Lungeforeningen Boserup Minde - LungePatient.dk

lungepatient.dk

Lungeforeningen Boserup Minde - LungePatient.dk

Lungeforeningen Boserup Minde

Patientforening

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 1

NR. 5 Oktober 2007


LUNGEFORENINGEN

BOSERUP MINDE

Tidsskrift for lungehandicappede

Udgivet af:

Lungeforeningen Boserup Minde

Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 72 13 57 – Fax 64 72 13 77

E-mail: boserup@boserup-minde.dk

E-mail: bm-bladet@boserup-minde.dk

Hjemmeside: www.boserup-minde.dk

Giro 408-7046

Indlæg til bladet: sendes til ovenstående

adresse, - mærket “BM-Bladet”.

Landsformand:

Helge Petersen

Korsvang 3, 5610 Assens,

Tlf. 64 71 42 73

E-mail: helge.petersen@mail.dk

Redaktionsudvalg:

Helge Petersen (ansvarshavende)

Birthe Pedersen

Ole Nielsen

Jørgen C. W. Pedersen

Journalistisk medarbejder:

Anne-Lise Nerving, Studsbøl Allé 45,

2770 Kastrup,

Tlf. 32 51 61 53 Fax 32 51 61 03

E-mail: nerving@jubii.dk

Ferie-, kursus- og rekreationshjem

Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg

Kontoret: tlf. 64 72 13 57 – kl. 9-15

Beboer tlf. 64 72 11 54

Bomi-Parken – plejehjem, daghjem,

dagcenter og beskyttede boliger

Pallesvej 20-80, 2300 København S.

Administrationskontor: Tlf. 32 86 00 60

Annoncetegning:

BM – Bladet,

Skovkildeparken 23, Virring,

8660 Skander borg. Tlf. 86 91 48 23

Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri A/S

Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 16 55

Bladet tilsendes alle medlemmer, der

optages gennem lokalafdelingerne for et

kontingent af 125 kr. for 2007

BM-Bladet udkommer 6 gange årligt i månederne:

januar, marts, maj, august, oktober,

november og BM-Julen.

Oplag 5.600

ISSN 1902-0287

Deadline 6/2007: 12. oktober 2007

Hvor ikke andet er anført, er redaktionel

tekst og billeder lavet af Anne-Lise

Nerving.

Forsidebilledet: Er fra kampagnens start

i Glamsbjerg .

Lungesygdomme er blevet en af

de alvorligste folkesygdomme,

og vi har brug for at få stoppet

stigningen i antallet af lungesyge

mennesker samt at lette

tilværelsen for de mennesker,

der allerede har pådraget sig en

lungesygdom.

Derfor har Lungeforeningen

Boserup Minde sammen med de

tilsvarende foreninger i Norge,

Sverige, Finland og Island arbejdet

for at få en stor lungerehabiliteringskonference

til Danmark.

Det er den tredje konference, der

arrangeres i nordisk regi.

Konferencen forsøger at få

sundhedspersonale i alle de nordiske

lande til at tale sammen og

udveksle idéer og nye behandlingsformer

inden for lungesygdomme.

Indhold

Livskvalitet

Programmet bliver lagt i fællesskab

i NHL, som denne gang afholder

konferencen i København.

Vi håber, at det vil fremme

forståelsen for KOL, der er konferencens

hovedemne.

Andre hovedpunkter er:

- Tidlig diagnosticering af KOL

- Tidlig rehabilitering af KOL

- Livskvalitet for KOL-ramte

Lungeforeningen Boserup Minde

håber selvfølgelig, at konferencen

vil bidrage til, at der sættes

yderligere lys på de forhold, der

kan være med til at hjælpe med

at forøge livskvaliteten for vores

mange patienter med en livstruende

sygdom.

Helge Petersen,

Landsformand

Interview med Helge Bjørshol ................................4

Informationskampagne for Lungeforeningen Boserup Minde .......7

Lungerehabiliteringskonferencen i København ..................11

BM-Julen 2007 ...........................................13

Nyt fra hovedbestyrelsen ...................................13

Kunden i centrum .........................................15

60 års jubilæum i Randers afdeling ...........................15

Nyt tag på Boserup Minde ..................................17

Pressen skrev ............................................19

Jul i Glamsbjerg ..........................................21

Karl Aage Thomsen fylder 65 år ..............................23

Erik Pedersen fylder 70 år ..................................23

Lokal/kurersider ..........................................25

Krydsord ................................................32

Lokalafdelingsadresser .....................................34

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 3


Interview med

Helge Bjørshol

Helge Bjørshol har sammen med andre patienter startet en selvhjælpsgruppe

på Langeland. Det er en gruppe af patienter, der mødes og

udveksler erfaringer, eller de inviterer en foredragsholder til at komme

og debattere sammen med gruppen. Det er ikke kun lungesyge patienter,

der er med i gruppen, men f.eks. også hjertesyge patienter.

Selvhjælpsgruppen samarbejder med lokalafdelingen på Sydfyn.

Helge Bjørshol er født i Kristianssund i Norge den 29.

juli 1931. Han traf sin kone Johanne, da han trænede

håndbold i Kristianssund. De faldt for hinanden, blev

gift og flyttede til Danmark.

Helge er noget af en ildsjæl. Han har altid været

meget aktiv. Han har blandt andet været med til at

starte flere idrætsgrene i Odense. Han var interesseret

i brydning, og så startede han en brydeklub. Han var

norsk mester i brydning, og da der ikke var en brydeklub

i Odense, hvad så? Ja så starter man da bare en

selv. Det var engang først i 70érne.

Han var også med, da ishocky-klubben i Odense

blev startet. Derudover spillede han fodbold i Odense

Boldklub (OB).

Da han var aktiv, arbejdede han for nordisk samarbejde

indenfor idrætten. Odense havde i mange år

udveksling af idrætsfolk mellem Fraude og Norge. Da

han blev 50, fik han en stor medalje i guld for ungdomsarbejdet

indenfor idrætten.

Vokset op under krigen

Helge er vokset op i Norge under krigen. Tyskerne

bombede Kristianssund, og 800 huse blev bombet.

Han og nordmændene var taknemmelige over den

danske hjælp under krigen. Han var en af dem, der

havde glæde af hjælp fra gavepakker med mad fra

Dansk Røde Kors. Så for ham er der mange fælles

relationer inden for de nordiske lande.

Ferierne tilbringer Helge og Johanne de fleste

gange i Geilo, hvor hans søn bor. Han kan endnu finde

ud af at stå på langrendsski og nyde den norske vinter.

Ud over sønnen i Norge har han og Johanne to piger i

København.

4

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007

Arbejdede på Lindø værftet

Helge havde sit arbejde på Lindø værftet. På et tidspunkt

kom han ud for en arbejdsulykke, da han faldt

ned fra et stillads og fik en diskusprolaps.

Helge er uddannet tømrer, og tidligere arbejdede

han med bølgeeternit i byggeriet. På det tidspunkt

indeholdt eternit en masse asbest, og man vidste ikke

på dette tidspunkt, hvor farligt det kunne være for

lungerne. Asbest indeholder fibre, som sætter sig fast

i lungerne, og fibrene hober sig op, da de ikke kan

komme ud af sig selv. I 80érne blev asbest forbudt,

og nu er der strenge krav til arbejde med enten at rive

plader ned eller at forsegle pladerne. Du skal have

specielt overtrækstøj og specielt luft, når du arbejder

med de gamle plader, som tømrerne arbejdede med i

byggeboomet i 70érne.


