13.07.2015 Views

Pulje-nr. Tilskudsmodtager Projekttitel Projektformål ... - Ny i Danmark

Pulje-nr. Tilskudsmodtager Projekttitel Projektformål ... - Ny i Danmark

Pulje-nr. Tilskudsmodtager Projekttitel Projektformål ... - Ny i Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pulje-nr. Tilskudsmodtager Projekttitel Projektformål Udført sted206 IA Sprog Sprogcenter IA - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved IA Sprog København206 AOF Dronninglund Daghøjskole AOF Dronninglund Efteruddannelseskurser til ledere og lærere på AOF Dronninglund Daghøjskole, der underviser Brønderslev-Dronninglundvoksne udlændinge i dansk206 AOF Nord Sprogcenter Frederikshavn AOF Nord Efteruddannelse af sprogcentrets medarbejdere Frederikshavn206 AOF Sprogcenter Vestegnen Hvidovre Kommune Planlagte efteruddannelseskurser for anstte ved AOF Sprogcenter Vestegnen Brøndby206 AOF Sprogcenter Aabenraa-Tønder/AOF Syd AOF SYD Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved AOF Sprogcenter Aabenraa-Tønder Aabenraa206 AOF Svendborg Sprogcenter AOF Svendborg - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved AOF Svendborg Svendborg206 Ballerup Sprogcenter Ballerup Sprogcenter - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Ballerup Sprogcenter Albertslund206 Bornholms Erhvervsskole, Sprogskolen Bornholms Erhversskole - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Bornholms Erhvervsskole, Sprogskolen Bornholm206 Brøndby Kommune/Brøndby Sprogcenter/VestegnensSprog- og KompetencecenterBrøndby Sprogcenter - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Brøndby206 Clavis Sprog & Kompetence/Greve Kommune Clavis Sprog & Kompetence/tidl. Greve Sprogcenter Afholdelse af diverse efteruddannelseskurser Greve206 COK Den Kommunale Højskole/Center for offentlig COK Den Kommunale Højskole i Grenå/Center for offentlig kompetenceudvikling Uddannelse og efteruddannelse af ledere ved udbydere af danskuddannelse Norddjurskomperenceudvikling206 Danmarks Pædagogiske Universitet DPU Modulkurser - Etablering af kurser Etablerin af kurser for ansatte ved sprogcentre København206 Guldborgsund Sprog- og Integrationscenter Sprogcenter Nykøbing - Tilskud til efteruddannelseskurser 17. november 2008 godkendt videreførsel af 11.040 kr. til 2009. Planlagte efteruddannelseskurserfor ansatte ved Guldborgsund Sprog- og IntegrationscenterGuldborgsund206 Holbæk Sprogcenter Holbæk Sprogcenter - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Holbæk Sprogcenter Holbæk206 Høje-Taastrup Sprogcenter Høje-Tåstrup Kommune - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Høje-Taastrup Sprogcenter Høje-Taastrup206 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab KUA- Institut for Nordisk Filologi - Tilskud til kursus Det årlige DAV-seminar København206 Københavns Kommune Forstanderkonference - for lederne ved sprogcentre Den årlige konference for forstandere og ledere ved landets sprogcentre København206 Københavns Sprogcenter Københavns Sprogcenter - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Københavns Sprogcenter København206 Køge Sprogcenter Køge Kommune/Sprogcenter - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Køge Sprogcenter Køge206 Lærdansk Odense Efteruddannelseskurser - Lærdansk Odense Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Lærdansk i Odense Odense206 Lærdansk Ringsted Lærdansk Ringsted - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Lærdansk Ringsted Faxe206 Lærdansk Sydvestjylland Lærdansk Sydvestjylland - moderne vidensvirksomhed Udviklingsproces fra opdelte skoler til en fælles moderne virksomhed i samarbejde med Lars Aarup Vejen206 Lærdansk Sønderborg Efterudannelse Lærdansk Sønderborg Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Lærdansk Sønderborg Sønderborg206 Lærdansk Århus (Århus Sprogcenter) Århus Kommunale Sprogcenter Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Lærdansk Århus Århus206 Professionshøjskolen UCC uc2 - Tilskud til etablering af kurser Etablering af kurser for ansatte ved sprogcentrene Frederiksberg206 Roskilde Sprogcenter Roskilde Sprogcenter - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Roskilde Sprogcenter Greve206 SIK Sprogcentret i Kalundborg SIK Sprogcenter Kalundborg - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Sprogcenter Kalundborg Kalundborg206 Slagelse Sprogcenter tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Slagelse Sprogcenter Kalundborg206 Sprogcenter Furesø Coachingkursus m.v. Sprogcenter Furesø Tilskud til bl.a. coaching kursus Allerød206 Sprogcenter Hellerup tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Sprogcenter Hellerup Gentofte206 Sprogcenter Midt Sprogcenter Midt - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Sprogcenter Midt Hedensted206 Sprogcenter Nordsjælland Hillerød Kommune - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Sprogcenter Nordsjælland Allerød206 Sprogcenter Randers Sprogcenter Randers - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Sprogcenter Randers Favrskov206 Sprogcenter Skive Sprogcenter Skive - efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Skive Sprogcenter Holstebro206 Sprogcenter Aalborg/Aalborg Kommune Sprogcenter Aalborg - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Sprogcenter Aalborg Aalborg206 Sprogcentret Haderslev Haderslev Kommune/Sprogcentret Haderslev - tilskud til kurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Sprogcentret Haderslev Haderslev


206 Sprogcentret Vejle Sprogcentret Vejle-Fredericia - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Sprogcenter Vejle Hedensted206 Studieskolen Studieskolen i København Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Studieskolen i København København206 Studieskolen i Odense Studieskolen i Odense - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Studieskolen i Odense Odense206 Thisted Kommune Sprogcenter Thisted - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved Sprogcenter Thisted Thisted206 VIA, Center for Undervisningsmidler i Herning Amtscentret for Undervisning, Herning - Tilskud til kurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved sprogcentrene i regionen. Herning206 Viborg Kommune/Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg/Job & Velfærd Efteruddannelse af sprogcentrets medarbejdere Silkeborg206 Voksen Pædagogisk Center Københavns Kommune Ambulancekurser - VPC Kbh. EValueringsmøder København206 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Frederiksberg Kommune/VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Efteruddannelseskurser for VUF's lærere Frederiksberg206 VPC Københavns Kommune Lærerkonference på Munkebjerg levering af matriale til konference/udgifter i forbindelse med afholdelse af konference København206 VPC Københavns Kommune VPC Københavns Kommune - Tilskud til kurser Efteruddannelseskurser for ansatte ved sprogcentre i Københavns Kommune København208 Jobcenter Albertslund Etniske konsulenter - Jobcenter Albertslund Bevilling til etnisk konsulent i Albertslund Jobcenter - svarende til 1 årsværk Albertslund208 Jobcenter Albertslund Jobcenter Albertslund - Etniske Konsulenter Bevilling til etniske konsulenter i Jobcenter Albertslund - svarende til 1 årsværk. Ordningen har tilformål af fremme ansættelse af etniske minoriteter på det ordinære arbejdsmarked208 Jobcenter Brøndby Etniske konsulenter - Jobcenter Brøndby Bevilling til etnisk konsulent i JObcenter Brøndby - svarende til 1 årsværk Brøndby208 Jobcenter Brøndby Jobcenter Brøndby - Etniske Konsulenter Bevilling til etniske konsulent i Jobcenter Brøndby - svarende til 1 årsværk. Ordningen har til formålaf fremme ansættelse af etniske minoriteter på det ordinære arbejdsmarked.AlbertslundBrøndby208 Jobcenter Esbjerg Jobcenter Esbjerg - Etniske Konsulenter Bevilling til etniske konsulenter i Jobcenter Esbjerg - svarende til 1 årsværk. Ordningen har tilformål af fremme ansættelse af etniske minoriteter på det ordinære arbejdsmarkedEsbjerg208 Jobcenter Frederiksberg Etniske konsulenter - Jobcenter Frederiksberg Bevilling til etnisk konsulent i Jobcenter Frederiksberg - svarende til 1 årsværk Frederiksberg208 Jobcenter Frederiksberg Jobcenter Frederiksberg - Etniske Konsulenter Bevilling til etniske konsulenter i Jobcenter Frederiksberg - svarende til 1 årsværk. Ordningen har tilformål af fremme ansættelse af etniske minoriteter på det ordinære arbejdsmarkedFrederiksberg208 Jobcenter Helsingør Jobcenter Helsingør - Etniske Konsulenter Bevilling til etniske konsulenter i Jobcenter Helsingør - svarende til 1. årsværk. Ordningen har tilformål af fremme ansættelse af etniske minoriteter på det ordinære arbejdsmarkedHelsingør208 Jobcenter Hvidovre Etniske konsulenter - Jobcenter Hvidovre Bevilling til etsniek konsulent i Jobcenter Hvirovre - svarende til 1 årsværk Brøndby208 Jobcenter Hvidovre Jobcenter Hvidovre - Etniske Konsulenter Bevilling til etniske konsulenter i Jobcenter Hvidovre - svarende til 1 årsværk. Ordningen har tilformål af fremme ansættelse af etniske minoriteter på det ordinære arbejdsmarkedHvidovre208 Jobcenter København Jobcenter København - Etniske Konsulenter Bevilling itl etniske konsulenter i Jobcenter København - svarende til 5 årsværk. Ordningen har tilformål af fremme ansættelse af etniske minoriteter på det ordinære arbejdsmarkedKøbenhavn208 Jobcenter København - Driftsregion Hovedstaden og Jobcenter København - etniske konsulenter Bevilling til etniske konsulenter svarende til 5 årsværker KøbenhavnSjælland208 Jobcenter Odense Jobcenter Odense - Etniske Konsulenter Bevilling til etniske konsulenter i Jobcenter Odense - svarende til 3 årsværk Ordningen har tilformål af fremme ansættelse af etniske minoriteter på det ordinære arbejdsmarkedOdense208 Jobcenter Roskilde Jobcenter Roskilde - Etniske Konsulenter Bevilling til etnisk konsulent i Jobcenter Roskilde - svarende til 1 årsværk Ordningen har til formålaf fremme ansættelse af etniske minoriteter på det ordinære arbejdsmarkedRoskilde208 Jobcenter Roskilde - Driftsregion Hovedstaden og Sjælland Jobcenter Roskilde - Etniske konsulenter Bevilling til etnisk konsulent i Jobcenter Roskilde - svarende til 1 årsværk Greve208 Jobcenter Sønderborg Jobcenter Sønderborg - Etniske Konsulenter Bevilling til etniske konsulenter i Jobcenter Sønderborg - svarende til 1 årsværk. Ordningen har tilformål af fremme ansættelse af etniske minoriteter på det ordinære arbejdsmarked208 Jobcenter Vejle Jobcenter Vejle - Etniske Konsulenter Bevilling til etniske konsulenter i Jobcenter Vejle - svarende til 1 årsværk.Ordningen har til formålaf fremme ansættelse af etniske minoriteter på det ordinære arbejdsmarkedSønderborgVejle208 Jobcenter Århus Etniske konsulenter - Jobcenter Århus Bevilling til etniske konsulenter i Jobcenter Århus - svarende til 3 årsværk. Ordningen har til formålaf fremme ansættelse af etniske minoriteter på det ordinære arbejdsmarkedÅrhus


