time <strong>og</strong> et kvarters varighed.<br />

Jesuskirken er bygget med de gamle italienske<br />

katedraler som forbillede, dens dæmpede<br />

belysning <strong>og</strong> rigt udsmykkede indre minder<br />

på ingen måde om Vigerslev, <strong>Næstelsø</strong> eller<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke, men derimod om en<br />

sydeuropæisk katolsk katedral.<br />

Med inspiration fra mange gamle sydlige kirker,<br />

arkitekt Dahlerups fantastiske evner <strong>og</strong><br />

Brygger Carl Jacobsens kærlighed for kristendommen<br />

<strong>og</strong> kunsten, skabtes Jesuskirken,<br />

som den i dag kan ses på toppen af Valby<br />

bakke.<br />

Ikke alene bygningen <strong>og</strong> dens udsmykning<br />

gør Jesuskirken til n<strong>og</strong>et specielt. Carl Jacobsen<br />

krævede at kirken skulle genlyde af smuk<br />

musik <strong>og</strong> kirken huser et af nordens bedste<br />

orgler bygget af Aristide Cavaillé-Coll.<br />

4<br />

vi skal drikke kaffen <strong>og</strong> nyde et stykke lagkage.<br />

Værestedet er et tilbud til byens alkoholikere<br />

<strong>og</strong> misbrugere. Her kan de få et måltid<br />

mad <strong>og</strong> en snak. I Værestedet er der åben<br />

samtalegruppe hver 14. dag <strong>og</strong> cafegudstjeneste<br />

ca. en gang om måneden. Denne tirsdag<br />

eftermiddag har de åbnet dørene for os.<br />

Vi regner med at være tilbage ca. kl. 17.30,<br />

men der tages forbehold for forsinkelser pga.<br />

myldretid eller andre uforudsete ting.<br />

Tilmelding til turen til s<strong>og</strong>nepræst Mette<br />

lund larsen hougaard på tlf. 55 54 00 25 eller<br />

på mail mll@km.dk senest den 20. <strong>april</strong>.


tirsdagsmøder<br />

(fortsat)<br />

TirsdagsMøder i M<strong>og</strong>eNsTruP<br />

MeNighedshus<br />

Tirsdag den 15. marts kl. 14.00:<br />

Vagn Birk Jensen, s<strong>og</strong>nepræst <strong>og</strong> provst for<br />

