Vej- og gadebelysning - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Vej- og gadebelysning - IBC Euroforum

K o n f e r e n c eNyborg18. og 19. november 2009Tilmeld dig direkte på:www.ibceuroforum.dk/gabSPARkr. 1.500,-ved tilmelding senest 16. oktoberVej- oggadebelysning• Organisering og drift• Få overblik over relevant lovgivning• Finansieringsmuligheder• LED – muligheder og faldgruberHør blandt andre:Teamkoordinator og landskabsarkitektTorben Christian ZinnUdvikling, Miljø og Teknikforvaltningen,Albertslund kommuneProjektlederJohn KjærsgaardVejdirektoratetAkademiingeniør og seniorspecialist ibelysning og lysteknikPeder ØbroÅF – Hansen og HennebergTeknik- og miljødirektørThorbjørn SørensenMiddelfart KommunePlaneringsledareIngemar JohanssonTrafikkontoret GöteborgI samarbejde med:www.ibceuroforum.dkSponsorer:


T a l e r l i s t e :Teamkoordinator oglandskabsarkitektTorben Christian ZinnUdvikling, Miljø ogTeknikforvaltningen,Albertslund kommuneProjektlederJohn KjærsgaardVejdirektoratetIngeniørKåre FredstedFredsted Consulting APSAkademiingeniør og seniorspecialisti belysning og lysteknikPeder ØbroÅF – Hansen og HennebergSenior ManagerMette Lund HansenKPMGSenior ManagerPeter Lunau LarsenKPMGSenior Project ManagerFlemming SchmidtRambøll Danmark A/STeknik- og miljødirektørThorbjørn SørensenMiddelfart KommuneManaging DirectorRune S. LarsenElectrical Engineer &Energy ConsulentAdm. direktørLars KjærLedtrafficBestyrelsesformandJens HørupAmplex A/SPlaneringsledareIngemar JohanssonTrafikkontoret GöteborgSalgsingeniørMorten ReimannPhilips LightingArkitektPernille NørbyKøbenhavns kommuneO r d s t y r e r :Allan RubergLighting EngineerHead of Lighting DepartmentÅF – Hansen & HennebergI s a m a r b e j d e m e d :Danmarks kommuner kan gøre meget for at nedsætte landets samlede CO2-udledning. De kan spare påenergi, renovere bygninger, indføre el-biler og købe miljørigtigt ind.En Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligter kommunen til at nedbringeC02-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. Aftalen hjælper kommunen til ativærksætte konkrete initiativer til fordel for klimaet på lokalt plan.DN’s vision er, at Danmark har 98 klimakommuner i december 2009, hvor København er vært for den storeinternationale klimakonference. Den 1. juli 2009 var 45 af Danmarks kommuner klimakommuner.


Vej- og GadebelysningFor første gang herhjemme har du nu mulighed for at møde alle aktører inden for dendel af lysbranchen der professionelt arbejder med gadebelysning. Til forskel fra andrebelysningskonferencer er alle indlæg på denne konference alene fokuseret på deudfordringer der findes på gadebelysningsområdet netop nu; og det er mange!På konferencen møder du praktikere og eksperter, der vil præsentere erfaringer ogopdateringer på alle relevante områder. Temaer og indhold er tilrettelagt på baggrundaf en række interviews med belysningsansvarlige, fageksperter mv., og er din garantifor et par udbytterige dageEfter konferencen er du opdateret på såvel de tekniske og praktiske problemstillingersom de strukturelle og lovgivningsmæssige aspekter, herunder:• LED: Hvor langt er vi?• Elafgiften – hvad nu?• Reduktion af energiforbruget• Nye tendenser i teknik og designAmbitionen er, at samle alle aktører i den danske gadebelysningsbranche, dvs.relevante myndigheder, forsyningsselskaber, leverandører og forskere. Der vil værerig lejlighed til at etablere og udvide dit netværk samtidig med du bliver ajourførtrent fagligt.Kun gennem stor imødekommenhed fra alle involverede interviewpersoner ogsamarbejdspartnere har det kunne lade sig gøre at få stablet et så fagligt relevantprogram sammen. Mange tak for det.Vi glæder os til at byde dig velkommen på konferencen!Med venlig hilsenMette Grydehøj PostSenior Project ManagerIBC Euroforum