208 Jobcenter Århus Jobcenter Århus - Etniske Konsulenter Bevilling til etniske konsulenter i Jobcenter Århus - svarende til 3 årsværk. Ordningen har til formålaf fremme ansættelse af etniske minoriteter på det ordinære arbejdsmarkedÅrhus210 Dansk Landbrug Veje til job i landbrugssektoren for flygtninge/indvandrere. Projektets formål er bl.a. at registrere og opsamle de barrierer, der måtte være for at søge jobinden for jordbrug. At drøfte muligheder og modeller for, hvorledes nedbrydningen af barriererkan ske i samarbejde med organisationer og virksomheder.København210 SALA-LOs Fællesudvalg Fortsættelse af veje til job i landbrugssektoren Fortsættelse projektet af "Veje til job i landbrugssektoren", som havde til formål er bl.a. at opsamle Københavnde barrierer, der måtte være for at søge job inden for jordbrugssektoren, samt at nedbrydebarriererne. Projektet har især fokus på beskæftigelsesregion Nordjylland, Sjælland ogStorkøbenhavn.217 Kvarterløft Vollsmose Helhedsorienteret indsats i kvarterløftsområderne i Vollsmose - små sikre Helhedsorienteret indsats i Vollsmose - pulje: Små sikre succeser.Odensesucceser217 Ålborg Universitet SLIB-boligkt SLIB forskningsfølgegruppe. Rejseudgifter ved deltagelse i SLIB-møde for en deltager iAalborgForskningsfølgegruppen: Thomas Bredgaard.221 Statens Byggeforskningsinstitut Statens Byggeforskningsinstitut - evaluering af fem kvarterløftsprojekter Evaluering af kvarterløftsprojekter Fredensborg226 Ligestillingsafdelingen Ligestillingsafdelingen - Voldshandlingsplanen Bekæmpe mænds vold mod kvinder København228 Ligestillingsafdelingen Ligestillingsafdelingen - Handlingsplan (VH) Udarbejdelse af initiativer til bekæmpelse af vold mod kvinder København229 FOF Esbjerg Kompetencekareten Projektets formål er, gennem afholdelse af 8 arbejdsmarkedsrelaterede kurser (indholdende bl.a.jobsøgningsaktiviteter, virksomhedsbesøg, arbejdsmarkedskendskab og branchedansk) at få 96kvinderne i ordinært arbejde. Ligeledes er formålet at danne netværk og skabe synergieffekt.229 Foreningen Nydansker Foreningen Nydansker Puljesupport til hhv. puljen vedr. forstærket beskæftigelsesindsats for kvinder og puljen vedr. Københavnvirksomhedsrettet integration229 Foreningen Nydansker Foreningen Nydansker - Ervhervs og netværksmentorer Formålet er, gennem mentorforløb, netværksgrupper og corporate volunteering, at øge de familie- Københavnog selvforsørgede kvinders chancer for at komme ind på arbejdsmarkedet og styrke deresprofessionelle netværk og selvtillid.229 Jobcenter Helsingør Jobcenter Helsingør - Fra matchgruppe 4 til ordinært job Projektets formål er at motivere til igangsættelsen af 10 kommunale ”Gribskov” projekter med Helsingørsamme omfang som Helsingør. Projekterne forventes at kunne skabe 150 nye jobs til nydanskekvinder i den sekundære målgruppe.229 Jobcenter Vejle Jobcenter Vejle - Indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet Projektets formål er at skabe eller genskabe en arbejdsmarkedsidentitet blandt kvinder med anden Vejleetnisk baggrund end dansk. Aktiviteterne består af undervisning i sprog ogarbejdsmarkedsrelaterede emner, netværksdannelse gennem inddragelse af relevanteboligforeninger og virksomhedspraktik.229 Sprogcenter Midt Sprogcenter Midt - Højtuddannede kvinder i arbejde Projektets formål er, gennem undervisning, vejledning og praktik, at hjælpe de højtuddannede Horsensfamiliesammenførte kvinder og kvinder under integrationsprogrammet ind på det danskearbejdsmarked.229 Sprogcenter Nordsjælland Sprogcenter Nordsjælland - Kvinder på vej Formålet er, gennem afklarende samtaler, undervisning og praktik, at fremme integrationen af Hillerødfamilieforsørgede kvinder på arbejdsmarkedet. Ligeledes er formålet at udvikle nye konkretemetoder og redskaber for at bringe målgruppen i uddannelse eller job og at manistreame metoderog redskaber.230 Akademikernes Arbejdsløshedskasse Akademikernes Arbejdsløshedskasse - Cand. match. Projektets formål er at fremme beskæftigelsen af højtuddannede, ledige nydanskere ved at Københavnsupplere den indsats, der følger af lovgivningen gennem forsøgs-, informations- ogudviklingsaktiviteter .230 Capacent/IKU Fastholdelse af nydanske kvinder på arbejdsmarkedet Projekts formål er at sikre fastholdelse af nydanske kvinder på arbejdsmarkedet i lavkonjunktur.Projektet kombinerer det sociale, frivillige engagenemt, der kendes fra foreningslivet medvirksomhedernes sociale ansvar og beskæftigelseslovgivningens muligheder.HelsingørEsbjerg230 DA Fortsættelse af VIP 2 Forlængelse af VIP 2, som har til formål at fremme metodeudvikling på baggrund affirepartsaftalen, bl.a. brugen af jobpakker. Forlængelse har fokus på formidling.230 Dansk Arbejdsgiverforening VIP3 - Modtagelse, fastholdelse og integration af udenlandske arbejdstagere i det Modtagelse, fastholdelse og integration af udenlandske arbejdstagere i det danske samfund Silkeborgdanske samfund230 DISCUS A/S Virksomhedscentre, en anden vej til uddannelse for unge nydanskere med ringepersonlige og faglige kompetencerProjektets formål er at insluse eller fastholde unge nydanskere (16-30 år), der har mistet kontakten Faaborg-Midtfyntil uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet gennem anvendelse af virksomhedsforløb. Projektetforegår i samarbejde mellem virksomheder, jobcenter, UU-center, ungeafdeling oguddannelsesinstitutione.


230 ISS Facility Services Flere nydanske ledere og stabsansatte i ISS Projektets formål er at skabe bedre muligheder for at nydanskere kan blive ledere i ISS. Lige nu har Silkeborgkun 10 % af alle ledere i ISS nydansk baggrund. Målet er, at 30 % af ISS’s ledere er nydanskere i2011.230 Næstved Sprog og Integrationscenter Fra integration til fastholdelse Formålet er at udvikle et beredskab, der kan forebygge fyringer og skabe grundlag for fastholdelseved at anvende uddannelse kombineret med beskæftigelsespolitiske redskaber. Sigtet er enopsøgende indsats overfor virksomhederne med henblik på afdækning af kompetencebehov hosmedarbejderne.Næstved230 Sygeplejerskeuddannelsen København Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet udenfor Norden og EU Projektets formål er at den udenlandsk uddannede sygeplejerske opnår tilstrækkelige sproglige, Københavnsociokulturelle samt sygeplejefaglige kompetencer til at opnå dansk autorisation som sygeplejerskefor derefter at kunne arbejde som sygeplejerske i det danske sundhedsvæsen.230 Tietgen KompetenceCenter Den Rigtige vej, version 2 DRV 2 vil ved hjælp af kombinationen uddannelse, opkvalificering og praktik i vækstende nydanskevirksomheder give primært yngre ledige nydanskere en virksomhedsrettet integration og en rigtigvej ind på arbejdsmarkedet for at sikre fastholdelse og arbejdsmarkedtilknytning.230 Aalborg Universitet Fra nydansker til nyt arbejde - Få skabt god kontakt til virksomheder Nydanske studerende skal fastholdes på studiet bl.a. via karriererådgivning, praktikpladser m.m.samt give dem et bredt kendskab og kontakt til danske virksomheder og et job efter endtuddannelse. Hovedaktiviteterne: Karrierecentret232 Brabrand Erhvervsforening Brabrand Erhvervsforening - Bydel i bevægelse - den direkte vej - uddannelse, jobeller virksomhedFormålet er at udvikle udsatte bydele til bæredygtige og velfungerende lokalsamfund. Projektetfokuserer på iværksætteri, beskæftigelses og uddannelse. Der er tale om en indsats, der i høj gradbygger videre på det EU finansierede Urbanprogram, der udløber i 2007.HelsingørAalborgÅrhus232 Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune - Kvinder på vej Kvinder på vej er et beskæftigelsesprojekt for kvinder i udsatte boligområder. Gladsaxe234 Dansk Flygtningehjælp Initiativ 1 Dansk Flygtningehjælp - initiativ 1 København234 Dansk Idræts Forbund Initiativ 1 - DIF Initiativ 1 i strategien Mangfoldigt Foreningsdanmark: Ordning til styrkelse af frivillighed og Brøndbymangfoldighed.234 Dansk Røde Kors Initiativ 1 - Dansk Røde Kors Initiativ 1 i strategien Mangfoldigt Foreningsdanmark: Ordning til styrkelse af frivillighed og Københavnmangfoldighed.234 Dansk Ungdoms Fællesråd Initiativ 1 - DUF Initiativ 1 i strategien Mangfoldigt Foreningsdanmark: Ordning til styrkelse af frivillighed og Københavnmangfoldighed.234 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Initiativ 1 - DGI Initiativ 1 i strategien Mangfoldigt Foreningsdanmark: Ordning til styrkelse af frivillighed og Ikast-Brandemangfoldighed.238 Dansk Transport og Logistik DTL - Tag plads i førerhuset-nydanskere som chaufførressourcer i godstransport At skabe jobmulighed i transporterhvervet for 150 ledige nydanskere med særligt fokus på unge fra Københavnde udsatte boligområder, at bryde den barriere, at nydanskere ikke af egen drift søgerbeskæftigelse i vognmandserhvervet, og at bryde beskæftigelsesflaskehalse i transporterhvervet.238 Kuben Kuben - Ventures@2200 teenagepiger indgår som aktører i danse-, debat- og dialoggrupper der bl.a. baserer sig på "ung tilung metoder".240 KVINFO Brug for alle i Danmark Korps af rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund i Århus, Aalborg og Silkeborg kommuner. Århus241 Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp - Beskæft. frem. aktiviteter for kvinder med anden etniskbaggrund end dansk i udvalgte boligsociale områderUdvikle nye modeller i arbejdet med etniske minoritetspiger og på den baggrund etablere 18pigeklubber rundt om i landet.Frederiksberg241 Pædagogisk Udviklings Center Pædagogisk Udviklings Center - Elevklubber og forældrevejledning påSelsmoseskolenFormålet med projektet er at styrke forældresamarbejde på Selsmoseskolen.242 BO-VEST BO-VEST - Integration gennem uddannelse og refleksion At styrke det frivillige arbejde, blandt unge, i Askerød, herunder at etablere stærke netværk blandtfrivillige og frivillige initiativer under Greve Nord projektet.242 Dansk Flygtningehjælp Etablering af pigeklubber baseret på friv. arb. etablering af pigeklubber242 Det boligsociale Fællessekretariat Det boligsociale Fællessekretariat - Frivillige Borgerjournalister ogjuniorjournalisterFormålet er at forbedre Vestbyens image vha. en borgerportal. Portalens formål er at integrereorganisationer, arbejdspladser og offentlige instanser. Portlen skal fungere son talerør forVestbybestyrelsen.Der skal etableres en uddannelse af frivillige borger-journalister og -webredaktører på ca. 40242 Kvinfo Kvinfo - etablering af mentornetværk i Tingbjerg overordnet formål, at gennem brug af mentoring og networking at bidrage til integration i udsatteboligområder og her Tingbjerg242 KVINFO KVINFO - mentornetværk i odense mentornetværk i Vollsmose overordnet formål, at gennem brug af mentoring og networking atbidrage til integration i udsatte boligområder.Høje-TaastrupGreveÅrhus


242 Skolen Sputnik Skolen Sputnik - Tosprogede børn ud i idrætsmiljøet Formålet er at afkriminalisere unge og frebygge ungdomskriminalitet. Endvidere indgår det i Københavnprojektet at forbedre de unges motivation og kompetencer til at deltage i skoleundervisning. Dettesker ved at etablere et opsøgende socialpædagogisk skoletilbud med 2 ansatte.243 Gam3 Gam3 - Urban Street Basketball Challenge Formålet med projektet er integration på gadeplan i udsatte boligområder via streebasket og andre Københavnaktiviteter.246 Askovgårdens Aktivitetscenter Askovgårdens Aktivitetscenter - Kultursystuen At få dårligt stillede og isolerede etniske minoritetskvinder ud af hjemmene og gøre dem til aktivemedborgere og styrke selvtilliden via deltagelse på syværksted; undervisning i dansk ogsamfundsfag, samt i krop og sundhed; vejledning hos socialrådgiver; ture ud af huset.København246 Bo-Vest Bo-Vest - En ny vej tre kursusforløb à tre måneder for tre grupper à ca. 10-15 kvinder, som skal medvirke til at få Brøndbykvinderne ud af isolation, motivere dem til job, uddannelse og foreningsliv mv. Desuden anonympersonlig eller telefonisk rådgivning.246 Dansk Flygtningehjælp - Integrationsnet Dansk Flygtningehjælp - Familiemønstre og kønsroller på landkortet Skabe opmærksomhed om familiemønstre og kønsroller Greve246 FOF Esbjerg FOF Esbjerg - Samværd lokalt forankret kursustilbud til udenlandske familier med henblik på at ændre deres fordommeover for de danske familiemønstre.Projektets hovedaktivitet er AMU opkvalifi-kationskurser(hygiejne og branchedansk), oplæg fra læger, pædagoger, rollemodeller, socialrådgivere mfl.Esbjerg246 Huset Venture IMECE - Huset Venture Danmark At skabe nye beskæftigelses rammer for især indvandrerkvinder Århus246 Jobcenter Assens Jobcenter Assens - Hele Familiens Integration At styrke integrationsindsatsen for de 15-18 dårsligst integrerede familier i Assens viaAssensudviklingsplaner,som involverer alle aktører i kommunen.Fx idræts- og andreforeninger,SSP,ungdomsklubber,myndigheder,skoler mv. Mål for voksne er aktiv deltagelse isamfund+arbejde, for de unge skole/uddannelse246 Jobcenter Greve Jobcenter Greve - Fra Match 4 til stærke piger Personlig, beskæftigelses- og uddannelsesmæssig kompetenceudvikling for etniske kvinder. GreveOpnåelse af beskæftigelse, praktik mv. via 9-måneders forløb med arbejdsmarkedsfagligeindsatser. Opbyggelse af netværk mellem kvinderne, og brud på isolationen. Bla. inspiration fraGribskov modellen.246 KEA & Dansk Røde Kors KEA & Dansk Røde Kors - I tråd med verden At genopdage og genskabe etniske kvinders håndarbejdsmæssige kompetencer og positionere dem Københavni den vestlige modelkultur. Formålet er således at flere etniske kvinder søger optagelse pådesignudannelsen.246 Kirkens Korshær Kirkens Korshær - Mad og Bog projekt at skabe kulturmøde mellem etniske danskere og nydanskere via madlavingsprojekt og styrkelse af Københavnetniske kvinders selvværd ved at de medvirker til udarbejdelse af en kogebog med opskrifter frakurset.246 Kvindehuset i Århus Kvindehuset i Århus "Ny viden åbner for en ny verden" At styrke marginaliserede etnsike minoritetskvinders viden om muligheder/rettigheder bl.a. via Århusrelation til mere ressourcestærke etniske kvinder. Bryde isolation og styrke netværk. Projekt erforankret i Kvindehusets aktiviteter (foredrag, workshops, udflugter mv.). Ny rekruttering tilKvindehuset.246 Manden med Cameraet Manden med Cameraet - "Film om socialcentret RED" Lave film der skal informere om unges muligheder i forbindelse med æresrelaterede konflikter Frederiksberg246 Multikulturel Kvindeforening Multikulturel Kvindeforening - Never give up Metodeprojekt der skal vidensprede dokumenterede virkningsfulde metoder til styrkelse af socialekompetencer hos kvinder246 Opgang 2 Opgang 2 I morgen Insha -Allah At producere kulturelt debatoplæg (til turne) m. afsæt i en etnisk kvindes livshistorie omudfordringer ved at leve i Danmark og være splittet ml. det traditionelle og sekulariseredemenneskesyn. Skal bidrage til at skabe debat om etniske kvinders deltagelse i samfundet ogligestilling ml. kønnene.246 Rådgivningen Høje Gladsaxe Rådgivningen Høje Gladsaxe - Høje Gladsaxe Kvindenetværk at skabe kvindenetværk som parably til 6 eksisterende kvindegrupper i områder og på den mådeudvide viften af tilbud om aktiviteter og netværk.247 Brandbjerg Højskole Kulturmøde på 1. parket Projektets formål er at skabe et møde og en dialog mellem forskellige lokale befolkningsgrupper,såvel etniske danske som danskere med en anden etnisk baggrund, i kursusregi på BrandbjergHøjskole i vinterferien 2009.247 Demokrati-undervisning.dk Demokratispil Projektet har til formål at etablere en interaktiv webside, hvor der kan findes demokratispil,videoindslag samt interviews med nydanskere og unge med anden etnisk baggrund end dansk.247 Foreningen Brug Folkeskolen Forskellighed i fællesskab Projektet har til formål at oprette afdelinger af foreningen "Brug Folkeskolen" på Amager og iBispebjerg. På den måde vil man sikre, at etnisk danske forældre i højere grad gør brug af denlokale folkeskole.OdenseÅrhusGladsaxeVejleBillundKøbenhavn