Næstved Øst, causerer over sit livs ”4 P’er”.<br />

De 4 P’er er en overskrift, der dækker over<br />

spændende oplevelser <strong>og</strong> refleksioner i forbindelse<br />

med to verdensturneer som pianist<br />

for Flensted Jensens gymnaster, 25 år<br />

som bankmand <strong>og</strong> prokurist i Danske Bank,<br />

springet til præst for 5 s<strong>og</strong>ne i Tyvelse Pastorat<br />

<strong>og</strong> sidst <strong>og</strong> ikke mindst udfordringerne<br />

som provst for Næstved<br />

Provsti Øst. Undervejs i<br />

causeriet giver Vagn Birk<br />

Jensen smagsprøver på sit<br />

klaverspil.<br />

Kaffen koster 20 kr.<br />

5<br />

Hyggeklubben<br />

Vi mødes i M<strong>og</strong>enstrup Menighedshus<br />

den 2. <strong>og</strong> den 4. tirsdag i måneden<br />

kl. 14.00. Vi lægger ud med<br />

at drikke kaffen <strong>og</strong> nyde bagværket.<br />

Bagefter står den på håndarbejde,<br />

kortspil <strong>og</strong> hyggesnak. Der er plads<br />

til dig <strong>og</strong>så, så bare se at kom af sted<br />

– <strong>og</strong> tag gerne din nabo med!<br />

For nærmere oplysninger, kontakt<br />

Kirsten Gædeken på tlf. 55 76 14 66<br />

Offentlige<br />

regnskabsmøder<br />

For <strong>Næstelsø</strong> Kirke samt præstegården: Tirsdag<br />

den 1. marts kl. 19.00 i <strong>Næstelsø</strong> Menighedssal.<br />

For M<strong>og</strong>enstrup Kirke: Torsdag den 3. marts<br />

kl. 19.00 i M<strong>og</strong>enstrup Menighedshus.<br />

bøf eller lam, rOck eller gOspel?<br />

søndag d. 20. marts <strong>2011</strong> efter højmessen er<br />

der menighedsmøde i <strong>Næstelsø</strong>.<br />

Menighedsmøde er en ny foreteelse som blev<br />

lovbestemt i 2009 – så det er kun 2. gang vi<br />

prøver det.<br />

Hensigten med disse møder er, at vi skal<br />

orientere om hvad vi arbejder med – samt<br />

give menigheden mulighed for at få indflydelse<br />

på de aktiviteter der skal ske. Skal vi<br />

lave bøf <strong>og</strong> rødvinsgudstjenester? Kunne det<br />

være hyggeligt at spise lam sammen en dag<br />

i påsken? Er der aktiviteter det kunne være<br />

interessant at afprøve? Skal vi have flere koncerter<br />

i kirken – i så fald hvilken slags musik<br />

etc. etc. Derudover skal regnskab <strong>og</strong> budget<br />

<strong>og</strong>så lige op <strong>og</strong> vende.<br />

Vi inviterer på frokost, <strong>og</strong> håber at <strong>Næstelsø</strong><br />

borgerne møder talstærkt op for at få indflydelse<br />

på, hvordan vores folkekirke i <strong>Næstelsø</strong><br />

skal se ud <strong>og</strong> hvordan vi bruger pengene.<br />

Med venlig hilsen<br />

<strong>Næstelsø</strong> Menighedsråd


påsken fOr dummies<br />

- en overfladisk <strong>og</strong> letlæst guide<br />

til påskens begivenheder<br />

Egentlig er det jo ikke pænt at kalde Kirkebladets<br />

agtværdige læsere for dummies, da<br />

det på engelsk betyder n<strong>og</strong>et i stil med halvhjerne<br />

eller dummernikkel. På den anden<br />

side har mine godt <strong>og</strong> vel 10 år som præst<br />

lært mig, at det ikke er alle danskere, der kan<br />

kristendommens store begivenheder helt<br />

udenad. Men hvis du har fuldstændigt styr<br />

på, hvad der skete palmesøndag, skærtorsdag<br />

<strong>og</strong> langfredag, så spring endelig dette afsnit<br />

i bladet over.<br />

hvornår er det påske?<br />

Som den opmærksomme læser vil have bemærket,<br />

så er det påske på forskellige tider<br />

af (for)året. Dette skyldes, at påsken er en<br />

oprindeligt jødisk højtid (hvor man fejrede,<br />

at Moses førte jøderne ud fra Egypten) <strong>og</strong><br />

at denne højtid er fastsat efter jødernes månekalender,<br />

der er mere »omskiftelig« end<br />

vores. Påskedag falder derfor på den første<br />

søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn.<br />

Og i år falder den sent!<br />

Bonusinfo: Påske kommer af det hebraiske ord<br />

pæsach, der betyder »at gå forbi«. Dette skyldes,<br />

at dødsenglen under jødernes flugt fra Egypten<br />

gik forbi de huse (jødernes), hvor der var smurt<br />

blod fra ofrede lam på dørstolperne.<br />

Palmesøndag<br />

Jøderne havde længe ventet, at Gud ville<br />

sende sin søn for at befri det jødiske folk fra<br />

romernes besættelse. Messias’ komme var<br />

forudsagt af profeterne, blandt andre Zakarias,<br />

der ca. 500 år før Kristi fødsel havde<br />

forudset, at Messias ville komme ridende til<br />

Jerusalem ved påsketide »sagtmodig, ridende<br />

6<br />

på et æsel«. Det var denne profeti, der blev<br />

opfyldt palmesøndag, <strong>og</strong> i begejstring over<br />

dette skar folk grene af palmerne, viftede<br />

med dem <strong>og</strong> råbte Hosianna, som betyder<br />

»Frels os«. Det var formodentlig især de fattige,<br />

de udstødte <strong>og</strong> kvinderne, der jublede.<br />

De kl<strong>og</strong>e, lærde <strong>og</strong> rige havde allerede travlt<br />

med at planlægge mordet på Jesus, der »forvirrede«<br />

folk, med sin nye lærdom: at de ikke<br />

havde brug for farisæere <strong>og</strong> skriftkl<strong>og</strong>e. At<br />

