Kig&Lyt december 2007 - Ballerup Kommune

ballerup.dk

Kig&Lyt december 2007 - Ballerup Kommune

HUSK AT CHECKE WWW.BALLERUP.DK FOR KULTURELLE ARRANGEMENTER

DECEMBER

OMDELES TIL SAMTLIGE HUSTANDE

Ballerup Krøniken II side 2

Jul i Ballerup side 4

Jul i Pederstrup side 5

Jul i Skovlunde side 8

Jul i Måløv side 9


2

KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006

Juleudstilling i

Pederstrup

Kig & Lyt udgives hver

måned af Ballerup

Kommune

20. årgang.

Oplag: 24.305

Tryk: TGS-Group, Rødovre

Distribution:

Dansk Distributions

Center tlf.: 3648 8000

Ansv.: Kommunikationschef

Karin Olsen

Kommunikation

Redaktion:

Tine Vind

Ballerup Bibliotekerne,

Bjørn Holmegaard

Musikhuset,

Jan Kiwi

Baltoppen,

Nya Oxfeldt Jensen

Kommunikation

Lay-out:

Henrik Crawack

Kalenderstof:

Kommunikation ved

Dorte De Fries Quaade

Kig & Lyt

Januar 2007

Udkommer i uge 52

Indlæg til dette nummer

skal være redaktionen i

hænde senest 4. december

E-mail: nya@balk.dk

Tlf. 4477 2000

Kig & Lyt omtaler kulturelle,

ikke-kommercielle

kultur- og fritidstilbud i

Ballerup Kommune i den

kommende måned.

Eftertryk kun tilladt med

kildeangivelse

Tips om fotos

Send ikke billeder kopieret

ind i Word, og send ikke

billeder fra internettet,

men giv os i stedet internetadressen.

Send elektroniske billeder

i så høj opløsning som

muligt, eller send originalfotoet.

12

DECEMBER

– Halvvejs i et århundrede dred

Anden halvdel af Ballerup krøniken kommer snart på gaden og alle

nostalgiske sjæle kan glæde sig til et tilbageblik i fortidens Ballerup

Ballerup Krøniken 2 har

premiere i Baltoppen

Bio søndag 3. dec. kl.

10.30, men allerede

dagen inden kan du i

Mæhles boghandel få et

nostalgisk smugkig mugkig ind

i Ballerups historie.

Hvornår var det nu

det var?

Redaktionsgruppen bag ”Ba Ballerup

Krøniken 1 og 2”, som s

består af Steen Nielsen, Svend

Jørgen Jensen, Paul Skjødt og

Mogens Bille, har haft nogle

travle måneder. De har restaureret,

tidsbestemt og redigeret

de mange gamle smalfilmsoptagelser,

som gavmildt

er blevet udlånt af Ballerups

borgere og af de store gamle

virksomheder i kommunen:

Dahls Tapetfabrik, T Løvens

Kemiske Fabrik, Toms T Chokoladefabrik,

l Atlas og JA. ”Selv

om gennemsynsarbejdet af de

gam mle optagelser har været

omfa fattende, har det været

både morsomt og underhold-

ende.

Vi har med skærped pede san-

ser og sammenkne nebne øjne

skulle tidsbestem emme optag-

elserne og find nde ud af, om

det er 50’erne ne eller 60’erne

vi befinder os i? Mange har

selvfølgelig på forhå rhånd oplyst

os om ca.-årstal, men en en del

af de mange gamle filmspoler film

blev indleveret uden årstals-

angi givelse, og så har vi måtte

kigge på: bilmærker, påklædning,

bri briller, bybillede m.m.”,

fortæll ller Mogens Bille, leder

af Pædagogisk ædagog Center.

Togtur i 50´ernes 50´e Måløv

Mange Ballerupborgere rupborgere har

stillet deres gamle filmklip til ti

rådighed. Heriblandt famili ilien

Bendixen fra Bendixens s Dan-

seinstitut, som har bidraget b

med et omfattende materiale ma

optaget over ca. 30 år af f Frode

Bendixen, med klip fra både båd

50’erne, 60’erne og 70’erne. e.

Heldigvis har Frode ode Bendixen

ikke ke blot fifilmet

danseskole

og afdansni afdansningsballer, han har

også å filme filmet ved talrige andre

lejligheder. hede Familien Jørgen

Andersen e (JA-Måløv)

har

også bidraget til Krøniken 2

med en række optagelser fra

den gamle købmandsgård.

Bl.a. nogle dramatiske optagelser

fra sommeren 1959, da

den store kornsilo brændte

hos JA, en brand som stadig

huskes af mange gamle Balleruppere.

Familien Råby Andersen

har bidraget med nogle

fremragende optagelser fra fr

den gamle Måløv Station og

Postkontoret, og et filmklip

der tager os med på en togtur

ad Frederikssundsbanen med

ankomst til 50’ernes Måløv.

BALTOPPEN Ballerup Krøniken 2

Fugleskydning i krohaven

Familien Vinther Jensen n bidrager

til Ballerup Krønike 2

med nogle glimrende, tekniske

optagelser bl.a. fra slutningen

af 50’erne, da beboelsesejendommene

i bl.a. Rugvænget

skød op. Familien Bryde Petersen

(Slagteriudsalget) bidrager

med optagelser fra det

gamle Ballerup og Stationsvej,

mens Stationsgården var

under opførelse. Og så er der

endelig et stort materiale fra

familien Juul Andersen (Ballerup

Kro) der bringer os med

tilbage til de hedengangne

”Fugleskydninger” i krohaven,

hvortil Carlsbergs hestetrukne

ølvogne ankommer ad en brostensbelagt

Stationsvej, samt

med nogle unikke optagelser

fra den gamle Sct. Jacobsvej

med renseriet, brødudsalget,

skrædderen og mejeriet. Selv

de gamle gaslygter er med.

Endeligt indeholder krøniken 2

optagelser fra Løvens Kemiske

Fabrik omk. 1958 – samt Dahls

Tapetfabrik. T

Men de ældste ooptagelser

fra

ca. 1949-1950 9-1950 st stammer rent

faktisk fra Steen en Nielsens

svigerfader, der som fotohandler-

og fotograf i København

har filmet familiens

”nybyggerliv” på Nysøgårds s

jorde det der nu hedder Sol ol-

brinken, da familien erhverve ver

en grund ned til søen og kort t

efter bygger et lille fritidshus.

Disse optagelser er ligeledes

af glimrende kvalitet, så der

er nok at glæde sig

til.

Filmpremiere

Sted: S Baltoppen

Dato: D Søndag 3. december

Tid: kl. 10.30

Entré: 20 kr.

På lokale hænder

De gamle film er blevet lev digi-

taliseret hos et lokalt okaltvideo- selskab ”Videopro” ro” v. Chr.

Jensby, så nu er projektet helt

og aldeles på lokale hænd hænder.

Sidste te år fik redaktionsgrup

redaktionsgruppen

assistance hos DR, som

dog og også i forbindelse med

Krøni niken 2 har bidraget med

optage gelser af den engelske

postfly tflyvers nødlanding på

Laut autrupgårds jorde, samt med

op optagelser fra 1959 da der var

brand på den gamle mølle i

Ballerup, hvor en lakfabrik lakfab

nedbrændte i bagbygning bagbygningen.

Ballerup Krønike e 2 – hal halvvejs

i et århundrede har pr premiere

i Baltoppen Bio søn søndag d.

3. dec. kl. 11.00, mmen

alle-

rede dagen før starter salget

fra Mæhles Boghandel i Centrumgaden.

Her vil ligesom

sidste år være en lille festligholdelse

i anledning af åbningen

af salget, hvor Mogens

Bille vil fortælle om den nye

udgave af ”Ballerup Krøniken”

og hvor boghandler Mæhle vil

sørge sø for lidt godt til ganen.

Fra kl. 11 vil der blive vist klip

fra filmen. ”Ballerup Krøniken

1” solgte ikke mindre end

1000 stk. og indbragte et

overskud på 50.000.- kr., som

borgmester Ove E. Dalsgaard i

juni måned kunne overbringe

til Skoletjenesten i Pederstrup

v. v Keld Nørgaard og Mette

Jensen.


KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 3

bytte tte købmand... købmand

Voksenafdelingen i Teatergruppe

T pen KLIMA arbejder i øjeb eblikket på en ny

og underholdende opsætning g for dem der er glade for et godt g grin

PEDERSTRUP Bytte

BALLERUP

Voksenafdelingen i

Teatergruppen

T KLIMA

arbejder i øjeblikket på

en ny og underholdende

opsætning for dem der

er glade for et godt

grin

I weekenden den 6. og 7. januar

kan teatergruppen g KLIMA

præsentere dere deres nye teater-

stykke. Stykket, ykket, der hedder

Byttecentralen ralen hhandler

om

Manfred Olsen og hans ha lettere

stupide kone, Sørine e. Manfred

Olsen er bbrugtvognsforhand t f h

ler, men desværre er der ikke

særlig godt gang i salget,

hvilket måske kunne skyldes s

at Manfred Olsen vist nok ikke ke

har været helt ærlig, hvad d

angår bilernes stand.

