Svømmebadsassistent - Erhvervsskolen Nordsjælland

esh.dk

Svømmebadsassistent - Erhvervsskolen Nordsjælland

En uddannelse med fokus på et rent miljø, sundhed og velvære i svømmehaller ” ” AdgAngskrAv For at kunne starte på uddannelsen, skal du: Have generelt kendskab til it Kunne løse arbejdsopgaver ud fra generelle arbejdsmiljøregler Have kendskab til generelle arbejdsmarkedsforhold Kunne kommunikere og samarbejde Have kendskab til at møde mennesker i forhold til deres baggrund Have bestået dansk på F-niveau Tilmelding Du kan tilmelde dig uddannelsen på vores hjemmeside www.eanord.dk/svommebadsassistent. Find tilmeldingsblanketten under punktet ’Tilmelding’. skolehjem Har du mere end fem kvarters transport til skolen, har du mulighed for at bo på et skolehjem. Prisen er 470 kr. pr. uge og inkluderer kost og logi. Der er både enkelt- og tomandsværlser på skolehjemmene. Vil du gerne have et enkeltværelse, anbefaler vi, at du bestiller i god tid. Skolehjemmene er rene og pæne og præget af et ungt miljø. Har du andre ønsker til indkvartering, henviser vi til det lokale Danhostel. Her skal du dog selv betale den fulde pris. Økonomi Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft - altså både i praktik- og skoleperioderne. konTAkT Sussi Schlichtkrull Koordinerende underviser Telefon: 21 42 30 43 E-mail: susc@esnord.dk Web: www.esnord.dk/kursuscenter erhvervsskolen nordsjælland · Peder oxes allé 4 · 3400 hillerød · Tlf. 4829 0000 · www.esnord.dk/kursuscenTer 24.01.2011/MF Uddannelse til Svømmebadsassistent Foto: Sjællandske Medier


Foto: Sjællandske Medier Uddannelsen til professionelle vandhunde Kan du lide stemningen i en svømmehal, og er du selv lidt af en vandhund? Så er uddannelsen til svømmebadsassistent måske noget for dig. I dag byder moderne svømmebade på mange forskellige sundhedsfremmende aktiviteter som fx wellness, varme bade og vandgymnastik. Det stiller større krav til de ansatte i svømmehallerne, og derfor tilbyder Erhvervsskolen Nordsjælland uddannelsen til svømmebadsassistent i samarbejde med CPH West. Svømmebadsassistentuddannelsen er en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse på linje med fx tømrer, kokke eller automekanikeruddannelsen. Uddannelsen tager to år, og veksler mellem skole- og praktikophold. Uddannelsesforløb 2 2 5 7,3 27 6 23 5 10 4 12 Skoleophold 2-8 uger Praktik, 2-27 uger UddAnnelsens indhold Du bliver i stand til at løse opgaver inden for tre overordnede områder: Sikkerhed Service og kommunikation Hygiejne, miljø/klima og arbejdsmiljø. Under de tre områder kommer du især til at arbejde med emner som rengøring, håndtering af farlige kemikalier, kommunikation, service, svømmeinstruktion, konflikthåndtering, salgsteknik og eventplanlægning og -gennemførsel. erhvervslivredderprØve Før du kan begynde på anden skoleperiode, skal du have bestået Erhvervslivredderprøven. Prøven skal være bestået din prøvetid. prAkTikplAds Svendeprøve Efter 2 år For at starte på uddannelsen skal du have indgået en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed (læreplads). Det er Erhvervsskolen Nordsjælland, der vurderer og godkender praktikvirksomheden. eksAmen Undervejs i uddannelsen skal du til eksamen i to obligatoriske grundfag: Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Håndtering af tilskadekomne. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve og får et uddannelsesbevis. FremTidsmUligheder Uddannelsen er tilrettelagt, så der er mulighed for at du kan bygge videre med kortere kurser og blive fx fitnessinstruktør, svømmetræner og eventkoordinator. fag på uddannelsen Praktisk erhvervsrengøring Personlig kommunikation og service Grundlæggende kunde-service og – kommunikation Idræt Rengøringshygiejne Hygiejne i pool og bade Kommunikation og konflikthåndtering Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Salgsteknik for salgsservicemedarbejdere Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Arbejdsplaner og -tilrettelæggelse Anatomi og fysiologi Arbejdsmiljø Eventudvikling Eventplanlægning Eventgennemførelse Håndtering af tilskadekomne Wellness og spa Læring, kommunikation og samarbejde Instruktionsteknik

More magazines by this user
Similar magazines