09107-Brochure-A4 1.indd - Weber

weber.dk

09107-Brochure-A4 1.indd - Weber

have a

COLOURFUL

life

professionel tyndpuds og silikatmaling


have a

COLOURFUL

life

2

FaRveR

skal

i en sammenhæng...

En farve er ikke bare en farve

Farver er på en gang begribelige og ubegribelige.

De enkelte farver har hvert deres væsen,

sprog og egenskaber. De understøtter

og modarbejder hinanden på en måde, så

den samme farve i det ene øjeblik kan virke

kold og det næste øjeblik varm, alt efter hvilken

farve den bliver sat sammen med.

Farver bliver altid påvirket af omgivelserne så

der opstår spændinger, harmonier eller disharmonier.

Farver har udstråling såvel fysiologisk

som psykologisk. Derfor er det også afgørende,

hvilke farver vi vælger til vores bolig.

Farverne bygger bro og skaber

sammenhænge

At vælge farve til sit hus – hvad enten det er

husets udvendige facader eller de indvendige

overflader – er ikke blot et spørgsmål om

at farvelægge en flade. Det handler om at

forstå og respektere den omkringliggende

helhed, hvori huset indgår samt den indretning

og udsmykning, beboerne i øvrigt har

tilført huset.

Det handler med andre ord i høj grad om at

sikre, at farvevalget passer sammen med de

andre farver i omgivelserne – samt at sikre

at farvevalget stemmer overens med husets

karakter og beboernes personlighed.

Arkitekturen har afgørende

betydning for farvevalget

Husets arkitektur har stor betydning for valget

af farver. Specielle detaljer kan enten

fremhæves eller kamufleres alt efter valg af

kulør og nuance. På samme måde har tagets

og vinduernes farver og materialer også stor

betydning for husets udseende, ligesom

soklens farve har stor betydning for opfattelsen

af husets ”tyngde”.

Afhængig af farvevalg, nuancer og tekstur

er det muligt at understrege den visuelle og

rumlige oplevelse af huset og dets omgivelser.

OpL

At foretage det rigtige valg

Både de forskellige farver og deres kontraster i

forhold til hinanden har naturligvis betydning

for, hvordan vi opfatter huset. Men en farve,

der er lysere end de omgivende farver, vil altid

drage opmærksomheden til sig, uanset hvilken

kulør den har. Det er derfor vigtigt først at

træffe beslutning om, hvad der skal stå lyst, og

hvad der skal stå mørkt på huset.

Der er altså en række forhold, der skal tages

med i betragtning, når det rigtige farvevalg

til husets overflader skal fastlægges.

I denne brochure har vi valgt at inspirere dig

gennem 6 forskellige farvetemaer med hver

deres unikke stemning. Lad dig inspirere af

temaerne og vurder så selv, hvad der er rigtigt

til dit hus. God fornøjelse.


eves

Myrna Havn

Er uddannet indretningsarkitekt med speciale i farvesætning

af bygninger og rum. Myrna har gennem en

årrække fungeret som farveekspert og har bl.a. været

tilknyttet Malerfagets Oplysningsråd og er medstifter

af FarveForum2002. I dag er Myrna partner i tegnestuen

ABITA og driver en omfattende foredrags- og

undervisningsvirksomhed med fokus på farvers udtryk

og deres anvendelse.

3


have a

COLOURFUL

life

4

lad farverne være

dIT peRsONLIge aFTRYK

nord Ic temptatIonS

Side 8-13

Warm Welcome

Side 14-19

natural feeling

Side 20-25


c ity culture

Side 38-43

w i d e o p e n s p a c e s

Side 26-31

Introduktion til farvevalg

Romantic Moments

Side 32-37

Have a Colourful Life farverne er specielt udviklet

til det danske klima. Farverne fås både

som karakterfuld tyndpuds og med enkelte

undtagelser som den mere stilrene silikatmaling.

Både tyndpuds og silikatmaling er

mineralske, diff usionsåbne produkter, hvilket

eff ektivt sikrer en sund væg og et godt indeklima.

Derudover har både tyndpuds og silikatmaling

en lang holdbarhed og særdeles

høj farveægthed.

For at give dig det bedst muligt sammenligningsgrundlag,

når du skal træff e dit valg,

er alle farveprøver i denne brochure vist

med tyndpudsens strukturerede overfl ade.

