Postliste september 2009 - Struer kommune

wss.struer.dk

Postliste september 2009 - Struer kommune

Side 1 af 5 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-09-2009 30-09-2009 30-09-2009 30-09-2009 30-09-2009 30-09-2009 30-09-2009 30-09-2009 30-09-2009 30-09-2009 30-09-2009 29-09-2009 29-09-2009 29-09-2009 29-09-2009 28-09-2009 09.17.18-P19-7-08 Mail fra Miljøcenter Ringkøbing med påklage af miljøgodkendelse, Birkildvej 13 06.01.05-P15-78-08 Sandkjærhøj Maskinstation sender på vegne Dannick S. Jepsen om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg, Klosterhedevej 10 09.05.00-G01-2-07 Møde i Limfjordsrådet - Embedsmandsgruppen 01.02.03-P15-6-07 Mail fra Miljøcenter Århus vedr. Struer kommuneplan - der er ingen statslig indsigelse mod kommuneplanen, hvis aftalerne følges 01.02.03-P15-6-07 Høringssvar fra Landbo Thy og Holstebro Struer Landboforening vedr. Kommuneplan 2009 - 2020 01.02.03-P15-6-07 Brev fra en række borgere i Lyngs-områder med forslag om indfølgelse af ønske om etablering af cykelsti fra Lyngs til Hvidbjerg i Kommuneplanen 2009-2020 01.02.03-P15-6-07 Mail fra Mona Pinholt med indlæg til forslag til Kommuneplan 2009-2020 01.02.03-P15-6-07 Dorthe og Kaj Pilgaard sender indsigelse til Kommuneplan 2009 09.08.05-P00-228-09 Mail fra region midtjylland om afgørelse efter jordforureningsloven - V1, Fabriksvej 5 Søndergårdsvej 5, 7600 Struer 1000-1-04 Venø-Boen sender med forslag til ændring i kommuneplan 2009 06.01.05-G01-165-09 Sandkjærhøj Maskinstation sender på vegne Dannick S. Jepsen om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg, Klosterhedevej 10 09.08.05-P00-226-09 Mail fra region midtjylland om at Tårngade 37 A udgået inden kortlægning 01.02.03-P15-6-07 Ældrerådet - bemærkninger til kommuneplanforslag 2009 - 2020 09.08.05-P00-227-09 Mail fra region midtjylland om at Fynsgade 10-14 udgår inden kortklægning 09.00.06-A00-1-09 Møde i arbejdsgruppen vedr. vand- og naturplaner 01.02.03-P15-6-07 Mail fra region midtjylland med høringssvar til kommuneplanforslag Sagen behandles i følgende afdeling Natur- og Miljøafdelingen Teknisk Drift og Anlæg Natur- og Miljøafdelingen Planafdelingen Planafdelingen Planafdelingen Planafdelingen Planafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Fratrådte medarbejdere Teknisk Drift og Anlæg Natur- og Miljøafdelingen Planafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Planafdelingen 28-09-2009 01.05.02-P19-8-09 Brev fra Kulturarvsstyrelsen med anke af dispensation til etablering af stier indenfor 100 m Planafdelingen file://T:\ESDH\Postlister 2010\februar\Output1.htm 24-03-2010