Fredslyset

kommer til Ballerup.

Kom med lys og lygte og

bring freden med hjem

Fredag den 1. december vil Ballerup

Multikulturelle Forening ning modtage FFred

slyset og give det videre ere til alle, dder

kommer med en lygte elle ller et lys, for at

tage fredsflammen med hje jem.

Den evige flamme

Fredslyset bliver tændt i fødselsgr sgrotten i Betlehem,

ved en flamme som altid brænd nder. Fredslyset bliver

med tog bragt ud i hele Euro ropa. Fredslyset er et lys

for fællesskab, forståelse og g tolerance tolerance. Et lys s der skal

bringe håb om fred på jorden i fremtiden og sprede

lys i mørket.

Rundt i landet

Det er 11. gang Sct. Georgs Gilderne i Danmark sender de

Fredslyset rundt i landet og giver det til alle dem der

ønsker at sprede tanken om fred i verden. Sidste gang

fredslyset kom til Ballerup var i 1998. Nu er chancen

her så igen.

Optog for

fred

Mød op på Centrumgaden foran Ballerup Bibliotek fredag

d. 1. dec december kl. 16.30, få Fredslyset, gå med

opt ptoget til Kirketorvet, i hvor der synges fredssange.

Bo Borgmester Ove ve E. . Dalsgaard, præsten p Inge Meibom

fra Ballerup Kirke, og en repræ ræsentant fra fredsbevæ-

gelsen i Palæstina vil være re der og modtage Fredslyset.

Optog

Sted: Centrumgade foran Ballerup B Bibliotek

Dato: Fredag 1. december

Tid: Kl. 16.30

Entré: Gratis, husk lys eller lygte

Byttecentral

Hans kone, Sørine, ne, kan ggodt

se, at der ikke rigtig tig er no nogen

fremtid i brugtvognsbranchen nsbra

og foreslår derfor at Manfred

åbner et detektivbureau, og

det er en chance som Manfred

ikke vil gå glip af. Men

hvordan i alverden kan man

drive et detektivbureau, når

telefonen er blevet lukket,

fordi man ikke har betalt regningen?

Jo, opfindsomheden

fejler ingenting og parret får

hurtigt hu fikset den lille sag,

ved ve at ”låne” ismejeriets tele-

fonforbindelse.

Rent detektivarbejde

Det viser sig hurtigt, et der

er godt gang i forretningerne.

Flere af byens folk dukker op

hos Manfred f Olsen for at få

skygget deres ægtefæller.

Blandt andet møder vi både

Hr. og Fru Spjældager, der

begge vil have skygget hinanden.

Manfred Olsen er da

heller ikke ked af at tilbyde

andre forretningsmæssige

ydelser sideløbende med detektivgerningen.

En af de

gerninger Manfred Olsen lse

ufrivilligt får pådraget sig,

er at være budbringer for fo Fru

Larsen i ismejeriet - men,

er det i grunden ikke meget

rimeligt, ligt, når nu han har h ”lånt”

hendes s telefonforbindelse”?

Forviklinge gerne vil ingen ende

tage og mon on Manfred Olsen og

kone nogensin inde får viklet sig

ud? Kom selv elv og se.

Første Weekend

Stykket spilles i vores egen

hyggelige teatersal på Pederstrupgård,

Pederstrupvej 51-

53, Ballerup, lørdag d. 6. og

søndag d. 7. ja januar 2007 kl.

16 begge dage. dag Billetterne

koster kr. 40,- 40 for voksne og

kr. 20,- for fo børn op til 16

år. Billet etterne kan købes ved

indgan ngen.

Se også så KLIMA´s hjemmeside

www.teate tergruppen-klima.dk

Rusland fra Gorbatjov til Putin

Forfatter cand.mag. i

historie Jens Jørgen

Nielsen, tidl. korrespondent

i Moskva tal-er on-

sdag 29.

november kl.

15.30 på p Ballerup Bib-

liotek ek om russisk politik

og histori orie i nyere tid. – Om

den kol olde krig og murens fald

– Om m omvæltningerne efter

Sovjetuni nionens sammenbrud i

1991 – Om m et Rusland, der er

i en stadig omstillingsproces

o

BIBLIUOTEK

og om jagten på en ny russisk

identitet. Ældre på Højskole i

Udlandet har over 20 års er-

Teater

Sted: Pederstrupgård upgård

Dato: Weekenden en

6. -7. Januar

Tid: Kl. 16

Entré:

40 kr. for voksne og

20 kr. for børn u. 16 år. år

faring med at tilbyde et modent

publikum et aktivt og

indholdsrigt højskoleophold

og her i samarbejde med Ballerup

Bibliotek k arrangeret

foredraget. Billetter er à kr. 20

kan købes/bestilles på kommunens

biblioteker fra onsdag on

den 22. november, - kom m og

bliv inspireret!

Rejseforedrag

onsdag 29. november ember

kl. 15.30 på Ballerup

Bibliotek


4

KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006

JUL I BALLERUP JUL I BALLERUP JUL I BALLERUP

Fest i flere fle farver

– fra a Ramadan til ju jul

Har du lyst til at blive klogere på din nabos

højtid - Ballerup Multikulturelle kulture Forening sætter

spot på Ramadan, EID og g jul

Ballerup Bibliotek og

Ballerup Multikulturelle

Forening slutter Ramadanen

og starter julen

mandag den 4. december

kl. 17.00- på Ballerup

Bibliotek.

BIBLIOTEK

Muslimsk fest

Kom og hør om traditionerne

i forbindelse med EID, som

er den muslimske fest, der

afslutter Ramadanen. Ballerup

Multikulturelle Forening

(BMF) har indrettet et hjørne

KORT NYT KORT NYT KORT NYT

Julemarked i Hedegårdskirken

Der er julemarked i Hedegårdskirkens lokaler den 2. december

kl. 10-14. Her er Gavebod, lotterispil, tombola, gløgg og

æbleskiver, restaurant, loppemarked, fiskedam og børnehjørne

til de mindste, harmonikaunderholdning og Lucia-optog. OBS

Loppemarkedet åbner fra 9.30-10.00 mod entré på 25 kr.

Når Far Har Fri

i Baghuset

Når Far Har Fri Spiller op

til Julebal i Baghuset den

8. december. Så er det på

med danseskoene. Kom og

få en sving om til den gode

gamle 60´er- rock. Der er

som sædvanlig uforskammet betjening i baren. Billetter ved

indgangen. Entre 50,- kr. Dørene åbnes kl. 20.00

Julen synges ind i Skovvejskirken

Tirsdag d. 12. december kl. 19.30 synger kammerkoret Carmina

danske og europæiske julesange under ledelse af Kasper Beck

Hemmingsen. Efter koncerten er der kaffe og julebag i Skovvejskirkens

mødelokale. Der er gratis adgang til koncerten,

som er arrangeret af Ballerup Sogns Menighedsråd.

Julemeditation i Ballerup Kirke

Julemeditation i Ballerup Kirke onsdag d. 13. december kl.

17. Organist Birgitte Bonde spiller en halv times meditativ

julemusik af bl.a. Bach og Buxtehude, og der afsluttes med

fællessalme. Kirken er åben fra kl. 15 og der er fri entré.

af biblioteket efter mus uslimsk

skik og byder på arabis isk kaffe,

slik og specielle kager. r. – Der

bliver spillet arabisk musik sik og

fortalt om traditionerne for f

EID.

Pynt ynt et træ

De danske

juletraditioner er

måske ke ken kendte for de fleste,

men bibl biblioteket lægger op til

pyntning af juletræ – julemusik

og julebøger – og meget

gerne en snak om danske

juleskikke. Der er fri adgang

til dette hyggelige arrangement,

som starter præcis kl.

17.00 på Ballerup Bibliotek

mandag den 4. december. Arrangementet

er desuden et led

i Ballerup Biblioteks multikulturelle

dialogprojekt.

Udstilling

Sted: Ballerup Bibliotek

Dato: Mandag 14. december ber

Tid: kl. 17.00

Entré: Gratis

Julebal le i den gamle købmandsgård

Så swinges der igen med de røde nissehuer

Når Mimrebanden inviterer

til det traditionsrige

julebal, er det et

sikkert varsel om julens

komme i Ballerup - og

omegn. Onsdag den en 6.

december spiller byens popu pu-

BAGHUSET

lære danseorkester op til det, t

der kan kaldes årets hyggeligste

julebal.

