nyt fra bestyrelsen - Baunebakken

baunebakken.dk

nyt fra bestyrelsen - Baunebakken

BAUNE

BAKKE

BLADET

Nr. 35 • September 2000

• Nyt fra bestyrelsen

• Fra nabo til nabo

• Læserbreve

• Idé & brokkasse

www.baunebakken.dk


2

Formand

Bent Lynggaard Madsen

Bredkær 25

36 75 84 11

Sekretær

Peter Knub

Grundkær 41

36 48 13 60

Best. medlem

Ole Nørgaard

Grundkær 16

BESTYRELSEN

Næstformand

Bente Staalø

Grundkær 44

36 75 08 54

Best. medlem

Tom Struve

Grundkær 37

Tlf. 36 48 38 08

Best. suppleant

Bente Risom

Engkær 19

Tlf. 36 47 84 60

Kasserer

Jørgen Møller

Grundkær 18

36 75 00 08

Best. medlem

John Brun Jensen

Grundkær 12

Tlf. 36 47 18 12

Best. suppleant

Pia Nielsen

Engkær 8

Tlf. 36 48 23 22


INDHOLD

Nyt fra bladudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4

Nyt fra bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 7

Læserbrev om overvågning af P-pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 8

Læserbrev om Trekroner forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10

Svar fra Trekroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12

Læserkonkurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 13

Idé og brokkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14

Fra nabo til nabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14

De udvalgte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 15

STØT VORE ANNONCØRER

- DE STØTTER OS !

FOR KUN KR. 20,-

KAN DU FÅ TURBO SOL

Hvidovrevej 106

Åbningstider: Alle dage 7-22

Tilbud til Baunebakkebeboere:

Ved køb af 10 poletter fås sol 10 x 10

min. for kr. 170,- (normalpris kr. 200,-)

Henvendelse efter klokken 18.00 eller i

weekend til:

Klaus Madsen og Birgitte Simonsen

Drivkær 41

®

Sun Station

SOLCENTER

3


4

BAUNEBAKKEN - ET GODT

STED AT BO FOR ALLE

Når du nu sidder og læser dette nummer

af Baunebakkebladet er efteråret

for alvor ved at melde sin ankomst.

Hverdagen har indfundet sig efter en

sommerferie - hvis den var afholdt i det

Skandinaviske - rent vejrmæssigt må

betegnes som noget grå, kedelig og ikke

mindst regnfuld.

De første indikationer på efterårets

komme er postkassen, der er blevet

proppet med diverse tilbud fra oplysningsforbundene

med righoldige og

mangfoldige tilbud inden for snart sagt

alt. Træernes blade i haven er ved at

skifte farve, ligesom græssets vækst er

ved at minimalt. Der er mange gode timer

at se frem til - og hvad med at bruge

lidt af den tid eksempelvis en 1/2 time

med et indlæg i Baunebakkebladet,

der er dit blad og talerør. Det er i den

forbindelse helt rart, at nogle enkelte

Julefrokosttiden nærmer sig

har taget vor opfordring op og kommet

med indlæg til bladet. At beboerne

læser bladet ser vi bl.a. på den store opslutning,

vi har fået på vor nye læserkonkurrence.

Så i bladudvalget er vi

fortsat fortrøstningsfulde og proppet

med energi og gåpåmod.

Sidder du og har noget på hjertet,

men ikke rigtig ved, hvordan du kommer

videre med et indlæg til bladet, skal

du være mere end velkommen til at

kontakte et af bladets medlemmer. Vi er

gerne behjælpelig med at hjælpe dig på

vej med hensyn til form og redigering

m.v.

Så derfor endnu engang en opfordring

- bladudvalget venter på dit indlæg!

Deadline for indlæg til næste nummer

er 16. november 2000.

Enhver sammenligning

med Pia Kjærsgaard

er helt tilfældig.


