Nr. 12 - Schæferhundeklubben for Danmark

schaeferhund.dk

Nr. 12 - Schæferhundeklubben for Danmark

SCHÆFERHUNDEN

Udgivet af Schæferhundeklubben for DanmarkNr. 12 ❙ december 2006 ❙ 34. årgang


Schæferhund

Stærk, modig og trofast

– og gerne fuld af vitalitet

livet igennem.

Led og knoglestruktur, som sættes på prøve

Fra 5 til 15 måneder

NY

Over 15 måneder

En følsom hud, der skal beskyttes

Royal Canin lancerer det første skræddersyede

ernæringsprogram kun til Schæferhunde fra

hvalpealderen og gennem resten af deres liv.

Fra vækstperioden af har Schæferhunden særligt følsomme punkter, som det

er vigtigt at tage hensyn til. German Shepherd junior og adult er det eneste

ernæringsprogram, som tager højde for alle disse punkter og gør det muligt for

hunden på bedste måde at opbygge et sundt helbred, hele livet igennem.

SIZE HEALTH NUTRITION TM

www.royalcanin.dk · Fås hos dyrehandlere.

Et følsomt fordøjelsessystem

• Maksimal fordøjelsessikkerhed takket være proteiner

af meget høj kvalitet, udvalgt på grund af deres høje

optagelighed.

• Beskyttelse af led og knoglestruktur ved hjælp af chondroitin

og glucosamin.

• Styrkelse af hudbarrieren og sikring af blank pels med

en kombination af vitaminer og aminosyrer.

www.solografisk.dk · foto : Jean-Michel Labat - 09/2005.


ISSN 0900-6338

34. årgang ❙ Nr. 12, december 2006

Oplag: 4.800

Tryk: Elbo Grafi sk A/S

Udgivet af:

Schæferhundeklubben for Danmark

Skolevej 42A ❙ 5690 Tommerup

Tlf. 6476 1326 ❙ Fax 6476 2790

Tlf. tid: Mandag kl. 15-18

samt tirsdag, torsdag og fredag kl. 11-14

E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

www.schaeferhund.dk

Redaktion og annonceekspedition:

Redaktør:

Lotte Albret ❙ Kornager 401 ❙ 2980 Kokkedal

OBS! Ny adresse pr. 15/12-2006:

Hellestedvej 14, Hellested, 4652 Hårlev.

Tlf. 4018 9700.

E-mail: lotte.albret@privat.dk

Overordnede bladansvar:

Hovedbestyrelsen

Korrektur:

Asa Garodkin

Udgivelsesplan 2007:

Schæferhunden udkommer 10 gange om året

(to gange i december). Bladet udkommer ikke

i januar, juli og november. Fra afl evering til

postvæsenet går der ca. 1 uge, før bladet er

ude hos medlemmerne.

Nr. Deadline Afl evering til

postvæsenet

1-2 11/1 12/2

3 20/2 19/3

4 20/3 16/4

5 20/4 21/5

6 20/5 25/6

7-8 20/7 20/8

9 20/8 17/9

10 20/9 15/10

11 (HAS) 01/10 19/11

12 01/11 10/12

Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.

Udebliver medlemsbladet, skal man i første

omgang rette henvendelse til sit lokale postkontor.

Giver dette ikke resultat, rettes henvendelse

til klubbens sekretariat, som står for

adresselisterne - ikke til redaktionen.

Annoncepriser 2007:

1/1 side (inkl. indersider og bagside) kr. 3.200,00

3/4 side (184x195 mm) kr. 2.575,00

2/3 side (184x170 mm) kr. 2.350,00

1/2 side tværformat (184x129 mm) kr. 1.700,00

1/3 side (184x83 mm) kr. 1.350,00

1/4 side (90x129 mm) kr. 950,00

1/8 side (90x62,5 mm) kr. 575,00

1/16 side (90x29,5 mm) kr. 325,00

Rubrikannoncer – max. 7 linier kr. 165,00

Pr. ekstra linie

Kennelannonce

- 9 ordinære numre pr. kalenderår:

kr. 20,00

Enkelt (kun tekst) kr. 800,00

Dobbelt (inkl. logo og /eller foto)

Alle priser er excl. moms – incl. 4-farver

kr. 1.200,00

I dette nummer…

INDHOLD

Leder ..........................................................................................................4

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2007 ...........................................5

Personlige ...................................................................................................6

Nyt fra redaktøren .....................................................................................6

Arne Bak Rasmussen

- et særdeles aktivt seniormedlem ......................................................7

Juniorsiderne

- inklusiv Nyt fra Ungdomsudvalget ....................................................8

Et juleeventyr - et mareridt, der endte godt .............................................10

TEMA: Adfærd og træning

- indlæg, artikler og boganmeldelser ................................................12

Tips og tricks fra Hundeskolen - ny, fast klumme .....................................25

Sporhunde-DM 2006 - stor reportage

med indlæg, billeder og interview .....................................................26

Vinderne af fotokonkurrencen ..................................................................33

Genesis Cup 2006, DM-/VM-udtagelse

- resultater og billeder ......................................................................34

Avlskåring i Haderslev - resultater og billeder .........................................36

Adresselisten ............................................................................................40

Nyt fra Hovedbestyrelsen .........................................................................41

Nyt fra Brugshunderådet ..........................................................................42

Nyt fra Avlsrådet ......................................................................................44

Kommende avlskåringer ...........................................................................45

Rubrikannoncer ........................................................................................47

Kenneloversigten - kennelannoncer .........................................................48

Avlshanner - annoncer .............................................................................52

Kredsannoncer .........................................................................................53

Arrangementskalender 2007 ....................................................................54

Forsidebillede:

Glædelig Jul!

En forsinket julehilsen fra sidste år er blevet til forsidebillede på dette års julenummer.

Det er Kratmosens Royal Flush, dengang 8 uger gammel (efter Ronaldo von

der Noriswand og Haus Haargaards Obsession), der sender alle de bedste ønsker.

Og hun er da uimodståelig!

Indsendt af Lizette Jørgensen.

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 3


4

LEDER

Verdensklasse!

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

Så blev det pludselig tid igen - tid til at skrive

årets sidste leder. Den skal traditionen tro

ønske God Jul, kigge lidt tilbage og kigge

lidt frem - og naturligvis indeholde et par

nytårsønsker.

Tilbageblikket bliver på et efterår, hvor vi

har været begavet med et forrygende godt

vejr, som har lokket mange til lidt ekstra

”hundeaktivitet”. Det har klart kunnet mærkes

ved, at der har været fl ere brugsprøver end

sædvanligt her i efteråret, og de har samtidig

også haft deltagelse af mange hunde.

Aktivitetsniveauet i vores klub har vi kunnet

holde uændret rimeligt højt, og da det er

en af de absolutte hjørnesten i vores klub,

er det meget positivt. Og vi har også meget

store forventninger til, at vores økonomiske

resultat er i orden.

De store nationale arrangementer såsom

DM i BHP3 og HAS har på alle måder levet

op til, at de er vores ”prestige”-arrangementer,

så stor ros til hhv. Kreds 35-Sydfyn og

Kreds 64-Them. Også Kreds 84-Skovbo skal

have tak for et veltilrettelagt og hyggeligt

Sporhunde-DM.

Vores internationale deltagelse har også i år

kulmineret, da vi ved Verdensmesterskaberne

i Danmark i oktober måned i holdkonkurrencen

fi k en meget fl ot andenplads - blot

1 enkelt point efter det vindende hold fra

USA! Individuelt var resultaterne også meget

fl otte med en 5. og 6. plads til hhv. Lars Bo

Jensen med Jabina Querry og John Jabina

med Jabina Nova.

Og som jeg skrev, blev VM jo afholdt i

Danmark i år - et meget stort og meget prestigefyldt

arrangement med stor international

bevågenhed, som vores VM-styregruppe har

arbejdet med i ca. 2 år. Og resultatet af denne

indsats har været helt utrolig - styregruppen og

alle de mange hjælpere gav os et arrangement

i ”verdensklasse”, som både internationalt og

lokalt har fået utroligt mange roser. Mange har

været nervøse for, om nu også økonomien til et

så stort arrangement kunne

hænge sammen – og bare

rolig, det kunne den.

Så endnu engang 1000

tak til sponsorer, Randers

kommune og ikke mindst

alle de mange frivillige, der

har brugt så mange timer

på dette.

Fremtiden tegner fornuftigt,

synes jeg, efter et år

2006, hvor budgettet hang

sammen, og de mange kræfter samlede sig

om værtesskabet for WUSV-verdensmesterskaberne

i Randers.

Og alligevel er der allerede ”fuld damp”

på alle kedlerne – mere om dette i vores

beretninger i næste nummer.

Det er sikkert ikke nogen hemmelighed,

at vi i Hovedbestyrelsen de sidste måneder af

året har behandlet en række ”personsager” af

betydelig størrelse, og denne behandling har

trukket meget store veksler på vores energi. Vi

skal ikke glemme, at alle er gået frivilligt ind

i arbejdet for schæferhunden og klubben, og

vores fælles hobby og passion holder os sammen

som én stor familie. Men selv i de bedste

familier kan der komme kurrer på tråden, og

vores egne personlige mærkesager kan føles

som de vigtigste i hele verden. Sådan er det,

når man brænder så stærkt for noget. Det har

desværre resulteret i, at Brugshunderådet har

trukket sig, men jeg håber og tror på, at resten

af ”familien” i Hovedbestyrelsen vil holde sammen

frem til vores Repræsentantskabsmøde i

marts 2007, til gavn for klubben.

Slutteligt vil jeg ønske alle en rigtigt glædelig

jul og et meget lykkebringende nytår - med

håbet om, at vi i det nye år atter må få rigtigt

mange gode ”hundetimer” sammen. ❙

Med venlig hilsen

Peter Maltha Larsen

Landsformand


HUSK - ÅRSAFSLUTNING!

Af hensyn til klubbens årsregnskab

SKAL alt mellemværende med

Schæferhundeklubben for Danmark

være fremsendt til klubbens

sekretariat senest den

15. december 2006

KING VOM LISDORFERLAND

Mørkegrå – HD-normal (i flere generationer) – ZW 77 – Alb. 0

Far: Dundee vom Aesculap (Troll v.d. bösen Nachbarschaft-søn)

Mor: Aster vom Lisdorferland (Dasty v. Gries-datter)

Ingen indavl

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM

STAMTAVLE OG AVLSKÅRING

M.V. KAN FÅS VED HENVENDELSE

TIL:

KENNEL SVOGERSLEV

v/ Bent og Susanne Andersen

”Scheels Eng”

Tykmosevej 16

4622 Havdrup

scheelseng@mail.dk

www.kennel-svogerslev.dk

46 18 86 46

40 51 38 07

Indkaldelse til

Repræsentantskabsmøde

2007

Der indkaldes hermed til

ordinært repræsentantskabsmøde

Søndag den 25. marts 2007 kl. 10.00

i Marienlyst Centret, Windelsvej 138, Odense C

med dagsorden i henhold til lovene.

Forslag, der ønskes behandlet på

repræsentantskabsmødet,

skal være sekretariatet i hænde senest

5 uger før mødets afholdelse.

Hovedbestyrelsen

En interessant avlspartner

HUSK

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 5


6

PERSONLIGE

Lotte Albret - 50 år

Hej Lotte

Du ønskes et stort tillykke med de 50 år.

Da jeg for 11 år siden blev medlem af Schæferhundeklubben

for Danmark, meldte jeg

mig ind i Kreds 82-Karlebo. Du var en af de

første, jeg mødte i kredsen, da du dengang var

træner på hvalpeholdet. Ved den førstkommende

generalforsamling blev du valgt som

kredsformand, og jeg som bestyrelsesmedlem.

Du har altid så meget krudt bagi, så der skulle

ske noget nyt. Du blev valgt som suppleant

til Hovedbestyrelsen samt blev redaktør på

Schæferhunden, som du i perioder har styret

med hård hånd. Det er et rigtigt fl ot blad, vi

som medlemmer glæder os til at få igennem

brevsprækken gang på gang.

Du lærte mig, hvad en Mix-Match er, det er

blevet til mange ture rundt på Sjælland i diverse

NYT FRA REDAKTØREN

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

kredse. Du og Kazan (din daværende

hund) sluttede altid i toppen, mens

Timo (min hund) og jeg altid forstod

at blive nummer sidst.

Vores veje skiltes i nogle år, hvad

hunde angår, men vi mødtes, når du

kom på skuer for at få stof med hjem

til ”dit” blad. Det har altid været hyggeligt

at få et kram og en snak.

Så kom Hulgaard’s Don’Sirius ind i dit liv,

og så mødtes vi igen alle vegne. Du kom ikke

kun for at skrive om skuerne, men blev selv

en aktiv udstiller.

I dag er vi igen i samme kreds, træner på

samme hold, vi tager til konkurrencer sammen,

hvor vi konkurrerer mod hinanden, udstiller

vores dejlige hunde i samme klasse, samt har

det rigtigt hyggeligt sammen.

Bladet har skiftet trykkeri fra og med dette decembernummer 2006 til Elbo Grafi sk A/S i Fredericia.

Dermed er der opnået en både økonomisk og tidsmæssig besparelse på produktionen, som

kommer både klubben og redaktøren til gode. Nye øjne på bladet giver naturligvis også et nyt

udtryk, og jeg håber, at I tager vel imod det ændrede design. Det er de dygtige lay-out’ere på

trykkeriet, som har fi ngeren på pulsen inden for bladmode, så der kan naturligvis forekomme

justeringer hen ad vejen, så bladet hele tiden er tidssvarende.

På grund af arbejdet med overgang til et nyt trykkeri samt udgivelsen af

det ekstraordinære VM-tillæg udkommer HAS-tillæg og VM-tillæg en uge

senere end hovedbladet.

Jeg vil benytte lejligheden til først og fremmest at takke alle medlemmer og læsere, annoncører,

sponsorer og øvrige samarbejdspartnere for et spændende år, der gik. En særlig tak

til Asa Garodkin, som står for det store arbejde med at læse korrektur på bladet - ofte med

meget stramme deadlines. Alle ønskes ligeledes en rigtig glædelig jul og et godt og

lykkebringende nytår - jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet i 2007. ❙

Med venlig hilsen

Lotte Albret

Lotte - jeg vil endnu engang ønske dig

rigtigt hjerteligt tillykke med de 50 år, samt

held og lykke med dit næste store projekt,

hvor jeg håber, du ikke fl ytter længere væk,

end vi stadig ses i Kreds 55-Furesø.

Jeg vil også på vegne af alle medlemmer i

Kreds 55-Furesø ønske dig tillykke. ❙

Jeanette Marker

Formand, Kreds 55-Furesø


Et særdeles aktivt seniormedlem!

I sidste nummer af Schæferhunden var der

et dejligt portræt af Arne Bak Rasmussen i

anledning af hans 70 års fødselsdag, hvor

Tage Wichmann Jørgensen fokuserede på

Arnes mangeårige arbejde for schæferhundeavlen

og Schæferhundeklubben. Og det er

jo ubestrideligt, at Arne har været særdeles

aktiv med studier af avlshunde og -linier og

som opdrætter, udstiller, redaktør og forfatter.

Som Tage også skrev, har Arne også altid været

interesseret i brugshundesporten, men det

havde redaktionen desværre ikke billeder af.

Det er der nu rådet bod på, for gode medlemmer

i Hjørring har ”tryllet” nogle billeder

P

frem, som viser Arne som aktiv hundefører.

Læs blot her:

”Kære Arne.

Vi vil gerne skrive et lille stykke, som IKKE

handler om alt det, du har bedrevet som

redaktør og på andre poster i klubben.

Vi synes nemlig, at

det er på tide at gøre

opmærksom på det, du

også bruger meget tid på,

nemlig at træne hund!

Du har i løbet af det

sidste års tid fået 3 hunde

Professionelt fi gurantudstyr

og brugshundeartikler

samt beklædning

www.gappay.dk • Tlf. 23 61 40 17 • Importør af Gappay i Danmark

igennem prøvesystemet, og vi synes, at det

er imponerende i en alder af - ja, netop - 70

år!” ❙

Mange hilsener fra

Irma, John, Søren og Dorthe Vejen Hjørring

R

Gappay

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 7


8

JUNIORSIDERNE

Af Lotte Albret

Her i 2006 har jeg haft noget stof

med i næsten hvert blad specielt for

DIG - ungdomsmedlem af Schæferhundeklubben.

Og undervejs har

Ungdomsudvalget flittigt bidraget

med oplysninger om deres arbejde.

I APRIL-nummeret var der et mini-tema om

de mange aktive unge mennesker, der er i

Schæferhundeklubben.

I MAJ blev der inviteret til Ungdomslejren

2006 med billeder fra sidste års lejr.

I JULI/AUGUST-nummeret var der reportage

fra Ungdomslejren 2006 med billeder og

breve. Og så var der selvfølgelig indkaldelse

til klubbens første JUNIOR-DM!

I SEPTEMBER blev der vist en masse dejlige

presseklip fra Ungdomslejren - og et lille brev

fra en deltager blev det også til.

I OKTOBER-nummeret var der så reportage

fra Junior-DM, hvor de fi re vindere i hver prøve

var på forsiden, og hvor der var billeder og

interviews med ALLE deltagere.

Og i HAS-reportagen i samme nummer

var der billede af den fi ne opvisning, hvor

deltagere fra årets Ungdomslejr viste, hvor

meget de havde lært i ringtræning, opstilling

og handling af hundene. Det var SÅ fl ot!

Jeg håber, at du har haft fornøjelse af de

mange indlæg og billeder.

Nu skal vi til at afslutte et aktivt år, og det

gør jeg blandt andet med et mini-portræt af

NYT FRA UNGDOMSUDVALGET

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

Mie på 12 år, som elsker schæferhunde, og

som de sidste halvandet års tid har trænet

og udstillet fl ittigt.

Men der er også nyt fra ungdomsudvalget.

Og der er nogle billeder af andre dygtige juniorer,

som du måske kender eller kan komme

til at kende, hvis du deltager i Schæferhundeklubbens

særlige ungdomsarrangementer.

Eller også møder du dem rundt omkring på

træningspladserne og skuerne.

Jeg ved, at mange af jer bor langt fra hinanden

og glæder jer til at mødes igen.

En stor tak til ROYAL CANIN og DOGSPORT for

sponsering ved JUNIOR DM!

Kære Ungdomsmedlemmer

I bedes allerede nu reservere weekenden d. 21.-22. april 2007, hvor Ungdomsudvalget

har fået Ismael de Vos til at komme og afholde et kursus. Kurset bliver afholdt på Fyn,

men nærmere besked følger i kommende blad samt på hjemmesiden.

Endvidere ønskes I alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med håb om, at vi

alle ses i det nye år. ❙

På Ungdomsudvalgets vegne, Karin Christiansen

Foto: Poul Johnsen

Derfor er I meget velkomne til at sende

små hilsener og breve til hinanden her

på juniorsiderne, hvor I fortæller om,

hvordan det går med træningen, hundene

og jer selv!

I må også meget gerne skrive eller

ringe til mig og fortælle, hvad I ellers

godt kunne tænke jer at læse om eller

se her på Juniorsiderne. ❙

Glædelig jul til jer alle.

Lotte, Redaktør

Line og Dee-Jay fra

Kreds 23-Slagelse

Her er et billede af Line og Dee-Jay, som Line

træner. Line og Dee-Jay var også med på

Ungdomslejren i år. Billedet er indsendt af

Lines mor, Dorte Jensen, Ringsted. ❙


Mie på 12 år - allerede en

erfaren hundefører og

udstiller på Hovedavlsskuet

Mie går i 7. klasse på Hedelyskolen og er glad

for både skolen og sine gode kammerater. De

har alle travlt med forberedelserne til konfi rmation

til maj næste år. I sin fritid har Mie altid

dyrket meget sport, såsom tennis, svømning,

springgymnastik og ridning, og når hun skal

slappe lidt af, laver hun sine egne hjemmelavede

3D-julekort, som hun sælger.

Lyder Mie som en helt almindelig pige?

Jamen, det er hun ikke - for Mie er HELT VILD

med at arbejde med schæferhunde! Og det

er lidt svært at forklare kammeraterne, hvad

DET går ud på.

Mies bedstefar hedder Erik Bjerre, som sammen

med Lena har Kennel Leri, så interessen

har Mie ikke fra fremmede. Forrige sommer

var Mie med sin mor nede og besøge dem og

fi k for første gang øjnene op for alle deres

dejlige schæferhunde.

- Det var jo lidt mange store hunde på

én gang, fortæller Mie begejstret, - men jeg

hilste på dem, og så har jeg bare været vild

med schæferhunde lige siden.

I starten tog Mie med til træning et par

gange:

- Det var sjovt at se, hvad der foregik, fortæller

hun, - og så fi k jeg lov til at træne klikker

med en ældre hund. Det var hos Xenia Kruse

i Ballerup, og jeg gik med på hvalpeholdet for

at lære det fra bunden af.

Træningen blev til mere, og det sidste års

tid har Mie trænet sin ”egen” hund - Leri

Franceska - kaldet ”Franse”. Franse bor godt

nok hos bedstefar og Lena, men de kommer

forbi Greve fl ere gange om ugen og henter

Mie og kører til træning sammen.

I 2005 gik Mie også til ringtræning i Vallensbæk

og så Hovedavlsskuet for første

gang. Da vidste hun, at det måtte hun også

bare prøve.

- Jeg løb med et par hvalpe på HAS i år, og

i brugsklasse tæver løb jeg med Leri Michaela

i fri ved fod, forklarer Mie. - Men det store

øjeblik var, da jeg skulle til mod og kampdrift

med Leri Izola. Jeg var rigtigt nervøs og kunne

næsten ikke sætte snor på hende, så meget

rystede jeg!

JUNIORSIDERNE

I Greve syd for København bor Mie Kold-Christensen på 12 år sammen med sin familie, som

også omfatter lillebror Victor på 6 år og west highland white terrieren Spunk på knap 2 år.

Her ses Mie hjemme i Greve

med Spunk på armen. Når

det ikke gælder schæferhundene,

er Mie fl ittig til at lufte

og træne Spunk.

Foto: Lotte Albret..

Men Mie er altid frisk på at prøve noget

nyt.

- Jeg havde godt nok kun trænet med Izola

4-5 uger, men fi k meget hjælp fra bl.a. Erik Dalby,

fortæller hun. - Så jeg vidste, at jeg kunne - og

så kunne det være SÅ fedt at prøve! Det SKULLE

jo prøves på et eller andet tidspunkt!

Det gik supergodt, og vi er nok mange

voksne og unge, der misunder Mie på bare 12

år hendes store mod. Hold da op! Og Mie er

skam frisk på at gå til mod og kampdrift på

HAS i 2007 igen.

Ud over Franse er Mie også begyndt at træne

en lille hvalp, Leri Yemenja. Og hun løber også

gerne med andre hunde, hvis der er nogen, der

spørger. Og når det ikke gælder schæferhundene,

går Mie tur med lille Spunk hver morgen og

eftermiddag og laver også små øvelser med ham.

Mie har været medlem af Schæferhundeklubben

i et år nu og kunne godt tænke sig at komme

på Ungdomslejr til næste år.

Så hold øje med Mie og pas godt på hende

- hun er et engageret schæferhundemenneske

og allerede en af klubbens hjørnesten ❙

Mie - allerede en garvet hundeløber,

her med Leri Michaela på

HAS 2006. På grund af sygdom

måtte Mie desværre nøjes med at

kalde uden for ringen og så løbe

fri ved fod med Michaela - det var

hun lidt sur over, for hun havde jo

trænet meget til at skulle løbe i

brugsklasse.

Foto: PakaFoto.

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 9


10

NYHEDER

Af Xenia Kruse, Kreds 3-Ballerup

Et juleeventyr

- der startede som enhver hundeejers mareridt, men gudskelov endte lykkeligt!

Onsdag den 1. november, ved middagstid, var

Lars Høgh Hansen som så mange gange før

på indkøb. Han parkerede sin varevogn foran

hovedindgangen til City 2 i Taastrup og gik ind

for at handle. Ca. 20 minutter senere kom han

ud og fi k et chok – bilen var væk!

Først tænkte han, var det ikke her, jeg parkerede?

Det kan ikke passe! Men jo, det kunne

det. Bilen var væk, og det var ikke det værste.

Det værste var, at i varerummet sad Lars’ hund,

Satoris Cannon!

Lars ringede straks til politiet og derefter til

os. Vi hentede ham og fi k startet eftersøgningen.

Vi fi k hentet en anden bil til Lars og kørte

området tyndt. Imens gik historien som løbeild

gennem hele hundeverdenen, og heldigvis var

alle klar til at hjælpe. Onsdag aften kørte en

mindre gruppe rundt i Taastrup og omegn,

men uden held.

Torsdag blev meget sat i værk. Radio, TV, netaviser,

taxachauffører, dyreinternater, pensioner,

dyrlæger, vagtselskaber, alle mulige og umulige

blev adviseret, og mange lovede at hjælpe. Ud

Lars og Cannon blev gudskelov genforenet

- men det kunne være gået grueligt galt!

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

over det blev vi enige om at organisere eftersøgningen.

Vi mødtes i Kreds 3, dem som ikke

allerede var i gang i fx Karlslunde, Tingbjerg,

Amager. Vi var 18 biler. Vi delte Taastrup, Ishøj,

Albertslund, Glostrup,

Hedehusene osv. imellem

os, alle fi k et kort

og kørte af sted, men

uden held.

Sent torsdag aften

var vi nogle, som mødtes.

Lars og vi andre

var naturligvis meget

bekymrede. Men så

ringede Lars’ telefon.

En mand forklarede

Foto: Xenia Kruse.

på gebrokkent dansk,

at han havde stjålet

bilen, men havde

parkeret den i Holbæk, da han syntes, det

var synd for hunden. Vi fi k en adresse og blev

rigtigt glade. Vi gjorde os klar til at køre, men

så ringede telefonen igen! Denne gang var

det en pige, som spurgte, om Lars havde fået

sin hund tilbage? Hun ringede fra Holbæk og

sagde, at hun bare var nysgerrig, mere kunne

vi ikke få ud af hende.

Vi kørte afsted

med det samme. Vi

ville gerne have kørt

150 km i timen, men

det var rigtigt glat,

og vi sneglede os

frem. I bilen vekslede

vi fra at være

mega-glade til at

tvivle. Vi fandt nemt

adressen, lige ved en

svømmehal, vi kørte

ind på parkeringspladsen

– men nej,

ingen bil og ingen

Cannon. Øv. Vi kørte området tyndt, den kunne

jo være der et eller andet sted? Til sidst gav vi

op. Det var meget sent, vi var trætte og urolige,

men kørte hjem.


Fredag eftersøgte Lars og

fl ere andre Holbæk og omegn

hele dagen, uden held. Lars fi k

kontakt med BT, som lovede

at bringe en artikel om lørdagen,

og efterlysningen

kørte nu i fl ere lokalradioer.

Senere mødtes vi

igen, vi måtte gøre noget! Vi

ringede til pigen igen og prøvede at få

mere ud af hende. En gruppe blev sendt ind på

politistationen i Glostrup, og resten kørte af sted

til Odsherred. Holbæk blev undersøgt til mindste

vej, og alle kneb blev taget i brug. Flere, som

kender nogle ”rødder” i Holbæk, gik i gang,

og jo!, de havde set Lars’ varevogn torsdag.

Den havde kørt ræs, og vi fi k fi re adresser, vi

kunne forsøge at lede, hvor de normalt fi k sat

bilerne fra sig. Der holdt den ikke. Så fi k vi et

tip om, at den var set i Rørvig! Og vi fi k sendt

en gruppe derop, men uden held. Endnu en

gang måtte vi give op.

Lørdag morgen ringede vi til Lars for at

planlægge dagens eftersøgning, men han havde

netop talt med politiet, og måske var der nyt!

Vi ventede spændt. Og JO, der var indleveret

en mørk schæferhan til politiet i Frederikssund!

Lars fi k telefonnummeret til det sted, hvor

Frederikssund Politi får passet de hunde, som

kommer ind. Det var i Ålsgårde! Manden kunne

fortælle Lars, at det var ”en korthåret, mørk

schæferhan, højbenet, grå om snuden, med

et lille sår på halen, som opførte sig som en

forvokset hundehvalp, og som var helt umulig

at gå tur i snor med”! Det kunne simpelthen

ikke være andre end Cannon!

Vi hentede Lars og kørte op til Ålsgårde,

ankom, stod på gårdspladsen, og der var en

lille hund, som gøede. ”Det er ikke min, som

siger sådan”, sagde Lars for sjov. Dét hørte

Cannon inde fra stalden, og ”søløven” gik i

gang med at gø! Jeg må indrømme, at vi alle

fi k tårer i øjnene. Vi vidste slet ikke, at vi holdt

så meget af Cannon! Lars og Cannon blev

genforenet til stor jubel for dem begge, og så

fi k vi hele historien.

Onsdag kl. 16 blev Cannon indleveret til

politiet i Frederikssund. De kunne se, at han var

øretatoveret, men kunne ikke læse den og gjorde

derfor ikke mere. Efter et par timer, da han ikke

var blevet afhentet, sendte de bud til internatet i

Ålsgårde, som kom og hentede ham. Der kunne

de heller ikke læse tatoveringen og prøvede at

undersøge, om

han var chippet. Det

var han ikke. De gjorde heller

ikke mere ved det. Nu var det bare at

vente. Er der gået 10 dage, uden at hunden er

udleveret, så bliver den afl ivet!!

Imens havde vi jo fat i politiet i Glostrup og

Holbæk mange, mange gange, men de forskellige

politikredse taler ikke sammen, og der var

ikke nogen af dem, som fandt på at fortælle os,

at vi burde ringe rundt til alle stationer!

