Financial Controller

files.conferencemanager.dk

Financial Controller

PROGRAM

Se hele programmet på

www.okonomiforum.dk

Modul 1 Modul 2

Økonomistyring og budgettering med fokus

på kerneydelserne

Dag 1

Controlling

• Hvad er Financial Controlling i forhold til andre

controllerfunktioner

• Fokus på Financial Controlling som disciplin og

værdiskabende redskab for organisationen

v/John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Controlleren som strategisk sparringspartner med

fokus på forretningen

• Forretningsorientering

• Strategisk indsigt

• Kommunikation og salg af “controlling” til organisationen

• Kundepleje

v/John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Økonomistyring generelt

• Fra finansiel styring over aktivitets- og ressourcestyring

til mål- og resultatstyring

• Budgetopfølgning og kobling mellem budgettering, målog

resultatstyring

• Ledelsesrapportering – relevant, rettidigt og korrekt

• Strategisk økonomistyring som (nyt) fokus

v/John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Dag 2

Det eksterne regnskab

• Hvilke finansielle mål bør opstilles

• Etablering af mål – oppefra og ned eller nedefra og op

• Værktøjer: opgavehierarki og styringshierarki

v/John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Gæsteindlæg fra Revitax

• Momsreglerne – en gennemgang af de mest almindelige

faldgruber i forbindelse med moms

v/ Senior VAT Manager Jens Staugaard, Revitax

Controlling og revision

• Hvordan forbereder man møderne med revisionen, herunder

fremvisning af Risk Management, afstemninger etc.

• Hvordan udarbejdes de bedste kontrolfunktioner i

forbindelse med Financial Controlling

v/John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Controlling – analyse og forretningsstyring

Dag 1

Likviditetsstyring

• De fem forskellige likviditetsmetoder opstilles, og fordele

og ulemper diskuteres

--

Brancherelaterede likviditetsmodeller

--

Valg af likviditetsmodel

v/John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Forretningsorienteret ledelsesrapportering

Ledelsesinformationssystemer – understøttende eller

tidsrøveri

• Etablering af ledelsesrapportering – med fokus på

kerneydelserne

• Kvalificering af ledelsens strategiske beslutningsgrundlag

v/John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Dag 2

Budgettering af likviditet

• Budgettering – indhold og proces

• Kvalificering af ledelsens strategiske beslutningsgrundlag

v/John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Andre økonomistyringsredskaber

• Benchmarking – hvorledes udvælges den rette

benchmarking partner

• Hvad kan benchmarkes

v/John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Risk Management

• Hvorfor et kontrolmiljø, og hvordan igangsættes dette

Der tages udgangspunkt iDS484 vs. COSO-modellen –

kendetegn ved de to modeller og valg af model (for og imod)

• Hvilke kontrolopgaver skal udføres

Controllerens rolle ved de rutinemæssige kontrolopgaver

og ad hoc kontrol

v/John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Gæsteindlæg fra Basico

Gæsteindlæg om hvorledes man implementerer og forankrer

teorierne, således at de også fungerer i praksis. Hvilke faldgruber

skal vi være opmærksomme på, når økonomifunktionerne

skal ændre processer, rutiner og adfærd i organisationen

Dag 3

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en 3-timers skriftlig eksamen

ØKONOMIFORUM ∙ DEDIKERET VIDEN TIL ØKONOMIFUNKTIONEN 3

More magazines by this user
Similar magazines