Foruden sit arbejde har Helge også været med til at

igangsætte idræt for arbejdsløse, samt været med til

at træne narkomaner. I sit idrætsarbejde har han været

massør.

Han har selv bygget sit hus på Langeland. Det begyndte

med et hus på 65 m 2 , men i 1999 udbyggede

han det til 90 m 2 . Det er selvfølgelig et træhus, som

man bygger i Norge.

Rygestop - lungesygdom

I 1999 holdt Helge op med at ryge cigaretter. Han

brugte i overgangsperioden Nicorette for at kunne

stoppe. Så troede han, at han var sikker.

Men for 4 år siden kom lungesygdommen KOL

snigende, som Helge siger. Han blev pludselig meget

syg. Tømrernes fagforening har hjulpet ham med at

anlægge en sag i arbejdsskadestyrelsen. Det er svært

at føre en sådan sag, og her er fagforeningen en god

hjælp.

Helge begyndte at råbe op til aviserne. Han har altid

gjort meget for at informere, og han fortalte sin historie

til aviserne på Langeland. Han mener, at lægerne

skal vide noget mere om sygdommen, så de kan hjælpe

folk noget før, de bliver så syge, som han blev.

Han mener, at kommunerne også skal gå mere ind

i at hjælpe patienterne med lungesygdomme. Det

hjælper at holde sig i form, men det er ikke alle kommuner,

der har et genoptræningscenter, så de kan

hjælpe patienter, der er ramt af en lungesygdom. Før

var det amterne, der tog sig af revalidering, men efter

kommunalreformen er det overladt til kommunerne.

Helge mener, at kommunerne skal til at tage sig sammen,

fordi hjælp til målrettet motion og rehabilitering

Helge Bjørshol – ildsjæl og igangsætter

af selvhjælpsgruppen på

Langeland.

er den bedste hjælp, en lungesyg patient kan få.

Han har selv haft megen glæde af at kunne gå til

genoptræning hos René Klausen ved det gamle sygehus

ved Rudkøbing.

Helge har også deltaget i et kursus på Boserup

Minde. Det var med til at sætte ham i gang på

Langeland med selvhjælpsgruppen.

Helge mener, at hvis man kan holde sig i aktivitet

med motion og gymnastik, har man meget større

chance for at få en bedre livskvalitet.

Han synes, at det værste man kan gøre, er at sætte

sig ned og få ondt af sig selv.

”Jeg er så ensom, og der er aldrig nogen, der besøger

mig” er en bemærkning, som Helge aldrig kunne

finde på at komme med. Tværtimod så siger han, at

han har truffet mange nye og spændende mennesker,

efter han er blevet syg.

”Jeg er ikke bange for at sige noget, og jeg kommer

derfor hurtigt i kontakt med andre, og det er en

herlig ting,” siger han.

Jeg får kun hjemmehjælp en gang hver 14. dag.

Kommunen sagde: ”Du kan vel selv støve af?” ”Men

nej, det er ikke den fysiske anstrengelse, men jeg kan

jo netop ikke tåle støvet!”

Det er jo slemt om morgenen, når man skal komme

i gang. Jeg tager min medicin og morgenmad. Så kan

der godt gå en times tid, før jeg kan så meget andet.

Jeg hygger mig med at spille guitar. Jeg får motion

med gymnastik, bowling og petanque.

Men jeg er ikke bange for at sige noget og bede om

hjælp. Man kan jo ikke se, at jeg har en lungesygdom,

men det ligger mig på hjertet at sige, at jeg er glad for

livet, og at jeg kan klare mig selv.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 5


6

Har du KOL og er eks-ryger, kan du deltage

i et videnskabeligt forsøg med

afprøvning af en ny medicin mod KOL

• Du lider af moderat til svær KOL og din

lungefunktion er mellem 30- 60% af

forventet (FEV1)

• Du har været eks-ryger i mindst 6 måneder

og højest 14 år

• Alder: 50 år – 72 år

Hver forsøgsdeltager skal komme på klinikken mellem 10 og 17 gange i løbet af

6-9 måneder. Du skal have lavet en kikkertundersøgelse (bronkoskopi) af dine

lunger 2 eller 3 gange.

Er du interesseret og ønsker at få mere at vide, så kontakt venligst på hverdage

kl. 9-14:

Afdelingssygeplejerske Linda Bremann

tlf.: 3977 3512 eller e-mail: libre@geh.regionh.dk

Forsøget ledes af Administrerende Overlæge Dr. Philip Tønnesen

og foregår på

Gentofte Hospital

Lungemedicinsk Forskningsenhed

Niels Andersens Vej 65

2900 Gentofte

Ikke alle personer, der henvender sig, vil være egnede til afprøvning af den nye

medicin, men du vil under alle omstændigheder høre fra os. (Du må bl.a. ikke få

hjemme-ilt)

Forsøget, som er sponsoreret af et medicinalfirma, er godkendt af De

Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden (journalnr. KA20060103),

Lægemiddelstyrelsen (journalnr. 2612-3207) og Datatilsynet.

Du må bo indtil 60 km fra Gentofte Hospital.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007


Informationskampagne

for Lungeforeningen

Boserup Minde

Er din lungefunktion god?

Taber du pusten, når du gør rent, går på trapper, er på arbejde eller

graver have? Kan du svare ja til det hele, så kom og få en test af dine

lunger, så kan vi se, om det passer!

Som nævnt i sidste nummer af BM-Bladet har

Lungeforeningen Boserup Minde en kampagne i hele

landet, hvor du kan få en test af din lungefunktion.

Vi har fået en campingvogn, som bliver udstyret

med testapparatur til lungefunktionsmålinger.

Derudover er campingvognen udstyret med brochurer

og mennesker, der kan fortælle om lungesygdomme,

og om hvordan du selv bedst kan mestre din

sygdom.

Vi har fået en sponsor til at stille en bil til rådighed

for at trække campingvognen rundt til de forskellige

afdelinger fra uge 34 til uge 40. Bilen er en Ford, som

kan køre på specielt brændstof. Det bliver selvfølgeligt

også muligt at få brochurer om bilen under campagneturen.

Campingvognen var færdig til start ved hovedbestyrelsesmødet

den 18. august, og Erik Nissen, formand fra

Sønderjydsk afdeling fik den med hjem.

De startede mandag med at stille campingvognen

op på Rådhustorvet i Sønderborg, hvor de havde

hjælp af en sygeplejerske til at teste de personer,

der gerne ville have en lungefunktionsmåling. På

Rådhustorvet blev 30 personer testet.

Nu blev campingvognen flyttet til Åbenrå, hvor

den stod på Store Torv, og 41 personer blev testet.

Herefter blev campingvognen onsdag stillet op

”Under Stormklokken” i gågaden i Haderslev. Her var

der 83 personer, der fik taget en måling. Sidst på ugen

var campingvognen i Tønder. Men denne torsdag begyndte

Tønderfestivalen, så der var ikke plads i bymid-

Campingvognen opstillet udenfor rekreationshjemmet, hvor nogle hovedbestyrelsesmedlemmer er klædt på med kampagnetøj.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 7


8

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007


ten. Campingvognen blev placeret

ved Kvickly. Det viste sig at være

udmærket, for der blev testet flest

personer den dag, nemlig 92.

