nr. 10/2010 - Brødremenighedens Danske Mission

bdm.dk.dk

nr. 10/2010 - Brødremenighedens Danske Mission

22BDMnyt 10/2010Af Marjo ten Kate,Leder af Projekt Mobil Klinik,TanganyikasøenSundhedfra søsiden23BDMnyt 10/2010Børnene lærer, hvordan de bedst vasker hænder. Foto: Muizebelt.I dag bliver vore naboers græstag fjernet. Nyskåret græsligger klart til at blive lagt på. Det er en normal arbejdsgangnu her lige før regntiden begynder. Alt er meget tørt,og man venter på regnen.Klinikbåden Mwana Kondoo III sejler os til Manda Kerenge,en ø lige ud for kysten til Kipili med en grundskoleog et dispensary, som er en klinik, hvor man deler medicinud og behandler mindre skader. I Projekt Mobil Klinik stårdette kvartal i undervisningens tegn med besøg på skolerog i kvindegrupper. Om aftenen er der undervisningsfilmom familieplanlægning og malaria. Vi deler os og arbejderi to grupper. Det er mere effektivt, og vi kan nå mere påhvert landsbybesøg.Håndgribelig undervisningTil hver grundskole i alle 27 landsbyer har vi købt en storplasticbeholder til vand. I disse beholdere har vi montereten vandhane og over disse haner er der malet tre bogstaver:PHC, Primary Health Care (basal sundhed og omsorg)for at promovere Projekt Mobil Klinik. Målet er at lærebørnene at vaske hænder efter et toiletbesøg. Hvad mani barndommen nemmer, man aldrig i alderdommen glemmer.I skolenDenne morgen har jeg været med Ernest (sundhedsansvarlig)og Kapesa (lederen af klinikken) i skolen for at undervisei emnet hygiejne, rent drikkevand og brug af latriner.Lærerne samlede børnene uden for klassen i skyggenaf et træ. Vi oplever, at der her på denne skole på MandaKerenge er disciplin, hvad der ikke altid er andre steder.Vi fortæller for lærere og elever, og Kapesa demonstrererbrugen af en vandhane, som de fleste aldrig har set før.Normalt bliver vandet pumpet op eller trukket op af enbrønd uden for landsbyen. Derefter bærer kvinderne detpå hovedet i spande hjem til deres huse. Det er den enestevandforsyning, og derfor er der ingen vandhaner i husene.Vi synger en sang om hygiejne for på denne måde at legedet nye ind i børnene.Andre emner dukker opSomme tider under disse undervisningstimer møder vibørn med hareskår, klumpfod eller forbrændinger. Man eruvidende om mulighederne for operationer og ved ikke,hvad man skal gøre. Derfor bliver disse handicappedebørn og voksne i landsbyerne uden hjælp.Projekt Mobil Klinik er mellemled mellem disse afsidesliggendelandsbyer og hospitalerne. Vi viser vej og har mulighedfor at kontakte udenlandske organisationer, der eneller to gange om året kan sende læger til Tanzania.I 2009 kunne vi ledsage 5 børn til Dar es Salaam, hvor deblev opereret. Også Joseph Kalonga blev opereret. Han varmed sin far i Nairobi til den første operation. Den andenoperation fandt sted i Dar es Salaam, og Josephs far kunnevære de andre behjælpelige i bussen og med at skaffe demkost og logi under den tre dage lange rejse. Pengene til altdette blev skænket af en privat person fra Sydafrika og engruppe mennesker i Holland.Håb om hjælpDer er et kæmpe behov for læger i disse afsides liggendeområder. Og nu kommer der endelig en gruppe læger fraGerman Interplast til distriktshospitalet, der ligger 60 kmfra Kipili. Der står allerede 19 børn og voksne fra regionenlangs Tanganyikasøen på listen over dem, der skal tilses afdisse læger. Og sammen med dem en hel masse andre fraandre regioner i distriktet.OPERATION ’SMILE’Joseph - førog efter sinoperation forhareskår, somhan havdelevet med i 9 år.Undervisning af kvinderDe to andre medlemmer af teamet, Asha og Joyce, (to jordemødre)underviser i dag en gruppe på 120 kvinder. Påprogrammet står kvinders og børns rettigheder, jf. MillenniumMålet 2015, og på programmet står også familieplanlægning.Mødet arrangeres af landsbyens sundhedsarbejdere ogfinder sted i en kirke, eller hvor der nu er plads. Det kanvære en katolsk kirke eller en brødrekirke. Efter en mundtliggennemgang vises der en film om familieplanlægning.Til den kan der stilles spørgsmål, og der er mange. Til sidstsnakker man om fistula-problemer (skade efter fødsel).I begyndelsen af oktober sendte vi 16 kvinder, der ledaf fistula-problemer til det regionale hospital, hvor de blevopereret. Den tanzanianske regering betaler for rejse ogophold for disse kvinder. Det næste skridt er at forebygge,at problemet opstår. Det bruger vi meget tid på ved dissemøder.Tilbage i Kipili sidder jeg sammen med Bert på vores terrasseog kigger på halvmånen og stjernerne. Så bliver dertændt et bål ovre hos naboen. Det gamle græstag bliverbrændt under sang og en bøn bliver bedt om velsignelseover det nye tag.Oversat fra hollandsk af Ole Bech

More magazines by this user
Similar magazines