Frederikssund Politi satte en efterlysning i

Frederiksborgs Amts Avis for at se, om ejeren

af hunden meldte sig. Den efterlysning læste

en pige fra Nordsjælland - og heldigvis læser

hun også BT! Hun kædede artiklen om Cannon

sammen med efterlysningen fra Frederiksborgs

Amts Avis og ringede til Lars, som ringede til

Frederikssund – og resten af historien kender

vi!

Så hvis det ikke havde været for den pige

og for BT, havde Cannon været afl ivet i dag - på

trods af, at han er øretatoveret!!!

Derfor, klog af skade,

nogle gode råd:

Check din hunds tatovering, er den svær at

læse, få den chippet.

Forsvinder din hund, ring til ALLE politistationer,

fl ere gange.

Spørg, hvor de får indleverede hunde passet,

det er ikke sikkert, at det er en offentlig

pension.

Hav halsbånd med hundetegn på din hund,

også når den sidder i bilen.

Og vær glad, hvis den gør! Cannon siger

ikke et kvæk i bilen, så tyven har ikke anet,

at han var der.

Og til alle de mange mennesker, som har hjulpet

på alle mulige og umulige måder, vil vi gerne sige

mange, mange tusind tak for hjælpen! ❙

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 11


12

TEMA

Adfærd

&træning Dette har så affødt nogle fl ere indlæg med

artikler, som jeg har valgt at bringe i et samlet

tema, sammen med et par boganmeldelser. I

næste nummer følges dette tema op af et lille

resumé fra et foredrag med en ”hundelytter”,

Jan Fennel, der også nævnes i dette tema.

Vigtigt med debat om

hundens velbefi ndende

Hvor er det dejligt, at et så vigtigt emne som

vore hundes velfærd og velbefi ndende har så

stor interesse. Selvfølgelig skal vi ikke være

enige - der er ikke kun ÉN bestemt måde at

have og træne hund på. Træningsmetoder

og opfattelser af hundehold ændrer sig over

tid og varierer fra person til person, ligesom

forskerne også til stadighed udvikler nye teorier

om vore hundes baggrund og adfærdsmønstre.

Men det er vigtigt at holde debatten i gang,

for derigennem kan vi til stadighed inspirere

og informere hinanden.

Sund skepsis over

for medietricks

Og lad mig så slå fast med syvtommersøm,

at mit formål med at bringe det oprindelige

indlæg om Cesar Milan på ingen måde var at

underminere det store arbejde, Schæferhundeklubbens

dygtige instruktørstab udfører. Mange

har misforstået mit budskab og troet, at jeg

satte spørgsmålstegn ved nødvendigheden af

at sætte rammer for sin hunds opførsel. Intet

kunne være mere forkert. Derimod lå der et

budskab - måske udtrykt lidt for uklart - om,

at man ikke bare kan anskaffe sig en stor og

aktiv hund uden at beskæftige den fornuftigt

og regelmæssigt og så tro, at alle problemer

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

Så blev der kickstartet en åben debat om vore hundes adfærd,

og hvordan vi træner, så vi bedst tilgodeser de behov, både vi og

vore hunde har. Det startede med en anbefaling fra Dansk Kennel

Klub om at forholde sig kritisk til den såkaldte ”Hundehvisker”

Cesar Milan fra fjernsynet. Dernæst var der et indlæg fra et

medlem, som kunne tilslutte sig mange af Cesar Milans metoder.

kan løses med et snuptag ved, at en vildt

fremmed kommer ind og ”gør noget” ved

hunden, mens kameraerne snurrer. Det er en

medieskabt skønmaling af virkeligheden, den

”hurtige” løsning, som mange mennesker i

disse travle tider desværre falder for.

Beskæftigelse er nøgleordet

En hund som en schæferhund kræver daglig

og fornuftig aktivering - og netop her spiller

Schæferhundeklubbens trænerkorps en stor

rolle. For rundt omkring på træningspladserne

er der så rige muligheder for at få en grundig

og kompetent vejledning i, hvordan man

bedst tager sig af sin hund til glæde for alle.

Gå til lydighedstræning, agility, ringtræning,

på familiehundehold, sportræningshold, løbehold,

skovturshold, færdselstræningshold,

hyggehold - hvad som helst for at holde din

dejlige hund beskæftiget. DET budskab er vist

ikke til at tage fejl af. ❙

Red.

(Modelfoto: Joan Serritzlev, ©)


Svar på indlæg i Schæferhunden nr. 9 om

lederskab, problemhunde og konkurrencehunde

Som sprit nyt medlem af Schæferhundeklubben

vover jeg pelsen at svare på indlægget i

blad nr. 9 uden at have læst det indlæg, det

henviser til. Det, der får mig op af stolen, er

to emner, der berøres. Lederskab og metoder,

herunder klikkertræning, tilsyneladende versus

de metoder, som eliten benytter sig af.

Først lederskabet: Indlægget lægger ulveadfærd

til grund for forståelsen af hundeadfærd.

Hvis jeg har forstået indlægget ret, skulle det

være en (videnskabelig?) kendsgerning, at

ulveadfærd, fl okstruktur og hierarki er indrettet

med en ubestridt fl okleder. Det er der meget

delte meninger om, for ikke at sige, at det er en

decideret dybt forældet opfattelse. Læs David

Mechs:”Alfa status, and division of labour

in wolf packs” fra 2000. Mechs forskning

skyder mere eller mindre hele den hidtidige

hakkeordensforståelse i sænk.

Dernæst er der hele det paradoks, at man

sætter lighedstegn mellem ulveadfærd og

hundeadfærd. Her må jeg henvise til R. & L.

Coppingers værk: ”Dogs. A new understanding

of canine origin, behavior and evolution” fra

2001. De skriver bl.a., at hunden er en lige

så fjern slægtning af ulven, som vi er af vore

forfædre, aberne!! De har bl.a. forsket i fl okstruktur

hos vilde hunde, og det har vist sig, at

de slet ikke har behov for at danne fl ok eller at

have en fl okstruktur for at overleve!

Dernæst stiller jeg et stort spørgsmålstegn

ved værdien af begrebet ”fl okleder” i det

daglige hundehold, men også i konkurrencetræningen.

Hvordan kan jeg vide, at hunden

har den ”korrekte” opfattelse af mig som

fl okleder?

Det kan jeg helt enkelt ikke vide noget om,

eftersom jeg ikke kan læse hundens tanker og

desværre heller ikke er clairvoyant. Alt andet er

og bliver gætterier og fortolkninger. Hvordan

skulle hunden opfatte mig som ”fl okleder”,

når jeg går på to ben, ikke kan logre med

halen, lægge ørerne ned og i øvrigt ikke lugter

som en hund (selv om min kone siger noget

andet)? Se det i øjnene: Vi kommer aldrig til

at kunne tale med hundene eller vide, hvad

de tænker og hvorfor!

I stedet fi nder jeg det anvendeligt at beskæftige

mig med det, jeg kan se, og det, jeg

kan gøre noget ved. Med andre ord LÆRING.

Jeg kan fastsætte nogle regler i det daglige

og LÆRE min hund at følge dem. Akkurat lige

sådan på træningsbanen. Jeg LÆRER min

hund, hvilken adfærd jeg ønsker at se hos

den. Hvis den gør det, jeg vil have, er det da

fl intrende ligegyldigt, hvordan den opfatter

mig. I virkeligheden gør Cesar Milan det samme.

Hans indlæringsmetode kan man så diskutere.

Men hele det der fortolkningskompleks om

lederskab – glem det. Det er ikke andet end

en spændende indpakning.

Men for mig er der to ting mere, der tæller.

At hunden er glad. Det kan jeg se, om den er.

Og om indlæringsmetoden er effektiv. Jeg

har nemlig ambitioner. Og det er her, valget

af metode til indlæring kommer ind. Og ja,

du har gættet rigtigt. Jeg klikkertræner. Nu

er klikkertræning efterhånden blevet et vidt

begreb, så mere præcist: jeg klikkertræner

efter Canis-metoden. Og jeg tror altså ikke

på, at det er nødvendigt at ”tage fat i sin

hund” eller mere lyssky metoder, der ikke

tåler offentlighed (kaldet ”godt lederskab” i

indlægget) for at nå toppen i brugshundesporten.

Fordi ingen har gjort det før (altså med

klikkermetoden af den oprindelige slags), er

det jo ikke ensbetydende med, at det ikke kan

lade sig gøre, ej heller at det ikke skulle være

en god og effektiv træningsform. Der er bare

ikke tradition for det i brugskredse – endnu.

Hvis der nu skulle være nogen, der gerne vil

vide, hvorfor det skulle være bedre (= mere

effektivt og temmelig meget mere behageligt

for hunden) at træne efter Canis-metoden, så

kig ind på deres hjemmeside www.canis.no og

bestil deres bog ”Lydighedstræning i teori og

praksis” af Morten Egtvedt og Cecilie Køste

(på norsk, men rygtet forlyder, at den kommer

på dansk, men jeg ved ikke hvornår). Det er

nok den mest grundige bog, jeg har læst om

indlæringspsykologi, adfærd og praktisk træning.

Måske den bedste på markedet.

Alle er også velkomne til at komme og kigge

på min træning. Bare ring! Og så hold øje med

mig på resultatlisterne i fremtiden. Min hund

er kun 1 år, så der går da lidt tid endnu. Men

så får vi se, hvem der har ret! Og hvis nu der

var nogen, der ville kalde mig hellig (det har

jeg nemlig hørt før!), så bliver jeg rigtig glad:

”Hellig” betyder nemlig ”fuldstændig uden

ondskab”. ❙

Med venlig hilsen

Jan Enestrøm og Troja

❙ Boganmeldelse

TEMA

Alfasyndromet

- om lederskab og rangorden hos hunde

Af Anders Hallgren

På sin sædvanlige

letlæselige og overskuelige

måde giver Anders

Hallgren sit syn på, hvad

der ligger i udtryk som

alfarolle, dominans,

lederskab og rangorden.

Han fortæller, hvordan

man historisk har set

på disse begreber, og

hvordan de påvirker hundeejerens

syn på opdragelse i dag.

Hallgrens konklusion er, at begreber som lederskab

og rangorden i dag ofte bliver misforstået

og misbrugt. Han henviser til, at de udspringer af

nogle forældede studier af høns, hvis hakkeorden

blev til en bredt accepteret model for sociale

strukturer hos alle dyr, som lever i fl ok.

Også sammenligningen med ulves adfærd, herunder

dominans og aggressivitet, sætter Hallgren

spørgsmålstegn ved, idet det udspringer af studier

af ulvefl okke i fangenskab. Nyere forskning

har vist, at fritlevende ulve udviser en anderledes

og betydeligt mindre konfl iktfyldt adfærd.

Og så er der selvfølgelig hele spørgsmålet om,

hvorvidt vi overhovedet kan sammenligne vore

hunde med ulvene. Hallgren påpeger forskelle

og lighedspunkter, men konkluderer, at der ikke

er grund til at antage, at hunde og ulve lever i

de strenge hierarkier, som vi normalt har taget

udgangspunkt i, når vi diskuterer lederskab. Det

lader til, at rangstatus og roller veksler mellem

de forskellige individer afhængigt af de situationer,

de befi nder sig i.

Derfor mener Anders Hallgren, at vi i træningssituationer

skal se bort fra vores rolle som ”leder”

og i stedet koncentrere os mere om at blive gode

”lærere”. Vi bør skifte ”lederskab” ud med ”lærerskab”

og ”rangorden” med ”kammeratskab”.

Som altid skinner Anders Hallgrens store kærlighed

til hunde igennem, også i denne bog. Og hvis

man tidligere har haft en autoritær indstilling til

hundeopdragelse, kan den måske forandre ens

syn på hunden.

Bogen er garnhæftet, i hardcover, 124 sider med

mange dejlige billeder i farver. Den koster 250 kr.

hos Forlaget Tro-fast ApS, www.tro-fast.dk, og er

en oplagt julegaveidé.

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 13


14

TEMA

Indblik i hundens verden

Med dette indlæg håber jeg at kunne give alle

hundeejere et lille billede af hundens verden,

uanset hvilket niveau vi træner på.

For når vi træner hunde, har vi en ”tendens”

til at bruge ord som dominans, lederskab,

førerhund og aggression. De fl este mennesker

ved ikke helt, hvad ordenes defi nition egentlig

er, men bruger stadig ordene i fl æng. På vores

træningspladser har jeg ofte været vidne

til skræmmende situationer, hvor hunde er

”frække”, ”trodsige” og ”ikke gør, hvad der

bliver sagt”. Hunde bliver taget i kinderne

og løftet op foran ejerens ansigt, mens man

stirrer hunden i øjnene. Hunde er tvunget

om på ryggen. Hunde bliver rusket i nakken,

og der rykkes voldsomt i linen - ofte mens

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

ejeren råber og skriger. Disse scener sker ofte

for at vise hunden (og nogle gange de folk,

der kigger på), hvem der er chef - menneske

eller hund.

Når vi træner hunde, er tillid elementær.

Din hund skal have tillid til dig for at kunne

lære nye ting og fungere i jeres hverdag. Du

skal kunne stole på, at hunden gør sit arbejde

selvstændigt. Tillid er grundlæggende, når

man har med hunde at gøre - ikke kun når

man træner!

Nedenstående artikel er skrevet af Anja

Ylönen i Dansk Münsterländer Klubs blad.

En hvalp var blevet omplaceret, da den havde

bidt medlemmer af familien. Anja skriver her,

hvorfor en hvalp (eller hund) kan ende med at

Lederskab – fup eller fakta?

Af Anja Ylönen

forsiden af en lille bog med titlen:

”Dominans: fup eller fakta”, ligger en

sovende hund med en boble over hovedet,

hvor der står: ”I dag familien – i morgen

hele verden”.

Små hvalpe tillægges

overdreven stor rolle

Flere ord behøves ikke for at anskueliggøre

det absurde i, at mange hundeejere stadig er

overbeviste om, at deres hund bare ligger og

venter på at tage magten i huset. Den ligger

simpelthen i sin kurv hele natten og planlægger,

hvordan den skal gøre det biologisk umulige

- at overtage magten over mennesket og blive

leder af fl okken. Endnu mere absurd bliver det,

når man forestiller sig, at en lille hvalp på 8

uger, som endnu ikke engang har lært at fi nde

føde og endnu ikke er i stand til at klare sig

selv, har samme udspekulerede intention - at

overtage magten i fl okken og derved opnå

ansvar for, at alle medlemmer i huset (læs

fl okken) overlever og formerer sig.

Ulves adfærd som undskyldning

for straf af hunde

Ulves adfærd er i årtier blevet brugt som

rollemodel for hundes adfærd – og har givet

mennesket redskaber til at opdrage på deres

hunde. Studier af ulves adfærd i fangenskab

har, helt tilbage til 1940, skabt teorier om,

at ulve f.eks. lever i et dominans-hierarki, og

at ulve styres af en alfa-han, som med fysisk

og psykisk magt styrer fl okken. Dele af disse

studier bruges stadig til at give os mennesker

en undskyldning for at bruge straf og regulære

tærsk i vores opdragelse af vores hunde. Det

kunne for eksempel være, at vi skal ruske

hvalpen i nakken, når den gør noget forkert,

idet man har ment, at hunulven rusker hvalpen

i nakken, når hvalpen er for fræk. Det kunne

også være, at vi skal gå først ud af døren, fordi

leder-ulven altid går først. Det kunne være, at

mennesket skal spise før hunden, fordi lederulven

altid spiser først, at vi skal ignorere

hunden, når vi kommer hjem, og - værst af

dem alle - at vi skal tvinge hunden på ryggen,

for derved at vise, hvem der er lederen.

bide, og omkring lederskab - er det fup eller

fakta? Forhåbentlig vil det sætte nogle tanker

i gang hos dig.

En god ven sagde engang til mig: ”Hvis

vi behandler vores hunde som ulve, hvorfor

behandler vi så ikke hinanden som aber?!”

Denne artikel viser, hvorfor man tager grueligt

fejl, når man - på ulvens bekostning - viser,

hvem der bestemmer.

Billederne er fra Kolmården i Sverige (et

ulvereservat) med den norske ulveforsker

Runar Næss og de dejlige ulve (http://www.

alpha-gruppen.com/kolmaarden.htm).

Birgitte Christensen

Kreds 62-Vallensbæk

Hvad er lederskab? Måske skal man snarere

tale om kammeratskab?

Lederskabsregler er

en skribents eget påfund

Hanne Hjelmer Jørgensen gennemgår i artiklerne

”Er det mig eller dig, der bestemmer 1

& 2” (læs uddrag af artiklerne herefter, red.)

fl ere af disse fordomme, med udgangspunkt i

nyere studier af ulve. Hun fi nder ikke belæg for

alle disse leveregler og fi nder sågar, at nogle

af dem er en skribents eget påfund og aldrig

har været baseret på ulvenes adfærd.


Nyere studier af ulve uden for fangenskab

er foretaget af bl.a. David Mech, Rolf Pedersen

og Douglas Smith. De viser blandt andet, at

strukturen i ulvefl okken er langt mere fl ydende.

Flokken består at et forældrepar og deres

afkom. Det er ikke nødvendigvis det ynglende

par i fl okken, som har det sidste ord, og det er

ikke den stærke ulv, som udøver fysisk magt

ved for eksempel at holde de andre nede, til de

overgiver sig. Det er hvalpene og de underlegne

ulve, som aktivt underkaster sig – der er så at

sige ingen fysisk magtudøvelse fra den højt

rangerende ulv. Roger Abrantes beskriver det

med andre ord: ”Forældrene bruger ikke magt

– hvalpen hjælper selv til”. Runar Næss fastslår,

at han i de 30 år, han har studeret ulve, aldrig

har set en ulvemor ruske hvalpe i nakken, og

at en ulv kun vil tvinge en anden ulv om på

ryggen, hvis den har intentioner om at slå den

ihjel. Vi kan kun gisne om, hvordan samme

adfærd fra vores side påvirker vores hundes

velbefi ndende (Hansen, P., 2004).

Nakkerusk kan medføre

permanente skader

At ruske en hvalp i nakken kan medføre permanente

skader på nakken. At tvinge den rundt på

ryggen vil uden tvivl skabe en frygt i hunden.

Den tror jo, at den skal dø, så forsvar vil synes

at være en helt naturlig reaktion, selv for en

hund. Runar Næss fraråder enhver at foretage

denne handling over for en ulv, selv om den er

tam og præget på mennesker fra fødslen. Ulven

vil prompte kvittere med at miste tilliden til

mennesket for altid. Uopretteligt!! Medens tillid

kan få en tam ulv til at rulle om på ryggen - helt

af sig selv - for at blive kløet på maven.

Runar Næss fastslår, at tillid kan få en tam

ulv til at rulle om på ryggen - helt af sig selv

- for at blive kløet på maven.

Hvad er lederskab?

Kan vi drøfte begrebet lederskab, uden at

det defi neres, hvad det dækker over? Runar

Næss nævner som eksempel, at mange så

Stalin som en fantastisk leder, medens andre

så Ghandi som den ideelle leder. Vi kan derfor

ikke tale om lederskab, uden at defi nere, hvad

lederskab er, og hvad man skal gøre for at få

bedre lederskab.

I hundenes verden er lederskab lig med

kontrollen over ressourcer. Det vil sige, at vi

som mennesker helt automatisk har de store

fortrin, idet vi er dem, der har alle ressourcerne

- det vil sige føde, husly mv.

Lederskab over for en hund handler ikke

om fysisk magt eller styrke, ej heller om social

dominans eller underkastelse, men kort og godt

om at have kontrol over goderne og fordele

dem for den bedste overlevelse for fl okken. At

være en god leder er at få andre til at følge

dig. ”Den, som tror, at han er en god leder,

uden at der er nogen, som følger ham, er bare

ude at gå en tur”.

Slutteligt er det jo nok nærmere mennesket

med den store intelligens, der betragter hunden

som menneske og derved tillægger hunden

samme intentioner og behov, de selv har.

Runar Næss ville nok få et problem, hvis han

forsøgte at gennemtvinge lederskab med magt

her.

Snarere venligt forældreskab

end magtbaseret hierarki

En afgørende betragtning er, om der er belæg

for at tro, at hunde/ulve lever i et rigidt og

magtbaseret hierarki, eller om der snarere er

tale om et venligt forældreskab. Hvis det sidste

er tilfældet, vil det fratage mennesket ethvert

argument for at bruge fysisk magt over for

hunden for at vise, hvem der bestemmer. Det vil

betyde et fundamentalt holdningsskift blandt

mange hundeejere og ikke mindst betyde, at

de skal til at bruge hjernen i hundetræningen

i stedet for musklerne.

En fl ok baseret på magt vil ikke kunne

samarbejde og bestå. Kampe imellem fl okkens

individer vil medføre sår og gøre fl okken sårbar

og mindske dens evne til at overleve. Opstår

der konfl ikter i fl okken, der ikke umiddelbart

kan løses, vil fl okken skilles i fl ere fraktioner

for at skabe ro. Ofte høres på træningspladsen,

at de sammenbragte hunde skal have lov til

at slås færdig, for at der herefter vil opstå

en rangorden. For det første er der tale om

sammenbragte hunde - ikke en fl ok, som

kender hinanden. Hver søndag kommer der nye

hunde til. Hvis de ikke trives med hinanden, er

der stor sandsynlighed for, at aggression vil

opstå i et forsøg på at få gruppen af hunde

til at splittes ad. Hvis de ikke har mulighed

for at komme væk, vil der ske en optrapning

af aggressionen. Så snart de får mulighed for

at komme væk, vil gruppen blive opløst igen

(Hansen, P., 2004).

En ulvefl ok er som regel ganske fredelig. Hvis

ulvenes samvær var baseret på magtkampe,

ville fl okken ikke kunne samarbejde og bestå.

Hunden som fredsmægler

Mange hunde evner det at splitte andre hunde

ad, som er i konfl ikt. De vil hele tiden gå imellem,

og hver gang, der er optræk til ballade,

vil de stille sig imellem dem, der synes at

skændes. Tænk over det næste onsdag, når

Fido kommer og blander sig i de kys og kram,

fruen får ude i køkkenet, medens hun er i gang

med hakkedrengene og den brune sovs.

Det interne sprog, som ulv og hunde

anvender til at opretholde ro i fl okken, har

Turid Rugaas beskrevet som ”De dæmpende

signaler” ud fra den overbevisning, at hunde

i langt højere grad er konfl iktløsere end kon- ❱

TEMA

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 15


16

TEMA


fl iktsøgende. Signalerne fungerer som en slags

stige, hvor hunden gradvist vil vise fl ere og fl ere

signaler, som i hundens verden vil fortælle den

anden hund, at ballade er uønsket. Hvis en

hund oplever, at de signaler, den sender, ikke

bliver set eller respekteret, vil den begynde at

hoppe trin over på stigen.

Kunsten at læse hundens

dæmpende signaler

Et eksempel: En hund oplever gang på gang, at et

barn tager den om halsen. Barnet vil vise hunden

al sin kærlighed, medens hunden fra naturens

side ikke opfatter de der kram som en venlig

gestus. Hunden starter med at vende hovedet

væk - det virkede ikke. Så vil den smaske - det

virkede heller ikke, barnet hænger der stadig. Så

vil den måske gabe højlydt - det virkede heller

ikke, og den opmærksomme ejer vil opdage,

at hunden rent faktisk tigger om hjælp. ”Red

mig fra dette mareridt”, signalerer den med

hele sit kropssprog. Ungen hænger der stadig,

og hunden forsøger nu at brumme lidt, men

uden held. Her er der nogen, som straks vil

pande hunden en og sende den ud af lokalet,

og hunden lærer, at børn er noget rigtigt skidt,

og dem må man hellere holde på god afstand.

Den helt uopmærksomme ejer og opdager

ikke, at brummelyden tager til i styrke, og at

hunden rent faktisk forsøger at komme væk. I

ren desperation snapper hunden efter barnet,

og nu er det alvor - og hunden afl ives.

Den hund, der overlever det her, vil lære,

at børn er noget skidt, og ved gentagne situationer

vil hunden springe alle de indledende

signaler over - de bliver jo ikke respekteret

alligevel - og reagere ved at gå fra smask/gab

til direkte at bide.

Sørgeligt er det, når man gang på gang

hører, at hvalpe må omplaceres og unge hunde

afl ives, fordi de bider. Hvilket angstfyldt liv har

de stakkels hunde ikke måttet have, fordi deres

ejer helt har misforstået hundens adfærd og er

blevet vejledt af dårligt uddannede ”aktivister”

til at straffe deres hund, når den var bange.

Straf øger angst

Straf - særligt i forbindelse med angst - er

selvsagt helt uacceptabelt og kan umuligt

gøre andet end at øge angsten hos hvalpen og

skabe en hvalp, der bider i forsvar. Så i stedet

for at råde folk til at straffe deres hvalp og

bilde ejerne ind, at hvalpen er ved at overtage

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

magten, er man som avler, træner eller ejer

nødt til at stille en masse spørgsmål - både

til sig selv og/eller til de nye ejere for at fi nde

en årsag og en fornuftig løsning.

Basal viden om adfærd og

indlæring en nødvendighed

Som ejer af en hund, og ikke mindst som træner,

må det være helt nødvendigt at kunne se, om

hunden er bange eller ej. Det tjener intet formål

at straffe en bange hund! Det må ligeledes

være en forudsætning for at have hund og

træne andres hunde, at man har en opdateret

viden om hundes adfærd og en basal viden

om indlæring.

Der er jo intet galt i at ville have en hund,

som lystrer og reagerer på kommandoer. Det

er også helt i orden at have gode vaner, som

at hunden ikke må hoppe ud af bilen, før den

har fået lov, eller spise maden, før den har

fået besked.

Brug ikke ulveadfærd til

at retfærdiggøre straf

Men at bruge ulvens adfærd som undskyldning

for at bruge fysisk afstraffelse af sin hund eller

hvalp - det er ikke i orden. Fysisk straf eller

fysiske korrektioner er blot et middel til at nå

et mål - det er ganske almindelig indlæringsteori.

Så kald det for, hvad det er, i stedet

for at få det til at lyde som om, det er helt i

orden - på ulvens bekostning. Du kan vælge

at straffe uønsket adfærd eller belønne ønsket

adfærd - det er dit eget valg. Prøv at placere

svigermor ude midt på gulvet i stuen og se,

hvor hurtigt du kan få hende til at slukke lyset

ved enten at slå hende med avisen, hver gang

hun bevæger sig i den forkerte retning, eller

ved at give hende chokolade hver gang, hun

går i den rigtige retning. Metoden afhænger

af øjnene, der ser.

I forhold til hvalpe burde der ikke være tvivl

- ej heller for en schæferhundeejer!

(Modelfoto: Joan Serritzlev, ©)

Kilder:

Eaton, Barry. Dominance: Fact or Fiction?,

Scallywags, 2002.

Jørgensen, Hanne Hjelmer, Lederskab fra

et etologisk perspektiv, Canis 03/2003.

Jørgensen, Hanne Hjelmer, Er det mig eller

dig, der bestemmer?, Hund og træning

02/2003.

Jørgensen, Hanne Hjelmer, Er det mig eller

dig, der bestemmer?, Hund og træning

01/2003.

Hansen, Per. U., Lederskab. Hund og træning,

05/2004.

Tillung, Randi Helene, Hvem er Sjefen?,

Canis 04/2003.

Runar Ness, 2004. Foredrag. Fra hvalpekasse

til hvalpehold. Sverige 2004. ❙


Hundetidsskriftet Canis

- for dig der vil lære mere om hund og hundetræning

I Canis finder du træningstips og interessante artikler

om hund og hundetræning. Du kan læse om lydighed,

brugshund, agility, hverdagslydighed, cirkuskunster,

læringsteori, etologi, sundhed/sygdom og andre

temaer som er interessante for seriøse hundeejere.

En stor del af Canis´ læsere er instruktører,opdrættere

og andre hundefolk som vil holde sig opdateret om

det sidste nye indenfor positiv hundetræning.

Canis udkommer 6 gange om året

og et abonnement koster kr. 298,-

Nu kommer Canis

endelig på dansk!

www.canis.dk

SUPERTILBUD:

Hvis du bestiller abonnent på Canis før 31/12,

får du bogen «Klikkertræning for din hund»

(værdi kr. 239,-) med i købet!

X Ja tak, jeg vil gerne bestille abonnement på hundetidsskriftet Canis

(kr.298,- for 6 udgaver) og får da bogen «Klikkertræning for din hund» med i købet.

Navn: ________________________________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________________________

Postnr./by: ____________________________________________________________________________________

Land: ________________________________________________________________________________________

Canis AS

Svarpost 9103

0098 Oslo

NORGE

FunkIT


18

TEMA

Er det dig eller mig,

der bestemmer?

Af Hanne Hjelmer Jørgensen, biolog med speciale i ulve og grønlandsk slædehunds adfærd

Lederskab er et af tidens modeord i hundetræning og -opdragelse. Vi skal

dominere familiehunden ved at gå først ud af døren, spise først, ignorere

den ved hjemkomst osv. Men hvilke tanker omkring begrebet lederskab

dominerer egentlig i den etologiske forskning af hunde og ulves adfærd?

Lever fritlevende hunde og ulve i rigide, magtbaserede dominanshierarkier?

Eller er lederskab snarere et venligt og tolerant forældreskab?

(Af pladshensyn er artiklen forkortet af red.

Udeladte passager er markeret med […])

I en af Storm P.’s ”fl uer” står en stor, tyk

mand med bøjet hoved foran en lillebitte

hund. Teksten lyder: ”Er det dig eller mig,

der bestemmer?” Det er et godt spørgsmål,

som sandsynligvis har optaget Homo sapiens,

lige siden ulven - for måske så langt tilbage

som for over 100.000 år siden - begyndte

at gøre sig selv til husdyr ved at nærme sig

menneskenes bo- og lejrpladser og æde affald

og afføring samt stjæle kød fra tørrestativer.