247 Humlebæk Skole Humlebæk Skole - Intekulturel dialog i og uden for klasseværelset" Interkulturel Dialog i og udenfor klasseværelset - Humlebæk Skole Skabelse af gensidig forståelsepå tværs af kulturer ved at fremme mødet mellem to forskellige skolekulturer. På længere sigt erformålet at etablere venskabsklasser, hvor klasserne besøger hinanden mindst to gange om året.247 Opgang 2 MAGMA Projektet er en videreudvikling af Opgang2 turnéteater, som siden 2001 har iscenesat detmangfoldige Danmark i foreløbigt 14 forestillinger. Magma skal være en kulturel vulkan, der skaludbyde teaterforestillinger, web og undervisning.FredensborgÅrhus247 Opgang 2 Turnéteater Opgang 2 Turnéteater - I kærlighedens navn I Kærlighedens navn - opgang 2 Produktion af en teaterforestilling, som med afsæt i de etniske ogsocialt prægede uroligheder i Århus og andre steder i landet sætter fokus på kærligheden som dennødvendige, bevægende og forandrende drivkraft.Århus247 Rising Ungdomsskole Rising Ungdomsskole - Forskellighed i fællesskabet Projektet har til formål at bringe en gruppe etniske danskere sammen med en gruppe unge medanden etnisk baggrund end dansk. Gennem mødet, der skal finde sted i skoletiden, skal de blivebevidste om forskelle og ligheder samt lære at samarbejde.Odense306 Børnerådet Børnerådet - Ophold i udlandet Børnerådets udarbejdelse af "Tema: ophold i udlandet" København307 Ishøj Kommune R.E.D. Rehabiliteringscenter hvis formål det er at støtte unge piger og kvinder der har været udsat for Ishøjvold.307 Kastaniehuset Kastaniehuset - Underskudsgaranti At yde en underskudsgaranti Gentofte307 LOKK LOKK - Satspuljestøtte 2008 - 2011 Bekæmpelse af tvangsægteskaber og vold mod kvinder København308 Børnehuset Buen Farmand kan Projektets formål er at styrke forældrekompetencen hos traumatiserede nydanske fædre ved Hillerødproduktion af en film308 Center for Udsatte Flygtninge Børn af krig og fred Projektets formål er at fremme trivslen for børn i særligt udsatte familier. Projektet skal bidrage til Københavnen bedre skolegang og et mere velfungerende familieliv. Projektets hovedaktivitet er at underviseskolebørn på 3. - 5. klassetrin om eksilproblematikker og PTSD.308 CETT Børn på tværs af grænser Projektets formål er at højne forebyggelsesindsatsen i arbejdet med børn i 0-6 års alderen fra Odensetraumeramtehjem308 CETT Børn på tværs af grænser Projektets formål er at højne forebyggelsesindsatsen i arbejdet med traumatiserede børn Varde308 Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge Center for Udsatte Flygtninge Formålet med projektet er at videreføre og udbygge CUF's arbejde i 2009, 2010 og 2011. Formålet Københavnmed CUF's arbejde er at opkvalificere fagpersoner, der har med udsatte flygtninge at gøre, fremmerammerne for det gode integrationsarbejde og facilitere, at gode erfaringer bliver spredt.308 Dansk Røde Kors Frirum Det er projektets formål at udvikle og afprøve en særskilt og målrettet indsats for at bedre Allerødlivsvilkår for børn og unge fra flygtningefamilier præget af PTSD308 SYNerGAIA Innovation Familierettet Rehabilitering Projektet har til formål at fortsætte udviklingsarbejdet med fokus på en helhedsindsats for Århustraumeramte familier308 SYNerGAIA Innovation Psykoedukation for traumatiserede flygtninge og deres familier Projektets formål er at videreudvikle psykoedukation som metode i forhold til traumatiserede Herningflygtninge med særlig fokus på den samlede familie. Projektets hovedaktivitet er afholdelse afpsykoedukative gruppeforløb. Indholdet i undervisningsforløbet omhandler traumer, reaktioner,kriser mv.308 UCC Projekt TRIB Projektets formål er at få klarlagt hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt, for traumatiserede Frederiksbergflygtninge opnår tilknytning til det danske arbejdsmarked. Sprogcentre, jobcentre mv. skalsamarbejde om danskundervisning, visitationsprocedurer, kompetenceafklaring og en opsøgendeindsats.309 Batavia Media Batavia Media - Dobbeltliv Formålet med projektet er at skabe et bredspektret informationsmateriale som omhandler Københavndobbeltliv, og som er målrettet etniske minoritetspiger i puberteten309 Nordre Skole Skattekisten Projektets formål er at forbedre tosprogedes førskolebørns sprogkundskaber. Ikast-Brande309 Salaam DK Karavanen 10/11 Projektets formål er at skabe film- og dialogarrangementer om globaliseringens udfordringer samtkulturmødets muligheder og problematikker i Danmark.310 Dansk Flygtningehjælp Rådgivningsopgave ifm. repatrieringsloven At rådgive flygtninge om repatrieringsloven København310 Dansk Røde Kors Dansk Røde Kors - Konference for uledsagede mindreårige asyloperatører At afholde en konference for uledsagede mindreårige asyloperatører AllerødKøbenhavn310 Puntland Aid Service Styrkelse af repatrieringsindsatsen Projektets formål er at støtte processen omkring mulig repatriering for somalisk flygtninge ogfamiliesammenførte i Danmark til Puntland og Somaliland region.Slagelse


313 Kirkens Integrations Tjeneste Kirkernes Integrationstjeneste - Styrkelse af det frikirkelige integrationsarbejde At hjælpe indvandrere og flygtninge gennem kirkelige projekter København314 AOF Hjørring Daghøjskole AOF Hjørring Daghøjskole - Skagerak 2 Danskkursus for seks polske ansatte hos Skagerak A/S med henblik på at øge det danskfagligeniveau samt kendskabet til fagtermer.314 AOF Sprogcenter Vestegnen AOF Sprogcenter Vestegnen - Rødovre rengøring 3 Danskkursus i samarbejde med Rødovre Kommunale Rengøring for seks ansatte med henblik på atopkvalificere de dansksproglige kompetencer.314 AOF Svendborg Sprogcenter AOF Svendborg Sprogcenter - Jobcenter Faaborg-Midtfyn Danskkursus for syv "nyledige" med henblik på at forbedre deres dansksproglige kompetencer ogdermed forøge deres chancer for at komme i job igen.314 AOF Svendborg Sprogcenter AOF Svendborg Sprogcenter - Jobcenter Faaborg-Midtfyn og Danish Crown Danskkursus for 14 burmesiske mænd ansat ved Danish Crown i Faaborg med henblik på atfastholde beskægtigelse på virksomheden samt tilknytning til arbejdsmarkedet. Kursisterne skallære vendinger og udtryk, der bruges i arbejdssituationerne, samt regler og normer på danskearbejdspladser.314 AOF Svendborg Sprogcenter AOF Svendborg Sprogcenter - Jobcenter Faaborg-Midtfyn og div. virksomheder Danskkursus for ni burmesere ansat ved div. virksomheder på Fyn med henblik på at fastholdebeskæftigelse på virksomhederne og tilknytning til arbejdsmarkedet. Kursisterne skal udvikle detarbejdsrelaterede vokabularium og lære om regler og normer på danske arbejdspladser.314 Ballerup Sprogcenter Ballerup Sprogcenter - Jobcenter Rødovre Danskkursus for otte ledige tilknyttet Jobcenter Rødovre med henblik på at forbedre deltagernesalmene danske sprog og udvikle kompetencer, der er vigtige på arbejdsmarkedet som fxmødestabilitet, fleksibilitet go samarbejdsevne.314 Ballerup Sprogcenter Ballerup Sprogcenter - Kokken og Jomfruen Danskkursus for polske ansatte ved cateringvirksomheden Kokken og Jomfruen med henblik på atforbedre den mundtlige kommunikation samt motivere medarbejderne til at deltage i yderligeredanskundervisning.314 CBSI CBSI - Svømmehal Danskkursus for ansatte ved svømmehaller i København for at forbedre den dansksprogligekommunikation på arbejdspladsen og opnå danskkundskaber, der muliggør videreefteruddannelse.314 CLAVIS CLAVIS - Center for afklaring og beskæf. - Ledige 2 Danskkursus for 12 ledige tilknyttet Center for Afklaring og Beskæftigelse. Formålet er atopkvalificere de sproglige kompetencer for dermed at forbedre chancerne for ansættelse314 CLAVIS CLAVIS - Danish Crown Danskkursus for seks ansatte ved Danish Crown med henblik på at forbedre kommunikationen ogøge chancerne for jobbevarelse.314 CLAVIS CLAVIS - Forenede rengøring Danskkursus for syv ansatte hos Forenede Rengøring A/S med henblik på at forbedrekommunikationen og sikre jobbevarelse.314 CLAVIS CLAVIS - Hotel Scandic Danskkursus i samarbejde med Hotel Scandic for seks kvindlige medarbejdere med henblik på atforbedre kommunikationen og øge chancerne for jobbevarelse.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - ABC Rengøring Danskundervisning for seks udenlandske ansatte ved ABC Rengøring med henblik påjobfastholdelse.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - COOP Albertslund Danskkursus for seks medarbejdere på COOPs lager i Albertslund med henblik på at forbedrekommunikationen på arbejdspladsen og forbedre kursisternes chancer for at bevare deres job.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Dansk Pelsavlerforening Danskkursus for 11 medhjælpere ved en minkproduktion i Vejen med henblik på at forbedrekommunikationen på arbejdspladsen hvorved kursisterne har større chance for at bevare jobbetHjørringHvidovreFaaborg-MidtfynSvendborgSvendborgKøbenhavnBallerupKøbenhavnGreveGreveGreveGreveGreveAlbertslundVejen314 CLAVIS sprog og kompetence CLAVIS - Ehlers Totalrengøring og Bonus Rengøring Danskkursus for seks udenlandske kvinder ansat ved Ehlers Totalrengøring eller Bonus Rengøring Esbjergmed henblik på at forbedre kommunikationen og derved øge kursisternes chancer for at bevarederes job.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Hotel Cabin Danskundervisning for rengøringspersonale ved Hotel Cabin med henblik på jobfastholdelse. Greve314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Jydsk Landbrugsrådgivning Danskkursus for ni ansatte ved kvæg- og svineproduktion nær Ribe med henblik på at forbedrekommunikationen og øge chancerne for, at kursisterne kan bevare deres jobs.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Jydsk Landbrugsrådgivning hold 2 Danskkursus for seks udenlandske ansatte inden for kvæg- og svineproduktion omkring Ribe medhenblik på at forbedre kommunikationen og øge kursisternes chancer for at bevare deres jobs.EsbjergEsbjerg314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Jydsk Landbrugsrådgivning hold 3 Danskkursus for otte udenlandske ansatte inden for kvæg- og svineproduktion i nærheden af Ribemed henblik på at forbedre kursisternes danske kommunikation og dermed øge deres chancer forat fastholde deres jobs.Esbjerg


