Klik her for at åbne Rejsemagasinet 2012 som PDF-fil. - Foreningen ...

foreningen.norden.dk

Klik her for at åbne Rejsemagasinet 2012 som PDF-fil. - Foreningen ...

TagudVelkommen i RejsemagasinetVelkommen til de mange tilbud om spændende og interessanterejser med NORDE N-lokalafdelinger m.fl. i heleNorden og Østersø-området.Vi takker samtidig for de både oplysende og fornøjeligeskildringer af allerede foretagne rejser, som aktive rejse-deltagere har fremsendt med både tekst og gode fotos,og vi synes at artiklen om foto-konkurrencen i Skive lokalafdelingom de bedste rejsefotos fra Norden også hørtehjemme her i Rejsemagasinet.PÅ VULKANER I ISLANDMed Foreningen NORDEN i Allerød på besøg på Vestmanna-øerne13. juli – 22. juli 2012God læsning og rejselyst !Redaktionen•Oplev Islands barske højland ved Landmannalaugar, defrodige områder på Sydlandet og besøg Vestmannaøerne.Vi skal se ødelæggelserne efter de største vulkanudbrudfor flere hundrede år siden, ødelæggelserne efterdet store vulkanudbrud i 2010 samt mærke den endnuvarme lava på Vestmannaøerne. Vi sejler mellem isbjergenei gletcherlagunen ved Vatnajökull, og vi kommer tætpå isen på Mýrdalsjökull.Det bliver en tur, hvor der lægges vægt på naturoplevelser,gerne på steder, hvor der sædvanligvis ikke færdesså mange turister, og vi giver os god tid til at bevæge osrundt i de smukkeste områder af Island, også til fods.Vi besøger naturligvis også de klassiske steder som Tingvallasletten,det imponerende vandfald Gullfoss og devarme springkilder ved Geysir.Vi skal høre spændende fortællinger om sagaerne ogIslands historie. Turen rundes af med en dag i den livligehovedstad Reykjavík med mulighed for at se håndskrifterne,besøge byens utallige museer eller bare gå på opdagelsepå egen hånd og shoppe i de spændende butikker.hotellerne, 2-retters-menu, inkl. kaffe/te, 1 festmiddagi Reykjavík, 3-retters-menu, inkl. kaffe/te, 3 frokostpakker,sejltur på Jökulsárlón, sejltur til Vestmannaøerne ogbidrag til Rejsegarantifonden.Prisen inkluderer ikke:Drikkevarer til måltiderne udover isvand, som altid følgerfrit og rigeligt, mad, ud over det specifikt nævnte,badningi Blå Lagune (ca. DKR 180,-), entré til Kulturhuset (Håndskrifterne)og ridning.Arrangør: Foreningen NORDEN i Allerød.Teknisk arrangør: Team Island / KulturRetur A/S (medlemaf Rejsegarantifonden)Guide: Dansktalende guide (Nanna Kalkar).Rejseleder: Repræsentant fra Foreningen NORDEN,Allerød afd. (Rita Brandt)Tilmelding og yderligere oplysninger: Rita Brandt, tlf.:48 17 16 70 efter kl. 19.00. ritbrandt@mail.tele.dk ellerTeam Island, tlf.: 86 12 18 49. info@team-island.dk* Der tages forbehold for større ændringer i pris- ellervalutaforhold.•Undervejs bor vi dels på de berømte sommerhotellerog dels på en bondegård i drift.Turen er ikke egnet for svært gangbesværede.Detaljeret program samt oplysningerom turen får hos Rita Brandt.Pris pr. person kr. 13.900 * (inkl. skatterog afgifter). Tillæg for enkeltværelse kr.2.750.Prisen inkluderer:Fly t/r,transport ifølge program i røgfri bus,9overnatninger, dbl.-værelser, inkl. morgenmad,heraf 5 nætter m. fælles bad/toilet og4 nætter m. privat bad/toilet, 7 middage påNORDEN NU NR.1 – JANUAR 2012 17


På rejse til Samsø august 2012Med Foreningen NORDEN- Fredensborg lokalafdelingSamsø er en dejlig ø med en pragtfuldnatur. Den er kun 114 kvadratkilometer,men der er meget at se ogopleve.Samsø har et spændende kulturlandskab.Gravhøjene er skabt af enbondebefolkning for 5.000 år siden.Vikingerne var her også. De byggedeforsvarsanlæg og gravede KanhaveKanalen, der skærer øen over på detsmalleste sted.Vi planlægger én eller flere rundture- dels med en lokal guide og dels udenlokal guide. Det skulle inkludere etbesøg til Brattingsborg Slot, VestbjergFyr, Nordby og Nordby Bakker samtområdet omkring Stavns Fjord.Vores program for besøget den 25.-29. august vil også inkludere besøgpå Økomuseum Samsø, der harudstillinger, en lang række besøgssteder,turforslag og guidede landsbyvandringer.På Museumsgården i Tranebjergfortælles om 1800-tallets rige skipperbønder,og husmandsstedet Fredensdalberetter om 1900-talletsnøjsomme husmænd.Eventuelt bliver der også et besøgtil Samsølabyrinten og et møde medden lokale afdeling af ForeningenNORDEN.Turen t/r samt udflugterne på Samsøforegår med bus. Vi indkvarteres påStensbjerggård Feriecenter. Rejsenspris er 3.950,- kr. pr. person i deltdobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelseer 799 kr. Prisen inkluderermorgenmad, frokost og middag,guide og entré til seværdigheder ogmuseer. Prisen er udregnet på 20deltagere, så hvis vi bliver flere, bliverrejsen billigere.Et mere detaljeret program erudsendt i december og kan ses påwww.norden-fredensborg.dk Tilmeldingskal ske senest den 16. januartil Lisa Juhler tlf. 22510829. E -mail :lisajuhler@ofir.dk•Island rundt med ”Karitas – uden titel”Med Foreningen NORDEN, NordjyllandskredsenMange har læst Kristin Marja Baldursdóttirsbog Karitas – uden titel, oghar derved fået en særlig oplevelseaf mennesker og natur i Island.På denne sommerrejse kommer virundt til områder og steder, der harværet rammer for Karitas og hendesfamilies liv, som Kristin så fængslendehar beskrevet.Med besøg i Akureyri og Siglufjörduri Nordisland, Borgarfjördur eystri iØstisland og Öræfi under Vatnajôkulli Sydisland når vi netop de områder,der knytter sig til vigtige perioder iKaritas’ liv, og hvis natur, historie ogegenart er så mesterligt flettet ind iromanen.Island byder på andre oplevelser :Vi begynder turen med et bad i DenBlå Lagune, og en guidet rundtur iReykjaviks nye koncerthus Harpa.Gennem højlandet ad Kjölurrutenmellem store jökler når vi Nordlandet,og får bl.a. tid til en hvalsafarifra Húsavik og besøg i de geotermiskeområder med varme kilder ogkogende svovlpøle nær Myvátn.Gullfoss og Geysir-området får viogså besøgt på vejen tilbage modKeflavik, og Tingvalla-sletten, hvorAltinget blev stiftet i år 930.Afrejse : Lørdag den 23. juni fra Billund(bus fra Frederikshavn medopsamling ned gennem Jylland).Hjemkomst: Mandag den 2. juli ommorgenen.Pris : 12.250 kr. i dobbeltværelse. Tillægfor enkeltværelse 2.350 kr. Inkl.fuld pension undtagen 1 x middag og3 gange frokost. Tilvalgte aktiviteterog entréer for egen regning.Arrangør: Foreningen NORDEN,Nordjyllandskredsen.Teknisk rejsearrangør: KulturRetur A/S, TeamIsland.Info, udførligt dagsprogram og tilmeldingpå www.glink.dk og hos GunnarEskildsen, tlf. 8819 8914, mobil 51894710, eller e-mail : gunnar@hojskoleforum.dk•18 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2012