Årlig præmie for huse på 110 og 125 m2 kr. 1.429,- (1999)

Årlig præmie for huse på 149 m2 kr. 1.829,- (1999)

Årlig præmie for huse på 151 m2 kr. 1.827,- (1999)

38 79 78 57

Center Roskilde

Langebjergvænget 8B

4000 Roskilde

56

SALON KATE

Langt, kort, strit eller krøller

- håret det klarer Kate Møller

Alt inden for moderne

hårpleje, for damer, herrer

og børn.

Der er åbent tirsdag til

fredag fra kl. 9 til efter

behov.

Til dig der måtte være

dårligt gående, eller på

anden måde ikke er i stand

til at komme til mig

- kommer jeg gerne til dig.

Jeg kører ud hver mandag

fra kl. 9.

Ring venligst

for tidsbestilling.

Venlig hilsen

Salon Kate

v/Kate Møller

Plejehjemmet Søvangsgården

Søvangsvej 19-23

2650 Hvidovre

Telefon: 36 34 08 34

Privat: 36 75 00 08

Grundkær 18

SALONPRISER

Dameklip Kr. 130

Herreklip, pensionist Kr. 90

Herreklip Kr. 115

Børneklip Kr. 85

Vandondulation Kr. 110

Klip samt vand/føn

Permanent

Kr. 190

incl. vand/føn Kr. 400

Permanent (solo) Kr. 310

Lyse striber (solo) Kr. 220

Farvning (solo)

Farvning,

Kr. 155

bryn og vipper Kr. 75

Tillæg for langt hår Kr. 100

Kørselstillæg Kr. 25

Alle priser er incl. moms.


NYT FRA BESTYRELSEN

Hybridnetsafstemningen

I sidste nummer af Baunebakkebladet

bebudede vi, at der muligvis kunne

komme et afstemningsskema ind ad

døren, men det kom der altså ikke. Og

hvorfor så det?

Vi kunne have været med i forbrugerafstemningen,

hvis vi havde sendt alle

medlemmers navne og adresser til

Gallup.

I bestyrelsen tog vi imidlertid den

beslutning, at vi ikke ville udlevere navnene,

da det ville stride imod manges

opfattelse af, hvad vi som forening kan

tillade os.

Samtidig havde vi en tidligere generalforsamlingsbeslutning

gående ud på,

at vi ville følge afstemningsresultatet

for Københavns Amt.

I sommerens løb skete der - heldigvis

- det, at brugerafstemningen blev

ændret til vejledende brugerafstemning.

Mange udbydere var rasende. De

havde satset på at, at nu skulle der skovles

penge ind. Der blev oprettet adskillige

radiokanaler og mange Tv-kanaler

udelukkende med det formål, at der

skulle tjenes penge. Der var imidlertid

kun en enkelt kanal, der fortalte hvor

meget ekstra det kom til at koste den

enkelte Kabel tv-kunde, de andre holdt

os i uvidenhed. Heldigvis bar denne

smartness frugt.

Det blev altså ikke helt som de havde

ventet, og TeleDanmarks ledelse var

da også både modige og uhyre fornuftige,

da de satsede på alsidighed, men ik-

ke for enhver pris. Det kan diskuteres,

om det er TeleDanmarks opgave at være

kulturbestemmende, men hvis de ikke

havde vist det mod, der skulle til, så var

regningen blevet voldsom. Nu ser det

ud til, at stigningen i hybridnetsafgiften

bliver mere behersket.

Enkelte medlemmer har forstået afstemningen

som om det gav den enkelte

antenneforening mulighed for at vælge

programmer. Lad det være slået fast.

Afstemningen var inddelt i landsområder.

Bestyrelsen bliver ofte spurgt spurgt,

om man må have parabolantenner i

Baunebakken. Ja, det må man godt, hvis

den ikke kan ses udefra.

Og så det evigt tilbagevendene problem:

Ulovlig parkering

Vi får rigtig mange henvendelser om

problemet for tiden, og det kan være

fordi ikke alle har den rigtige information.

