operational risk Management i den finansielle sektor - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk
  • No tags were found...

operational risk Management i den finansielle sektor - IBC Euroforum

Frank Meyl4EineHasselblad istnicht die Krönungeiner glänzendenKarriere.Mit einerHasselbladbeginnt eineglänzendeKarriere.Fügen SieZukunft hinzu.Finden Sie heraus, wie undwarum Fotografen rund umden Erdball auf Hasselblad alsZukunftslösung setzen.www.hasselblad.com/future


Dag 1T i r s d a g d e n 8 . d e c e m b e r 2 0 0 9Operational Risk Management i den finansielle sektor15.20 Pause med kaffe/te15.30 From Operational Risk to Operational ExcellenceC A S E For an insurance company a risk is theuncertainty of future outcomes of a currentdecision or situation. We can measure riskbecause different outcomes occur with differentprobabilities and the field of all possibleoutcomes, and their corresponding probabilityof occurrence, can be explained by probabilitydistributions.This presentation is about straightforwardmethods that would allow the practitionerto take the next step further from observedfrequencies and averages when measureOperational Risk.Head of Enterprise Risk Control, Jim Gusafsson,RSA Scandinavia (Codan & Trygg-Hansa)(indlægget holdes på engelsk)16.15 Opsummering af konferencens første dag vedordstyrer16.20 Konferencens første dag slutterVi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencenbesvares af Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum,telefon 41 95 14 24, e-mail mette.grydehoj@ibceuroforum.dkSe flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dk


Dag 2O n s d a g d e n 9 . d e c e m b e r 2 0 0 9Operational Risk Management i den finansielle sektor08.30 Kaffe/te og morgenbrød09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg09.05 Corporate Governance og risikostyringCASE • Danske Banks risk governance• Hvad arbejder vi med?• Hvordan er vores metode?• Hvilke særlige karakteristiska har Danske Bankaf betydning for risikostyringen?• Hvordan er Danske Banks risikoeksponering(i generelle termer)?• Hvordan er vores setup sat sammen?• Hvad er hovedprincipperne bag vores aktiviteter?• Hvad får organisationen/forretningsområderne/øvrige stabsområder ud af det?• Hvad er de vigtigste udfordringer for banken ogfor os i Operationel Risikostyring?• Hvordan inddrager vi organisationen i vorestilgang til risikostyring?• Hvad er vores overordnede målsætning?• Hvilke resultater har vi opnået?Head of Group Operational Risk Frederik Reumert,Danske Bank10.00 Pause med kaffe/te10.15 The Evolution in the Operational RiskCASEManagement Practices• Incidents and losses – the plain reality• Bringing new dimensions into the operationalrisk management• Uncovering predictable and unpredictableoperational risk• Advantages and disadvantages of the advancedoperational risk measurement methods• Keeping the quality at the top of the operationalrisk management processHead of Operational Risk Management DepartmentMãris Krastin,š, Swedbank, Latvia(indlægget holdes på engelsk)11.00 Pause med kaffe/te11.15 Casesstories fra større internationale finansiellevirksomheder• Manglende overblik og kontrol med brugerkonti,adgansrettigheder og funktionsadskillelsekan udgøre risici for milliarder• Hvem har ansvaret – Operational Risk,compliance, sikkerhed eller it?• Hvad er der traditionelt blevet gjort?• Hvilke metoder benyttes i dag?VP Søren Hammer, SailPoint Nordics12.00 Frokost13.00 Strategic Importace of Operational RiskCASE • (Why) is Operational Risk important in thecurrent environment?• What are reasonable ways to cope with thistype of risk?• The added value of an effective framework• Leveraging a framework to meet regulatoryrequirementsManaging Director, Andreas Merbecks,Group of Operational Risk UBS(indlægget holdes på engelsk)13.45 Pause med kaffe/te14.00 Operationel risikostyring i praksisCASE Hvordan overvåge robustheden af det operationellerisk management niveau?• Opstilling af model, med klart link til strategien• Operationalisering• IT-værktøj, uden at investere en ”bondegård”• Løbende måling og rapporteringHead of Back Office and Operational Risk ControllerKim Trägårdh, Industriens Pensionsforsikring A/S14.45 Pause med kaffe/te15.00 Næste generation af Operational RiskManagement• Hvad har vi lært af arbejdet med operationellerisici de sidste ti år• Hvor kan de opbyggede metoder også bruges?• Best practice i internationalt perspektiv• GRC – Governance, Risk & ComplianceSenior Business Application Manager HassePoulsson, EMEA Risk Practice, SAS Institute15.45 Opsummering af konferencen ved ordstyrer15.55 Konferencen slutter


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e rAfholdelsesdato og -stedKonferencen “Operational Risk Management i den finansielle sektor” afholdes den 8. og 9. december 2009på Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København K, telefon 33 45 91 00.OvernatningOvernatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel og KonferenceBooking for bestilling af hotelværelser. Kontakt NHG på www.nhg.dkParkeringDet kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, men metro og S-tog er 5 minuttervæk. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.KonferenceprisAlle priser er ekskl. moms.Tilmelding senest30. oktoberSpar Tilmelding senest20. novemberSpar Tilmelding efter20. novemberKonference 11.995,- 1.500,- 12.995,- 500,- 13.495,-Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskelligetalere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.TilmeldingSend, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk ellerregistration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!AfbestillingAfbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %.Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdragedeltagelsen til en kollega.Er du forhindret i at deltage på konferencen?Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).IBC EuroforumIBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser indenfor aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål atskabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer.Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT,personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske ogoperationelle tilgange til den aktuelle problemstilling.IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46,info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Danske Bank Reg. 3543 Konto 3931455, CVR-nr 24 24 03 71


IBC Euroforum ApS · Blegdamsvej 104 A · Postboks 801 · 2100 København ØTilmelding til IBC Euroforum KonferencenOperational Risk Management i den finansielle sektorKøbenhavn • Konference den 8. og 9. december 2009NavnStillingAfdelingE-mailØnsker du at modtage information omkommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej takFirmaAdressePostnr. og byTelefon (omstilling)Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.SekretærNærmeste chefJeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernespræsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).Alle priser er ekskl. moms.Tilmelding senest30. oktoberSparTilmelding senest20. novemberSparTilmelding efter20. novemberKonference 11.995,- 1.500,- 12.995,- 500,- 13.495,-S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefeltFax35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/orm ö IBC EuroforumBlegdamsvej 104 A35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø12165

More magazines by this user
Similar magazines