Oplev Helgoland, Frøslevlejren, og Gottorp slotMed Foreningen NORDEN, Frederikshavn lokalafdeling3-dages tur fredag d. 1. – søndag d. 3. juni 2012PROGRAM:1.dag:Efter endt opsamling kører vi tilFrøslevlejren, hvor vi skal se lejrensmuseum og FN- museet. FrøslevlejrensMuseum er en enhed underNationalmuseet, der primært informererom lejrens funktion i 1944-45, hvor lejren blev bygget og fungeredesom tysk politifangelejr. Menogså overgangen til Fårhuslejr efterden 5. maj 1945 bliver belyst. FNmuseetfortæller om dagligdagenfor de mere end 100.000 danskere,som har udført international tjenesteoveralt på kloden.Efter opholdet kører vi mod Büsumved vadehavet, som af UNESCO erudråbt til bevaringsværdigt område:vadehavet, digerne, fuglelivet.Büsum selv er en yndig by medbadestrand, fiskerihavn, fyrtårn, ogdigevandringsmulighed med fåreneomkring. Her er hyggelige knejper,fiskerestauranter, gave-og specialforretninger.Vi indlogeres og haret par timer til at udforske områdetinden middagen.2. dag:Efter morgenbuffet forlader vi hotelletog går til færgen, der sejler osde 2 timer til Helgoland. Vi vil værepå øen ca. 3-4 timer. Øen er på 64ha med ca. 2.000 indb. Består af en58m høj sandstensklippe (Oberland)i 70 meters højde og mod SØ et lavtforland (Unterland) i 2 meters højde.Man kommer til Oberland ad trappeeller med elevator (50 cent).På fuglefjeldeter derl omvier (ca.2.000 par),mallemukker, suler (ca.300 par). Vigtigsteerhverv : Turisme, hummerfiskeriog søfart. Øen har en spændendehistorie med mange skiftende"ejere". Tilbage i Büsum er der middagpå hotellet.3.dag:Næste morgen pakker vi og siger farvelPå vejen mod Gottorp får vi tidtil at se den nyligt udgravede hovedportpå Dannevirkevolden. På Gottorpslot ser vi først kunstafdelingenmed en dygtig guide. I standudstillingenen dejlig samling af Emil Noldeog Ernst Ludwig Kirschner.Bagefter tid til selve slottets mangesamlinger, men også kirkesalen, hvorden danske menighed holder gudstjenesteen gang om måneden. Derefterfrokost (for egen regning). Påvej mod grænsen bliver der tid til 30min. indkøb i Duborgcentret. Videremod Vejle Banegård med ankomstca. kl. 15.30, Odder ca. 16.30, HimmerlandØst kl.(17.45 – 18.20), Aalborgca. 18.45, Sæby ca. 19.30 ogFr.havn ca. 19.50.Pris kr. 2195,- som inkluderer: Opholdpå hotel Stüürmann i dobbeltværelsem.dusch/wc. i Büsum centrum.Forplejning fra aftensmad første dagtil morgenmad sidste dag. FærgefartHelgoland - Büsum tur/retur. Entretil FN - Museet i Frøslev. Entre tilGottorp slot og til Kunstafdelingenmed guide. Moderne turistbus m/toilet. Opsamling fra Frederikshavntil Vejle.Opsamlingstidspunkter: FrederikshavnRutebilst. kl. 06.20. Sæby Rtb.kl. 06.40. Aalborg eft. Aftale kl. 07.30.Pause Himmerland vest kl. 07.45– 08.15. Odder Bdg. kl. 09.45.VejleBdg. kl.10.45Tilmelding: Senest med depositumkr.500,- den 1.februar. Restbeløbsenest 15.april.Betalingen kan ske på konto i DanskeBank nr.4780-4780849959 mrk.Helgoland + navnHusk vindtæt jakke til sejlturen,fornuftigt fodtøj. Evt. spørgsmåltil turen: Karin Arveschoug Jensenpå tlf. 9842 5534 eller pr e-mail :arveschoug @webspeed.dk •Højsommer i Island13. – 24. juni 2012Oplev årets længste dag på bondegårdi Island. Vestmannaøerne,vandfald, varme kilder, gletsjere ogspændende historier. Kurset indledesmed fem forberedelsesdage påRude Strand Seniorhøjskole.Rejseleder Torben Rasmussen, tidligeredirektør for Nordens Hus i Reykjavikog forfatter til Politikens, ”Turengår til Island”. Kursusleder AageAugustinus, Rude Strand Seniorhøjskole.Pris kr. 15.900 på dobbeltværelse.Prisen inkluderer fuld pension og alleentreer.Ring og få tilsendt folder om turen:86 55 89 44 eller gå ind på www.rudestrand.dk, hvor du kan finde enbeskrivelse af turen.Kystvejen 114 - 8300 Odder - tlf. 8655 89 44 - email : rudestrand@mail.tele.dk - www.rudestrand.dkNORDEN NU NR.1 – JANUAR 2012 19