Evergreens og julelotteri

Det er ikke kun de rigtige ge

julesange, der skal dans nses

til. Det er som sædvanlig lig en

lang række af kendte, dejlige

og swingende evergreens. Og

De 9 læsninge ger

Igen i år vil Pederstrup sogn indbyde e ttil

en

noget anderledes gudstjeneste her i advents dvent -

tiden, de såkaldte 9 læsninger

Gudstjenesten med de 9 læsninger vil finde sted i Hedegårdskirken

torsdag den 14. december, kl. 17.30. De 9 læsninger er

egentlig en nyere tradition i Danmark, som kom hertil fra England

i 1950’erne. Gudstjenesten består af 9 udvalgte tekstlæsninger

fra bi bibelen ledsaget af adventstiden kendte salmer og

stemningsfuld gsfuld orgelmusik.

Vor frelser

Igennem nem bibeltek bibelteksterne skildres Guds store frelsehistorie helt

fra skabelsens morgen gennem profetierne pro i det gamle Testa T -

mente og frem til Kristus. I England, ngl eller rettere Cambridge,

hvor skikken oprindelig stamm mer fra under navnet The Festival

of Nine Lessons and Carrols ls varetages læsningerne af lægfolk

begyndende med den yngs gste kordreng og sluttende med rek-

tor.

Menigheden læser

Denne gamle tradition med lægmandslæsninger læ

forsøger

vi også at videreføre ved at indb indbyde interesserede fra me-

nigheden eden til at

være med til at læse bibelteksterne denne

dag. Gudstjenesten udstjene finder i år sted i Hedegårdskirken torsdag

d. 14. decem december kl. 17.30 . Efter gudstjenesten er der også

mulighed d for

at blive og spise et måltid mad sammen.

Gudstjeneste

Sted: Hedegårdskirken

Dato: Torsdag T 14. december

Tid: Kl. 17.30

Entré: Gratis

orkesterets po populære sanger-

inde Hanne Geneser en vil sørge

for at det hele bl bliver løftet op

i den rigtige tige jules julestemning.

Igen i år bliver der

spænende

underholdende indslag, og der

bliver naturligvis også mulighed

for at vinde gode præmier

i julelotteriet.

Musikalske nisser

Hvad nisserne i Købmandsgården

kan finde på at drille

de gamle, garvede Mimre-

bande-musikere med, er ikke

til at vide, men der de plejer da

altid at være nog noget. Tag T for-

Mimrebanden mrebanden ttropper

op i

st stærkeste Nisse-opstilling med

den en allerbedste juledansemusik

ik.

skud på julehyggen allerede

onsdag den 6. december kl.

20. i baghuset, og kom i selskab

med hyggelige og glade

musikalske nisser. Dørene

åbnes å kl. 19.30. Baren har et

meget venligt personale, der

serverer både kolde og varme

drikke til rimelige priser.

Nissebal

Sted: Baghuset

Dato: Onsdag 6. december

Tid: Kl. 20,00

Entrè: E Kr. 10 ved indgangen.

Medlemmer af Ældresagen

gratis.


KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 5

JUL I PEDERSTRUP JUL I PEDERSTRUP JUL I PEDERSTRUP

Nisser, juletræer og jul ulepynt

Nostalgisk jul i hele december er

PEDERSTRUP

Besøg Ballerup Museum

i november og december

måned og oplev de

julepyntede stuer på

Lindbjerggaard og kom

i rigtig julestemning.

50’er jul

I storstuen står det store juletræ

med legetøj og julegaver,

som børnene fik under besættelsen

og i 50’erne. ’ern Langbordet

er dækket op ti til julemiddag

for hele familien. milien. I folkestuen

holder nisserne sserne ko kom sammen

omkring grødfadet, og i køb-

mandsbutikken kan man købe

gammeldags legetøj, juleklippeark,

Richs erstatningskaffe,

slik mm.

Der er fernisering på

Mariana Bresdahls ls

smukke udstilling på

Ballerup Bibliotek fredag

den 1. december

kl kl. 15.30. Udstilling dstilling

og fernisering sering dann danner samti-

dig optakt t til og ba baggrund for

En hel måned

Juleudstillingen kan ses fra fr

onsdag den 22. 2. novemb november

til fredag den 22. 2. decem december

i museets åbningstid gstid (tirs-

dag-fre-dag kl. 10.00-15.00 .00

og søndag kl. 13.00-16.00). 0

Entre: 20 kr. for voksne. Børn

under 12 år gratis adgang.

Se også

www.ballerupmuseum.dk.

Museum

Sted: Pederstrupvej 51-53

Dato: onsdag 22. nov. –

fredag 22. dec.

Tid: id tirs. – fred. kl. 10-15

og søn. 13-16.

Entré: 20 kr.

Børn under 12 gratis.

Den levende nde jord

Gennem m hele december måned udstiller Mariana

Toader T Bresdahhl sine smukke og tankevækkende

malerier der maner til fred og o medmenneske-

lighed

BIBLIOTEK

arrangementet med Fredslyset

fra Bethlehem – se omtale andetsteds.

Maler mærkedage

Mariana a Bresdahl er født i

Bukarest i Rumænien og flyttede

til Danmark i 1990 efter

Jul J i

Pederstrup Ped

Pederstrup ederstr Landsby

byder på julestemning

med folkedans,

Richs erstatningskaffe

og klippe klistre for

både store og små

Søndag den 10. december

byder julest stuen i

Pederstrup på den de rette

julestemning. estemning I den

ga gamle landsby, både i

hus use og på gårde, vil

det summe e af liv. Fx på Ryttergården,

hvor hv man i Hestestald

og Lo kan nyde sin

medbragte te mad, købe gløgg

og æbles leskiver, kaffe og te, øl,

vand d og o vin.

PEDERSTRUP

11.30-13.00

Madkurven spises i

Hestestalden

13.00-16.30

Landsbyen er åben

Tombola T og folkedans

Julestuen byder bl.a. på tombola

i Loen og i Hestestalden

er der en bod med juleting.

Her kan man også nyde den

levende musik og se børn og

revolutionen revolution i Rumænien.

Hun arbejdede arb som tegner i

Rumæ ænien og har i Danmark

udda ddannet sig til ergoterapeut.

Om sit arbejde som ergoterapeut

pe og kunstner fortæller

Maria riana: ”Jeg har arbejdet

som ergoterapeut e med ar-

bejdsmilj miljø-opgaver. Jeg har

oppyntet lokaler og malet på

vægge, store vægmalerier. Jeg

har også arbejdet med ældre

mennesker, og jeg har udviklet

og malet erindringsspil.

Jeg har lavet maleprojekter

med børnehave og skolebørn

og malet nogle store fælles

malerier og udsmykket lokaler

til dem. Jeg er også i gang

med at male danske tradition oner

og mærkedage, så de billeder

bliver brugt som et led

i en kulturel undervisni ning for

udlændinge”.

Idealbi billeder

Om sit arbejde som billedkunstner

fortæller Mariana

videre: ”Da jeg je ofte følte mig

rodløs og udstødt uds af samfundet

her i Danmark, D begyndte

jeg at male ma nogle store malerier

på å lærred l med udlændinge

og danskere, som hygger hy sig

godt sammen. Det er r næsten

som et ideal. Disse malerier

voksne give opvisning i folkedans.

For dem der har lyst er

det også muligt selv at svinge

sig i dansen dansen.

Klippe klis listre

Ballerup p Museum står også

i julen ens tegn. Bondestuerne

på Lind ndbjerggaard og køb-

mandsbut utikken er pyntet op

med gamme meldags julepynt. I

storstuen på Lindbjerggaard

kan man opleve det store ju-

letræ, og hos købmanden kan

man købe slik, julepynt, Richs

erstatningskaffe, gammeldags

legetøj mm. I smedjen tænder

smedene op i essen, og i

skolestuen på Pederstrupgaard

kan man klippe og klistre

gammeldags julestads som

fx vatmuffer, svøbelsesbørn

og Jacobsstiger. Entre til museet

er 20 kr. for voksne. Børn

under 12 år har gratis ad-

blev udstillet et i forskellige institutioner,

hvo vor danskere og

udlændinge mødt dtes.

Jeg føler mig stadig digvæk rastløs,

ligesom en nomade, der

flytter fra sted til sted, også

arbejdsmæssigt. Jeg har ikke

nået at slå rødde dder nogle steder.

Men det er ikke kun negativt,

for jeg g har en frihed, som

tillader mig at prøve nye ting g

hele tiden, som for eksempel

at holde foredrag om integration,

skrive noveller og en

erindringsbog om min egen

integrationsproces i Danmark.

Jeg maler glas-ikoner og

kirkebilleder.

Uendelig kilde

I starten troede jeg, at mine

malerier afspejlede mine

tanker og drømme om fred

på jorden, og om en god in-

tegration i Danmark. Danm Men det

kom ikke fra a mig. m Det er mere

end det, det de er en uendelig

kilde, lige ge som en strøm, der

kom ind nd i mit hjerte og ud på

lærrede det eller på glaspladen.

