Visioner om fremtidens arbejdsplads - KL

arbejdsmiljoweb.dk

Visioner om fremtidens arbejdsplads - KL

VISIONER OM FREMTIDENS ARBEJDSPLADS


Zoom

ind på 2015

Storrumskontorer, stress, hævesænkeborde og videndeling.

Det er nogle af de emner, der popper op, når vi diskuterer

arbejdslivet.

Hvad vil diskussionen handle om i 2015? Hvordan skal vi

arbejde i fremtiden? Og hvordan ser fremtidens kontor­

arbejdsplads ud?

Det giver denne bog en række bud på. Bogen zoomer ind

fremtidens arbejdsliv og arbejdsrum – år 2015.

God rejse ind i fremtidens arbejdsrum!


Samarbejdspendlere

”På fremtidens arbejdsplads løses de fleste opgaver

i fællesskab – på tværs af faggrænser. Vi kommer

til at arbejde mere sammen på tværs af alle mulige

skel – kultur, uddannelse, køn og alder. Og vi kommer

til at pendle fra det ene samarbejde til det andet.

Jeg kan sagtens forestille mig, at en medarbejder

foruden sin hjemmearbejdsplads vil have flere

forskellige arbejdspladser at pendle imellem, alt efter

hvem han skal samarbejde med.”

Steen Hildebrandt, professor,

Handelshøjskolen i Århus


Småsnak

er også arbejde


”Vores opfattelse af, hvad der er ’rigtigt arbejde’

vil ændre sig. I fremtiden vil ’rigtigt arbejde’ lige

så meget være samarbejde. Udveksling af idéer

og sparring vil blive de dominerende arbejdsformer.

Og samtaler vil lige så ofte finde sted på en gåtur

eller i en café, som i et mødelokale. Ved at sørge for

masser af uformelle mødesteder til medarbejderne

signalerer arbejdspladsen, at uformelle møder også

er ’rigtigt arbejde’.”

Eva Bjerrum, forsker,

Center for New Ways of Working

5


Mødested: sushibaren

En sushibar, hvor medarbejderne kan mødes.

”Arbejdspladsen skal være et rart sted, hvor

rummene er inspirerende og giver mulighed for

forskellige oplevelser. Det skal være morsomt

og givende at være sammen med kollegerne

– og man skal selv kunne vælge hvordan: Skal vi gå

i caféen, gå en tur eller sætte os i sækkestolene?

Det er vigtigt med en vifte af fysiske muligheder.”

Kasper Danielsen, arkitekt

Virksomheden Telenor, Fornebu, Norge


Se mere på www.fremtidenskontor.dk/rum


Sammen – hver for sig

Medarbejdere i New York og København

– eller i Herning og Vejle – kan arbejde sammen,

som om de sad lige ved siden af hinanden.

Det fysiske rum er ophævet, og medarbejderne

på de to kontorer kan være sammen, selvom

de fysisk befinder sig i hver sin ende af verden.

En usynlig kæmpeskærm viser nemlig levende

lyd og billede i realtid fra søsterkontoret.


Projektet OnePlaces vandt 1. præmie

i BAR FOKAs priskonkurrence, ”En dag

fremtidens kontor”.

Se mere på www.fremtidenskontor.dk/visioner


Det sociale

omdrejningspunkt

”Det sociale på arbejdspladsen får en meget stor

vægt. Den tendens, vi ser allerede i dag, hvor kolleger

laver firmasport og deltager i DHL Stafetten eller

Tøse-Runden sammen, vil blive meget stærkere.

Og ledelsen får rollen som en slags coach, der

sammensætter teams af medarbejdere efter,

hvordan de klinger sammen. Og som opmuntrer

medarbejderne og får det optimale frem i dem.”

Maria-Therese Hoppe, fremtidsforsker,

The Global Future Forum

10


Den

menneskelige

faktor

Værdier i hverdagen: Den menneskelige faktor

er vigtig, og ros er en drivkraft. Medarbejdere,

som har ydet en særlig indsats, får overrakt

elefantordenen – en lyseblå tøjelefant.

Det er medarbejdernes idé – et synligt bevis

på anerkendelse fra ledere og kolleger.

Virksomheden Kjaer Group, Svendborg


Se mere på www.fremtidenskontor.dk/rum

1


Domicil?

nej tak!

Fremtidens medarbejder er individualist med krav

om valgfrihed. I kampen om de gode hoveder er det

ikke nok med et centralt beliggende domicil med

faste rammer for arbejdet. Derfor: Opløs domicilet

og opret i stedet mindre kontorfællesskaber uden

for virksomheden, så medarbejderne kan blive i deres

lokalområder. De bliver placeret i kontorfællesskaber

eller kollektiver uden for virksomheden, hvor mange

forskellige professioner er repræsenteret. Det giver

virksomheden stor fleksibilitet og en bedre kontakt

med samfundet udenfor. Og møderne holdes i det

virtuelle rum.