Ejendomsmæglerne f.eks. undlader

som regel at give de korrekte oplysninger

om, hvad der tinglyst på ejendommene.

De på alle ejendomme tinglyste regler

er:

• Reguleringsplanens § 7, stk. 1.

tinglyst den 23.6.1975.

• Der etableres ikke kørende adgang

til de af planen omfattede ejendomme.

• Deklaration for fællesarealer -

tinglyst den 19.11.1979:

Parkering må alene foregå på de til


7


8

NYT FRA BESTYRELSEN

parkering udlagte arealer (bilag 2, jvnf.

§ 4 i reguleringsplanen).

• Afsnittet »Parkering«. Baunebakkens

ordensregler pkt. 10. vedtaget på

generalforsamlingen den 22. april 1982

med ændringer af 6. april 1987 og 7.

maj 1991.

Muligheden for af- og pålæsning (i

færdselslovens forstand), hviler udelukkende

på en dispensation, der kan ophæves

uden varsel. Derfor har bestyrelsen

ikke det mindste lyst til at gå til

Hej Baunebakkebladet

Jeg havde i Baunebakkebladet nr. 33 et

indlæg vedr. hærværk og tyveri på Ppladserne.

Jeg havde udarbejdet et forslag på at

overvåge P-pladserne. Efter hvad jeg

kan forstå, har der været 12 sager siden

dette indlæg, men det har ikke påvirket

interessen, idet jeg har modtaget 9 svar:

2 stk., der ikke havde bil

4 stk. modstandere af overvågning

1 stk. som ikke tror det løser problemet

1 stk. som vil høre mere

1 stk. som mener, at det er en rigtig

god idé (mig selv).

Med denne interesse må man nok se

i øjnene, at det bliver svært at opnå den

store debat. Et af svarene havde uddybet

Læserbrev:

myndighederne, herunder domstolene,

når vi kender svaret på forhånd: De

tinglyste regler skal overholdes: Lås stierne

af!!!

Da vi låste Drivkær af fik Teknisk

Forvaltning selvfølgelig en skriftlig

orientering inden vi aflåste, ligesom

Vestegnens Brandvæsen, der fik udleveret

nøgler til bommene. Længere ud

kommer vi forhåbentlig aldrig, men det

er op til den enkelte beboer.

sin holdning med, at det er for dyrt.

Men hvis der har været 12 indbrud,

som hver især betyder tab af bonus,

selvrisiko, tabt indtjening (kommer for

sent på arbejde) og for enkelte har det

betydet tabt brugsmulighed af bil. For

disse personer, ville det have været godt

at bruge 2-3.000 kr. på overvågning.

Jeg ville gerne have nogle grunde til,

at folk ikke har tid til at svare på mit

indlæg, som når man taler med folk er

et HOT EMNE.

Med venlig hilsen

Jens Hasemann

Bredkær 10


Har De tagproblemer?

Ring 36 49 91 31

Vi tilbyder:

• Nydækning

• Reparation

• Derbigum

• Trocal

• Skiffertag

Tlf. 49 20 22 08

Særtilbud til beboerne i

TAASTRUP BRÆNDESALG A/S

Baunebakken

5 rm. egetræ til kun kr. 1.995

incl. levering

NABORABAT

- Bestil sammen med naboen

og spar kr. 100 hver

ved 10 rm.

Bil 40 55 80 96

9


10

BYGNINGSFORSIKRING I

TREKRONER ????

God idé at undersøge om din Trekroner

forsikring lever op til aftalen.

Jeg skriver til Baunebakke-bladet, da

vi lige har tegnet bygningsforsikring

med Trekroner.

Trekroner tilbyder en fordelagtig

bygningsforsikring til beboerne i baunebakken.

Trekroner reklamerer jævnligt i baunebakke-bladet

med deres favorable tilbud.

