1 LUMEN nr. 81 | Marts 2012 - Sankt Mariæ Kirke

sankt.mariae.kirke.dk

1 LUMEN nr. 81 | Marts 2012 - Sankt Mariæ Kirke

Nyt fra Sankt Mariæ Kirkes børneundervisning

Santa Lucia optoget og julens krybbetableau i december

måned gjorde både menighed og rehabiliteringscentrets

beboere ved siden af glade og rørte,

børnene fik både en oplevelse og ”at der er brug for

mig”- følelse, som i moderne sprogbrug kaldes en

’win-win’- situation, som gerne skulle være det afsæt,

hele kateketernes virke bygger på.

Ved børnemessen den første søndag i hver måned vil

vi fortsat bestræbe os på, at det i praksis bliver børnene,

der kommer til at være i centrum. Det betyder

imidlertid også, at forældre prioriterer denne messe

rigtig højt, da børnene så vil få opgaver at varetage.

I det hele taget vil vi kateketer gøre alt for at mar-

12

kere og fejre de kirkelige fester og mærkedage, som

fx. fastelavnsfesten i februar, hvor mange børn var

festligt udklædte og slog katten af tønden – endda i

strålende solskin.

Vores næste store projekt er at forbedre kommunikationen

mellem os alle sammen: børn, kateketer og

forældre. Vi er ved at indhente tilbud, så vi kan yde

en SMS-topservice og håber, at det ikke bliver for

dyrt.

Mere om dette, når vi har konkrete resultater at tilbyde.

På vegne af hele holdet bag børneundervisningen

Klara Kaare Frederiksen