314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Jydsk Landbrugsrådgivning hold 4 Danskkursus for syv mænd beskæftiget ved en kvægproduktion ved Esbjerg med henblik på at Esbjergforbedre kommunikationen på arbejdet hvorved kursisterne vil have en større chance for at bevarejobbet.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Jydsk Landbrugsrådgivning hold 5 Danskkursus for syv landbrugsmedhjælpere fra Ukraine ansat ved en svineproduktion i Outrup med Vardehenblik på at forbedre deltageres danskkundskaber, så kommunikationen på arbejdspladsenforbedres, hvorved kursisterne har større chance for at bevare jobbet.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Jydsk Landbrugsrådgivning hold 6 Danskkursus for otte rumænere ansat ved svineproduktioner i Ølgod og Tistrup med henblik på at Vardeforbedre kommunikationen på arbejdspladsen, hvorved kursisterne har større chance for at bevarejobbet.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Jydsk Landbrugsrådgivning hold 7 Danskkursus for syv landbrugsmedhjælpere ansat ved kvæg- og svineproduktioner i nærheden afRibe med henblik på at forbedre kommuniaktionen på arbejdspladsen, hvorved kursisterne harstørre chancer for at bevare jobbet.Esbjerg314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - KB Røgeri - aftenhold Undervisning for seks udenlandske medarbejdere hos KB Røgeri i dansk samt hygiejne- og Grevesikkerhedsregler og samfundsforhold med henblik for at forbedre kommunikationen og sikrejobbevarelse.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - KB Røgeri - daghold Undervisning for seks udenlandske medarbejdere hos KB Røgeri i dansk samt hygiejne- og Grevesikkerhedsregler og samfundsforhold med henblik på at forbedre kommunikationen og sikrejobbevarelse.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Norlax A/S Danskkursus for seks medarbejdere ved fiskefrabrikken Norlax A/S i Outrup med henblik på at Esbjergforbedre kommunikationen på arbejdspladsen og forøge kursisternes chancer for at bevare deresjob.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Rengøringskompagniet Undervisning for seks udenlandske medarbejdere hos Rengøringskompagniet i dansk samt hygiejne- Greveog sikkerhedsregler, fagudtryk, samfundsforhold mv. for at fremme kommunikationen.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Vega Salmon hold 1 Danskkursus for 10 udenlandske ansatte ved fiskeindustrien Vega Salmon i Esbjerg med henblik påat forbedre kommunikationen, hvorved kusisterne vil have større chance for at bevare jobbet.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Vega Salmon hold 2 Danskkursus for 10 udenlandske ansatte ved fiskeindustrien Vega Salmon i Esbjerg med henblik påat forbedre kommunikationen, hvorved kusisterne vil have større chance for at bevare jobbet.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Vega Salmon hold 3 Danskkursus for 10 udenlandske ansatte ved fiskeindustrien Vega Salmon i Esbjerg med henblik påat forbedre kommunikationen, hvorved kusisterne vil have større chance for at bevare jobbet.314 CLAVIS Sprog og Kompetence CLAVIS - Vega Salmon hold 4 Danskkursus for 10 udenlandske ansatte ved fiskeindustrien Vega Salmon i Esbjerg med henblik påat forbedre kommunikationen, hvorved kusisterne vil have større chance for at bevare jobbet.314 Holbæk Sprogcenter Holbæk Sprogcenter - Stenhus Gymnasium og HF Danskundervisning for rengøringspersonale på Stenhus Gymnasium og HF med henblik på atudvikle det danske sprog og tilegne sig viden for på længere sigt at kunne fastholde arbejdet.314 Høje-Taastrup Sprogcenter Høje-Taastrup Sprogcenter - Forbruger-kontakt Danskkursus for seks ansatte hos virksomheden Forbruger-Kontakt i Taastrup for at styrkekommunikation, læsekompetencer og viden om LEAN-systemet.314 IA Erhverv IA Erhverv - Hygiejnedansk hold 1 Danskkursus i samarbejde med SundJob Konsulenternes hygiejnekursus. Danskkurset skal øgemulighederne for, at kursisterne består hygiejnekurset og fastholder eller skaffer job.314 IA Erhverv IA Erhverv - Hygiejnedansk hold 2 Danskkursus i samarbejde med SundJob Konsulenternes hygiejnekursus med henblik på at forøgekursisternes chancer for at bestå hygiejnekurset og fastholde deres jobs eller komme ibeskæftigelse.314 IA Erhverv IA Erhverv - Hygiejnedansk hold 3 Danskkursus i samarbejde med SundJob Konsulenternes hygiejnekursus med henblik på at øgekursisternes chancer for at bestå hygiejneprøven og dermed øge chancerne for at beholde deresjob eller komme i beskæftigelse.314 IA Erhverv IA Erhverv - Næringsbasedansk Danskkursus i samarbejde med SundJob Konsulenternes Næringsbaseprøve med henblik på at øgekursisternes chancer for at bestå prøven og dermed opnå bedre muligheder på arbejdsmarkedet.314 Københavns Sprogcenter Københavns Sprogcenter - Dantaxi Danskkursus for 10 ledige mænd, der skal tage erhvervskørekort og derefter er lovet ansættelsehos Dantaxi. Formålet er, at kursisterne tilegner sig viden inden for trafikteori ogkonflikthåndtering samt lærer sproghandlinger knyttet til trafik og kundebetjening.EsbjergEsbjergEsbjergEsbjergHolbækHøje-TaastrupKøbenhavnKøbenhavnKøbenhavnKøbenhavnKøbenhavn


314 Københavns Sprogcenter Københavns Sprogcenter - Den Boligsociale Helhedsplan forSundholmsvejskvarteretDanskkursus for en gruppe ressourcesvage borgere i kvarteret ved Sundholmsvej med henblik på atmotivere deltagerne til at komme i gang med uddannelse eller aktiveringKøbenhavn314 Københavns Sprogcenter Københavns Sprogcenter - Taxiførerskolen Danskkursus for 10 ledige, der skal have opkvalificeret deres dansksproglige kompetencer for atkunne tage taxiførerprøven, hvorefter de er garanteret job hos Dantaxi.København314 Københavns Sprogcenter Københavns Sprogcenter - Tivoli 2 Danskkursus for otte kinesiske ansatte i Tivoli med henblik på at opkvalificere de dansksproglige Københavnkompetencer for at integrere medarbejderne bedre i de aktiviteter, der foregår på arbejdspladsen.Desuden tilstræber arbejdspladsen, at det fælles arbejdssprog bliver dansk.314 Københavns Sprogcenter Københavns Sprogcenter - Tivoli 3 Danskkursus for 12 udenlandske ansatte i Tivoli (primært fra Nepal og Kina) med henblik på atforbedre de dansksproglige kvalifikationer og dermed integrere medarbejderne bedre påarbejdspladsen.314 Køge Sprogcenter Køge Sprogcenter - Daginstitutioner Dankkursus for tosprogede ansatte ved fire forskellige daginstitutioner i Køge Kommune for atforbedre kommunikationen samt øge selvtillid og interkulturel forståelse.314 Køge Sprogcenter Køge Sprogcenter - H & M Danskkursus for lagermedarbejdere hos H&M for at forbedre skriftlig og mundlig kommunikationpå arbejdspladsen.314 Køge Sprogcenter Køge Sprogcenter - H&M 2 Danskkursus for lagermedarbejdere hos H&M i Greve for at forbedre mundtlig og skriftligkommunikation, bl.a. udfylde arbejdssedler, læse arbejdsinstruksioner, planer beskeder oginformation samt forstå og give mundtlige instruktioner.314 Køge Sprogcenter Køge Sprogcenter - H&M hold 3 Danskkursus for seks udenlandske medarbejdere hos H&M lager i Greve med henblik på atforbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation og øge ordforrådet - både fagspecifikt oggenerelt.314 Køge Sprogcenter Køge Sprogcenter - Jobcenter Køge og Agens Danmark Danskkursus for otte ledige tilknyttet Jobcenter Køge med henblik på at forbedre kursisterneskompetencer i forhold til CV-skrivning og jobsøgning for dermed at øge deres chancer for atkomme i job.314 Køge Sprogcenter Køge Sprogcenter - Jobcenter Køge og Agens Danmark 3 Arbejdsmarkedsrelateret danskkursus for seks kvinder tilknyttet Jobcenter Køge med henblik på atdeltagerne får en større viden om det lokale arbejdsmarked og de lokale jobmuligheder og efterkurset i højere grad ser sig selv indgå på arbejdsmarkedet.314 Lærdansk Herning Lærdansk Herning - Dansk Cookie Industri - 1 Danskkursus for syv ledige, tamilske kvinder, der har været ansat hos Dansk Cookie Industri.Kvinderne er opsagt i efteråret 2008 men tilbudt arbejde igen i løbet af foråret 2009 underforudsætning af, at deres danskkundskaber forbedres.KøbenhavnKøgeKøgeKøgeGreveKøgeKøgeHerning314 Lærdansk Herning Lærdansk Herning - Dansk Cookie Industri - 2 Danskkursus for tidligere ansatte ved Dansk Cookie Industri A/S med henblik på at forbedre Herningdanskkundskaber i forhold til konkrete arbejdsfunktioner og arbejdslivet i øvrigt, så kursisterne kanfastholde jobbet.314 Lærdansk Herning Lærdansk Herning - div. virksomheder Danskkursus for otte russiske kvinder med henblik på at forbedre udtale ogHerningarbejdsmarkedsbegreber og anvise strategier til videre danskindlæring, således at kursisterne påsigt kan fastholde deres jobs.314 Lærdansk Herning Lærdansk Herning - OH Industri 1 Danskkursus for ansatte ved OH Industri med henblik på at forbedre kursisternes danskkundskaber Herningog dermed forbedre kommunikationen på arbejdspladsen og øge medarbejdernes chancer for atbevare jobbet.314 Lærdansk Herning Lærdansk Herning - OH Industri 2 Danskkursus for ansatte ved OH Industri med henblik på at forbedre kursisternes danskkundskaber Herningog dermed forbedre kommunikationen på arbejdspladsen og øge medarbejdernes chancer for atbevare jobbet.314 Lærdansk Kolding Lærdansk Kolding - Fredericia Kommunes serviceafdeling 1 Danskkursus for syv ansatte i Fredericia Kommunes serviceafdeling med henblik på at forbedre de Koldingkommunikative kompetencer i forhold til arbejdsfunktionerne, så chancerne for jobfastholdelseøges.314 Lærdansk Kolding Lærdansk Kolding - Fredericia Kommunes serviceafdeling 2 Danskkursus for otte ansatte i Fredericia Kommunes serviceafdeling med henblik på at forbedre Koldingkursisternes kommunikative kompetencer i forhold til deres arbejdsfunktioner for at understøtteen jobfastholdelse, samt skabe indsigt i hvordan arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet eropbygget.314 Lærdansk Kolding Lærdansk Kolding - Fredericia Kommunes serviceafdeling 3 Danskkursus for fem ansatte hos Fredericia Kommunes serviceafdeling med henblik på, atkursisterne øger deres ordforråd inden for deres arbejdsområder, får indsigt i hvordanarbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er opbygget samt i strategier til at selv at arbejde videremed danskindlæring.Kolding


314 Lærdansk Kolding Lærdansk Kolding - Føtex Danskkursus for fem ledige og 1 beskæftiget med henblik på at forbedre danskkundskaber i forhold Koldingtil arbejdsfunktioner og arbejdsmarkedet generelt og på den måde øge chancerne for ansættelseog jobfastholdelse.314 Lærdansk Ringsted Lærdansk Ringsted - Midtsjællands Kursuscenter Danskkursus for otte udenlandske ledige i forbindelse med et opkvalificeringsforløb påMidtsjællands Kursuscenter (del af Ringsted Jobcenter). Danskkurset er målrettet de fag, derundervises i, bl.a. jobsøgning, arbejdsmarkeds og arbejdsliv, samt praktikforløb.Ringsted314 Lærdansk Sydvestjylland Lærdansk Sydvestjylland - Christel TotalRengøring Danskkursus for ansatte hos Christel TotalRengøring i Esbjerg for at forbedre den dansksprogligekommunikation314 Lærdansk Århus Lærdansk Århus - Barut Service Danskkursus for ni udenlandske medarbejdere hos Barut Service med henblik på at forbedre denmundtlige kommunikation i forbindelse med arbejdet og opnå kenskab til sikkerhedsregler ogpersonalepolitik. Det endelige mål er, at medarbejderne fastholdes i arbejde.314 Lærdansk Århus Lærdansk Århus - Forbruger kontakt Danskkursus for 10 udenlandske ansatte hos Forbruger-Kontakt med henblik på at styrke desproglige kompetencer både mundligt, skriftligt og forståelsesmæssigt.EsbjergÅrhusÅrhus314 Lærdansk Århus Lærdansk Århus - Jobcenter Århus og TRIA Danskkursus for otte ledige i samarbejde med TRIA (Traumatiserede I Arbejde) og Jobcenter Århus.Målet er, at kursisterne forbedrer deres danske sprog og nærmer sig arbejdsmarkedet.Århus314 Lærdansk Århus Lærdansk Århus - KIA Danskkursus for otte ledige tilknyttet KIA (Kvinder i arbejde) og arbejdsmarkedscentrene i Århusmed henblik på at forberede kursisterne på et praktikophold samt på arbejdsmarkedet generelt.Det overordnede mål er at styrke kursisternes beskæftigelsesmuligheder.314 Lærdansk Århus Lærdansk Århus - Musikhuset Aarhus Danskkursus for rengøringsassistenter i Musikhuset Aarhus med henblik på at styrke sproget iforhold til at forstå arbejdsplaner og arbejde med sikkerhed, øget kompetencerne i forhold til atbruge sproget aktivt, øge sammenholdet samt sikre at kursisterne vedligeholder den sprogligekompetence.314 Lærdansk Århus Lærdansk Århus - RCF Danskkursus for seks ledige i Århus med henblik på at forbedre deres sprog, forberede kursisternetil arbejdsmarkedet gennem et praktikophold samt motivere kursisterne til at lære mere dansk.Samarbejder med Kvinder I Arbejde, RCF og Arbejdsmarkedscentrene i Århus.ÅrhusÅrhusÅrhus314 Lærdansk Århus Lærdansk Århus - Scandic Danskkursus for fem ansatte ved Scandic Hotel med henblik på at sikre jobfastholdelse. Århus314 Lærdansk Århus Lærdansk Århus - Shaqo Danskkursus for tre beskæftigede og seks ledige tilknyttet SHAQO - en del af Akantus. Formålet erat forbedre chancerne for ansættelse og jobfastholdelse.314 Lærdansk Århus Lærdansk Århus - SHAQO 2 Danskundervisning for otte udenlandske kvinder med henblik på at gøre kursisterne klar tilarbejdsmarkedet og sikre kommunikationen med et lille sprog.ÅrhusÅrhus314 NIRAS Konsulenterne A/S Niras konsulenterne NIRAS konsulenterne - Evaluering af puljen Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Allerød314 Roskilde Sprogcenter Roskilde Sprogcenter - Branchedansk Danskkursus med fokus på fagterminologi fra brancher med gode jobmuligheder. Kurset er for 14ledige, der skal kvalificeres i et nyt fagsprog, for at kunne få nyt job.314 Roskilde Sprogcenter Roskilde Sprogcenter - Kvindelige ambassadører Danskkursus for 10 kvindlige ledige med henblik på at opnå viden om det danske arbejdsmarkedmed det mål, at de efterfølgende kan søge job eller uddannelse.RoskildeRoskilde314 Roskilde Sprogcenter Roskilde Sprogcenter - Kvindelige ambassadører 2 Danskkursus for seks - ti nydanske ledige kvinder i forbindelse med Integrationsrådet i Roskildesprojekt "Kvindelige ambassadører", hvis formål er, at kvinderne skal opnå erkendelse af og tillid tilegne kompetencer og derefter søge jobs eller uddannelse.Roskilde314 Roskilde Sprogcenter Roskilde Sprogcenter - Snuseforløb på SOSU Danskkursus for 10 ledige i samarbejde med Køge, Greve, Albertslund og Roskilde kommuner samtdiv. jobcentre og SOSU-uddannelser. Målet er, at kursisterne efterfølgende kan blive ansat somvikarer i ældreplejen eller påbegynde SOSU-uddannelse.314 Roskilde Sprogcenter Roskilde Sprogcenter - Snuseforløb til SOSU Danskkursus for seks udenlandske ledige. I projektet indgår praktikophold inden forældreområderne i Køge, Greve og Roskilde kommuner, og formåket er at kursisterne får optimalmulighed for ansættelse som vikar i ældreplejen eller starte SOSU-uddannelse.RoskildeGreve