Samtidig har der været mulighed

for at få en snak med mange

mennesker om Lungeforeningen

og uddele brochurer om lungesygdomme.

Der blev også tegnet medlemskaber

af foreningen undervejs.

I uge 35 blev campingvognen

overtaget af Ribe Amts afdeling.

På dette tidspunkt, hvor artiklen

bliver skrevet, håber vi der er gang

i vogntoget og lungefunktionsmålingerne.

Efter Ribe kører campingvognen

til Vejle, hvor den vil være i uge 36.

Herefter kommer så turen til Fyn,

hvor den først stopper på Nordfyn

og bagefter kommer den til Sydfyn.

I uge 40 kommer campingvognen

til Sjælland, hvor Syd- og

Midtsjællands afdeling passer den

og målingerne.

Herefter er der en pause, til campingvognen

mandag den 5. november

og tirsdag den 6. november

bliver brugt til at gøre opmærksom

på den Lungerehabiliteringskongres

i København, der bliver afholdt. Her

er vores campingvogn med udstyr

selvfølgelig også præsenteret. Den

kommer nok til at holde uden for

hotellet, så de mange mennesker,

der er til kongres, kan se, hvad vi i

øjeblikket er ved at præsentere eller

arbejde med i Danmark.

I ugen efter kommer campingvognen

til Aalborg afdeling. Det er

endnu ikke helt bestemt, hvor man

vil planlægge at stoppe op, men se

efter på byens torve eller pladser.

Nu er det snart ved at være for

koldt til udendørs aktiviteter.

Kampagnebilen med campingvogn.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 9


10

Allans Vinduespolering


8700 Horsens

Mobil 40 27 35 98
Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007


Lungerehabiliteringskonferencen

i København

Den 5. og 6. november 2007 inviterer Nordiske Hjerte- og lungesykes

Forbund (NHL) til den 3. nordiske lungerehabiliteringskonference

Først i november måned holdes den tredje nordiske

lungerehabiliteringskonference i København.

Konferencens hovedemne er:

KOL – den nye folkesygdom.

Kodeordene er rehabilitering og livskvalitet.

Konferencen henvender sig til sundhedspersonale

på vores hospitaler og klinikker i hele

Norden.

De tidligere konferencer har været med til at

give sundhedspersonalet en platform, hvor de

kunne mødes og udveksle de nyeste informationer

om lungesygdomme.

I Norge og Sverige omfatter foreningerne

også hjertesygdomme, hvor vi i Danmark har

disse sygdomsgrupper adskilt. Også Finland og

Island er repræsenteret.

Programmet for de to dage vil veksle mellem

foredrag i plenum, og en række parallelle sessioner,

hvor man kan tilmelde sig indenfor de

interesser, man har mest lyst til at udforske.

Konferencen er en faglig konference, som har

en praktisk tilgang til feltet, men er samtidig

forankret i forskning.

Især temaer, der er knyttet til KOL vil blive taget

op og belyst i nordisk sammenhæng.

Det drejer sig om:

• Tidlig diagnosticering af KOL

• Tidlig rehabilitering af KOL

• Livskvalitet for KOL-ramte

Lungeforeningen Boserup Minde håber selvfølgelig,

at konferencen vil bidrage til, at der

sættes yderligere lys på de forhold, der kan være

med til at hjælpe med at forøge livskvaliteten for

vores mange patienter med en livstruende sygdom.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 11


12

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007


BM-Julen 2007

BM-Julen 2007 er nummer 58 i den lange række af

julehæfter, som Lungeforeningen Boserup Minde hvert

år har udsendt.

Redaktionsudvalget følger traditionerne fra de foregående

år, så julehæftet vil igen indeholde en række

julehistorier, konkurrencer og interessante artikler.

Det er med andre ord et hæfte med underholdning

for hele familien. Prisen for hæftet er uændret 25 kr.

Vi håber, at mange vil melde sig som sælgere. Salget

starter den 15. oktober 2007. Du kan derfor hurtigt

henvende dig til din lokalafdeling og høre, om de har

brug for hjælp til at sælge julehæfterne.

De fleste lokalafdelinger kan sagtens bruge nye folk

til hjælp til at sælge julehæfterne. Du kan se lokalafdelingernes

adresser og telefonnumre på side 34.

Indtægterne fra salget giver et væsentligt bidrag til

foreningens arbejde for lungesyge mennesker både

i landsforeningen og ude i lokalafdelingerne.

Du kan selv tjene en skilling ved at hjælpe os

med at sælge julehæfterne.

Nyt fra hovedbestyrelsen

Lungeforeningen Boserup Mindes

hovedbestyrelse holdt ordinært

hovedbestyrelsesmøde lørdag og

søndag den 18. og 19. august 2007

i Glamsbjerg på foreningens ferie-,

kursus- og rekreationshjem.

BM-Bladet bringer her en kort

gennemgang af de resultater, som

bladet mener, kan have interesse

for læserne.

Økonomi

Landsforeningens regnskab for det

første halvår i 2007 blev gennemgået.

Regnskabet viste et mindre overskud,

som følge af en arv, der er

tilgået landsforeningen i løbet af

foråret.

Kontingentet for 2008 blev sat til

135 kr. Prisen for rekreationsophold

i 2008 bliver på 225 kr. pr. døgn

eller 1.350 kr. pr. uge, og prisen for

et kursus bliver på 1.550 kr.

Samtidig blev budgettet for resten

af 2007 reguleret, da vi nu skal

betale moms af forskellige poster

på budgettet. Vi har tidligere været

momsfrie.

Rekreationshjemmet i Glamsbjerg

Det blev besluttet at få installeret

et nyt kaldesystem til værelserne på

rekreationshjemmet. Det er et trådløst

system, som kan styre tilkald til

en mobiltelefon via en computer.

Samtidig kunne der rimeligt

billigt fås en løsning, så der bliver

installeret røgalarmer på alle værelser

og toiletter. Vores gamle røgalarmer

var kun opsat på specielle

steder i bygningen.

Ferieturen i foråret 2008

Det blev besluttet, er der også

næste år skal være en ferietur med

udgangspunkt i rekreationshjemmet

i Glamsbjerg.

Den lange bustur vil komme til at

gå til Als med færge, og de korte

ture vil gå til seværdigheder på Fyn.

Der vil komme flere oplysninger i

de næste BM-Blade.

BM-Bladet

Der er indgået en ny aftale med FL-

Reklame i Skanderborg om trykning

af bladet samt julehæftet.

Julehæftet vil som sidste år blive

folieret og komme samtidig med

nummer 6.

Arbejdsmødet 2008

Det blev besluttet at holde arbejdsmødet

(tidligere tillidsmandsmødet)

i foråret 2008.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 13


14

Porsa

System

Transportgruppen A/S

Industrisvinget 2 • 2605 Brøndby

Tlf. 43 23 01 23 • Fax 43 23 27 00 • www.transportgruppen.dk

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007


Kunden i centrum

Årets store forbrugermesse – KUNDEN I CENTRUM

2007 – holdes den 3. og 4. november 2007 i Dronning

Margrethe Hallen i Fredericia. Messen har ca. 200 udstillere

fordelt på 14.000 m 2 .

Messen åbnes lørdag den 3. november kl. 13.00 af

Fredericia´s borgmester Uffe Steiner Jensen, og den er

åben frem til kl. 18.00.

