Det Offentlige IT-kompetencebevis - SCKK

gammel.sckk.dk

Det Offentlige IT-kompetencebevis - SCKK

Har gennemført Det Offentlige IT-kompetencebevis

Obligatoriske moduler:

Styresystem

Tekstbehandling

Internet og e-mail

Digital forvaltning

Valgfrie moduler:

Dato:

Underskrift:

København:

®

Det Offentlige

IT-kompetencebevis

Sådan erhverves DO-IT

kompetencebeviset

Beviset erhverves ved at bestå de

respektive tests. Der vil være mange

måder at erhverve sig den viden, som

er nødvendig for at bestå testen, lige fra

et traditionelt kursusforløb, herunder

AMU-kurser til selvstudium, sidemandsoplæring

eller e-learning. Der hører

således ikke et bestemt kursus eller

uddannelse til DO-IT. Hvis man allerede

har kompetencerne og blot ønsker et

bevis på dem, kan man gå direkte til

certificeringstesten.

Det Offentlige

IT-kompetencebevis

Trin A Trin B Trin C

DO-IT

kompetencebevis

Quick

Tjek ®

Quick

Tjek ®

Trin A indeholder behovsafdækning, Trin B gennemførelse

af uddannelse og Trin C den endelige DO-IT certificeringstest.

DO-IT’s fleksibilitet gør, at du kan starte på det trin, som

passer til dine behov. Mellem hvert trin er det muligt via en

QuickTjek ® -test at få målt dit niveau og evt. uddannelsesbehov.

Såvel offentlige som private uddannelsesinstitutioner udbyder

en lang række kurser, som giver deltagerne den viden og de

færdigheder, der er nødvendige for at bestå testen til DO-IT.

Ofte udbydes både kompetencegivende kurser og test samme

sted.

For nærmere information om mulighederne for erhvervelse af

it-kompetencer se SCKK´s hjemmeside på www.sckk.dk

SCKK står gerne til rådighed med yderligere vejledning om

DO-IT og kompetenceudvikling.

Kontakt Kirsten Lotze på tlf. 33186969 eller mail kl@sckk.dk

SCKK

Frederiksberggade 24

1459 København K

www.sckk.dk

sckk@sckk.dk

Foto: Stine Larsen · Tryk: Jannerup offset a/s

DANSK IT

Store Kongensgade 59 A

1264 København K

www.dansk-it.dk

dansk-it@dansk-it.dk


Det Offentlige IT-kompetencebevis

– DO-IT

DO-IT er en certificering af it-kompetencer på brugerniveau

specielt udviklet til og målrettet offentligt ansatte. Med DO-

IT får du opbygget, testet og bevis på dine it-kompetencer i

forhold til de krav, der stilles i dag.

Ønsket om at digitalisere offentlige serviceydelser, f.eks. gennem

elektronisk selvbetjening via internettet, stiller stadig

større krav til de offentligt ansattes it-kompetencer. Samtidig

bliver flere og flere arbejdsfunktioner digitaliseret, f.eks. journal-

og dokumenthåndtering, fakturering og lønsedler. Også

udbredelsen af hjemmearbejdspladser stiller øgede krav til, at

man selv kan håndtere it-problemstillinger og -løsninger.

DO-IT giver mange fordele

Du får med DO-IT-kompetencebeviset dokumentation for

dine it-kompetencer og dermed en god understøttelse i din

daglige brug af it-værktøjerne.

Samtidig får arbejdspladserne en bedre udnyttelse af og

dokumentation for organisationens samlede it-kompetencer

og -investeringer.

DO-IT er udviklet i et samarbejde mellem SCKK, DANSK

IT, en række uddannelsesinstitutioner og offentlige arbejdspladser.

Videnskabsministeriet og Den Digitale Task Force har

fungeret som følgegruppe.

DO-IT: IT-kompetencebeviset for

offentligt ansatte

DO-IT bygger på en international anerkendt certificeringsstandard,

som dokumenterer it-viden og -kompetencer inden

for en række områder.