Gud elskede dem alle: dumme som kl<strong>og</strong>e,<br />

fattige som rige, syge som raske, syndere<br />

som fromme.<br />

skærtorsdag<br />

Jesus indt<strong>og</strong> sit sidste måltid med disciplene<br />

<strong>og</strong> forstod hurtigt at ødelægge den gode stemning<br />

ved at afsløre, at en af disciplene ville<br />

forråde ham. Da Judas havde forladt lokalet,<br />

indt<strong>og</strong> de det måltid, som vi stadig markerer<br />

hver søndag med nadveren. Det »måltid« er<br />

blandt andet en erindring om, at Han er med<br />

os <strong>og</strong> i os <strong>og</strong> en markering af, at vi stadig har<br />

et fællesskab med Ham <strong>og</strong> hinanden.<br />

Den nat blev Jesus taget til fange <strong>og</strong> ført til<br />

den romerske statholder, Pontius Pilatus’<br />

borg for at blive dømt.<br />

Bonusinfo: Udtrykket »at gå fra Herodes til Pilatus«<br />

stammer fra denne nat, fordi Jesus blev<br />

ført frem <strong>og</strong> tilbage mellem de to. Ingen havde<br />

lyst til at påtage sig ansvaret for dødsdommen, <strong>og</strong><br />

da Pilatus, hårdt presset, gik med til at udstede<br />

dødsdommen, vaskede han sine hænder <strong>og</strong> sagde<br />

»Jeg har ingen skyld i den mands død«. Deraf<br />

udtrykket »at vaske sine hænder«, når man fralægger<br />

sig skylden for en gerning.


langfredag<br />

Jesus blev korsfæstet tidligt om morgenen<br />

efter at have båret sit kors til Golgata. Korsfæstelsen<br />

var en ofte anvendt <strong>og</strong> meget pinefuld<br />

henrettelsesmetode, <strong>og</strong> man døde<br />

som regel af kvælning <strong>og</strong> udmattelse. Jesus<br />

sagde flere ting på korset blandt andet »Tilgiv<br />

dem, for de ved ikke, hvad de gør«. Det<br />

Nye Testamente beretter, at der blev mørkt,<br />

<strong>og</strong> at jorden skælvede, da Jesus udåndende<br />

ved middagstid. Man stak et spyd i siden af<br />

ham, for at være sikker på, at han var død.<br />

Derefter kunne han begraves.<br />

Langfredag er af gode grunde en trist dag i<br />

kirken, fordi man der markerer, at mennesker<br />

kvitterede for Guds kærlighed ved at slå<br />

Jesus ihjel. Der er halvt flag i landets kirker,<br />

som regel ingen lys på alteret, <strong>og</strong> ofte er gudstjenesten<br />

»liturgisk«, det vil sige lidt mere<br />

meditativ end sædvanligt <strong>og</strong> uden prædiken.<br />

Bonusinfo: Så sent som i min barndom for 30<br />

år siden var alt (ALT) lukket Langfredag, selv<br />

bi<strong>og</strong>raferne. Sidst i 80’erne begyndte f.eks. Dyrehavsbakken<br />