Spørgsmålet er stadigt aktuelt. For selvom det

er en almen udbredt og accepteret opfattelse,

at det er ejeren og familien, der bestemmer, så

er dette absolut ikke en eviggyldig, uangribelig

sandhed, som ikke kan anfægtes.

Fysisk magtanvendelse

Lige siden opdagelsen af ulvens dominanshierarki

eller rangorden og idéen om, at den

ranghøjeste han i fl okken (alfa-hannen) er

fl oklederen, blev skabt, har det været brugt

som belæg for, at det er ejeren, der bestemmer.

Ikke nok med det. Ulvens rangorden og

idéen om én lederulv har også været brugt

som belæg for at udøve fysisk magt over for

hunden for at vise den, hvem der bestemmer.

I rangordenens og fl oklederens hellige navn

har man sparket og tævet hunde med de bare

næver eller med forskellige redskaber. Som

f.eks. Ejnar Mikkelsen skriver i sin bog Tre år

på Grønlands østkyst: ”Eskimohunden kan

ikke behandles med udelukkende venlighed,

så tager de magten fra en. Der skal pisk til”.

På et tidspunkt blev det imidlertid ”trendy”

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

- eller ”in”, som det hed dengang - at gøre

den fysiske magtanvendelse mere ”artskorrekt”,

men dog ikke mere ”hundevenlig”.

Med henvisning til, hvordan ”lederulven”

opfører sig over for sine fl okfæller, skulle man

nu vælte hunden omkuld og holde den nede,

indtil den overgav sig. Mens ulvehvalpene er

små, vælter forældrene dem jævnligt omkuld

med snuden eller poterne og holder dem nede

i et sekund. Tilsvarende bider alfa-ulvene fl ere

gange dagligt de underlegne ulve over snuden

og presser dem i jorden. Der er imidlertid ikke

tale om, at forældrene/alfa-ulvene holder hvalpene/de

underlegne ulve fysisk nede, indtil de

overgiver sig. Derimod underkaster hvalpene

og de underlegne ulve sig frivilligt. Sagt med

Roger Abrantes ord, så bruger forældrene ikke

magt, for hvalpen hjælper selv til. Og med henvisning

til, hvordan hundefaderen disciplinerer

sine hvalpe, anbefalede Eberhard Trumler at

gribe hvalpen i nakkeskindet, løfte den op og

ryste den. Der fi ndes dog ingen dokumentation

for, at hundefaderen - eller for den sags skyld

hundemoderen - behandler sine hvalpe på den

måde. Nogle bed endog hunden i øret, eller

nev den i øret med fi ngrene, hvilket heller ikke

er ”artskorrekt”.

Psykisk magtanvendelse

Så begyndte der at lyde advarsler om, at fysisk

magtanvendelse træner hundens dominans,

og at man kunne risikere, at hunden gav igen

af samme skuffe. Og så blev fysisk magtanvendelse

erstattet af psykisk magtanvendelse.

Grunden var måske også, at man fandt psykisk

magtanvendelse mere dyre-etisk end fysisk

magtanvendelse, hvilket dog kan undre. Nu

skulle man dominere hunden psykisk for at

understrege dens underordnede position i

familien, eller måske rettere, for at den skulle

kende sin underordnede position i familien.

Forslagene til, hvordan det skal gøres, er

utallige. Jeg kan nævne i fl æng: 1) Du skal

gå først ud af døren, 2) familien skal spise før

hunden, 3) hunden skal sidde for at få sin mad,

4) hunden skal sidde, når den beder om din

❙ Forord

Forord af indsenderen, Eva Bülow Nielsen:

Hanne Hjelmer Jørgensen. Født 1953. Uddannet

biolog 1984. Hannes speciale har titlen ”Grønlandsk

slædehund og ulv - et sammenlignende adfærdsstudie”.

I 2001 udkom hendes bog ”Hund eller ulv?

- om ulves og hundes velfærd, adfærd og økologi”

forlaget Net-Bog-Klubben (www.net-bog-klubben)

som print on demand.

Baggrunden for at indsende artiklen er, at der

i de sidste numre af bladet har været fl ere

indlæg med forskellige meninger, holdninger

og ikke mindst fortolkninger af ”lederskab”.

Hannes artikel tager udgangspunkt i forskellige

kilder, som hver for sig på en eller anden

måde tager stilling til ”lederskab”. Meningen

er ikke at give SVARET på, hvordan ”lederskab”

skal opfattes, men mere som et input til læsernes

tanker om og opfattelse af ”lederskab”.

opmærksomhed, eller du skal ligefrem afvise

den, når den tigger om opmærksomhed, 5)

hunden skal forbydes adgang til møblerne eller

i det mindste til bestemte møbler, 6) du skal


udøve hals- og håndret over hundens kødben

og legesager, 7) hunden må ikke lægge sig i

døråbninger og lignende, og hvis den gør det,

skal du bede den om at fl ytte sig, 8) du skal

ignorere hunden ved hjemkomst og først hilse

på de øvrige i familien, 9) og hunden må ikke

sove i sengen eller i soveværelset.

Etologisk belæg for

psykisk magtanvendelse?

Nogle af disse måder at dominere hunden

psykisk på hævder man at kunne hente belæg

for i etologiske studier af ulve. Men hvor meget

etologisk belæg er der faktisk for f.eks. at gå

først ud af døren og at ignorere hunden ved

hjemkomst? - Observationer af ulve på Isle

Royale viser, at det i 70 % af tilfældene er en

af de to alfa-ulve, der går forrest. Flokkens

sammensætning har betydning for, hvem der

går forrest. […] Det er altså ikke altid, det er

alfaer, der går forrest. I dyb sne vil alfaerne

gerne spare energi, og en hvilken som helst

af de andre ulve i fl okken kan gå forrest og

bryde sporet i sneen. Ligeledes kan enhver ulv

i fl okken gå forrest, når ulve følger fl odsenge,

dyreveksler eller gamle veje, og det er åbenlyst,

hvor fl okken skal hen.

[…]

Idéen om at ignorere hunden ved hjemkomst og

først hilse på de øvrige i familien er der absolut

intet belæg for i ulves ophidsede hjemkomst

hilseritualer med halelogren og snusen til hinanden.

Ved hjemkomst ignorerer alfa-parret

hverken hvalpene eller de andre tilbageblevne

unge og voksne fl okmedlemmer. I deres kropssprog

viser alfaerne deres position, hvilket måske

er blevet tolket som ignorering. Og hvis et individ

hilser for voldsomt, kan alfaerne gøre opmærksom

på, at det er for voldsomt ved knurren og

hæmmede bid (over snuden). Men alfaerne

ignorerer ikke nogen ved hjemkomst.

Udstødt fra fl okken

I ulvefl okke kan det ske, at en ulv bliver udstødt

fra fl okken, idet alle eller en del af fl okken jager

den væk. Når det sker i fritlevende ulvefl okke,

bliver den udskudte en ”påhængsulv”. Det vil

sige, den holder sig i nærheden af fl okken og

lever af de rester, der er tilbage af byttet, når

fl okken har forsynet sig. Når det sker i ulvefl okke

i fangenskab, bliver den udstødte til en syndebuk,

og den bliver undertrykt og angrebet af de andre.

[…] Nogle synes måske ikke, at det er særligt

undertrykkende, at de spiser før hunden, at

hunden skal gå sidst ud af døren, eller at den

skal fl ytte sig, når den ligger i døråbninger eller

lignende. Men med al den afvisning, forbud,

ignorering og isolation, som hunden udsættes

for gennem de nævnte ni måder at dominere

den psykisk på, må hunden føle sig mere eller

mindre udstødt fra familien snarere end at føle

sig som et medlem af familien. Den amerikanske

adfærdsbehandler David Appleby mener da

også, at virkningen af disse regler er, at hunden

bliver deprimeret og trækker sig tilbage/ind i sig

selv. Man skal også tænke på, at hunden er et

ekstremt socialt dyr, som tvinges til at leve som

enehund sammen med en helt anden art, og

at den ofte efterlades alene hjemme i 8 timer

eller mere dagligt.

Hvem er ophavsmand

til disse regler?

Det vrimler med disse regler på internettet.

Listerne er ikke identiske, men fl ere af reglerne

går igen på alle lister. Hvem har fundet på

reglerne? Det kunne være Job Michael Evans

eller Terry Ryan eller John Fisher eller David

Appleby, men det er det ikke. Ophavsmanden er

- som han bliver præsenteret på sin hjemmeside

- “verdens ledende hundetræner og behaviorist”,

John Rogerson. Han har i en e-mail til mig

bekræftet, at han er ophavsmand til følgende

regler, som stammer tilbage i fi rserne:

Spis før hunden.

Lad ikke hunden sove i din seng/soveværelse.

Gå først gennem en dør.

Få hunden til at fl ytte sig, hvis den ligger

i døråbninger eller lignende, og du bliver

nødt til at gå uden om den.

Gå ikke hen og giv din hund kærlighed, giv

ikke din hund opmærksomhed, når den kræver

det. Gør det, når du ønsker det, men få

hunden til at gøre noget (sit) for at behage

dig, før du giver den opmærksomhed.

Ignorer din hund de første minutter om morgenen,

når du kommer hjem eller kommer

ind, og så hils på den, når du ønsker det.

John Rogerson understreger, at hans regler

overhovedet intet har med studier af ulve

at gøre.

"Hundelytteren" Jan Fennel

Der er imidlertid også Jan Fennel. Hun er ophavskvinde

til “hundelytteriet”. Se hendes bog

“Hundelytteren” (Borgen, 2002). Hendes fi re

principper til at etablere lederskab ved hjælp

af “ami-chien bonding” har ifølge hende selv

teoretisk baggrund i hendes egne studier af

videoer og fi lm af ulve, dingoer og vilde hunde.

Hendes fi re principper er følgende:

Man skal ignorere hunden i fem minutter

ved genforening efter adskillelse, og hunden

må kun nærme sig ejeren, når ejeren

ønsker det eller kalder på hunden.

Hun hævder, at ingen ulv må trænge sig ind

på alfaparrets “bekvemmelighedszone”,

med mindre de indbydes til det. Ved at

afvise og acceptere opmærksomhed fra

andre medlemmer, som ønsker at komme

ind på deres “bekvemmelighedszone”, fastslår

alfaparret deres førsteplads i fl okken.

Det, hun tænker på, må være, at ikke blot

alfaparret, men alle voksne ulve holder

en bestemt mindsteafstand til hinanden.

Ifølge Erik Zimen ligger voksne ulve således

sjældent tættere end 1,5 meter fra

hinanden og meget sjældent med direkte

kropskontakt. […] Det interessante er,

at Erik Zimen ikke observerede en sådan

mindsteafstand hos sine kongepudler og

dermed heller ikke den konstante hævdelse

af mindsteafstand og protesteren overfor

krænkelse af mindsteafstanden. […] Måske

gælder det generelt for hunde.

Også gæster skal ignorere hunden (når

hunden med ejerens tilladelse er gået med

ejeren hen til døren). Hun hævder, at det er

alfaparrets rolle at beskytte fl okken, hver

gang farer truer. Det er imidlertid ikke kun

alfaparret, der handler, når der er fare på

færde. Hele fl okken deltager i f.eks. at jage

fremmede indtrængere ved hulen væk.

Ejeren skal gå først gennem døren, ligesom

hunden under hele gåturen skal forblive

ved ejerens side. Hun hævder, at det er

alfaparret, der leder og dirigerer jagten.

Det er korrekt, at det er alfaerne, som er

de mest erfarne ulve, som leder angrebet,

når fl okken dræber store byttedyr, men en

gåtur har jo ikke noget at gøre med, at

ejer og hund(-e) er ude for at dræbe store

byttedyr i fl ok.

Jan Fennel går ikke ind for, at familien

skal spise før hunden, men anbefaler, at

familien skal lade som om, den spiser af

hundens mad, før maden sættes ned på

gulvet til den. Hun hævder, at det altid er ❱

TEMA

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 19


20

TEMA


alfaen, der spiser først, og at alfaparret

får absolut forrang, når ådslet skal spises.

Det er korrekt, at alfaparret spiser de bedste

dele og de største mængder af byttedyret.

Og hvis føden er begrænset, så er det alfaerne,

der får den, om end de deler med

hvalpene. […] Men når byttet er stort, så

som en voksen elg, så samles hele fl okken

rundt om ådslet og spiser samtidigt.

Nu er det jo ikke sådan, at alfaparret spiser

først bare for at spise først. Når de gør det, er

det på grund af knaphed på føde. Når føden

er rigelig, spiser alle samtidigt. Derfor giver

det ikke mening, at familien bare spiser før

hunden, eller at familien lader som om, den

spiser af hundens mad, før maden sættes ned

på gulvet til den. Det kunne dog give mening,

at familien sætter sig ned på gulvet og spiser,

mens hunden tigger og forsøger at stjæle,

hvorefter familien rejser sig og efterlader de

sørgelige rester til den sultne hund. Det ville

dog give ligeså meget mening at lade hunden

spise samtidigt med familien.

Generelle opdragelsesråd

I en e-mail til mig har John Rogerson oplyst, at

det aldrig har været hans hensigt, at hans regler

skulle bruges som generelle opdragelsesregler

i opdragelsen af en ung hund. Reglerne skulle

udelukkende bruges til at korrigere et bestemt

problem, hvis det skulle dukke op, eller bruges

på en hund, som ejeren kun har lidt eller ingen

kontrol over, og som opfører sig aggressivt over

for de mennesker, den lever sammen med.

[…]

Reglernes effekt

En amerikansk undersøgelse kan ikke bekræfte

reglernes effekt. Det vil sige, undersøgelsen

kunne ikke bekræfte opfattelsen af, at “trækkekamp”

(“tug-of-war”) samt at lade hunden

sove i sengen vil få hunde til at udfordre

deres ejere og blive aggressive overfor dem.

Undersøgelsen kunne heller ikke understøtte

den opfattelse, at det at fodre hunden før

familien spiser medfører, at hunden opnår en

dominerende position.

Den altbestemmende lederulv

Findes der etologisk belæg for, at ejeren bestemmer?

Er det sådan i ulvefl okken, at der

er en ”fl okleder”, som alle de andre retter sig

efter? For at belyse dette spørgsmål udførte

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

Erik Zimen i slutningen af 1960´erne en række

”lederskabsforsøg” med sine tamme ulve.

Selvom han er påpasselig med at konkludere

for meget ud fra forsøgene, så tør han

dog med sikkerhed sige, at den altbestemmende

lederulv ikke fi ndes, og at en ulvefl ok

ikke bliver autoritært ledet. Dette stemmer

overens med, at David Mech udelukker, at

ulvens lederskab er autokratisk. Således kan

alfa-hannen ikke få sin vilje mod fl ertallets

vilje, hvilket følgende eksempel illustrerer:

- David Mech opdagede, at den fl ok ulve,

han studerede på Isle Royale, var i færd med

at udvandre fra øen over isen. Da ulvene

havde travet et par kilometer bort fra øen,

begyndte nogle af fl okmedlemmerne at tøve

og stoppe. Lederen syntes dog fast besluttet

på at fortsætte og vendte fl ere gange tilbage

til de andre og syntes at tilskynde dem til at

følge efter sig. Efter at have travet endnu en

halv kilometer nåede ulvene til et stykke med

ujævn, takket is, og samtlige fl okmedlemmer,

undtagen lederen, satte sig ned. Uden held

forsøgte lederen igen at få de andre til at

(Modelfoto: Joan Serritzlev, ©)

følge efter sig. Herefter førte lederen fl okken

tilbage til øen.

Mor, far og delt lederskab

På baggrund af litteraturstudier og efter at

have studeret en polarulvefl ok på Ellesmere

Island gennem 13 somre stillede David Mech

i 1999 spørgsmålstegn ved det herskende syn

på ulves lederskab og rangorden.

Ifølge David Mech er den typiske vildtlevende

ulvefl ok en familie, som omfatter det

ynglende par og deres afkom fra de foregående

1-3 år. Fordi hvalpene udvandrer, og kun få

er tilbage i fl okken efter det tredje år, er de

eneste vedvarende medlemmer af fl okken

det ynglende par. Derfor mener han, at det

er mere passende at kalde det ynglende par

for moderen og faderen end alfaer. Man ville

jo heller ikke betegne menneskeforældre for

alfaer, bare fordi forældre naturligt dominerer

deres unge afkom.

Douglas Smith betegner det, at forældrene

er anførere og er de dominerende, forforældre-børn

dominans”.


David Mech mener, at begrebet ”alfa”

bør reserveres til de få store ulvefl okke, hvor

ældre, ynglende dyr muligvis dominerer yngre,

ynglende dyr, og hvor der muligvis er et dominanshierarki

med alfa, beta og omega-dyr.

Frem for at tale om én fl okleder taler han om,

at moderen og faderen leder aktiviteterne og

deles om lederskabet i et arbejdsdelingssystem.

Her dominerer moderen mest aktiviteter som

at tage sig af hvalpene og forsvare dem, og

faderen dominerer mest, når der skal skaffes

føde og på de vandringer, der er forbundet

med det.

Ikke rangorden hos

fritlevende familie-ulvefl okke

David Mech mener, at ulvens stærkt opreklamerede,

rigide, magtbaserede dominanshierarki

ikke fi ndes hos vildtlevende ulvefl okke.

Dominansstridigheder mellem moderen og

faderen og deres afkom er nemlig sjældne,

hvis de overhovedet eksisterer. I løbet af 13

somre så han ingen dominansstridigheder hos

polarulvefamilien på Ellesmere Island. Hos

vildtlevende ulvefl okke kommer dominansen

ikke til udtryk i en rangorden. Og reglerne

for dominans ligner slet ikke den rangorden,

hvor en gruppe af ens individer kæmper om

rang. De eneste rangdemonstrationer, der

ses hos vildtlevende ulvefl okke, er: 1) at de

dominerende ulve står med halen højt, og

underordnede ulve gør sig mindre og kryber

sammen, og 2) at kun alfa-ulvene markerer.

[…]

Ulve af hvilken som helst rang kan forsøge

at stjæle mad fra en anden uanset dennes

rang, men enhver forsvarer sin mad. Disse

regler for dominans er så automatiske, at der

sjældent bliver rejst tvivl om dem. Det sociale

samspil er altså roligt og fredeligt. Tilsvarende

bøjer hvalpene sig for de voksne og de ældre

søskende på samme automatiske, fredelige

måde. De eneste privilegier, der er forbundet

med rang, er: 1) at mor og far kan spise først,

når byttedyret er lille, 2) at hvalpe får først mad,

og 3) at mor og far fodrer hvalpene i stedet for

de ældre søskende, når føden er knap.

Dominanshierarki

- en fangenskabsadfærd

Et er, hvordan det forholder sig hos ulve. Noget

andet er, hvordan det forholder sig hos hunde.

Man kan nemlig ikke kvit og frit overfl ytte det,

der gælder for ulve, til også at gælde for hunde.

Helt i overensstemmelse med David Mech’s nye

syn på lederskab og rangorden sætter studier

af frit omstrejfende hunde, som lever i fl ok,

spørgsmålstegn ved, hvor hierarkisk tamhunden

i virkeligheden er. Den sjældne forekomst

af underkastelses- og dominansadfærd blandt

hundene i disse fl okke gør det nemlig vanskeligt

eller umuligt for etologerne at opstille en

rangorden eller et dominanshierarki. Rigide,

magtbaserede dominanshierarkier er da også

oftest fangenskabsadfærd. De fl este arter,

som holdes i fangenskab, danner dominanshierarkier

med alfa, beta og omega-dyr, hvor

alfa-dyret står over alle de andre, beta-dyret

står over alle de andre, men ikke over alfadyret

osv. Det gælder også for mennesker. Et

stensikkert sted at fi nde dominanshierarkier

blandt mennesker er i fængsler, fl ygtningelejre

og koncentrationslejre.

Det herskende syn

på ulvefl okke versus

David Mech’s ”nye” syn

Hvori består forskellen mellem det herskende

syn på ulvefl okken og David Mech’s nye syn?

Er det bare ord, eller har det også en praktisk

hundepædagogisk betydning?

Det herskende syn på ulvefl okken er, at

den indeholder en gruppe af individer, som

bestandig kappes om at beholde eller øge

deres status, men holdes i skak af alfa-parret.

Overført på familiehunden betyder det, at

hunden tillægges hensigter om bestandigt at

stræbe efter en højere rang. Og for at undgå, at

hunden bestemmer eller udfordrer ejerens eller

andre familiemedlemmers position, skal man

dominere den ved at gå først ud af døren, spise

først, ignorere den ved hjemkomst osv.

David Mech’s nye syn på ulvefl okken er,

at den er en familie med mor, far, yngre og

ældre søskende, som ikke etablerer rangorden.

Derfor kappes familiemedlemmerne heller ikke

bestandigt om at beholde eller øge deres status.

I stedet bøjer afkommet sig automatisk, roligt

og fredeligt for forældrene. I ulvefl okke med

fl ere voksne dyr kan det ganske vist forekomme,

at enkeltindivider forsøger at komme højere

op i rangordenen, hvilket kan føre til rangordenkampe.

Men, sådanne rangordensskift er

forholdsvis sjældne og situationsbestemte, så

som når et højtrangerende dyr dør, forsvinder

eller svækkes og derfor ikke kan hævde sin

position. De underordnede ulve går altså ikke

konstant og pønser på at øge deres rang. Overført

på familiehunden betyder det, at hunden

ikke bør tillægges hensigter om bestandigt at

stræbe efter en højere rang, men at den derimod

automatisk roligt og fredeligt bøjer sig for

ejeren og de andre familiemedlemmer.

Hvis man endelig vil demonstrere sin rang

over for familiehunden på ulvsk vis, må man i

følge David Mech’s nye syn: 1) gå med halen

højt, 2) markere og 3) ”lede og fordele”

føden ved: a) at spise først, når byttedyret

er lille, b) fodre hvalpene først og c) fodre

hvalpene i stedet for de ældre søskende, når

føden er knap.

[…]

Lederskab, initiativ og forbud

Den svenske biolog Lars Fält defi nerer lederskab

som, at nogen kontrollerer, leder eller dirigerer

andres adfærd og tager initiativ til aktiviteter.

Han skriver, at dette tydeligt mærkes ved jagt,

vandringer, og når ulvene vågner efter at have

hvilet sig i længere tid. Denne defi nition er

hentet hos David Mech. Han defi nerer nemlig

lederskab som én ulvs åbenlyse kontrol, ledelse

eller dirigeren af de andre ulves adfærd. Hos

de ulve, han studerede på Isle Royale, så han

lederskab, når ulvene angreb elge, travede

henover øen eller vågnede efter en lang hvile.

Det er på denne baggrund, at Lars Fält foreslår,

at man i lighed med alfa-hannen ikke hævder

sin dominans gennem aggression, men gennem

at tage initiativ til kontakt, til at lege, til

dressurøvelser osv.

Desuden foreslår Lars Fält, at man skal

sætte forbud op. Han hævder, at en dominant

ulv eller hund kan hævde sig ved hjælp af forskellige

forbud og med et fast blik eller knurren

forhindre de andre i at tage en bestemt pind

eller et ben eller at gå til en bestemt plads.

Efter et stykke tid går ulven eller hunden væk

og virker helt uinteresseret i, om de andre tager

genstanden eller lægger sig på den tidligere

forbudte plads. Det fremgår ikke, hvor han

har det fra. Det må være fra Eberhard Trumler.

Under overskriften “at tabuisere” skriver han

(i “1000 tips til hundevenner”) nemlig om,

hvordan faderhunden kan tage en genstand

- sædvanligvis en gammel knogle - op og bære

dem frem og tilbage foran hvalpene, hvorefter

han lægger den fra sig og selv lægger sig på

nogen afstand. Når hvalpene så prøver at få ❱

TEMA

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 21


22

TEMA


fat i genstanden, springer faderhunden op

og jager hvalpene væk. Eberhard Trumlers

observationer af “kødbensdemonstrationer”

begrænser sig imidlertid til få observationer

af en enkelt dingofader i fangenskab, og

ifølge Freddy Worm Christiansen (tidligere

Lungholm Ulvepark) er der ikke belæg for, at

alfadyr generelt udfører “kødbensdemonstrationer”.

Såvel unge som gamle, højtrangerende

såvel som lavtrangerende kan nemlig udføre

“kødbensdemonstrationer”, som regel uden

aggressive handlinger til følge.

I overensstemmelse med de tidligere nævnte

ni måder at dominere hunden på nævner

Lars Fält også, at hunden måske må gå op i

visse møbler, men ikke i andre. Der er heller

ikke etologisk belæg for at udstede absolutte

forbud for familiehunden. Forbud så som “hold

dig væk fra mit bytte”, “hold dig væk fra min

hun (i løbetid)” og “kom ikke nærmere mine

hvalpe, end jeg tillader”, er ikke absolutte forbud,

men begrænset til den aktuelle situation.

Således må et efterladt stykke bytte tages af

alle, og når løbetiden er overstået, bliver de

andre hanner ikke længere holdt på afstand af

alfa-hunnen. Endvidere får fl okmedlemmerne

gradvist lov til at komme nærmere hvalpene i

løbet af nogle dage.

Det ser ikke ud til, at ulvemoderen og

ulvefaderen dominerer deres afkom med andre

forbud end at æde først, når byttedyret

er lille. David Mech udførte et eksperiment

med at give faderen i polarulvefamilien en

død snehare, mens faderen var i selskab med

to voksne sønner. Selvom sønnerne tiggede,

fi k de intet ud af deres tiggeri. Heller ikke

den etårige Scruffy fi k noget ud af at tigge

hos moderen, som åd en snehare lige for

snuden af Scruffy. Tilsvarende bar faderen i

en familiefl ok af grønlandske slædehunde

et hareådsel hjem, som han lagde sig til at

æde, mens de seks uger gamle hvalpe slog

kreds omkring ham og tiggede. Det lykkedes

en af hvalpene at stjæle harens ene øre, men

faderen indhentede synderen og tog øret fra

hvalpen. Og hvalpene måtte pænt se på, at

deres fader åd hele hareådslet selv. Faderen i

denne hundefamilie forsøgte sig dog også med

at nedlægge andre forbud for sin mage og deres

afkom. Disse forbud gik ud på ikke at nærme

sig hegnet, når fremmede personer stillede sig

op ved indhegningen, og ikke springe op af

gæster i huset. Faderen nedlagde dog aldrig

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

forbud mod, at hans mage og deres afkom

lagde sig i bestemte møbler eller hundekurve,

og han jog aldrig nogen væk fra møbler eller

hundekurve.

Om man vil lade sin hund ligge i sengen eller

ej, må vist bero på en personlig vurdering. Der

synes ikke at være videnskabeligt belæg for, at

det gør hunden mere aggressiv over for ejeren.

På et tidspunkt blev hundefamilien midlertidigt

forøget med en bedlingtonterrier, som medbragte

sin egen lille hundekurv. Terrieren lagde

sig i den største af hundekurvene. Af tomme

hundekurve stod nu kun bedlingtonterrierens

lille kurv tilbage, som faderen med noget

besvær fi k krøllet sig sammen i.

Lederskab i ulvsk forstand synes at have

mindre at gøre med at nedlægge (absolutte)

forbud og mere med at tage initiativer til

bestemte aktiviteter. Men præcis hvilke aktiviteter?

Initiativ til aktiviteter

Det herskende syn på floklederen er som

sagt, at han kontrollerer, leder eller dirigerer

de andre ulves adfærd ved at tage initiativ

til, hvad der skal foregå, navnlig i forbindelse

med jagt, vandringer, og når ulvene vågner

efter en lang hvile. Ifølge David Mech’s polarulvestudier

synes initiativ i forbindelse

med jagt, indtrængende fremmede ved hulen,

sammenstød med fremmede ulve, vandringer

og opvågning efter en lang tids hvile da

også hovedsagelig at komme fra forældrene:

- Det synes at være moderen og faderen, som

tager initiativ til og tilskynder angreb på bytte.

Dog mener David Mech, at det synes rimeligt

at tro, at ethvert erfarent fl okmedlem, som har

mulighed for at tage initiativ til et angreb, vil

gøre det. Når ulvene jagede sneharer i fl ok, var

det mest faderen, der lå i baghold og fangede

de harer, som de etårige jagede.

[…]

- Der var ikke social aktivitet i polarulvefamilien,

før forældrene vågnede og blev aktive. Ofte

vågnede moderen først og prøvede at vække

faderen. Og somme tider syntes moderen at

tilskynde faderen til at blive aktiv og gå ud og

skaffe føde. Moderen kunne lede faderen væk,

men så lagde han sig igen, hvorefter de begge

begyndte at hyle. Herefter rejste de sig begge

og gik videre, men somme tider lagde de sig

ned igen og begyndte at hyle. Til sidst forlod

parret dog området, og efter 5-30 minutter

vendte moderen ofte tilbage alene. Det var

åbenbart lykkedes hende at motivere faderen

tilstrækkeligt til, at hun turde stole på, at han

faktisk fortsatte.