Side 2 af 5 28-09-2009 28-09-2009 28-09-2009 25-09-2009 25-09-2009 24-09-2009 24-09-2009 24-09-2009 24-09-2009 24-09-2009 23-09-2009 22-09-2009 21-09-2009 21-09-2009 21-09-2009 21-09-2009 18-09-2009 18-09-2009 18-09-2009 18-09-2009 fortidsmindebeskyttelseslinjen af Gravhøjen Kjelding Høj 00.18.00-S29-1-09 Dagsorden til takstgruppen den 1/10 2009 01.03.03-P19-27-09 Brev fra Vejdirektoratet sender tilladelse til nedlæggelse af overkørsel til Oddesundvej 20 01.02.00-G01-3-09 Bendixen Neon ApS søger på vegne Nordea, Østergade 18 A om tilladelse til opsætning af supplerende skilte 01.03.03-P19-5-09 Mail fra Naturklagenævntet vedr. afgørelse og følgebrev i sagen om opførelse af helårshus, Hedevej 12, Fousing 01.11.00-Ø40-15-09 Søren Iversen og Ninna B. Andersen søger om tilskud til istandsættelse af bevaringsværdig bygning, Lucernemarken 17 13.02.02-K08-34-09 Analyserapport - Thyholm vandværk 09.09.2009 05.13.10-K02-1-09 Rykkerbrev vedr. relevante bilag m.m. - Klage over vejbump ud for Bredgade 11, Thyholm 01.02.03-P15-6-07 Høringssvar vedr. kommuneplan 2009 - 2020 16.00.00-A00-57-08 Lægernes henvendelse til regionen. 16.00.43-P27-1-09 Mødeindkaldelse og dagsorden for arbejdsgruppen for økonomi den 30 september. 01.02.03-P15-6-07 Arbejdsgruppen Struerland - Forslag, kommentarer og indsigelser til kommuneplanforslag 2009 - 2020 01.05.08-G01-11-09 Ansøgning om tilladelse tl anlæg af vandhul - Bastrupvej 4 01.02.03-P15-6-07 Beboere Vinderupvej - bemærkninger til kommuneplan 01.02.03-P15-6-07 Bemærkninger til kommuneplan - omfartsvej Gimsing 06.02.25-G01-1-05 SV: Møde i Kanaludvalget 06.02.25-G01-1-05 dagsorden møde 30.9.o9 doc 1 09.08.05-P00-220-09 Mail fra region midtjylland om V1-varsel på Fabriksvej 38, Struer 09.08.05-P00-221-09 Mail fra region midtjylland om V1-varsel på Fabriksvej 42, Struer 09.08.05-P00-222-09 Mail fra region midtjylland om V1-varsel af Fabriksvej 26, Struer 09.08.05-P00-191-09 Mail fra region midtjylland med oplysning om endelig V1-afgørelse efter jordforureningsloven, Sandholmvej 8, 7600 Struer 01.02.20-P16-2-09 Økonomiafdelingen Planafdelingen Planafdelingen Planafdelingen Planafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Teknisk Drift og Anlæg Planafdelingen Sekretariatet Økonomiafdelingen Planafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Planafdelingen Planafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen file://T:\ESDH\Postlister 2010\februar\Output1.htm 24-03-2010