Søndag er messen åben fra kl. 9.30 til kl. 17.30.

Søndag mellem kl. 10 og 12 betaler pensionister halv

pris.

Begge dage er der underholdning med musik,

spændende shows og underholdning for hele familien.

60 års jubilæum i

Randers afdeling

Den 7. august 2007 blev Randers afdeling 60 år. Det

markerede lokalafdelingen med et åbent hus arrangement

i foreningens lokale på Søren Møllersgade 12

C. mellem kl. 15 og 19. Bestyrelsen med formand Erik

Søgaard i spidsen modtog gæsterne.

Landsformand Helge Petersen holdt en tale, hvor

han ønskede Randers afdeling til lykke med jubilæet.

Han fortalte lidt om fremskridtene i de sidste ti år,

og han nævnte, at afdelingen havde fået istandsat

sine feriehuse samt fået kloakeret. Formanden havde

næsten været formand i 25 år,

og han havde også været med

i hovedbestyrelsen i mange år,

hvor han havde været med til at

forme foreningen i mange år. Til

sidst overrakte Helge Petersen

en check til Randers afdeling. Det

var landsforeningens gave til afdelingen

på jubilæumsdagen. Erik

takkede for gaven til afdelingen.

Bagefter holdt Leo Lykholt fra

Nordvestjydsk afdeling en tale,

hvor han ønskede til lykke fra alle

de andre lokalafdelinger i landet.

Han overrakte pengegaven til Erik

Søgaard, som takkede for gaven.

Alle havde en festlig og underholdende

dag.

Selve jubilæumsfesten blev

holdt lørdag den 11. august 2007

Lungeforeningen Boserup Minde deltager for 7. gang

med en stand på KUNDEN I CENTRUM.

Messen dækker alt, hvad en familie har brug for, og

den er godt besøgt. Entreen er 60 kr. for voksne og 20

kr. for børn. Der trækkes lod om gevinster for 65.000

kr. på alle indgangsbilletterne.

På www.kicmessen.dk kan du finde flere oplysninger

om KUNDEN I CENTRUM, og her kan du se det samlede

program, som løbende opdateres.

Lungeforeningen Boserup Mindes stand finder du

lige inden for indgangen.

klokken 18 i Folke-dansernes hus i Randers. Her var

der stor middag og bagefter dans til kl. 1.

Til festen var der omkring 35 gæster. Erik Søgaard

bød velkommen til alle gæsterne, og han håbede, at

alle ville få en hyggelig aften sammen. Han syntes, at

det var glædeligt, at så mange af medlemmerne var

kommet for sammen med bestyrelsen at fejre afdelingens

jubilæum.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 15


16

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007


Nyt tag på

Boserup Minde

Det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i november

2006, at der skulle nyt tag på den sidste del af

rekreationshjemmet i Glamsbjerg.

Denne tilbygning blev opført i 1966, da det var moderne

med flade tage. Da vi i 2004 renoverede taget

på resten af den gamle bygning, så dette tag ud til

at holde, og der blev derfor ikke gjort noget ved det.

Men i efteråret 2006 så det ud til, at der var ved at

være utætheder i taget.

Hovedbestyrelsen besluttede derfor at få taget undersøgt

og fornyet. Det blev bestemt, at taget skulle

have en hældning, så det lignede taget lige ved siden

af.

Denne sidste fornyelse af taget er nu ved at være

færdig.

Indretning af det gamle rygerum

Det gamle rygerum på første salen er nu også snart

ved at være færdigindrettet til almindeligt opholdsrum.

Selv om rummet har været tomt i snart halvandet år,

har det været svært at få tobakslugten ud af rummet.

Der er blevet gjort hovedrent flere gange.

Men nu er rummet blevet hovedrenoveret, der er

malet og blevet lagt nyt gulv.

Rummet mangler kun at blive helt færdigindrettet.

Her skal være plads til mødebord og til et par computere,

så gæsterne kan checke deres mail og kommunikere

med deres familie og venner. Man kan selvfølgelig

også surfe lidt på nettet eller spille lidt.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 17


18

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007


Tandbørstning kan redde liv

Lungeinfektioner opstår ofte på grund af bakterier fra

mundhulen. For dårlig mundhygiejne af patienter på

hospitalernes intensivafdelinger kan koste liv.

Da lungebetændelse er en af de hyppigste komplikationer

hos patienter på hospitalernes intensivafdelinger,

og for svækkede patienter kan det være direkte

livsfarligt. Men flittig brug af tandbørsten kan faktisk

være med til at redde liv. Mange af tilfældene kunne

undgås, hvis patienterne fik udført den nødvendige

mundpleje.

Ifølge udenlandske undersøgelser kan risikoen for

lungebetændelse reduceres med op til 65 %, alene

ved hjælp af tandbørstning og skylning med chlorhexidin,

da lungeinfektioner ofte opstår på grund af bakterier

fra mundhulen.

Næsten hver tredje patient, der udskrives fra et dansk

sygehus med sygdommen KOL, bedre kendt som

rygerlunger, får utilstrækkelig medicin med hjem.

Dermed kommer de til at leve med unødvendige

smerter, og i flere tilfælde dør de også. Det viser

et forskningsprojekt fra Hvidovre Hospital, skriver

MetroXpress.

Det er virkelig en øjenåbner, der siger, at her er

meget, der kan gøres bedre. Hvis lægerne bruger lidt

Et udbredt problem er, at mundpleje ikke betragtes

som forebyggelse, men som et spørgsmål om patientens

velbefindende, skriver Jyllandsposten.

Kræftpatienter vil betragtes som akutte

Et menneskeliv om dagen

Det er prisen for kræftpatienters

lange ventetid, efter at de er kommet

ind i behandlingssystemet,

viser beregninger fra Kræftens

Bekæmpelse.

Regnestykket kommer som baggrund

af Sundhedsstyrelsens opgørelse

over de interne ventetider, og

det får nu Venstre, Dansk folkeparti

og de Radikale til at foreslå loft

over de interne ventetider på

kræftafdelingerne.

Det er ikke godt nok, at kræft-

patienter ikke kan komme til med

det samme. En kræftsygdom bør

fremover betragtes som en akut

sygdom. Et nyt loft vil blot stadfæste,

at vi i Danmark accepterer, at

mennesker med en dødelig sygdom,

skal vente på undersøgelse

og behandling, mens sygdommen

udvikler sig.

Der er et behov for et holdningsskifte

i det danske sundhedssystem,

så kræft bliver behandlet

som en akut sygdom.

Rygerlunger behandles forkert

Målet skal være, at ventetiderne

helt forsvinder for kræftpatienter,

skriver Jyllandsposten.

I dag har kræftpatienter garanti

for højst 2 ugers ventetid fra henvisning

til forundersøgelse, og

igen højst to uger fra diagnose til

behandling. Problemet for kræftpatienter

er, at ventetiden undervejs i

processen kan snige sig op i mange

uger og måneder.

mere tid på at finde den bedste medicin til den enkelte

patient, vil mange tusinde mennesker få et bedre

og længere liv, siger overlæge Jørgen Vestbo, overlæge

på Hvidovre Hospital og professor med speciale

i KOL.