S P O N S O R E R :Focus LightingFocus Lighting tilbyder lamper af høj kvalitet, som bliver skabt i samarbejde med anerkendte arkitekter.Programmet omfatter inden- og udendørs belysning i et tidløst design. Inden for de sidste 5 år har vioparbejdet en stor viden inden for vejbelysning, hvor Nyx-serien er blevet godt modtaget hos kommunerog forsyningsselskaber både i Danmark og det øvrige Vesteuropa.www.focus-lighting.dkDELUX DENMARKDELUX DENMARK (tidl. AGEN LYS A/S) repræsenterer de 2 førende europæiske udendørsbelysningsproducenter, AEC LIGHTING og Schréder.AEC og Schréder har begge et stort sortiment og et teknologisk forspring på især LED vejbelysningsarmaturerne.Alle armaturer er i Klasse II og overholder de danske vej regler.Besøg vores 1700 kvm showroom i Vallensbæk.www.deluxdk.comPhilips viser vejen for fremtidens bilisterPhilips har over 100 års erfaring og ekspertise indenfor vejbelysning. Vi er på forkant med den teknologiskeudvikling og gennem innovation og markedsforståelse tilbyder vi vores kunder løsninger, som lever op tilfremtidens krav om design, effektivitet og miljø.www.philips.dk/lighting


Dag 2T o r s d a g d e n 1 9 . n o v e m b e r 2 0 0 9V e j - o g g a d e b e l y s n i n g08.30 Kaffe/te og morgenbrød09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlægNye teknologiske muligheder09.05 LED – forskningsperspektivLED er blevet udråbt til fremtidens belysningskilde på grund af det lave energiforbrug– men hvor langt er vi og hvor forventes det at udviklingen bærer hen de kommende år.• Hvor langt er den teknologiske udvikling?• Hvilke nye muligheder giver LED?• LED-egenskaber (lyskvalitet, levetid og efergieffektivitet)• Projektcases – gadebelyning• Konkrete produkter• Hvilke faktorer skal du tage højde for ved installation og drift– hvilke parametre volder stadig problemer?• Styring og regulering• Indkøb – den nødvendige varedeklaration• Statistik om lys og LEDs• CO2 regnskab & LEDs• Kortlægning af energiforbrug• RevisitedManaging Director Rune S. Larsen, Electrical Engineer & Energy Consulent10.00 Pause med kaffe/te og frugt10.15 Praktiske erfaringer med LED som gadebelysningHele motorring 3 omkring København oplyst af LED-gadelamper! Et fremtidsscenarieder måske ikke ligger så fjernt, da det faktisk er et projekt i den størrelse som danskeLEDtraffic har været involveret i i Kinas fjerdestørste by.• Hør om verdens største LED-gadelysprojekt• Hvilke erfaringer har man gjort, og kan disse overføres til skandinaviske forhold.• Hvor langt er vi fra LED belysningens egentlige gennembrud?Adm. direktør Lars Kjær, Ledtraffic11.00 Pause med kaffe/te11.15 Spar penge og nedbring CO2-udslip med intelligent belysningsstyringAutomatisering og fjernstyring af gadelyset er i en eller anden form implementeret de flestesteder herhjemme. Dette har givet betydelige besparelser i forhold til manuelle justeringer,og en automatisk tilpasset belysning har resulteret i mindre spild og bedre kvalitet.• Danmark er et af de lande der var først med intelligent belysningsstyring, men i hvilkenretning går udviklingen?• Kan det overhovedet betale sig at investere i systemerne, hvad er tilbagebetalingstidenog hvilke andre gevinster kan høstes udover energibesparelsen?• Hvordan har Amplex løst opgaver i hhv. Danmark og udlandet og med hvilke resultater?Bestyrelsesformand Jens Hørup, Amplex A/S