Forsikringen dækker bla. udvidet

rørskadeforsikring. (jvf juni oplag, s. 5 i

baunebakkebladet)

Som nytilflytter kontaktede jeg Trekroner

assurandør Ove Andersen, for at

tegne en bygningsforsikring, og han lovede

at sende mig forsikringspapirerne.

Efter ca. 1 måned og utallige forsøg

på at få kontakt med Ove Andersen,

ringede jeg til hovedkontoret Trekroner

for at høre om vores forsikring.

Trekroner beklagede at vi ikke havde

hørt fra Ove Andersen, men at de ville

rette fejlen og sende os en ny forsikring.

Vi modtog kort efter en forsikringspolice,

og undrede os da vi læste, at forsikringen

indeholdt et FORBEHOLD

for udvidet rørskadeforsikring!!!!!!!!!!!

Prisen for forsikringen stemte heller

ikke overens med tilbudet fra assurandør

Ove Andersen.

Jeg kontaktede endnu engang Trekroner

for at få en forklaring, og de informerede

mig om at

en udvidet rørskadeforsikring ville

gøre præmien væsentlig dyrere (ca. det

dobbelte af deres tilbud i Baunebakkebladet).

Jeg refererede til deres eget tilbud i

Baunebakke-bladet, men fik blot svaret

at det kunne vist ikke passe og at de ikke

kendte til samarbejdsaftalen med

grundejerforeningen Baunebakken!!!

Jeg var klar til at droppe det hele og

i stedet kontakte et andet forsikringsselskab,

men besluttede alligevel at gå videre

med sagen.

Det lykkedes mig at få kontakt med

Ove Andersen, der oprindeligt havde

tilbudt os forsikringen.

Han forklarede at det bestemt måtte

være en fejl, og at vi selvfølgelig var bygningsforsikret

uden nogen forbehold,

og fejlen ville blive rettet.

Ove Andersens sekretær kontaktede

hovedkontoret og fik pr. tlf. bekræftet,

at vi havde udvidet rørskadeforsikring.

Hun ville rette fejlen og sende os en ny

police.

Vi tog nu roligt på sommerferie.

Da vi ca. 2 uger senere kom hjem fra

ferien modtog vi en rykker fra Trekroner

for manglende indbetaling for vores

bygningsforsikring, men ingen ny police???

Jeg ringede igen til Trekroner og fortalte

dem, at der ikke vil blive betalt, før

vi har modtaget en ny forsikring.

Herefter rablede det fuldstændigt

for dem!!! Jeg fik beskeden at der ikke

forlagde nogen begæring fra Ove Andersen

om at vi havde udvidet rørskadeforsikring,

og at intet var ændret


Har du brug for lidt parfume, deodorant,

kosmetik, ansigts- og hårplejeprodukter til lave

priser og i høj kvalitet ????

Vil du bruge produkter, der ikke er testet på dyr

men er allergitestet ????

Så kontakt Hanne Andersson, Drivkær 2

tlf: 36750029, eller kom og se det flotte katalog

11


12

fra deres side.

Vi havde altså holdt 14 dages ferie,

uvidende om at vi ikke havde udvidet

rørskadeforsikring !!!!!

Trekroner forsikring fremstod nu

særdeles utroværdig.

Da jeg er meget tålmodigt anlagt,

gav jeg dem endnu en chance til at forklare

sig, og fik beskeden, at Trekroner

ikke sådan bare uden videre dækker udvidet

rørskadeforsikring, selvom det

står sort på hvidt i deres reklame i baunebakke-bladet.

De ville sende en mand ud og undersøge

vores bolig, før der kan blive tale

om en udvidet rørskadeforsikring.

Tak for det tilsendte materiale og for, at

vi lige må kommentere sagen.

Jeg har gennemgået sagen og den

har naturligvis været helt utilfredsstillende

for Ole Nørgaard. Det skal jeg

være den første til, at beklage på Trekroners

vegne.