14


Projektet Quest Invest vandt

3. præmie i BAR FOKAs priskonkurrence,

”En dag på fremtidens kontor”

Se mere på www.fremtidenskontor.dk/visioner

15


Sceneskift

”Foranderlighed bliver et nøgleord.

De fysiske rum vil med mellemrum

blive ændret og afspejle den løbende

forandring i virksomhedens kunder

og opgaver.”

Eva Bjerrum, forsker,

New Ways of Working


I arbejdslaboratoriet har medarbejderne mulighed for at ”lege”

med møbler, indretning og samarbejdsformer. Overskriften for

forsøgene er: Mennesket skal tilbage i centrum.

Københavns Ejendomme

Se mere på www.fremtidenskontor.dk/rum

1


Den

følsomme

leder

”Social intelligens – evnen til at tune ind på andres

følelser - bliver central for ledere i fremtiden.

De følelsesmæssige udvekslinger på arbejdspladsen

har stor betydning for medarbejdernes motivation,

fremtidens leder har en stor følelsesmæssig

opgave. Og mange ledere får brug for at træne

deres hjerner til social intelligens: til at afsende

følelser, vise empati og sætte mennesker først.”

Daniel Goleman,

forfatter til bogen Social intelligens

1


Attraktive

arbejdspladser

”Fremtidens leder skal være god til at udvikle

attraktive arbejdspladser, for der bliver mangel

på arbejdskraft. En attraktiv arbejdsplads er et sted,

hvor medarbejderne får lov at bruge deres kræfter

– hvor der er mulighed for faglig og personlig udvik-

ling. Og hvor fornyelsen sker ved, at medarbejderne

får mulighed for løbende at efteruddanne sig

og tage fat på nye opgaver.”

Bo Johansen, regionsdirektør,

Region Midtjylland

20


Fællesskab

og balance

Fire trends blandt medarbejderne

n Balance: mulighed for at arbejde hjemme og f.eks. mødes

med kolleger på et satellitkontor, hvis man bor langt fra

arbejdspladsen

n Fællesskab: Det sociale sammenhold på arbejdspladsen

er det vigtigste

n Symboler: vi vil sætte vores eget præg på omgivelserne

n Kreativitet: vi sætter pris på, at arbejdspladsen er indrettet,

så den inspirerer til nye tanker og gode idéer


”Virksomhedernes udfordring bliver at skabe rammer,

der passer til de medarbejdere, virksomheden har,

og hvor de kan lide at være.”

Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker,

Future Navigator

2


Brainstorm

Idea Lab hos virksomheden B&O er en

rugekasse for gode idéer. Et team med

designere, teknikere og computerfolk

skaber idéer til nye produkter, afprøver

dem i naturlige omgivelser og forkaster

eller forbedrer.

Se mere på www.fremtidenskontor.dk/rum

24


Brusebadet er det bedste sted at løse problemer

og få gode idéer. Det viser en undersøgelse

blandt 200 ledere, som Kasper Danielsen Arkitekter

har lavet.

25


Mødebordet i

midten

Fra ét medie til multimedier – fra enkelt-

mandspræstation til holdarbejde.

Superdesken midt i redaktionslokalet

er en slags kommandocentral, der styrer

og fordeler arbejdet.


Virksomheden NORDJYSKE Medier, Ålborg.

Se mere på www.fremtidenskontor.dk/rum

2


En god historie

”Det bliver vigtigt for medarbejderne,

at de har en historie at fortælle om deres

arbejdsplads – for eksempel: Vi er dem

med fodboldspillet – eller dem med det

skøre møderum. For vores opgaver er så

komplekse, at det er svært at forklare,

hvad vi laver.”

Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker,

Future Navigator

2


Personlighed

”Arbejdspladserne vil bevæge sig

væk fra de anonyme rum, hvor der

skal være pænt og ryddeligt, og man

ikke må hænge personlige ting på

væggene. Medarbejderne skal have

mulighed for at sætte deres præg

på rummet.”

Eva Bjerrum, forsker,

Center for New Ways of Working

0


leg

Plads til

og dybe tanker

Arbejdspladsen skal være et mødested for virksomhedens

vigtigste ressource, medarbejderne. Der bliver brug for en

række forskellige rum:

n Afdelingskontorer med plads til 6­8 personer

n Fællesrummet, hvor alle virksomhedens medarbejdere

kan mødes

n Møderummet – et superteknologisk lokale,

hvor alle flader kan bruges til at skrive på

n Fordybelsesrummet – et legerum skabt til fysisk

og psykisk aktivitet som et break fra – eller et frisk

pust til – arbejdet. Her kan man bl.a. klatre

og hoppe trampolin

n Projektlokaler, der også kan bruges som stillerum

n Køkkenet, der fungerer som et uformelt mødested og

2

internt møderum. Køleskabet kan bruges som whiteboard


Projekt Fremtidens kontor 2008 vandt

2. præmie i BAR FOKAs priskonkurrence,

”En dag på fremtidens kontor”.