314 Roskilde Sprogcenter Roskilde Sprogcenter - SOSU 4 Danskkursus for seks ledige tilknyttet jobcentre i Køge, Greve og Roskilde i samarbejde med SOSUuddannelseni Greve med henblik på, at kursisterne får et højere dansksprogligt niveau, hvormedde kan få mulighed for ansættelse som vikar i ældreplejen eller starte social- ogsundhedshjælperuddannelse314 Sprogcenter Himmerland Sprogcenter Himmerland - 3F Danskkursus organiseret af 3F for ansatte i fiskeindustrien i Skagen for forbedre kursisternesdansksproglige kvalifikationer samt for at øge deres kendskabet til det danske samfund.GreveRebild314 Sprogcenter Himmerland Sprogcenter Himmerland - 3F Skagen hold 1 Danskkursus for 10 undelandske medarbejdere ved virksomheder inden for fiskeindustrien iSkagen med henblik på at forbedre kursisternes dansksproglige kvalifikationer samt at kursisternefår generelt kendskab til det danske samfund.314 Sprogcenter Himmerland Sprogcenter Himmerland - 3F Skagen hold 2 Danskkursus for 10 udenlandske medarbejdere ved virksomheder inden for værfts- ogfiskeindustrien i Skagen med henblik på at kursisterne forbedrer deres dansksprogligekvalifikationer samt får kendskab til det danske samfund.FrederikshavnFrederikshavn314 Sprogcenter Himmerland Sprogcenter Himmerland - Skagen 2 Rebild314 Sprogcenter Himmerland Sprogcenter Himmerland - Strandhotel Danskkursus for udenlandske medarbejdere hos Strandhotellet Gl. Skagen for at opgraderedansksproglige kvalifikationer med henblik på hotelbranchen og arbejdsmarkedsforhold genereltsamt for at øge kendskabet til det danske samfund.Rebild314 Sprogcenter IA IA Erhverv - IA Taxa Skole Danskkursus i kombination med et taxa-kursus med henblik på at udlændinge med begrænsededanskkundskaber kan opnå faglig certificering inden for transporterhvervet.314 Sprogcenter IA Sprogcenter IA - SundJob Konsulenterne - 3 Danskkursus for 12 personer ansat i fødevarefremstillingsvirksomheder, som ønsker etHygiejnebevis, men mangler de nødvendige dansksproglige kompetencer. Målet er, at kursisternekan bestå Hygiejneprøven og få varigt job.314 Sprogcenter IA Sprogcenter IA - SundJob Konsulenterne 1 Danskundervisning i forbindelse med hygiejnekursus med henblik på at forbedre kursisternesdanskkundskaber, hvorved de vil have nemmere ved at gennemføre hygiejnekurset, beståhygiejneprøven og dermed øge deres chancer for at komme i beskæftigelse.314 Sprogcenter IA Sprogcenter IA - SundJob Konsulenterne 2 Danskkursus for 12 beskæftigede i fødevarefremstillingsvirksomheder, som ønsker at tage ethygiejnebevis, men mangler sproglige kvalifikationer. Formålet er, at kursisterne udvikler deresdanske sprog godt nok til at tage Hygiejneprøven og kommer i langvarige jobs.314 Sprogcenter Midt Sprogcenter Midt - Silkeborg Kommune rengøringssektion hold 1 Danskkursus for ansatte ved Silkeborg Kommunes rengøringssektion med henblik på at forbedresprog og viden i forhold til de daglige behov på arbejdspladsen.KøbenhavnKøbenhavnKøbenhavnKøbenhavnHedensted314 Sprogcenter Midt Sprogcenter Midt - Silkeborg Kommune rengøringssektion hold 2 Danskkursus for ansatte i Silkeborg Kommune rengøringssektion Hedensted314 Sprogcenter Midt Sprogcenter Midt - Silkeborg Kommune rengøringssektion hold 3 Danskkursus for ansatte i Silkeborg Kommunes rengøringssektion Hedensted314 Sprogcenter Midt Sprogcenter Midt - Sønderborg Jobklub Danskkursus for syv ledige tilknyttet Sønderbro Jobklub med henblik på at øge kendskabet tilarbejdsmarkedets opbygning, det lokale arbejdsmarked, jobsøgningsstrategier, arbejdspladskulturmv.314 Sprogcenter Nordsjælland Sprogcenter Nordsjælland - 3F - 2 Danskkursus for seks ansatte hos virksomhederne Wienerberger og Metro Therm i Helsinge.Formålet er at forbedre danskkvalifikationer, opnå bedre forståelse for arbejdspladskultur, normerog værdier, forbedre kommunikationen samt motivere medarbejderne til at tale dansk på arbejde.ESDH: 09/06819HorsensHillerød314 Sprogcenter Nordsjælland Sprogcenter Nordsjælland - Frugt og Grønt - hold 1 Danskkursus for 11 østeuropæiske mænd og kvinder ansat ved A.P. Grønt med henblik på atforbedre de dansksproglige kompetencer, så hovedsproget på virksomheden kan bliver dansk.Hillerød314 Sprogcenter Nordsjælland Sprogcenter Nordsjælland - Frugt og Grønt - hold 2 Danskkursus for 11 ansatte hos A.P. Grønt med henblik på, at hovedsproget på virksomheden Hillerødbliver dansk.314 Sprogcenter Nordsjælland Sprogcenter Nordsjælland - iBoks Danskkursus for syv ledige tilknyttet Helsingør Kommunes jobcenter med henblik på at opnå større Allerødforståelse for arbejdskulturen, normer og værdier og på at forbedre kommunikationen.314 Sprogcenter Nordsjælland Sprogcenter Nordsjælland - Lindstrøm Danskkursus for otte udenlandske ansatte ved Lindstrøm Lager med henblik på at forbedrekommunikationen og skabe større forståelse for arbejdspladskulturen.Hillerød


314 Sprogcenter Nordsjælland Sprogcenter Nordsjælland - Mega Flex - Hold 1 Danskkursus for ansatte hos virksomheden Mega Flex for at forbedre kommunikationen og opnåbedre forståelse for arbejdspladskultur, normer og værdier.314 Sprogcenter Nordsjælland Sprogcenter Nordsjælland - Trasbo Rengøring Danskkursus for otte ansatte ved Trasbo Rengøring i Skibby med henblik på at udvikle deltagernesdansksproglige kompetencer, så de kan fastholde deres arbejde.314 Sprogcenter Nordsjælland Sprogcenter Nordsjælland - Vorskla Steel - 1 Danskkursus for seks polske ansatte ved Vorskla Steel med det mål, at arbejdssproget påvirksomheden bliver dansk.314 Sprogcenter Nordsjælland Sprogcenter Nordsjælland - Vorskla Steel 2 Danskkursus for ni ansatte hos Vorskla Steel i Frederiksværk med henblik på at skabe bedreforståelse for arbejdspladskulturen, normer og værdier, at forbedre kommunikationen og skabeforståelse for, at det er vigtigt, at dansk bliver fælles arbejdssprog.HillerødFrederikssundHillerødHillerød314 Sprogcenter Nordsjælland Sprogcenter Nordsjælland - Ålholmskolen Danskkursus for 11 rengøringsassistenter på Ålholmskolen i Hillerød med henblik på at forbedrede dansksproglige kompetencer, så kursisterne kan deltage på relevante kurser og fastholde deresjobs.314 Sprogcenter Randers Sprogcenter Randers - 3F Danskkursus for seks ledige tilknyttet 3F og Jobcenter Randers med henblik på at opkvalificerekursisterne sprogligt og videnmæssigt for på længere sigt at komme i beskæftigelse.HillerødRanders314 Sprogcenter Randers Sprogcenter Randers - IKU 2 Danskkursus for syv ledige og én beskæftiget i samarbejde med Institut for Karriereudvikling A/S.Formålet er forberede kursisterne til en praktikperiode og øge chancerne for ansættelse.314 Sprogcenter Randers Sprogcenter Randers - SOSU 3 Danskkursus for seks ansatte i Randers Kommunes afdeling for Sundhed og Ældre med henblik påat forbedre de sproglige kompetencer og opnå mere kulturel viden.314 Sprogcenter Skive Sprogcenter Skive - Social og sundhedsskolen Skive/Viborg Danskkursus med fokus på terminologien inden for plejesektoren, læsning af faglitteratur, almenestudiekompetencer samt forståelse af etik, normer og værdier inden for plejesektoren i Danmarkmed henblik på, at kusisterne efterfølgende kan påbegynde en SOSU-uddannelse og siden hen fåfast job.314 Sprogcenter Thisted Sprogcenter Thisted - Pandalus Danskkursus for ansatte på fiskefabrikken Pandalus for at forbedre danskkundskaber med henblikpå fastholdelse på virksomheden.314 Sprogcenter Aalborg Sprogcenter Aalborg - Jobcenter Aalborg Danskkursus for 12 kvindlige ledige tilknyttet Jobcenter Aalborg med henblik på, at kursisternekommer i virksomhedspraktik og på længere sigt i ansættelse.314 Sprogcenter Aalborg Sprogcenter Aalborg - Jobcenter Aalborg 02 Danskkursus for 12 ledige tilknyttet Jobcenter Aalborg med henblik på at forbedre kusisternesdanskkundskaber så de derefter har bedre muligheder for at søge job. Projektet inderholderdesuden et praktikforløb på lokale arbejdspladser inden for produktions- og serviceerhvervene.RandersRandersSkiveThistedAalborgAalborg314 Sprogcenter Aalborg Sprogcenter Aalborg - Aalborg Sygehus og Jobcenter Aalborg Integration Danskkursus for cirka otte ledige tilknyttet Jobcenter Aalborg Integration i samarbejde medAalborg Sygehus. Formålet er at opgradere kursisternes dansksproglige kompetencer, så det blivermuligt for dem at begynde en SOSU-uddannelse.314 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter - Amager Psykiatriske Hospital Danskkursus for 11 rengøringsmedarbejdere på Amager Psykiatriske Hospital (ansat af ISS) medhenblik at fremme kommunikationen og sikre at medarbejderne kan varetage deres funktioner ogarbejdsopgaver tilfredsstillende.AalborgBrøndby314 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter - ASE og Akademos I Danskkursus for 12 ledige tilknyttet Jobcenter København, ASE og AKADEMOS. Målet er, atkursisterne bliver bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt og får et mere aktivt dansksprog.314 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter - ASE og Akademos II Danskkursus for 12 ledige tilknyttet Jobcenter København, ASE og AKADEMOS. Formålet er, atkursisterne bliver bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt og får et mere aktivt dansksprog.314 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter - ISS Danske Bank Danskkursus for ansatte hos ISS i Danske Bank for at fremme kommunikation og forståelse afbeskeder, medvirke til jobfastholdelse samt generelt bidrage til integration på arbejdspladsen.BrøndbyBrøndbyBrøndby314 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter - ISS i DR-byen Danskundervisning for seks ansatte hos ISS med henblik på at fremme kommunikationen, udvikle Brøndbyde dansksproglige kompetencer generelt, muliggøre deltagelse i efteruddannelseskurser, medvirketil jobfastholdelse samt generelt bidrage til bedre integration på arbejdspladsen og i samfundet.