at have åbent Langfredag, men<br />

denne ene dag om året måtte der ikke bruges<br />

mikrofon til at falbyde de mange bamser fra tombolaer<br />

etc. I dag er der i forhold til forlystelser mig<br />

bekendt ingen forskel på Langfredag <strong>og</strong> så mange<br />

andre fri- <strong>og</strong> helligdage...<br />

Påskedag<br />

Tidligt om morgen på tredjedagen kom kvinderne<br />

til graven for at gøre Jesu lig i stand,<br />

som der var tradition for. De opdagede at<br />

graven var tom, <strong>og</strong> en engel fortalte dem, at<br />

Jesus var opstanden. Disciplene troede ikke<br />

kvinderne, før de ved selvsyn havde konstateret,<br />

at det de sagde, var sandt. I virkeligheden<br />

er det jo et lidt sølle bevis for Jesu<br />

opstandelse, den endelige trumf, at graven<br />

»bare« var tom. Men sådan er det både med<br />

opstandelsen <strong>og</strong> meget andet i kristendommen:<br />

Man kan tro det eller lade være, <strong>og</strong> det<br />

7<br />

giver kun rigtig mening, hvis man tror det.<br />

Men det gør det så til gengæld <strong>og</strong>så, skulle<br />

jeg hilse at sige. Og for den troende er påsken<br />

beviset på Guds sejr over ondskaben <strong>og</strong> livets<br />

sejr over døden.<br />

Bonusinfo: Påskedag er kirkens største helligdag,<br />

da den teol<strong>og</strong>isk (men ikke folkeligt) overgår juleaften.<br />

I den ældste kirke var det kun påskedag<br />

man havde dåb, for at markere at man i dåben<br />

får del i Jesus Kristi opstandelse ved selv at blive<br />

lovet evigt liv som døbt <strong>og</strong> som Guds barn.<br />

2. påskedag<br />

Denne dag er lidt pudsig, for på den ene side<br />

kan man sige, at der ingenting skete, <strong>og</strong> at 2.<br />

påskedag kun fejres som en slags vedhæng<br />

til påskedag. På den anden side hører vi der<br />

beretningen om, hvordan disciplene forlader<br />

Jerusalem, stadig meget i tvivl om, hvad<br />

de skal tro. Men Jesus kom til dem <strong>og</strong> blev<br />

hos dem indtil han fór til himmels (på Kristi<br />

Himmelfartsdag). Så 2. Påskedag peger fra<br />

påsken ud i fremtiden <strong>og</strong>så ind i vores liv <strong>og</strong><br />

spørger til, hvordan vi hver især lever med<br />

påskens budskab om, at Gud er med os alle<br />

dage, både i livet <strong>og</strong> i døden.<br />

Bonusinfo: I gamle dage havde man <strong>og</strong>så tredje<br />

helligdage, men den sidste (tredje juledag) afskaffede<br />

Struense i 1770 med sin store helligdagsreform.<br />

Nu skulle der arbejdes <strong>og</strong> ikke soves<br />

på de mange helligdage!<br />

Hvad Kirkebladets læsere har tænkt sig at<br />

bruge påskeferien til, må være op til dem<br />

selv. Men jeg vil gøre opmærksom på, at man<br />

godt kan kombinere, så der bliver tid til både<br />

ferie, familien, frokosterne, havearbejdet <strong>og</strong><br />

kirkegangen :)<br />

God påske!<br />

MLLH


fOrårets gudstjenester<br />

spaghetti/lasagnegudstjenester<br />

I stedet for at afholde ”hver vores” gudstjeneste,<br />

er vi i de to s<strong>og</strong>ne blevet enige om at<br />

samle kræfterne <strong>og</strong> deltagerne <strong>og</strong> lave fælles<br />

børnegudstjeneste med spisning. De to<br />

s<strong>og</strong>ne vil så skiftes til at lægge hus til. Tidspunktet<br />

er rykket en halv time til kl. 17.30,<br />

så I får lidt mere tid at løbe på ovenpå en<br />

travl dag med arbejde, indkøb <strong>og</strong> afhentning<br />

af børn.<br />

onsdag den 23. marts kl. 17.30 er der derfor<br />

fælles lasagnegudstjeneste i M<strong>og</strong>enstrup<br />

Kirke, hvor vi håber at se børn <strong>og</strong> voksne fra<br />

begge s<strong>og</strong>ne.<br />

Konceptet bliver der ikke ændret på. Der er<br />

tale om en gudstjeneste i børnehøjde, bygget<br />

over et bestemt tema, som veksler fra gang til<br />

gang. Vi begynder kl. 17.30 <strong>og</strong> gudstjenesten<br />

varer ca. en halv time. Derefter er der fællesspisning<br />

<strong>og</strong> hyggeligt samvær.<br />

Hele arrangementet slutter senest kl. 19.30.<br />

Det koster 35 kr. pr. familie at spise med.<br />

Påskedagene<br />

Skærtorsdag i <strong>Næstelsø</strong> kirke <strong>og</strong> langfredag<br />

i M<strong>og</strong>enstrup Kirke vil <strong>og</strong>så i år være præget<br />

af en del sang <strong>og</strong> musik. I <strong>Næstelsø</strong> vil<br />

pigekoret medvirke ved aftengudstjenesten<br />

kl. 19.00 <strong>og</strong> Langfredag kl. 14.00 vil være en<br />

liturgisk musikgudstjeneste. De seneste par<br />

år har vi Langfredag haft medvirken af Poul<br />

Christian Nielsen på blokfløjte <strong>og</strong> Svend-Erik<br />

Pedersen på orglet. Et lignende arrangement<br />

vil <strong>og</strong>så finde sted i år, så vær vel mødt til to<br />

passionsgudstjenester med sang <strong>og</strong> musik i<br />

begge vore kirker op til påske.<br />

Påskedag fejrer vi opstandelsen med alle de<br />

kendte påskesalmer <strong>og</strong> påskeliljer i kirken.<br />

Det kan på det varmeste anbefales at komme<br />

til gudstjeneste alle påskedagene <strong>og</strong> mærke<br />

8<br />

påskens forløb <strong>og</strong> den skiftende stemning fra<br />

Skærtorsdag aftens intensitet, over Langfredags<br />

smerte <strong>og</strong> til Påskedags forløsning.<br />

Vi laver maden!<br />

– Fyraftensgudstjeneste med buffet<br />

Onsdag d. 11. <strong>maj</strong> <strong>2011</strong> er der fælles fyraftensgudstjeneste<br />

