Legal Life Science 2009 - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Legal Life Science 2009 - IBC Euroforum

T i r s d a g d e n 8 . s e p t e m b e r 2 0 0 9L e g a l L i f e S c i e n c e 2 0 0 915.25 Pause med kaffe/te og frugtAftaler & kontrakter15.40 Outsourcing of clinical trials• Structural matters• Contracts and other legal documents- Confidentiality Agreements- Service Agreements, incl. Master Service Agreements / Work Orders andStand Alone Contracts- Clinical Trial Agreement templates and Negotiation Parameters- Letters of Authorisation- Letters of Indemnification- Other• Legal and contractual challengesCorporate Counsel Madalina-Laura Turturica, Novo Nordisk A/SVice President, Assistant General Counsel Søren Thor Jensen, Novo Nordisk A/S16.25 Kort Pause16.30 Brug af aftaler til beskyttelse af egne IP rettigheder• Forudsætter effektiv beskyttelse af know how skriftlige aftaler?• Ofte oversete risici ved regulering med ”background rights” og”foreground rights”• Johan Schlüter-udvalgets modelaftaler• TjeklisteAdvokat, juniorpartner Mikkel Vittrup, Plesner(Indlægget holdes på engelsk)Mikkel Vittrup rådgiver primært danske og internationale klienter inden for IP ret ogLife Science, herunder om håndtering og førelse af retssager. Mikkel har desudenstor ekspertise inden for grænsefladen mellem konkurrenceret og IP ret samt aftalervedrørende udvikling og kommercialisering af teknologi.16.55 Opsummering af konferencen ved ordstyrerenAdvokat, LL.M, partner Sture Rygaard, Plesner17.00 Konferencen slutter


A N D R E S P Æ N D E N D E A R R A N G E M E N T E R :Virksomhedens produktansvarKonference den 17. og 18. juni i KøbenhavnKonkurrenceret 2009Konference den 15.-16. september i KøbenhavnSelskabsret 2009Konference den 27.-28. oktober i KøbenhavnLægemiddeldagene 2009Konference den 28.-29. oktober i KøbenhavnKliniske lægemiddelforsøg 2009Konference den 25.-26. november i København


IBC EuroforumIBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencerog kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danskeerhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkeltedeltagers kompetencer.Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring,IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination afstrategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling.Kursus i DIN virksomhed– investér i dine medarbejdere!Planlægger din virksomhed at arrangere interne kurser eller intern kompetenceudvikling?Eller vil du invitere kunder, leverandører eller personale til et interessantarrangement, hvor de får en stor oplevelse? Så giv os hos IBC Euroforum et kald.Vi hjælper dig gerne med at gøre dit virksomhedsarrangement ekstraordinært og tilen helt unik oplevelse. Vi kan skræddersy heldagsarrangementer, frokostseminarer,gå-hjem-møder, kundeevents og meget mere.Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordanvi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov.Ring på 41 95 14 05 eller skriv på anne-berit.andersson@ibceuroforum.dkIBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø,Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk,www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 7110


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e rAfholdelsesdato og -stedKonferencen “Legal Life Science 2009” afholdes den 8. september 2009 på Radisson SAS FalconerHotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01.OvernatningOvernatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Bookingfor bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615.ParkeringPå Falkonér Plads bagved hotellet findes betalingsparkering i begrænset omfang. Det kan dogvære svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, til gengæld ligger der en metrostationto minutters gang der fra. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelsemed arrangementet.KonferenceprisAlle priser er ekskl. moms.Tilmelding senest26. juniSpar Tilmelding senest14. augustSpar Tilmelding efter14. augustKonference 7.995,- 1.500,- 8.995,- 500,- 9.495,-Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra deforskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.TilmeldingSend, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dkeller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!AfbestillingAfbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyrpå 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50%, og ved afbestillingsenere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighedfor at overdrage deltagelsen til en kollega.Vi tager forbehold for ændringer i programmet.Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af senior projektleder Rikke Ryge Casper,IBC Euroforum, telefon 41 95 14 29, e-mail: rikke.casper@ibceuroforum.dkSe flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dkE r d u f o r h i n d r e t i a t d e l t a g e p å k o n f e r e n c e n ?Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.Bestil via brochurens bagside (pris kr. 1.995,- ekskl. moms).11


IBC Euroforum ApSBlegdamsvej 104 APostboks 8012100 København ØReturneres ved varig adresseændringT i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e nL e g a l L i f e S c i e n c e 2 0 0 9 København • Konference 8. september 2009J e g ø n s k e r at d e lta g e i :For advokater: 7 lektionerNavn1Navn 1StillingAfdelingNavn2Tilmelding senest26. juniSparNavn 2StillingAfdelingTilmelding senest14. augustSparTilmelding efter14. augustKonference 7.995,- 1.500,- 8.995,- 500,- 9.495,-Alle priser er ekskl. moms.E-mailØnsker du at modtage information om kommendearrangementer via e-mail? ❒ Ja tak ❒ Nej takE-mailØnsker du at modtage information om kommendearrangementer via e-mail? ❒ Ja tak ❒ Nej takFirmaAdressePostnr. og byTelefon (omstilling)Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.SekretærNærmeste chefS å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :❒Jeg er forhindret i atdeltage og ønsker derfor atrekvirere talernes præsentationsmaterialefra konferencen(kr. 1.995,- ekskl. moms).Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefeltFax35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/lls ö IBC EuroforumBlegdamsvej 104 A35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø15240

More magazines by this user
Similar magazines