Information om at blive student Rungsted Gymnasium

rungsted.gym.dk

Information om at blive student Rungsted Gymnasium

GRUNDFORLØBET

Sprogvalget - hvad skal jeg vælge

2.fremmedsprog

Når du søger ind på gymnasiet, skal du vælge dit 2. fremmedsprog.

Engelsk er obligatorisk for alle elever i gymnasiet, men du

skal også have et 2. fremmedsprog. Det kan være fransk,

tysk eller spansk. Du skal vælge ét af de tre.

Fransk og tysk er fortsættersprog

For at vælge fransk eller tysk skal du have haft det i folkeskolen

og aflagt eksamen i det. Hvis du både har haft tysk

og fransk, kan du frit vælge hvilket af dem, du vil fortsætte

med. Tysk- og franskundervisningen vil blive en naturlig

fortsættelse af undervisningen i folkeskolen. Du vil

komme til at arbejde med temaer, som også vil blive

belyst i andre fag, og du vil blive bedre til at skrive.

Hvad enten du vælger fransk eller tysk, skal du have det i

mindst to år (B-niveau). De to sprog kan også fortsætte i

3.g og indgå som studieretningsfag med engelsk

(A-niveau).

Spansk er begyndersprog

Spansk er i gymnasiet altid på A- niveau, dvs. at man har

faget alle 3 år, hvilket vil give en god basis for at opnå

såvel mundtlige som skriftlige færdigheder. Spansk kan

indgå i en studieretning med engelsk, hvor du vil arbejde

med litteratur, sprog, kultur og samfundsforhold i både

Europa og andre verdensdele som Nord- og Sydamerika.

Du vil arbejde med temaer som Hispanic-kulturen i USA,

storbyliv, etniske kulturmiljøer, musik og kunst.

Hvis du vælger en studieretning hvor fransk, tysk eller

spansk indgår, planlægges der en 14-dages studierejse til

et af landene, eller et andet hvor sproget tales.

Det vil blive en kombination af en almindelig studietur og

ophold hos en familie, hvor du også kommer til at gå i

skole sammen med dit hold.

6

More magazines by this user
Similar magazines