Samtidig mener han, at samfundet vil kunne spare

millioner af kroner på hospitalsindlæggelse, hvis blot

alle KOL-patienter får den bedst mulige medicin fra

starten.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 19


20

DIT PERSONLIGE TESTAMENTE

Få udarbejdet Deres helt personlige testamente til en pris af 1.800 incl. moms,

hvortil kommer en udgift til dommerkontoret på 300 kr. I prisen er inkluderet

møder på vort kontor eller telefonmøder.

Vi tilbyder i øvrigt gratis gennemgang af Deres nuværende testamente for at

kontrollere om der er behov for ændringer pga. den helt nye arvelov.

Kontakt os på nedenstående adresse og husk at oplyse, at De har set denne

annonce, da vort honorar ellers er højere.

Tlf. 3535 6834 · Fax 35356832

Mail: john.neumann@familiensjurist.dk

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007

GØR TILVÆRELSEN

LETTERE

Få din egen letvægtskørestol

· Aluminiumsramme

· Sammenklappelig

· Letaftagelige hjul

· Let at håndtere

· Let at transportere

· Indstillelige forstøtter

· Prisbillig

Kr. 3.180,- + moms

(Kr. 3.987,50 inkl. moms)

Ekskl. forsendelsesomkostninger

· Produkterne sendes pr. efterkrav

· 30 dages fuld returret

· 3 års garanti

Tlf.: +45 7020 1007

Fax: + 45 8627 0095

riinbaek@hotmail.com

www.hnt.nu


Julestue

i Glamsbjerg fra 4. - 10. december 2007

Igen i år vil vi arrangere en julestue for vores medlemmer.

Kunne du tænke dig at være med til sammen med andre at bruge en lille uge til at fordybe dig i lidt julehygge

med forskellige arrangementer?

Vi vil sørge for, at der bliver en stor juleworkshop. Det vil sige, at der i vores mødelokale bliver forskellige

arbejdende værksteder, hvor man kan deltage efter lyst og formåen. Man kan arbejde med julestads,

og hele huset skal julepyntes. Conni og Knud Lassen sørger for, at der kan arbejdes med blomsterdekorationer,

juledekorationer, julestads og papirklip.

Ind imellem bliver der tid til at gå i skoven og finde ting til dekorationerne.

Køkkenet vil servere dejlig mad, og selvfølgelig er der speciel julemad, julegløgg og julesmåkager.

Da der er begrænset plads, bør du tilmelde dig hurtigst muligt.

Periode: 4. - 10. december 2007

Pris: kr. 1.290.

Julen 2007

Også i år arrangeres der juleophold på Lungeforeningens ferie-, kursus- og rekreationshjem i Glamsbjerg.

Vi vil servere god traditionel julemad, og huset vil blive pyntet festligt og hyggeligt op med gran, og hvad

der ellers hører julen til. Selvfølgelig er der også juletræ og julegaver. Vi har et utroligt godt socialt samvær

til jul og nytår.

Dette er et specielt tilbud til de af vores medlemmer, som ikke selv orker at få alle tingene købt ind og

arrangeret. Kom over til os, og vi vil sørge godt for dig i julen.

Perioden: 23.- 27. december 2007

Pris: kr. 1.325.

Nytår 2007/2008

Nytårsaften og dagene omkring årsskiftet er noget specielt, men der skal også købes ind og arrangeres.

Hvis du ikke synes, det er specielt rart at styrte rundt ved denne tid, så lad os gøre det for dig.

Vi arrangerer nytårsophold med speciel festmiddag nytårsaften, og selvfølgelig skåler vi nytåret ind. Kom

over og nyd dagene omkring årsskiftet og det nye år uden stress og jag.

Perioden: 30. december 2007 til 3. januar 2008

Pris: kr. 1.325.

Priserne for juleophold og nytårsophold er lidt dyrere end normalt, men der vil også blive kræset mere op

om gæsterne på disse to ophold.

Der kan selvfølgelig bestilles både jule- og nytårsophold. I dette tilfælde skal der betales ekstra for de tre

mellemliggende overnatninger. Det bliver 215 kr. pr. dag i alt 645 kr.

Tilbud spar 345 kr.

Samlet pris for hele julen og nytåret fra den 23.12.2007 til den 3.1.2008 i alt 2.950 kr.

Tilmelding og forespørgsel til alle opholdene kan ske på landsforeningens kontor tlf. 64 72 13 57 på hverdage

mellem kl. 9-15. Henvendelse til Birthe Pedersen.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 21


22

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007

Sponsoreret


Karl Aage Thomsen

fylder 65 år

Den 22. oktober 2007 fylder Karl Aage Thomsen fra

lokalafdelingen i Nordfyn 65 år. Han har været med i

hovedbestyrelsen i mange år af flere omgange.

Han har været både kasserer og formand i lokalafdelingen.

På nuværende tidspunkt er han formand

- et job, som han kan lide, og som han er god til.

Han er også medlem af bestyrelsen i Tarup gamle

Præstegård, hvor lokalafdelingen holder mange af

deres møder.

Ud over det er Karl Aage medlem af hovedbestyrelsen

og medlem af forretningsudvalget.

Inden Karl Aage blev pensionist, har han arbejdet i

mange år inden for DSB. En af de andre store interesser

er fodbold, og hans børnebørn er glade for at være

med far og farfar inde for at se OB spille bold.

På hjemmefronten har Karl Aage været gift med Elin

i mange år. Sammen har de 2 drenge og flere børnebørn.

Landsformand Helge Petersen ønsker sammen med

hovedbestyrelsen Karl Aage tillykke med fødselsdagen,

og vi håber, at du vil få en dejlig fødselsdag og

må have mange gode år endnu.

Erik Pedersen

fylder 70 år

Den 7. november 2007 fylder Erik Pedersen fra Ribe

Amts afdeling 70 år. Han har været med i hovedbestyrelsen

i de sidste par år.

Erik har været medlem af bestyrelsen i lokalafdelingen

i mange år og er på det sidste blevet formand

for lokalafdelingen.

Han er en stille og rolig fyr men aktiv, når der skal

snakkes stille og roligt om de problemstillinger, der

er i afdelingen og i hovedbestyrelsen.

Også ved de diskussioner vi ofte har om aftenen til

hovedbestyrelsesmøderne, er Erik en rigtig hyggelig

fyr at være sammen med.

På hjemmefronten har Erik været gift med Eva i

mange år.

Landsformand Helge Petersen ønsker sammen

med hovedbestyrelsen Erik tillykke med fødselsdagen,

og vi håber, at du må få en dejlig fødselsdag og

må have mange gode år endnu.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 23


24

Specialkursus i Glamsbjerg

23. – 29. oktober 2007

Ovennævnte kursus er for lungesyge og pårørende til lungesyge med undervisning

af lungelæge, -sygeplejerske, diætist, fysioterapeut, psykolog og ilt-leverandør

Hvorfor tage på kursus?

Det er vigtigt at kende sin sygdom, og de muligheder der er for behandling, og at blive bedre til at skabe

det gode liv på trods af livets forandringer.

Det sociale samvær med andre i samme situation.

Erfaringsudveksling.

Udviklingen går stærkt, og der er meget at hente ved at deltage i et kursus.

Alle kan trænge til et pusterum i hverdagen.

Kurset bliver holdt i dejlige omgivelser på Lungeforeningens ferie-, kursus- og rekreationshjem Boserup

Minde i Glamsbjerg.

Ring til:

Lungeforeningen Boserup Minde på tlf. 64 72 13 57 kontaktperson Birthe Pedersen for yderligere oplysninger,

få et program tilsendt eller tilmelding til kurset.