Demokratisk lederskab

David Mech konkluderer, at moderen og faderen

leder afkommets aktiviteter. At moderen

og faderen tager initiativ til handling over for

fremmede indtrængere ved hulen, til vandringer

og til opvågningen kan være et argument for, at

det er ejeren eller familien, som tager initiativ

til handling over for postbudet, skraldemanden,

rottefængeren, gæster i huset m.m., til at gå

tur og stå op. At ulvemoderen og ulvefaderen

tager initiativ til disse aktiviteter, er dog ikke et

argument for, at hunden ikke må tage initiativ

til disse eller andre aktiviteter, eller at den i det

hele taget ikke må tage initiativ til noget som

helst. Ifølge David Mech er det nemlig sådan,

at enhver højt motiveret ulv kan påvirke sine

fl okmedlemmers aktiviteter, og at fl okledelse i

afslappede situationer som leg synes at være

et resultat af de forskellige fl okmedlemmers

impulser og motivation. […]

Lars Fält understreger da også, at nok er

det alfa-dyret, som oftest tager initiativet, men

ikke altid. I overensstemmelse med det foreslår

han, at man giver hunden et antal accepterede

hovedroller i stedet for at fjerne alle forsøg

fra hundens side på at styre aktiviteterne. For

eksempel hvis hunden gør, når det ringer på

døren, skal den have lov til at gø to gange og

så holde mund. Lars Fält tager det, at hunden

gør ved døren, som et tegn på, at hunden er

usikker på lederskabet. Jan Fennel tager det

som udtryk for, at hunden tror, den er lederen.

Man bør dog nok lige tage i betragtning, at

nogle hunderacer oprindeligt er fremavlet

som vagthunde.

Lars Fält nævner også en række andre

måder, hvorpå hunde tager initiativer til akti-


viteter: de kommer med en genstand i munden

og inviterer til leg, de trækker i linen for at

komme et bestemt sted hen under spadsereturen,

de går til døren eller kommer bærende

med madskålen.

Forslag til medbestemmelse

Nogle hunde har en ganske bestemt idé om,

hvor de gider at gå. Ved at kaste et enkelt blik

ned af f.eks. en villavej kan de afgøre, om der

er noget af komme efter, eller om vejen er

fuldstændig uinteressant ud fra et hundesynspunkt.

Om ikke altid, så dog en gang imellem

kan man lade hunden bestemme ruten. Nogle

hunde har heller ikke lyst til straks at springe

ind i bilen eller at gå ind i hjemmet, når man

vender tilbage efter gåturen. Ved turens start

gjaldt det bare om at komme af sted, og der var

ikke tid til at undersøge området rundt om bilen

eller boligen. Det er der - set ud fra hundens

synspunkt - rigelig tid til ved tilbagekomsten.

Altså, lad hunden få noget tid til at undersøge

eller bare ligge og kigge, inden den springer

ind i bilen eller går ind i hjemmet. Nogle hunde

kan stå i meget lang tid og snuse intenst til

spidsen af en kvist eller et græsstrå, og det

kan nemt tage et kvarter at grave efter mus

under en træstub på turen. Lad det være en

hovedregel, at det er hunden, der afgør, hvornår

den er færdig med en bestemt aktivitet på

turen inklusive blot at stå og kigge.

Flokleder i

ulvsk forstand

Det, at vi tager initiativ til handling over for

fremmede indtrængere som postbud, skraldemand

og gæster, til at gå tur, stå op og giver

hunden lov til at tage initiativer, berettiger os

egentlig ikke til at betegne os fl okledere i ulvsk

forstand eller til at sige, at vi udøver lederskab

i ulvsk forstand. Det skulle dog lige være, hvis

vi også tager initiativ til jagt/angreb på bytte

og til sammenstød med fremmede artsfæller

og bærer halen højt og markerer. At hævde,

at vi udfører lederskab i ulvsk forstand, er

noget af en tilsnigelse. Det kan højst blive

tilnærmelsesvist.

Princippet om, at lederskab mindre handler

om at nedlægge forbud, og mere om at tage

initiativer, og at det ikke altid er forældrene,

der tager initiativer, kan dog udmærket danne

model for vores lederskab. Det er bestemt

heller ingen skade til, at vi forsøger at opføre

os sådan som Erik Zimen og David Mech beskriver

alfa-hannen: det venlige og tolerante

centrum for fl okken og for de mange venlige

stimlen-sammen ceremonier og som et selvtillidsfuldt,

selvsikkert, åbent, udadvendt og

initiativrigt individ. Vi kan bestemt også lære

meget om lederskab ved at studere både ulves

og frit omstrejfende hundes lederskabssignaler.

Michael W. Fox har sammen med to kolleger

studeret lederskabssignaler (som navnlig er

øjenkontakt) hos en fl ok frit omstrejfende

hunde. De beskriver for eksempel, hvordan

to fl okmedlemmer venter på et tredje medlem,

som sætter farten op, når de to kigger

tilbage på den. De beskriver også, hvordan

et fl okmedlem rejser sig, går lidt væk, vender

sig om og kigger tilbage på de andre, hvilket

stimulerer de andre til at følge efter. Hvis de

alligevel ikke fulgte efter, travede eller løb den

første yderligere nogle skridt, inden den igen

kiggede tilbage. Og hvis de stadigvæk ikke

fulgte med, stoppede den, kiggede tilbage og

viste med en overdreven drejning af hovedet,

hvilken retning den ville tage.

Sammenfatning

Hvis vi skal overfl ytte David Mech’s nye syn på

rangorden og lederskab på menneskefamilien

og familiehunden, må vi erstatte ”fl okken”

med ”familien”, ”fl oklederen” med ”mor”

og ”far” (uden dog at behandle vores hunde

som børn) og kaste det rigide, magtbaserede

dominanshierarki på bålet. Måske bør begrebet

”lederskab” også skiftes ud med f.eks. ”forældreskab”.

Konsekvensen af det må være, at vi

afholder os fra: 1) at tillægge familiehunden

hensigter om bestandigt at stræbe efter højere

rang og udfordre familiemedlemmernes

position, og 2) at dominere familiehunden ved

at gå først ud af døren, spise først, ignorere

den ved hjemkomst osv. Vores lederskab eller

forældreskab skal være demokratisk. Familiehunden

skal have lov til at bestemme noget,

og den skal have lov til at tage initiativer.

Det, at dominanshierarki for en stor del er en

fangenskabsadfærd, og familiehunden lever i

fangenskab, er ikke et argument for at presse

hunden ned i bunden af et menneskeskabt

rigidt, magtbaseret dominanshierarki, hvor

den henslæber et ulykkeligt, ensomt, isoleret

liv som udstødt syndebuk.

Referencer:

Roger Abrantes (1986): ”Hunden vor ven

- psykologi fremfor magt”. Borgen.

David Appleby (2001): ”Dominance”. www.

apbc.org.uk/ARTICLE13.htm.

Raymond Coppinger and Lorna Coppinger

(2001): ”Dogs - A Startling New Understanding

of Canine Origin, Behavior, and

Evolution”. Scribner.

Karin und Günther Bloch: ”Alfakoncept,

Dominanz und Fürungsverhalten in Wolffamilien”.

I RUDELNACHRICTEN 2 & 3,

2002.

Lars Fält (2001): ”Hundens språk och

fl ockliv”. Bilda Förlag.

Jan Fennel (2002): ”Hundelytteren”. Borgen.

M. W. Fox, A. M. Beck og E. Blackman

(1975): ”Behavior and Ecology of a Small

Group of Urban Dogs (Canis familiaris)”.

Applied Animal Ethology, 1, 119-137.

L. David Mech (1997): ”The Arctic Wolf”.

Swan Hill Press, UK (opdateret 10 års

festudgave).

L. David Mech (1999): ”Alfa Status, Dominance,

and Division of Labor in Wolf Packs”.

Can. J. Zool., 77, 1196-1203.

L. David Mech (2001): ”Leadership in

Wolf, Canis lupus, Packs. www.npwrc.usgs.

gov/resource/2001/leader/results.htm.

”More Alfa Myths”. www.laundurmutt.

com/pack.htm.

Rolf O. Peterson (1995): ”The Wolves of

Isle Royale - A Broken Balance”. Willow

Creek Press.

Laurence Pringle (1983): ”Wolfman - Exploring

the World of Wolves”. Charles

Scribner’s Sons, New York. (En bog om L.

David Mech og hans ulveforskning).

Peter Savolainen m. fl . (1997): ”Multiple

and Ancient Origins of the Domestic Dog”.

Science, vol. 276, 1687-1689.

Douglas W. Smith: ”Fürerschaft im Wolfrudel”.

I RUDELNACHRICHTEN 2 & 3,

2002.

Eberhard Trumler (1978): ”1000 tips til

hundevenner”. Rhodos.

Erik Zimen (1971): ”Wölfe und Königpudel”.

Piper Verlag, München.

www.123hjemmeside.dk/fjeldhund. ❙

TEMA

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 23


24

TEMA

❙ Boganmeldelse

Forstår du din hund?

Af Anders Hallgren

Forstår du din hund? Ja, det er et godt

spørgsmål, som Anders Hallgren, den berømte

svenske hundepsykolog og forfatter,

forsøger at give svar på i denne bog.

For hvad ved vi egentlig om vore fi rbenede

venner? Forstår vi til fulde, hvorfor de

gerne vil løbe efter pinde, hader at være

alene, gør, når det ringer på døren, og

hopper op ad os og vore gæster?

Igen har Anders Hallgren sat sig for at prøve at løse opgaven med

en bog, der er let at læse og fuld af en masse dejlige hundebilleder.

Og som sædvanligt skinner Hallgrens store kærlighed til hunden

klart igennem.

Han kigger på, hvorfor hund og menneske egentlig blev så tæt

knyttet til hinanden, og foreslår, at det måske mere var pga. gensidig

kærlighed og for selskabs skyld end af ren nytte. Hundens

forskellige sanser beskrives, samt på hvilken måde de kan udnyttes

af mennesket, og hvordan vi kan lære at tolke hundens sprog og

signaler. Under kapitlet om revir og territorieforsvar nævner han

f.eks. bilen, som af mange hunde opfattes som et ”rullende revir”,

der skal forsvares.

Han minder også om, at hunden normalt er skruet sådan sammen,

at den er passiv, når den er alene, og når dens ”familie” er passiv,

men bliver aktiv, når andre er aktive. Det er måske derfor, mange

hunde tøffer rundt efter os, når vi går rundt i huset eller haven.

En betragtning, der giver stof til eftertanke, er hans gennemgang

MEDLEMMERNES PLETSKUD

I godt selskab

Kan I huske det? Det var en varm sommer

i år, og det blev nødvendigt for alle

levende væsener at køle sig ned på

alle mulige - og også gerne behagelige

- måder.

Her er det Maacks Odessa, der nyder en

svalende bajer i Lønstrup sammen med

sin far, Lars Sørensen. Men Odessa måtte

altså nøjes med sjatterne!

Måske er det rigtigt, hvad Anders Hallgren

skriver i sin bog (se anmeldelsen

ovenfor): Hunde og mennesker har måske

mest fundet sammen for godt selskabs

skyld?

Billedet er indsendt af Yvonne Brink,

Kreds 6-Frederikssund.

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

af gåture. Hallgren spørger: ”Er det din eller hundens gåtur?” Dermed

mener han selvfølgelig, at da gåturen for de fl este hunde giver

afl øb for overskudsenergi og mulighed for at ”læse hundeavisen” og

udveksle informationer med andre hunde, ja, så bør gåturen naturligvis

foregå på hundens præmisser og tage den tid, det tager.

I det hele taget ligger det ham meget på sinde, at hunden aktiveres

hver dag med både hjernegymnastik og samarbejdsøvelser. De

fl este hunde bliver f.eks. efter hans mening bedre stimuleret af at

fi nde ting end af at jage ting.

Bogen er ikke en egentlig problemløsningsbog, for det er lidt

tilfældigt, hvad der foreslås som aktiviteter. Hans eksempler er

også ofte baseret på at hjælpe lidt nervøse og usikre individer

- og mange schæferhundeejere har måske i virkeligheden brug for

det modsatte. Der er f.eks. megen fokus på, at vi hilser rigtigt på

hundene, sætter os på hug osv. Og det kan virke lidt overdrevet, da

de fl este hunde trods alt er vokset op med mennesker og er blevet

vant til vores måder at være på.

For os, der dyrker brugshundesporten med stor fornøjelse, er det

også lidt problematisk, at han tager afstand fra forsvarsarbejde og

mener, at det kun er noget for politiet og forsvaret.

Men alt i alt er det en god lille bog, som også indeholder kapitler

om den lille hvalps pleje og pasning, og som derfor især kan anbefales

som julegave til førstegangs hundeejere og hvalpekøbere.

Bogen er garnhæftet, i hardcover, 128 sider med mange

dejlige billeder i farver. Vejledende udsalgspris 195

kr. Udgivet af Forlaget Tro-fast ApS, www.tro-fast.dk.


TIPS & TRICKS fra Hundeskolen

Der findes lige så mange måder at træne hund på, som der findes hunde og

mennesker… Nogle principper og idéer passer til nogen og nogle til andre.

Derfor skal denne klumme ikke opfattes som andet end inspiration.

Tricks indøves for sjov – men også fordi, jo flere ting hunden lærer, jo lettere

har den ved at lære nyt!

Flere TIPS & TRICKS følger i næste nummer!

A - SPORTRÆNING

Sporlinen

Når du skal lære din hvalp at gå spor, er det

en god idé fra start at lære den at have linen

mellem benene, så vænner den sig hurtigt til

det. Når linen er under hunden, mellem benene,

kommer du ikke til at trække hundens næse

væk fra sporet, hvis den går for hurtigt eller

kommer på afveje.

Slæbespor

Når du skal lære din hvalp at gå spor, er det

en god idé at starte med ”slæb”. Det forstærker

færten, sporet, og giver hvalpen en god

anledning til at bruge næsen.

At bruge slæb betyder, at du køber fx en

lever, skærer den op i 3-4 stykker og binder

en snor i et af stykkerne, med en lille løkke

på. I løkken sætter du en line fast, og med

godbidder i lommen er du klar til at lægge

spor til hvalpen.

Du sætter fl aget i jorden og lægger spor

med guf i alle de dybe hælspor, mens du trækker

leveren efter dig. Slæbet holder hvalpen

på sporet og hjælper den videre til næste

godbid.

Når hvalpen går godt på den måde, begynder

du at ”duppe” leveren på sporet med

pauser, så hvalpen ikke bliver ”afhængig”

af den, og du trapper ned. Samtidig kan du

begynde at springe guf i nogle af fodsporene

over. Hvis hvalpen holder op med at snuse i

alle fodspor og begynder at ’sjuske’, er du gået

for hurtigt frem, og du må tilbage til guf i fl ere

fodspor. Husk, at du allerede nu kan begynde

at lære hvalpen ’knæk’.

B - LYDIGHED

Hunden presser

At hunden presser i lineføring og i fri ved fod,

er et meget almindeligt problem. Stort set alle

For at undgå presseri i lineføring og fri ved

fod er det en god idé at forebygge det ved at

have belønningen i venstre side eller venstre

hånd under indlæringen. (Foto: Lotte Albret).

hunde presser, mere eller mindre. Det koster

mange points, både i fri ved fod og i øvelserne.

Det er derfor en god idé, at du allerede i indlæringen

tænker på at undgå fejlen.

Du kan fx altid have belønningen, bolden/

gufferne, i venstre baglomme. Har du bolden

i højre forlomme, er den med til at trække

hunden frem foran dig. Bruger du klikker, er det

også en god idé at have den i venstre hånd, så

du undgår, at hunden får fokus på den.

TRICK

Target stick

En nyttig og sjov ting at lære hunden er en

”target stick”. En targetstick er bare en pind,

som man lærer hunden (evt. ved hjælp af klikkeren)

at røre med snuden, på kommando. Og

hvad skal det så til for, tænker du? Jo, den kan

bruges til rigtigt mange nyttige ting, fx til at

lære at springe frem og tilbage, til rondering,

til at rulle rundt og til fremadsendelse.

Til at starte med viser du hunden pinden, og

når den snuser til den, klikker og/eller belønner

du den - det gør du mange gange. Sørg for at

holde pinden i mange positioner, højt og lavt,

foran dig og bag ved dig, i venstre og i højre

hånd. Når hunden bevæger sig hen til pinden

for at røre den, begynder du at give den en

kommando for at røre ved den.

Nu kan du begynde at sætte pinden i jorden

og lade hunden løbe hen til den. Husk at øge

afstanden til den gradvist og ikke sætte den

det samme sted. Når hunden kan det og kan

vente på kommandoen til at røre den, så kan

du begynde at bruge pinden i træningen. ❙

TEMA

Når linen er under hunden, mellem benene, kommer du ikke til at

trække hundens næse væk fra sporet, hvis den går for hurtigt eller

kommer på afveje. (Foto: Lotte Albret).

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 25


26

SPORHUNDE-DM 2006

Fotos: Lenette Jørgensen, Arne Larsen og Lotte Albret (fototekster).

Danmarksmesterskabet

for Sporhunde 2006

Overdommeren har ordet

Ovennævnte arrangement løb af stabelen i

weekenden den 20. - 22. oktober 2006.

Opgaven som overdommer var ganske

ukompliceret takket været en perfekt planlægning

fra Kreds 84-Skovbos side samt to

kompetente dommere, Peter Larsen og Gunner

Jensen, som formåede at lægge et fornuftigt

bedømmelsesniveau, som dygtigt blev fastholdt

begge dage.

Derfor en stor tak fra min side til den arrangerende

kreds og de to dommere. Også tak

til hundeførerne for sportslig korrekt optræden

og godt humør. Tilskuerne, som der var mange

af, skal også roses for godt humør og stor

indlevelse.

Af disse årsager havde vi allesammen en

dejlig efterårsweekend.

Henrik Egemose

Overdommer

Generelle bemærkninger

fra dommerne

Jeg havde i år den store fornøjelse at skulle

dømme årets DM for Sporhunde. En opgave,

som Kreds 84-Skovbo havde påtaget sig at

arrangere, og det gjorde de helt perfekt.

I modsætning til tidligere år skulle arealerne

i år bruges begge dage. Den del, som

jeg skulle vurdere arbejdet på, var stub med

udlæg, hvor græsset var 10-12 cm højt. Altså

optimale betingelser. Det gav på andendagen

lidt problemer for enkelte hunde, som

opfangede den fært, der var fra gårsdagens

spor. Andre derimod ignorerede fuldstændigt

denne gamle fært.

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

Vi havde vejrmæssigt godt hundevejr.

Der var 24 startende, og fordelingen af prædikater

i mine bedømmelser blev således:

F SG G T M I alt

2 9 5 3 5 24

Slutteligt vil jeg sige tak til kredsens hjælpere

og sporlæggere, og en særlig tak til min

prøveleder Lene Carlson, som styrede slagets

gang perfekt.

Gunner Jensen

Dommer

Først en kæmpestor tak til Kreds 84-Skovbo for

et utroligt fl ot arrangement. Tak til sponsorerne

og alle de mange frivillige, som gjorde dette

muligt for kredsen.

Jeg dømte på de samme arealer både

lørdag og søndag, og disse var ensartede og

perfekte til et sådan arrangement. Vejret viste

sig ikke fra sin bedste side, men på trods af

kulde og blæst var vi utroligt heldige, at det

holdt tørt.

Endelig vil jeg fremhæve mine sporlæggere.

Med sådan et team af hjælpere er det ingen

sag at dømme SPH-prøver.

Alle spor var korrekt lagt, og vi var aldrig på

noget tidspunkt i tvivl om, hvor sporene lå.

Det, at vi brugte samme arealer både lørdag

og søndag, gav heller ikke problemer, da sporlæggerne

fortrinlig vis havde spejlvendt og

forskudt sporene fra lørdag til søndag.

Atter en gang en stor tak fra min side.

Peter Maltha Larsen

Dommer

Jeg har nævnt det før

- der er både højt til

loftet og langt til alting

i sporhundesporten.

En lise for sjælen.


Lenette Jørgensen med

Aimée’s Bixi xxx i en typisk situation

på sporet.

Af banen, her kommer en hund over vejen! Det er Inger Christensen med

Usserød Mille, der er i gang med vejoverførselen, skarpt forfulgt af dommer

og sporlægger. Bag hunden holdes trafi kken tilbage, indtil alle er nået sikkert

over. Det kræver til tider lidt ekstra forklaring til de lokale trafi kanter, men de

fl este har da heldigvis forståelse for denne del af vores hundesport.

Dommerkommentarer

1. Børge Rasmussen

m/Rowick’s Django - 194 p

Gunner Jensen 95 p - SG

En godt 7 år gammel han, som udarbejder et

fl ot spor, men momentvis med lidt høj næse.

Der er et overløb i 2. knæk, de øvrige knæk

er fejlfrie. Første genstand ligger på siden af

hunden, de øvrige er fortrinlige.

Peter Larsen 99 p - F

Flot, dybt og effektivt søg med et lille overløb

i 1. og 6. knæk.

2. Preben Lindberg

m/Rapi Vescovana - 189 p

Gunner Jensen 92 p - SG

En godt 7 år gammel hund, som skal holde

tempoet efter knæk og opstarter efter genstande.

Der er overløb i 2., 3. og 5. knæk. Den

2. genstand ligger på siden af hunden. og

den 3. genstand er påvist lidt skråtliggende.

Efterlader et rigtigt godt indtryk.

Peter Larsen 97 p - F

Flot, dybt og koncentreret søg med overløb i 2.,

3. og 6. knæk. I 4. knæk volter hunden.

3. Bjarne Bredtoft

m/Hajen Cirkel - 182 p

Gunner Jensen 90 p - SG

En 5 1/2 år gammel hund, som arbejder fortrinligt

på første del af sporet. Efter vejoverførslen

er der et stop, og næstsidste side udarbejdes

momentvis med lidt høj næse. Der er små

kontroller på de første 2 knæk. Den 1. genstand

ligger på siden af hunden, den 3. er tøvende

påvist, og sidste genstand går hunden over.

Peter Larsen 92 p - SG

Volter og overløb i 2. knæk, store problemer

– overløb, volter og usikkerhed - i 5. knæk.

4. Inger Nielsen

m/Tell-Star Simba - 181 p

Gunner Jensen 90 p - SG

En knap 7 år gammel hund, som skal starte

mere overbevisende. Et lille overløb i 1. og

5. knæk, mens der er lidt større overløb i

3. og 6. knæk. Den første genstand er lidt

tøvende påvist, og på den 2. genstand vender

hunden sig mod dommeren. Sidste 2 er uden

anmærkning. Langsiderne skal momentvis

udarbejdes dybere.

Peter Larsen 91 p - SG

Problemer i starten med bl.a. ekstrakommando.

Overløb i 2. knæk, uroligt søg på 1. langside,

volte i 3. knæk. Højt søg på 5. langside og usikkert

5. knæk med både overløb og volter.

5. Berit Kristensen

m/Svogerslevs Guzzi - 178 p

Gunner Jensen 94 p -SG

En godt 5 år gammel han, som arbejder fl ot

gennem hele sporet. Der er et overløb i 1.

knæk og ganske små overløb i 3. og 5. knæk.

Den 3. genstand skal påvises kvikkere, og H

skal forholde sig helt i ro ved fremvisning af

sidste genstand, hvor den er ved at rejse sig.

Peter Larsen 84 p - G

Stop og volter i 1. knæk. Usikker 2. genstand.

Volter i 2., 3., 4. og 5. knæk. Uroligt, usikkert

søg på 2., 4. og 5. langside.

6. Mona Larsen

m/Team Quindis Asterix - 174 p

Gunner Jensen 84 p - G

En godt 4 år gammel han, som skal være mere

overbevisende i sin opstart. Der er momentvis

lidt høj næse på hele sporet. Der er overløb

i det 3. og 4. samt sidste knæk. De 3 af genstandene

skal påvises en detalje kvikkere.

De tre dygtige vindere på podiet, med fl otte pokaler

og store foderpræmier fra Royal Canin.

Hunden føres over vejen og skal her arbejde

mere selvstændigt.

Peter Larsen 90 p - SG

Volter og overløb i 1., 2., 3., 4. og 6. knæk.

Problemer ved vejoverførslen.

7. Gunnar Jensen

m/Svogerslevs Faust - 173 p

Gunner Jensen 88 p - G

En 5 1/2 år gammel hund, som skal udarbejde

hele sporet med et dybere søg. Der er overløb

i 1. og 4. knæk. Genstandene skal påvises

noget kvikkere, og den 3. genstand er påvist

lidt skråtliggende. Der er en mindre kontrol af

begge afl edninger.

Peter Larsen 85 p - G

Uroligt voltende 1., 2., 3., 5. og sidste langside.

Tøvende 1. og 2. genstand. Volter og overløb

i 3. og 6. knæk.

8. Regner Larsen

m/Svogerslevs Yenka - 172 p

Gunner Jensen 94 p - SG

En 9 1/2 år gammel tæve, som har lidt højt

søg og et par kontroller på 1. og 3. langside.

De første to genstande skal påvises kvikkere,

de to sidste er fejlfrie. De første 5 knæk er

fortrinlige, og så er der et mindre overløb i

sidste knæk.

Peter Larsen 78 p - T

Mange volter på 1. langside. Volter og overløb i

1., 2., 3., 5. og 6. knæk. Problem ved start efter

3. genstand. Mister sidste genstand.

9. Arne Zeuthen

m/Maack’s Jarko - 170 p

Gunner Jensen 91 p - SG

En godt 7 1/2 år gammel hund, som skal starte

med den sidste ro. Den 3. og 4. samt sidste

Flere kontroller på 5. langside. ❱

xxx

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 27


28


Og her ser vi så et par fl ittige og sultne sporlæggere

- Edwin Johansen og Hans Hansen. Det er

velfortjent, de er sporhundesportens sande helte,

så stik dem bare et ekstra stykke kød!

side skal udarbejdes med lidt mere vilje. Der

er overløb i 2. knæk samt små kontroller i de

2 sidste knæk. Genstandene er korrekte, men

skal påvises en smule kvikkere.

Peter Larsen 79 p - T

Volte og problemer på 1., 5. og 6. langside. 1.

genstand tages op. Volte og overløb i 1., 2.,

3., 4., 5. og sidste knæk.

10. Kirsten Nielsen

m/Glarbo Pari - 163 p

Gunner Jensen 87 p - G

En 6 år gammel tæve, som ”snakker” meget

ved den afsluttende kommentering. Hun går

et sikkert spor med nogle kontroller undervejs

og et mindre overløb i 1. og 3. knæk. Hun går

over 1. genstand, og nummer 2 skal påvises

mere overbevisende. Vejoverførslen skal være

mere fl ydende.

Peter Larsen 76 p - T

Stop på 1. langside. Volter på 5. langside og

ved vejoverførslen. Volte og overløb i 1., 2.,

3., 4., 5. og 6. knæk.

11. Hanne Boe Andersen

m/Skrivers Quindi Quit the Club - 159 p

Gunner Jensen 76 p - T

En godt 9 år gammel tæve, som på 1. langside

har nogle kontroller. Resten af langsiderne er

rigtigt fl ot udarbejdet. Der er overløb i 1. og 5.

knæk og ganske små overløb i 2., 3. og 4. knæk.

Fremme ved sidste knæk går hunden over dette

og er ikke i stand til at opfange sporet igen.

Peter Larsen 83 p - G

Uroligt og stødende søg på 1. og 5. langside.

Dårlig start efter 1. genstand. Sidste genstand

ikke nøjagtigt påvist. Volte og overløb i 3. og

6. knæk. Mister 3. genstand.

12. Ole Tias Nielsen

m/Jabina Bronco 149 p

Gunner Jensen 97 p - F

En 8 1/2 år gammel han, som arbejder med

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

Her er det Aksel Christensen med Saadi v. Ritterland, der

får kommentarer af dommer Gunner Jensen lørdag. Det

blev til fl otte 96 points og Fortrinligt. Som altid stimler tilskuerne

sammen for at høre resultatet - og bagved ses et

udsnit af den sædvanlige kortege af biler.

stor præcision. En lille kontrol på 1. langside

og et temposkift ved indgangen til den 3.

og den sidste side. Små kontroller på 3. og

sidste knæk. Et fl ot og beundringsværdigt

sporarbejde.

Peter Larsen 52 p - M

Overløb i 1., 2. og 3. knæk. Hunden går af på

1. afl edning.

13. Ove Frederiksen

m/Rowick’s Chilli - 135 p

Gunner Jensen 92 p - SG

En godt 8 år gammel hund, som har utroligt

fl otte knæk, men som skal være mere sikker

på genstandene. Disse er påvist lidt tøvende,

og H skal ligge mere korrekt. Ligeledes skal

vejoverførslen udføres med større sikkerhed.

Lidt kontroller på 1. og 3 side.

Peter Larsen 43 p - M

Flere stop og uroligt på 1. og 2. langside . Går

over 1. genstand. Volter og overløb i 1. og 2.

knæk. Går af i 1. afl edning.

14. Hans J. Schmidt

m/Egons Kaos - 135 p

Gunner Jensen 85 p - G

En kun godt 3 år gammel han, som tidligere

har vist topresultater. I dag blev genstandene

det dyre moment, idet det var meddelt, at

hunden påviser. Ved første genstand var der

et lille ryk i linen, hvorefter hunden begynder

at lege og så slutteligt samler op. De to næste

samles korrekt op, men begge vurderes så til

mangelfuld. Sidste genstand er til gengæld

fortrinlig. Der er undervej lidt højt søg, og jeg

savner den allersidste koncentration.

Peter Larsen 50 p - M

Flere stop på 1. langside. Overløb i 1., 2. og 3.

knæk. Går af i 4. knæk.

15. Vibeke Wulff

m/Bjørnehøjs Salli - 134 p

Gunner Jensen 43 p - M

En 8 år gammel hund, der skal søge en detalje

dybere, og som har lidt kontroller på 1. langside.

Der laves 3 fortrinlige knæk og fl otte påvisninger

af de første 2 genstande, men desværre

går hunden af på 2. afl edning.

Peter Larsen 91 p - SG

Volte i 1., 2. og 4. knæk. Overløb i 3. knæk

samt en meget urolig 5. langside.