Tæt løb i foto-konkurrence om fotos fra NordenAf Jens UtoftPublikum på Skive Bibliotek valgte etbillede fra Lofoten i Norge, taget afAnne-Marie Madsen, Nr. Søby,som vinder af Foreningen NORDENafdelingensfoto-konkurrence.”Det var vores første tur til Norge,men det bliver helt bestemt ikke densidste. Der er bare så smukt.”Anne-Marie Madsen, var for tre årsiden på en tre ugers bilferie i Norgesammen med sin mand, Svend Aage,og et par gode venner. Målet var Helnæssundlidt syd for Lofoten i Nordnorge,hvor de havde lejet en hytte ien uge. Og det var her fra terrassen,at Anne-Marie fandt sit kamera frem,da hun så det betagende syn, derspejlede sig i vandet mod nord.Hendes billede af aftensolen overLofoten var et af de 45 fotos, der ioktober måned blev præsenteret påForeningen Nordens fotoudstillingpå Skive Bibliotek, og her blev netophendes billede kåret som det bedsteaf de 110 besøgende, som deltog i enafstemning. Udstillingen blev åbnetaf Foreningen NORDEN´s generalsekretær,Peter Jon Larsen,i overværelseaf ca. 30 interesserede.Derfor fik hun i november af formandenfor foreningen NORDEN i Skive,Randi G. Johansen, Dommerby, overrakt1. præmien i konkurrencen, enflot stenskulptur, som er doneret afNordisk Granit Import i Skive.”Den er jeg meget glad for, og den fårnu en blivende plads udenfor voreshus i Nr. Søby”, fortæller Anne-MarieMadsen. Hun var i 34 år ansat i Sparbank,senest i afdelingen i Højslev.Hun har fotograferet siden hun var10 år, uden at hun dog har købt sigfattig i fotoudstyr.”Jeg tager billeder med en ganskealmindeligt digitalt lommekamera,og har stor fornøjelse af, at jeg nukan gemme dem på computeren”,fortæller hun.Anne Marie Madsens billede blevkåret som det bedste i et meget tætopløb. På udstillingen kunne publikumstemme på op til 3 billeder, ogderfor blev der afgivet i alt 231 stemmer,hvoraf Anne-Marie Madsens fikde 16. Nr. 2 – et billede fra Færøerne,taget af Conny Estholm, Skive, fik 1520 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2012Anne-Marie Madsens vinderfoto i er taget op modLofoten i Nordnorge i juli 2009.


stemmer, mens yderligere 5 fotos fik10 eller flere stemmer.I alt 23 amatørfotografer fik udtagetbilleder til udstillingen, ogf de haralle fået en boggave fra ForeningenNORDEN som erkendtlighed. De 45billeder var udvalgt blandt i alt 77indsendte forslag af pressefotografSteen Don, Skive Folkeblad, portrætfotografPoul Hansen, Skive og naturfotografSteen Agger, Stårup.Omtalen af fotoudstillingen i forrigenr. af NORDEN Nu førte i øvrigt til enhenvendels e fra Marianne Bundgaard,Hornsyld Bibliotek på Skoleni Midten, så den også blev vist dérden 21. november -21. december.•Lokalafdelingsformand Randi G Johansen (t.v.), overrækker 1. præmien til foreningensfotokonkurrence til Anne-Marie Madsen, Nr. Søby.SápmiSAMERNES SMUKKE LAND NORD FOR POLARCIRKLEN I SVERIGESamernes vintermarkedi Jokkmokk - noreuropasstørste vinterfest28.januar - 6. februar 2012I over 400 år har samerne hvert år afholdt deres vintermarked.Et overflødighedshorn af kulturelle, musikalskeog kunstneriske oplevelser samt et udendørsmarked der kan tage pusten fra enhver.Mere end 500 boder med alt fra det smukkeste samesløjdtil dybfrosne flødeboller. Dagene inden markedetbruges på langtur i den smukke arktiske vinter, besøghos lokale kunstnere, byvandring, besøg på Ájtte,svensk fjeld- og samemuseum m.m.Vi bor på hotel Gästis lige midt i hjertet af Jokkmokkog i umiddelbar tilknytning til markedspladsen. Rejsenforegår med tog.Pris : 13.135,- kr. i pr. pers. i d. rum – 14.290,00 kr.pr.pers i e.rumRejsen 2013 finder sted 2.febuar - 11. februar.Teknisk arrangør:bis@snr.sewww.snr.seMedlem af den svenske rejsegarantifondHotelHotel Gästiswww.hotell-gastis.comRejseleder/info/tilmeldingMette RubinThorkildsgade 60 st.tv.5000 Odense Coo45 20 62 30 59metterubin@galnet.dkwww.sn-rejser.dkNORDEN NU NR.1 – JANUAR 2012 21