Det var ligesom l om det ikke

var mig, der de bestemte, hvad

jeg malede, e, det var nogle

fælles tanker, som mange

mennesker har, om fred på

jorden. Jeg maler nogle bud-

gang. Derfor - fortæl venner

og bekendte hvor rart det er,

tag dem med og få nogle hyggelige

timer her. Kom om også og

få en tur i Hestevog ogn rundt i

området og køb juletr træet på

Grantoftegård, som også så sælger

andre økologiske prod odukter.

Arr. Foreningerne i

Pederstrup

Julestue

Sted: Pederstrup Landsby

Dato: Søndag 10. december

Tid: Kl.11.30-16.30

Entré: 20 kr. Børn under 12

skaber r til folk, nogle visuelle v

billeder, som alle kan ka forstå

uden at kunne læse, læ det er

farvernes magisk ske sprog. Ud

kom så disse e naivistiske bil-

leder, himmel, l, stjerner, sol,

måne, planeter, hele he universet

og vores eneste planet pla – jor-

den, den levende jord rd, som vi

mennesker nesker skal passe på. Så

male ede jeg de værdier, vi har

her r på jorden: Kærligheden til

hinanden hi og naturen”. Udstillingen

li er med sine budskaber

om fred på jorden, integration,

kærlighed og tolerance også

en fin og passende afslutning

for Ballerup Biblioteks

multikulturelle dialogprojekt:

Unge mødes, og der er gratis

adgang til udstillingen Den

levende jord i bibliotekets almindelige

åbningstider fra 1.

– 30. december.

Udstilling

Sted: Ballerup Bibliotek ek

Dato:

Fredag 1. – 30. dece ecember

Tid: Fernisering kl. 15.30

og ellers i åbningstiden

Entré: Gratis


6

KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006

MUSIK BØRN

Fredag den 1. december

kl. 19

SYNG MED M I LOEN

BRYDEGÅRDEN G

Kom til en n hyggelig aften i selskab

med “Mozart art” og Leif. Aftenen

begynder med d fællesspisning, f

så husk

madkurven og div. div tilbehør. Kl. 20 er

der julemusikalsk underholdning u

- og

det er tilladt at synge med!

Entré: 30 kr. Tilmelding på

tlf. 4465 1431 / 4497 1670

Arr: Måløv Bylaug

Lørdag den 2. december

kl. 11

JULESANG

MÅLØV BIBLIOTEK

Måløv Kirkes børnekor synger julen

ind på biblioteket. Koret dirigeres af

Niels Granvig

Fri entré

Tirsdag den 5. december de

kl. 19

TALENTKONCERT ERT

KØBENHAV A NS DAG- OG

AFTENSEMINARIUM

De dygtigste elever viser deres

formåen. Der medvirker elever på

bl.a. klaver, guitar og sang. Alle er

velkomne

Fri entré

Arr: Ballerup Musikskole

Søndag den 10. december

kl. 19

JULEN STÅR PÅ LUR

SKOVLUNDE KIRKE

Ballerup Skole Orkester har lurerne

med når de spille op til jul i kirken

og menighedens børnehavne går

Luciaoptog. Der bliver masser af god

julemusik og mulighed for at synge

med på alle de kendte kend julesange

Entré: 30 kr.

Arr: Ballerup Musikskole

Tirsdag den 12. december

kl. 19.30 0

JULEN N SYNGES S IND

SKOVVEJSK KIRKEN

Kammerkoret t Carmina C synger danske

og europæiske julesange ju under

ledelse af Kasper Beck B Hemmingsen.

Efter koncerten oncerten er dder kaffe og jule-

bag i kirkens mødelokale

Fri entré

Onsdag den 13. december

kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19

SKOVLUNDEKORETS

JULEKONCERT

SKOVLUNDE KIRKE

Koret vil, under emnet “et juleeventyr”,

formidle hvordan man

i århundrede har fortalt det glade

julebudskab, sunget på mange forr skellige måder, lige fra det klassiske

til rytmisk og gospel-musik

Fri entré

Fredag den 1. december

kl. 15.01-17.30

JULEMANDEN KOMMER!

SKOVLUNDE STATION

Alle juleglade børn og voksne kan få

en dejlig oplevelse ved at møde øde op,

når Julemanden kommer med toget.

Der vil være musik, gløgg, g, saftevand

og æbleskiver. Bagefter r er der optog

hen til det store juletræ som selvfølgelig

skal tændes

Fri entré

Arr: Skovlunde Lokalråd

Fredag den 1. decem ember

kl. 17

JULETRÆET TÆNDES

BALLERUP KIRKE KETORV

Juleglade børn og voksne vo kan få en

hyggelig oplevelse, når år det store

juletræ ved Ballerup Kirk irke tændes af

Borgmester ester Ove E. Dalsgaard Dalsgaa

Fri ent ntré

Mandag den 4. december

kl. 10-12

MUSIKALSK BABYKLUB

HEDEGÅRDSKIRKEN

Bibliotekar Susanne Christensen

er gæst med emnet “små børn og

bøger” og Kirsten Gravesen står for

det musikalske indslag med sange/

salmer og lege for forældre/bedsteforældre

og de små børn. Der vil også

være tid til en kop kaffe ffe og en snak

Entré: 10 kr. pr. voksen

Torsdag T den 7. december

kl. 10

BABYKLUBBEN

SKOVVEJSKIRKEN

Julehygge med gløgg og æbleski skiver.

Højagerskolens børnekor komm mmer og

underholder

Fri entré

Arr: Sundhedsplejerskerne erne i Ballerup

og Menighedsplejen i Ballerup Sogn

Onsdag den 13. december

kl. 10-12

MUSIKALSK BABYKLUB

HEDEGÅRDSKIRKEN

Kirsten Gravesen står for det musikalske

indslag med sange/salmer og

lege for forældre/bedsteforældre og

de små børn. Der vil også være tid til

en kop kaffe, en snak og masser af

julehygge

Entré: 10 kr. pr. voksen

MØDE ER OG FOREDRAG

MØDER & FOREDRAG

Tirsdag den 28. novembe ber

kl. 13-15

SENIORTRÆF

SKOVLUNDE BIBLIOTEK LI

Få en magisk efte ftermiddag, når Annie

Dunch med stor indlevelse in og varme

fortæller om sit liv v som s “Madam

Dunk”, der som dynam amisk igangsæt-

ter og pioner var med til ti at bane

vejen for genbrugskulturen ren i Danmark

E ntré: : Gratis atis billetter fra ug ugedagen

før

Onsdag nsdag den 29.

november

kl. 15.30

REJSEFOREDRAG:

“RUSLAND FRA

GORBATJOV T TIL PUTIN” N

BALLERUP BIBLIOTEK

Forfatter cand.mag. i historie rie Jens

Jørgen Nielsen, tidl. korrespond ndent

i Moskva, taler om russisk politik ik og

historie i nyere tid. Om den kolde

krig og omvæltningerne efter Sovjetunionens

unionens sammenbrud i 1991

Entré: tré: 20 kr. Billetter Bil kan bestilles/

hentes tes på bibl bibliotekerne fra den

22.11.06

UDSTILLINGER

UDSTILLINGER

Onsdag den 1. marts til

søndag den 31. december

Tirsdag-fredag kl. 10-15,

søndag kl. 13-16

DA MOR FIK MOTOR

BALLERUP EGNSMUSEUM

Særudstilling der handler om køkkenmaskinen

Ballerup Mixeren. Udstillingen

fortæller også historien ien ba bag

virksomheden Helmuth A. Jensen en, og

viser et bredt udsnit af produkterne rne.

Derudover giver udstillingen et glimt mt

af hverdagslivet i 50’erne

Entré: 20 kr.

Fredag den 15. september til

søndag den 31. december

Tirsdag-fredag kl. 10-15,

søndag kl. 13-17

KEJSERINDE DAGMARS

SKJO K RTEBLUSE

BALLERUP EGNSMUSEUM

I anledning af kejserinde Dagmars

genbegravelse i Sankt Petersborg

den 28. september udstiller Ballerup

Museum Dagmars skjortebluse, som

ellers plejer at gemme sig på museets

magasin. I montren kan man også

opleve et par af Storfyrstinde Olgas

malerier

Entré: 20 kr.

Fredag de den 3. november til onsdag

den 29. . no november

Mandag-torsdag ag-torsd kl. 10-18,

fredag ag kl. 10- 10-19, lørdag kl. 10-14

ABS BSTRAKT

-SURREALISTISK

SURREALIST KUNST

GALLERI SCT. T JACOB

C

Kunstneren Mette Hansgaard udstille iller

sine nyeste malerier og hendes la-

serskårede skulptur Gaia. Maleri erierne

er inspireret af symbolik, natu aturens

kræfter og åndelige elemen nter. Mette

har bl.a. udsmykket skovvejsk jskirken

Fri entré

Mandag den 6. november til

fredag den 22. decem december

I åbningstiden

UDSTILLING DSTILLING

PÆDA DAGOGISK K CENTER

Birgit t Piculell

udstiller malerier

Fri entr tré

Onsdag den 22. november til

fredag den 22. december

Tirsdag-fredag kl. 10-15,

søndag kl. 13-16

NOSTALGISK K JULESTEMNING

BALLERUP EGNSMUSEUM

Kom i rigtig nostalgisk julestemning

og se de julepyntede stuer med

nisser, juletræ og julepynt på Lindbjerggaard.