16. Aksel Christensen

m/Saadi v. Ritterland - 131 p

Gunner Jensen 96 p - F

En godt 9 år gammel tæve, som igen laver et

fortrinligt spor. På 1. langside er der et stop,

resten er fl ot udarbejdet. Den 1. genstand ligger

en detalje under hunden, resten er fortrinlige.

Samtlige knæk er fortrinligt udarbejdet, men

der kommer lidt højt søg på de første 3-4 m

efter hvert knæk.

Peter Larsen 35 p - M

Mange markeringer på 1. langside. Volte i 1.

knæk og fl ere stop på 2. langside. Går efter

en hare og går af på 3. langside.

17. Inger Christensen

m/Usserød Mille - 131 p

Gunner Jensen 74 p - T

En godt 11 år gammel hund, som skal starte

på 1. søgekommando. Første langside skal

være mere overbevisende. Ligeledes skal 5.

langside udarbejdes med større sikkerhed. Det

4. knæk udarbejdes af HF, og der er et overløb

på sidste knæk. Hunden går desværre over 1.

og sidste genstand.

Peter Larsen 57 p - M

Flere stop og ukoncentreret på 1., 3. og 5.

langside. Volte og overløb i 2. og 3. knæk. Går

af på 1. afl edning.

18. Henrik Jønson

m/Satoris Master - 130 p

Gunner Jensen 42 p - M

En han på knap 7 1/2 år, som starter utroligt


Mona Larsen med Team Quindi’s Asterix er på

hjemmeba ne og får her sine kommentarer af

dommer Peter Larsen.

fl ot. På de første 3 langsider er der noteret et

mindre overløb i 2. knæk. Derudover er det

fejlfrit inkl. de 2 første genstande. Desværre

går hunden ud over 3. knæk og stoppes.

Peter Larsen 88 p - G

Volter og overløb i 2., 3. og 5. knæk. Meget

usikker i 4. knæk. Usikker vejoverførsel.

19. Lenette Jørgensen

m/Aimee’s Bixi - 127 p

Gunner Jensen 79 p - T

En 3 år gammel tæve, som bliver rigtigt god, når

den får lidt mere rutine. Starten skal i dag være

mere overbevisende og sporforløbet en smule

mere fl ydende. Det 5. knæk er til fortrinligt,

men de øvrige skal udarbejdes mere præcist

og uden overløb. De 2 første genstande skal

ligeledes påvises mere overbevisende, mens

de 2 sidste er fejlfrie.

Peter Larsen 48 p - M

Tøvende start. Uroligt og højt søg på 1. langside.

Problemer med start efter 1. genstand.

Volter, overløb og tøvende i 1., 2. og 3. knæk.

Taber færten på 4. langside - sættes på. Går

af ved 3. genstand.

Gunnar Jensen med

Svogerslev Faust på vej

ud af sporet. Bag ham

en af de fl ittige sporlæggere,

Christian Sørensen,

efterfulgt af dommer

Gunner Jensen.

Der var dømt hygge og superlækker mad i Kreds 84-

Skovbos klubhus lørdag aften. Synd, at alle skulle så tidligt

op søndag morgen.

20. Frank Okholm

m/Weibrechts Ekko - 120 p

Gunner Jensen 89 p - G

En godt 6 år gammel hund, som momentvis

arbejder med lidt høj næse. Det 3. og 4. knæk

skal udarbejdes mere overbevisende, mens

resten er fortrinlige. Samtlige genstande er

meget tøvende påvist og den sidste en smule

skråtliggende. Vejoverførslen skal være meget

mere direkte og viljefast.

Peter Larsen 31 p - M

Stødende søg på 1. langside. Volte i 1. knæk.

Ekstrakommando efter 1. genstand. Volter på 3.

langside og går af i starten af 3. langside.

21. Benny Boesen

m/Satoris Seno - 118 p

Gunner Jensen 91 p - SG

En ung, knap 3 år gammel hund, som mangler

lidt rutine og erfaring. Ganske sikkert en hund,

som på sigt vil lave gode resultater. Den 1. og

3. genstand skal påvises meget kvikkere, mens

de 2 andre skal være mere korrekte. I det 2.

og 5. knæk er der overløb, mens de øvrige

er fortrinlige. ❱

Sådan ser det ud, når nr. 2 i konkurrencen,

Preben Lindberg, sætter sin hund,

Rapi Vescovana, på sporet. Intet overlades

til tilfældighederne.

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 29


Bag Preben Lindberg ses

hans sporlægger den dag,

Eigil Jensen. Sporlæggerne

er ofte ret anonyme, men

spiller en vigtig rolle i afviklingen

af alle slags fremmedspor.

De står op, før en

vis herre får sko på, og ofte

i mørke, blæst og kulde lægger

de sporene fl ere timer,

før hundeføreren kommer

og går ”sit” spor.

Overdommer Henrik Egemose

får lige hvilet ryggen lidt

lænet op af et træ, mens

han overvåger gennemførelsen

af sporene. I baggrunden

er det Regner Larsen

med Svogerslev Yenka, der

er på vej til et fl ot resultat

lørdag med 94 points.

30

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

En overdommer og en dommer, der fredag aften er friske på weekendens

konkurrence og fremviser de fl otte sporfl ag, som alle deltagere

fi k med hjem søndag. Til venstre ses overdommer Henrik Egemose og

til højre dommer Gunner Jensen. Dommer Peter Larsen kunne desværre

ikke være på billedet, men han var skam også frisk.


Peter Larsen 27 p - M

Problemer med starten, fl ere volter og stop

på 1. langside. Volte i 1. og 2. knæk. Går af

på 3. langside.

22. Bent Andersen

m/Pilot v. Bärenfang - 101p

Gunner Jensen 15 p - M

En 10 1/2 år gammel han, som går en fortrinlig

1. langside med en fortrinlig påvisning af 1.

genstand, men som 15 m før knæk lader sig

narre af et spor fra dagen før.

Peter Larsen 86 p - G

Volter og stop på 1. og 6. langside. Volte

og overløb i 4. og 5. knæk. Flere stop på 6.

langside. Mister 3. genstand.

23. Finn Rytbo

m/Pa-Schacks Saki - 101 p

Gunner Jensen 25 p - M

Stævnets ældste hund på godt 11 1/2 år. Frem

mod 1. genstand skal hunden arbejde dybere

i sit søg. Første genstand, 1. knæk samt 2.

langside er fejlfrie, men desværre går hunden

ud over 2. knæk.

Peter Larsen 76 p - M

Mister 1. og 2. genstand. Højt søg på 1.

langside. Flere stop på 2. langside. Volte og

overløb i 2., 3., 4. og 5. knæk. Flere stop på

5. langside.

24. Svend Emil Nielsen

m/Dauløkke’s Flymo - 53 p

Gunner Jensen 7 p - M

En knap 5 år gammel hund, som skal starte

mere målbevidst. Der er lidt kontroller frem

mod 1. genstand, som HF selv samler op. I

samme forbindelse stopper hunden, og det

lykkes ikke at komme i gang igen.

Peter Larsen 46 p - M

Problemer med start. Tøvende 1. påvisning.

Uroligt søg på 1. langside. Volte og overløb i

2. og 3. knæk. Går af efter 3. knæk. ❙

For hvert spor var der udarbejdet nøjagtige

skitser, som tilskuerne fi k lov til at se, EFTER

hundeføreren var gået i gang. De nydelige fi ngre

tilhører Lene Carlson, brugsprøvedommer.


Hjerteligt tillykke,

Børge!

Af Lotte Albret.

Foto: Arne Larsen.

SPORHUNDE-DM 2006

Det var en stolt og glad Danmarksmester i

Sporhundeprøve 1, Børge Rasmussen, jeg

kunne trække bag Kreds 84’s klubhus til et

lille, roligt interview inden sejrsceremonien.

Vel forelå det endelige pointresultat ikke

endnu, for der blev kun givet prædikater ved

søndagens spor for at bibeholde spændingen

til det sidste. Men alle kunne regne ud, at

Børge efter mange års træning endelig ville

stå øverst på sejrsskamlen. Jeg spørger Børge,

hvordan han har det i det øjeblik:

- Jeg har det godt, svarer han prompte,

- det har jeg kæmpet for i mange år! Jeg har

gået sporhundespor i et par og tyve år og har

aldrig vundet DM før.

Børge havde i år katalognr. 2 - og han er da

også blevet nr. 2 ved SPH-DM to gange.

- Det var lidt svært, forklarer han og sukker.

- I 1999 opnåede jeg 2 x 96 p, et fl ot resultat,

og så var det alligevel ikke nok.

Men i år betød rækkefølge og numre ingenting.

Allerede lørdag lagde Børge sig i spidsen

med 99 points, så han havde haft en rolig nat

før søndagen. Og så alligevel…:

- Jeg har sovet rigtigt godt, forklarer han.

- Men jeg var jo også på den i sidste uge, og

der gik det galt. Jeg lavede 96 points til et 2’er

spor om lørdagen og røg af om søndagen, fordi

hunden fulgte et hjortespor… Så det sagde

mig jo, at man ikke skal regne med noget, selv

om der er mange points om lørdagen, tilføjer

han og griner.

Børges hund er Rowick’s Django, en 7 år

gammel han efter Svogerslevs Waylon og Jueels

Dunja, som Børge har deltaget i SPH-DM med

de sidste 5 år. Django er Børges 4. hund, og

Børge har deltaget i udtagelser og SPH-DM

med alle sine hunde, så det er altså en garvet

og fl ittig deltager, der endelig velfortjent kan

krone sig med Danmarksmestertitlen.

Jeg kan ikke lade være med at spørge

Børge, hvad han tænkte, da han fi k 99 points

om lørdagen.

- Det var helt fantastisk, smiler han. - Jeg

var godt klar over, at vi gik et fortrinligt spor,

men jeg fi k da et par points mere, end jeg

havde regnet med.

Børge lægger ikke skjul på, at søndagens

værste konkurrenter var Ole Tias Nielsen,

som fi k 97 points om lørdagen, samt Aksel

Christensen med 96 points.

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 31


32

SPORHUNDE-DM 2006

- Dem var jeg naturligvis mest nervøs for,

beretter han. - Da jeg så hørte, at Aksel var

røget af, tænkte jeg, nå ja -så skulle jeg jo selv

gå et ordentligt spor for at kunne nå noget.

Ole var den sidste, der skulle gå, og der fi k jeg

lidt nerver på, griner Børge, - for han var så

pludselig den eneste, der kunne slå mig!

Børge smiler lidt, da jeg spørger ham,

hvordan det føles at stå derude på sporene og

konstatere - så, NU går min værste konkurrent

af, NU er den hjemme.

- For mig var det rigtigt godt, at han gik

af, men man skal jo ikke ønske noget ondt

om andre, svarer han beskedent. - Men han

var trods alt min eneste konkurrent på det

tidspunkt, og så må jeg da ærligt indrømme,

at jeg ikke havde noget imod, hvis han gik

over en genstand.

Resultatliste

Nr. Hundefører Hund Resultat lørdag Resultat søndag I alt

1 Børge Rasmussen Rowick’s Django 99 95 194

2 Preben Lindberg Rapi Vescovana 92 97 189

3 Bjarne Bredtoft Hajen Cirkel 92 90 182

4 Inger Nielsen Tell-Star Simba 91 90 181

5 Berit Kristensen Svogerslev Guzzi 94 84 178

6 Mona Larsen Team Quindis Asterix 84 90 174

7 Gunnar Jensen Svogerslev Faust 88 85 173

8 Regner Larsen Svogerslev Yenka 94 78 172

9 Arne Zeuthen Maack’s Jarko 91 79 170

10 Kirsten Nielsen Glarbo Pari 76 87 163

11 Hanne Boe Andersen Skrivers Quindi Quit the Club 83 76 159

12 Ole Tias Nielsen Jabina Bronco 97 52 149

13 Ove Frederiksen Rowick’s Chilli 92 43 135

14 Hans J. Schmidt Egons Kaos 50 85 135

15 Vibeke Wulff Bjørnehøjs Salli 91 43 134

16 Inger Christensen Usserød Mille 74 57 131

17 Aksel Christensen Saadi v. Ritterland 96 35 131

18 Henrik Jønsson Satoris Master 88 42 130

19 Lenette Jørgensen Aimée’s Bixi 79 48 127

20 Frank Okholm Weibrechts Ekko 31 89 120

21 Benny Boesen Satoris Seno 91 27 118

22 Bent Andersen Pilot v. Bärenfang 86 15 101

23 Finn Rytbo Pa-Schacks Saki 76 25 101

24 Svend Emil Nielsen Dauløkke’s Flymo 46 7 53

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

- Men, tilføjer Børge hurtigt og alvorligt,

- det er synd, når han kan lave 97 points den

ene dag og så går af på en afl edning den

næste! Det har jeg selv prøvet - det har man

det ikke godt med.

Egentlig følte Børge sig ikke specielt presset,

trods kampen til stregen. Han kender sin

hunde og stoler på den.

- Django er faktisk ret stabil i øjeblikket,

forklarer han, - de sidste 3 uger har han gået

rigtigt godt. En af årsagerne er nok, at vi har

trænet på skrå af såretningen på de kornmarker,

vi går på. Det har ligesom skærpet Djangos

opmærksomhed. Det kneb lidt til at starte med,

men nu går det fi nt med at gå på skrå.

Som for så mange andre af de entusiaster,

der dyrker sporhundesporten, er konkurrencer

kun et ekstra krydderi. Det vigtigste er den

regelmæssige træning - enten alene, men

også gerne sammen med andre, hvor hund og

fører får timevis af motion og frisk luft, og hvor

udfordringen ligger i at opnå en selvstændigt

arbejdende hund, der kan klare de både lange

og svære spor i al slags vind og vejr. Børge

Rasmussen er ingen undtagelse. Han bor i

Brøndby og er medlem af Kreds 43-Hvidovre

og beretter:

- Hvad der skal ske efter DM? Jamen, vi

fortsætter da bare. Vi er 3-4 pensionister, der

mødes i nærheden af Brøndby Stadion HVER

dag fra mandag til fredag, lægger spor, drikker

kaffe og får en lille én. Om vi er med til næste

år? Det håber jeg da, hvis ellers helbredet og

hunden holder, tilføjer han smilende.

Hjerteligt tillykke, Børge og Django, og held

og lykke fremover. ❙


Vinderne af fotokonkurrencen

FOTOKONKURRENCE

Der var ved indsendelsesfristen indsendt 4 julebilleder til

fotokonkurrencen, og her har vi fornøjelsen at præsentere

vinderne. Der er dømt jul for alle pengene, og 1 stk.

kalender for 2007 med Danmarks 12 Sødeste Hunde er

på vej til hundeejerne. Tak for de flotte billeder!

Red.

Billedet her er af ChaDe’s

Fighter i julesneen. Fighter

er 3 år og træner med sin

ejer i Kreds 13-Kolding og

PH i Middelfart. Indsendt af

fotografen og ejeren Børge

K. Stavensø i Taulov.

Her ses fra venstre Djalsams Justie, Kratmosens Rio og

Heilei’s Sweet Carolina. Billedet er indsendt af Karina

Pedersen, Albertslund, og Karina skriver:

”Det er en god idé, I har sat i gang. Det er altid hyggeligt

med nogle julefotos af vores ”børn”.

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 33


34

DM/VM-UDTAGELSE

GENESIS CUP 2006

Gruppe A - spor

Ved udtagelsen i Kreds 54-Brønderslev havde

jeg fornøjelsen at dømme sporene. Kredsen har

en lang tradition for at fi nde pæne, ensartede

arealer, oftest marker med vintersæd, og denne

tradition blev heller ikke brudt i år. Vejret, med

kraftigt regnvejr op til weekenden og natten

mellem lørdag og søndag, gjorde dog, at nogle

af markerne var meget fugtige. Lidt regnvejr

om lørdagen og tørvejr om søndagen gjorde,

at betingelserne blev en anelse forskellige de

to dage. Paradoksalt nok var der færre hunde,

der dumpede i lørdagens regnvejr end om

søndagen i tørvejr. Fordelingen i prædikater

blev følgende:

F: 2; SG: 8, G: 8, M: 4.

To hunde stillede ikke til spor pga. diskvalifi

kation.

Per Svoldgaard Nielsen

Dommer, Gr. A

Gruppe B - lydighed og

gruppe C - forsvarsarbejde

Jeg vil starte dette indlæg med at rette en

stor tak til Kreds 54-Brønderslev for et meget

veltilrettelagt arrangement i weekenden den 28.

og 29. oktober. Vejrmæssigt havde vi det bedste

vejr om søndagen, hvor det hele skulle afgøres,

og hvor vi havde afslutningsceremonien. Med

24 startende hunde fi k vi en god konkurrence,

hvor jeg havde den fornøjelse at skulle dømme

gruppe B og C. Jeg vil gerne her rette en tak til

alle hjælpere, men specielt til mine to fi guranter,

Martin Knudsen i det korte arbejde og Henrik

Nielsen i det lange. Sluttelig vil jeg også rose

Hunden har fuldt fokus på fi gurant

Martin Knudsen - og dommer

Gunner Jensen har fuldt fokus på

hunden!

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

hundeførerne for en fl ot og korrekt opførsel.

En dejlig weekend i det nordjyske er vel overstået.

Det blev til følgende prædikater i de to discipliner:

F SG G T M

Gr. B 5 11 7 0 1

Gr. C 4 9 4 1 6

Brønderslev den 28.-29. oktober 2006

Gunner Jensen

Dommer, Gr. B og C

Dommerkommentarerne til

de tre bedst placerede:

Nr. 1: Arne Ehrenreich m. Satoris Gasko,

total: 293 p

Gr. A: Hunden går med et roligt, dybt søg hele

sporet rundt. Alle genstande og vinkler er fejlfrit

udarbejdet. I opstarten efter genstand nr. 1 og

2 kunne hunden søge en anelse dybere, straks

den starter op, og på enkelte af langsiderne

er der en tendens til lidt ændring i kadencen.

Ellers et meget sikkert og præcist udarbejdet

spor. F: 98 p.

Gr. B: Et rigtigt fl ot program, hvor hunden i

ståøvelsen går en hundelængde, før den står,

og så skal den holde tempo de sidste meter

ind på indkaldet. Ved apportering skal hunden

tie stille, der er ved den første en anelse uro

ved kast, og apporterne skal holdes en smule

fastere. F: 96 p.

Gr. C: I gruppe C får vi et suverænt stykke

arbejde. I bevogtning og standhals er der et

enkelt skub på ærmet, og hunden presser en

anelse under transport ud til afdækning før

fl ugten. Resten er uden anmærkninger. Der

De tre dygtige vindere på podiet.

sættes fulde, faste greb, med korrekte slipfaser

og efterfølgende fl otte og rene bevogtninger.

F: 99 p.

Nr. 2: John Rasmussen m. Yasso vom Herding

Brook, total: 287 p

Gr. A: Hunden har en lille kontrol i opstarten,

og kort efter starten løfter hunden hovedet og

kigger bagud. Derefter går den sikkert frem

til 1. genstand, der påvises sikkert, uden anmærkninger.

Ved starten efter genstanden skal

hunden være lidt dybere i søget. På den sidste

del af langsiden har hunden en enkelt gang

næsen lidt uden for sporet. Første vinkel og

anden langside er uden anmærkninger. I anden

vinkel er hunden en anelse ud over vinklen og

kontrollerer lige lidt til den forkerte side, inden

den drejer rundt og fi nder ind på 3. langside.

På 3. langside har hunden nogle kontroller, og

genstanden på denne side kunne godt påvises

en anelse kvikkere. Ved starten efter genstanden

skal søget være lidt dybere. I 3. vinkel er hunden

lidt uden for vinklen og kontrollerer til fl ere

sider. Langside er uden anmærkninger. I sidste

vinkel tøver hunden en anelse i udarbejdelsen,

men kommer præcist rundt til sidste langside,

hvor hunden i momenter godt kunne holde det

dybe søg en anelse bedre. Sidste genstand er

i orden. SG: 95 p.

Gr. B: En hund, der presser lidt ind foran, og som

skal bedre med rundt i omkringvending. Sid- og

dækøvelserne er begge F. I ståøvelsen skal den

holde tempoet i indkaldet på de sidste meter.

Apportering er alle korrekte, men en lille anke

over, at apporten ved afl evering skal holdes en

smule fastere. F: 96 p.

Gr. C: I gruppe C en hund, der arbejder meget

overbevisende. I standhals puffer den en smule


på ærmet. I fl ugten får den sat et lidt dårligt

greb, men det fastholdes, og der er en utroligt

god bremseeffekt. I modprøven skal grebet

sættes med den sidste dybde, men igen arbejder

hunden utroligt effektivt. Dejlig ren i sine

bevogtninger. F: 96 p.

Nr. 3: Søren Petersen m. ChaDe’s Zuma,

total: 286 p

Gr. A: Hunden starter sikkert og går med et

dybt, ensartet søg. På 1. langside er der en

del små kontroller ud til højre for sporet, uden

at hunden dog på noget tidspunkt er væk fra

sporet. Første genstand er uden anmærkninger,

og starten efter genstanden er fl ot. Første vinkel

er uden anmærkninger. På anden langside er

der på den sidste del nogle små kontroller ud

til højre for sporet. I 2. vinkel er hunden lidt ude

over vinklen, bakker derefter tilbage og tager

vinklen korrekt. På 3. langside går hunden sikkert

og uden anmærkninger. Genstande på denne

side påvises sikkert, men ligger meget tæt ved

brystkassen på hunden (under?). I 3. vinkel er

hunden lidt ude over vinklen, men søger selvstændigt

og sikkert tilbage og fi nder ind på 4.

langside, som udarbejdes uden anmærkninger. I

sidste vinkel er hunden et par hundelængder ude

over vinklen, men klarer problemet selvstændigt

og sikkert. Sidste langside og sidste genstand

er uden anmærkninger. SG: 95 p.

Gr. B: Et fl ot program, som bliver vist med stor

akkuratesse. Hunden er under løb en anelse langt

fremme, men følger ellers meget punktligt. I sid

under gang er hunden en detalje tøvende. Ved

2 kg. apport er der en smule uro ved kast, og

som i de to næste apportøvelser laver hunden

berøring af hundeføreren ved afl evering. Flot

udført og fremført. F: 97 p.

DM- og VM-udtagelser handler om

andet end C-arbejde. Her er et

dejligt situationsbillede fra et af sporene,

hvor Per Svoldgaard Nielsen

var dommer, og den uundværlige

sporlægger ses længst til højre.

Resultatliste

DM/VM-UDTAGELSE

Plac. Fører Hund A B C I alt

1 Arne Ehrenreich Satoris Gasko 98 96 99 293

2 John Rasmussen Yasso vom Herding Brook 95 96 96 287

3 Søren Petersen ChaDe’s Zuma 95 97 94 286

4 Kristen Michelsen Jabina Eddy 97 92 96 285

5 John Klausen ChaDe’s Uwe 95 90 95 280

6 Brian Jacobsen Jabina Enikma 95 88 94 277

7 Kent Krogh To-Fast Freja 87 92 96 275

8 Mads Moselund Bayogi Piato 91 86 94 271

9 Kim Mortensen Satoris Gary 90 90 91 271

10 Mai-Britt Nielsen Bayogi Ulko 89 94 87 270

11 Sofi e Rasborg ChaDe’s Rimi 83 90 94 267

12 Ole Pedersen Es-Flindttos Febo 80 90 94 264

13 Poul Dyhrborg Tesvanes Django 86 90 80 256

14 Dennis Houen Houen’s Dalton 88 88 80 256

15 Martin Nielsen Kehlingegaards Gaya 85 84 76 245

16 Mads Pedersen Lacelle Iwan 34 97 91 222

17 Lars Chr. Andersen Jabina Yarus 48 85 86 219

18 Jytte K. Olesen Tafo’s Eiko 16 85 90 191

19 Brian Nielsen Jabina Ludo 92 96 0 188

20 Carsten Søhus Hajens Krumse 90 94 0 184

21 Jørn Sørensen Mai Tuk Enok 85 93 0 178

22 Peter Rohrig Celina von Haus Heldmann 0 91 0 91

23 Inge Madsen Frederik 0 83 0 83

24 Jens Carlseng ChaDe’s Chaos 8 0 0 8

Gr. C: I gruppe C skal Zuma fastholde grebet en

detalje bedre ved stokkeslag i overfaldet, ellers

er det korte arbejde fl ot udført. Ved modprøven

skal grebet ligeledes fastholdes i ro, og ved det

Skjulene var fi nt dekoreret med sponsornavnet

GENESIS Pet Food. Og fi gurant Martin

Knudsen og hunden i standhals fuldender

dekorationen.

efterfølgende overfald er der lidt tyggeri, og

igen her skal grebet fastholdes. En hund, der

er dejlig i lydighedsmomenterne, og som er ren

i bevogtningsfaserne. SG: 94 p. ❙

Henrik Nielsen var en af de fl ittige

fi guranter til det fl otte hundearbejde

- og omgivelserne var jo heller ikke at

kimse ad!

35


36

DM/VM-UDTAGELSE

ARION CUP 2006

Gruppe A - spor

Det er i mit verdensbillede en ære at skulle

dømme en DM/VM-udtagelse – det er trods

alt her, at man som dommer kan møde de

hundeførere, der dels kan kvalifi cere sig til vores

eget DM for BHP3 og ligeledes har mulighed

for at skulle repræsentere de danske farver til

det kommende VM.

Jeg skulle i weekenden den 4.-5. november

2006 dømme gruppe A i Kreds 43-Hvidovre og

blev ikke skuffet.

Kreds 43-Hvidovre er en kreds, som altid

har været kendetegnet for veltilrettelagte arrangementer,

og udtagelsen bar også præg

af dette.

Der var fra morgenstunden styr på tidsplaner,

lodtrækning mv., og de sporarealer,

som hundeførerne blev præsenteret for, var

til UG.

Den fælles væsentest blev klaret i samarbejde

med Henrik Egemose, der jo - eftersom

han skulle dømme gruppe B & C - ligeledes

fungerede som overdommer.

Alle sporarealer var i blød jord med vintersæd.

Samtlige spor var lagt af erfarne

sporlæggere, hvilket gjorde, at sporene var

så ens som overhovedet muligt.

Resultaterne bar ligeledes præg af de gode

arealer med den krølle på, at alle hunde i deres

arbejde, som jeg ser det, ligeledes var rigtigt

godt gennemarbejdet rent spormæssigt. De

største fradrag faldt omkring genstandsarbejdet,

hvilket man selvfølgelig ikke kan læse ud

fra resultatlisten.

Der blev på dagen givet følgende antal

prædikater:

Fortrinlig 7

Særdeles God 5

God 3

Mangelfuld 1

Jeg blev som dommer kontaktet i god tid

forinden arrangementet omkring afvikling

mv. Kredsen henvendte sig ligeledes i forhold

til, om jeg ville kunne dømme samtlige hunde

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

Kreds 43-Hvidovre den 4.-5. november 2006

på en dag for at afviklingen af Gruppe B og

C ikke skulle virke for amputeret, hvad den

ellers hurtigt kunne med kun 8 hunde pr. dag.

Selvfølgelig en ærgerlig udvikling i forhold

til antal deltagere – også set i lyset af antal

deltagere i weekenden efter i Grindsted - men

også en god måde at løse problematikken på,

så arrangementet trods alt kommer til at virke,

som om det ”fylder” weekenden ud!

Når det så er sagt, vil jeg hermed sige kredsen

og samtlige hundeførere tak for en rigtig

god dag på sporet. Hele dagen blev afviklet

i en rigtigt god (sports)ånd med plads til lidt

spas på sidelinjen. Kredsen formåede endda

at få solen til at skinne på os efter de første

par spor og resten af dagen.

Jeg glæder mig allerede til næste år.

Lene Carlson

Dommer, Gr. A

Gruppe B - lydighed og

gruppe C - forsvarsarbejde

Jeg havde fornøjelsen at dømme gruppe B og

C til ovennævnte arrangement.

Arrangementet blev gennemført korrekt

og med gode rammer og godt humør blandt

hundeførerne og tilskuere.

Standarden på dagen var ganske høj, og jeg

må hver gang, jeg dømmer disse arrangementer,

konstatere, at vi i Danmark har hundeførere

og hundemateriale med stort potentiale. 16

hundeførere stillede op til start, og 6 af disse

nående 275 point eller mere, hvilket er klart

tilfredsstillende.

Prædikatfordelingen i gruppe B og C er -

som vist nedenfor - meget ensartet og bevidner

det udmærkede niveau.

Gruppe B Gruppe C

Fortrinlig 2 1

Særdeles god 8 8

God 6 6

Diskvalifi ceret 1

Ialt 16 16

Som sig hør og bør følger kommentarerne til

de 3 bedst placerede herunder.

Henrik Egemose

Dommer, Gr. B og C

Dommerkommentarerne til de

tre bedst placerede:

Nr. 1: John Bajlum m/Flindt’s Bondo, total:

290 p

Gr. A: Et helt igennem ensartet og dybt sporsøg

fra start til slut. Sporet udarbejdes ligeledes

meget selvstændigt og med stor overbevisning.

To steder er der givet kommentarer: I 1. knæk

er der overløb, før 2. langside udarbejdes korrekt.

Efter 2. genstand skal færten genoptages

mere korrekt. Resten af sporet er udarbejdet

uden bemærkninger. F: 99 p.

Gr. B: Generelt en hund, der arbejder frejdigt

og med en fl ot koncentration gennem alle

øvelser. Bondo er ikke længere en årsunge,

hvilket man begynder at kunne ane i tempo,

hvilket opvejes af en usvigelig sikkerhed.