Sort sol i Tøndermarsken– og vi bor på Schackenborg SlotskroLokalafdeling fortsætter med at se på nordiske fugle,sidste år i Sverige - denne gang i Sønderjylland.I år arrangerer Foreningen NORDEN, Nykøbing Falsterlokalafdeling en tur for at opleve fænomenet Sort Sol,som det kaldes, når stære i hundredetusind vis på vej tilog fra vinterhi flyver i flok og danner unikke formationerpå himlen for at undgå stedets sultne rovfugle.Dette foregår lige inden solnedgang, når de går til ro fornatten. En kyndig, lokalkendt naturguide fortæller omfænomenet og viser rundt, idet han præcist ved, hvorstærene slår sig ned.Desuden besøg i Ribe domkirke, Højer sluse, Møgeltønderog Tønder. I Tønder mulighed for at se de berømtetønderkniplinger og desuden Zeppelinmuséet.Fra Slotskroens køkken bydes på afgrøder fra Schackenborgslots jorde.Pris: kr. 2.650,- inkl. moderne bus, hotel med ½-pensionsamt entréer. Enkeltværelsestillæg: kr. 200,-. Prisen erberegnet ved 35 personer.Befordring: Moderne bus. Overnatning: SchackenborgSlotskro.Arrangør: Foreningen NORDEN Nykøbing Falster. Turledere:Erna og Bent Jensen.Tilmeldelsesfrist: 3. februar, efter først til mølle princippet.Tilmelding/supp.info: Bent Jensen, Angelikvej 14, Marielyst,4873 Væggerløse telefon: 5417 7173, e-mail: ebj@marienet.dk og Ole Nielsen, telefon: 40111471, e-mail:ole9elsen2@hotmail.com•Tidspunkt: 30.marts – 1.april 2012.Tranedansen ved HornborgasøenMed Foreningen NORDEN, Langeskov afdelingHornborgasøen er en lavvandet sø i Sverige beliggendeca. 120 km øst for Gøteborg. Ved søen samler flere end10.000 traner sig fra midt i marts til slutningen af april forat danse, sove og æde, inden deres tur går videre modmoserne i det høje nord.Særligt et sted ved søen ved ”Naturum Trandansen” serman skuespillet på nærmeste hold. Her er der indrettetet publikumscenter, hvor man fra en indhegnet bakke,kaldet for ”Udsigten”, kan overskue markerne med detusindvis af traner. Sceneriet er stemningsfuldt og imponerende,og vi får en tæt – på -naturoplevelse, som liggerlangt fra den måde, man normalt oplever de meget skyfugle.Turen til Hornborgasøen er en 4 dages busrejse medhotelophold i byen Trollhättan, og foruden tranedansener der også oplevelser ved sluserne til Götaelven, vedbyerne Trollhättan og Vänersborg, samt ved klosterkirkeni Varnhem, hvor romanfiguren Arn i Tempelriddernevoksede op som barn i guds tjeneste og fik tillært sig sinekundskaber i sprog, filosofi og teologi.Afrejse tirsdag den 10.april 2012 kl. 7.00 fra Langeskovpå Fyn.Pris kr. 3.145 pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg foreneværelse kr. 570.Prisen inkluderer transport i 4 dage, hotelophold medhalvpension, alle udflugter samt lokale guider ved Hornborgasøen,Götaelven og byerne Trollhättan og Vänersborg.Arrangør er Foreningen NORDEN Langeskov. Tilmeldingog program hos Just Justesen, tlf. 65 38 25 50. •NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2012 23


Historisk rejse til Estland og LetlandMed Foreningen NORDEN Horsens-lokalafdelingEstland er et besøg værd, hvis manønsker romantik og historie. Tallinner hovedstaden i Estland ogbeskrives af mange som et ‘levendemuseum’ : Historiens gang kan sesi levende live i byen, hvor de højeskyskrabere i den nye bydel kæmperom opmærksomheden med de små,tætte bygninger i de snørklede gaderi den gamle fredede bydel. Tallinnregnes for at være den bedst bevaredemiddelalderby i Europa. Det erogså her vi skal opleve det sted, hvorDannebrog siges at være faldet ned- noget af det mest danske oplevesher i udlandet !Efter besøget i Tallin besøger vi Estlandsældste by Pärnu og byen Tartuinden vi besøger Baltikums perle ;Riga. Selvom Letland ikke er megetmere end 10 år gammel som land, erhovedstaden Riga noget ældre. I år2001 fejrede byen sit 800 års jubilæumog alderen kan ses på byen, mendet bliver den bestemt ikke dårligereaf. Byen er, ligesom mange andrebyer i det tidligere Sovjet, i en rivendeudvikling. Byens nye bydel summeraf liv og overalt skyder nye butikkerog cafeer op. Vi skal opleve den gamlebydel, hvor byen ser ud som denhar gjort i flere århundrer, og hvormange af de charmerende bygningerstår endnu. Riga er kultur og historie,men frem for alt en storby.REJSEPLANFredag den 1. juni:Evt. vil der blive arrangeret fællesrejse til Kastrup fraHorsens. Afgang med fly fra Kastrup kl. 15.00, ankomstTallinn kl. 17.35 (tidsforskel 1 time). Bustransport til hotelMy City og indkvartering. Middag på hotellet.Lørdag den 2. juni:Guidet byvandring i Tallin (ca. 400.000 indb.), bl.a. besøgervi stedet, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen, HelligåndskirkenAleksander Nevskij-katedralen og den gamlebymur. Vi har en dansktalende guide med på turen, så vifår alle de historiske steder at se. Frokost indlagti byvandringen. Der vil også blive tid til at se byen på egenhånd. Middag på hotellet.Søndag den 3. juni (bus ca. 300 km):Med bus til Tartu. Undervejs besøger vi Estlands ældsteby, Pärnu (ca. 45.000 indb.) Frokost i Pärnu.Videre gennemet afvekslende landskab, bl.a. med mange moser ogfloder til Tartu (ca.. 100.000 indb.), hvor vi bliver indkvarteretpå hotel Barclay. Middag på hotelletMandag den 4. juni (bus ca.250 km):En kort byrundtur inden vi kører med vor bus til Riga(ca.800.000 indb.). Ved Strenci skal vi se en af de flottesteudsigter i Letland over floden Gauja. ”Frokost i detgrønne” med medbragt frokost-pakke fra hotellet. Videretil Riga med indkvartering på hotel Konventa Seta, middagpå hotellet.Tirsdag den 5. juni:Byvandring med guide i Riga. Vi skal bl.a. se den gamleby med Svenskeporten fra 1698, nogle af de gamle bygningerfra Rigas tid som hansestad og kvarteret medde mange bygninger i jugendstil. Frokost som en del afbyvandringen. Der vil blive et par timer til shopping omeftermiddagen. Middag på hotellet.Onsdag den 6. juni:Afgang med fly fra Riga kl. 12.00 med ankomst til Kastrupkl. 12.35 (tidsforskel 1 time)..Sidste frist for tilmelding er 1.februar 2012. Tilmeldingtil Niels Bundgaard, Rasmus Østergaards, Have 4 st., 8700Horsens. Tlf:75657248, e-mail: nhbu@stofanet.dkPrisen er kr. 7.199,- under forudsætning af mindst 25personer. Prisen inkluderer: Fly fra København - Tallinn,fly fra Riga - København, bustransport iht. til program, 5nætter i delt dobbeltværelse, 5 x morgenmad, 4 x frokost,5 x aftensmad, dansktalende rejseleder samt bidrag tilRejsegarantifonden. Tillæg: Enkeltværelsestillæg kr. 800,afbestillingsforsikring 4%.Teknisk arrangør: Risskov Travel Partner.•24 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2012


