Formålet med kirurgipakken er at reducere ... - Sikker Patient

sikkerpatient.dk
  • No tags were found...

Formålet med kirurgipakken er at reducere ... - Sikker Patient

fremgår af en klaringsrapport, der blev publiceret i 2000 af fire videnskabeligeselskaber. De væsentligste elementer i profylaksen er etablering af standardiseretrisikovurdering af patienterne, mekaniske metoder som kompressionsstrømper,standardiserede protokoller for heparin og anden antitrombotisk behandling samt tidligmobilisering af patienten 21 .Initiativet ”Safe Surgery Saves Lives” (Sikker Kirurgi) er i 2008 lanceret af The WorldAlliance for Patient Safety - en del af World Health Organization (WHO) - som led iorganisationens bestræbelser for at reducere antallet af dødsfald og komplikationer iforbindelse med operationer verden over 22 .Det centrale i Sikker Kirurgi er en tjekliste, der skal anvendes i tre afgrænsede faser iforbindelse med operationen: 1) Tjek ind (før anæstesi), 2) Time out (før incision) ogTjek ud (før patienten forlader operationsstuen). Ud over at sikre, at de væsentligesikkerhedstjek bliver husket, medvirker tjeklisten også til at fremme god kommunikationinternt blandt medlemmerne af operationsteamet. WHO’s tjekliste indeholder 19elementer, men kan tilpasses de enkelte afdelingers behov. WHO’s tjekliste sigterbredt mod forebyggelse af anæstesikomplikationer, infektioner og andre kirurgiskekomplikationer samt forvekslingskirurgi og er en udvidelse af De fem trin, som iDanmark er obligatorisk 23,24 .Ved afprøvning af WHO’s Sikker Kirurgi tjekliste ved ca. 4000 operationer på ottehospitaler verden over er det dokumenteret, at både mortalitet og komplikationer blevreduceret signifikant, svarende til næsten halvering af mortaliteten og reduktion afalvorlige komplikationer med 35 % 25 . Sikker Kirurgi Tjeklisten anvendes fra 2009 på enrække sygehuse i Danmark.Patientsikkert Sygehus, KirurgipakkenVersion 1.0, april 20104

More magazines by this user
Similar magazines