KRATTen - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk
  • No tags were found...

KRATTen - LKB-Gistrup

Den 30. cup blev den hidtil største5Som følge af, at antallet er klubbladet årligt er blevet begrænset fraseks til nu fire, kan ikke alt stof være lige aktuelt men en begivenhedsom den årlige LKB Cup kan og skal ikke umiddelbart glemmes.Den blev fra ende til anden en stor succes og med hensyn tilantallet af indkvarterede hold blev der sat en rekord, der blivermere end vanskelig at slå. For at få plads nok til de mange gæstendehold, der ønskede indkvartering i og omkring Gistrup, lykkedesdet i år at leje det tidligere lokalkontor på Roden og her varder plads til næsten 250 deltagere.Der var kun et enkelt lille problem i forbindelse med årets LKB Cupfor på det tidspunkt var vejret stadig køligt og fra ud på lørdag eftermiddagkom der også en del regn. Det blev heldigvis ikke så meget,som der var lovet på forhånd, så alt i alt blev det bedre end frygtet.Som følge af det kølige vejr kneb det desværre med omsætningeni de mange boder for vejret var ikke til at nyde hverken indkøbteforfriskninger eller slik udendørs.Spillemæssigt var klubbens baner i år udnyttet til det sidste og detgjorde, at der opstod forsinkelser i enkelte rækker som følge afomkampe og straffesparkskonkurrencer. Der var simpelthen ingenledig bane at flytte næste kamp hen på så forsinkelserne forplantedesig i løbet af dagene. På trods heraf blev turneringen afviklettil stor tilfredshed for alle i de 13 forskellige rækker, fordeltmed fem rækker hos pigerne og otte rækker hos drengene. Gennemde seneste mange år har der været en stadig stigende interessefor at spille 7 mands-fodbold og i år blev ingen undtagelse forher var der tilmeldt 113 hold i 7 mands og ”kun” 48 hold i det ”gamle”spil med 11 spillere på hvert hold. Hos pigerne var det såledeskun i rækken U15, at der blev spillet 11 mands-fodbold, mens dethos drengene var i rækkerne U13, U14 og U15 så der er næppe tvivlom at 7 mands-fodbolden er kommet for at blive.Det øger naturligvis også banekapaciteten, at der kun skal en halvbane til for at få afviklet en kamp, men hvem kan forestille sig enLKB Cup uden 11 mands-fodbold. Jeg kan i hvert fald ikke, mentilmeldingen kan hurtige ende med at der bliver så få hold, at detdårligt vil være muligt at gennemføre en turnering i de tidligerenævnte rækker.Aalborg Garden gik igen i spidsen for indmarchen på GistrupStadion.Mange af de spillere, der modtog pokaler og medaljer lørdagaften, var beskidte som følge af det kraftige regnvejr.Rådmand Thomas K. Larsen (S) var rigtig god til at fastholdeinteressen hos de mange spillere.

More magazines by this user
Similar magazines