På www.weber.dk kan du bestille farve- og

produktprøver, så du i ro og mag kan træff e

dit valg hjemme hos dig selv.

5


have a

COLOURFUL

life

6

tekstur, struktur

Og desIgNsTIL

Karakterfuld tyndpuds

Weber tyndpuds er kendetegnet ved en

struktur med en unik dybdevirkning, hvor

de enkelte korn som små prismer er med

til at bryde lyset på en række forskellige og

visuelt spændende måder. Derved opnås et

smukt farvespil med karakteristiske skyggevirkninger,

hvor nuancerne i pudsen giver

overfladerne ekstra liv.

Weber tyndpuds udføres som vandskuring,

sækkeskuring eller filtsning. Afhængig af

udførelsesmetode er det muligt i større eller

mindre grad at lade murværkets struktur

skinne igennem og dermed sikre ekstra karakter

til den færdige facade.


Stilren silikatmaling

Weber silikatmaling kan i modsætning til

f.eks. plasticmaling muliggøre et farvespil

på overfladen. En overflade malet med silikatmaling

fremstår helt mat og mere ren i

både struktur og ikke mindst farvespil, men

stadig på en måde, så den fremhæver underlagets

overfladestruktur. Silikatmaling er

ideel for dig, der ønsker en mere ensfarvet

overflade men stadig med et vist farvespil.

Weber silikatmaling kan anvendes på alle

mineralske overflader. Under hærdningsprocessen

går malingen i naturlig forbindelse

med underlaget og vil derfor aldrig

skalle af. Overfladen bliver meget hård og

modstandsdygtig.

7


have a

COLOURFUL

life

8


nord Ic temptatIonS

Det specielle nordiske grålys. De unikke refl

eksioner fra himmel og hav. Lysets særlige

brydning. Resultatet er nogle helt fantastiske

scenarier, som ikke fi ndes magen til andre

steder i verden.

De unikke farvespil, hvor det kølige møder

det neddæmpede, og hvor mystikken møder

renheden, genfi ndes i den nordiske designkultur.

Vi kalder det Nordic Temptations. Lad

dig blot blive draget af dets skønhed.

2020R90B

9


have a

COLOURFUL

life

10


Det nordiske grålys genfindes over alt omkring

os. Det er om noget Nordens signaturfarve

og er fremherskende hovedparten af året.

Vi ser det om vinteren i frostvejr, når isen

lægger sig som et beskyttende lag om grene

og blade. Vi ser det på himlen i skyernes

nuancer, der bevæger sig fra antrazitgrå til

lys, sart hvid. Vi ser de kølige, neddæmpede

nord Ic temptatIonS

farver ved kysterne og i særdeleshed i klitlandskaber,

hvor marehalm, sand og skaller

poleret af havet skaber en harmoni af beige,

gråbrune og sart grønlige nuancer.

Farverne i Nordic Temptations er i høj grad

defineret af vejret og kombinationen af vind

og vands indvirkning på naturen.

11


have a

COLOURFUL

life

12

På huse placeret med refl ekser fra hav og

himmel i nærheden af sand og strand, hvor

Nordens grålys opleves stærkt, kommer de

nedtonede kølige farver rigtig til sin ret.

For at indgå i en farvemæssig helhed med

omgivelserne, er der til disse huse udvalgt

farvetoner, som fremstår æstetisk neddæmpede

og vejrbidte.


1010Y20R 1002Y

Sand 2502Y 4020R90B

4000N 3010B10G

2020R80B Antrazit 2010G30Y

2020R90B 5010B90G

nord Ic temptatIonS

13


have a

COLOURFUL

life

14


Warm Welcome

Skæret fra pejsen og den særlige fornemmelse

af dyb, indre varme. Følelsen af at tiden står

stille. Pulsen sænker sig, og man mærker den

helt specielle form for meditativ ro og balance,

som kun opnås, når alt er i fuld harmoni. Sådan

virker de naturlige okkerfarver og jordfarver.

Warm Welcome er skabt til at give denne

følelse. Læn dig tilbage og luk travlheden ude

for en stund.

2040Y20R

15


have a

COLOURFUL

life

16


De naturlige okkerfarver og jordfarver er

jordens egne signaturfarver og genfi ndes

over alt i verden.