Side 3 af 5 17-09-2009 17-09-2009 17-09-2009 17-09-2009 17-09-2009 17-09-2009 17-09-2009 17-09-2009 16-09-2009 16-09-2009 15-09-2009 15-09-2009 15-09-2009 15-09-2009 15-09-2009 14-09-2009 14-09-2009 14-09-2009 14-09-2009 Brev fra Dalbyvej 3 og Sofienlundvej 14 med indsigelse til debatoplæg om vindmøller ved Qvistrup 01.02.20-P16-2-09 Mail fra Struer Provsti med udtalelse vedr. vindmøller i Qvistrup-området 06.01.05-G01-163-09 Østermark Entreprenørforr. søger på vegne Jens Peter S. Christensen, Donskærvej 2 om tilladelse til udledning af renset spildevand via beplantet filteranlæg 01.09.00-G01-11-07 Brev fra frank advokatfirma der spørg til stade i sag om indvinding af rødler, Sofienlundvej 16 01.02.20-P16-1-09 Mail fra Struer Provsti med udtalelse vedr. vindmøller i Ausumgård-området 01.02.20-P16-1-09 Mail fra Inger Havskov Lauritsen med spørgsmål til debatoplæg ang vindmøller ved Ausumgård 09.08.05-P00-219-09 Mail fra region midtjylland vedr. V1-varsel på Fabriksvej 28, Struer 09.08.05-P00-218-09 Mail fra region midtjylland vedr. V1-varsel på Fabriksvej 18, Struer 1000-1-04 Ulrik Kristensen og Kristina Graugaard søger om tilladelse til anlæg eller ændring af vandhuller og søer, Hedegårdvej 4 01.02.20-P16-1-09 Mail fra Vejdirektoratet med kommentar til høring forud for miljøvurdering af vindmøller ved Ausumgaard 01.02.20-P16-2-09 Mail fra Kjeld Flarup med bemærkning til vindmøller ved Quistrup 09.08.05-P00-216-09 Mail fra region midtjylland med oplysning om at Fabriksvej 20, V1 varsel 01.02.03-P15-6-07 Mail fra Jegindø Borgerforening med indlæg til Forslag vedr. kommuneplan 09.08.05-P00-214-09 Mail fra region midtjylland med oplysning om at Ølbyvej 30 - udgår inden kortlægning 09.08.05-P00-215-09 Mail fra region midtjylland med oplysning om at Fabriksvej 22 V1-varsel 01.02.20-P16-2-09 Mail fra Viborg Stifts Øvrighed med udtalelse vedr. vindmøller ved Quistrup 03.02.00-Ø52-3-09 Ansøgning om nedsættelse af beboerbetaling 01.07.03-P17-1-07 Mail fra By- og Landskabsstyrelsen med oplysning om mulighed for udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen 01.02.05-P25-1-09 Brev fra Morten Graversen, Strandbjerggårdparken 52 sender dokumentation for placering af hæk i skel 06.01.05-P15-162-09 Planafdelingen Planafdelingen Teknisk Drift og Anlæg Natur- og Miljøafdelingen Planafdelingen Planafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Fratrådte medarbejdere Planafdelingen Planafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Planafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Planafdelingen Økonomiafdelingen Planafdelingen Planafdelingen file://T:\ESDH\Postlister 2010\februar\Output1.htm 24-03-2010


Side 4 af 5 14-09-2009 14-09-2009 11-09-2009 11-09-2009 11-09-2009 11-09-2009 10-09-2009 08-09-2009 08-09-2009 08-09-2009 07-09-2009 07-09-2009 07-09-2009 07-09-2009 07-09-2009 06-09-2009 04-09-2009 04-09-2009 03-09-2009 03-09-2009 03-09-2009 Jens Ove Høj Jensen sender oplysninger vedr. afløbsforhold for spildevand, Jegbjergvej 18 02.25.00-K02-1-09 Jens Falsig Laurberg, Søstjernevej 10 søger om tilladelse til at skifte skorstensfejer 09.08.05-P00-213-09 Mail fra region midtjylland med udkast til afgørelse om V1-kortlægning af Treskel 10, 7600 Struer 09.08.05-P00-211-09 Mail fra region midtjylland med udkast til V1- kortlægning af Søndergade 63, 7600 Struer 04.00.00-G00-1-08 Friluftsrådet sender afslag på ansøgning om tilskud til Borgerlunden og Den Grønne Ring 09.08.05-P00-212-09 Mail fra region midtjylland med udkast til afgørelse om V1-kortlægning af Søndergade 11, 7600 Struer 16.03.26-P19-1-07 Ny ansøgning fra skarbyvej om udvidelse 04.01.00-G01-1-09 Ansøgning om genskabelse af område ved Helligkilden - Skaftkærvej 09.00.06-A00-1-09 Referat, arbejdsgruppen vedr. vand- og naturplaner i RM 00.18.00-S29-1-09 Referat fra Takstgruppens møde den 27. august 03.11.02-S55-3-09 Bemærkninger fra AAB: øk-Struer punkt 177- Regnskab 2008 85.00.00-A26-6-07 Indberetning af 7 punkter omkring retssikkerhedslovens anvendelse for november 2008 på miljøområdet 01.02.20-P16-1-09 Anders Kirkegaard sender høringssvar til indledende høring for vindmøller ved Ausumgaard 01.02.03-P15-2-09 VS: evt akvakultur ved Oddesund Syd 01.02.03-P15-2-09 Akvakultur 00.01.00-G01-73-09 Fra Bremdal Borger- og Grundejerforening vedr. kvittering for modtagelse af post til Struer Kommune 09.08.05-P00-209-09 Mail fra region midtjylland med orientering: Afgørelse efter jordforureningsloven - V1, Peter Bangs Vej 102, 7600 Struer 03.02.12-P20-1-06 Struer Boligselskab ønsker dialog om Baunekrogen 01.02.20-P16-2-09 Mail fra Vagn Katborg og Else Danielsen med indsigelse til opstilling af vindmøller ved Quistrup 08.00.00-P24-1-06 Henvendelse fra Statsforvaltningen om vedtægter for lystbådehavnen 06.01.05-G01-148-08 Ib G. Jensen A/S sender erklæring om udført nedsivningsanlæg, Vinderupvej 12 Teknisk Drift og Anlæg Beredskabet Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Teknisk Drift og Anlæg Natur- og Miljøafdelingen Sekretariatet Teknisk Drift og Anlæg Natur- og Miljøafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Planafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Sekretariatet Natur- og Miljøafdelingen Kommunale Bygninger Planafdelingen Sekretariatet Teknisk Drift og Anlæg file://T:\ESDH\Postlister 2010\februar\Output1.htm 24-03-2010