Min kollega har den 11. september

talt med Ole Nørgaard og fået klaret sagen

således, at præmie og dækning svarer

fuldt ud til det lovede af vores assu-

Nu var min tålmodighed opbrugt,

og jeg ringede til Ove Andersen og gav

min mening kraftigt til kende. Han beklagede

fejlen og lovede at sende mig en

skriftlig garanti, for at vi havde udvidet

rørskadeforsikring, indtil de fik sendt

en mand ud til vores bolig.

Vi har nu haft en Trekroner mand

ude på besøg, og han havde ingen anmærkninger.

Pr. dags dato mangler vi stadigvæk

at få tilsendt vores nye police !!!!!!!

Venlig hilsen

Ole Nørgaard, Grundkær 16

SVAR FRA TREKRONER

FORSIKRING

randør, og som hvad vores annonce i

jeres blad fortæller.

Endnu engang skal beklage, at sagen

har fået dette dårlige forløb, og skal gøre

mit til, at en lignende situation ikke sker

igen.

Med venlig hilsen

Henrik Christiansen

Direkte tlf. nr. 33 69 92 15

Bladudvalget ønsker formanden et forsinket

tillykke med den runde dag samt 40-års lærer

jubilæum.


LÆSERKONKURRENCE

I sidste nummer indledte vi vor nye

konkurrence. Vi kan konstatere, at den

nye form i konkurrencen er vel modtaget.

Der er indkommet i alt 11 løsninger

og så mange har der ikke tidligere været

afleveret i de snart mange år, vi har haft

læserkonkurrencen.

Sværhedsgraden ser vi ud til at have

skudt os godt ind på. Det har været vor

hensigt og mening at så mange som

mulig af vore beboere ung som gammel

kunne deltage - uden at forfladige konkurrencen.

I redaktionen har vi også modtaget

forespørgsler på løsningen i sidste nummer,

da der var folk der mente, at opgaven

ikke kunne løses. Det er givet folk,

der har gået og grublet over, hvad svaret

kunne være.

Vi skal ikke trække pinen længere

ud - her kommer løsningen på sidste

nummers konkurrence:

»Når familien tager på ferie, er fars

ønskemål Fanø, mors Mors«.

Vinder af konkurrencen blev:

Birthe Svensson,

Drivkær 26.

For nye læsere og andre nytilkomne så

lægger læserkonkurrencen op til stor

fantasi, logisk ræsonnerende tankeudvikling

også kaldet diskurs samt ikke

mindst rimelige fundamentale danskkundkaber.

Konkurrencen går i sin enkelhed ud

på at færdiggøre sætninger ved hjælp af

to ens ord, der staves ens, men ikke har

samme betydning.

Her er et eksempel, hvor du skal indsætte

to ord, der her i eksemplet er indrammet

i parenteser og understreget:

»Kom Petersen med fly? Nej han

(tog) (tog)«.

Blandt de rigtige løsninger, der afleveres

inden den 15. november 2000, vil

der blive trukket lod om en god flaske

vin efter eget valg (rød-, hvid- eller rosévin).

En æske chokolade vil også være

en mulighed, hvis det skulle være en af

de yngre medlemmer af foreningen.

Løsningen afleveres på et stykke papir

med navn og adresse eller ved at afleverer

talonen med løsningen til et af

bladudvalgets postkasser. Du kan selvfølgelig

også afgive løsningen via Internettet

på vor - foreningens - hjemmeside

www.baunebakken.dk. Her kan du

også som noget af det første se, hvem

der har vundet konkurrencen.

Opgaven denne gang lyder som følger:

»Vil du blive til middag«? spurgte

far sin søster, »Jamen far, sagde sønnen,

husk at _______ _______

Navn:

Adresse:

Vinderen offentliggøres i næste

nummer - december udgaven - af Baunebakkebladet.