Se mere på www.fremtidenskontor.dk/visioner


Arbejde i

bevægelse

”Vi kommer til at bevæge os meget mere rundt.

Vi skal op og stå, gå rundt eller ligge ned og kigge

på skærme i loftet. Det er alt for usundt at sidde

så meget ned – og vi har gjort det alt for længe.

I fremtiden kommer meget mere arbejde til

at foregå, mens vi løber, svømmer eller går.”

Steen Hildebrandt, professor,

Handelshøjskolen i Århus

4


Vi mødes

i haven

Den store gårdhave med træer og blomster

bliver både brugt til uformelle møder

og afslapning.

Virksomheden Eniro Danmark, Gladsaxe.


Læs mere på www.fremtidenskontor.dk/rum


Hjemlig hygge

Vores omgivelser bliver intelligente.

Med tiden kommer der it i alting.

”Ved hjælp af mikrochips kan omgivelserne indrette

sig lige efter vores behov – for eksempel med den

rigtige hældning på stolen, den rigtige belysning

og den kaffe, vi særligt godt kan lide. Det giver alt

sammen en fornemmelse af hjemlighed, som er rar,

når man ikke mere hører hjemme et fast sted.”

Preben Mejer, direktør,

Innovation Lab


Fremtidens computerskærme er papirtynde

og kan bøjes og foldes sammen som papir.

Papir bliver gradvist overflødigt. Ifølge prognoserne

vil papirforbruget begynde at falde lidt fra år 2012.

Kilde: Innovation Lab


I NT E N S E

”Gode møder kan også holdes på ølkasser.

Moderne, smarte mødelokaler, hvor man kan skrive

på alle væggene, sikrer ikke i sig selv gode møder.

Det afgørende er, hvordan man får kommunikationen

mellem mennesker til at lykkes. Fremtidens gode

møde vil være en dynamisk og spændende

begivenhed, hvor deltagerne oplever, at alle bliver

hørt, og de selv er skabende.”

Ib Ravn, forsker,

Learning Lab Denmark

40

møder


Slut med

korslagte arme

Aktive møder får

medarbejderne ud

på kanten af stolen.

BRFkredit, København.


Se mere på www.fremtidenskontor.dk/rum

4


44

Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor

& Administration (BAR FOKA) kortlægger branchernes

særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladserne

med at løse dem, bl.a. gennem informationsmateriale,

temamøder og udvikling af arbejdsmiljøkurser.

I BAR FOKA deltager repræsentanter for følgende

organisationer:

n Finansministeriet/SKAT

n KL

n Danske Regioner

n Finanssektorens Arbejdsgiverforening

n AC

n Finansforbundet

n Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

n Dansk Socialrådgiverforening

n Kommunale Organisationers Samarbejde

n Statsansattes Kartel

n HK/Kommunal

n HK/Stat


Udgiver BAR FOKA

Oplag 8.000

Redaktion Anne Tortzen, AtZ Kommunikation

Projektleder Morten W. Andersen, Arbejdsmiljøsekretariatet

Design BGRAPHIC

Tryk Prinfo Holbæk-Hedehusene

ISBN ISBN 978-87-90998-59-2

Varenr. 222017

Tak for lån af fotos

Københavns Ejendomme: side 16, 17, 21

Kjaer Group: Steffen Stamp Lang , side 12, 13

Kasper Danielsen Arkitekter: side 36, 37

NORDJYSKE Medier: Henrik Bo, side 26, 27

Telenor: Bo Matiasen, side 6, Stein Arne Andreassen, side 15

Bosch & Fjord/Magnesium: side 1, 41

Bang & Olufsen: side 1, 24

Foto

Stig Stasig: side 1, 19, 43

Getty: side 1, 3, 4, 29, 31, 35

Imageclub: side 22, 23

SXC: side 1, 7, 11, 25, 38

Ars Electronica/ Pascal Maresch: side 1, 39

Køb materialet i www.arbejdsmiljobutikken.dk. Prisen er 25 kr.

Hent opdateringer samt pdf-version på www.arbejdsmiljoweb.dk/rum.

Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle

sektor på www.arbejdsmiljoweb.dk


Arbejdspladsen år

2015

Tværfagligt samarbejde · Uformelle mødesteder ·

Inspirerende rum · En vifte af muligheder ·

Virtuelt samarbejde · Foranderlighed og

sceneskift · Social intelligens · Personlighed ·

Liggende, stående og løbende · Hjemlighed ·

Intense møder

Her kan du læse mere:

www.arbejdsmiljoweb.dk

www.fremtidenskontor.dk/rum

More magazines by this user
Similar magazines