Disse farver, der spænder fra dyb okker over

terracotta og rød til blågrøn og mørk blå,

blev brugt i de ældste ægyptiske dynastier

til at udsmykke de storslåede templer langs

Nilen og de spektakulære grave i Kongernes

og Dronningernes dale.

Warm Welcome

Farverne blev brugt af vores egne forfædre

til at udføre de smukke, gamle hulemalerier,

inspireret af naturen, dyrene og livet. Der er

tale om relativt mættede farver med en dyb

glød og et blødt skær. Det intense, varme

farvespil ses tydeligt i naturen i sensommeren,

når solen står lavt, og er centralt, når vi

samles til hyggestunder med familie og venner.

Warm Welcome er klassiske farver og

dybe traditioner i nutidig fortolkning.

17


have a

COLOURFUL

life

18

Denne farveserie har sit udspring i dybe traditioner.

Brug af okker og andre jordfarver

baseret på mineralske pigmenter, har altid

været meget brugt, da det tidligere var de

eneste pigmenter, som var tilgængelige til

en overkommelig pris.

Det er derfor klassiske farver, som vi forbinder

med især bondehuse og andre mindre bygninger.

De varme farver skaber genkendelse

og glæde og giver et blødt skær til omgivelserne.

Farverne refl ekteres og tilfører uderum og

have en varm stemning.


Skagengul 2030Y40R 1020Y80R

2040Y20R 2040Y50R 3040Y80R

2040Y30R 3040Y50R 3050Y80R

3020G10Y

6010B50G 5020R90B

Warm Welcome

19


have a

COLOURFUL

life

20

natural feeling

Stilheden er markant. Fugten, der hænger i luften,

skærper sanserne. De spæde solstråler, der

trænger gennem træernes blade, tegner lange

skygger. En helt særlig fornemmelse, der kun

fi ndes i den dampende skov en tidlig efterårsmorgen.

Det er næsten spirituelt. Overnaturligt.

Men samtidig livsbekræftende.

Det er Natural Feeling. Lad sanserne få frit

spil. Mærk naturens storhed og føl velværen

bruse i krop og sjæl.

2010Y30R


have a

COLOURFUL

life

22

De gråtonede og brunlige pastelfarver er karakteristiske

naturfarver i deres allerreneste

form. Farverne er alle steder omkring os, når

vi færdes i naturen. Det er detaljer som skovbunden,

barken på træerne, de små søer og

vandhuller, stenene, mosset og de visne blade,

der skaber naturens vidunderlige helhed.

Vi genfinder også disse pastelfarver i dyrenes

verden, hvor de er grundfarverne i bl.a.

kronhjortens og egernets pels. Det er de

gråtonede og brunlige pastelfarver vi tilstræber

at genskabe i vores udemiljø i haven

med krukker, espalier, havemøbler og

naturstensbelægninger.

Natural Feeling er tiltænkt alle dem, der sætter

pris på naturens farver.


natural feeling

23


have a

COLOURFUL

life

24

Til den pudsede villa er det smukt med raffi -

nerede gråtonede og brunlige pastelfarver,

som danner en smuk baggrund for havens

blomster og øvrige beplantning.

Farverne indgår i et harmonisk samspil med

naturmaterialer som sandsten, granit og træ

og passer godt til uderummets krukker og

møbler. Den samme farveskala kan med

stort held anvendes til væggene indenfor, så

der opstår en harmoni mellem inde og ude.


Gul Creme 1502Y

4020Y30R 1005Y20R 2020R80B

3020Y50R 2010Y30R 3010B10G

4020Y50R 3005Y20R 5500N

natural feeling

25


have a

COLOURFUL

life

26

w i d e o p e n s p a c e s

Indbegrebet af det klassiske Danmark. Signaturbilledet

på postkortet. De bølgende rapsmarker,

vinden og den sarte blå himmel med

de karakteristiske kumulusskyer. Svalerne

der fl yver højt over den hvidkalkede kirke på

bakketoppen, og den gamle bindingsværksgård

der skimtes i det fj erne.

Det er det Danmark, som vores bedsteforældre

kørte tyndt i deres VW Boble. Det er

Wide Open Spaces. Tag på en klassisk rejse,

hvor sjælen får tid til at følge med.

