Forløb korstogene Faglige mål: – reflektere over ... - historiedidaktik.dk

historiedidaktik.dk

Forløb korstogene Faglige mål: – reflektere over ... - historiedidaktik.dk

Forløb korstogeneFaglige mål: reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie ogverdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globaleudviklingKernestof: Danmarks tilblivelse europæisk middelalder Verden uden for Europa.Modul 1Fag: Historie AKlasse/Hold: xxLektie: Se video på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=rAwp2FnRmsE&skipcontrinter=1Formål: Korstogstanker - før og nu introduktionSekvens Materiale Arbejdsform Faglige metoder og FormålbegreberVideoklip 12 min. lektien Klassen servideoen sammenAt aktivere elevernesforhåndsvidenÅben diskussion20-25 minutterLektien +forskelligeinspirationsbillederfra lærerenDer skabes etmindmap overbegrebet ”Korstog”Korstog sombegreb bådenutidigt og fortidigtAt samle heleklassens viden ombegrebet korstog - atreflektere overmennesket somhistorieskabt oghistorieskabendeSammenfatning10-15 minutterMindmap Mindmap skalomformes til entidslinjeKronologi Opsamling påelevernesforhåndsvidenPause 5 minutterKlassen fårudleveret engrundbog 10”Korstogene idéog virkelighed” afLars Peter Visti


minutterIndividuellæsning 10minutterBegrebsafklaring i primærematrixgrupper 5-10 minutterBegrebsafklaringi sekundærematrixgrupper 5-10 minutterLektie til næstegangHansenGrundbogen kap. 1 Tekstlæsning iklassenGrundbogen kap. 1 Klassen deles efter Retfærdig krig,tællemetoden (1,2 pilgrimsfærden,og 3) hvert tal får bod og afladet af begreberne:Retfærdig krig,Pilgrimsfærd ogbod af afladGrundbogen kap. 1 Klassen går igrupper af 3, hvoret af hvert begrebindgår. De skalforklare begrebernefor hinanden.Grundbogen kap. 2 Tavleundervisning At introducere lektienog sikre fokus ilektielæsning ved atbede dem om at væresærlig opmærksom påsærlige begreberModul 2Sekvenser Materiale Arbejdsform Faglige metoder ogbegreber1) 10 min. Kap.2 i Korstogene Grupper a firelaver ”mød mig påmidten”/A3 papirerdeles ud igrupperne, imidten tegnes encirkel, hvori derstår ”Vesteuropa iMiddelalderen”,arket deles derefteri fire hjørner, oggrupperne får nu 4Feudalisme, kirkeogkongemagt,korstog ogkorstogstankerFormålØvelsen skalklarlæggeeventuellespørgsmål ogundrende tanker,umiddelbarestikord og noter fradagens lektie i smågrupper. Hvor alleskalproducere/skrive.


2) 10 min. Kapitel 2 iKorstogene3) 20 min. Kapitel 2 iKorstogene4) Pause 5 min.5) 15 min. Kapitel 2 iKorstogeneminutter til atskrive noter,spørgsmål, stikordosv. til ”Europa imiddelalderen” ogbaggrund af dagenslektie. Når de fireminutter er gået,gennemgåreleverne dereshjørne i gruppen.In plenum: Hvad ervigtige temaer idagens lektie?Hvad gik igen iden indledendeleg?Læreren spørgerom en elev har lysttil/udvælger enelev til at tegne denfeudale trekant påtavlen, somderefter diskuteresi fællesskabArbejdsspørgsmål itomandsgrupper:Arbejdsspørgsmåleneer påforskelligetaksonomiskeniveauer, ogeleverne skal, udover at besvarespørgsmålene,kategoriserespørgsmålene eftersværhedsgrad(eller inddele ifakta- ogtænkespørgsmål).Gennemgang afspørgsmålene inplenum. Vidiskuterer kortFå styr på dagensvigtigsteemner/temaerArbejde med detfaglige indhold påforskelligeabstraktionsniveauer.Findeoverblik.


