Studieretning 6: Engelsk A – spansk A – samfundsfag B

rungsted.gym.dk

Studieretning 6: Engelsk A – spansk A – samfundsfag B

Studieretning 6: Engelsk A – spansk A – samfundsfag B

Hvorfor skal du vælge denne studieretning

Studieretningen med engelsk, spansk og samfundsfag er for dig, der har interesse for at arbejde med sprog,

kultur og samfund i en international sammenhæng.

Et 14 dages studieophold med undervisning er indbygget i studieretningen.

Studieretningsfagene

Spansk er et åbent vindue til verden. I spansk

arbejder du med sprog, kultur, litteratur og

Ved hjælp af samfundsfaglige teorier og metoder

får du redskaber til at forstå den komplicerede

virkelighed, du indgår i.

Engelsk er det vigtigste internationale

kommunikationssprog. I en globaliseret verden er

forståelse af talt og skrevet engelsk en

nødvendighed. På A-niveau videreudvikler du din

evne til præcis mundtlig og skriftlig formulering på

engelsk. Du får desuden et grundigt kendskab til

samfundsforhold i Spanien og Latinamerika. Du

opnår færdigheder i at kommunikere på spansk om

almene og samfundsrelaterede emner.

Samfundsfag

I samfundsfag arbejder du med økonomiske og

politiske sammenhænge og med, hvordan individet

påvirkes og skaber sin identitet.

Med udgangspunkt i aktuelle problemer arbejder vi

kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i

England, USA og andre engelsksprogede områder

bl.a. gennem læsning af skønlitteratur, faglige

tekster og ved anvendelse af de elektroniske

medier. Arbejdssproget er overvejende engelsk.

fx med emner som: ungdomskulturer, sociale og

økonomiske forskelle, velfærdssamfund i Europa,

EU og europæisk samarbejde i en globaliseret

verden.

C:\CH-temp\SR62006.doc


Hvordan samarbejder fagene

En del af undervisningen foregår på tværs af fagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider, ofte med

inddragelse af et eller flere fællesfag (fx dansk, historie og idræt) og fag fra det naturvidenskabelige

hovedområde.

Man kan fx arbejde med:

• Storbyen – vi går på opdagelse i storbyen, fx Madrid. Hvordan er det moderne menneskes vilkår Vi

undersøger mange forskellige vinkler, fx fritidsliv, subkulturer, etniske grupper, penge og politik.

• Terrorismens ansigt – fx ETA, FARC, IRA og Al Qaida. Du skal studere den internationale

terrorisme ud fra konkrete begivenheder. Hvorfor bliver nogle mennesker terrorister Hvordan kan

staten beskytte sine borgere – og hvilke konsekvenser får det for dig og mig

• Særlige aktiviteter

I undervisningen ser vi film, teater, kunstudstillinger, mm.

Vi søger elektronisk materiale og kommunikerer elektronisk indbyrdes og med venskabsskoler.

Der bliver mulighed for en længerevarende studierejse (ca. 14 dage) til et spansktalende område.

C:\CH-temp\SR62006.doc


Studieretning nr. 6

Skema for humanistisk-sproglig studieretning med engelsk og spansk på A-niveau og

samfundsfag på B-niveau.

Grundforløb Studieretningsforløb

1.g. 1.g. 2.g. 3.g.

Obligatoriske fag

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Matematik C Matematik C

Fysik C

Fysik C

Musik/billedkunst

Musik/ billedkunst

Biologi C

Naturgeografi C

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Almen

sprogforståelse

Oldtidskundskab

Religion

Almen Studieforberedelse

Studieretningsfag

Engelsk B Engelsk A Engelsk A Engelsk A

Spansk A Spansk A Spansk A Spansk A

Samfundsfag C Samfundsfag B Samfundsfag B Samfundsfag B

Valgfag

I denne studieretning har du 3 valgfagsblokke.

Valgfag C evt. B

Valgfag B evt. A

Naturvidenskabeligt fag B

Du skal vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau i 3g

• ved at løfte faget (biologi/fysik/naturgeografi) fra C-niveau til B-niveau.

De 2 øvrige kan du anvende

• Til ét valgfag på B-niveau og ét på C-niveau

• Til et valgfag på B-niveau.

• Til at løfte et B-niveau til A-niveau: samfundsfag eller det valgte naturvidenskabelige fag (biologi/fysik/naturgeografi).

Den anden blok kan du så bruge til et frit valg af fag på C- eller B-niveau.

Et B-niveau vil give flere undervisningstimer end normalt for studentereksamen.

• Til at løfte et C-niveau-fag til A-niveau: fysik, musik eller matematik. Eller til at vælge et nyt fag på A-niveau: tysk beg.,

fransk beg., japansk eller kemi. Det vil give flere undervisningstimer end normalt for studentereksamen.

C:\CH-temp\SR62006.doc

More magazines by this user
Similar magazines