for <strong>Næstelsø</strong> <strong>og</strong> M<strong>og</strong>enstrup<br />

pastorat.<br />

Vi starter med en stemningsfyldt gudstjeneste<br />

kl. 17 i <strong>Næstelsø</strong> kirke, hvor vi har mulighed<br />

for at koble af fra dagens gøremål <strong>og</strong> lade<br />

hvilen falde på os.<br />

Derefter går vi over i menighedssalen, hvor vi<br />

skal nyde en herlig buffet fra Buffetkøkkenet.<br />

Som kronen på værket er der underholdning<br />

af Sigvard Holms Trio med et viserepertoire.<br />

Og man behøver sandelig ikke være tilknyttet<br />

arbejdsmarkedet for at deltage - alle er<br />

velkomne!!<br />

Pris: 50 kr. pr. person ekskl. drikkevarer.<br />

Tilmelding til Mette Lund Larsen på tlf.: 55<br />

54 00 25 eller mail mll@km.dk. Sidste frist<br />

for tilmelding er fredag den 6. <strong>maj</strong>.


menigHedsrådenes klumme<br />

livstræet<br />

Der er så meget, der kan trykke,<br />

gøre dagen trist <strong>og</strong> grå.<br />

Se de folk der uden lykke<br />

bare går <strong>og</strong> går i stå.<br />

Lad dem lege i livstræets krone<br />

Lad dem føle, at livet er stort,<br />

lad dem skue de blå horisonter<br />

<strong>og</strong> himmehvælvingens port.<br />

Der er så meget uden varme<br />

Uden ånd <strong>og</strong> uden liv<br />

Folk bliver fattige <strong>og</strong> arme<br />

Tænker kun på tidsfordriv.<br />

Lad dem lege i livstræets krone…<br />

Der er så mange uden venner<br />

Uden kærlighed <strong>og</strong> kys<br />

Folk som ingen andre kender<br />

hvor mon de skal finde lys?<br />

Lad dem lege i livstræets krone…<br />

gudstjenester<br />

på bakkegården<br />

Der er gudstjeneste med altergang på plejehjemmet<br />

Bakkegården i M<strong>og</strong>enstrup en<br />

gang om måneden <strong>og</strong> det er den 2. torsdag i<br />

måneden kl. 10.30.<br />

I foråret ser gudstjenesteplanen således ud:<br />

Torsdag 10. marts : Helle Rejnhold<br />

Torsdag 14. <strong>april</strong>: Mette Lund Larsen Hougaard<br />

Torsdag 12. <strong>maj</strong>: Mette Lund Larsen Hougaard<br />

9<br />

Der er så hård en kamp om magten<br />

Alle kæmper for sig selv.<br />

Er der ingen, der har sagt dem<br />

at de slår sig selv ihjel?<br />

Lad dem lege i livstræets krone…<br />

Der er så mange, der er slaver<br />

af sit job <strong>og</strong> sin tid.<br />

Hvorfor bruges vores gaver<br />

Uden tanke, uden vid?<br />

Lad dem lege i livstræets krone…<br />

Ovennævnte sang kender vi begge fra efterskolemiljøet.<br />

Berit i arbejds medfør, Ida i<br />

forbindelse med datterens efterskoleophold.<br />

Det er en dejlig livlig melodi, der kan få alle,<br />

både unge <strong>og</strong> ældre til at synge med. Man bliver<br />

dejlig let i sindet af at synge med på den.<br />

Men ser man på teksten, er den alvorlig nok,<br />

der er fokus på mange af livets aspekter. Og<br />

n<strong>og</strong>le sentenser kan endda få en tåre til at<br />

stå på spring.<br />

Derfor holder vi meget af den.<br />

Berit <strong>og</strong> Ida, <strong>Næstelsø</strong> Menighedsråd


kOnfirmander <strong>2011</strong><br />

i M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 15. <strong>maj</strong><br />