Fri ved fod: H skal ved holdt på banen sætte

sig hurtigere, ellers en smuk og nøjagtig øvelse,

F. Sid under gang: Frem til kommando skal H gå

lidt længere fremme, ellers perfekt, F. Afdækning:

H skal komme hurtigere ind i afsluttende

grundstilling, ellers uden anmærkning, F. Stå: H

presser ganske let frem til kommando. Afsluttende

grundstilling kan indtages hurtigere, F.

Apportering: H skal forholde sig lidt mere roligt

ved sid foran, ligesom afsluttende grundstilling

kan indtages hurtigere, SG. Flugtspring: Uden

anmærkning, F. Klatrespring: Igen en lille anke

til tempo i afsluttende grundstilling, F. Fremadsendelse

samt afdækning med afl edning:

Uden anmærkning, F. I alt F: 96 p.

Gr. C: Bondo arbejder generelt med stor effektivitet

og korrekte forhold omkring greb,

slip, bevogtninger samt førbarhed.

Rondering samt bevogtning og standhals:

Uden anmærkning, F. Flugt: Let pressen ved

overgang til start for fl ugten. Flugten skal

afværges mere effektfuldt, eller uden an-


mærkning, G. Afværgelse af overfald: Uden

anmærkning, F. Rygtransport: Der mangler en

grundstilling ved start, og H går lidt staccato,

SG. Overfald og sidetransport: Overfaldet

er uden anmærkning. I sidetransporten skal

H have skarpere fokus på fi guranten, SG.

Modprøve: Uden anmærkning, F. Overfald: I

overfaldet skal grebet holdes helt i ro, og i afsluttende

sidetransport skal fokus på fi guranten

være tydeligere, SG. I alt SG: 95 p.

Nr. 2: Preben Rasmussen m/ChaDe’s Timo,

total: 282 p

Gr. A: Et spor, der er kendetegnet ved energi,

dybt søg og effektivitet, og samtidig udstråler

hunden høj arbejdsglæde. Første genstand er

korrekt påvist, dog kan H komme hurtigere ned

i dækposition. I 1. knæk er der et lille overløb,

på 2. langside er der let temposkift i starten.

I 2. knæk et lille overløb. På 3. langside, let

temposkift i starten. I 3. knæk, et lille overløb.

På 4. og 5. langside, et lille temposkift i

starten. F: 96 p.

Gr. B: Generelt et energisk arbejde med stor

præcision og fl ot koncentration.

Fri ved fod: H presser ganske let, ellers

uden anmærkning, SG. Sid under gang: Uden

anmærkning, F. Afdækning: Let uro ved start og

sid foran (galpen), ellers uden anmærkning, F.

Stå: Ganske let trippen i ståfasen, ellers uden

anmærkning, F. Apportering: Uden anmærkning,

F. Flugtspring: Strejf den ene vej, ellers

uden anmærkning, SG. Klatrespring, fremadsendelse

og afdækning: Uden anmærkning,

F. I alt F: 96 p.

Gr. C: Et arbejde kendetegnet af stor effektivitet

og korrekte forhold omkring greb og slip. Der er

visse indskrænkninger i bevogtningsfaserne.

Rondering: Uden anmærkning, F. Bevogtning

og standhals: Støden i ærmet ved start,

ellers uden anmærkning, F. Flugt: Let pressen

frem til start. Flugten afværges effektivt,

F. Overfald: Effektivt og fl ot arbejde, der

skæmmes af kraftig belastning af fi guranten

i bevogtningsfasen, SG. Rygtransport: Uden

anmærkning, F. Overfald: Overfaldet gennemført

med stor effektivitet. H belaster fi guranten

Resultatliste

Plac. Hundefører Hund A B C I alt

1 John Bajlum Flindt’s Bondo 99 96 95 290

2 Preben Rasmusen ChaDe’s Timo 96 96 90 282

3 John Jabina Jabina Digthe 90 95 96 281

4 Jan Stilling Satoris Rasko 97 94 90 281

5 Robert Nielsen Degn’s Onslow 96 90 92 278

6 Anne Dorthe S Nielsen Jabina Nille 96 93 89 278

7 Erik Fenger Jabina Lexus 91 91 92 274

8 Bo Bryde Nielsen Jabina Asco 97 92 85 274

9 Steen Christensen Es-Flindtto’s Frick 95 87 90 272

10 Kenneth Artkin Jabina Valder 97 80 90 267

11 Steen Hansen Korsagerhuset’s Chuk 85 93 89 267

12 Vibeke Wulff Mai Tuk Exon 89 88 87 264

13 Bent Larsen Satoris Cliff 90 84 88 262

14 Svein Andersen Rowicks Gut 95 83 81 259

15 Tonni Larsen Flindt’s Coco 58 91 94 243

16 Inge Madsen Frederik 82 80 Disk 162

i bevogtningsfasen, og der savnes fokus i

sidetransporten, SG. Modprøve: Bortset fra

belastning af fi guranten i bevogtningsfasen

er øvelsen uden anmærkning, SG. Overfald:

Kamphandling gennemført uden anmærkning.

I visse faser af bevogtningsfasen orienterer

H sig mod HF, og i andre faser belastes fi guranten.

Der mangler fokus i den afsluttende

indtransport, G. I alt SG: 90 p.

Nr. 3: John Jabina m/Jabina Dighte, total:

281 p

Gr. A: Et sporsøg, hvor H udviser stor energi i

sit arbejde, den sidste koncentration savnes i

starten. På 1. langside har H en kontrol uden

for selve sporsøget, og færten skal optages

korrekt efter 1 genstand. Første knæk volder

H store problemer. Til H’s ros skal siges, at

knækket efter mange volter og søgen rundt

stadig udarbejdes selvstændigt, hvor HF dog

herefter er lige lovlig hurtig med sin ros til H.

Opstarten efter 2. genstand skal være mere

korrekt. På 5. side, H har kort før 3. genstand

en enkelt efterkontrol uden for sporarealet.

SG: 90 p.

Gr. B: Et arbejde, der gennemføres med stor

nøjagtighed og fl ot koncentration.

Fri ved fod: Uden anmærkning, F. Sid under

gang: H skal sætte sig lidt hurtigere, ellers uden

anmærkning, SG. Afdækning samt ståøvelse:

DM/VM-UDTAGELSE

Uden anmærkning, F. Apportering samt fl ugtspring:

Let tyggen i apporten, og slippet skal

være roligere og dermed mere sikkert, SG.

Klatrespring: Slippet skal være lidt renere,

ellers uden anmærkning, F. Fremadsendelse:

Galpen og pres frem til kommando, ellers uden

anmærkning, SG. Afdækning med afl edning:

Ved afdækning dækker H før kommando. H

ligger til tider uroligt (piben), SG. I alt SG:

95 p.

Gr. C: Et arbejde, der i effektivitet er beundringsværdigt.

Forholdene omkring greb, slip

og bevogtning er i orden.

Rondering: Uden anmærkning, F. Bevogtning

og standhals: Ved øvelsens start skubber

H til fi guranten, ellers uden anmærkning, F.

Flugt: Let pressen frem til afdækning. Flugten

afværges beundringsværdigt, F. Overfald: Uden

anmærkning, F. Rygtransport: Fokus er lidt

fl akkende mellem HF og fi gurant, SG. Overfald

og sidetransport: Kamphandlingen er uden

anmærkning. Ved overgang til sidetransport

presser hunden HF. I selve sidetransporten

presser H lige rigeligt, SG. Modprøve: Bortset

fra ganske let pressen i bevogtning er øvelsen

uden anmærkning, F. Overfald og sidetransport:

Perfekt udført kamphandling. Ved overgang

til sidetransport foretager H en afdækning

i stedet for et sit. Sidetransporten er uden

anmærkning, F. I alt F: 96 p. ❙

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 37


Kåringsdommer: Poul Meineche.

38

AVLSKÅRING

Avlskåring i Haderslev

- den 17. september 2006

Hanner kåret i kl. 1

Team Paka’s Adrian

Født 19-5-2003, BHP3, FP, UHP, HD:Fast normal,

DKK 10161/2003 (Yak vom Frankengold,

SchH3 - Paka Troja, BHP1, BHP2, FP). Opdr.: Ulla

Hansen. Ejer: Frede Petersen, Middelfartvej

633, 5491 Blommenslyst.

Stor, kraft- og substansfuld, i alle forhold

harmonisk opbygget han af den ønskværdige

type. Smukt pigmenteret. Generelt temmelig

fast. Kraftfuldt hoved med fortrinligt udtryk,

fortrinlig overlinie, smuk afslutning med et

velanlagt kryds af særdeles god længde. Velvinklet

forpart med særdeles gode brystforhold,

såvel for- som underbryst. Fortrinligt vinklet

bagpart med særdeles god kraft i køllen, lige

front, træder lige bag. Udpræget mod og

kampdrift, slipper.

Hanner kåret i kl. 2

Linderuplunds Cico

Quanto vom Annenhof

ChaDe’s Zuma

Møllers Odin

Hanner ej kåret

Quno vom Annenhof

Tæver kåret i kl. 1

Olexius Assie

Født 18-2-2004, BHP1 UHP, HD:C, S 21534/2004

(Wilaritts Olex, BHP1 - Superioue’s Lilla My,

SchH1, BHP2, FP). Opdr.: Mats Eliasson. Ejer:

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

Thomas Jarlson, Kullavägen 75, 26253 Ängelholm,

Sverige.

Stor, kraftfuld, en i alle forhold fortrinligt

opbygget tæve af den ønskværdige type,

udtryksfuldt hoved, hvor pandebånd kunne

være mere udpræget, hovedet har særdeles

god kraft, fortrinlig overlinie, let afskydende

kryds, velvinklet forpart, særdeles godt underbryst,

fortrinligt vinklet bagpart, træder lige

for og bag, særdeles langtrækkende og meget

rosværdige bevægelser kommende fra en fast

ryg. Udpræget mod og kampdrift. Slipper.

Studsdal Aisa

Født 4-9-2003, BHP1, UHP, HD:A, DKK

17495/2003 (Studsdal Pascha, BHP1 - Snested

Gilla, BHP1, BHP2, FP). Opdr. & ejer: Alex og Danielle

Pedersen, Farrisvej 40, 6630 Rødding.

Stor, kraft- og substansfuld, smukt pigmenteret

tæve af den ønskværdige type. Smukt,

udtryksfuldt hoved, med mørke øjne, smuk

overlinie, højt anlagt manke, særdeles god afslutning.

Overarmen skal være mere skråtliggende

og en streg længere. Godt underbryst. Velvinklet

bagpart. Træder lige for og bag, langtrækkende

og rosværdige bevægelser med effektivt fraskub.

Mod og kampdrift udpræget. Slipper.

Studsdal Enya

Født 6-4-2004, BHP1, UHP, HD:A, DKK

08765/2004 (Studsdal Pascha, BHP1 - Studsdal

Sally, BHP1, BHP2, FP). Opdr. & ejer: Alex og

Danielle Pedersen, Farrisvej 40, 6630 Rødding.

Over middelstor, godt middelkraftig, ganske

rummelig tæve med smukt pigment, fortrinlig af

type, udtryksfuldt hoved med særdeles god kraft,

fast ryg, passende afslutning. Overarmen skal

være en smule mere skråtliggende og en streg

længere, lidt dybt underbryst, fortrinligt vinklet

bagpart, træder lige for og bag, langtrækkende

og kraftfulde bevægelser med effektivt fraskub.

Udpræget mod og kampdrift, slipper.

Slottet’s Vanilla-Sky

Født 8-10-2003, BHP1, UHP, HD:A, DKK

19678/2003 (Nero vom Nöbachtal, SchH3 -

Slottet’s My Hope, BHP1, BHP2, FP). Opdr.: Finn

Skovbjerg. Ejer: Lea Andreasen, Tjørnevænget

12, 6740 Bramming.

Stor, middelkraftig, særdeles velbygget

tæve af fortrinlig type. Udtryksfuldt hoved med

særdeles god kraft. Fast ryg og særdeles god

manke, krydset skal være en streg længere.

Tilpas vinklet forpart, ikke helt faste albuer,

velvinklet bagpart. Træder lige for og bag,

kraftfulde og energiske bevægelser, hvor fastheden

i forparten skal blive bedre. Udpræget

mod og kampdrift, slipper.

Chijas Xally

Født 9-10-2004, SchH1, FP, UHP, HD:A, DKK

20502/2004 (Rocky vom Haus Tepferd, SchH3

- Chijas Qvana, BHP1, BHP2, FP). Opdr. & ejer:

Jette & Jan Siebenhaar, Kirkevænget 53 a, 4360

Kirke Eskilstrup.

Stor, kraftfuld, let strakt tæve af fortrinlig

type, tør og fast. Kraftfuldt hoved med særdeles

godt udtryk, fortrinlig overlinie, krydset skal

være en streg længere. Velvinklet forpart,

særdeles godt underbryst, fortrinligt vinklet

bagpart. Træder lige bag, langtrækkende og

energiske bevægelser, hvor albuetilslutningen

skal være bedre. Udpræget mod og kampdrift.

Slipper.


Tæver kåret i kl. 2

Trold Emsy

Glarbo Unda

Tobila’s Emma

Tæver ej kåret

Bayogi Tilla

Jabina Yoga

Kiami’s Koko

Rubini Pipi

Hej!

Her er et dejligt vinterbillede

fra sidste år af Glosemosens

Rambo, kaldet Andy. Andy er

en dejlig og glad seniorhund

på 9 år, som stadig er fuld af

spilopper og sjove tricks.

Indsendt af Ivan Schmidt.

Rettelse

vedr. Oberhausen

Sætternissen havde været på spil i Arne Bak Rasmussens fl otte artikel i oktobernummeret fra

Bundessiegerschau i Oberhausen. Billeder af to af brugshannerne var blevet forbyttet, nemlig

Quantum vom Arminius og Winner von Assuat.

Så lad os da nyde de smukke hunde igen - denne gang med de rigtige navne. Erling Mortensen

har fotograferet.

Red.

Quantum v. Arminius Winner v. Assaut

MEDLEMMERNES PLETSKUD

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 39


40

ADRESSELISTEN

Hovedbestyrelsen

Landsformand:

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41,

2700 Brønshøj. Tlf. 3860 7268.

E-mail: formand@schaeferhund.dk

Næstformand:

Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov.

Tlf. 7483 3705. E-mail: karin@schaeferhund.dk

Ungdomsudvalget

Sekretær:

Annemarie Mortensen, Lodderne 6, 4330 Hvalsø.

Tlf. 4640 9520. E-mail: anm@aarsleff.com

Kasserer:

Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16,

4622 Havdrup. Tlf. 4618 8646.

E-mail: kasserer@schaeferhund.dk

Bestyrelsesmedlem:

Steen Andersen, Præstøvej 2a st. tv., 4640 Fakse.

Tlf: 5838 2508, mobil: 2334 2623.

E-mail: steen@schaeferhund.dk

IT-udvalget

1. suppleant:

Karin Dederding Thing, Askjærvej 2, Fugdal,

7250 Hejnsvig. Tlf. 4079 7015 eller 5613 1090

E-mail: karindederding@hotmail.com

2. suppleant:

Lotte Albret, Kornager 401, 2980 Kokkedal.

OBS! Ny adresse pr. 15/12-2006:

Hellestedvej 14, Hellested, 4652 Hårlev.

Tlf. 4018 9700. E-mail: lotte.albret@privat.dk

PR-udvalget

Avlsrådsformand:

Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3,

3390 Hundested. Tlf. 4793 9685.

E-mail: avr@schaeferhund.dk

Brugshunderådsformand:

Ingen p.t.

Forretningsudvalg:

Peter Larsen

Bent Andersen

Karin Christiansen

Disciplinærudvalg:

Peter M. Larsen (Landsformand)

Mogens Bechmann

Henrik Egemose

Sekretariatet:

Jette Storm

Skolevej 42A, 5690 Tommerup.

Tlf. 6476 1326, fax 6476 2790

Tlf.tid: mandag 15-18 samt

tirsdag, torsdag og fredag 11-14

E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

Landsdelskoordinatorer

ARK:

LD 1:

LD 4: Lene Riis Olsen, Aagaardsvej 37,

3700 Rønne. Tlf. 5696 6688

LD 5: Lynge Larsen, Ølstedvej 3,

5672 Broby. Tlf. 6263 1236

LD 6: Liselotte Houen, Abildgårdsvej 183

9760 Vrå. Tlf. 9898 8881

E-mail: kennelhouen@hotmail.com

LD 7:

LD 8: Karin Christiansen, Bovvej 40, 6543

Agerskov. Tlf. 7483 3705.

E-mail: karin.fc@get2net.dk

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

Redaktør:

Lotte Albret, Kornager 401, 2980 Kokkedal.

OBS! Ny adresse pr. 15/12-2006:

Hellestedvej 14, Hellested, 4652 Hårlev.

Tlf. 4018 9700. E-mail: lotte.albret@privat.dk

Klubbens bibliotek:

Ida Larsen, Ølstedvej 3, Brobyværk,

5672 Broby. Tlf. 6263 1236

Avlsrådet:

Fritz Juul Bennedbæk (Formand for rådet),

Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested.

Tlf. 4793 9685. E-mail: avr@schaeferhund.dk

Karsten Sonne Andersen, Langgyden 9, 5580 Nr. Åby.

Tlf. 6590 3690, mobil: 2066 6976

E-mail: an@mail-mg.dk

Mona Bech Sørensen, Pinborgvej 34,

8900 Randers.Tlf. 8649 6749.

E-mail: marthasminde@tdcadsl.dk

Else Loft, Assentorpvej 90, 4295 Stenlille.

Tlf. 4361 0697, E-mail: e.loft@ofi r.dk

Frank Olsen, Gl. Slangerupvej 2, 3600 Frederikssund.

Tlf. 4731 7427. E-mail: chade@post11.tele.dk

Svend Rungstrøm, Hovedgaden 119,

3630 Jægerspris. Tlf. 2986 8785.

E-mail: sr@kennelmaack.com

Brugshunderådet:

Da Brugshunderådet har nedlagt deres mandater, varetages

disse funktioner p.t. af Hovedbestyrelsen.

Se venligst hjemmesiden www.schaeferhund.dk for nærmere

oplysninger om fordeling af Brugshunderådets opgaver.

Eksteriørdommere:

Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3,

3390 Hundested. Tlf. 4793 9685

E-mail: avr@schaeferhund.dk

Helge Hansen, Horsensvej 471, Boks 1052,

7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5513

Jørgen Hindse, Hovedgaden 164, 3630 Jægerspris.

Tlf. 4753 1302

Jørgen Jacobsen, Kløftevænget 3B, Stensballe,

8700 Horsens. Tlf. 7565 7626

Anders Friis Jørgensen, Steen Blichersvej 3,

8700 Horsens. Tlf. 7562 6461

E-mail: kennel-horsnaes@stofanet.dk

BRK:

LD 1:

LD 4: Flemming Larsen, Lindeallé 4, 3700

Rønne. Tlf. 5696 3376/4032 1866

LD 5: Ida Larsen, Ølstedvej 3, 5672 Broby.

Tlf. 6263 1236. E-mail: kennelmaegaard@privat.dk

LD 6: Mette Dalsgaard Thomsen,

Skodsborgvej 33, 9270 Klarup. Tlf. 9832 6532

E-mail: Kreds-53-Nibe@klarupnet.dk

LD 7:

LD 8: Bente Smidt Bonde, Hindbærvænget 36,

6000 Kolding. Tlf. 7556 6690

René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg.

Tlf. 3966 6166

Tonny L. Jørgensen, Klarup Skolevej 10,

9270 Klarup. Tlf. 9831 8368

Erik Lassen, Kløvermarksvej 11, Annisse,

3200 Helsinge. Tlf. 4879 5392

Michael Lumby, Søndervig Landevej 5,

6950 Ringkøbing. Tlf. 9732 4846

Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,

3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf.

8644 1390 (bedst kl. 18.30-19.30 samt mandag)

E-mail: Poulm@haar-hund.dk

Per Nielsen, Paradisvej 8, 2650 Hvidovre.

Tlf. 3677 7750 - mobil 2171 5202.

Kurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse.

Tlf. 4818 4282

Brugsprøvedommere:

Erik Ahrends, Pottervej 4, Over Jerstal, 6500 Vojens.

Tlf.: 7454 7776. E-mail: E.ahrends@mail.tele.dk

Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16,

4622 Havdrup. Tlf. 4618 8646

E-mail: scheelseng@mail.dk

Lene Carlson, Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge.

Tlf. 5656 1333. E-mail: LEC@kmd.dk

Flemming Due, Bredgade 18, 3. tv., 9000 Aalborg.

Tlf. 2345 1205 eller 9818 2003

E-mail: fl du@fjordskolen.dk

Henrik Egemose, Fuglsangsallé 133,

2700 Brønshøj. Tlf. 3874 0960

Harry Hansen, Havrevænget 5,

3650 Ølstykke. Tlf. 4717 8832

Gunner Jensen, Præstetoften 12,

5471 Søndersø. Tlf. 6489 2090

E-mail: kgjensen@adslhome.dk

Erik Johannesson, Gl. Viborgvej 378,

Ålum, 8900 Randers. Tlf. 2533 9242. E-mail: eij@os.dk

Lars Juhl, Rugtoften 30, Skodborg,

6630 Rødding. Tlf. 7484 8561

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj.

Tlf. 3860 7268. E-mail: maltha@e-privat.dk

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf.

8644 1390 (bedst kl. 18.30-19.30 samt mandag)

E-mail: Poulm@haar-hund.dk

Per Svoldgaard Nielsen, Breumvej 8, Jebjerg,

7870 Roslev. Tlf. 9757 4636. E-mail: pandp@dlgtele.dk

Villy Petersen, Bakkevej 8, 4621 Gadstrup.

Tlf. 4619 0585

Helle Priess, Allindelillevej 20, 4100 Ringsted.

Tlf. 5760 0648 el. 2346 3098. E-mail: maituk@maituk.dk

Christian Sørensen, Rhodesiavej 72,

2770 Kastrup. Tlf. 3253 3321

LANDSDELE

Schæferhundeklubben er opdelt i 6 landsdele

(LD) på følgende måde:

LD 1 - Sjælland: Kredsene 1 - 2 - 3 af 1996

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 23 -

24 - 29 - 30 - 39 - 41 - 43

46 - 47 - 51 - 55 - 56 -

57 - 61 - 62 - 82 - 84.

LD 4 - Bornholm: Kreds 22.

LD 5 - Fyn: Kredsene 9 - 25 - 26 -

35 - 49 - 52 - 79.

LD 6 - Jylland Nord: Kredsene 10 - 11 - 16 - 19

53 - 54 - 60 - 63 - 67 - 81.

LD 7 - Jylland Midt: Kredsene 12 - 14 - 17 - 20

21 - 31 - 32 - 33 - 34 - 45

64 - 65 - 71 - 74 - 75 - 80.

LD 8 - Jylland Syd: Kredsene 13 - 18 - 27- 28

37 - 38 - 42 - 44 - 59

68 - 70 - 76 - 77.


NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN

Referat af HB-møde tirsdag d. 25/10 2006

på Restaurant Madam Bagger, Korsør

Tilstede: Peter Larsen, Bent Andersen, Karin

Christiansen, Steen Andersen, Gunner Jensen,

Fritz Bennedbæk, Lise Norup, Jette Storm, Lotte

Albret og Annemarie Mortensen (ref.)

1. Referat fra HB-møde d. 29/8 2006

underskrevet.

2. FU-referat fra møde d. 3/10 2006

godkendt.

3. Indkomne sager m.v.

Sag vedr. drægtig tæves drægtighedsperiode.

Rykket for DNA-test på

hvalpene. AM, GJ og FB undrer sig

over, at brev blev afsendt, uden det

har været forelagt i HB.

Henvendelse vedr. indlæg i Kreds 13-

Koldings kredsblad. HB har skrevet til

kredsformanden og bedt ham bringe

et dementi i næste kredsblad.

Brev vedr. episode ved mix-match i

Kreds 62-Vallensbæk taget ad notam.

Mogens Bechmann er blevet opfordret

til at dømme ved VM 2008 i USA. Da

Mogens, efter eget ønske, ikke fungerer

som dommer i øjeblikket, indstiller HB

til DKK om, at MB’s dommergerning

genoptages. Det er til gavn for klubben,

at vi er repræsenterede med en

dommer til VM.

Forslag fra Kreds 26-Vestfyn om ændrede

kredsvedtægter. Det kan oplyses,

at kredsvedtægterne allerede i 2002

er ændret, så de tager højde for Kreds

26’s ønsker. De opdaterede kredsvedtægter

er blevet lagt ind på klubbens

hjemmeside.

Mail fra Tysk Jagtterrier Klub om ændrede

stambogsføringsregler. Det er

HB’s holdning, at vi ikke går ind i en

sag mellem DKK og den pågældende

specialklub.

BHR’s brev til brugsprøvedommer. Da

det er en disciplinær sag, kan BHR ikke

sende et brev, hvor der forekommer en

disciplinær straf, uden det har været

forelagt og godkendt i HB. BHR blev

bedt om at skrive til brugsprøvedommeren

og trække brevet tilbage. Det

ville BHR ikke, og GJ meddelte, at BHR

ville gå af på det grundlag. Derfor

skriver HB til brugsprøvedommeren,

at brevet trækkes tilbage på grund af

procedurefejl. Sagen vil derefter blive

behandlet på næste HB-møde, når HB

har modtaget de forskellige breve og

udtalelser, der foreligger i sagen.

PL meddelte, at BA er stoppet i HB.

Det blev besluttet at afl yse formandsmøderne

pga. for lille tilslutning.

Halvårsregnskabet blev gennemgået.

4. Avlsrådet

Breve modtaget fra DKK ang. avlsforbud

af tæver. Ad notam.

Dispensationsansøgning om tilladelse

til endnu et kuld hvalpe. FB indstiller

til DKK efter at have undersøgt det

aktuelle eksempel.

5. Brugshunderådet

Indberetning af hund. Ad notam.

SA orienterede om procedure vedr. evt.

elektronisk indberetning ved brugsprøver.

6. DKK

DKK’s udstillingsprogram 2007. Ad

notam.

Formandsmøde og repræsentantskabsmøde

2007.

7. VM 2006

Sportsligt klarede vi os fl ot. Ros for arrangementet

fra alle sider. Stadion fungerede fi nt.

Selve arrangementet forløb planmæssigt,

og tidsplanen blev overholdt. FB oplyste,

at Henke var meget imponeret, specielt

afslutningsceremonien var han meget

imponeret over. En stor ros til Mogens

Bechmann og hans stab. VM 2006 kan vi

være stolte af.

8. Sponsoraftale Royal Canin

Skal vi fremover have en hovedsponsor?

Andre foderfirmaer har udtrykt ønske

om at være sponsor. LA skriver ud til alle

foderfi rmaer.

HUSK - ÅRSAFSLUTNING!

9. Sekretariatet skal have ny frankeringsmaskine,

er bevilliget

10. Den praktiske afvikling af repræsentantskabsmødet

Kuvertprisen blev aftalt. JS skal bede om fl ere

udsalgssteder, så vi undgår den lange kø.

11. Hjemmesiden

Der har været klager over manglende billeder

fra VM på hjemmesiden. FB oplyste, at

klubbens hjemmeside skal være informativ

og nødvendigvis ikke hele tiden være opdateret

med resultater mv., da det alligevel

ikke konsekvent kan administreres.

12. Bladet

Vi har indgået aftale med nyt trykkeri,

Elbo, om trykning af hovedbladet

fremover. Samarbejdsaftalen, for

en toårig periode, blev godkendt.

Indtil videre trykker Tarm foldere, brevpapir

osv. som hidtil.

LA efterlyste billeder til HAS-tillæg. FB har

modtaget CD fra Magicon med billeder af

de hunde, der blev fotograferet på HAS.

Når han modtager listen med hvilke hunde,

der er på billederne, sendes CD til LA. LA

gjorde opmærksom på deadlines. LA laver

et VM-tillæg, som udsendes sammen med

december nr.

13. Næste mødedato den 10. januar 2007.

14. Eventuelt

FB. Dommermøde meget positivt. AR præsenterede

forslag til ny avlsplan og ny skuestruktur.

AR har ønske om fællesmøde om

temaet ”Schæferhundeklubbens fremtid”

med deltagelse af HB, AR, BHR og dommere.

FB fremkommer med oplæg til HB.

KC: DKK har endnu ikke modtaget meddelelse

om avlskåring af hund, som

Kennel Glarbo har parret med. Den

blev avlskåret i februar. FB undersøger.

FB oplyste, at arrangementsplan sendes

ud til kredsene nu.

Af hensyn til klubbens årsregnskab SKAL alt mellemværende med Schæferhundeklubben

for Danmark være fremsendt til klubbens sekretariat senest den 15. december 2006

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 41


42

NYT FRA BRUGSHUNDERÅDET

Referat af BHR-møde

den 11. september 2006, Comwell, Middelfart

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde

2. Orientering siden sidst

3. Referat af fællesmøde med AR

4. Input til avlsplanen

5. Udtagelseskrav til SPH-DM 2006 (og

2007)

6. BHP3-udtagelser til DM 2007 (og

2008)

7. Pokaler til IPO 3-DM samt DKK’s SPH

2-DM

8. Klager over dommer

9. Figurantmønstringer

10. Bordet rundt

11. Eventuelt

Ad. 1 Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Poul sørger for, at referatet

bliver sendt til webmaster.

Ad. 2 Gunner orienterede fra seneste HBmøde.

BHR skal i den forbindelse

understrege, at alle sager bliver behandlet

seriøst og professionelt.

VM-holdet har udtrykt utilfredshed

med, at de ikke har mulighed for at

træne på Randers Stadion.

Ad. 3 Referatet blev godkendt.

Ad. 4 BHR diskuterede hvilke input, rådet

kunne bidrage med til Schæferhundeklubbens

avlsplan. Inputtene sendes

til AR.