Det Offentlige

IT-kompetencebevis

DO-IT er fuldt kompatibelt i forhold til PC-kørekort ® og er

specielt udviklet til alle offentligt ansatte. De tilpassede og

nyudviklede moduler er blevet testet, inden de nu frigives til

alle offentligt ansatte.

For at få udstedt DO-IT beviset skal du bestå en test i 8 fagområder.

Hver test består af 36 spørgsmål, og man skal have

min. 75% rigtige i hvert modul for at bestå.

Det er muligt via en såkaldt QuickTjek ® -test at få afklaret

dine it-kompetencer, inden det besluttes, om du vil gå til den

endelige test, eller om du har brug for uddannelse først.

Modulerne i DO-IT kompetencebeviset

DO-IT består af to dele: 4 obligatoriske moduler og 4 valgfrie

moduler. DO-IT kan derfor sammensættes på en lang række

forskellige måder og dermed skræddersyes til den enkelte.

Obligatoriske moduler

Obligatoriske moduler

Styresystemer

Styresystemer

Tekstbehandling

Tekstbehandling

Internet og e-mail

Internet og e-mail

Digital forvaltning

Digital forvaltning

+

+

4 Valgfrie moduler

4 Valgfrie moduler

It-kendskab

Avanceret

tekstbehandling

It-kendskab

Avanceret

tekstbehandling

Regneark

Avanceret regneark

Regneark

Database

Præsentation

Præsentation

Formidling via

nettet

Formidling via

nettet

Bogholderi

Avanceret regneark

Avanceret database

Avanceret database

Avanceret

præsentation

Avanceret

præsentation

It-sikkerhed

It-sikkerhed

It-styring og

-organisering

It-styring og

Projektarbejde

-organisering

I

Projektarbejde

Projektarbejde

I

II

Projektarbejde

II

Billedbehandling

Billedbehandling

Tilpassede Nyudviklede PC-kørekort moduler

® moduler (kompatible med PC-kørekort ® moduler)

Nyudviklede PC-kørekort ® moduler

PC-kørekort ® ® moduler Avanceret moduler

PC-kørekort PC-erhverv ® moduler Avanceret moduler

PC-erhverv moduler

Database

Bogholderi

It-formidling

It-formidling

Dtp - trykte

publikationer

Dtp - trykte

publikationer

Web-design

Web-design

Tilpassede PC-kørekort ® moduler (kompatible med PC-kørekort ® moduler)

DO-IT kompetencebeviset og

PC-kørekort ®

DO-IT kompetencebeviset kan erhverves som en del af eller

som et supplement til PC-kørekort ® , PC-kørekort ® Avanceret

og PC-erhverv certificeringerne. Denne fleksibilitet indebærer,

at det er muligt at få et DO-IT-kompetencebevis med

basis i allerede beståede certificeringer, ligesom beståede

DO-IT moduler kan danne basis for et PC-kørekort ® .

DO-IT findes som et fuldt bevis og som en ”basis-udgave”

(de 4 obligatoriske moduler).

Læs mere om de enkelte moduler og deres indhold på

www.dansk-it.dk

DO-IT gennemføres på godkendte

testcentre

Selve testen gennemføres på et autoriseret testcenter, som

er godkendt af DANSK IT (se www.dansk-it.dk). Der findes

testcentre overalt i landet, der står for gennemførelsen af

forløbet, dvs.: Før-måling (QuickTjek ® ), gennemførelse af uddannelse,

efter-måling (QuickTjek ® ), afsluttende certificeringstest

og udstedelse af DO-IT-kompetencebevis (Skills Card).

Når alle 8 moduler er bestået udstedes det komplette

DO-IT-kompetencebevis.

Priser

Prisniveauer på DO-IT-certificeringen kan variere.

De vejledende priser er:

QuickTjek ® -test: fra 75 kr. pr. stk.

Certificeringstest: fra 300 kr. pr. stk.

Skills Card: fra 375 kr. pr. stk.

More magazines by this user
Similar magazines