De unges livsverdener

socialstyrelsen.dk

De unges livsverdener

Unge, rusmidler- og psykiske

problemer

V. Aut.cand psyk. Charlotte Silas Houlberg

Specialist i psykoterapi

silash@mail.dk

Tlf.: 61187219


Dobbeltdiagnose og eksistentiel psykoterapi

Vi møder forskellige diagnoser f.eks. ADHD, bipolar lidelse, angst og

depression.

De fleste kan behandles med eksistentiel psykoterapi

De unges livsverdener: Fysisk, social, personlig og åndelig

verden.

Mål: hjælp til at vinde nyt land

Det eksistentielle valg

Hvilke årsager ser de unge som betydningsbærende ?

De unge styrer temavalg og tempo i behandlingen

Citat: ”Havde jeg ikke haft hjælp fra behandleren, var det aldrig gået, men det er

mig, der har lavet det hårde arbejde”.


Psykiske problemer bag misbrug og

eksistentiel terapi

Alle kender til: Angst, tristhed, hidsighed, ensomhed, omsorgsvigt, seksualitet,

mad, selvtillid, selvværd, stress

De fleste kender til: At dulme psykisk smerte med psykoaktivt stof

Åbne eller afklare en given erfaring

Den unge beskriver sin virkelighed – uden at behandleren anfægter denne

Fortiden er ikke en fastlagthed, der cementerer, hvem man er, og hvad man kan

Fokus er at udvikle indre opmærksomhed og privat forståelse for sig selv

Ændre negativt selvbillede, konstruere sig selv på ny

For uddybning henvises til artiklen ”Eksistentiel psykoterapi og diagnoser” Stof

nr.18.


Funktionsnedsættelse

Intelligens / mental retardering

Sproglig/ billedlig intelligens

”Jeg er god til at forstå ting, hvis nu behandleren

tegner for mig”

Test: Wais-III

Eksekutive funktioner

Test: Brief

Uddannelse / beskæftigelse

Hjælpebehov

Test når de unge er i misbrug?


Hvad kom først psykisk lidelse eller stof?...

Selvmedicinering..

Stofferne og hjernen

Prædisposition/ arvelighed

Tilbageblik, hvordan var det før stoffet?

Angst, depression og paranoia som resultat

Kan stofferne virke som medicin?

De unges forståelse af selvmedicineringshypotesen:

”Jeg gider ikke begynde at spise piller i stedet for at fjerne hashen”

Ryger hash for at få ro på. Overskud til at tænke på andre ting


Hvad skal vi med diagnoser?

Sikre den unge mod alt for mange fortolkninger

Støtte med medicin

Være så præcis som mulig i vores behandlingsstrategier

Få den rette støtte gennem kommunen

Tale samme sprog

Hjælpe den unge med at forstå sig selv. ”Finde ud af hvorfor nogle ting er

svære for mig”

Hvad skal vi ikke med diagnoser?

Stemple de unge!

Lave fastlåste strategier!

Glemme at de unge er forskellige individer og har forskellig baggrund

Gætte på diagnoser uden de fornødne oplysninger og ekspertise

Ikke glemme at det primære behandlingsarbejde er relationsbaseret!

More magazines by this user
Similar magazines