Ad. 5 John J sørger for pokaler fra BHR.

Udtagelseskriterier 2006: Såfremt

en hundefører opnår 94 point eller

derover ved en Sporhunde-udtagelseskonkurrence,

er denne kvalifi ceret

til SPH-DM.

En hundefører, som ved 3 sporhunde

1 prøver, afl agt i 3 forskellige kredse

for 3 forskellige dommere, har et gennemsnit

på 94 point eller derover, er

kvalifi ceret til SPH-DM.

Deltagerantallet til SPH-DM vil fortsat

være max. 26 ekvipager. Er der

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

fl ere end 26 ekvipager, som opnår

udtagelseskravet, har en hundefører,

som har opnået kvalifi kation via en

Sporhunde-udtagelseskonkurrence 1.

prioritet. Er der færre end 26 ekvipager,

som har opnået udtagelseskravet, vil

der blive fyldt op med hundeførere,

som har min. SG til en udtagelse eller

et SG i gennemsnit ved 3 sporhunde

1 prøver, afl agt i 3 forskellige kredse

for 3 forskellige dommere.

En kombination af de to udtagelsesmodeller

vil også blive accepteret. Ved

pointlighed vægter udtagelseskonkurrencer

højest.

Udtagelseskriterier 2007: BHR besluttede

at gå tilbage til, at det udelukkende

er resultater fra udtagelseskonkurrencer,

der tæller som adgangsgivende

til SPH-DM 2007. Opnår en ekvipage

94 p ved en udtagelseskonkurrence,

er ekvipagen kvalifi ceret til SPH-DM

2007. Er der ikke 26 ekvipager, der

opnår kvalifi kationskravet, vil ekvipager

med det højeste pointtal i SG

blive inviteret til at deltage i SPH-DM

2007.

Der mangler stadig en kreds til afholdelse

af SPH-DM 2007.

Ad. 6 Der mangler en kreds til afholdelse

af BHP3-DM i 2007. En jysk kreds vil

blive foretrukket. Udtagelserne er på

plads.

Plan for DM/VM-udtagelser for sæsonen

2007/2008 skal være klar til

næste BHR-møde.

Ad. 7 BHR besluttede ikke at bidrage med

pokaler til DKK’s arrangementer.

Ad. 8 BHR behandlede klager over en af

Schæferhundeklubbens dommere.

Når rådets beslutning er blevet meddelt

dommeren, vil beslutningen blive

offentliggjort på hjemmesiden og i

Schæferhunden.

Ad. 9 Der bliver afholdt fi gurantmønstring

og godkendelse den 2. december 2006

vest for Storebælt i Kreds 14-Herning.

Der vil blive arrangeret prøvefi gurantkursus

inden mønstringen. Derudover

er der planlagt figurantmønstring

og godkendelse øst for Storebælt i

Kreds 43-Hvidovre den 25. november.

Umiddelbart inden vil der blive

afholdt prøvefi gurantkursus i Kreds

84-Skovbo.

Ad. 10 Det har desværre været nødvendigt

at afl yse fl ere kurser pga. for få tilmeldinger.

Det drejer sig om begge

BRK- og Prøvelederkurser, begge

instruktørteknikkurser, A1 og C3 på

Sjælland.

Der er til dato kun 1 kreds, der har

ønsket et kredskursus. Vi sender tilbudet

ud igen via sekretariatet.

John R planlægger en instruktørsamling,

hvor bl.a. stress vil være et

emne.

Indstillingen af Mikkel Kruse til DKK

som brugsprøvedommer har været

alt for længe undervejs. Det har dog

ikke haft indfl ydelse på Mikkel Kruses

uddannelse.

Erik planlægger dommerprøve den 3.

december 2006, hvis alt går vel.

Der mangler stadig hjælpere til VM i

Randers.

De 2 artikler, der har været bragt i

Schæferhunden om hundehviskeren,

er ikke udtryk for Schæferhundeklubbens

holdning. Det er vigtigt at understrege,

at vi aldrig må komme til

at lide af berøringsangst i forhold til,

hvor hunden ligger i rangordenen.

John skriver indlæg til bladet.

Ad. 11 Bidrag til rådets beretning skal være

Gunner i hænde senest 1. januar

2007.


Referat af ekstraordinært

BHR-møde den 16. oktober

2006, Comwell, Middelfart

Dagsorden

1. Dommersag

2. VM 2006 - evaluering af arrangementet,

holdet

3. BHP3-DM 2007

4. SPH-DM 2006 – 2007

5. SV dommeruddannelse januar 2007

6. Dommerprøve december 2006

7. Beretningen 2006

8. Eventuelt

Ad. 1 Sagen blev drøftet grundigt igen. Det

blev besluttet, at dommeren fjernes fra

Schæferhundeklubbens dommerliste

i 1 år fra den 1. november 2006. Der

bliver sendt brev til dommeren, og

HB får kopi til orientering.

Ad. 2 VM holdet synes, optakten til dette

års VM var noget kaotisk. De fordele,

holdet med rimelighed havde forventet

ved et VM på hjemmebane, var

ikke eksisterende. Kommunikationen

med VM-koordinatoren lod meget

tilbage at ønske. Der havde været

nogen frustration over den måde,

bl.a. pressens ønsker om interviews

var blevet håndteret.

Der er brug for, at betingelserne og

regler for deltagelse på VM-holdet

bliver meldt ud ved udtagelsen af

holdet.

Ad. 3 Der er endnu ikke fundet en kreds til

afholdelse af BHP3-DM i 2007. Erik

tager kontakt til Kreds 17-Silkeborg.

Ad. 4 Der er 25 ekvipager til SPH-DM i

Kreds 84 Skovbo. John J er offi ciel

repræsentant for rådet.

SPH-DM 2007 bliver i Kreds 81-

Grenå.

Nogle SPH-hundeførere havde ytret

stor tilfredshed med udtagelseskriterierne

i 2006. BHR fastholder beslutningen

om, at kvalifi kationen til

SPH-DM 2007 kun kan foregå ved

udtagelseskonkurrencer.

Ad. 5 Weekenden i januar 2007 vil primært

være teori. Der vil være brug for storskærm/lærred

til visning af hunde til

bedømmelse. Hvis vejret arter sig,

kan det komme på tale at bedømme

hunde på pladsen. Deltagerne vil få

prædikatet SV Auslandsrichter. Det er

ikke afklaret, hvordan nye dommere i

Schæferhundeklubben vil kunne opnå

betegnelsen.

Ad. 6 Dommerprøven i december 2006 er

på skinner.

Ad. 7 Indlæg til beretningen skal være

Gunner i hænde senest den 1. januar

2007.

Ad. 8 Allan Christensen har søgt orlov fra

dommeruddannelsen i 6 mdr. pga.

sygdom.

Ved VM i 2008 i USA kommer det

måske på tale at arrangere fælles

transport for alle europæiske deltagere.

Tølløse-Pokalen er blevet afl yst pga.

for få tilmeldte. BHR er enige om, at

ved 12 deltagere skal en udtagelse

gennemføres.

NYT FRA BRUGSHUNDERÅDET

Kvalifi cerede

til DM-BHP3

2007 i

Silkeborg

Hundefører Hund

Lars Bo Jensen Jabina Querry

John Jabina Jabina Nova

John Bajlum Flindts Bondo

Arne Ehrenreich Satoris Gasko

Brian Jacobsen Jabina Enikma

Mads Moselund Bayogi Piato

Kristen Michelsen Jabina Eddy

Kent Krog To-Fast Freja

Kim Mortensen Satoris Gary

John Rasmussen Yasso vom Herding Brook

Mai-Britt Nielsen Bayogi Ulko

John Clausen Chade’s Uwe

Søren Petersen Chade’s Zuma

Preben Rasmusen Chade’s Timo

John Jabina Jabina Digthe

Jan Stilling Satoris Rasko

Robert Nielsen Degn’s Onslow

Anne Dorthe S Nielsen Jabina Nille

Erik Fenger Jabina Lexus

Bo Bryde Nielsen Jabina Asco

Steen Christensen Es-Flintto’s Frick

Brian Nielsen Jabina Ludo

Claus Mouridsen Satoris Micon

Heine Jakobsen Segerviljan’s Bozak

Martin Knudsen Satoris Miro

Mads Pedersen Lacelles Iwan

Carsten Søhus Hajen Krumse

Helle Furland Satoris Iammy

Benny Kristensen Chade’s Ever

Per Josefsen Satoris Kevin

Henrik Jensen Lacelles Kosmo

Steen Pedersen Degn’s Rocky

Benny Boesen Satoris Seno

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 43


44

NYT FRA AVLSRÅDET

Referat af Avlsrådsmøde

den 24. oktober 2006 i Korsør

Tilstede:

Fritz Bennedbæk, Else Loft, Karsten Sonne

Andersen, Per Frost, Mona Bech Sørensen og

Frank Olsen.

Fraværende med afbud: Svend Rungstrøm og

Rainer Laursen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af seneste referat

2. En opfølgning på dommermødet

3. Avlsvejleder- og opdrættermøder

4. Arrangementsplanen 2007

5. Dommerbesætning til kåringer, LD-skuer

og HAS 2007

6. HAS-fi lm og billeder

7. HAS 2007

8. Dommeransøgninger

9. Avlsvejlederne (herunder ansøgninger

som aspirant)

10. DKK-folderen

11. Beretningen 2006

12. Eventuelt

1. Referatet er godkendt og offentliggjort.

2. Dommermødet var et positivt møde, hvor

de gennemarbejdede oplæg havde dannet

udgangspunkt for positive dialoger om

avlsplanen, eksteriørdommeruddannelsen,

ændring af AK-regler og ny skuestruktur.

Dommernes kommentarer og input til

oplæggene bliver medtaget i den videre

præsentation af oplæggene i relevante

fora, f.eks. opdrættermøde. Der var

f.eks. kommentarer omkring skueprædikat

for deltagelse i AK, forhåndsgod-

1) Hvis en kreds ønsker en tysk eksteriørdommer

til et skue, skal det fremgå af

arrangementsplanen hvilken dommer,

det drejer sig om. Kredsen træffer selv

de fornødne aftaler med pågældende

dommer.

2) Kredsen sender en anmodning til Avlsrådet

(formanden) om at søge SV om at

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

kendelse i DKK af dommeraspiranter.

Der blev udtrykt ønske om et dommermøde

i starten af 2007 med ”i

marken-bedømmelser” af hunde.

På mødet nåede vi ikke et punkt vedr.

overvejelser om ledelsesstrukturen i

Schæferhundeklubben. Der blev givet

udtryk for, at man meget gerne ville

diskutere dette punkt, og der blev udtrykt

ønske om at holde et fællesmøde for

hele klubbens ledelse om dette emne i

januar/februar 2007. FB laver referat fra

mødet til bladet.

3. Det blev pointeret, at avlsvejlederne

har mødepligt, og de, der ikke møder

uden gyldigt afbud, får en skrivelse. Der

skal gennemgås en række oplæg, og FB

sørger for, at disse bliver lagt ind på hjemmesiden.

Der bliver trykt et antal kopier

af bilagene til mødet. Diverse praktiske

opgaver blev aftalt. Avlsrådet giver kaffe

til arrangementet.

4. EL orienterede om arrangementsplanen,

og diverse spørgsmål blev afklaret. En

kreds, der ikke ville opgive dommerønske,

meddeles, at de ikke får det ønskede

arrangement. Den færdige arrangementsplan

sendes til kredsene og dommerne.

Procedure for ansøgning om tysk dommer

kommer i bladet.

5. Dommerbesætningen for Avlskåringer,

HAS og LD-skuer 2007 blev aftalt og vil

kunne ses i arrangementsplanen.

Vejledning til de kredse,

der har valgt tysk dommer i 2007:

få frigivet dommeren til at dømme i den

pågældende kreds.

3) Ansøgningen skal være Avlsrådet i hænde

senest 2 måneder, før arrangementet

afvikles.

4) Følgende oplyses: Kreds, dato/datoer og

dommerens navn.

5) Herefter står Avlsrådet for ansøgningen

til SV.

6. Filmen fra HAS er endnu ikke kommet.

Der rykkes for dette. Billederne er derimod

klar, og der annonceres på hjemmesiden

om muligheden for at købe billederne.

7. Forberedelserne til HAS 2007 skrider

planmæssigt frem.

8. En ansøgning fra et medlem om eksteriørdommeruddannelse

blev behandlet og

videresendes til dommerudvalget.

9. Maja Kristensen fra Kreds 32-Ringkøbing

blev godkendt som avlsvejlederaspirant.

10. Der er problemer med leveringen af

Amanda-folderen til DKK. FB tager det

op i HB. Den kunne udsendes til opdrætterne.

11. FB udbad sig input fra rådsmedlemmerne

til beretningen for deres arbejdsområder.

MBS tager sig af skuestatistik. RL kommer

med oplæg til, hvilken form vores

HD-statistik skal have i samarbejde med

Tommy Jensen og Mariann Uglebjerg.

12. Det var opfattelsen, at Brugshunderådets

respons på Avlsplanen var uforståelig.

13. Næste AR-møde holdes medio januar.

Referent

Karsten Sonne Andersen

6) Gebyret til SV er 100 ?, som modregnes

i næstkommende kontingentrefusion.

Else Loft

Avlsrådet


HAS 2006 på DVD

produceret i widescreen

Prisen pr. DVD er kr. 400,- inkl. porto.

Specialpris for opdrættere i Kenneloversigten: KUN kr. 360,- inkl. porto.

Du skal gøre følgende for at få DVD’en tilsendt:

Send en mail til: kennelgreve@kennelgreve.com med følgende oplysninger:

Hundens navn - klasse - placering - katalognr., samt dit navn, adresse og telefonnr.

HUSK det hele, ellers kan jeg ikke lave din bestilling.

Derefter skal du indbetale kr. 400,- eller som medlem af Kenneloversigten kr. 360,- på konto: 3191 638905.

Og HUSK at skrive dit navn og evt. kennelnavn i forbindelse med indbetalingen, så jeg kan matche mail og indbetaling og sende din

bestilling videre til Norge.

Du får materialet tilsendt direkte fra Torsvik i Norge.

En rigtig glædelig jul til alle og rigtig god fornøjelse med fi lmen.

KOMMENDE AVLSKÅRINGER

Fra avlsrådet

Else loft

OBS! Tilmeldingen skal være modtaget senest 14 dage før kåringen. Tilmeldingsblanketten skal være udfyldt korrekt med underskrift,

kopi af stamtavle med dokumentation for DNA, samt kopi af HD/AA. Hvis du har spørgsmål, så henvend dig til din avlsvejleder,

som gerne vil være dig behjælpelig ❙ HUSK på dagen at medbringe original stamtavle, resultathæfte, dokumentation for

HD-resultat samt DNA-test ❙ Er din hund HD-fotograferet eller har brugsprøver i Tyskland, skal resultatet være registreret i

Dansk Kennel Klub. Originale papirer skal medbringes med påskrift fra DKK på kåringsdagen. Er det ikke i orden, afvises hunden.

Kreds 64-Them, søndag den 25. februar 2007

kl. 9.00 på kredsens kåringsplads: Gyvelvej 3, 8653 Them. Kåringsdommer:

Poul Meineche. Kåringsleder: Jimmy Rasmussen, Mølledraget 3,

8653 Them, tlf.: 8684 84 95

NYT FRA ALVSRÅDET

NYHED

Kreds 62-Vallensbæk, søndag den 18. marts 2007

kl. 9.00 på kredsens træningsplads: Lundbækvej 9, 2665 Vallensbæk.

Kåringsdommer: Per Nielsen. Kåringleder: Gert Helmer, Rylevej 18,

2650 Hvidovre, tlf. 3649 2044.

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 45


46

NYT FRA AVLSRÅDET

OPDRÆTTERMØDE

Lørdag den 18/11 afholdt Avlsrådet et opdrættermøde, hvor vi havde

mange punkter udsendt til gennemsyn og debat. Mødet foregik i en

utroligt positiv og konstruktiv ånd.

Vi fi k ikke færdigbehandlet alle emnerne, og der var derfor et stort

ønske om et nyt opdrættermøde inden udstillingssæsonen i 2007 for

at færdiggøre det udsendte materiale.

Vi arbejder på at fi nde ny dato og sted, så følg med under ”Seneste

nyt” på klubbens hjemmeside, hvor nærmere information vil komme.

Samtidig vil vi takke alle de opdrættere, der mødte op, og som

bidrog livligt i debatten.

Avlsrådet ønsker alle en god jul og et godt nytår.

Else Loft

Avlsrådet

VEDR. DNA-PRØVE SOM

KRAV FØR AVLSKÅRING

Dette punkt er blevet drøftet med eksteriørdommerne på et nyligt

afholdt dommermøde, samt på opdrættermødet den 18/11, hvor der

var stor tilslutning til følgende ændring:

Der vil ikke være krav om DNA-prøve før en avlskåring, men krav

inden parring. Det vil sige, at godkendelse fra Tyskland skal være

registreret i DKK inden parringen, ellers kan hvalpene ikke registreres

i DKK. Der vil ikke kunne dispenseres fra ovenstående.

Vi arbejder på at få det til at træde i kraft inden den første kåring

i 2007.

Også her må du følge med under ”Seneste nyt” på klubbens hjemmeside,

hvor nærmere information vil komme.

Else Loft

Avlsrådet

De af vore medlemmer, der tillige er medlemmer

af DKK, har her i december - sammen

med deres medlemsblad - modtaget en

stemmeseddel og en kuvert til brug for valg

af medlemmer af DKK’s bestyrelse.

Valg i DKK fi nder sted ved urafstemning

blandt alle klubbens medlemmer.

Denne gang er der tre personer på valg,

repræsenterende hver sin gruppe. På stemmesedlen

er der dog kun anført valg til to

grupper. Det skyldes, at Jørgen Hindse, der

opstiller for brugshundene , ikke fi k nogen

modkandidat og derfor er genvalgt for en

ny fi reårig periode.

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

TIL DE KREDSE, DER SKAL

AFHOLDE KÅRING I 2007 !!

Kredsen skal råde over:

PC med Access-program 2003 + printer og USB indgang.

HUSK:

Resultatliste og afregningsskema skal være original med gennemslag

– bestilt i sekretariatet.

Ca. 1 måned før kåringen får alle kredsene tilsendt vejledning og

hjælpedokumenter, til støtte for diverse arbejdsgange.

Læs derefter dine tilsendte hjælpedokumenter.

Venlig hilsen

Else Loft

Avlsrådet

INDBERETNING TIL

DANMARKS HUND 2007

HAR FÅET NY ADMINISTRATOR

Først vil vi takke: Jacob Nielsen for hans store indsats for klubbens

medlemmer og Avlsrådet, ved gennem 6 år at have administreret

Danmarks Hund med alt, hvad dertil hører.

Alt for året 2006 skal naturligvis sendes til Jacob som sædvanligt.

Resultater opnået i 2007 står Randi Salzwedell for.

Randi og avlsrådet arbejder på at få indrapportering direkte på

Schæferhundeklubbens hjemmeside, så det er den enkelte hundefører,

der selv sørger for det.

Følg med på klubbens hjemmeside under ”Seneste nyt” - der vil

du blive orienteret, også mht. ændringer i regelsættet, da det trænger

til opdatering.

Randi kan fanges på tlf.nr. 2128 5575 eller mail-adr.: hjem@ramseys.

dk

Godt nytår og god vind i 2007 til alle fra,

Else Loft

Avlsrådet

Valg til Dansk Kennel Klubs bestyrelse

For de to øvrige grupper er der fl ere

kandidater, og vi vil gerne pege på en enkelt

af disse, nemlig jagthundemanden Jens

Martin Hansen.

Når vi vil det, så skyldes det, at vi (bestyrelse

og avlsråd) naturligvis jævnligt er i

dialog og samarbejde med DKK’s bestyrelse

og diverse udvalg. Her er det vigtigt, at de, der

repræsenterer DKK, tænker og arbejder ud fra

en praktisk, brugshundeorienteret synsvinkel,

så de hensyn, vi prioriterer højt, nemlig at

hundene både skal ligne det, de giver sig ud

for at være, og skal kunne arbejde med det,

de er beregnet til, tilgodeses.

Endvidere er det vigtigt for os, at der i

DKK’s ledelse er forståelse for, at Schæferhundeklubben

ud over så meget andet også

er en del af det store WUSV-fællesskab. Den

forståelse har Jørgen Hindse, og det har Jens

Martin Hansen også. Jens Martin er jæger

og opdrætter, og han har stort set de samme

problemstillinger inde på livet, som vi schæferhundefolk

har, og dem håndterer han på

en afbalanceret og fornuftig måde.

Vi opfordrer derfor til, at I stemmer på

Jens Martin Hansen til valget i DKK.

Hovedbestyrelsen og Avlsrådet


RUBRIKANNONCER

Rubrikannoncer sendes (elektronisk) til redaktøren på lotte.albret@privat.dk (se kolofonen side 3 for øvrige kontaktdetaljer)

❙ Betaling opkræves, når bladet er udkommet med annoncen ❙ Spaltebredden for rubrikannoncer er 89 mm. Minimumprisen

for en meddelelse er 165 kr. for op til 7 linier à ca. 70 karakterer (bogstaver, mellemrum og tegn) inkl. navn og

adresse. For hver ekstra linie ud over de 7 betales 20 kr ❙ Hvor annoncen handler om hvalpekuld, kan kun optages kuld,

der kan og vil blive stambogsført i Dansk Kennel Klub. Indsenderen hæfter for, at ovenstående overholdes og er ansvarlig

herfor over for Schæferhundeklubben og Dansk Kennel Klub ❙ Annoncører i Kenneloversigten kan gratis få optaget op til 7

linier rubrikannonce pr. blad. Derudover betales 20 kr. pr. ekstra linie.

Kennel Akacias, Smørum, tlf. 4465 7226, mail: akacias@akacias.

dk, www.akacias.dk, og Janne Alholt, Skanderborg, tlf. 2513

4369, mail: alholt@mail.dk, meddeler:

Haweto Meggie, BHP2, AK/1 (Raven Noriswand, SchH3, AK/1 - AVKL

Haweto Biene, BHP2, AK/1) er d. 7. oktober 2006 parret med Akacias

Aico, BHP1, AK/1 (Quentin Karanberg, SchH3, AK/1 - AVKL, DKCH

Akacias Mamba, BHP2, AK/1).

Kennel Sundhund v/Anita og Parly Carlsen, Godthåbsvej 17, 3751

Østermarie, tlf. 5647 0714 / 2752 2795, e-mail:

a.carlsen@worldonline.dk, www.sundhund.dk, meddeler:

Sundhund’s Gata, Patruljehund, HD-B, AA:O, AK-1 (Kalle vom Pendel

Bach - Jaligi Dolly) er parret med Falko vom Wolfsblick, SchH3, AK-1,

ZW72 (Falk von den Wolfen - Luna Westfalenspross). Hvalpe forventes

salgsklare ca. 03-12-2006.

Kennel Hedegård v/Karsten Hedegård Andersen, Kirkevej 1, 4900

Nakskov, www.kennelhedegaard.dk, info@kennelhedegaard.dk,

tlf. 5492 8006 meddeler:

1) Hedegårds Apella, BHP3, IPO1, PH, AK, HD:A, AA:00 (Usserød Lucas,

BHP3, AK1 - Napstads Ivett, BHP2, PH, AK) er den 11. oktober parret

med Dellft v.h. Zuidpark, PH-vinderklasse, 3 x DM-deltager i DPH, HD:

A, AA:00 (Ahron v. Granit Rose, BHP3, BSP, AK1 - Zomby v.h. Zuidpark,

BHP3, IPO3, VH3, AK). Hvalpe forventes i uge 50. Kuldgentagelse.

2) Hedegårds Duller, BHP3 (286 point), AK 1, mentaltestet, HD:A,

AA:00, index 125 (Aron v. Bracheler See, BHP3, AK - Hedegårds Apella,

BHP3, IPO1, PH, AK) er den 16. oktober parret med Yasso vom Herding

Brook, BHP3, IPO3, AK, DM-deltager, HD:B, AA:00, index 123 (Asko

v.d. Lutter, VM og BSP, BHP3, AK - Lucie vom Herding Brook). Hvalpe

forventes i uge 51. Dette kuld fødes og ligger hos Kent Thing i Jylland,

tlf 5613 1090. Se nærmere på hjemmeside.

1) To-Fast Katla BHP 1, AK, HD:A, AA:0 (Satoris Santo - Pa-Schacks

Feta) har den 18/10-06 født 3-7efter Hajen Krumse BHP 3,AK, HD:B,

AA:0,en særdeles driftig og belastbar han, 2xDM-deltager (1xVM-vinder

Tom Van’t Leefdaalhof - Hajen Daffi ).

2) To-Fast Freja DM-deltager 2007, udtaget i Brønderslev med 96 i C,

parres i uge 44 med Jabina Querry (kuldgentagelse, gode referencer).

Kent 2218 3730, Lars 2220 5132, www.querry.dk, www.hajenkrumse.dk,

www.kennel-to-slow.dk.

Kennel Hulgaard v/Carl Hulgaard, Salbyvej 166, 4600 Køge, tlf.

5682 1360, www.kennelhulgaard.dk, meddeler:

Hulgaard’s Vanda, BHP 2, HD:A, AA:0, index 125 (Hulgaard’s Silas - Glarbo

Ciff) har den 4.10.2006 født 4,3 hvalpe efter Degn’s Rocky, BHP3, AK,

HD:B, AA:0, index 124 (Ukas von der Heidenschanze - Degn’s Una).

RUBRIKANNONCER

Kennel Maegaard v/Ida & Lynge Larsen, Ølstedvej 3, 5672 Broby,

tlf. 6263 1236, e-mail: kennelmaegaard@privat.dk, www.kennelmaegaard.dk,

meddeler:

Maegaards Yoyo, BHP1, AK (Dauløkke’s Thias, BHP3, AK – Maegaards

Holli, BHP1, AK) er den 8. oktober 2006 parret med Zidan von

Grabfeldgau, SchH3, AK (Zamp vom Thermodos, Schh3, AK, AVKL-D

– Xella von Thermodos, SchH2, AK).

Kennel Grænsen, www.kennelgraensen.dk, tlf. 4618 7170:

1) Hajen Rille BHP1, AK2, HD:B (Hajen Drønert – Jen-Agers Freddie)

er d. 05.09.2006 parret med Hulgaard‘s Yupp PH-P, AK1, HD:A, AA:0

(Hulgaard‘s Karlo – Glarbo Ciff).

2) Grænsen‘s Exstra SchH1, AK1, HD:A, AA:0 (Baru v. Haus Yü

– Anmarion Irina) er d. 20.09.2006 parret med Maestro v. Osterbergerland

SchH3, AK1, HD:A, AA:0 (Nero v. Nöbachtal – Mirka v.

Osterbergerland).

1) Scharf Ilka BHP1, AK, HD:A, AA:0, grå, (Glarbo Yeti - Lindholdts Lonnie

har den 8. nov. 2006 født 2,1 hvalpe efter Bacho von Geestland

BHP3, IPO3, AK, HD:B, AA:0, grå (Lord vom Schwartenzwinger - Wendi

von der Wannaer höhen). Hvalpene er salgsklare den 10. januar.

2) Vendbo’s Klara, PH, AK, HD:A, AA:0, sort (Møllers Addi - Satoris

Santo) er den 11. nov. 2006 parret med Vintermarkens Odin, BHP3,

AK, HD:B, AA:0, grå (Atenagårdens Walli - Degn’s Føniks). Hvalpene

salgsklare medio marts 2007.

Kennel Vendbo v/Tove og Kaj-Verner Jensen, Brønderslevvej

262, 9480 Løkken, tlf. 9646 1015, mob. 4014 7412, e-mail:

kv.tove@tele2adsl.dk

Kennel Simfan v/ Jette J Maj, Tårupvej 11, Taulov, 7000 Fredericia,

tlf: 7556 3398 / 3013 9817, e-mail: bpz@mail.dk, meddeler:

Rask Fannie, BHP1, AK1, HD:A, har den 10. nov. født 6,2 hvalpe efter

Paka Gambrinus, BHP3, KKL 1, HD-FCI:b 1/2. Hvalpe er salgsklare

den 5. januar 2007. Rask Fannie er meget social og er en meget driftig

tæve, bider godt.

Kennel Kweo v/Inge Hellmund & Ole Sarbæk, tlf. 8655 4646 /

2825 5546, http://hjem.get2net.dk/kweo/, meddeler:

Kweo’s Yodie BHP1, SR:F, AK-1, HD:B, grå (Kweo’s Joey BHP3, IPO3,

SR:F, AK-2, HD:B1, grå - Kweo’s Ronja BHP1, AK-2, HD:B1, sg.) er den

20.09.2006 parret med Quanto vom Annenhof BHP2, AK-2, SR:SG,

HD:A, AA:0-0, ZW:71, grå (Joker vom Schmiedegarten SchH3, IPO3,

AK-2, ZB:SG, HD:A, ED:b, ZW:68, grå - Gordie vom Annenhof SchH3,

IPO3, FH1, ZB:V, AK-1, HD:A, ZW:82, grå). Hvalpene forventes i uge

47/2006, og de er salgsklare i uge 4/2007.