Programmet kan også ses på vores hjemmeside: www.boserup-minde.dk

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007


LOKALAFDELINGER

LUNGEFORENINGEN

Kurer GLAMSBJERG FERIEPLAN september- december

Ferie-, kursus- og rekreationsophold

september - december

02. okt. – 08. okt.

09. okt. – 15. okt.

16. okt. – 22. okt.

30. okt. – 05. nov.

06. nov. – 12. nov.

20. nov. – 26. nov.

27. nov. – 03. dec.

04. dec. – 10. dec.

11. dec. – 17. dec.

Kursus:

25. sept. – 01. okt.

23. okt. – 29. okt.

Julestue:

04. dec. – 10. dec.

Jul:

23. dec. – 27. dec.

Fødselsdagskalender

70 år

Erik Pedersen, formand i Ribe Amts afdeling fylder 70 år,

den 7. november 2007.

Nytår:

30. dec. – 03. jan. 2008

Pris for medlemmer 2007:

Rekreation pr. uge kr. 1.290

Kursus kr. 1.495

Julestue kr. 1.290

Jul kr. 1.325

Nytår kr. 1.325

Mulighed for weekendophold.

Kontakt kontoret.

Henvendelse til landsforeningens kontor på tlf. 64 72 13 57.

Kontortid:

Mandag – torsdag 9.00-15.00

Fredag 9.00-13.00

Kontaktperson: Birthe Pedersen

65 år

Karl Aage Thomsen, formand i Nordfynsk afdeling fylder 65 år,

den 22. oktober 2007.

Navn:

Adresse:

Ønsker at blive medlem

Ønsker nærmere oplysninger

Postnr.: By:

Tlf.

LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE

Old Gyde 74 • 5620 Glamsbjerg • Tlf. 64 72 13 57 • Fax 64 72 13 77 • E-mail: boserup@boserup-minde.dk

LUNGEFORENINGEN

BOSERUP MINDE

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 25

BOSERUP MINDE


26

Hansen's Brolægning

Fangelvej 62 • 5672 Broby

Tlf. 62 69 20 00 • Mobil 29 91 77 04

www.hanbro.dk

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007

Akkerupvej 16

5683 Haarby


Københavns afdeling

Efterårets bankospil i

Bomi-Parken

Københavns afdeling holder igen i

år vores bankospil i november måned.

Det foregår som sædvanligt i Bomi-

Parkens hyggelige spisesal. Så husk

at reservere dagen til en hyggelig

eftermiddag med hele familien.

Altså lørdag den 10. november 2007

klokken 14. Det vil nok vare til omkring

klokken fem.

I år er metroen jo åbnet, så det vil

være meget lettere rent tidsmæssigt

at komme frem. Vi ses.

Sælgere til julehæftet 2007

Københavns afdeling kan godt

bruge nogle flere til at være med til

at sælge vores julehæfter.

Hvis du er interesseret i at tjene en

ekstra skilling og til at hjælpe os, så

henvend dig til kontoret i telefontiden

torsdag fra kl. 12 til 15.

Københavns afdelings bestyrelse

Nordfynsk afdeling

Julebankospil

Tirsdag den 27. november 2007

kl. 19 afholder Nordfynsk afdeling

vort populære julebankospil i Tarup

gl. Præstegård.

Alle medlemmer og venner er velkomne,

og det vil, som det plejer,

være med mange gode gevinster.

Priser i år er:

Medlemmer incl. 3 kort, kr. 70

Ikke medlemmer incl. 3 kort, kr. 100

Børn incl. 2 kort, kr. 50

Ekstra kort, kr. 10

I prisen er inkluderet 3 stk. smørrebrød,

1 øl eller vand samt kaffe og

småkager.

Skynd jer med tilmelding, da vi

stopper v /60 personer.

Tilmelding senest mandag den 19.

november til:

Kontor - mandag mellem kl. 14 og

kl. 17, tlf. 66 11 04 47 eller Karl

Aage Thomsen tlf. 66 16 82 26.

BEMÆRK:

Hvis der bliver flere end de 60 personer,

har vi i år garderet os med

en ekstra banko dag, og det bliver

onsdag den 5. december 2007 kl.

19 samme sted. Nærmere information

v/ tilmelding.

Vi glæder os til at ser jer.

Nordvestjydsk afdeling

Den internationale KOL-dag

Onsdag den 21. november vil vi

være at finde på de arrangementerne,

der foregår fra sygehusene

i vores afdeling. Her kan der altid

blive tid til en lille snak om stort eller

småt.

Kom og besøg os. Husk at sætte

kryds i kalenderen ved den 3. onsdag

i november.

Bestyrelsen

Ribe Amts afdeling

Bestyrelsen

Informationskampagne

Vi har i uge 35 været ude og vise

vores flotte campingvogn. Det har

været vådt og koldt, men det har

været det hele værd.

En stor tak skal lyde til dem, der

havde campingvognen stående

både Kvickly, Ribe – Bilka, Esbjerg –

Torvet i Vejen – og Apotekertorvet i

Grindsted samt flere private.

Det har været fantastisk dejligt og

se hvor stor interesse, der er for at

få målt sin lungefunktion. Der er

blevet målt rigtig mange. En stor

tak til Apoteket i Grindsted, hvor vi

måtte sende folk hen for yderligere

demonstration af hjælpemidler, eller

se om man tog sin medicin rigtig.

Held og lykke til de andre afdelinger,

der også skal køre kampagnen.

Tak for støtten.

Bestyrelsen

Feriehusene

Vi har indkøbt nye havemøbler til

begge huse. Det er et rigtig flot Ibis

alu/hårdttræs havemøbelsæt,

hvor stolene kan stables. Vore dejlige

cykler er også blevet flittigt

brugt igennem sommeren.

Fødselsdag

Vor formand i Ribe Amts afdeling

LUNGEFORENINGEN

BOSERUP MINDE

LUNGEFORENINGEN

Kurer bliver 70 år den 7. november 2007.

Vi ønsker ham hjertelig tillykke

og takker for hans store arbejde i

Lungeforeningen.

Erik er jo en mand, der har sans

for alt det grønne, og han dyrker

også sin ugentlige motion ved at slå

græs ved vort feriehus. Den mindste

lille frø kan Erik få til at gro, og

blomsterne ja de trives bare i hans

hænder.

Sådan er det også i Lungeforeningen,

Erik er med hele vejen bl.a. i

hovedbestyrelsen - i Tombola, DSI,

diverse møder - ja, hvor der er brug

for ham.

KOL-dag

Vi er selvfølgelig også med til KOLdag

onsdag den 21. november fra

kl. 13 - 17, hvor vi er sammen med

Lungeafdelingen og rygestopskonsulenten

i forhallen på Sydvestjysk

Sygehus i Esbjerg.

Der bliver sikkert også arrangementer

på andre sygehuse (se nærmere i

den lokale avis).

Julehygge

Julehygge-arrangement i Sædding

Centret, Esbjerg. Vi holder igen i

år den store julestue i Mødestedet

i Sædding Centret, Tarphagevej i

Esbjerg. Det foregår lørdag den 24.

november 2007 fra kl. 10 - 16.

Kig ind og se vore flotte salgsboder

med mange flotte juleting. Vi håber

selvfølgelig også, at du har lyst til at

støtte vort spændende tombola.