Se tranerne danse ved Hornborgasjöen i SverigeMed Roskilde-Lejre lokalafdeling som arrangørAfrejse fredag den 30. marts 2012Mødetid: kl. 12.45 og kl. 13.00 kørervores bus fra Ny Østergade ved Roskildestation. Udgang fra perronernemod Køgevej og sygehuset. (Mulighedfor at stige på bussen kl. 14 vedScandlines i Helsingør, hvis det aftalespå forhånd).Program:Vi kører med bussen via Helsingør- Helsingborg mod vores indkvartering,som finder sted på TidaholmsStadshotell, der ligger midt i denhyggelige, lille by Tidaholm. Vi flytterind på vores værelse, og umiddelbartherefter er der aftensmad i hotelletsrestaurant. Resten af aftenen er til fridisposition. Du kan læse om hotelletpå www.stadshotellettidaholm.comLørdag morgen spiser vi tidligt morgenmad,inden vi kører de ca. 30 kmtil Hornborgasjöen, hvor tranernede næste timer ankommer efter athave tilbragt natten i rørskoven. Deter interessant at se de store fuglelande og efterfølgende opføre parringsdansepå markerne. Det er etbetagende optrin, som tilskuernekan opleve på få meters afstand.Området er i øvrigt rigt på svømmefugle,så det er ikke kun tranerne, dertiltrækker de besøgende.Vi tilbringer hele dagen i området ogbesøger også de store fugletårne. Derer udstillinger om søen før og nu. Derer informationstavler, der fortællerom fuglelivet og dagens antal fugle.Kl.12 kører vi til Skara for at spise ogdrikke kaffe på Kråks Värdshus. Herefterser vi domkirken sammen medvores svenske guide. Herefter fortsættervi en historisk udflugt.Spændende tur til Kalmar og ØlandMed Foreningen NORDEN VordingborgMandag den 20. august - torsdagden 23.august 2012Dag 1: Vi kører over Øresundsbroenvia Lund, Kristianstad og Karlskronatil Kalmar, hvor vi indkvarteres. Vispiser de medbragte håndmadderundervejs. Middag på hotellet.Dag 2: Nordtur på Øland, hvor vi kørerover Ølandsbroen via Færjestaden tilSoliden, den svenske kongefamiliessommerslot med park i italiensk ogengelsk stil. Vi går en tur i parken,og derefter fortsætter vi til Ølandshovedby, Borgholm og helt op tilØlands nordspids, før vi ad østvejenreturnerer til Kalmar. Frokostpakkemed middag på hotellet.Dag 3: På sydturen skal vi oplevenaturområdet Store Alvaret. Vi kørerkystvejen rundt, men stikker naturligvisned til sydspidsen, Lange Jan ogser fyret. På turene vil vi køre forbinogle af de kendte stubmøller, Ølander så berømt for. Frokostpakke medmiddag på hotellet.Dag 4: Vi besøger Kalmar Slot, før vikører tilbage til Danmark over Vaxø,Hesselholm og Helsingborg - Helsingør.Frokost på restaurant undervejs.Forventet hjemkomst til aften.Pris 4.095,- kr. inkl. bustransport, 3overnatninger på hotel, 3 x morgenmad, 3 x middag, 3 x frokostpakker ,1 x frokost på restaurant , lokal guideBussen bringer os rundt i landskabet,så vi kan glæde os over naturen ogse på de historiske seværdigheder iområdet. Det bliver et besøg i ArnsRige, som er beskrevet i Jan Guillousromaner om korsridderen Arn,der er en fiktiv figur, der baseret påvelkendt historie. Måske så du TVseriensidste år. Aftensmaden spiservi på hotellet.Søndag forlader vi hotellet, når vihar spist morgenmad. Vi kører vi tilbagetil søen for at besøge det storeinformationscenter og se på svømmefugle.Vi spiser frokost, inden vikører sydpå mod Helsingborg. Mankan stige af bussen i Helsingør, indenden fortsætter mod Roskilde Station,hvor vi ankommer ca. kl. 17.Priser:2.780 kr. for andel i dobbeltværelsemed eget bad/wc, 3.080 kr. forenkeltværelse med eget bad/wc og2.580 kr. for eneværelse uden bad/wc. Prisen dækker transport, hotel,entre, alle måltider, kaffepauser ogrejseleder. Ikke medlemmer af ForeningenNORDEN skal betale + 200kr.Tilmelding: send e-mail til alf@nanortalik.dk eller ring 2752 8238.Der bliver hurtigt udsolgt. •på Øland og entreer jvf. program. Tillægfor enkeltværelse kr. 525,-.Tilmelding senest fredag den 1.junitil rejselederen Folke Hansen.Ansvarlig arrangør: ForeningenNORDEN i Vordingborg i samarbejdemed Ældresagen i Vordingborg.Teknisk arrangør: Ørslev Gruppe ogSpecialrejser A/S, medlem af Rejsegarantifondennr. 1711.Supplerende information fås hos:Folke Hansen, Bjørnevænget 19,4760 Vordingborg, tlf.: 5537 7312 og2448 0372 , e-post: Foki@mail.dk •NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2012 25


