Udledningstilladelser_05_04_2013_Bodil Mose ... - Vand i Byer

vandibyer.dk

Udledningstilladelser_05_04_2013_Bodil Mose ... - Vand i Byer

Indsamlede tilladelser vedrørende regnvandudledning

• Renseforanstaltninger (våde regnvandsbassiner, forsinkelse,

sedimentationscontainer, sandfang, flowregulator, olieudskiller,

bygværk, armeringskassetter, faskiner)

• Funktionsvilkår (tømning/oprensning for slam, sand og grøde i

regnvandsbassiner, hyppighed af tilsyn, driftsjournal, udskiftning af

filterjord,

© DHI

More magazines by this user
Similar magazines