Lys Beige


have a

COLOURFUL

life

28

De sarteste pastelfarver med vægten lagt

på de varme kulører er synonymt med det

klassiske åbne land. Farverne signalerer en

følelse af lethed til omverdenen. Man kunne

kalde det landsby romantik. Men man kunne

også kalde det frihed.

Det er farver som lys beige, sart lyseblå og

dæmpet grå, der bl.a. er karakteristiske om

sommeren i det skarpe sollys, der fra en skyfri

himmel midt på dagen virker let blegende

på landskabet og bygningerne.

Wide Open Spaces er det dæmpede, eksklusive

farvespil, der skaber ultimativ harmoni

mellem det omgivende miljø og bygningerne.


w i d e o p e n s p a c e s

29


have a

COLOURFUL

life

30

Fritliggende bygninger i det åbne land må

gerne kunne ses på lang afstand. De lyse farver

får bygninger til at fremtræde større og

lettere. Når lyset refl ekteres, vil bygningens

form fremstå klart og danne kontrast til landskabets

mere bløde former.

Denne farveskala har de sarteste pastelfarver

med hovedvægten lagt på de varme kulører,

men den hvide og den sart lyseblå fi ndes

også her.


1030Y30R Lys beige Hvid

1020Y20R 2020Y50R 2502Y

2030Y20R 3010Y50R Grå

Creme 2020R90B

w i d e o p e n s p a c e s

31


have a

COLOURFUL

life

32

Romantic Moments

Mærk historiens vingesus. Lad dig betage

af de skønne, klassiske kunstarter. Leg med

fortidens udtryksformer i nutidens moderne

rammer. Du hører de knirkende trægulve, ser

de fl orlette gardiner, der duver svagt i brisen

fra de åbentstående balkondøre. Du drages

af den håndformede stuk.

Det er de bløde, forfi nede former, der møder

de mere rå overfl ader i et douchet lys, hvor farverne

er tonede, sarte og let feminine nuancer.

Det er indbegrebet af Romantic Moments.

Lad trygt kærligheden til livet, hinanden og

historien blande sig med forventningen til

det nye og ukendte.

5010R30B


have a

COLOURFUL

life

34

Farver som violet, rosa, mellemgrå og råhvid

er indbegrebet af historisk romantik. De

symboliserer de klassiske kærlighedshistorier

som operaerne fortolker dem. Disse farver

sender et klart signal om, at vi gennem

at forstå de historiske referencepunkter og

milepæle bliver i stand til at forstå, hvem vi

er, hvad vi står for, og hvor vi er på vej hen.

Farverne sender et signal om udødelige

klassikere, der skal værnes om.

Men også et signal om fornyelse. Vi ser det i de

nænsomme renoveringer af klassiske palæer,

herregårde og patriciervillaer, hvor farverne

bruges som markante kontraster og i smukt

samspil med moderne brugskunst og design.

Varmen i de feminine nuancer appellerer til

vores følelser og til det særlige øjeblik, hvor

kærligheden overstråler alt andet. De sande

Romantic Moments.


Romantic Moments

35


have a

COLOURFUL

life

36

Indfarvet puds og silikat er også rigtig fl ot

på væggene indenfor, hvis man ønsker nogle

mere spændende rå overfl ader, som kontrast

til boligens mere bløde og forfi nede

materialer.

Det er muligt at bruge hele Webers farveskala,

men her er valgt farver ud, som er

specielt interessante til indretninger.

På grund af overfl adens meget levende og

rå karakter, som bryder lyset så smukt, er det

muligt at bruge kulører som rosa og violet,

uden at de ser for kulørte ud.


Rå hvid 3005Y20R 4502G

4010Y30R 1002Y 3010B10G

Beige 5010R30B

2030Y80R 3020R60B

Grå

Romantic Moments

37


have a

COLOURFUL

life

38


c ity culture

Sanseindtrykkene er markante. Farveindtrykket

er overvældende. Storbyen er stedet,

hvor forskellighed mødes. Hvor holdninger

udveksles. Hvor subkulturer udvikler sig til

trends. Hvor etniske restauranter møder New

Yorker caféer og latinske cocktailbarer. Hvor

børnefamilier møder punkere, designere,

hjemløse og forretningsfolk.