Særdeles vellykket tur til FinlandRingsteds nordiske venskabsbyer harhaft ”træf” i Finland, hvor den lokaleForening NORDEN i venskabsbyen,Sastamala, stod for arrangementetfra torsdag til søndag.Fra Ringsted drog 47 medlemmer afsted med bus d. 17. august og komhjem igen d. 23. august. Alle fortalte,at det har været en vellykket ogspændende tur.Gruppen sejlede fra Stockholm tilÅbo, Nordens kulturelle hovedstad2011. Formiddagen blev brugt tilDen danske gruppe i stævnen på etrestaurationsskib i Helsinki.sightseeing i byen med lokal guide,ligesom Åbo Slot og det MaritimeMuseum blev besøgt.Derefter gik turen til Sastamala – enby, der ligger ca. 100 km. nord forÅbo. De 47 gæster fra Danmark blevindkvarteret i et naturskønt områdepå et hotel omk. 20 km uden forSastamala sammen med repræsentanterfra Halden i Norge og Skòvde iSverige. I alt godt 60 personer.De finske værter havde lagt et spændendeprogram for fredag og lørdag,som bl.a. indeholdt besøg i en nyrestaureretmiddelalderkirke Skt. Olavskirke, som brændte ned i 1997. Dervar også besøg i Tyrvis kirke i Sastamala,hvor der på kirkegården ermange gribende mindesmærker,knyttet til Finlands barske krigshistorie.Fredag aften blev gruppeninviteret til finnernes meget yndedefritidsbeskæftigelse – badstuebesøgi røg-sauna !Lørdag blev der aflagt besøg hos etpar lokale finske designere, hvis flotteting gjorde indtryk på gæsterne oggav anledning til købelyst.Lørdag aften var byen Sastamalavært ved en meget flot festmiddagmed ca. 80 deltagere. Søndag morgenhilste deltagerne af med hinandenog forlod Sastamala. Da var deraftalt fremtidige venskabsbesøg iHalden i 2013 – og i Ringsted om 4år (2015).Bussen fra Ringsted fortsatte til Helsinkitil en enkelt overnatning – ogtid til at se og opleve byen, inden derskulle sejles den meget smukke turtil Stockholm mandag aften og nat.Tirsdag blev brugt til busturen gennemSverige, hvor stemningen varhøj efter den veltilrettelagte tur ogde mange intense oplevelser i detsmukke sensommervejr. •På tur til Gotland6 dages busrejse med Kerteminde-Munkebo lokalafdelingDet er en stor oplevelse at besøgeGotland, Sveriges største ø, der liggeri Østersøen lidt nord for Øland og kunca. 3 timers sejlads fra Oskarshamn.Gotlands historie og kultur er formetaf de driftige handelsmænd, der tidligtrejste ud i verden, hvor de bådetog indtryk og varer med hjem tiløens befolkning.Middelalderbyen Visby, der er øensabsolutte centrum, er omgivet afen mere end 3 km lang ringmur, oginden for murene kan man sagtensfå fornemmelsen af fordums aktiviteteri de brostensbelagte gader ogstræder.Byens torv er stadig et mylder af forretningerog boder, der bugner afhjemmegjorte varer af alle slags.Under rejsen til Gotland bor vi 4 dagepå Hamnhotellet i Visby, og i forbindelsemed vores hjemrejse bor vi 1dag på hotel i Kalmar (unionsbyen).Der bliver udflugter til det frodigeSydgotland med besøg ved klippebjergetHoburgen, og udflugt til detnordlige Fårö, hvor især raukerneved Langhammer og Digerhuvud harvores opmærksomhed.Også kunstneren Asger Jorns gravbesøger vi ved kirken i Grötlingbo idet sydlige Gotland.Naturligvis afsætter vi en hel dag tildet historiske Visby, herunder Almedalsparken,hvor svenske politikeremødes hvert år, og Trädsgårdsparken,der med træer og buske ogblomster er en oase af skønhed ligemidt i byen.Afrejse 2. september hjemkomst 7.september.Pris kr. 5.395,- pr. person i delt dobbeltværelse.Tillæg for eneværelse.Prisen inkluderer bustransport i 6dage, færge tur/retur, samt hotelopholdmed halvpension. Alle udflugtermed lokale guider på Gotland er ligeledesinkluderet, dog ikke eventuelleentreer.Arrangør er Foreningen NORDENKerteminde-Munkebo ved formandEva Jensen. Program og tilmeldinghos Eva Jensen, tlf. 65 32 19 57, ellerrejseleder Just Justesen, tlf. 65 38 2550. •26 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2012


