KRATTen - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk
  • No tags were found...

KRATTen - LKB-Gistrup

Formanden skriverNu går det igen mod mørkere tider3Med skolerne godt i gang igen efter sommerferien må vi desværreerkende, at det går mod mørkere tider. Lad os dog håbe at det i årkun er med hensyn til længden på dagene for meget tyder heldigvispå, at finanskrisen er ved at være overstået. Det er dog ikke megetat LKB-Gistrup har mærket til krisen i det forløbne halvår sidennytår for som det fremgår af de følgende linjer, er det stort set kungået fremad siden.FodboldafdelingenFodboldafdelingen har således stille og roligt bevæget sig opblandt de tunge drenge for med et medlemstal på cirka 520 medlemmerer LKB nu med i den eksklusive kreds af klubber, der harmere end 500 aktive spillere. Det er ikke mindst i ungdomsafdelingenat det går fremad og ikke mindst pigerne har fundet ud af, at deter ganske spændende at spille fodbold. Det er en glædelig udviklingog et godt bevis på at det store arbejde med at få en ny struktur,som er tilpasset de gældende forhold i moderne fodbold, har båretfrugt. Der er for alvor styr på tingene og med det nødvendige udstyrtil rådighed for trænerne kører det bare derud af.LKB CuppenDet gør det i den grad også med vores LKB Cup i øjeblikket for efterden meget flotte tilmelding i 2009 gik det endnu bedre her i år. Detrekordhøje antal af indkvarterede hold fra 2009 blev nemlig slåetallerede her i 2010 og det var kun muligt, da der pludselig viste sigen mulighed for at leje hele det tidligere lokalkontor på Roden tilindkvartering. Her var mere end 200 indkvarteret i flotte lokalermed kort afstand både til byens butikker og til kampbanerne. Desværrekan vi ikke satse på den mulighed igen næste år så umiddelbartbliver der ikke tale om en ny rekord igen i 2011.Da det primære ved den årlige LKB Cup er det sociale er det endnuengang blevet bekræftet, at vi IKKE vil spille flere kampe end dem,der kan afvikles i Gistrup, og det alene sætter en begrænsning. Dervar med 135 deltagere i år rigtigt mange med til den efterhåndentraditionelle medhjælperfest og jeg vil igen her benytte lejlighedentil at sige tak til de mange frivillige hjælpere, der igen i år hjalp os ide fire travle dage omkring Kristi Himmelfart. Uden jeres hjælp vardet helt umuligt at få det pæne tilskud til klubbens daglige drift,som det årlige overskud efterhånden er blevet.Med hensyn til 2011 tegner det allerede nu meget positivt for der erreelt lukket for tilmelding. På baggrund af den store interesse forvores LKB Cup blev det forsøgsvis besluttet at de klubber, der varmed i år, kunne forhåndstilmelde sig til næste år, mens de var her.Det blev så stor en succes at der med den nævnte begrænsning afkapaciteten faktisk ikke kan være flere indkvarterede hold så hvisder er gode ideer til, hvordan vi i Gistrup og nærmeste omegn kanindkvartere flere hold, hører vi meget gerne herom.skulle der blandt læserne være en eller gerne flere med interessefor de to sportsgrene, skal I være mere end velkommen og detgælder naturligvis også beboere fra Da Vinci Parken og fra AalborgØst og Vejgaard i øvrigt.Gymnastik, badminton og volleyballMed udsigten igen til de mange lange og mørke vinteraftener stårbadminton og gymnastik samt volleyball umiddelbart foran opstartigen og på klubbens hjemmeside er det muligt at se, hvornår deforskellige aldersgrupper starter i henholdsvis badminton og volleyball.Også hos seniorerne vil nye medlemmer være særdelesvelkommen både i badminton og volleyball for at gøre breddenstørre i de respektive afdelinger.Når nærværende læses, er gymnastikprogrammet gået i luften såigen i år har der givetvis været pres på nettet for at tilmelde sig eteller flere af de spændende hold over hjemmesiden. Gymnastikafdelingensætter en stor ære i at udbyde så aktuelle hold som muligti forhold til den aktuelle trend og folks interesser, så der plejer heldigvisat være rift om pladserne.Gistrup MotionscenterDet er der også på de mange holdtilbud, som Gistrup Motionscentertilbyder medlemmerne at komme med på og der er i foråret ogi løbet af sommeren taget initiativ til mange spændende nye aktiviteter.Således kan børn nu træne sammen med forældrene og dertilbydes blandt andet et hold til nybagte mødre samt ikke mindst tohold med det ”worldwide” så populære ZUMBA.BordtennisEndelig tilbyder LKB-Gistrup også bordtennis for ungdomsspillereog der er købt to helt nye borde mere til den kommende sæson,hvor der er træning hver onsdag fra og med den 8. september mellemklokken 17 og 19.På lederniveau skal vi videre med arbejdet med at finde en nystruktur til LKB og der skal også arbejdes videre med planerne omat skaffe mere plads til motionscentret. Derudover skal den nyehjemmeside fortsat udbygges og det er håbet, at et intranet kommerop at stå til stor glæde for de mange frivillige ledere og trænerei klubben.Med håbet om et rigtigt godt sidste halvår for alle medlemmerneønskes velkommen tilbage efter sommerferien og sidst men ikkemindst skal lyde et velkommen til alle nye medlemmer.HovedformandKjeld MølbækTennis og PetanqueUdover fodbold kan LKB-Gistrup udendørs også tilbyde tennis ogpetanque. Det er der lidt færre om end der er til at spille fodbold så

More magazines by this user
Similar magazines