314 Vestegnens Sprog- Og Kompetencecenter Vestegnens Sprog- Og Kompetencecenter - ISS Nordea Danskkursus for ansatte hos ISS i Nordea for at fremme kommunikation og forståelse af beskeder,medvirke til jobfastholdelse samt generelt bidrage til integrationen på arbejdspladsen.Brøndby314 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter - ISS Saxo Bank Danskkursus for ansatte hos ISS i Saxo Bank med henblik på at forbedre de dansksprogligekompetencer og tilegne fagdansk for at forbedre den daglige kommunikation og opnå bedreintegration på arbejdspladsen og i det danske samfund.København314 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter - ISS serviceledere Danskkursus for ni ansatte hos ISS med henblik på at forbedre deltagernes danske sprog bådemundtligt, skriftligt og forståelsesmæssigt for at forbedre kommunikationen på arbejdspladsen ogmuliggøre efteruddannelse.314 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter - Ældre og omsorg Danskkursus for ansatte i Ældre og omsorgsafdelingen i Brøndby Kommune med henblik på at Brøndbyopnå et bedre skriftlig kommunikation, et mere aktivt dansk sprog og større bidrag af idéer ogkreativitet på arbejdspladsen.314 Vestegnens Sprog- og Komptencecenter Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter - ISS Amager Hospital 02 Danskkursus for seks beskæftigede ved ISS på Amager Hospital med henblik på at udvikleKøbenhavnkursisternes dansksproglige kompetencer så kommunikationen og integrationen på arbejdspladsenfremmes, og kursisterne forbedrer deres muligheder for at deltage i efteruddannelse samtfastholde deres jobs.314 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg VUF - Diakonissen Danskkursus for 13 udenlandske elever på Diakonissestiftelses social- og sundhedsskole medhenblik på at opkvalificere eleverne dansksprogligt til undervisningen på skolen, så de bedre kanklare deres uddannelses- og praktikforløb og ikke stopper uddannelsen på grund af manglendedanskkundskaber.Frederiksberg314 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg VUF - Diakonissen hold 2 Danskkursus for otte elever fra Diakonissestiftelsens Social- og sundhedsskole med henblik på at Frederiksbergopkvalificere eleverne dansksprogligt til undervisningen, således at de bedre kan klare deresuddannelses- og praktikforløb og ikke stopper deres uddannelse pga. manglende danskkundskaber.314 VUF VUF - Plejehjem Kong Frederik Danskkursus for ansatte med udenlandsk baggrund på Plejehjemmet Kong Frederik IX's Hjem for atopkvalificere dem med henblik på øget trivsel og fastholdelse på arbejdspladsen.321 AOF Sprogcenter Aabenraa/Tønder Netportal - AOF Spr.c. Aabenraa/Tønder Opbygning af netportal for erfaringsudveksling og opkvalificering af sprogpraktikindsatsen ved Aabenraaudbyderne af danskuddannelserne321 Køge Sprogcenter Forankring af sprogpraktik på Køge Sprogcenter Erfaringer fra tidligere sprogpraktik projekt videreudvikles metodisk m.h.p. forankring i Køge KøgeSprogcenter321 Sprogcenter Midt Kickstart til sprog, job og integration - Spr.c. Midt Kickstarte sprogindlæring hos familiesammenførte integrationskursister Hedensted321 Sprogcentret Haderslev Virksomhedsadoption og uddannelse - Spr.c. Haderslev Ophold i 2 uger på en virksomhed for at lære dansk og noget om dansk arbejdskultur. HaderslevFrederiksberg322 Ballerup Sprogcenter Jobguide på Ballerup Sprogcenter 2. fase Kursisterne vil blive forberedt på arbejdsmarkedet og virksomheder og jobcentre vil få rådgivning,således at flere ansatte får nødvendig sprogstøtte på arbejdspladsen og fastholdes i job.Albertslund322 Guldborgsund Sprog og Integrationscenter Jobguides på sprogcentre - Guldborgsund At synliggøre potentiel arbejdskraft af selvforsørgende udlændinge overfor virksomheder. Guldborgsund322 Høje Taastrup Sprogcenter På vej mod job - Høje Taastrup Målrettet introduktion til arbejdsmarkedet for sprogcentrets kursister Høje-Taastrup322 IA Sprog IA Sprog - Arbejde - på lang sigt At sprogcentrets kursister gennem arbejde eller praktik kommer tættere på arbejdsmarkedet København322 Lærdansk Sønderborg Jobguides på Lærdansk Sønderborg, Kolding og Fredericia Etablering af jobguideordning på 3 Lærdansk sprogcentre Sønderborg322 Lærdansk Århus Guldgraver - Lærdansk Århus Tilbud om kvalificeret arbejdskraft til virksomheder gennem kampagner til virksomhederne ogvejledning til de arbejdssøgende324 Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune Heldagsskole med fokus på børnenes fritidsliv Projektets hovedaktivitet er iværksættelse af forsøg med heldagsskole på mellemtrinnet på 3skoler i Vollsmose med fokus på børnenes fritidsliv. Der ansættes en fritidsvejleder.ÅrhusOdense324 Frederiksberg kommune - Socialdirektoratet Frederiksberg kommune Projektets formål er at bibringe forældre til elever i 10. klasse et nærmere indblik i og en forståelseaf det danske uddannelsessystem, således at de kan støtte deres børn bedst muligt i forbindelsemed uddannelsesvalg og gennemførelse af uddannelseKøbenhavn324 Fælleshuset Nordlys Værested og anden boligsocial indsats for børn unge i Brøndby Nord (og deresfamiler)Der ansøges om midler til ansættelse af en integrationsmedarbejder samt et værested for børn ogunge, hvor både "etniske" og "danske" børn kan mødes. Der har ikke tidligere været en boligsocialindsats i lokalområdet, og med "uheldige" KÅS-tal er der behov for en indsats.Brøndby


324 Gellerup Højskole Gellerup Højskole - Viden om Verden Højskolen tilbyder naturfaglig uddannelser til udsatte og marginaliserede i de socialt udsatteboligområder, og etablerer et tæt samarbejde mellem udvalgte uddannelsesinstitutioner ogvirksomheder i regionen med henblik på at flere unge kommer i praktik, arbejde eller fortsatuddannelse.Århus324 Kongsholm Gymnasium & HF Den danske drøm - integration i arbejdstøjet Projektets formål er gennemførelse af en analyse på langs af uddannelsessystemet for atundersøge, om der opstår barrierer tidligt i uddannelsesforløbet. Derudover indgåes en national oginternational dialog mhp.at finde nye løsninger samt at udarbejde best practise på tværs afuddannelsessektoren.Albertslund324 Randers teknsike skole Randers tekniske skole Skolen vil, gennem dialog og møder i integrationsrådet, etniske foreninger og åben dialog medunge der er uddannelsessøgende og deres forældre, oplyse om, hvilke muligheder der er foruddannelse, og hvilke samfundsmæssig betydning der har, at unge tager en uddannelse.324 Syddansk Erhvervsskole Forældresamarbejde Netværkstedet er at alle nydanske elevers forældre straks ved grundforløbets start og løbenetilbydes rundvisning på skolen og dialog omkring mulighederne i erhvervsuddannelserne.324 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Vejledningsindsats Projektets formål er at udvikle nyskabende metoder til at styrke uddannelses- ogerhvervsvejledning af børn med anden etnisk baggrund end dansk med inddragelse af deresforældre. Herunder en tidlig indsats, der skal ske i samarbejdet mellem UU og grundskolen.325 Højskolernes Hus Etniske Minoriteter på Højskole Projektets formål har til formål at styrke primært unge med anden etnisk baggrunds sociale,personlige og faglige kompetencer og samtidig øge deres motivation for videre uddannelse. De vilendvidere blive introduceret til den danske højskoletradition med fokus på demokratisk dannelseog medborgerska326 AKB Tåstrupgård AKB Tåstrupgård - Kulturteamet i Tåstrupgård Formålet med projektet er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i Tåstrupgår, forbedrekvaliteten af deres fritidsliv samt støtte til job og uddannelse.FavrskovOdenseKøbenhavnKøbenhavnHøje-Taastrup326 Det Boligsociale Fællessekretariat 8210 Rap Dance Center - 8210 Rap Dance Center Hovedaktiviteterne er at tilbyde unge mulighed for at lave og indspille musik i urban-genren, Århusdanse, optræde,lave videoproduktion, koncert- og eventplanlægning, markedsføring og budgetstyring. Alledeltagere tilbydesløbende korte opkvalificeringsforløb ift. konkrete projekter326 DGI Nordsjælland DGI Nordsjælland - Freerunning i Helsingør Syd Formålet med projektet er at øge deltagelsen i det lokale idræts- og foreningsliv bland 10-15-årige Helsingørdrenge med anden etnisk baggrund end dansk, og derigennem øge trivslen og mindskekriminaliteten i Helsingør Syd.326 Dialog Forum Aarhus Dialog Forum Aarhus - Tænk dig om en ekstra gang Formålet med projektet er at undervise og lære unge nydanskere om farligheden af brande og om Århuspolitimyndighedens arbejde og funktion.326 Jobcenter København Skelbækgade Jobcenter København Skelbækgade - Den virtuelle fritidsjobformidling Formålet er, gennem en forebyggende indsats, at bidrage til at unge, hovedsageligt i udsatte Københavnboligområder omkring Blågårdsplads og Akacieparken, får kendskab og kompetencer til arbejds- oguddannelsesområdet via fritidsjob.326 Kolding Kommune Kolding Kommune - Familiekontrakter-vejen til bedre forebyggelse kriminalitetes forebyggelse ved hjælp af familiekontrakter. Kolding326 Københavns Internationale Forening Københavns Internationale Forening - Bryd bandernes fødekæde Projektet skal skal gennem aktiviteter, rådgivning og mentorordninger forebygge, atså mange som muligt af de ca. 60 til 70 10 til 18-årige, som kommer i Københavns InternationaleForening(KIF) bliver opfanget af de bander/kriminelle miljøer, som opererer i miljøet.København326 Rising Ungdomsskole Rising Ungdomsskole - Fritidsjob til unge i Vollsmose Projektets formål er at skabe fritidsjob til unge i Vollsmose. Odense326 Rådmandsgades Skole Rådmandsgades Skole - Alle for én-fokus på familien... Formålet med projektet er at gøre en ekstraordinær indsats for at forebygge, at de socialt udsattebørn bevæger sig derud, hvor lærerne ikke længere kan bibringe dem den nødvendige læring.326 Sorry Sister Film Sorry Sister Film - MIT LIV-MIN FREMTID Formålet med dette projekt er: 1. Forebygge vold, ved at give unge nye kompetencer og tage Københavnansvar gennem job og uddannelse. 2. Formidle de unges håb og drømme gennem 10dokumentarfilm og tilhørendeundervisningsmateriale.326 Teater Vestenvinden Teater Vestenvinden - Det lovlige teater Projektet har til formå at lave teater der belyser hvad der er kriminelt. FavrskovFrederiksberg


326 Vejle Kommune Vejle Kommune - Team Succes Formålet med projektet er at hjælpe unge med anden etnisk baggrund end dansk med bopæl iLøget Høj og Finlandsparken i Vejle med at opnå succes i deres liv og blive forbilleder for andreunge med etnisk minoritetsbaggrund samt en ressource for samfundet.Vejle327 AOF Hjørring Daghøjskole Sprogcenter Lektiehjælp til kursister på DU 1 og 2 - AOF Hjørring Hjælp og støtte til selvstudieaktiviteter/lektier Hjørring327 Brøndby Sprogcenter Lektiehjælp, Brøndby Oprettelse af lektiehjælp på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Brøndby327 HVH Skolen Projekt lektiehjælp for voksne - HVH skolen Lektiehjælp der sikrer kursisten bedre og mere aktivt sprog samt øget kommunikationsevne Aalborg327 Lærdansk Kolding Lærdansk lektiecaféer i Kolding, Fredericia og Sønderborg Oprettelse af lektiecafeer på sprogcentrene i Kolding, Fredericia og Sønderborg Kolding327 Tina Møller Kristensen Dansk her og nu - Tina Møller Kristensen Udbygning af det internatbaserede gratis undervisningsmateriale "Dansk her og nu" København328 Dansk Røde Kors Frivillighedsarbejde (2009-2012) Der er ved udmøntningen af satspuljereguleringen 2009 afsat 3,0 mio. kr. til hvert af årene 2009,2010, 2011 og 2012 til Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.329 ASF-Dansk Folkehjælp Taking the Lead Formålet er, at rekruttere rollemodeller i de multietniske samfund, som skal medvirke til atforbedre integrationen i lokalområdet.329 Dansk Skole Skak Skoleskak – en steppingstone til foreningsdanmark Ved oprettelse af skoleskakforeninger i rammerne for 8 skoler, skal nydanske børn og forældreinddrages i foreningslivet.329 DGI Storkøbenhavn Aktivt medborgerskab og øget sammenhængskraft gennem idrætsforeningslivet Formålet er at skabe gode forudsætninger i idrætsforeningerne for at fremme aktivtmedborgerskab og herigennem at øge sammenhængskraften i både foreningerne og dereslokalmiljø.329 Vejle Kommune Inn At skabe en bæredygtig kulturændring, der bygger bro mellem det lokale idræts- og foreningsliv ogde etniske minoriteter med henblik på at give borgere med anden etnisk baggrund sammemuligheder i fritidslivet for at opnå motion, uddannelses- og erhvervsmæssigt relevante netværk.330 Evas Ark EVAS ARK Projektet har bl.a. til formål at styrke nydanske kvinders liv og fremme aktiv samfundsdeltagelse,herunder styrke deres af uddannelses- og arbejdsmæssige færdigheder, samt at fremmeligeværdige vilkår for nydanske kvinder, og skabe gode betingelser for kompetence- ogressourceopbygning og netværk.331 KVINFO KVINFO - Mentornetværk Overordnet formål, at gennem brug af mentoring for primært danske kvinder (som mentorer) ogindvandrerkvinder (mentees) og networking at bidrage til integration334 Brøndby Kommune Integrationscenter Formålet er at øge integrationen gemmen vidensformidling om bl.a. børneopdragelse, ansvar forbørns skolegang, sprogtilegnelse, fritids-, sociale- og beskæftigelsesfremmende aktiviteter tilkvinderne samt bibringe kvinderne viden om den danske samfundsopbygning og danske værdier.KøbenhavnLollandKøbenhavnKøbenhavnHedenstedKøbenhavnKøbenhavnBrøndby334 Dansk Kvindesamfund Flere nydanske kvinder i foreningslivet Formålet er at bidrage til at alle ressourcer hos målgruppen kommer i brug, så gruppen kan bliveaktiv i foreningslivet. Introducere kvinderne til foreningslivets stærke traditioner og betydningen affrivilligt arbejde.334 Frederiksberg Kommune Dialog og deltagelse Formålet er bl.a. etablering af venskabsfamilier som skal styrke integrationen, en etablering af afsenior-mentor ordning. at sætte fokus på etniske minoritetsborgere og den aktive inddragelse afdem i foreningslivet. at få flere deltagere i mødregrupper og forældrebestyrelser mv.KøbenhavnFrederiksberg334 Frederiksberg Kommune Pigeværelset og Temaaftener Formålet er at forebygge isolation blandt pigerne i målgruppen, at forebygge klub- og foreningsløse Frederiksbergunge, som ikke føler noget tilhørsforhold. At skabe brobygning til ordinære og etableredefritidstilbud, at skabe fortrolighed mellem piger og udviske forestillinger om barrierer grundetetnicitet.334 Holstebro Kommune Bydelsmødre i trekanten i Holstebro Formålet er at give indvandrerkvinder mulighed for netværk og arbejde, lyst og forståelse for at Holstebroændre daglige rutiner, opkvalificerer kvinderne i relevante temaer om det danske samfund,børneopdragelse og sundhed samt at kunne give deres børn e bedre start og ballast gennemundervisning.334 Københavns Kommune, Projektrådgivning Kvindelige foreningsguider Formålet er at kvinderne får kendskab til foreningslivet og via deres frivillige arbejde som guider Svendborgbliver en del af en frivillighedsgruppe og dermed udvider deres netværk. Kvinderne bliver bevidsteom egne ressourcer og hvordan de anvendes, hvilket kan bidrage til at de tager mere del isamfundsliv334 Mhtconsult ApS Mhtconsult - Kvindecentret Rosen Formålet er at videreudvikle og konsolidere projekt "Rosen" som lokalt integrations- ogkvindecenter i Helsingør for at styrke marginaliseringstruede etniske minoritetskvinder fra byensudsatte områder og at udbygge tilbuddet med et jobskabelsesnetværk af lokale virksomheder.Helsingør


