Program for kvindebasar (PDF) - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Program for kvindebasar (PDF) - Ny i Danmark

Program for Integrationsministeriets Kvindebasar i Odense Congress Center,mandag den 27. august 2007.Kvindebasaren begynder kl. 10 og er åben frem til kl. 16. Fra kl. 10.15-10.45 vil der være taler afintegrationsminister Rikke Hvilshøj og borgmester Jan Boye, Odense Kommune.Kvindebasaren er bygget op af ca. 40 stande, hvor deltagerne kan møde repræsentanter fravirksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger mv., som inden for deres felt vil præsenterefacetter af arbejdsliv og jobmuligheder for kvinder med anden etnisk baggrund. Der vil ligeledesvære arbejdsdemonstrationer, lege og konkurrencer samt korte oplæg og diskussioner i basarenscafé om relevante temaer. Dacapo Teatret spiller teater om arbejdsliv, familieliv ogkønsrollemønstre, hvor kvinderne aktivt vil blive inddraget i udviklingen af forestillingen. Der vilogså være modeopvisning og udstillinger af kunsthåndværk i løbet af dagen.Virksomhedsstande fra fem brancherPå kvindebasaren er der stande fra fem brancher. Der vil være repræsentanter fra virksomheder,uddannelser, fagforeninger mv. Ved de enkelte stande kan man komme i snak medpersonaleansvarlige, vejledere og rollemodeller i form af ansatte eller elever, der i øjenhøjde kanfortælle om deres egen vej til job eller uddannelse. Der vil også være demonstrationer afarbejdsfunktioner, så deltagerne bedre kan få et indtryk af jobbet – og nogle af demonstrationernevil direkte inddrage deltagerne på vejen rundt i basaren.ServiceVirksomhederStande for ISS, Elite Miljø og De Forenende DampvaskerierUddannelseAktiviteterAMU Fyn præsenterer uddannelserISS præsenterer arbejdsfunktioner og konkurrencer under titlen ”Mobning – påden fede måde”Jobkonsulenter og konsulenter fra 3Ffortæller om vejen til job i serviceerhvervDetailhandelVirksomhederUddannelseStande for Føtex, Bilka, Matas og MagasinTietgenskolen præsenterer uddannelser1


AktiviteterAfprøv arbejdsfunktioner inden for detailhandelJobkonsulenter og konsulenter fra HKfortæller om vejen til job i detailhandelenHotel og restaurationVirksomhederStande for Monarch, storkøkkenet på Odense Universitetshospital, OKÆMadservice (drift af storkøkkener, caféer mv. på ældreområdet) og APWRengøring (rengøring mv. på fem hoteller).UddannelseAktiviteterDalum Uddannelsescenter præsenterer uddannelser indenfor ernæring.Prøv f.eks. at rede en hotelseng på tid hos APW Rengøring og deltag i andrearbejdsdemonstrationer.Jobkonsulenter og konsulenter fra 3F fortæller om vejen til job indenfor hotelog restauration.Kontor og administrationVirksomhederStande for Post Danmark, TDC, Odense Kommune, Berlingske Bladsalg ogService A/S.UddannelseAktiviteterTietgenskolen præsenterer uddannelser.Afprøv f.eks. evnerne som telefonsælger.Jobkonsulenter og konsulenter fra HK fortæller om vejen til job indenforKontor og administration.Social- og sundhedsområdetVirksomhederStande for Svendborg Kommune og Odense Kommune.2