Dag 2T o r s d a g d e n 1 9 . n o v e m b e r 2 0 0 9V e j - o g g a d e b e l y s n i n g12.00 Frokost13.00 Energieffektiv och intelligent gatubelysning och armaturerC A S E• Hur styr du tändning, släckning och dimring efter behov och plats?• Ta del av erfarenheter från projektet med intelligent gatubelysning• Hur ser framtiden ut för Göteborgs Stads gatubelysning?• Ta del av Göteborgs Stads dokumentation av gatubelysningPlaneringsledare Ingemar Johansson, Trafikkontoret Göteborg14.00 Pause med kaffe/te14.15 Sol og vindenergi – nye teknologier på vejSol eller vindenergi til gadebelysning er et hot emne i den ophedede klimadebat. Fleresteder arbejdes der på grønne og energirigtige projekter vedrørende gadebelysning– blandt andet på den Røde Plads i Moskva, hvor et projekt med sol- og vinddrevetgadebelysning er blevet opstillet. Lampen genoplader sig selv i løbet af dagen – ogproducerer den mere el end den selv behøver, sendes overskuddet til el-nettet.• Smart, energibesparende og miljørigtigt – men er det realistisk?• Hvilke nye teknologiske muligheder er på vej – hvad er fremtiden?Salgsingeniør Morten Reimann, Philips Lighting15.00 Pause med kaffe/te, kage og frugt15.15 Design og æstetikValg af lyskilde, armaturer og placering i byens rum har stor indflydelse på, hvordan viopfatter gaderummet og lyskvaliteten. Hør hvordan man udnytter ressourcerne bedstmuligt til at skabe et smukt og velfungerende byrum ved hjælp af belysning• Bedre kvalitet i vejbelysning – hvordan?• Lysgengivelse• Hvordan skabe et moderne byliv og få belysning af vej, mennesker og arkitekturtil at spille sammen?• Lysdifferentiering – bedre identitet og genkendelighed• Hvilke æstetiske overvejelser er essentielle?• Design og funktion skal gå op i en højere enhed – hvordan?Arkitekt Pernille Nørby, Københavns kommune16.00 Opsummering af konferencen ved ordstyreren16.05 Konferencen slutter


IBC EuroforumIBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencerog kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakttil det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, derudvikler den enkelte deltagers kompetencer.Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration,markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold eren kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelleproblemstilling.IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71N å d i n m å l g r u p p ei e t n y t f o r u mDu har nu en unik mulighed for at blive eksponeret overfor dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum’skonferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvordu kun har få sekunder til at kommunikere et budskabtil din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dagesdialog med relevante beslutningstagere inden fornetop din målgruppe.Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtendesnak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netopafdækker din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45eller spex@ibceuroforum.dk10


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e rAfholdelsesdato og -stedKonferencen ”Vej- og gadebelysning” afholdes den 18. og 19. november 2009 på Hotel Nyborg Strand,Østerøvej 2, 5800 Nyborg, telefon 65 31 31 31.OvernatningOvernatning er ikke inkluderet i prisen. IBC Euroforum henviser til Hotel Nyborg Strand for bestillingaf hotelværelser. De kan kontaktes på telefon 65 31 31 31. Henvis til IBC Euroforum, og du får enfordelagtig pris.ParkeringDer er gode parkeringsforhold ved hotellet.KonferenceprisAlle priser er ekskl. moms.Tilmelding senest16. oktoberSparTilmelding senest6. novemberSparTilmelding efter6. novemberKonference 8.495,- 1.500,- 8.995,- 1.000,- 9.995,-Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskelligetalere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding.TilmeldingSend, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk ellerinfo@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!AfbestillingAfbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %.Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdragedeltagelsen til en kollega.Er du forhindret i at deltage på konferencen?Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).Vi tager forbehold for ændringer i programmet og eventuelletrykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares afSenior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum,telefon 41 95 14 24, e-mail mette.grydehoj@ibceuroforum.dk11


IBC Euroforum ApS · Blegdamsvej 104 A · Postboks 801 · 2100 København ØTilmelding til IBC Euroforum KonferencenVej- og gadebelysningNyborg • Konference den 18. og 19. november 2009NavnStillingAfdelingE-mailØnsker du at modtage information omkommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej takFirmaAdressePostnr. og byTelefon (omstilling)Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.SekretærNærmeste chefJeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernespræsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).Alle priser er ekskl. moms.Tilmelding senest16. oktoberSparTilmelding senest6. novemberSparTilmelding efter6. novemberKonference 8.495,- 1.500,- 8.995,- 1.000,- 9.995,-Jeg ønsker at deltage i netværksmiddagen 325,- ekskl. momsS å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefeltFax35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/gab ö IBC EuroforumBlegdamsvej 104 A35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø12166

More magazines by this user
Similar magazines