334 Muslimernes Fællesråd Kvinder er den halve verden Projektets formål er at støtte og styrke etniske minoriteter og knytte dem tættere til MFR ogmedlemsforeninger.334 Sydfyns frivilligcenter Mamma Mia Formålet er integration og forebyggelse af fremmedhad, bryde isolationen, stimulere sprog,fremme selvværd og skabe identitet, opbygge tryghed og tillid til det danske sundhedssystem, atindføre og fastholde kvinder med anden etnisk baggrund end dansk i socialt frivillig arbejde samtetabl. mødregr.334 Vejle Erhvervsudvkling Nydanske kvinder som selvstændige At mobilisere nydanske kvinders vilje/evne til at starte egen virksomhed. Dynamisk samspil skabesmellem 3målgrupper - ledige, under udd. og iværksættere ved hjælp af opsøgende arbejde, afklaring,vejledning vedstart og opfølgning EU- og DK-prisbelønnede projekterfaringer og dokumenterede effekt335 Abildgårdskolen Familieklasser - Abildgårdskolen Projektets formål er at oprette familieklasser for børn i indskolingen, der har svært ved at gå i enalmindelig klasse. I familieklasserne opnår børnene ekstra støtte fra hjemmet og lærer, hvilket påsigt bevirker, at de igen kan begynde i en almindelig klasse.335 Abildgårdskolen Skolehjem-vejleder - Abildgårdskolen Vi vil sætte fokus på udvikling af skole/hjemsamarbejde og gøre forældrene til aktive medspillerefor at giveog sikre eleverne de bedste forudsætninger for at udnytte og udvikle deres kompetencer.Vedansættelse af en skole-hjemvejleder ønsker vi at få skabt en rød tråd i forældreinddragelsen.FrederiksbergSvendborgHedenstedOdenseOdense335 Amondo Værktøj til skolehjem-samarbejdet Projektet skal forbedre de tosprogede elevers læringsresultater ved at forbedre skole-hjemsamarbejdet mellem skolen og de tosprogede familier i danske folkeskoler. Der udvikles enværktøjskasse med praktiske værktøjer som lærere, integrationskonsulenter, tosprogslærere kanbruge til skole-hjemsam.335 Bakkegårdskolen Skolehjem-vejleder - Bakkegårdskolen Der oprettes en skole-hjemvejlederfunktion, der kan støtte skolens tosprogede elever og forældre iden gode skolegang.335 Bjergmarkskolen Skolehjem-vejleder - Bjergmarkskolen Formålet er at skabe forudsætninger for at forældre og lærere sammen kan støtte de tosprogedeelever i at opnå resultater ved afgangsprøverne på lige fod med etnisk danske elever.Lyngby-TaarbækGentofteHolbæk335 Dansk Flygtningehjælp Roskilde I dialog med skolen Formålet med projektet er, at øge dialogen mellem nydanske forældre og folkeskolen, og dermedøge forældrenes viden om folkeskolens virke og 'dansk pædagogik og opdragelse'. I samarbejdemed lokale integrationsråd arrangeres møder med de nydanske forældre, hvor de kan udveksleerfaringer.335 Ellermarkskolen Skolehjem-vejleder - Ellermarkskolen Målet er, at de tosprogede elever på Ellemarkskolen bl.a. gennem styrket skole-hjemsamarbejdetidligt opnår en faglighed, der matcher landsgennemsnittet, jf. den kommunale kvalitetsrapport,der viser, at Ellemarkskolen ligger under både det kommunale niveau og landsgennemsnittet.RoskildeKøge335 Enghøjskolen Skolehjem-vejleder - Enghøjskolen På kort sigt ønsker vi, at opkvalificere vores forældremøder, skole hjem samtaler og det daglige Hvidovresamarbejde med forældrene. På lang sigt ønsker, vi at vores nydanske forældre bliver mere aktive iskolens dagligdag, herunder at deltage som kontaktforældre og i skolebestyrelsesarbejde.335 Engskolen, Herlev Kommune Skolehjem-vejleder - Engskolen At give nydanske børn de bedste mulige forudsætninger for at få et højt fagligt og socialt udbytteaf deres skolegang og at afhjælpe at nydanske børn kommer i klemme mellem hjemmets ogskolens kultur samt at etablere kontakten til alle nydanske familier.335 Esbjerg Kommune Skolehjem-vejleder - Esbjerg Kommune Fremme et positivt forældresamarbejde som derved understøtter elevernes faglige og socialekompetencern opbygge idekatalog for det pædagogiske personale. At forældrene oplever enhøjere grad af inddragelse i skolens virke og dermed påtager sig medansvar for elevernesudervisning.335 Familieværksted Inter Forældreinddragelse i grundskolen (Projekt Inter 2008) Projektets formål er, at nydanske forældre bliver aktivt handlende, tager ansvar, fokuserer ogstøtter deres børn via et direkte samarbejde med børnenes skole. Hovedaktiviteterne vil værefamiliesamtaler, netværksmøder, undervisning/temadage for forældre og lærere.335 FO-Århus Skolestart på dansk - for forældre Projektets hovedaktivitet er at tilbyde en gratis FVU-uddannelse til forældre med børn fra 3-8 år,hvorigennem de bliver fortrolige med skolens verden og de krav og forventlninger, som vil mødedem.335 Greve Kommune Skolehjem-vejleder - Greve Kommune Det er projektets formål at styrke dialogen og samarbejdet mellem hjemmet og skolen medhenblik på at styrke de tosprogede elevers faglighed og integration.BallerupEsbjergÅrhusÅrhusGreve


335 Herningvej Skole Skolehjem-vejleder - Herningvej Skole At skabe en større kontaktflade til nydanske forældre på Herningvej Skole Aalborg335 Hillerødgadesskole Familieklasse (Hillerødgadesskole) Formålet med projektet er, at skabe ramme for aktiv inddragelse af forældre for herigennem atøge deres børns faglige og sociale kompetencer. I familieklassen tilbydes eleven mulighed for attage et kursus i at blive en bedre skoleelev.København335 Hillerødsholmskolen Skolehjem-samarbejde i fællesskab - Hillerødsholmskolen Formålet er at forbedre kommunikationen og bidrage til et vellykket skole-hjem samarbejde mednydanske forældre, øge og kvalificere de nydanske forældres viden om informations- ogkommunikationsteknologi samt kvalificere dialogen og samarbejdet mellem skolen og hjemmet.Hillerød335 Holmegårdsskolen Forældrene på banen - Holmegårdsskolen Formålet er at inddrage tosprogede forældre gennem forældresamtaler, -kurser samt konkretemetoder som sætter forældrene i stand til at støtte deres børn i udannelse og dermed sikrebørnenes faglige læringsresultater.335 Høje Taastrup Kommune Skolehjem-vejleder - Selsmoseskolen Formålet er at få videreudviklet vores nuværende "Skole-hjemkoordinatorprojekt" til glæde for alleinteressenter. Vi ønsker at få kvalificeret funktionen via uddannelsen, så vejlederen bliver bedre istand til at varetage sin mangesidede funktion.335 Ishøj Kommune Skolehjem-vejleder - Ishøj Kommmune At alle forældre, uanset etnisk, kulturel, social, religiøs eller sproglig baggrund anerkendes og Ishøjinkluderes i skole-hjemsamarbejdet, således at de oplever sig kompetente og bidrager konstruktivttil, at deres børn opnår tilstrækkelige sociale og faglige kompetencer til at gennemføre enuddannelse335 Københavns Kommune (Børne- og ungdomsforvaltningen) Skolehjem-vejledere - Københavns Kommune Projektets formål er gennem ansættelse af skole-hjemvejledere at styrke inddragelsen af nydanske Københavnforældre i opfyldelsen af disse integrationsmål – med fokus på deres egne børns skolesucces. Detteforegår gennem primært individuel vejledning, men også generelle forældrekurser.FredensborgHøje-Taastrup335 Københavns Kommune, Børne- og Unge Forvaltningen Ambassadør for læselyst Projektets hovedaktivitet er etablering af et korps af læselystambassadører blandt tosprogedeforældre fra indskolingen, som vejleder og formidler læsekultur til forældre fra 0.-3. klasse.335 Lundergårdskolen Skolehjem-vejleder - Lundergårdskolen At skolens tosprogede forældre deltager i skole-hjemsamarbejdet på lige fod med skolens øvrigeforældre og i samme omfang. At alle skolens forældre gennem aktiv deltagelse opleverforskellighedens styrke for fællesskabet på samme måde, som skolens elever oplever det idagligdagen.335 Mhtconsult Forældre med fokus på faglighed - Mhtconsult Projektets formål er at øge tosprogede elevers faglige resultater ved at undervise forældrene på toskoler i konkrete metoder til deltagelse i børnenes skolearbejde, samt ved at træne lærerne i atformidle metoderne til forældre.335 Navigent A/S Værdsættende forældredialog Projektets formål er at genoptrykke hæftet "Værdsættende forældre dialog. En vej til bedreuddannelsesvalg - med fokus på elever med anden etnisk baggrund end dansk".335 Næstved kommune Helhedsorienteret indsats - Næstved kommune Projektetes formål er gennem metodeudviklende aktiviteter at øge forståelsen og samspilletmellem forskellige institutioner herunder dagtilbud og folkeskoler samt børn og forældre medanden etnisk baggrund end dansk.335 Rising Ungdomsskole Skolehjem-vejleder - Rising Ungdomsskole De kortsigtede mål er at få etableret en dialog med forældrene, at få drøftet forventninger ogopgaver. At gøre det trygt for forældrene at komme på skolen og at have kontakt med barnetslærere.335 Rosengårdskolen Skolehjem-samarbejde - Rosengårdskolen Formålet med projektet er at udvikle skole-hjemsamarbejdet med de tosprogede forældre meddet sigte, at kvaliteten i kontakten og dialogen mellem skole og hjem forbedres samt at elever ogforældre deltager i alle skolens aktiviteter.KøbenhavnHjørringHelsingørKøbenhavnNæstvedOdenseOdense335 Sct. Jacobi Skole Skolehjem-vejleder - Sct. Jacobi Skole Projektets overordnede mål er en styrket integrationsindsats via et øget samarbejde mellem Sct.Jacobi Skole, de tosprogede børn og deres forældre. Skabe trygge rammer for forældrene, såledesat de ønsker medindflydelse på barnets skolegang.335 Sct. Jørgens Skole Skolehjem-vejleder - Sct. Jørgens Skole Det kortsigtede mål er øget forældrefremmøde og deltagelse i undervisningen og i øvrigeaktiviteter på skolen.På længere sigt skal den fælles indsats vise sig i øget andel tosprogede elever,der har tilsvarende sociale og faglige færdigheder, som danske elever.VardeHolstebro335 Skole og Samfund Skolehjem-puljen Projektets formål er etablering af en skole-hjem vejleder pulje, hvorfra der uddeles støtte tilintegrationsfremmende initiativer og aktiviteter på danske folkeskoler.København