UddannelseAktiviteterSOSU Fyn præsenterer uddannelser.Prøv forskellige opgaver, f.eks. som SOSU-assistent – hvordan arbejder manmed en siddende patient hos Svendborg Kommune?Jobkonsulenter og konsulenter fra FOAfortæller om vejen til job indenfor social- og sundhedsområdet.Andre stande om arbejde og uddannelse på kvindebasarenAdeccoAdecco præsenterer vejen til job gennem vikarbranchen og afholder”prøve”-jobsamtaler – hvad bliver der spurgt om til en jobsamtale?Arbejde og økonomiHvad betyder det for økonomien at få et job? Er der en fordel ved selv athave nogle få timer om ugen?Uddannelsesrådgivning Hvad er der af uddannelsesmuligheder? – der er mulighed for at høre omkorte målrettede kurser, som hurtigt kan føre til et job, eller omlængerevarende uddannelser, som måske forudsætter en adgangsgivendeeksamen. Mød Studievalg Fyn og uddannelsesrådgiver fra Vollsmose.IværksætterrådgivningHvordan starter man egen butik eller virksomhed?Iværksætterrådgivningen er en lejlighed til at få afklaret, om idéen til atblive selvstændig kan bære, og til at høre mere om, hvordan man kommeri gang. Der er på basaren også lejlighed til at få en snak med VV Cateringog andre iværksættere.JobbørsHvilke ledige jobs er der tiden? Og hvad skal man gøre for at komme ibetragtning til dem? Hvordan fungerer Jobnet?Hvad med en mentor?ArbejdspladsensKVINFOs mentornetværk fortæller om mulighederne ved at få en danskkvinde som mentor, der bl.a. kan fortælle om arbejdsliv og job. Guideprojektetunder Dansk Flygtningehjælp og et mentorprojekt underNetværkskontakten vil præsentere deres mentorordninger, som også harfokus på de sociale aspekter, hvor en mentor kan være en hjælp.Hvad snakker man om på en arbejdsplads? Hvilke regler er der – og3


sociale livJanus IntegratorFagforening og A-kassePrøv en coach-samtaleTeknisk Skole iOdenseRejsebureauethvilke uskrevne regler er der også? Kom og få en snak med medarbejderefra Midtvask henover dyngerne af håndklæder og andet vasketøj.Giver rådgivning om vejen til et job – hvad er karrieremulighederne, hvisman ikke har den store erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund?Hvordan kommer man i gang?På basaren er der mulighed for at få en snak med repræsentanter fra A-kasse og fagforening, og f.eks. høre om samarbejdsudvalg, tillidsmand ogmuligheder for at få et job gennem en A-kasse m.m.En coach kan give gode råd og idéer til, hvordan man bliver bedre brugersine ressourcer – også til at få et arbejde. Prøv en coach-samtale påbasaren.De tekniske skoler tilbyder en række håndværkeruddannelser – bl.a. sommaler. Teknisk Skole i Odense demonstrerer nogle af arbejdsopgaverne –og det er muligt at prøve selv.I rejsebureauet kan man tilmelde sig besøg på forskellige virksomheder påFyn. Et hotel i Scandic-kæden, storkøkkenet på OdenseUniversitetshospital og en række andre virksomheder åbner dørene for etbesøg, hvor der vil være lejlighed til at høre mere om arbejdspladsen,jobtyper mv. Udflugten er allerede arrangeret.Stande om fritids- og familieliv på kvindebasarenLOKK og KrisecenterOdenseNogle gange kan det gå skævt i familien. LOKK og Krisecenter Odensefortæller om hvilke muligheder, som krisecentrene giver kvinder, der harproblemer i familien.DanskFlygtningehjælpNetværkskontaktenFritidsbutikkenDansk Røde KorsDansk Flygtningehjælp præsenterer muligheden for at få en mentor elleren guide, der kan lære kvinderne mere om det danske samfund.Hvilke foreninger er der i Odense – og hvilke aktiviteter tilbyder de?Fritidsbutikken i Vollsmose er en genvej til at komme i kontakt medforeninger og andre fritidsaktiviteter.Dansk Røde Kors arrangerer bl.a. en kvindegruppe.4


Praktiske informationerYderligere information om kvindebasaren hos LG Insight, tlf. 66 12 08 15, www.lg-insight.dk5

More magazines by this user
Similar magazines