kl. 9.00 konfirmeres:<br />

Emma Dyvad Ziemer Markill<br />

Ida Marie Engelhardt Johansen<br />

Jacob Nyvang Hansen<br />

Magnus Brandt Nielsen<br />

Maya Voetmann Hass<br />

Jonas Mathias Nielsen<br />

Kasper Hovgaard Storch<br />

i M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 15. <strong>maj</strong><br />

kl. 11.00 konfirmeres:<br />

Anna Hjortshøj Rasmussen<br />

August Tobias Andersen<br />

Cecilie Hang Gade Rasmussen<br />

Mads Klarskov Rye Sørensen<br />

Celine Katrine Petersen<br />

Josephine Foldan Jensen<br />

Mads Michael Thejll Petersen<br />

Mads Noer Olsgaard<br />

Sofie Brink Myhlendorph<br />

Jacob Benthien Moskal<br />

i <strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag d. 20. <strong>maj</strong><br />

kl. 10.30 konfirmeres:<br />

Anna Kryger Karstensen<br />

Camilla Funch Bentsen<br />

Casper Taulov Jørgensen<br />

Emilie Houlby Holm<br />

Isabell Malou Petersen<br />

Mie Lindegaard Madelung<br />

Mikkel Benjamin Louager Nordthill Englund<br />

Sammy Khatthajan Slot Christensen<br />

Sarah Michelle Larsen<br />

Jonathan Skovlund Pedersen<br />

Karoline Rie Karlson<br />

Mads Ingdahl Andkjær<br />

Jens Kristian Nielsen<br />

10<br />

kOnfirmatiOner 2012 - 2015<br />

2012<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 29. <strong>april</strong><br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 4. <strong>maj</strong>, Bededag<br />

2013<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 21. <strong>april</strong><br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 26. <strong>april</strong>, Bededag<br />

2014<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 11. <strong>maj</strong><br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 16. <strong>maj</strong>, Bededag<br />

2015<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 26. <strong>april</strong><br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 1. <strong>maj</strong>, Bededag


kirkelige<br />

Handlinger<br />

Fødte i vore s<strong>og</strong>ne:<br />

8 drenge <strong>og</strong> 7 piger<br />

døbte:<br />

Jonathan Ulric Kongshaug<br />

Luna Edelgaard Kaarde<br />

Rasmus Frederiksen<br />

Karla Lindberg<br />

Astrid Schmidt Hansen<br />

Josephiine Rossing Skjold<br />

Freja Neergaard<br />

Frederikke Michelsen<br />

Oskar Felbo Geertsen<br />

Malou Lynge Holmgaard Larsen<br />

Alfred Pultz Brunn Hansen<br />

Jonathan Lindgaard<br />

døde, begravede <strong>og</strong> bisatte:<br />

Ellen Kirstine Jørgensen<br />

Arne Alfred Jensen<br />

Ruth Irene Olsen<br />

Dagny Erna Carlson<br />

Poul Erik Petersen<br />

Jan Flemming Larsen<br />

Børge Christiansen<br />

Strange Ottar Hansen<br />

Marie Petrea Nielsen<br />

Henning Jensen<br />

Inger Johanne Jakobsen<br />

Hans Kjeld Nielsen<br />

Olga Sigrid Ingeborg Petersen<br />

Ingeborg Marie Danielsen<br />

11<br />

S<strong>og</strong>nepræst: Mette Lund Larsen Hougaard<br />

<strong>Næstelsø</strong> Præstegård<br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirkestræde 6 A, <strong>Næstelsø</strong>, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 00 25 · Mail: mll@km.dk<br />

Jeg træffes bedst tirsdag-fredag fra 10-11.<br />

Mandag er fridag.<br />

Organist: Svend-Erik Pedersen<br />

M<strong>og</strong>enstrup Vænge 4A, M<strong>og</strong>enstrup, 4700 Næstved<br />

Tlf. 40 47 30 03<br />

Mail: m<strong>og</strong>enstruporganist@gmail.com<br />

menighedsråd næstelsø s<strong>og</strong>n<br />

Formand: Pernille Roug<br />

Holmevej 1, <strong>Næstelsø</strong>, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 00 30<br />

Kasserer: Birgit Jensen<br />

Skovbovej 3, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 02 17<br />

Kirkeværge: Eno Hausner Andersen<br />

<strong>Næstelsø</strong> Præstemark 9, <strong>Næstelsø</strong>, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 03 33<br />