13


14

IDÈ & BROKKASSE

Stedet hvor du kan aflevere positive og konstruktive forslag såvel som at få

afløb for dine frustrationer, store som små irritationsmomenter du oplever i

hverdagen her i kvarteret. Fat en pen og skriv på linjerne forneden eller på

en lap papir din mening og smid den i en af bladudvalgets postkasser. Du

kan også over internettet skrive til:

www.baunebakken.dk

Du må gerne skrive anonymt, men vi kan ikke garantere svar og vi sætter ikke

personlige angreb i bladet.

Kunne det ikke være sjovt at afholde en

Petanque-turnering i Baunebakken?

Opfordring til alle hundeejere: Kunne I

ikke sørge for at rydde op efter hunden,

når den skal lave stort - den kan jo desværre

ikke selv gøre det - og det er trods

alt ik’ så rart for dens bedste ven at træde

i den slags efterladenskaber.

Er der nogle som har nogle idéer til, hvad

man kan gøre ved skader - altså rovfuglene,

som jager alle de små sangfugle væk.

Og duerne ligeså.

FRA NABO TIL NABO

Varmt tøj sælges

Da tiden for det varme tøj nærmer sig,

tilbyder »Hases systue« følgende produkter

fra sidste års produktion:

3 stk. flyverdragter str. 91-105. Pris kr.

400,-

2 stk. hagesmækker. Pris kr. 25,-

3 stk. huer. Pris kr. 50,-

Dette er et lille udvalg af sortimentet.

Normalt produceres der kun til ordre,

så hvis du har ønsker til design og modeller,

så kontakt os for at aftale pris og

levering

Henvendelse:

Jens & Birthe Hasemann

Bredkær 10

Tlf. 3647 4284

Klapvogn sælges

Aldrig brugt, mrk. Bobo.

Kr. 1.000,-

Henvendelse

Christiansen

Drivkær 28

Tlf. 3648 4266


DE UDVALGTE

Miljøudvalg

Jesper Kuhre, Allingvej 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 48 48 26

Allan Brøchner, Stendam 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 47 14 15

Peter Jørgensen, Grundkær 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 16 14

Johnny Stenberg, Grundkær 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 42 36

Frank Andersson, Drivkær 2 (e-post: frankie@mail.dk) . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 29

Tina Astrup, Grundkær 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 47 44 96

Helle Fritze, Drivkær 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 48 14 00

Brian Kærgaard, Engkær 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 85 73

Jesper Grønfeldt, Grundkær 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 48 01 30

Morten Noer, Grundkær 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 96 33

Erik Christiansen, Drivkær 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 48 42 66

Bladudvalg

Jørgen Møller, Grundkær 18 (e-post: jmoel@tdk.dk) . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Jens Mølbach, Engkær 4 (e-post: jens.moelbach@ac.dk) . . . . . . . . . . . . . 36 48 02 04

Gert Krogstad-Nielsen, Engkær 25 (e-post:skogstroll@get2net.dk) . . . . . 36 75 39 50

Erik Christiansen, Drivkær 28 (e-post: erik@nom.dk) . . . . . . . . . . . . . . . 36 48 42 66

Frank Andersson, Drivkær 2 (e-post: frankie@mail.dk) . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 29

Antenne

David Jensen, Stendam 14 (e-post: david-jensen@get2net.dk) . . . . . . . . . 36 48 04 18

Bent Lynggaard Madsen, Bredkær 25(e-post: lyma@mail.dk) . . . . . . . . . 36 75 84 11

P-pladsskilte

Jørgen Møller, Grundkær 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Bomnøglesalg

Jørgen Møller, Grundkær 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Bente Staalø, Grundkær 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 08 54

Entreprenør

Ruben E. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 33 15

Ruben (mobil tlf.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 28 00 84

15


– ordentlig handel

..sammen med Nykredit

Nybolig Helge Kamp

Hvidovrevej 104 A Rødovre Centrum 165

2650 Hvidovre 2610 Rødovre

Tlf. 36 75 30 70 Tlf. 36 70 80 00

More magazines by this user
Similar magazines