I købmandsbutikken kan

man bl.a. købe gammeldags legetøj,

juleklippeark, Richs erstatningskaffe, skaffe,

slik mv.

Entré: 20 kr. Børn under 12 år er

gratis

Fredag den 1. december til

lørdag den 30. december

I åbningstiden

DEN LEVENDE JORD

BALLERUP BIBLIOTEK

Mariana Toader Bresdahl udstiller

smukke og tankevækkende malerier.

Fernisering fredag den 1. december,

kl. 15.30

Fri entré

Mandag den 4. december til

fredag den 22. december

I åbningstiden

JULEUDSTILLING

SKOVLUNDE BIBLIOTEK

Nina Gotland og Merete Villadsen,

som begge er ivrige ”patchworkere”,

står for udstillingen, samt for

pyntningen af juletræet som kan ses

fra den 11. december

Fri entré

IDRÆT

Tirsdag den n 31. oktob oktober til

torsdag den en 30. novem november

GYMNAS GYMNASTIK, SVØMN NING,

MAV A EDANS

MÅLØV IDRÆTS FORENING

Vi tilbyder alle at være med. Oplysning

og tilmelding til gymnastik på

tlf. 4465 8322, svømning for børn på p

tlf. 4497 7727, svømning for voksne ne

samt mavedans på tlf. 4465 4606

Tirsdag den 26. december

kl. 10. Tilmelding gppå

stedet fra kl.

9.15 9

MOTIONSLØB

SØNDERSØ RUND DT

VAND V VÆRKETT VED

SØNDERSØ,

BALLERUPVEJ 70

Du kan deltage i lø løb på enten

5,5 km. eller 11 km. eller gå med

stave/powerwalking på 5,5 km. Efter

løbet er der saft, frugt og masser af

lodtrækningspræmier. Se mere på

www.geocities.com/puls96

Entré: 50 kr.

Arr: Puls96

TURE

Søndag den 3. december

kl. 13-18

JULETUR

BALLERUP STATION

- VED BILIOTEKET

Vi cykler en tur i skoven og

kører til julemarked på Gammelgård.

Turlængde ca. 20 kr. Husk varme

drikke, cykellygter og penge til evt.

udgifter. Info. hos Peter på tlf. 4465

7695

Fri entré

Arr: Dansk Cyklist Forbund, Ballerup-

Måløv-Skovlunde

ANDET

ANDET

Fredag den 1. december

kl. 16.30 630

FREDSLYSET KOMMER

TIL BALLERUP

BALLERUP BIBLIOTEK

Kom med lys eller lygte og bring

freden med hjem. Mød op ved

biblioteket, få fredslyset og gå med i

optog til Kirketorvet, hvor der synges

fredssange

Fri entré

Arr: rr: Baller Ballerup Multikulture relle

Forening

Lørdag ørdag den 2. decem december

kl kl. 10-14

JUL ULEMARKED FOR 25. GANG

HEDEG EGÅRDSKIRKEN

Med gave avebod, lotteri, tombola,

æbleskiver, er, “restaurant”, loppemarked,

fiskedam fisk for de mindste,

harmonik ikaunderholdning og Luciaoptog.

Formålet Fo er at samle penge til

kirken kens sociale arbejde blandt børn,

ung unge og voksne

Lørdag den 2. december

kl. 10-17

GAMMELDAWS JULESTUE LESTUE

BOFÆLLESSKABET T JÆGERBO

Mens børnene kan lave gaver ver oog

juledekorationer og der julehygges ehy

med æbleskiver, kaffe/te og juice,

præsenterer seniorbofællesskabet

billeder, blomsterkunst, julepynt,

adventskranse, bamser, smykker mv.

Søndag den 3. december

kl. 12-16

SKOVLUNDES STORE

JULEBAZAR

SKOVLUNDE KIRKE

Med jjuletræ,

loppemarked, boder og

cafe feteria. Cafeteriet åbner for salg af

julemiddagen ju lige efter gudstjenesten

Entré: 5 kr.

Søndag den 3. decembe ber

kl. 14

DE NI LÆSNINGE GER

BA BALLERUP KIRKE IRKE

Med ed Ballerup sogns koncertkor,

kirkens ens organister og sognepræst

Christian an Bjernager. Traditionen tro

vil musik k og o læsninger supplere hinanden

i beretningen be om Jesu fødsel.

Efter guds dstjenesten er der gløgg og

æbleskiv kiver i Præstegården

Man andag den 4. december

kl kl. 17

SP SPOT PÅ RAMADAN,

EID OG JUL

BALLERUP BIBLIOTEK

Har du lyst til at blive klogere ogere ppå

din

nabos højtid - på Ramadan, n, EI EID og

jul. Der er indrettet et hjørne ne efter

muslimsk skik, hvor der bydes på

arabisk kaffe, slik, kager og musik og

der fortælles om traditionerne for EID

Fri entré

Arr: Ballerup Multikulturelle

Forening

Tirsdag den 5. december

kl. 14.30

SOGNEEFTERMIDDAG

MÅLØV SOGNEGÅRD

Luciaoptog Lucia og “førjulehygge”.

Karsten Kar Kristensen og Simone Fought

underholder u

Fri entré

Arr: Måløv Menighedsråd

Torsdag T den 7. december

kl. 13. Dørene åbnes kl. 12

JULEBANKO

VARDEN V - SØPAV A ILLONEN,

EGEB EG JERGTOFTEN 46

10 spil sp + 2 ekstraspil med de sædvan-

lige pæne præmier


KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 7

Søndag den 10. december

kl. 11.30-16.30

JULESTUE I PEDERSTRUP

LANDSBY

PEDERSTRUP

Kl. 11.30-13 kan den medbragte

mad nydes i Hestestalden, hvor der

også kan købes gløgg og der vil også

være folkedans. Fra kl. 13-16.00 kan

man opleve de julepyntede stuer på

Lindbjerggaard. I købmandsbutikken

sælges gammeldags julepynt, legetøj

og slik

Entré: 20 kr. Børn under 12 år er

gratis

Tirsdag den 12. december

kl. 19

MALEAFTEN

EGEBJERG KUNSTFORENING,

GLASHUSET, AGERNSKRÆNTEN 33

Onsdag den 13. december

kl. 17. Dørene åbnes

kl. 15

JULEMEDITATION

BALLERUP KIRKE E

Organist Birgitte rgitte BBonde

spiller en

halv times medit meditativ julemusik af

bl.a. Bach og BBaxtehude. Der afs-

luttes med fællessalme

Fri entré

Torsdag T den 14. december, kl. 13

LYSBILLEDFOREDRAG

VARDEN V - SØPAV A ILLONEN,

EGEBJERGTOFTEN 46

Karsten Schwemer fortæller om sin

meget spændende rejse til Kina

Torsdag T den 14. december

kl. 17.30

DE 9 LÆSNINGER

HEDEGÅRDSKIRKEN

De 9 læsninger er en nyere tradition

i Danmark, som kom hertil fra

England i 1950’erne, og består at 9

tekstlæsninger fra biblen, ledsaget

af adventstidens kendte salmer og

stemningsfulde orgelmusik

Søndag den 17. december

kl. 14

KRYBBESPIL

MÅLØV KIRKE

Med minikonfirmanderne fra Måløv

kirke. Efter gudstjenesten er der

boller, godteposer og dans om juletræet

i Sognegården

Nu kan man også

skrive sine børn

op til vuggestue

eller børnehave på

Ballerup.dk

Ja-ja! Af

sted med

ungerne på

institution

December

Lørdag g den 2. december kl.11.00

Åbning af udstilling med

Lone Christensen

Gratis entré

Torsdag den 7. december kl. 19.00

Julekoncert med

Københavns Højskoleforenings kor og Skov og

Naturstyrelsens kor

Gratis entré

Lørdag den 9. december kl. 14.00

Julefest

Arrangør: Socialdemokraterne

Billet: Børn kr. 60,-, voksne kr. 50,-

Onsdag den 13. december kl. 19.30

At male Intuitivt

ved Lisa Jensen

Arrangør: Naturbalancen

Gratis entré

Torsdag den 14.december kl. 18.00

Julemiddag med gæstekok

Pris Kr. 60,-

Tilmelding nødvendig

Medborgerhuset holder lukket mellem den 20.

december og den 2. januar.I ønskes alle en god jul

og et godt nytår.