Til Helsingfors og Tallinn med fly og færgeForeningen NORDEN i Silkeborg indbyder til en dejlig 8-dages turTag med Foreningen NORDEN Silkeborg-afdeling på enafslappende og spændende tur til de to hovedstæder vedFinskebugten den 12.-19. august 2012. Vi flyver, sejlermed luksusfærge og bor rigtigt godt – en tur, der taler tillidt livsnydelse! Rejseleder på turen er den finsktalendesanger og rejsearrangør Morten Schønberg Sørensen. Vimødes i Kastrup den 12. august kl. 10 og flyver til Arlanda,hvor en bus venter os til en lille udflugt, inden vi sidst påeftermiddagen går ombord på Siljas dejlige skib til Helsingfors.Der er tre dage i Helsingfors og omegn – vi lægger ud meden byrundtur og frokost på Foreningen NORDENs kursusstedHanaholmen, inden vi indkvarterer os på Hotel GrandMarina nede ved havnen, tæt på Salutorget og Senatstorget.Dagen efter besøger vi Sibelius’ hjem Ainola påvej mod et ophold i Runebergs hjemby, Borgå. Der blivermulighed for at sejle tilbage til Helsingfors gennem skærgården,en smuk tur på ca. tre timer. Tredjedagen er fritil egne oplevelser såsom byens museer, shopping m.v. –rejselederen står til rådighed for en udflugt til fæstningenfra 1748, Sveaborg. Dagen slutter med, at vi tager medfærgen til Tallinn med middagsbuffet ombord.En dag er afsat til en udflugt uden for byen og tilbage irusser/ sovjettiden, hvor vi besøger havnebyen Paldiski,oprindeligt svensk fiskerleje, siden 1762 russisk flådebase.Senere blev der anlagt både atomreaktorer og ubådsstation.Vi ser også flotte landskaber med næsset PakriNeem i spidsen og spiser frokost ved det gamle klosterPadise. Der er også lokalguide med på denne tur.Den tredje hele dag i Estland bruges til et besøg i Kadriorgparkenmed slottet og et kig forbi den berømte Sangerfestivalpladsfra 1959. Der bliver også tid til at gå påegen hånd. På sidstedagen kan der hviles ud, inden visidst på formiddagen kører vi til lufthavnen og det direktefly til Kastrup.Pris: 8.150 kr. pr. person i delt dobbeltværelse, hvilketinkluderer fly Kastrup-Arlanda med SAS, retur Tallinn-Kastrup med Estonian Air. A-kahyt med havudsigt påTallink/Siljas skib Stockholm – Helsingfors. To nætter påHotel Scandic Grand Marina i Helsingfors. Fire nætter påNordic Hotel Forum i Tallinn. Transport i privat bus i Stockholm,Helsingfors og Tallinn. Lokalguide på tre udflugteri Tallinn. Rundvisning i Sibelius’ hjem Ainola. Besøg påslotsmuseet i Kadriorg-parken i Tallinn. 7 gange morgenmad.2 aftenbuffetter hos Silja, den ene med drikkevarer. Afslutningsmiddag i Tallinn. Frokost på Hanaholmen,Padisiklostret og to gange mere. Enkeltværelse/-kahyt.1995 kr. Sejlads Borgå – Helsingfors 200 kr.Teknisk arrangør: Schønberg Musik&Rejser. Tilmeldingsenest 25. januar til musikogrejser@paradis.dk eller tlf.57 64 53 54. •Ta´til Tattoo i Eksjö i SmålandDen 9. -12.august 2012med Foreningen NORDEN, Ærø-afdelingI Tallinn skal vi bo på det moderne, 4-stjernede NordicHotel Forum i fire nætter. Hotellet har en fin wellnessafdelingpå øverste etage, hvor der både fra poolen ogfra baren er udsigt over den gamle by.Vi har tre hele dage til at opleve Estlands hovedstad tilfods og i bus med dansktalende lokalguider. Der bliverlagt vægt på danskertiden og byens gamle historie medbymur, kirker, tårne og meget mere.Vi skal opleve et fantastisk tattoo i den svenske militærbyEksjö. På hjemvejen besøger vi Lunds Domkirke.Pris ca. 4.400 kr. ved deltagelse af 20 personer. Priseninkluderer bus fra Svendborg retur. Entre til Tattoo.Udflugter. 3 overnatninger med halvpension.Tilmelding og rejseprogram hos Olaf Havsteen tlf. 61387898. Der tages forbehold for pris og valutaændringer.Sidste frist for tilmelding er den 1. marts 2012. Tilmeldingsgebyr2.000 kr.•NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2012 27


På venskabsby-visit i SverigeAf Sys EhlersHvert andet år samles en flok medlemmeraf Foreningen NORDEN'sKaløvig afdeling med venskabsbyernei Norden. Åndalsnes i Norge, Kristinestadi Finland og Sala i Sverige.I år var det Sveriges tur til at modtagegæster fra hvert af de nordiske lande.Vi blev ved modtaget i Sala efter etpar dages rejse til venskabsbyen, derligger ca. 100 km nord for Stokholm.På vejen kørte vi via oplevelser afkulturel art, denne gang gjaldt det etbesøg på Läckö Slot. Et smukt barokslotfra 1600 tallet, beliggende på enhalvø i Väneren. Det lå som taget ligeud af sagaen. Se mere på hjemmesiden:www.lackokinnekulle.seEfter overnatning i Brunsbo Biskopsgård,et herligt gæstgiveri i Gøtaland,beliggende nær Skara, hvor vi besigtigedeDomkirken, gik turen til Sala.Modtagelsen i Sala var berammet tilklokken fire om eftermiddagen, hvoralle busser ankom samtidig fra Norge,Finland og Danmark, et kaos afgensynsglæde med nordiske venner,værtsfolk og gæster fra de fire landeudspillede sig i hjemstavnsmuseetVäsby Kungsgård, hvor Gustav Vasaboede under sine besøg i Sala, derpå grund af udvindingen af sølv varen vigtig by i hans tid.Et stort indtryk gjorde det, da Salakommune inviterede til at besigtigevarmecentralerne; en ældre varmecentralog som modstykke for atanskueliggøre udviklingen så vi dennyeste varmecentral. Solvarme ogbiogasanlæg var også på programmet.Det er en stolthed for byen, atman er så langt fremme i energieffektivisering.Forståeligt nok er Salastolte af at have modtaget en 1.prisfor samme.Vi besøgte tillige redningsstationen,nye idrætsanlæg, en nybygget retspsykiatriskklinik med meget mere.Den mest spændende turistattraktioner nok Silverguvan, hvor mani 1400 tallet til 1908 har udvundetsølv; nu har man genkaldt minegange,hvor turister bliver guidede155 meter under jorden. Se mere påhjemmesiden:www.salasilvergruva.seDronning Christinas skakt, hvor vi gikned 155 meter under jorden.Sala by genlød af besøg fra de nordiskelande, da en skuespiller og etpar musikanter præsenterede os forblandt andet Carl Michael Bellmann,og den karakteristiske svenske folkemusikmidt på Stora Torget. Dagenebliver rundet af med en festlig afteni Folkets Park med nationalsangene,taler, overrækkelse af gaver og ikkemindst en påskønnelse af det nordiskesamarbejde, der er så uendeligtvigtigt.Unge levede op tilforventningerneEt fint eksempel på det nordiskesamarbejde udspilledes i aftenensunderholdning. Unge medlemmeraf Foreningen NORDEN var rejst denlange vej for at deltage i mødet. Debliver udsat for morsomme strabadser,oplevelser i naturen; der hvileret fremtidigt arbejde for Nordenpå deres skuldre. Man må sige delevede op til forventningerne, da deom aftenen samledes på scenen forat vise to dages arbejde med underholdningpå højt plan.Fra forskellige musikskoler i derespektive lande var de unge mødtmed instrumenter og et fint talent,de ikke instrumenterede unge dannedekoret. Et fantastisk flot resultatfremskaffet af god vilje og en dygtigledelse modtog et velfortjent ståendebifald fra hele salen. Jeg sad så jegkunne se de unge i kulissen, da de ifællesskab takkede hinanden for enoplevelse, de alle vil bevare som enstor skat for livet.Det nordiske samarbejde, gæstfriheden,glæden ved gensynet, at tænkepå og følge hinanden gennem årene,udvekslingen af erfaringer er vigtigt,det vil kunne bære Norden i en globalverden.•Guiden ved besøget i nede i Silverguvansammen med en af rejsedeltagerne,den 83-årige Egon Nielsen (t.h.)