Vi har vort Spirometer med, så tag

bare en du holder af med ind og få

en lungetest.

Alle er velkomne.

Generalforsamling

Vor generalforsamling bliver lørdag

den 9. februar 2008.

Mere herom i næste BM-Blad.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 27

BOSERUP MINDE


28

BF TÆK aps

Et strå bedre


Brian Frederiksen
Tæpper

Trægulve

Linoleum

Vinyl

Fliser / Klinker

Gulvafslibning

Rensning af tæpper

HUSET CAMPEN VIBORGVEJ 155 8210 ÅRHUS V TLF. 86 75 24 25 WWW.XPRT.DK

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007


Sydfyns afdeling

Uddeling af brochurer

Den 4. august 2007 var vi inviteret

til et arrangement af Kontakt mellem

mennesker i Svendborg, hvor

der kom mange mennesker.

Vi fik uddelt mange brochurer. Vi

havde nogle unge mennesker til at

hjælpe med uddelingen. De sagde

til folk, at de havde en gave fra

Lungeforeningen Boserup Minde,

som alle tog godt imod.

Vi siger tak til alle, som stillede sig

til rådighed.

KOL-dag

Sæt denne dag af - det er vigtigt

for dig og din familie at kende din

lungefunktion.

Mød os på Sygehus Fyn Fåborg og

Svendborg den 3. onsdag i november.

I samarbejde med medicinske

sygeplejersker der vil måle dit pustetal

og få en snak omkring det.

Du kan endvidere få en hyggelig

snak med os fra bestyrelsen.

Nyt kontor

Vi har åbnet kontor i Klosterstræde

8a, som er åbent alle fredage i lige

uger, hvor du er velkommen til at

få en kop kaffe, og en hyggesnak,

ellers kan vi træffes på telefon

35 11 03 68 dagligt mellem kl. 8-9.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Syd- og Midtsjællands afdeling

Landsdækkende kampagne

I uge 40 har vi æren af, at opstille

kampagnevognen på henholdsvis

Næstved Storcenter, Fakse Torv,

Køge Torv, St. Heddinge Torv samt

Haslev Torv.

Dag og tidspunkt vil blive oplyst i

de nævnte kommuners lokalaviser,

ellers ring og hør nærmere hos formand

Lene Jakobsen eller kasserer

Willy Jeppesen. I kampagnevognen

vil der være mulighed for, at få

testet sin lungefunktion.

Endvidere vil der også være mulig-

hed for en snak om det, at have et

lungehandicap, samt få udleveret

foldere og informationsmateriale.

Julehæfter

Da det snart er tid til at forberede

salg af julehæfter, hører vi gerne fra

interesserede sælgere.

Er du/I interesseret kontakt da venligst

kasserer Willy Jeppesen.

Venlig hilsen

Lene Jakobsen

Sønderjydsk afdeling

Støtteforening

”Lotto” hver mandag i ulige uger fra

kl. 19.15 i Nybøl Idrætscenter.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at

takke bestyrelsen og deres hjælpere

for den store indsats og engagement

i støtteforeningen.

En stor tak til formand Harry

Madsen, Connie Nissen, Johannes

Hansen og Mona Scheel.

Konkurrence ved Åbent hus

den 16. juni 2007

Den heldige vinder af en uges

gratis ophold i uge 39 i feriehuset

”Havglimt” blev: Grethe Jensen,

Falkevej 17, 6240 Løgumkloster.

Bestyrelsen i Sønderjydsk afdeling

håber du og din familie får et dejligt

ophold.

Informationskampagne

i uge 34

Som man kan se på billedet, var der

stor interesse for at få testet lungefunktionen.

Vores formand Erik

Nissen havde travlt med at betjene

spirometeret.

Der blev testet:

30 personer i Sønderborg, 41 personer

i Aabenraa, 83 personer i

Haderslev og 92 personer i Tønder.

LUNGEFORENINGEN

Kurer Vi fortalte om Lungeforeningen

Boserup Minde. Hvilke tilbud vi

kunne tilbyde i form af: ferie, specialkurser

og rekreationsophold i

Glamsbjerg.

Vi delte brochure/pjecer ud til de

interesserede.

Vejle afdeling

Pbv

Martha Løsche

Kunden i centrum

Igen i år skal vi lørdag den 3. og

søndag den 4. november have

Kunden i centrum i Dronning

Margrethe Hallen i Fredericia. Vejle

afdeling vil være derude med materiale

fra Lungeforeningen Boserup

Minde.

KOL-dag

På Fredericia Kolding sygehus (gymnastiksal)

onsdag den 21. november.

Vil vi også her være med vores foldere

fra Lungeforeningen Boserup

Minde.

Vi vil gerne opfordre alle medlemmer

til at komme og få en snak med

gæsterne, og fortælle om fordelene

ved at være medlem af foreningen.

Der er altid kaffe/the til alle besøgende.

Venlig hilsen

Vejle afdeling

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 29

BOSERUP MINDE


30

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007


Vendsyssel afdeling

Udsættelse af informationskampagne

Angående den landsdækkende

informationskampagne som starter

i Sønderjydsk afdeling i uge 34 og

kører til alle afdelinger i løbet af efteråret,

har Vendsyssel afdeling fået

tildelt uge 47.

Da uge 47 er fra den 19. november

til den 25. november, har bestyrelsen

besluttet, på grund af det

sene efterår, at udsætte denne uge

til foråret – maj – juni, hvor vejret

forhåbentlig er lidt lunere.

Vi glæder os meget til at komme

rundt med kampagnevognen og

håber, til den tid, at rigtig mange vil

møde op og få testet sin lungefunktion.

Der vil blive udsendt mere information

om, hvilken uge kampagnen

kører og hvilken byer, vi vil holde i.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vestsjællands afdeling

Mindeord

Vi har pludselig mistet vores mange

årig bestyrelsesmedlem/formand

Erik Wenzel. Han er blevet taget fra

os alle den 7. august 2007.

Erik har for Vestsjællands afdeling

været et meget aktivt bestyrelsesmedlem.

Erik har været en stor drivkraft i

forbindelse med vores feriehus,

hvad angår både vedligeholdelse og

udlejning.

Udover det har Erik også været at

finde på torvet i Korsør, hvor han,

sammen med sin kone Inge, har

stået for afdelingens tombola.

Her til sidst har han dog måttet undvære

sin kone, der afgik ved døden

i april 2007. Erik har trods meget

sygdom alligevel formodet at holde

humøret oppe, og deltog også i

afdelingens Åbent Hus arrangement

i maj måned.

Ja, Erik har vi meget at takke for,

han vil blive mindet og æret i vores

afdeling.

Ære være dit minde.

På vegne af bestyrelsen

Formand Karina Lassen

Kasser Hans Jørgen Christensen

Aalborg afdeling

LUNGEFORENINGEN

Kurer Ændring i bestyrelsen

Siden sidst har vores kasserer af

personlige årsager valgt at flytte til

Ribe Amts afdeling og ny kasserer

er næstformand Birger Thomsen.

Kampagne

Uge 46 bliver der kampagne uge i

Aalborg, nærmere herom i nyhedsbrev.

Feriehuse

Sommeren går fint mht. udlejning

af vores feriehuse og vi starter snart

nybygning af Siesta. Det nye hus

skulle stå klar til feriesæson 2008.