Skovlunde Medborgerhus, Bybjergvej 10, Skovlunde

Tlf. 20691249 - www.skovlundemedborgerhus.dk

De stakkels børn burde

da passes hjemme! Og

få masser af kvalitetstid

med deres forældre

- i trygge rammer!!!

Se! Jeg

har sået

karse i din

discman

Det sker i Musikskolen i

december

5/12 Tirsdag kl. 19.00

Talentkoncert

i KDAS´s Koncertsal

Musikskolen afholder talentkoncert, hvor de

dygtigste elever vil vise deres formåen.

Der medvirker elever bl.a. på klaver, guitar og

sang.

Alle interesserede er velkommen.

Der er gratis adgang.

10/12 Søndag kl. 19.00

B.S.O. afholder julekoncert

i Skovlunde Kirke

Ballerup Skole Orkester spiller julen ind.

Skoleorkestrets julekoncert er en årlig tilbagevendende

begivenhed, som altid er en stor

publikumssucces.

14/12 Torsdag T kl. 19.00 -20.30

Koncert I Rundetårn

Musikskolen afholder koncert i Rundetårn med

Goldfingers, Bastro, klarinetduet og blokfløjteelever

14/12 Torsdag T kl. 20.00

Big Band koncert

i Baghuset

Ballerup Big Band B3

featuring Helle Hansen

( www.hellehansen.dk )

med 3 af musikskolens

sangerinder på kor.

NABOER PÅ NETTET

Det er den årlige ”stjerne-koncert”, hvorB3 og

musikskolens sangerinder får mulighed for at

optræde sammen med en kendt og erfaren

solist.

Se! De har også efterskoler!

Der må være en

som tager 4-årige!


8

KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006

JUL I SKOVLUNDE JUL I SKOVLUNDE JUL I SKOVLUNDE

Udstilling

Sted: Skovlunde Bibliotek B

Dato: Fra mandag 4. december

Tid: I Bibliotekets åbn bningstid

Entré: Gratis

Skovlundekoret synger

julen ind i Skovlunde

Kirke onsdag, den

13.december kl. 19.30.

Emnet for årets julekon-

cert er ”et juleeventyr”.

j

Koret vil på den enne aften gen-

nem sangen formidle, fo hvordan

man i mang nge hundrede år har

fortalt det glade julebudskab,

sunget på å mange måder, lige

fra det meget get klassiske til ryt-

misk og gospel el-musik.

Klassisk isk julesang

Den klassiske del består af

”Cantabo Domino semper”

skrevet af Michael Prætorius,

”Terzett T der Engel” af Men-

delssohn, og andre. Desuden

synger vi engelske Christmas

Carols, samt danske og

svenske velkendte julesange.

Ved koncerten vil der også

give publikum lejlighed til at

synge julen ind, idet der indgår

en del fælles julesange.

Traditionen tro afsluttes koncerten

med “Oh, come all ye

faithful”.

Englemusik

Koret dirigeres af Silvia Ber erg.

Silvia Berg er født i Brasilien en

og har her studeret musik ved ve

Sao Paulos Universitet, hvor

hun er uddannet i kom omposition.

Hun er desuden en cand.

mag. i musik (direktion) ektion) og

portugisisk fra Københavns

Universitet. I de senere år

har Silvia Berg komponeret

flere moderne værker, senest

et meget smukt musikstykke

for cello ”The Angels will lift

you up”

Kom m til julebazar i Skovlunde

Kirke ke søndag den 3. decem-

ber fra f kl. 12-16.

Entré: 5

kr. Cafeteriet feteriet åbner for fo salg

af julemiddagen efte fter Gudstjenesten.

Lopp ppemarkedet

og de andre bod oder åbner på

slaget 12. For r 50 kr. får man

et børne-klippe pekort der giver

en tur i alle børne neboderne. Kl.

13.30 og 15.00 syn ynger Ung-

domskoret julesange e sammen s

med børn fra FDF F og De grønne g

piges spejdere. Der er mulighed

for at stille sulten i Pølse-

Nu er det atter jul igen…

Og det bliver det ogs gså på Skovlunde bibliotek,

hvor der som sædvanligt sædvanlig vil stå et pyntet juletræ

samt en lille juleudstilling

juleudstill

BIBLIOTEK

I år å har vi fået to tidligere

er kolleger til at stå

for juleudstilling, som

begge igennem mange

år har arbejdet med

patchwork.

Patchworkpynt

Nina Gotland pynter juletræet

med kræmmerhuse, trommer,

guirlander, engle, snemænd

m.m. i de fineste farver er og

meget fint syet. Nina Gotlan and

har i mange år været medlem

af Skovlunde Patchwork-klub,

som bl.a. har udstillet i Skovlunde

Medborgerhus.

Skovlundekorets vlundekorets Juleko Julekoncert 2006

Det kimer nu til julefest

og du kan blive

den høje gæst, når

Skovlundekoret synger

julen ind

SKOVLUNDE

Julebazar i

Skovlunde Kirke

Musik til

evig tid

Koret t vil bblive

akkompagneret

af organist

Beate Ingemann

Rasmussen. smussen. BBeate

vil ligeledes

spille pille en orge orgelsolo. Julekon-

certen bliver afholdt onsdag,

den 13. december, kl. 19.30 0 i

Skovlunde Kirke. Der er gratis gra

adgang og dørene åbnes es halv

time før koncerten. Efter ft kon-

certen vil der være mulighed mu

for at debattere konce certen

omkring bordene, og der kan ka

ligeledes stilles spørgsmål

vedrørende vores repertoire.

Kom om og lyt til juleeventyret

tolket ket gennem genn musikken til

evig tid.

Koncert er

Sted: Skovlunde Kirke

Dato: Onsdag 13. december

Tid: Kl. 19. 30

Entré: Gratis

boden, Vaffelværkstedet eller

Glögg- og æbleskiveboden.

Overskuddet går til at betale

huslejen for Skovlunde Kirkes irkes

Ungdomsgård, hvor FDF F og De

grønne pigespejdere holder til l

og en del af overskuddet går

til et aktuelt nødhjælpsprojekt.

Ting til loppemarkedet modtages,

dog ikke tøj og møbler. er.

Skovlunde Kirkekontor har

åbent fra kl. 9-13 på å alle

hverdag, torsdag kl. 16-18.

Tlf. 44 94 48 97.

Find inspiration

Merete Villadsen står for udstillingen.

Hun har i rigtig

mange år arbejdet med mange

typer patchwork, både brugsting

til hjemmet, bamser,

dukker, pynt, nt, legetøj, m.m.

Hun har en n me meget sikker og

raffineret stof-

og farvesans

og hendes des ting eer

perfektio-

nistiske e og meget smukke. Så

hvis du vil inspireres lidt, så

læg vejen om ad Skovlunde

bibliotek. Udstillingen kan

ses fra 4. december indtil jul, l,

mens juletræet først vise ses

frem fra den 11. december.

Julecafé og

korkoncert

Torsdag 7. dec. 2006 kl.

19.00 indbyder Skovlunde

Medborgerhus til julecafé

og korkoncert i Skovlunde

Medborgerhus. Københavns

Højskoleforenings

Kor samt Skov og Naturstyrelsens

Kor synger

klassiske og rytmiske

julesange mens publikum

nyder julegodter og

synger med. Højskoleforenings

kor lader repertoiret

omkranse juleevangeliet,

og byder derfor på

både historiefortælling

og på sang. Skov & Naturstyrelsens

kor vil synge

kendte julesange samt et

udvalg af gospelmelodier.

Gratis.

Ballerup Skole Ungdomsorkester koncert på å Vic. High School

Julen står r på lur l

Der vil blive masser af

god julemusik og mulighed

for at synge med

på alle de kendte julesange

og julesal-mer,

når Ballerup Skole Ungdomsorkester

i år holder sin

store julekoncert i Skovlunde

Kirke mandag da 11. decem-

ber kl. 19.00. .00. Ballerup Skole

Ungdomsorkester orkester vil ud over

at underholde rholde me med god jule-

musik også præsen præsentere lidt af

SKOVLUNDE

den musik, de optrådte med i

Canada i efteråret. Ung- domsorkesteret

glæder sig derfor

til at kunne præsentere lur-

erne ved julekoncerten i år. å

Menighedens børnehave vil vi

fuldende stemningen med deres

Luciaoptog og børnekor,

og Ungdomsorkesterets aspi-

rantorkester vil også kunne

ses og høres på sce scenen.

Entré 30 kr.

Elever fra Ballerup up Skole

Ungdomsorkester spiller

med canadiske indianere ane


KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 9

JUL I MÅLØV JUL I MÅLØV JUL I MÅLØV JUL I MÅLØV

Kom i julestemning juleste på

Måløv bibliotek

tek

Ingen tid d er så tr traditionsrig

som juletiden, den, og derfor kom-

mer Måløv Kirk rkes børnekor

igen i år til Måløv ålø bibliotek for

at synge julen ind. Det sker

SKOVLUNDE

lørdag den 2. december fra kl.