hvilke spørgmålder var svære oghvorfor de varsvære.6) 25 min. Kilder/kilderæs Eleverne læser defire små tekster ogtrækker derefter etnummer fra 1-4 ogfinder sammen ifirmandsgrupper,så der er en 1'er,2'er, 3'er og 4'er ihver gruppe. Igruppen beskriver1'eren tekst 1,2'eren tekst 2 osv.7) 5 min. Formativevaluering,mundtligt inplenum:Modul 3Titel på lektion: Korstogenes verden Mellemøsten (lektion 3)Fag: Historie AKlasse/Hold: xxLektie:Formål: Arabiske magter, islam …Læse og forstå småkildetekster tilperiodenEvaluere timen:Har I lært noget?Hvad er svært oghvad er let?Sekvens Materiale Arbejdsform FagligemetoderogbegreberFormål


10 min.Anmeldelse af bogen:http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/ECE22086/iguds-navn-/fællesoplæg40 minAmin Maalouf :Korstogene som araberne ser dem, uddrag på 2-5 siderKaj Ove Krogh:http://www.islamstudie.dk/viden_bidrag.htmGruppearb.Ud fraarbejdssp.Et politisk kort over området.De politiske forhold i området: find en kilde ellernoget der kan sige noget om det.10 minAmin Maalouf :Korstogene som araberne ser dem, uddrag på 2-5 siderpause35 min5 mingruppeoplægnæste gangslektieModul 4: Erobringen af JerusalemFag: Historie AKlasse/Hold: xxLektie: Korstogene. Idé og virkelighed: side 47-54+60-70Formål:Sekvens Materiale Arbejdsform Faglige metoder Formålog begreber10 minutter Lærerintro35 minutter ”Antisemitisme: Gruppearbejde: Gengive teksters At forstå oprindelsen til


korstog og4 grupper besvarerpointer ogog karakteren af denjødeforfølgelser”kildenære spørgsmålargumentationeuropæiske(tekstuddrag fraom antisemitisme +antisemitisme samt tagereligion.dk)diskutererstilling til denPause45 minutter Diverse kortetekststykker fralektien suppleretmed kortekildeuddrag, derkan bruges til’øjenvidner’Grupper laver TVindslag(studieværter,reportere,øjenvidner) om:Folkekorstog,Konstantinopel,Antiokia ogJerusalems erobringKildekritik.Modul 5Fag: Historie AKlasse/Hold: xxLektie: Uddrag af Danske korstog Krig og Mission i ØstersøenFormål: Andre korstogSekvens Materiale Arbejdsform Faglige metoderog begreberOplæg 20 Powerpoint Læreroplæg om det Konge, adel,minutterdanske samfund og bønder, leding,kongemagtPavens indflydelsei DanmarkGruppearbejde Danske Korstog TekstnæreDet særlige ved 15 minutter Krig og Mission i arbejdsspørgsmål danske korstog Østersøen: Kapitel individuelt eller i par var detom erobringen afoverhovedetRügenkorstog?Opsamling 10 Danske Korstog Tavlegennemgangminutter Krig og Mission iØstersøen: Kapitelom erobringen afForståelse afkorstogsfænomenetgennem kendskab tilillustrativebegivenheder.Forstå nødvendighed afkildekritik gennemukritisk brug af kilder tiløjenvidneudsagn.FormålAt give en eleverne enbagrundsvidenAt komme i dybden medtekstenAt sikre sig at elevernehar forstået teksten


RügenPause 5minutterKildeøvelse Kilde: SaxoGruppearbejde medDen historiskeAt øve kildekritiske20 minutterGrammaticus +kildernemetodefærdighederbillede af Rügenserobring fraFrederiksborgOpsamling påKilde: SaxoTavleundervisningDen historiskePerspektivere de danskekildeøvelse ogGrammaticus +metode ogkorstoge til dem iperspektiveringbillede af Rügensperspektiveringmellemøsten 20 minuttererobring fraFrederiksborgKort oplæg omgruppearbejdede næste togange 5minutterModul 6: Gruppearbejde ….Modul 6: Produktfremlæggelse af gruppearbejde ….Modul 8Fag: Historie AKlasse/Hold: xxLektie:http://www.youtube.com/verify_controversy?next_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DrAwp2FnRmsEFormål: Afslutning med formativ evalueringSekvens Materiale Arbejdsform Faglige Formålmetoder ogbegreberVideo 15 minutter Lektien Se videoen Vende tilbage tiludgangspunktetHurtigskrivning 5 minutter Blankt papir Hurtigskrivning over ordetKorstogstankenAt genopfriskeforløbet


Klassediskussion 25minutterPause 5 minutterPrøve i hele forløbet 30minutterMundtlig formativevaluering 15 minutterkorstogx

More magazines by this user
Similar magazines