Hæmatologi: Medicinsk ekspert - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Hæmatologi: Medicinsk ekspert - Sundhedsstyrelsen

4.1.1.36

Varetage hæmatologisk

diagnostik

Foretage selvstændig mikroskopiundersøgelse af

udstrygningspræparater af knoglemarv og perifert blod.

Vurdere svar på diagnostiske undersøgelser deriblandt

• Knoglemarvsundersøgelse, inkl. morfologisk undersøgelse,

kromosomundersøgelse, flowcytometri, cytogenetisk us.

samt molekylærbiologisk us.

• Biopsier fra andre væv

• Klinisk kemisk us.

• Klinisk immunologisk us.

• Klinisk fysiologisk us.

• Billeddiagnostik

• Endoskopi.

Mesterlære

og/eller

Afdelingsundervisning

og/eller

Teoretisk kursus

Struktureret

observation i

klinikken

og/eller

Struktureret interview

og/eller

Godkendt kursus

4.1.1.37

Udføre diagnostiske

procedurer inden for

hæmatologisk arbejde

Udføre

• knoglemarvsundersøgelse

• lumbalpunktur

Stille indikation for leverbiopsi, ascitespunktur og pleuracentese.

Behandle evt. komplikationer til indgrebene.

Mesterlære

og/eller

Færdighedskursus

Struktureret

observation i

klinikken

og/eller

Godkendt kursus

4.1.1.38

Gennemføre kemoterapi

Dosere kemoterapi under hensyntagen til indikationer og

kontraindikationer.

Anvende relevante administreringsveje (peroralt, intravenøs,

intraspinal/intrathekal, intrakavital).

Behandle akutte, potentielt livstruende komplikationer (eks.

infektioner, blødninger, tumorlysesyndrom).

Mesterlære

og

Afdelingsundervisning

og

Læringsdagbog

og

Teoretisk kursus

Struktureret

observation i

klinikken

og/eller

Audit af journaler

og

Gennemgang af

læringsdagbog

og

Godkendt kursus

og/eller

Struktureret interview

27

More magazines by this user
Similar magazines