11 og koret bliver dirigeret af

Niels Granvig. Så tag en pause

fra juletravlheden, og lad op

på Måløv bibliotek!

Mere selvværd

med selvhjælpsgruppe

rupp

Få selvværdet og livsglæ læden tilbage med

hjælp fra selvhjælpsgr sgruppe i Skovlunde

Medborgerhus hver r ttirsdag

Gammeldaws Julestue

Seniorbofællesskabet Jægerbo, Jægerstræde 8, i Østerhøj inviterer til Gammeldaws

Julestue lørdag den 2. december fra kl. 10.00 - 17.00. Seniorbofællesskabet præsenterer:

billeder, blomsterkunst, julepynt, adventskranse, bamser, smykker, lopper og ikke

mindst adventshygge i deres dejlige fælleshus med æbleskiver, kaffe, te og juice, mens

børnene kan lave gaver og juledekorationer.

Luciaoptog og ”førjulehygge”

Tirsdag den 5. december kl. 14.30 i Sognegården

Traditionen tro er der Luciaoptog med børn fra børnehaven ”Kastanjen”. Resten af programmet

bliver et møde med musiker Karsten Kristensen, der underholder, dels med

musikalske quizzer, dels med forskellige musikalske indslag, hvor han bliver akkompagneret

af Simone Fought. Karsten Kristensen er i virkeligheden tre musikere samlet

i en person. Han er en efterspurgt saxofonist til jazzkoncerter og ved dansemusik til

Kongehusets fester, og endelig er han fast organist gennem mere end 30 år, senest ved

Udlejre Kirke i Ølstykke.

Syng med i Loen

Fællessang og hygge i Den gamle Lo

denne gang med røde nissehuer

Julemusik, sang og røde nissehuer vil være på plads fredag 1. december kl. 19.00, hvor

syng med aftenerne i Den gamle Lo forsætter iklædt juledragt.

Madkurv og kaffe

Alle glade gæster fra tidligere mødes med deres medbragte madkurv, og for nye gæster,

hvis de ønsker at være med til fællesspisningen, så handler det om at have alt, hvad

man skal bruge, mad, service, kaffe og drikkevarer med selv, der er nemlig intet salg.

Husk huen

Når den dejlige madkurv er nydt, vil de to kendte, rytterknægte Erik og Leif tage den

røde hue på og føre os igennem julens sange både de kendte og sikkert også noget nyt.

Igen sørger Måløv Bylaugs sanggruppe for, at der er sanghæfter til aftenens program.

For ikke at gå glip af en hyggelig syng med aften, skal man blot ringe til Erik Hansen

4465 1431 eller til Gustav Blomberg 4497 1670 for at sikre sig en plads. Husk din røde

hue eller lån en for en aften.

Fællessan

Sted: Brydegården i Måløv

Dato: Fredag 1. december

Tid: Kl. 19.00

Entré: Gratis

Kan du nikke genkendende

til nogle af nedenstående

punkter:

at du indgår i relationer,

hvor dine følelsesmæssige

behov ikke bliver dækket, t,

at du sætter andres beho hov

højere end dine (deres

behov er mere vigtige),

at t det kan være svært svæ at

sætte ætte grænser / sige sig nej,

at du u påtager p dig at klare

andres problemer, selvom

de ikke har ar bedt om hjælp,

at du tænke ker negativt om

dig selv,

at du er kørt fast / træt,

at du u har svært ved at

tage ge beslutninger - og

holde olde fa fast,

at din selvtillid ikke er i

orden,

at tankerne styrer dig og

ikke omvendt.

Hvis du kan genkende dig

selv i et eller flere af ovenstående

punkter, og du har

lyst til at undersøge årsagerne

hertil, så er du hjertelig

velkommen til at a deltage i

selvhjælpsgrup ruppen hver tirs-

dag kl. 18.3 8.30-20.00 i Skovlunde

Medborgerhus.

ed

Få ny selv elvopfattelse

Her taler vi om helt konkrete

situationer, f.eks. f i relation

til ovennævnte punkter, for

at undersøge ersøge oog finde år-

sagerne til, hvorfor disse

situationer opstår i vore liv

samt, hvad der kan gøres for

at forandre dette / vor selvopfattelse.

Det er gratis at

deltage. Der er mulighed for

at købe drikkevarer i cafeen.

Ved evt. spørgsmål er du velkommen

til at ringe på telefon

4587 3640, eller ssend

en e-mail på mailad adressen:

lea@riboe.net - læs æs mere

på www.dansmedlivet.dk

Selvhjælpsgruppe

Sted:

Skovlunde Medborgerhus

Dato: Hver tirsdag

Tid: Kl. 18.30-20.00

Entré: Gratis

MÅLØV


10

KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006

1.

2.

6.

8.

13.

14.

15.

S P I L L E S T E D E T

BAGHUSET ØNSKER NSKER ARRANGØRER

A

OG ALLE BESØGENDE EN GLÆDELIG JUL

November

Fredag den 1., kl. 19:00.

VISENS VENNER I BALLERUP

Vi skal høre Lise Gerd ved flyglet og Kim

Ravn Jensen fra Visens Venner i Glostrup.

Fra vor egen forening kommer Annmari

Sol Andersen, Bente Lysdahl m.fl.

Arr.: Visens Venner i Ballerup. Entre:

25/60 kr. Bordreservation: tlf. 44 66 41

51 fra 27-11 kl. 10:00.

Lørdag den 2. – søndag den 3.

VAMPIRE V : BALLERUP

CHRONICLES

Et liverollespil.

Info: www.vognporten.dk

Arr.: Vognporten og ”Vores”

Onsdag den 6., kl. 20:00.

JULEBAL MED MIMREBANDEN

Traditionen tro holder Mimrebanden

julebal med dans og forskellige

spændende indslag i løbet af aftenen.

Arr.: Mimrebanden. Entre: 10 kr. Medlemmer

af Ældresagen gratis.

Fredag den 8. Dørene åbnes kl. 20:00.

NÅR FAR F HAR FRI

Så er det på med danseskoene! Når Far

Har Fri spiller op til julebal i Baghuset.

Kom og få en svingom til den gode

gamle 60’er-rock. Der er som sædvanlig

uforskammet betjening i baren.

Arr.: Når Far Har Fri. Entre: 50 kr. Billetter

ved døren.

Onsdag den 13., kl. 19:30

JULEHYGGE MED LUCIA-OPTOG

Bemærk, at dette møde er rykket frem

for ikke at komme for tæt på julen. Husk

alligevel at have en gave med (værdi 25

kr.). Arr. C-klubben. Entre: 30 kr. inkl.

kaffe og hjemmebag.

Torsdag T den 14., kl. 20:00

BIG BAND KONCERT

Ballerup Big Band B3 featuring Helle

Hansen (www.hellehansen.dk) med 3 af

musikskolens sangerinder på kor.

Arr.: Musikskolen. Entre: Gratis.

Fredag den 15., kl. 18:00.

PS SWINGBAND

– JULEARRANGEMENT

Så tager vi hul på julens glæder – vi

starter kl. 18:00 med en dejlig buffet,

pris 130 kr. indgang og drikkevarer

ikke inkl. Kl. 19:30 dørene åbnes for de

”ikke-spisende”. Kl. 20:00 skal vi møde

PS SWINGBAND. Dejlig og medrivende

swing-jazz. Arr.: Ballerup Jazz Klub. Entre:

60/85 kr. Medlemmer af Storkøbenhavns

Jazzklubber 60 kr.

WWW.BALLERUP.DK/BAGHUSET

WWW.BALLERUPMUSIK.DK

BAGHUSET SCT. JACOBSVEJ 1 BALLERUP 4477 3086

Koncert

New Jun Jungle Orchestr stra

Den globale glob tone

Kom til ti Baltoppens Skotsk & Irsk Musikscene

tirsdag den 5. december kl. 19.30.

Her står Pierre Dørges sprudlende

New Jungle Orchestra

på scenen. De har ekstisteret

siden 1980 og ført jazztraditionen

videre gennem et

jungle univers. De har bl.a.

repræsenteret Danmark i Afrika,

Australigen, Asien, Nordog

Sydamerika og i Europa. Et

etno-jazzband med stor originalitet.

Billetter i løssalg 130 kr.

Et par der i høj grad er med

til at sætte dagsorden for

den danske samfundsdebat. I

deres bbøger, mediekommen-

tar og g fo foredrag formulerer de

klare og sskarpe

standpunkter

til en rækk række af tidens mest

brændende ændende eemner.

Hør ”De

lykkelige ykkelige danskere – en bog

om sammenhængskraft” i Bal-

toppen onsdag 6. decembe ber

kl. 19.30.

Løssalg 130 kr.