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 47


48

KENNELOVERSIGTEN

BORNHOLM

Sund Hund

Parly & Anita Carlsen ....................... 5647 0714

Godthåbsvej 17, 3751 Østermarie

E-mail: a.carlsen@worldonline.dk

www.sundhund.dk

SJÆLLAND OG

LOLLAN-FALSTER

Akacias

Karin Gram ..................................... 4465 7226

mobil ............................................... 4014 7226

Nederkær 9, 2765 Smørum

E-mail: akacias@akacias.dk

www.akacias.dk

Alcea

Peter Nielsen ................................... 4632 6227

Mølleparken 1, 4621 Gadstrup

E-mail: alcea@alcea.dk

www.alcea.dk

v/Steen Pedersen

Egmondvej 10

2791 Dragør

Telefon 32 53 49 65

Mobil 61 46 40 08

Email info@kennel-amager.dk

www.kennel-amager.dk

Bannebjerg

Lillian Samuelsen ............................. 4839 1156

mobil ............................................... 2532 8016

Bannebjergvej 30, 3230 Græsted

E-mail: Isa-bannebjerg@mail.dk

Bobæk

Margit Sørensen ............................. 5628 6813

mobil ............................................... 2160 7813

Køgevej 15, 4652 Hårlev

E-mail: Bobaek@post.tele.dk

Coronis

Gitte & Steen Møllegaard Salmonsen

Telefon ............................................ 5764 0181

mobil ............................................... 2096 5626

Skovvej 26, Nordrup, 4100 Ringsted

E-mail: coronis@mail.dk

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

Degn

Jill og Leif Degn .............................. 3252 0726

mobil .............................4020 0726/3062 1404

Østerlarsvej 22, 2770 Kastrup

E-mail: degn@kennel-degn.dk

www.kennel-degn.dk

Disager

Hans Peder Søndergaard ................ 5858

1250 Disagervej 10, 4200 Slagelse

E-mail: hps@disager.dk

www.disager.dk

Elverhøj

Jackie Månsson ............................. 4075 4027

Hornbækvej 517, 3080 Tikøb

E-mail: elverhoj@c.dk

www.elverhoj.com

Garodkin

Asa og John Garodkin ..................... 5599

3020 Oregårdsvængevej 15, 4720 Præstø

E-mail: garodkin@post.tele.dk

www.kennel-garodkin.dk

Glenn

Lilli Nagel & Peer Thykjær................ 5678 9407

mobil ............................................... 2534 3804

Alslevvej 8 B, 4653 Karise

E-mail: kennel-glenn@hund.dk

www.kennel-glenn.dk

Greve

Erik & Else Loft ............................... 4361 0697

mobil/fax .......................4054 0997/4361 0897

Assentorpvej 90, 4295 Stenlille

E-mail: e.loft@ofi r.dk

www.kennelgreve.com

Grænsen

Martin Hjort Nielsen & Pernille Pedersen Tlf./

mobil ........................... 4618 7170/2239 0551

Havdrupvej 13, 4622 Havdrup

E-mail: mhn@wanadoo.dk www.

kennelgraensen.dk

Gubbengaard

Karen Gubbengaard & Dan Køber

Tlf./mobil........................... 4399 9203/5194

9203 Høje Taastrupvej 24, 2630 Taastrup

E-mail: kennel@gubbengaard.dk

www.gubbengaard.dk

Hajen

Katja Cath Carnett ........................... 4361 2828

mobil ............................................... 4077 9999

Kringsholmvej 15, 2670 Greve

E-mail: kennel.hajen@mail.tele.dk

www.kennel-hajen.dk

Hassenkam

Tina Hassenkam & René Jørgensen 3966 6166

mobil ...........................2828 6989 / 2177 3922

Højvangen 39, 2860 Søborg

E-mail: kontakt@kennel-hassenkam.dk

www.kennel-hassenkam.dk

Grænsen

Martin Hjort Nielsen & Pernille Pedersen Tlf./

mobil ........................... 4618 7170/2239 0551

Havdrupvej 13, 4622 Havdrup

E-mail: mhn@wanadoo.dk www.

kennelgraensen.dk

Hatani’s

Ejler Nielsen ..................................... 4373 1012

mobil ............................................... 4042 7582

Søsvinget 33, 2635 Ishøj

E-mail: hatani@ishoejby.dk

Haus Haargaard

Lisa Haargaard ............................... 4774 9820

Mobil ............................................... 2064 7468

Myntestien 13, 3310 Ølsted

E-mail: kennel@haus-haargaard.dk

www.haus-haargaard.dk

Haus Wieners

Erwin Brocks og Jannie Paustian

telefon/mobil .................4354 9080/2811 9180

Bredekærsvænge 212, 2635 Ishøj

E-mail: e.brocks@ishoejby.dk

www.hauswieners.dk

Hedegård

Karsten Hedegård Andersen ......... 5492 8006

Kirkevej 1, Branderslev, 4900 Nakskov.

E-mail: info@kennelhedegaard.dk

www.kennelhedegaard.dk

Heksehuset

Ulla Sørensen ................................. 4613 7788

mobil ................................................ 2617 2788

Lillemosevej 17, 2640 Hedehusene

www.kennel-heksehuset.dk


Carl Hulgaard

Telefon ...............................................5682 1360

Salbyvej 166, Ll. Salby, 4600 Køge

E-mail: kennelhulgaard@get2net.dk www.

kennelhulgaard.dk

John & Dorthe Jabina

Tlf./mobil ........................ 4636 3634/4074 3634

Ringstedvej 101 A & B, 4000 Roskilde

E-mail: Jabina@tdcadsl.dk

www.jabina.dk

Jørini

Rita & H. Jørgen Nissen ................. 5573 3886

fax ................................................... 5573 3886

Helgenæsvej 95, 4700 Næstved

E-mail: Jorini@mail1.stofanet.dk

www.jorini.rohde-nissen.dk

Kefas

Torben Schou ................................. 4640 3803

Hjortholmvej 77, 4340 Tølløse

E-mail: post@kennel-kefas.dk

www.kennel-kefas.dk

Kisa

Birthe og Michael Wang

telefon/mobil .................5826 2659/4055 1578

Holbækvej 5, 4293 Dianalund

www.kisas.dk

Korskilde

Helge Petersen ............................... 5596 7970

Mobil ................................................ 2651 6218

Brøderupvej 22, 4733 Tappernøje

E-mail: kennel@kennel-korskilde.dk

www.kennel-korskilde.dk

Kratmosen

Eva Haargaard ................................ 4589 0649

mobil ............................................... 2181 7320

Kratmosevej 7, 2950 Vedbæk

E-mail: kratmosen@mail.tele.dk

www.kratmosen.dk

Langtoften

Elsie & Arne Lambrecht .................. 5545 6520

mobil ............................................... 6128 6520

Byvænget 24, 4262 Sandved

E-mail: arne.l@mail.dk

Lena Pichler Bjerre & Erik Bjerre

Boeslunde Byvej 60, 4242 Boeslunde

Tlf/Fax: 5814 0239, mobil: 4016 8939

E-mail: Kennel@Leri.dk

www.german-shepherd-dog.de

www.leri.dk

Lærkbo’s

Per Rasmussen Lærke .................... 5534 1402

mobil/fax .......................5050 1402/5534 1406

Platanvej 10, 4760 Vordingborg

E-mail: prl@hundesport.dk

www.hundesport.dk

Maack

Svend Rungstrøm ........................... 4753 1209

mobil ............................................... 2986 8785

Hovedgaden 119, 3630 Jægerspris

E-mail: sr@kennelmaack.com

www.kennelmaack.com

Normanner

Pia & Fritz Bennedbæk ................... 4793 9685

mobil ............................................... 2368 4400

Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested

E-mail: kennel@normanner.dk

www.normanner.dk

Pelo

Peder og Lotte Olesen

Telefon ..........................4619 5442/6171 5442

Vilkestrupvej 1, 4623 Ll. Skensved

E-mail: pelo@kennel-pelo.dk

Rowick

Per Dandanell & Tage Wichmann Jørgensen

Tlf. .................................5538 8200/3297 4490

mobil ............................................... 2872 7322

Hovvej 5, 4771 Kalvehave

E-mail: pia.larsen@cirque.dk

Sch-ca

Erik Fenger & Annette Larsen

Telefon ..................... 5943 6996 el. 2233 6995

Orøvej 28, 4300 Holbæk

E-mail: e.fenger@get2net.dk

KENNELOVERSIGTEN

Benny & Helle Kristensen ............... 5918 8888

mobil .............................................. 4015 0880

Østrupvej 28, Østrup, 4350 Ugerløse

E-mail: power@paradis.dk

www.schaeferpower.dk

Sonto

Sonja Pedersen .............................. 4649 9481

mobil ............................................... 2464 0055

Skullerupvej 22, 4330 Hvalsø

E-mail: sonto@tdcadsl.dk www.sonto.dk

Team Sajo

Susanne N. Jensen & John Nielsen

Tlf./fax ...........................5852 0823/5852 0823

mobil ............................................... 2552 4888

Thorvaldsensvej 5, 4200 Slagelse

E-mail: teamsajo@stofanet.dk

Team Sufra

Susanne & Frank Pedersen ............ 4640 7054

Hovedvejen 294, Osted, 4140 Borup

E-mail: sufra@sufra.dk, susanne@sufra.dk

www.sufra.dk

Thomsebo

Thomas Bo Larsen ......................... 4774 9980

mobil ............................................... 2461 6351

Skåninggårdsvej 1, 3300 Frederiksværk

E-mail: vibsi.bo@mail.dk www.thomsebo.dk

Ulveskoven

Louise og Henrik Heiberg West

Tlf./mobil .......................5636 1508/4011 1315

Munke-Bjergbyvej 15, 4190 Munke Bjergby

E-mail: kennel@ulveskoven.dk

www.ulveskoven.dk

Her er der plads til

DIN ANNONCE

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 49


50

KENNELOVERSIGTEN

We-Schou

Thomas Schou ............................... 4641 2027

Hyggevej 8, 3630 Jægerspris

E-mail: we-schou@kennel-we-schou.dk

www.kennel-we-schou.dk

FYN

Bjarli

Bjarne og Lisbeth Petersen ............ 6485 2412

mobil ............................................... 2280 5412

Gl. Skolevej 13, 5450 Otterup

E-mail: bjarne@bjarli.dk www.bjarli.dk

Djalsam

Jette Andersen og Leo Sørensen

Tlf./mobil ......................... 6444 1627/2094

1627 Åbjergvej 39, 5464 Brenderup

E-mail: post@djalsam.dk www.djalsam.dk

Maegaard

Ida & Lynge Larsen ......................... 6263 1236

Ølstedvej 3, 5672 Broby

E-mail: kennelmaegaard@privat.dk

www.kennelmaegaard.dk

JYLLAND

Michael Lumby

Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing

Tlf. 2024 4846

E-mail: kennel@alderslyst.dk

www.alderslyst.dk

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

Bayogi

Tove & Jan Pedersen ...................... 9896 3360

mobil ............................................... 2993 7110

Bredkærvej 100, 9800 Hjørring

E-mail: kennel@bayogi.dk www.bayogi.dk

Bee-Chief’s

Bo Bartels ....................................... 9848 4282

mobil ............................................... 6167 4282

Laulundsvej 16, Stenhøj, 9900 Frederikshavn

E-mail: bartels@tele2adsl.dk

Bøggild

Frank Volter Tlf./mobil 8699 9892 / 2215 1901

Bøggildsvej 7, 8530 Hjortshøj

E-mail: fpv@get2net.dk

http://kennelboeggild.dk

Dancon

Henrik Ludvigsen .............8622 6217 Hjortshøj

Møllevej 31, 8530 Hjortshøj

E-mail: dancons@vip.cybercity.dk

www.dancons.dk

El Halcon

Alf Rafn

Ydersmindesvej 5A, 8560 Kolind

Tlf. 8639 1387 · Mobil 2537 2696

E-mail: el-halcon@mail.dk

www.el-halcon.dk

Fatini

Lone & Svend Højager Nielsen....... 9747 6330

mobil ............................................... 2043 4280

Hallundbækvej 9, Hodsager, 7490 Aulum

E-mail: fatini@mail.tele.dk www.fatini.dk

Grøn

Bjarne og Susanne Grøn ................ 7585 1582

Ny Agersbølvej 23, Lindved, 7100 Vejle

E-mail: gron@mail.dk www.kennel-groen.dk

Hanito

Merete Søndergård Tlf ..7533 1549/2612 9370

Annexvej 7, 7190 Billund

E-mail: Hanne.Soendergaard@tdcadsl.dk

Haweto

Werner Schuhmacher ..................... 8615 1504

mobil ............................................... 3055 8676

Fuglsangsvej 1, 8660 Skanderborg

E-mail: haweto@haweto.dk www.haweto.dk

Heager

Maja & Ove Kristensen ................... 9733 0133

mobil ............................................... 2326 3133

Novej 64, Heager, 6950 Ringkøbing

E-mail: kennel@heager.dk www.heager.dk

Horsnæs

Anders Friis Jørgensen ................... 7562 6461

Steen Blichersvej 3, 8700 Horsens

E-mail: kennel-horsnaes@mail1.stofanet.dk

www.kennel-horsnaes.dk

Houen

LiseLotte Houen ............................. 9898 8881

mobil ............................................... 4015 7766

Abildgårdsvej 183, Sterup, 9760 Vrå

E-mail: kennelhouen@hotmail.com

Kala-lu’s

Aase Overgaard & Jørgen U Sørensen

Tlf./mobil .......................7576 1850/2485 0450

Lystrupvej 24, Ølsted, 8723 Løsning

E-mail: kennel@kala-lu.dk www.kala-lu.dk

Kiami

Kirsten & Poul Granslev

tlf./mobil .......................8629 5520/4013 5520

Præstegårdsvej 89, 8320 Mårslet

E-mail: kiami@webspeed.dk www.kiami.dk

Koldbakken

Benny Kristensen ........................... 8644 1291

Koldbakken 5, Tvede, 8900 Randers

E-mail: koldbakken@mail.tele.dk http://

home13.inet.tele.dk/koldbak/koldbak

Kweo

Inge Hellmund & Ole Sarbæk...........8655 4646

mobil: Ole 2825 5546, Inge 2825 4546

Gosmervej 21, Ørting, 8300 Odder

E-mail: kweo@get2net.dk

http://hjem.get2net.dk/kweo

Laguso

Lars & Gurli Jønsson . 8694 4562 Havervej 14,

8464 Galten

E-mail: laguso@post.tele.dk www.laguso.dk


Lille-Noller

Knud Topgaard Jensen & Gitte Kudsk

Tlf./mobil ............................9695 5100/2123

1984 Egebjergvej 25, 7830 Vinderup

E-mail: lille-noller@post.tele.dk

www.lille-noller.dk

Mierelle

Dorte Mierelle ................................. 7594 4320

mobil ............................................... 2074 4805

Rubinvej 46, Erritsø, 7000 Fredericia

E-mail: mail@kennel-mierelle.dk

www.kennel-mierelle.dk

Okjær

Ove Vad Rokkjær ............................ 9714 1476

Røjenvej 11, 7451 Sunds

E-mail: kvik2@edbcentrum.dk

Pri-Wat

Birgitte Prior og Bent Ochwat

Tlf. ................................................... 9893 0512

Mosevej 160, Blæsbjerg, 9870 Sindal

E-mail: pri-wat@mail.tele.dk

www.kennel-pri-wat.dk

Rask

Erling Rask ...................7586 3090/2033 1090

Jægervej 3, Blåkærskov, 6040 Egtved

På Sjælland: Joan Serritzlev ........... 4642 0112

E-mail: erling@kennelrask.dk -

joan@kennelrask.dk www.kennelrask.dk

Schæferhaven

Beatrice Thorén og Michael Laursen

Tlf./mobil ....................... 9891 1994 / 2089

4994 Bjarkesvej 10, 9800 Hjørring

E-mail: 98911994@stofanet.dk

www.schaeferhaven.dk

Simfan

Jette J. Maj ...................................... 7556 3398

mobil ............................................... 3013 9817

Tårupvej 11, Taulov, 7000 Fredericia

E-mail: bpz@mail.dk

Skriver’s

Lilly Skriver ..................................... 7533 5242

Højene 18, 7250 Hejnsvig

E-mail: skrivers@mail.dk

Smed

Irene Thygesen & Jakob Smed

Tlf. .................................8640 6812/4079 1165

Fiskegårdsvej 30, 8900 Randers

E-mail: irene@kennel-smed.dk

www.kennel-smed.dk

Staudt.dk

Niels Christian Staudt

Tlf.-fax/mobil ................9893 4278/4096 4278

Nørregade 107, 9870 Sindal

E-mail: kennelstaudt@mail.dk

www.kennelstaudt.dk

Studsdal

Danielle og Alex Pedersen Tlf. ......... 7586 3224

mobil ............................................... 4052 8018

Farrisvej 40, Troldkær, 6630 Rødding

E-mail: Studsdal@sport.dk

www.kennelstudsdal.dk

KENNELOVERSIGTEN

Team Quindi’s

Hanne Boe Tlf.mobil. ...................... 7533 1807

mobil .......2815 1741 Plougslundvej 206, 7190

Billund E-mail: hanneboea@hotmail.com

To-Fast

Kent Krog & Lars Jakobsen ............ 9831 7408

mobil/fax .......................2220 5132/9832 6444

Skodsborgvej 42, 9270 Klarup

E-mail: lars.jakobsen@shell.com

Toto

Vivi og Jan Larsen..........6061 4201/2120 9982

Allelevvej 2, Allelev,

8570 Trustrup

Unik Dog

Niels Arne Ladekarl ........................ 7555 3884

Mobil ............................................... 2332 7184

Brakker Stationsvej 5, 6040 Egtved

E-mail: Na.birkely@mail.dk

Erik Bent Jensen

Ravnsbjerg 29, 6000 Kolding

Tlf. 7551 8002, mobil: 2129 3379

E-mail: kennelvesterlund@privat.dk

Vittarp

Søs & Poul Fuglsang

Tlf./mobil ........................... 9737 6018/2162

9803 Bavnegårdsvej 5, Vittarp, 6880 Tarm

E-mail: fuglsang@vittarp.dk

http://www.vittarp.dk

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 51


52

AVLSHANNER

Polititjenestehund, PH-P, AK-1,

HD:A, AA:0, index 119

En fadertypisk, psykisk robust og særdeles tiltalende maskulin og

kraftfuld han med megen udstråling og særdeles gode væsensanlæg.

Særdeles god harmoni og fremtoning. Kan med fordel anvendes til

tæver, der savner kraft, kønspræg og bevægelsesharmoni.

Yderligere info

www.kennelhulgaard.dk

Henvendelse til

Kennel

Hulgaard

tlf. 5682 1360

eller

Michael

Jeppesen

tlf. 4052 7897

TØLLØSE POKALEN

Schæferhunden. nr. 12. december 2006

2006

Traditionen tro havde vi i Kreds 29-Tølløse planlagt den årlige midtsjællandske

DM- og VM-udtagelse i oktober, Tølløse Pokalen.

Afholdelsen af VM i Randers i weekenden før betød, at kredsen med

16 hjælpere var dybt engageret i dette store arrangement fra onsdag

til søndag eftermiddag, men vi besluttede i kredsen at holde fast i

vores Tølløse Pokal.

Tilmeldingsfristen var p.g.a. VM nødt til at blive overholdt, hvis vi

skulle kunne nå at få planlagt spor, lavet katalog og handlet ind til

cafeen. Men da vi nåede denne frist, var der end ikke tilmeldte nok

til, at vi kunne betale de 3500 kroner, som hovedklubben skal have,

når en kreds afholder DM/VM-udtagelse. Ud over de 3500 kroner har

kredsen også udgifter til vingaver, blomster og forplejning af dommere,

sporlæggere og fi guranter, så det ville ikke være økonomisk

forsvarligt for os at afholde arrangementet, desværre.

Det var med meget stor ærgrelse og frustration, at vi måtte afl yse

Tølløse Pokalen, og vi beklager dybt overfor de hundeførere, der

havde tilmeldt sig arrangementet.

Vi håber at kunne tage revanche til næste år, så TØLLØSE POKALEN

2007 bliver et forrygende og hyggeligt arrangement, som det har

været i over 20 år.

Merete Frank Christensen

Koordinator for Tølløse Pokalen 2006

Svogerslevs Guzzi

IPO 3, SPH 1, SPH 2, IPO-SPH, AK

HD: B, AA: 0, DNA

Deltager ved SPH-DM 2005 + 2006 (nr. 5)

Deltager ved DKK SPH-DM 2005 + 2006 (nr. 5)

Deltager ved DcH SPH-DM 2004 + 2005 +2006 (nr. 2)

F: Hulgaards Karlo – M: Svogerslevs Wicky

Henvendelse til:

Berit Kristensen

Tlf: 86243025/21448678

e-mail: berit_k@mail.dk


KOMBISKUE

Kreds 47 - Suså ønsker Godt Nytår og inviterer til:

Indendørs Kombiskue

Søndag den 4. februar 2007 kl. 10.00

Sted:

Kasernens Ridecenter

Næstved Kaserne

Kommandantvej 20

4700 Næstved

www.kasernensridecenter.dk

Dommere:

Hanner: Fritz Bennedbæk

Tæver: Sven Erik Lundkvist

Flotte præmier til alle

deltagere og prima forplejning

til rimelige priser

Sportsman’s Dog Food ApS, Engsøparken 39

7200 Grindsted. Tlf. 75 33 75 55

www.sportsmans.dk26% PROTEIN • 18% FAT


Klasser:

Baby Fra 8 uger NYHED

Hvalpe 4-6 mdr., 6-8 mdr.,

8-10 mdr. og 10-12 mdr.

Yngste 12-18 mdr.

Unghunde 18-24 mdr.

Åben Fra 2 år

Veteran Fra 7 år

Brugshunde Fra 2 år med brugsprøve

Tilmelding senest 30. januar 2007: www.

kreds47.dk eller Tommy Jensen på tlf. 4141

5760

Præmietilsagn modtages gerne

Super-Premium Hundefoder

Bedre Ingredienser, Bedre Resultater!

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 53


54

ARRANGEMENTSKALENDER

Arrangementskalender 2007

Dato Arrangement LD Kreds Dommere

Februar

04.02 Indendørs kombiskue 1 47-Suså Fritz Bennedbæk, Sven Erik Lundkvist

17.02 DKK-Udstilling Odense Eva Eriksson, Sverige

25.02

Marts

AK 7 64-Them Poul Meineche

10-11.03 SPH-udtagelse 5 25-Nordfyn Gunner Jensen

11.03 LD-Vinterskue 8 13-Kolding Fritz Bennedbæk, Per Nielsen, Poul Meineche

17-18.03 DM/VM-udtagelse 6 16-Ålborg Erik Ahrends, Villy Petersen

18.03 AK 1 62-Vallensbæk Per Nielsen

25.03 Repræsentantskabsmøde 5 Odense

31.03-01.04 DM/VM-udtagelse 1 2-Amager Lene Carlson, Gunner Jensen

31.03-01.04

April

SPH-udtagelse 7 71-Grenå Erik Ahrends

31.03-01.04 DM/VM-udtagelse 1 2-Amager Lene Carlson, Gunner Jensen

31.03-01.04 SPH-udtagelse 7 71-Grenå Erik Ahrends

01.04 Kombiskue 6 81-Løkken/Vrå René Jørgensen

05.04 Kombiskue 1 84-Skovbo René Jørgensen

05.04 Kombiskue 7 33 Holstebro Poul Meineche

07-08.04 DM/VM-udtagelse 5 34-Nordfyn Lene Carlson, Gunner Jensen

09.04 LD-Påskeskue 5 25-Nordfyn Fritz Bennedbæk, Per Nielsen, Michael Lumby

14-15.04 DM/VM-udtagelse 1 84-Skovbo Peter Larsen, Villy Petersen

14-15.04 SPH-udtagelse 1 1-Rødovre Bent Andersen

15.04 AK 8 38-Haderslev Michael Lumby

21.04 Limfjordscup 6 16- Ålborg Erik Ahrends, Per Svoldgaard Nielsen

21.04 IPO3 VM-udtagelse 1 4-Roskilde ?

22.04 Kombiskue 7 12-Århus Fritz Bennedbæk, René Jørgensen

28-29.04 SPH-udtagelse 4 22-Bornholm Erik Ahrends

29.04 Kombiskue 6 53- Nibe Michael Lumby

29.04

Maj

DKK-udstilling Hillerød Sven Erik Lundkvist

04.05 25 års Jubilæumsskue 1 56-Præstø Frank Goldlust, René Jørgensen

05-06.05 DM for BHP3 7 17-Silkeborg Lene Carlson, Gunner Jensen, Villy Petersen

13.05 AK 1 2-Amager René Jørgensen

13.05 Kombiskue 6 19- Frederikshavn Poul Meineche

17.05 Kombiskue 1 62-Vallensbæk René Jørgensen

20.05 Certifi katudstilling 1 2-Amager Per Nielsen

20.05 AK/Kombiskue 4 22-Bornholm Fritz Bennedbæk

20.05 Kombiskue 7 20-Odder Michael Lumby

28.05

Juni

LD-Pinseskue 7 32-Ringkøbing Fritz Bennedbæk, Per Nielsen, Sven Erik Lundkvist

03.06 Kombiskue 5 09-Odense Fritz Bennedbæk

09.06 Danmarks Bedste Beg. B 7 12-Århus Lars Juhl

10.06 Kombiskue 8 76-Bramming Poul Meineche

10.06 Kombiskue 1 47-Suså Sven Erik Lundkvist, Fritz Bennedbæk

16.06 AK (lørdag) 5 09-Odense Fritz Bennedbæk

17.06 DKK-udstilling Ballerup Erik Lassen

17.06 Kombiskue 1 55-Furesø Lothar Quoll

17.06 Kombiskue 7 65-Skanderborg Michael Lumby, Anders Friis Jørgensen

24.06 Kombiskue 1 3-Ballerup Hans Peter Fetten, Fritz Bennedbæk

24.06 Kombiskue 6 10- Hjørring René Jørgensen

30.06 AK (lørdag) 1 23-Slagelse Per Nielsen

Schæferhunden. nr. 12. december 2006


ARRANGEMENTSKALENDER

Juli

01.07 LD-Skt. Hans Skue 1 23-Slagelse Fritz Bennedbæk, Per Nielsen, René Jørgensen

13-15.07 Norsk Vinnerudstilling

20-22.07

August

Svensk Vinnerudstilling

03-05.08 Finsk Vinnerudstilling

04-05.08 Hollandsk Siegerschau

05.08 AK 7 12-Århus Poul Meineche

10-12.08 HAS 1 62-Vallensbæk Br.H: Fritz Bennedbæk – Br.T: Per Nielsen – Ungh.

H: Poul Meineche – Ungh.T: Michael Lumby – Yng.

H: Poul Meineche – Yng.T: René Jørgensen – Hv.H+T:

Sven Erik Lundkvist

11.08 DKK-udstilling (DKK 110 år) Vejen Anders Friis Jørgensen

12.08 DKK-udstilling (DKK 110 år) Vejen Elina Tan-Hietalanti, Finland

31.08-02.09

September

Bundessieger-Zuchtschau Braunschweig, D

31.08-02.09 Bundessieger-Zuchtschau Braunschweig, D

09.09 Kombiskue 1 2-Amager Per Nielsen

09.09 Kombiskue 5 49-Odense Anders Friis Jørgensen

14-16.09 Bundessieger-Prüfung Meppen, D

15.09 DKK-udstilling (KBHV) Brøndby Kurt Sørensen

15-16.09 SPH udtagelse 1 55-Furesø Peter Maltha Larsen

16.09 AK 1 30-Greve René Jørgensen

22.09 LD 6 Mix-Match 6 16-Ålborg

22.09 Mix-Match 1 62-Vallensbæk Sven Erik Lundkvist

29-30.09 SPH-udtagelse 8 59-Grindsted Lars Juhl

30.09 Kombiskue 6 11- Randers Poul Meineche

30.09

Oktober

Kombiskue 1 4-Roskilde Per Nielsen, Fritz Bennedbæk

04-07.10 WUSV-VM Bratislava

07.10 Kombiskue 6 67-Åbybro Hans-Peter Schweimer

07.10 Certifi katudstilling 8 38-Haderslev Frits Andresen

13.10 LD-6 Mesterskab 6 67- Åbybro

13-14.10 DM/VM-udtagelse 1 29-Tølløse Peter Maltha Larsen, Henrik Egemose

13-14.10 IPO SPH-DM Arr. klub: ? ?

14.10 AK 7 33-Holstebro Michael Lumby

14.10 Certifi katudstilling 1 47-Suså Sven Erik Lundkvist

20-21.10 DM/VM udtagelse 6 54-Brønderslev Gunner Jensen, Per Svoldgaard Nielsen

20-21.10 IPO3 DM Arr. klub: ? ?

21.10 Kombiskue 8 70-Fredericia Lothar Scwittek

28.10

November

AK 1 4-Roskilde Fritz Bennedbæk

03.11 DKK-udstilling Herning Paula H. Lehkonen, Finland

03-04.11 DM/VM udtagelse 1 43-Hvidovre Lene Carlsson, Harry Hansen

04.11 AK/Kombiskue 4 22-Bornholm Per Nielsen

10-11.11 DM/VM udtagelse 8 59-Grindsted Erik Ahrends, Lars Juhl

11.11 Kombiskue 1 6-Frederikssund Sven Erik Lundkvist

11.11

December

AK 6 81-Løkken/Vrå Poul Meineche

26.12 Juleskue 1 23-Slagelse Fritz Bennedbæk

(Ret til ændringer forbeholdes)

1. april: Palmesøndag; 5. april: Skærtorsdag; 6. april: Langfredag; 8. april: Påskedag; 9. april: 2. Påskedag; 4. maj: St. Bededag; 17. maj: Kristi

Himmelfartsdag; 27. maj: Pinsedag; 28. maj: 2. Pinsedag; 26. december: 2. juledag.

Schæferhunden. nr. 12. december 2006 55


Maskinel Magasinpost

ID NR. 42380

Afsender:

Postbox 7777

7000 Fredericia

Ændringer vedr. abonnement

ring venligst 64 76 13 26

More magazines by this user
Similar magazines