Side 5 af 5 03-09-2009 03-09-2009 03-09-2009 03-09-2009 03-09-2009 03-09-2009 03-09-2009 02-09-2009 02-09-2009 02-09-2009 02-09-2009 01-09-2009 01-09-2009 01-09-2009 01-09-2009 01-09-2009 09.08.05-P00-205-09 Mail fra region midtjylland om at Søndergade 13 udgår inden kortlægning 09.08.05-P00-206-09 Mail fra region midtjylland med udkast til V1- kortlægning af Tingvej 8, 7600 Struer 09.08.05-P00-204-09 Mail fra region midtjylland vedr. kortlægning på Storegade 3, 7790 Thyholm 09.17.00-Ø54-20-09 Re: kontraktudkast 09.08.05-P00-208-09 Mail fra region midtjylland om at Søndergade 25 udgået inden kortlægning, Søndergade 25 09.08.05-P00-207-09 Mail fra region Midtjylland om at Søndergade 27 udgået inden kortlægning 16.00.43-P27-1-09 Referat møde i Økonomigruppen den 19. august 09.05.00-G01-2-07 Næste møde i Limfjordsrådet 09.08.05-P00-202-09 Mail fra region midtjylland om at Valmuevej 4 udgået inden kortlægning 09.08.05-P00-201-09 Mail fra region midtjylland om at Søndergade 7 udgået inden kortlægning 02.30.02-G01-225-09 Ringgade 140 - Bemærkninger til partshøring 01.03.03-P19-30-09 Kjeldbjerg og Lundsager søger på vegne Torben Grøn om landzonetilladelse til opførelse af hal til heste, Øksenbjergvej 9 01.03.03-P19-15-09 Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlige del sender kopi af brev til Knud Nielsen til orientering vedr. opførelse af nybyggeri på Pilgårdvej 4 09.17.06-K08-16-09 Byggeri & Teknik I/S sender rapport efter beholderkontrol, Jegbjergvej 15 09.17.00-Ø54-20-09 profil, cv'er og referencer 09.08.05-P00-200-09 Mail fra region midtjylland om at Ringgade 61 udgået inden kortlægning Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Økonomiafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Byggekontoret Planafdelingen Planafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen Natur- og Miljøafdelingen file://T:\ESDH\Postlister 2010\februar\Output1.htm 24-03-2010

More magazines by this user
Similar magazines