Praktisk information om kursusstedet - Beredskabsstyrelsen

brs.dk

Praktisk information om kursusstedet - Beredskabsstyrelsen

Praktiske oplysningerAdgangskodeKursuscentrets hoveddør er forsynetmed en adgangskode. Koden eroplyst i velkomstbrevet til kurseteller udleveres af kursusledereneller kursuscenterets personale.ParkeringForan hovedbygningen er der 16parkeringspladser. Endvidere kanden offentlige parkeringspladsumiddelbart nord for kursuscenteretbenyttes.Offentlig transportDer er ca. 15 minutters gang mellemkursuscenteret og SnekkerstenStation. Fra Snekkersten Station afgårtog mod Helsingør, København,Kastrup og Hillerød. På Strandvejenkører bus 388 nordpå til Helsingørog sydpå til Lyngby. Tjek bus- ogtogforbindelser på rejseplanen.dk.AfrejseVed afrejse skal værelset forladesumiddelbart efter morgenmadenfør undervisningen begynder, dogsenest kl. 08.30. Nøglen efterladesi døren og bagage kan opbevares igarderoben ved hoveddøren.Afregning af drikkevarer bedesforetaget senest i forbindelse medfrokosten på kursets sidste dag.RengøringDer bliver gjort rent på værelsernedagligt mellem kl. 08.30 og12.00.RygningRygning er kun tilladt udendørsved sydsiden af kursuscenteret,hvor der er opstillet askebægreog bænke.Kontakt til kursuscenteretspersonaleDu er altid velkommen til at stillespørgsmål til kursuscentretsadministrative personale samtkøkken- og rengøringspersonale.Kursuscenterets personale træffesnormalt i tidsrummet fra mandagtil torsdag mellem kl. 07.00 og19.00 og fredag mellem kl. 07.00og 13.00. Kursuscenterets personalekan træffes på 45 90 68 00inden for normal kontortid.I nødstilfælde kan Beredskabsstyrelsensdøgnbemandede vagtkontaktes på 45 90 60 00.Beredskabsstyrelsen ønsker diget godt og udbytterigt ophold.Nyttige telefonnumreAmbulance 112Akutmodtagelse/ lægevagt 1813Tandlægevagt 1813Nordsjællands Politi 49 27 14 48TaxiNord 48 48 48 48Velkommen til BeredskabsstyrelsensKursuscenter SnekkerstenPraktiske oplysninger om dit ophold på kursuscenteretBeredskabsstyrelsens Kursuscenter SnekkerstenStrandvejen 250, 3070 Snekkersten, telefon: 45 90 68 00 e-mail: brhs@brs.dk


AktiviteterVed Beredskabsstyrelsens KursuscenterSnekkersten gennemføresen række kurser, temadage ogseminarer. Vi uddanner ledere,instruktører og medarbejderefra de kommunale og statsligeredningsberedskaber, politiet ogandre myndigheder med beredskabsansvarog afholder beredskabsfagligeuddannelsesforløb.Foruden Beredskabsstyrelsensegne kursusaktiviteter er kursuscenteretogså vært for beredskabsrelevantearrangementer i regi afandre myndigheder.FaciliteterUndervisningKursuscenteret tilbyder moderneundervisningsfaciliteter i form af tostørre undervisningslokaler, femgrupperum og et konferencelokale,der alle indeholder projektorer,whiteboards og andet undervisningsrelevantudstyr. Herudoverer der 21 værelser, restaurant,lounge og forskellige opholdsrum.VærelserKursuscenterets værelser er velindrettedeog har alle udsigt til skoveller hav. Ved større arrangementerkan nogle kursister blive indkvarteretpå hoteller tæt ved kursuscenteret.Wi-fiDer er trådløst internet på helekursuscenteret. Koden oplyses afkursuslederen eller kursuscenteretspersonale.Øvrige faciliteterI kursuscenterets opholdsstue findesaviser og tidsskrifter samt TVog diverse spil. I kælderetagenfindes sauna, massagestol, dart,billard, bordtennis, og kursuscenterethar endvidere to mountainbikesog cykelhjelme, som kanlånes. I baderummet ved saunaenfindes strygebræt, strygejern,vaskemaskine og tørretumbler tilfri afbenyttelse.OmgivelserRefleksion er afgørende for læring,og kursuscenterets beliggehed vedskov og strand giver rig mulighedfor at lade indtrykkene bundfældesig i de naturskønne omgivelser.Kursuscenteret ligger på Strandvejentæt ved Helsingør medudsigt ud over Øresund og medEgebæksvang Skov i baghaven.Der er direkte adgang til at benyttestranden, og skoven er ideel til enlille pause med mulighed for bådegå-, løbe- og cykelture.RestaurantPå alle internatkurser er der inkluderettre daglige måltider. Vedendagsarrangementer er dernormalt inkluderet frokost. Kursuscenteretskøkken laver madenfra bunden med udgangspunkt isæsonens råvarer.Der er inkluderet en sodavand tilfrokost, mens øvrige drikkevarerkan købes i restauranten. Udenforrestaurantens åbningstid sælgesdrikkevarer via selvbetjeningslistermed kursisternes navne.Om formiddagen og eftermiddagenbydes på enten kage, en letbrødanretning eller frugt. Hele dagenvil der være gratis te og kaffe.Særlige ønsker til maden somfølge af allergier bedes meddeltforud for opholdet. Framelding tilde enkelte måltider bedes meddeltpersonalet så tidligt som muligt.Der er delvis selvbetjening irestauranten, hvorfor gæster selvbedes sørge for afrydning.Med mindre andet oplyses, er restaurantensåbningstider:Morgenmad: kl. 07.45 – 09.00Frokost: kl. 12.00 – 13.00Middag: kl. 17.30 – 18.30Beredskabsstyrelsens Kursuscenter SnekkerstenPraktiske oplysninger

More magazines by this user
Similar magazines