RISIKO- RÅDGIVEREN - Danske Risikorådgivere

danskerisikoraadgivere.dk

RISIKO- RÅDGIVEREN - Danske Risikorådgivere

Om Gaihede ingeniører

& arkitekter:

Gaihede er et rådgivende

ingeniør- og arkitektfirma, som

leverer uvildig totalrådgivning

for vedligehold, renovering og

udvikling af boliger og erhvervsejendomme.

Efter skybruddet i 2011 foretog

Gaihede mange skaderegistreringer

og projektledelse for

over 300 millioner kroner for

offentlige og private bygherrer,

og har desuden bistået mange

boligforeninger med rådgivning

og udbedring af skader. Derfor

har Gaihede fået stor erfaring og

ekspertise i at vurdere, hvor der

kan opstå skader igen, samt forebyggende

foranstaltninger, hvis

vi skulle blive udsat for endnu et

voldsomt skybrud.

Bygningsingeniør Peter Elle

Silberg og kollega arkitekt

Pernille Køj Veng arbejder til

dagligt med projekter indenfor

skybrudssikring og i særdeleshed

LAR.

I forbindelse med Danske

Risikorådgiveres Risikostyringskonference

den 18. april

2013 er Peter Elle Silberg i

øvrigt workshopholder under

Workshop 2 ”Skybrudssikring i

en ejendom”.

I LAR fokuseres der på lokal håndtering af regnvandet ved hjælp af grønne lavteknologiske

løsninger, der kan opsuge eller rense regnvandet.

Der skal primært fokuseres på løsninger i og under terræn, da det primært er her

skaderne opstår, men man er nødsaget til at se på ejendommen som en helhed,

både set med et helikopter-perspektiv og på de enkelte specifikke løsninger.

Enhver ejendom er unik, og der kan ikke generaliseres omkring løsningen for den

enkelte ejendom, men grundlæggende er der steder, hvor skaderne opstår hyppigere

end andre steder.

Der skal blandt andet fokuseres på sikring af følgende områder på en ejendom:

• Kælderskakte

• Afløb/kloak, pumper

• Lyskasser, opkanter eller nedlægning af samme

• Døre

• Altaner

• Tagterrasser

• Ændring af terræn/fald

Praktiske eksempler kan være etablering af tilbageløbssikring på afløb i kældre,

sikring af lyskasser i terræn, ændringer af terrænforhold således at vandet ledes

væk fra bygningen, etablering af opkanter, afvanding og overløbssikring på tagterrasser

m.m.

Enkel og bæredygtig løsning

Det er vigtigt at fokusere på så simple løsninger som muligt, og løsninger som

kræver et minimum af drift. Er det ikke muligt på grund af ejendommens indretning,

kan der også indarbejdes demonterbare løsninger. Disse vil dog som regel

kræve tilstedeværelse af personale og montage i forbindelse med skybrudsvarsler.

Når der arbejdes med LAR og skybrudssikring, er det vigtigt at se på, hvordan vi kan

bruge regnvandet rekreativt eller nedsive regnvandet på området, samtidig med at

vi sikrer vores ejendom med både stationære og flytbare løsninger.

Mit arbejde med LAR og skybrudssikring har vist mig, hvor mange gode løsninger

der er, og hvor simpelt det i virkeligheden kan gøres. Det er et spørgsmål om logisk

tankegang og at arbejde med store overordnede løsninger og specifikke nære tiltag.

Skt. Gertruds Stræde 5, 5 • 1129 København K • Telefon 70 25 25 45 • www.danskerisikoraadgivere.dk

More magazines by this user
Similar magazines