SVENDBORG TEKNISKE GYMNASIUM - Svendborg Erhvervsskole

svend.es.dk

SVENDBORG TEKNISKE GYMNASIUM - Svendborg Erhvervsskole

TEknoloGiSkE STUDiErETninGEr

TEk-

DES

Teknologi a For dig, som har lyst til at arbejde med udvikling og design

af fremtidens produkter. Undervisningen består af teori,

Design B

øvelser og praktiske projekter. Du lærer professionelle

metoder til at fuldføre processen fra ide til færdigt produkt.

Det er bl.a. kreative teknikker til ideudvikling, teamarbejde,

F.eks. innovation C

designanalyse, integreret produktudvikling, markedsanalyse,

brugerundersøgelse samt miljø- og samfundsvurdering.

kommUnikaTionSTEkniSkE STUDiErETninGEr

kom -

EnG

kommunikation/it a For dig, som er interesseret i digitalt design og moderne

medier. Du er interesseret i samfundsvidenskab, sprog og

fremmede kulturer og kommer til at arbejde med interna-

Engelsk a

tionalisering og globale problemstillinger samt studere,

hvordan teknologien har påvirket samfundsudviklingen.

F.eks. Samfundsfag B Du er ikke nødvendigvis it-nørd, men du kan li’ at bruge

din bærbare, når du skal lære og udvikle dig.

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole

7

More magazines by this user
Similar magazines