Ni dages kunst-, kultur - og naturrejsei midnatssolens skærIsland rundt med Foreningen NORDEN, Holbæk lokalafdeling og DOFTidspunkt : 22. juni til d. 30. juni2012. Pris: 16.300 kr. i delt dobbeltværelse.Tillæg for eneværelse :2.500 kr. Min. 20 betalende deltagerefor gennemførelse af rejsen. Prisener baseret på gældende priser,skatter og afgifter, valutakurser etc.den. 14. nov. 2011.Inkluderet i rejsens pris :Transport med bus til og fra Kastrup.Afgang fra Jernbanevej i Holbæk kl.05.15. Mulighed for fri privatparkeringi Holbæk under rejsen. Fly t/r,inkl. skatter. Bustransport. Dansktalenderejseleder og chauffør.Nyturistafgift i Island. Morgenmadog tre retters aftensmenu samtligedage. Alle entreer.Overnatning på hoteller af høj standard.Ved Höfn overnattes på etEddahotel, hvor der er en håndvaskpå alle værelser og badeværelser ogtoiletter på gangen. I Reykjavik ervort hotel beliggende over for Hallgrimskirkenmeget tæt ved byenshovedstrøg. Inden rejsen mulighedfor at være medbestemmende omrejsens menuer. Rejsen er dækket afDansk Rejsegarantifond.En praktisk rejseaften, hvor vigtige rejseinformationer,bl.a. en pakkeliste,forslag til islandsk skøn– og faglitteraturog en idéliste til indkøb af specielleislandske varer, f.eks. design, bliverudleveret. Løbende nyhedsbreveom Island. Det meget store Middelaldermåltidi Islands ældste bispesædeSkálholt, (1056). Besøg hos dedanske kunsthåndværkere Rita ogPáll i Borgarnes. Besøg i mange kirker.Oplæsning af uddrag af ”Sønnetabet”på oldislandsk i Borgarnes.Rejsearrangør og rejseleder : BirgitteSteen, Foreningen NORDEN og DOFHolbæk - Kulturelt Oplysningsfor-bund. Teknisk rejsearrangør : DalhoffTravel, Holbæk. Tilmelding og rejseinformationer: Birgitte Steen. Dalen9. Holbæk. 59433603/ 23614425/31247197. E-mail : birgitte_steen@hotmail.comEntreer inkluderet i rejsens pris:Sagaforskningscentret i Reykholt,Middelalderudstillingen og stedetsto kirker.Tørvekirken Viðimýri.TørvegårdenGlaumbær..Domkirken ogudstillingen i Islands andet bispesædeHolar (1106).Sildemuseet og de øvrige to museerunder Sildemuseet i Siglufjörður.Petras stensamling i Stöðvarfjörðuri Østfjordene.Sejlads mellem isbjerge i Jökulsárlónved Vatnajökull. Egnsmuseumi Skóga. Domkirken og dens krypt iSkálholt. Museet (jordskælv og vulkanudbrudbl.a.) ved Geysir.Rekonstruktionen af stormandsgårdenog kirken i Þjórsárdalur. Detgamle handelshus og kirken i Eyrarbakkisamt Håndskriftsamlingen iReykjavik.Ikke inkluderet i prisen:Personlig rejseforsikring, der dækkerunder rejsen. Indhent tilbud. Detanbefales at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring,der dækker vedakut opstået sygdom inden afrejsen.Denne koster 6% af rejseprisen.Denne forsikring skal bestilles, nårdepositum indbetales. I flere rejseforsikringerer en sygdomsafbestillingsforsikringindbefattet. Se jerespersonlige rejseforsikring. Frokost(omkr. 50 DKR.) og drikkevarer. Fortæringi flyet.Depositum:Senest den 1. februar 2012 imødesesdepositum på DKR. 2.500 perperson. Efter indbetalingen af depositumer tilmeldingen bindende forbegge parter. Det indbetalte depositumkan ikke refunderes.Beløbet indsættes på konto nr.0520000430576. Sparekassen Sjælland.Husk venligst at anføre navn, telefonnummer,rejsens navn og dato i forbindelsemed overførsel via netbank.Efter den 1. februar henvendelse tilBirgitte Steen, 59433603/23614425eller til birgitte_steen@hotmail.comIndbetaling af restbeløbet kr. plustillæg for eneværelse skal ske senestd. 10. marts.I forbindelse med rejsen vil der bliveafholdt tre forelæsninger for alleIslandsinteresserede torsdageneden 15. marts, den 22. marts ogden 29. marts. Alle dage kl. 19.15 –22.00 på Holbæk Bibliotek. Pris: 400kr. Enkelt foredrag: 150 kr. Se yderligerewww.dofholbæk.dkTilmeldingen kan ske til AftenskolelederKaren Jensen 59655517 /31247197 eller direkte til BirgitteSteen.•

More magazines by this user
Similar magazines