Det er City Culture. Kast dig ud i sanseorgiet

og fl yd gennem et utopia af indtryk og følelser.

2040R80B

39


have a

COLOURFUL

life

40


De mættede og tunge farver skaber en

oplevelseseksplosion af dimensioner og

underbygger metropolens mangfoldighed.

Farverne signalerer først og fremmest, at der

er mange måder at leve livet på og mange

forskellige måder at opnå livsværdi på.

Det er farver, der sender positive signaler til

omverdenen om dynamik, diversitet og for-

anderlighed. De markante røde farver kan

stå side om side med de stærke blå farver

eller de mere gullige eller grønne toner.

I City Culture er der ingen regler og begrænsninger.

Kun muligheder. Frem for alt

er der tale om spændende visuelle udtryk,

der favner byens puls og døgnrytme.

c ity culture

41


have a

COLOURFUL

life

42

Til byhuse kan det være spændende at bruge

de mere mættede og tunge farver, da husene

som regel er forsynet med gesimser og andre

detaljer, der sammen med de mange vinduer

kan danne kontrast til den øvrige facade.

I byer vil et hus altid blive set og oplevet sammen

med fl ere andre huse. Det enkelte hus

bliver derfor smukkere, hvis farven indgår i

en komposition med de øvrige huse. Alle farverne

passer sammen og kan kombineres frit.


2020Y20R 5010B50G

3020Y30R 6010B10G

3030Y50R 5010Y50R

3050Y70R 6502B 4020R90B

3050Y80R 5010R60B 2040R80B

c ity culture

43


have a

COLOURFUL

life

44


design & funktion

TIL deT daNsKe KLIMa

Det tempererede danske kystklima er et af

de mest krævende klimaer, når det gælder

overfl adebehandlingsprodukter. Samtidig bevirker

Danmarks geografi ske placering, at

lysvirkningerne skifter markant fra årstid til

årstid. Begge disse forhold spiller aktivt ind

på overfl adepudser og malinger – både når

det gælder udseende og holdbarhed.

I udviklingen af Weber tyndpuds og silikatmaling

har vi fra starten lagt stor vægt på

helhedstænkning og kvalitetssikring.

Målet har været at udvikle en serie produkter,

der fungerer optimalt under selv de

strengeste klimatiske forhold. Derfor har vi,

i samarbejde med bl.a. kunderne, løbende

optimeret både tyndpuds og silikatmaling

efter danske forhold.

Når du vælger en Weber tyndpuds eller silikatmaling,

får du den bedst mulige farveægthed,

holdbarhed og diff usionsåbenhed.

Diff usionsåbne overfl ader

Alle Weber tyndpuds og silikatmalinger er

100% mineralske og diff usionsåbne produkter.

Det betyder, at murværket kan ånde frit

samtidig med, at den naturlige optagelse og

afgivelse af vanddamp ikke hindres. Dermed

sikres det, at du får en sund vægkonstruktion

uden fugtophobning år efter år.

Sundt indeklima

Vi bruger omkring 90% af vores tid inden

døre – enten på arbejdspladsen, under transport

eller i hjemmet. Et dårligt indeklima nedsætter

koncentrationsevnen, skaber grobund

for luftvejsinfektioner og allergiske sygdomme

og nedsætter børns indlæringsevne. Indeklimaet

og luftkvaliteten påvirkes negativt af

afgasning fra plastprodukter, der forhindrer

væggene i at optage og afgive den naturlige

fugt fra luften.

Weber tyndpuds og silikatmaling har som

100% mineralske produkter en naturlig, positiv

indvirkning på luftkvaliteten inden døre.

Farve- og lysægthed

En meget vigtig parameter ved valg af pudseller

malingprodukt er produktets farve- og

lysægthed. Farve- og lysægtheden påvirkes

af en lang række fysiske og kemiske faktorer

i vores omgivelser – lige fra partikelforurening

til udblegning fra solen. Webers professionelle

indfarvede tør- og vådprodukter

er udviklet og testet, så de holder farven,

gløden og fi nishen i mange år – uanset ydre

påvirkninger.