Graver ved <strong>Næstelsø</strong> kirke: Irene Hansen<br />

Præstø Landevej 1, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 00 34<br />

menighedsråd m<strong>og</strong>enstrup s<strong>og</strong>n<br />

Formand: Kirsten Gædeken<br />

Draget 9, M<strong>og</strong>enstrup, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 76 14 66<br />

Kasserer: Jette Lorentsen<br />

Bøgesøvej 4, Bøgesø, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 56 46 87<br />

Kirkeværge: Niels Haahr Petersen<br />

Lovvej 13, Lov, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 76 07 02<br />

Graver ved M<strong>og</strong>enstrup kirke: Dorte Jørgensen<br />

Skrædderbakken 16, M<strong>og</strong>enstrup, 4700 Næstved<br />

Træffes tirsdag til fredag 12-12.30.<br />

Tlf. 55 76 23 15, M<strong>og</strong>enstrup kirke. Mobil 21 14 15 53


gudstjenesteplan<br />

<strong>Marts</strong>, <strong>april</strong> <strong>og</strong> <strong>maj</strong> <strong>2011</strong><br />

<strong>Næstelsø</strong> M<strong>og</strong>enstrup<br />

6/3 Fastelavn Der henvises til fastelavnsgudstjeneste i Rønnebæk kirke kl. 10.00 v. C.P<br />

13/3 1.s.i fasten 9.00 (C.P) Ingen<br />

20/3 2.s.i fasten 9.00 10.30<br />

23/3 17.30 Lasagnegudstjeneste for begge s<strong>og</strong>ne<br />

27/3 3.s. i fasten Der henvises til gudstjeneste i Rønnebæk Kirke kl. 10.00 v. C.P<br />

3/4 Midfaste Ingen 10.30 * (Kl. 9.00 i Rønnebæk v. MLLH)<br />

10/4 Mariæ Bebudelsesdag 10.30 * 9.00<br />

17/4 Palmesøndag 10.30 Ingen (Kl. 9.00 i Rønnebæk v. MLLH)<br />

21/4 Skærtorsdag 19.00 Musikgudstjeneste fælles for begge s<strong>og</strong>ne<br />

22/4 Langfredag 14.00 Liturgisk gt. fælles for begge s<strong>og</strong>ne<br />

24/4 Påskedag 10.30 9.00<br />

25/4 2. påskedag 9.00 (C.P) Ingen<br />

1/5 1.s.e. påske Ingen 9.00 (C.P)<br />

8/5 2.s.e. påske 10.30 Menighedsmøde 1) 9.00<br />

11/5 17.00 Hverdagsgudstjeneste med fællesspisning<br />

15/5 3.s.e påske Ingen 9.00 <strong>og</strong> 11.00 Konfirmation<br />

20/5 Bededag 10.30 Konfirmation Ingen<br />

22/5 4.s.e. påske 9.00 10.30 *<br />

29/5 5.s.e. påske 10.30 9.00<br />

C.P: gudstjeneste ved Christine Pihl<br />

* Kirkekaffe<br />

1) gudstjeneste med efterfølgende menighedsmøde, hvor <strong>Næstelsø</strong> Menighedsråd orienterer om rådsarbejdet.<br />

For yderligere omtale af gudstjenester: se inde i bladet under ”Forårets gudstjenester”<br />

hvor intet andet er nævnt, er gudstjenesten ved Mette lund larsen hougaard<br />

Ved ferier <strong>og</strong> friweekends passes embedet af Christine Pihl, som er præst i rønnebæk. hun træffes på tlf. 55724554<br />

Jeg har ferie fra 6. marts - 14. marts <strong>og</strong> fra 26. <strong>april</strong> - 2. <strong>maj</strong>.<br />

kirkebil til gudstjeneste:<br />

Kan bestilles gratis hos taxa på tlf. 55 77 72 72<br />

senest 1 time før den pågældende aktivitet.<br />

kørsel til eftermiddagsmøderne:<br />

Ørslev Turisttrafik, tlf. 55 98 60 00.<br />

(Jesper Jensen)<br />

Handicapkørsel til gudstjeneste:<br />

Ved handicapkørsel benyttes det firma, man<br />

plejer at bruge. Regningen godtgøres derefter<br />

af menighedsrådet. Husk at få en regning.<br />

Menighedsrådene

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!