Ferietur

Turen til Polen blev aflyst, vi forsøger

at arrangere en ny til foråret

2008, mere herom i nyhedsbrev og

næste nummer af BM-Bladet. Prisen

vil blive ens for alle medlemmer af

BM og alle afdelinger er velkomne

på turen.

Julefrokost

Vi afholder julefrokost den 27. november,

for vores medlemmer i

fælleslokalet Oddesundvej.

Mere herom i det lokale nyhedsbrev.

På bestyrelsens vegne

Lisbeth Skjødt Ipsen

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 31

BOSERUP MINDE


32

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007

BM-Bladets krydsord nr. 5/2007

Løsninger sendes til BM-Bladet, Old Gyde 74, 5620

Glams bjerg, mærket »krydsord nr. 5/2007«,

eller via e-mail til: krydsord@boserup-minde.dk senest

den 12. oktober. Vinderen offentliggøres i

BM-Bladet nr. 1/2008.

Løsningen indsendt af:

Navn

Adresse

Postnr./By

1. præmie 150 kr. - 2. præmie 75 kr. - 3. præmie 50

kr.

Vinderne i BM-Bladets krydsord nr. 3/2007:

1. præmie:

Carsten Hansen,

Hjørring

2. præmie:

Rie Kramer,

Fredericia

3. præmie:

Jens B. Sørensen,

Otterup


Projekt1 29/03/07 10:18 Side 1

Sponsoreret

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 33


34

LOKALAFDELINGER

KØBENHAVNS AFDELING:

Kontor

Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup

Tlf. 35 35 88 81 - tlf. tid, torsdag

kl. 12 - 15. Giro 702-8148

Formand

Ellinor Als,

Hørby Allé 5, 2770 Kastrup,

Tlf. 32 51 31 20

Kasserer

Solveig Als,

Hjortekær 10, 4600 Køge,

Tlf. 56 65 49 66

LOLLAND-FALSTER AFDELING

Giro 213-4780

Formand

Robert Rosfeldt

Højlundsvej 10, 4913 Horslunde

Tlf. 54 93 59 30

Kasserer

Peder Pedersen,

Reimersgade 11, 4900 Nakskov

Tlf. 54 92 16 41

Tlf/Fax 54 95 16 41

NORDFYNSK AFDELING

Kontor

Reventlowsvej 52, kld. th.,

5000 Odense C.

Man. kl. 14 - 17, Tlf. 66 11 04 47

Giro 648- 1671

E-mail: bm-nordfynsk@mail.dk

Formand

Karl Aage Thomsen,

Vermundsvej 20, 5200 Odense V

Tlf. 66 16 82 26

Kasserer

Kirsten Rasmussen,

Åsumvej 567, 5240 Odense NØ

Tlf. 66 10 54 57

NORDVESTJYDSK AFDELING

Bank: Reg.nr. 9312 konto nr.

0000186538

Formand

Lizzi Andersen,

Kongevejen 53, Jegindø, 7790

Thyholm

Tlf. 97 87 93 50

Kasserer

Leo Lykholt,

Fjordvej 46, Knud, 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 19 62

RANDERS AFDELING:

Kontor

Søren Møllersgade 12 C o.g., 1,

8900 Randers, Tlf. 86 42 08 92.

Torsdag kl. 18 - 20.

E-mail: kontoret@bm-randers.dk

www.bm-randers.dk

Bank: Reg.nr. 9335 konto nr.

3310300216

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007

Formand

Erik Søgaard,

Brorsonsvej 8, 8981 Spentrup

Tlf. 86 47 74 61

Kasserer

Askar Klitte,

Ymersvej 25, st. th., 8900 Randers

Tlf. 86 43 75 30

RIBE AMTS AFDELING

Giro:900-9795

www.bm-ribeamt.dk

Formand

Erik Pedersen,

Løgstørvej 4, 6700 Esbjerg

Tlf. 75 13 10 79

Kasserer

Erna Schack,

Seminarievej 79, 6760 Ribe

Tlf. 75 42 09 37

SYDFYNS AFDELING

Bank: Reg. nr. 0861 konto nr.

8130468226

Kontor

Kontakt mellem mennesker

Klosterstrædet 8a, 5700 Svendborg

Tlf. 35 11 03 68

Fredag (lige uger) kl. 14-17.

Formand

Jørgen C. W. Pedersen

Strandvejen 154, 5600 Fåborg

Tlf 60 71 40 25 el. 35 11 03 68

Kasserer

Henning N. Nielsen

Bülowsvej 53

5700 Svendborg

Tlf. 62 22 44 59

SYD- OG MIDTSJÆLLANDS

AFDELING

Giro: 648-0330

Formand

Lene Jakobsen,

Åvej 6, Vallø, 4600 Køge

Tlf. 56 26 79 38

Kasserer

Willy Jeppesen,

Ragnhildgade 20, st. th., 2100 Kbh. Ø

Tlf. 39 27 03 26

SØNDERJYDSK AFDELING

Giro: 544-8115

Formand

Erik Nissen

Kalvetoft 7, 6400 Sønderborg

Tlf. 74 46 18 61

Kasserer

Lise Hatting Kellmann

Lerskovvej 4, Lerskov, 6230 Rødekro

Tlf. 51 68 08 08

VEJLE AFDELING

Bank: Reg.nr. 9209 konto nr.

4960957127

Formand

Inger Margrethe Knudsen

Tueager 63, 7120 Vejle Ø

Tlf. 75 81 50 05

Kasserer

Finn Sørensen,

Åstræde 10, 7100 Vejle

Tlf. 75 83 79 46

VENDSYSSEL AFDELING

Bank: Reg.nr. 9190 konto nr. 236-58-

73057

Formand

Jørn Schmidt,

Trindelvej 34, 9990 Skagen

E-mail: jorla@stofanet.dk

Tlf. 98 44 41 83

Kasserer/sekretær

Grethe Jørgensen,

Rasmus Raskvej 8, st. th.,

9700 Brønderslev, Tlf. 36 92 18 94

E-mail: gre@c.dk

www.vendsysselnet.dk

VESTSJÆLLANDS AFDELING

Giro: 506-3604

Formand

Karina Lassen

Hvidkløvervej 8, 4000 Roskilde

Tlf. 20 23 84 26

Kasserer

Hans Jørgen Christensen

Halsskov Tværvej 10, 4220 Korsør

Tlf. 58 37 47 68

AALBORG AFDELING

Bank: Reg.nr. 9156 konto nr.

2460224031

Formand

Hanne Rimer

Oddesundvej 171, 9220 Aalborg Ø

Tlf. 98 15 48 02 el. 40 56 80 85

Kasserer

Birger L. Thomsen

Kornblomstvej 18, 1. 1, 9000 Aalborg

Tlf. 98 38 90 59

ÅRHUS AFDELING

Giro: 545-6673

Kontor

Skovvangsvej 220 kld., 8200 Århus N,

Tlf. 86 10 58 43

Onsdag kl. 16.30 - 18.00

Formand

Ole E. Nielsen,

Høstvej 5, 8200 Århus N

Tlf. 86 10 28 88

Kasserer

Helga Gisladottir

Glentevej 4, 8370 Hadsten

Tlf. 86 23 04 22


Afsender.:

PortoService ApS

Postboks 9490

9490 Pandrup

Ændringer vedr. abonnement

ring venligst 64 72 13 57

Magasinpost

Fil-7 nr. TA08996

More magazines by this user
Similar magazines