Hvor er kniven? - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

Hvor er kniven? - Søfartsstyrelsen

Forord

I perioden marts 1996 til maj 2006 har Opklaringsenheden behandlet 62 søulykker med fiskeskibe,

hvor i alt 167 personer er blevet reddet ved brug af skibets redningsflåde.

Ved fem af disse søulykker omkom i alt 7 personer.

Søulykkerne er kollisioner, påsejlinger, grundstødninger, brande, lækager og stabilitetssvigt og

kæntringer, der i de fleste tilfælde førte til skibets forlis. I nogle tilfælde er skibet ikke forlist, men

situationen om bord har været så farlig, at de ombordværende var nødt til at forlade skibet.

I 17 tilfælde havde de skibbrudne i redningsflåden problemer med at frigøre redningsflådens udløserline

fra det synkende eller brændende skib, fordi man ikke kunne finde (eller i enkelte tilfælde få

fat i) den kniv, der hører til redningsflåden, og som er beregnet til at skære udløserlinen fri med.

Formålet med temaundersøgelsen er at fremhæve de ret så kritiske situationer, som er opstået,

fordi de skibbrudne ikke kunne finde flådens kniv til at frigøre flåden med.

Som eksempler på, hvordan situationen har været for de skibbrudne i redningsflåden, er der i temaundersøgelsen

uddrag fra Opklaringsenhedens søulykkesrapporter og redegørelser eller fra

implicerede fiskeres forklaringer til Opklaringsenheden.

Undersøgelsen er tænkt som information for alle, der arbejder med redningsflåder, redningsflåders

indretning og udstyr, uddannelser og træning i brug af redningsflåder og ikke mindst for fiskere og

søfarende som potentielle brugere af redningsflåder.

Opklaringsenheden har skrevet søulykkesrapport om 38 af de undersøgte ulykkestilfælde og redegørelse

om 16 ulykkestilfælde. I seks tilfælde er der ikke skrevet rapport eller redegørelse.

42 af søulykkesrapporterne og redegørelserne kan læses på Søfartsstyrelsens hjemmeside

www.sofartsstyrelsen.dk under Ulykkesopklaring.

Undersøgelsens omfang

Undersøgelsen omfatter søulykker med danske, grønlandske og færøske fiskeskibe, hvor fiskere

er blevet reddet med redningsflåder. (For færøske fiskeskibes vedkommende indtil 1. januar 2002,

da det færøske landsstyre overtog administrationen af færøsk søfart og fiskeri).

I temaundersøgelsen nævnes et tilfælde med et sportsdykkerskib (RASMUS), fordi skibet var et

ombygget fiskeskib, og fordi hændelsesforløbet i vid udstrækning kan sammenlignes med de øvrige

tilfælde. Endvidere er nævnt en søulykke med et finsk fiskeskib, som Opklaringsenheden ikke

har undersøgt. Men Opklaringsenheden har bistået den finske undersøgelsesenhed, da en del af

undersøgelsen skete på Bornholm.

Undersøgelsen er således ikke en statistik over det samlede antal søulykker med fiskeskibe i den

pågældende 10-års periode.

Kilder

Kilderne til oplysningerne i temaundersøgelsen er Opklaringsenhedens søulykkesdatabase, suppleret

med oplysninger fra søulykkesrapporter og redegørelser samt det undersøgelsesmateriale,

som ligger til grund for disse.

Fotos er fra VIKING Life-Saving Equipment A/S, Raffel & Co A/S og Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste.

4

More magazines by this user
Similar magazines