Nytårskoncert i Skovvejskirken

søndag d. 14. januar 2007 kl.

15. Den Danske Saxofonkvartet

spiller flot og festlig musik

af bl.a. G.F. Händel, J.S. Bach

og J.Francaix. Kvartette ten

består af Jørgen Bove (sopran-sax),

Christian Hougaard

(alt-sax), Lars Møller (tenorsax)

og Per Egholm (tenorsax)

og har givet talrige koncerter

i ind- og udland. Der er

gratis adgang til koncerten ten.

Efter koncerten er der et t lille

nytårstraktement i kirkens

mødelokale.

BALTOPPEN KORT NYT

Foredrag

Karen Jespersen &R & Ralf Pittelkow

Fra efterårssæsonen ssæsonen 2006 og fremefter er MusikTeater T Baltoppen totalt røgfrit.

Alle lle priser er inkl.

gebyr. Spis s med kan bestilles man.-fre. kl. 10-15 på tlf 44 77 30 60 senest to dage før ør forestillinge

gen. Til teaterforestillingerne te skal man have to billetter, hvis man ønsker at spise. Tema-teaters

Tema-teate

katalog atalog kan stadig fås på Baltoppen.

Koncert

Nytårskoncert i Skovvejskirken


KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 11


DECEMBER

I BALTOPPEN

Baltorpvej 20 2750 Ballerup

(2 minutter fra stationen)

tirsd. 5.12 19.30

Skotsk & Irsk Musikscene

DEN GLOBALE TONE

NEW JUNGLE ORCHESTRA

onsd. 6.12 19.30

En aften i selskab med

KAREN JESPERSEN &

RALF PITTELKOW

DE lykkelige danskere

-en bog om sammenhængskraft

Billetsalget er åbent man-fre kl. 10-15, tlf. 4477 3060.

Til mange af BALTOPPEN T s arrangementer vil det være muligt

at bestille dagens menu.

Generalforsamling i foreningen

Far Derud’a Ballerup

Mandag den 29. januar 2007 kl.

18.30

I Glassalen på Rugvænget Skole le

Der Serveres pølser & brød ved arrange arrangementet

Dagsorden

1. Valg af dirig rigent og protokolfører

2. Godkendelse e af a dagsordenen

3. Formandens ber eretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af det revidered reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag, herunder evt.

ændrings

forslag til vedtægterne

ve

6. Valg af a) medlemmer til bestyrelsen, b) suppleante suppleanter,

c) revisor isor og d) revisorsuppleant.

revisors

7. Eventuelt

Supplerende oplysninger:

- Forslag, der ønskes behandlet ndlet ved generalforsamlingen,

skal

være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

- Opstilling til bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant

kan ske på mødet, evt. ved skriftlig fuldmagt.

- På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt

flertal, undtagen forslag til vedtægtsændringer, som kræver

mindst 2/3 flertal.

- Hemmelig afstemning kan ikke forekomme.

- Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Bestyrelse sen træffes på adr. Beboerhus ( Far Derud’a) Rugvænget

10a 0a 2750 Ballerup hver anden mandag i ulige uger, r, eller e

e-mail ail Farderuda@klbn.dk hvor der også kan indhente ntes

fore eningens vedtægter. Alle enlige fædre med barn/børn i

aldere ren indtil 18 år kan blive medlem. Medlemskab er gra- gr

tis. Foreningen ore er en non profit interesseforening, som om er

oprettet af a offentlig støtte under § 115 frivilligt socialt alt arbejde.

Medlem msåret følger kalenderåret.


12

KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006 KIG & LYT DECEMBER 2006

I det kreative hjørne hjørn

Billedkunstneren Lone Christensen udstiller sinee

værker inspireret af stemn mninger og indtryk fra

hverdagen

Lørdag den 2. decem ember

kl. 11.00 åbner udstill d -

ingen af Lone Christensens

akrylmalerier.

Kunstneren skriver om

sig selv: ”Jeg er autodidakt

og har gennem

mange år arbejdet i det

kreative hjørne. Jeg har arbejdet

med keramik/stentøj,

vævning, billedcollage, silkemaling,

alin akvarel og gennem

de e sidste sids mange år er det

akrylmaling akrylmali der har fået min

opmærksomhed.

opmærkso

SKOVLUNDE

Materiale og stem stemning

I Lone Christensens bille lleder

indgår forskellige mate aterialer,

hvilket giver spænde dende og

interessante virkni ninger. In-

spirationen henter hun h i sin

hverdag gennem hæn ændelser,

stemninger, indtryk og oplev op -

elser.

Lysten driver dr værket

Lone Christensen hr henter også

inspiration, nspirat viden, lyst og ud-

foldelse dels gennem uddannelse.

Hun har modtaget undervisning

af forskellige billedkunstnere

og har deltaget på kurser

og højskoler. Hun har tidligere

udstillet i virksomheder, gallerier,

medborgerhuse, biblioteker,

kunstforeninger, institutioner,

m.m.

At male

intuitivt

Et foredrag ved Lisa

Jensen om at få

tanker og følelser ud

på lærred og bliv et

gladere menneske

SKOVLUNDE

Onsdag n den 13. dec. kl.

19. 9.30 har Naturbalan-

cen inviteret Lisa Jen-

sen til Skovlunde kovlunde Med ed-

borgerhus, hvor hun un vil

holde et foredrag g om o at

male intuitivt.

T Terapeutisk

virkning ing

At male intuitivt er en proces

der baserer på at få tank nker og

følelser ud på et lærred og g som s

kan bruges, s, hvis man trænger trænge

til at kom mme videre med sig

selv, og godt g kunne tænke sig

at male. Det er meget terapeutisk.

I den forbindelse er

det ofte en god idé at blive

testet og modtage blomsterremedier.

Løsner op

Blomsterremedier er gode

til at løsne op for ting, som

gemmer sig eller er blokeret i

underbevidstheden. Der vil til

foredraget blive fortalt nærmere

om, hvordan begge disse

processer virker og tankerne

bag dem.

Udstilling

Sted:

Skovlunde Medborgerhus

Dato: December

Tid: I medborgerhusets

åbningstid

Entré: Gratis

Fo Foredrag

Sted: Skovlunde

Medborgerhus

Dato: Onsdag

13. december

Tid: 19.30

Entré: Grat atis

Film skal ses i Biografen

Eragon

er første del af en trilogi. Et fantastisk eventyr der er baseret på

Christopher Paolinis bestseller af samme navn. Eragon er navnet på en

ung mand, hvis skæbne afsløres under dramatiske omstændigheder,

da han opdager, at han er del af en elitestyrke af Drage-ryttere. Han

bliver kastet ind i en verden af magi og ukendte kræfter og opdager,

at han kan redde eller ødelægge et helt rige. Debutanten Ed Speleers

spiller Eragon, og blandt øvrige roller ses Jeremy Irons, John Malkovich

samt Sienna Guillory som elverpigen Arya.

Eragon har Danmarkspremiere i Baltoppen Bio 1-2 fredag den 15. december.

The Queen

Da nyheden om Prinsesse Dianas død rammer et chokeret britisk folk,

trækker Dronning Elisabeth II sig tilbage bag væggene på slottet med

sin familie ude af stand til at forstå folkets reaktion på tragedien.

For Tony T Blair, den populære nyvalgte premierminister, er folkets behov

for trøst og støtte fra landets ledere meget håndgribelig. Og da

følelsesudbruddene bliver stærkere end nogensinde, må Blair finde en

måde at reetablere forbindelsen mellem Dronningen og briterne.

The Queen vises i Baltoppen Bio 1-2 i et kortere forløb fra fredag den

8. december.

Far til Fire i Stor Stil

Onkel Anders modtager et brev, der fortæller, at han er arving til

Krageholm Slot, så familien dropper ferien til Bornholm og sætter

kursen mod Fyn. Ved ankomsten viser det sig dog, at Onkel Anders

ikke er enearving. Den storsnuede familie Von Grissenfeldt har også

ret til slottet og i henhold til testamentet, må de to familier indgå en

spændende dyst for at afgøre hvem der skal være slottets ejermand.

Far til Fire i Stor Stil har Danmarkspremiere 1. juledag.

Tre animationsfilm

har Danmarkspremiere i december; Skyllet Væk (1. december) handler

om rotten Roddy, som må forlade et privilegeret liv som kæledyr, da

han bliver skyllet ud i toilettet og ender i kloakkerne under London...

Happy Feet (8. december) foregår på Antarktis hos kejserpingvinerne,

hvor en mage for livet findes ved at pingvinerne synger for hinanden.

Mumle bliver desværre født uden en tone i livet men han kan

danse i stedet for Charlottes Tryllespind (1. juledag) handler om Fie,

som redder en lille gris fra aflivning og flytter ham ind i laden, hvor

han møder edderkoppen Charlotte, som han bliver venner med. Alle

filmene har dansk tale.

More magazines by this user
Similar magazines