45


have a

COLOURFUL

life

46

FaCTs & Råd

Puds eller silikatmaling

Om du skal vælge puds eller silikatmaling er

i høj grad et spørgsmål om temperament,

da begge slags overfladebehandling kan

anvendes uanset husets arkitektur. Beslutningen

bør træffes ud fra, hvorvidt dit temperamentet

er til pudsens rustikke og karakterfulde

udseende eller silikatmalingens

mere homogene og ensartede overflade.

Vælg et mineralsk produkt

Plasticmaling og andre plastbaserede

overfladeprodukter kan ikke ånde. Det kan

hurtigt gøre huset til en plasticpose at bo

i med fugtige konstruktioner og et dårligt

indeklima til følge. Mineralske produkter er

derimod diffusionsåbne og tillader at væggene

kan ånde frit.

Specielt for tyndpuds

Weber tyndpuds kan anvendes såvel indendørs

som udendørs på overflader af

mursten, beton, letklinkerbeton samt som

afsluttende puds på grovpuds/puds. Tyndpuds

udføres som vandskuring, sækkeskuring

eller filtsning.

Generelt frarådes tyndpudsning i vinterhalvåret

og tyndpudsning bør ikke påføres

umiddelbart efter opførelsen, fordi murværket

først skal være udtørret og mørtlen i muren

afhærdet. Da det kan være vanskeligt at

vurdere, hvorvidt det eksisterende murværk

er egnet til tyndpudsning, bør du altid kontakte

en professionel fagmand for konkret

besigtigelse. Pudsning af større flader kan

være vanskeligt at udføre for ikke-professionelle.

Vi anbefaler, at pudsning med tyndmørtel

altid udføres af professionelle fagfolk.

Brug af Weber tyndpuds er ideel, hvor der

ønskes en rustik og karakterfuld overflade

med farve- og nuancespil.

Specielt for silikatmaling

Weber silikatmaling kan anvendes såvel indendørs

som udendørs på mineralske eller

tidligere silikatbehandlede underlag. På de

fleste underlag kan Weber silikatmaling påføres,

uden underlagets struktur forsvinder

– eksempelvis murværk af teglsten.

Weber silikatmaling anbefales ikke på underlag

af træ, plast eller metal samt overflader,

som tidligere er behandlet med kalk

eller plast- og akrylmaling. Ren kalkpuds er

ikke stærk nok til påføring af Weber silikatmaling.

Brug af Weber silikatmaling er ideel, hvor

der farvemæssigt ønskes en homogen og

ensartet overflade.


Få tilsendt en farveprøve

Farver gengivet i trykte brochurer kan aldrig

vise den glød og det liv, der er i tyndpuds

og silikatmaling. For at få det bedst mulige

grundlag til at træff e din beslutning på, bør

du derfor bestille en farveprøve af den eller

de farver, som du er interesseret i. Så kan du

se resultatet direkte på dit eget murværk.

Du kan bestille farveprøver på www.weber.dk

Mulighederne er uendelige

– træk træk på vores viden

At vælge farve og overfl adebehandling til

sit hus er en stor beslutning, der har afgørende

betydning for husets fremtoning. Du

er altid velkommen til at kontakte os for

uforpligtende rådgivning og vejledning.

Kontaktoplysninger fi ndes på bagsiden af

denne brochure.

Besøg www.weber.dk

På vores website www.weber.dk kan du fi nde

al relevant information om produkterne og

farverne i Have a Colourful Life konceptet.

47

ARKITEKTERNE Vejen


Saint-Gobain Weber A/S

Randersvej 75, Hinge

8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25

Fax: 87 42 72 05

www.weber.dk

weber@weber.dk

Løsninger baseret på viden og erfaring

Weber er en del af Saint-Gobain koncernen

– en af verdens største industrikoncerner.

Weber har gennem mange år været førende

inden for udvikling af bl.a. systemer til pudsning

og overfladebehandling af vægge og

facader.

Den erfaring og viden, der gennem årene er

opsamlet i organisationen, bliver løbende

brugt til i tæt samarbejde med kunder samt

materiale- og procesforskere at udvikle

nogle af de mest brugervenlige og holdbare

løsninger på markedet. Løsninger, der samtidig

lever op til de strengeste krav, når det

gælder kvalitet og miljø.

Vores løsninger anvendes til såvel nybyggeri

som renovering og forhandles af trælaster

og byggemarkeder over hele landet.

proservice.dk

More magazines by this user
Similar magazines