335 Sølystskolen Skolehjem-vejleder - Sølystskolen (tidligere Nordre skole) At skole-hjemvejlederne dels skal være med til at sikre, at skole-hjemsamarbejdet i forhold til detosprogede elever udvikles og forbedres, dermed kan de gennemfører en ungdomsuddannelse delsskal være med til at sikre, at skole-hjemsamarbejdet med tosprogede forældre på alle skolerudvikles.Ikast-Brande335 Søndermarkskolen Skolesupport - Søndermarkskolen Digitalt skolehjemsamarbejde og skolesupport. Projektet handler om i samarbejde og dialog medforældre at give tosprogede børn de bedste muligheder for at opnå gode skoleresultater bådefagligt og socialt. Metoderne er nye teknologiske hjælpemidler eks. skoleintra, hjemmesider,podcasting og sms.335 Tornhøjskolen Skolehjem-vejleder - Tornhøjskolen Formålet med projektet er at styrke dialogen og samarbejdet mellem skolen og hjemmet medhenblik på at styrke tosprogede elevers faglighed og integration.335 Tårnby Kommune Skolehjem-vejleder - Tårnby Kommune At skabe større forståelse af skolens arbejde og større deltagelse blandt de nydanske forældre iskole-hjem samarbejdet - og større forståelse og indsigt i de nydanske familiers tanker om skole,hjem og opdragelse blandt skolernes lærere og ledelser.335 Valhøj Skole Skolehjem-vejleder - Valhøj Skole Skolehjemvejlederprojektet skal på kort sigt udvikle tiltag som på længere sigt understøtter detyrkiske, kurdiske og somaliske familier til at tage mere aktivt del i skolens liv og deres børnsskolegang.335 VIA University College Forældrekraft – udvikling af ressourceorienteret forældresamarbejde Projektets formål er at udvikle en undervisningspraksis, der motiverer forældre til at deltage aktivti skole-hjemsamarbejdet samt undersøge, udvikle og afprøve metoder, der bidrager ti,l at skolenssamarbejde med forældre funderes på et ressourcesyn.HorsensAalborgTårnbyHvidovreÅrhus335 Videnscenter for Integration (Magistratafdelingen for børn Skolehjem-vejleder - Århus KommuneDer oprettes en skole-hjemvejlederfunktion, der kan støtte skolens tosprogede elever og forældre i Århusog unge)den gode skolegang.335 Østre Skole Forældrenetværk:VORES skole Projektets hovedaktivitet er at styrke samarbejdet med forældrene gennem afholdelse af Svendborgintroduktionsforløb for nyankomne elevers forældre, afholdelse af månedeligeforældresammankomster, åben rådgivning hos funktionslæreren en time om ugen samt oprettelseaf kontaktfamilier.337 DUF DUF - Demokratisk Platform for unge Samarbejdsaftale om etablering af demokratisk platform for unge København337 Foreningen Ansvarlig Presse Foreningen Ansvarlig Presse - Medierne og de nye danskere Projektets formål er, gennem en foredrags- og oplægsrække i folkeskoler og gymnasier, at mindskeelevernes fordomme om hhv. gammeldanskere og nydanskere samt at informere om mediernesrolle i reproduktionen af disse.337 Foreningen Sabaah Foreningen Sabaah - Retten til at elske Projektets formål er at bidrage til at unge minoritetsetniske LGBTQ-personer (LGBTQ = lesbiske,bøsser, biseksuelle, transseksuelle og queer) deltager mere aktivt i demokratisk foreningsarbejdesamt bidrage til øget tolerance over for LGBTQ-personer i de minoritetsetniske miljøer.FrederiksbergKøbenhavn337 Grænseforeningen Grænseforeningen - "Kulturmødeambassadører" Projektets formål er at sætte fokus på sproglig og kulturel mangfoldighed i Danmark samtmindretalsunges ressourcer. Dette skal ske ved hjælp af et korps af 25 ungekulturmødeambassadører, der føoretager en lang række ung-til-ung debatmøder.København337 Grønt Forum Grønt Integrationsforum Projektets formål er at samle unge på tværs af etniske, religiøse og kulturelle baggrunde om et Vejlefællesprojekt – det lokale miljø.337 Kast Media Kast Media - Gazette Projektets formål er at udgive et gratis blad til primært nydanske unge om etnicitet, politik, sex, Københavnuddannelse o. lign.337 Københavns Stiftsudvalg for Mission Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde - Din tro, min tro og hvad vi formål er, gennem folkeskolebesøg med deltagelse af en jøde, en kristen og en muslim, at styrke Københavnsammen trorelevernes bevidsthed om, at religiøse og etninske skel ikke forhindrer, at man kan leve sammen ifællesskab.337 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter - Forældre og Samfund Projektets formål er at øge kendskabet blandt nydanske borgere i Brøndby til lokalsamfundet, børn- Brøndbyog ungeområdet, uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet.340 Dansk Flygtninge Hjælp - Integration ogLedelsessekretariatetDK worker - parent information and host progammeProjektets formål er at hjælpe afbejdskraftindvandrere og deres familie med at tilpasse sig livet iDanmark. Der vil bl.a. være sprogundervisning, og derudover udviklet enforældreinformationspakke, som vil indgå i undervisningen.340 FOF, Esbjerg Kort introduktionsforløb Der gennemføres et tre-sporet projekt omfattende forældreinformation, korte introduktionsforløb Esbjergog værtsprogrammer. Formålet er at fremme integrationen af nyankomne arbejdskrafttagere samtderes familier i samfundet og på arbejdspladser. Aktiviteterne er oplysende virksomhed, kurser ogtemaaftener.København


340 International Community v/Erhverv Århus Værtsprogram i sejlerforeningslivet i Århus Projektets formål er introduktion til tilflyttede videnmedarbejdere til det danske foreningsliv, samtat danne kontakter i det danske samfund. Formålet opnås gennem integration i det århusianskesejlerforeningsmiljø.340 Københavns Sprogcenter Venner på tværs Formålet er at styrke nyindvandrerede borgeres sociale og kulturelle integration i Københavngennem aktikt medborgerskab, samt fastfolde udenlandske medarbejdere på det danskearbejdsmarked. Sprogcenteret tilbyder introduktionsforløb og etablere sociale netværk mellemudenlandske og danske familier.340 Københavns Universitet, HR & Organisation Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske forskere til KU Projektet skal forbedre KUs tiltræknings- og fastholdelsesevne af kvalificerede udenlandskeforskere. Formålet er at udvikle "best practice", hvor udenlandske forskere og deres familier bliverhjulpet til større trivsel og integration på KU.340 LifeIn Life Mentorship Projektet vil udvikle, implementere og revaluere en gruppementorordning for udenlandskearbejdstagers medfølgende partnere med henblik på, at detalgerne kan tilegne sig viden ommulighederne for et aktivt arbejds-, uddannelses- og fritidsliv i Danmark.ÅrhusKøbenhavnKøbenhavnKøbenhavn340 Relocation Scandinavia Virksomheders fastholdelse af udenlandske medarbejdere gennemnetværksskabende aktiviteterFormålt er at afprøve amerikanske metoder og tiltag, der vil hjælpe virksomheder med at skabenetværk for udenlandsarbejdskraft og deres familierÅrhus422 Billund Kommune Lokal udvikling gennem mangfoldighedsledelse Projektet vil gennem et klimamålingsværktøj, rekruttering af lokalevirksomheder, kurser,mentoruddannelser, ledernetværk osv. udvikle et bæredygtigt mangfoldighedskoncenpt, der kanstyrke og understøtte den lokale arbejdsmarkedsudvikling.422 CABI Sprogmentor Projektets formål er at bidrage til, at dansktræning med mentor udnyttes som potentiale tilintegration, fastholdelse og jobmobilitet for nydanskere.422 Foreningen Nydansker 14 mangfoldighedspolitikker og deres historie Projektets formål er, at indsamle 14 eksempler samt den bagvedliggende historie for forskelligegode mangfoldighedspolitikker, som andrevirksomheder derefter let kan kopiere og dervedkomme i gang med mangfoldighedspolitik.422 Institut for fremstidsforskning og Center for Bæredygtig Mangfoldighed og innovation i danske socialt ansvarlige virksomhederFormålet er, gennem redskaber og initiativer, at træne virksomheder og organisationer i innovativInnovationmangfoldighedsledels - og derved bidrage til øget vækst for små og mellemstore virksomhedergennem fokus på etniske minoriteters uudnyttede ressourcer.BillundÅrhusKøbenhavnKøbenhavn422 Institut for Menneskerettigheder Mangfoldighedstræning i tre kommuner - Læring på tværs Projektets formål er, gennem workshops, kursus, netværksmøder og formidling, at udvikle flere Københavnmangfoldige arbejdspladser og mangfoldighedsledelse. Ligeledes er formålet at udbrede redskabertil at håndtere de udfordringer og potentialer, der er forbundet med mangfoldighed i enmedarbejderstab.422 ISS Facility Services A/S Flere nydanske ledere i ISS Projektet strækker sig over 4 årog har til formål at uddanne nydanske ledere i ISS. I denne Københavnafsluttende del af projektet er formålet: at fortsætte uddannelse af nydanske ledere, at øgestabsfunktioner, at arbejde for opadgående mobilitet, at sikre forankring og dele erfaringer medandre virksomheder.422 Silkeborg Handelsskole Fleksibel sparring af elevtiden for nydanske handelsskoleelever Projektets formål er at sikre, at alle elever med anden etnisk baggrund end dansk på Silkeborg SilkeborgHandelsskole gennemfører en påbegyndt elevtid gennem styrket forberedelse og fleksibelindividuel sparring under elevtiden. Ligeledes styrkes virksomhedernes kompetencer og håndteringaf kultmødet.422 VIA Erhvervsuddannelser Den gode praktikoplevelse Projektets formåler er at øge antallet af eud-uddannelsespladser for elever medindvandrerbaggrund i virksomhederne i Horsens og stimulere til ”god praksis” i integrationengennem rollemodeller, nedskrivning af gode historier og erfaringsspredning.Horsens427 Børns Voksenvenner i Aalborg & Omegn Venskaber på tværs af nationalitet og generationer At etablere besøgsvenskaber mellem familier med etnisk minoritetsbaggrund og ressource-stærkefrivillige med det formål at skabe nye og varige sociale relationer, der kan være med til at mindskeisolation og ensomhed og øge kendskabet til danske værdier, normer og lokalsamfund.Aalborg427 Center for Frivilligt Socialt Arbejde Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse - del 2 Projektets formål er at styrke etniske minoriteters aktive deltagelse i frivilligt socialt arbejde ogforeningslivet i Danmark. Dette søges opnået gennem opsøgende kontaktskabende arbejde,målrettede oplysningsinitiativer og kapacitetsudvikling.Odense427 Dalum Idrætsforening Målrettet træning mod uddannelse Skolernes tilbud om lektiehjælp bliver kun i mindre omfang brugt. Projektet skal afdække om derer andre tilgange til at nå de drenge der har behovet og der vil i klubben blive tilbudt lektiehjælp iklubbens egne lokaler fra skoletid og frem til opstart af træning.Odense


427 Dansk Flygtningehjælp Frivilligt baseret mentorskabsprogrammer Det frivillige mentorskabsprogram i Dansk Flygtningehjælp har til formål at øge unge og voksneflygtninge/indvandreres netværk og viden om muligheder i hhv. uddannelsessystemet ogarbejdsmarkedet i mødet med erhvervsaktive borgere i Danmark.København427 Foreningen Nydansker Forenings- og Virkomhedsrettede Venskabsfamilier Der etableres et familiekoncept, hvor familier med tilknytning til lokale foreningsbestyrelser ogvirksomheder viser isolationstruede nydanske familier vejen til foreningslivet,uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.427 Herning Frivillig Center Integration af etniske foreninger Projektets formål er at skabe samarbejde mellem HFC’s medlemsforeninger og etniske foreninger iHerning for derigennem at øge gensidig forståelse og indsigt i danske demokratiske spilleregler,værdier og normer.427 Københavns Internationale Forening Etablering af lektiehjælp i KIF Projektets hovedaktivitet er etablering og gennemførelse af lektiecafé for unge med anden etniskbaggrund end dansk, specielt med somalisk baggrund. Som et led heri forventes ansættelse af enprojektkoordinator, der tillige skal forestå kontakt til forældrene, hvilket indebærer blandt andetetableri427 Ungdommens Røde Kors Ungdommens Røde Kors Lektiecafeer Formålet med lektiecaféerne er at skabe et rum, hvor der er ro og faglig hjælp, så eleverne kankoncentrere sig om deres lektier og derigennem opnå større faglig viden og glæde vedskolearbejdet samt øget selvtillid.658 AKF Undersøgelse af barrierer og muligheder for indvandrerkvinders deltagelse idanskundervisningFormålet med undersøgelsen er at belyse indvandrerkvinders barrierer og muligheder fordeltagelse i danskuddannelse, herunder hvad der karakteriserer målgrupperne, indsatsen over formålgruppen samt effekten af denne.658 SFI Familiesammenføring SFI- 3 rate Dette er 3 rate. KøbenhavnKøbenhavnHerningKøbenhavnFrederiksberg658 Ulf Hedetoft, 10-04711 Metropolis 2009 Integrationsministeriet var hovedsponsor (Guldsponsor) for den internationale Metropolis Københavnkonference, som blev afholdt i Bella Centeret i oktober 2009.695 Muslimernes Fællesråd Etniske minoriteter og diskrimination Informere etniske minoriteter om deres rettigheder og vejlede dem om, hvor de kan henvende sig, Frederiksbergsåledes at diskriminationssager i højere grad kan blive anmeldt til de relevante myndigheder.Således vil bevidstheden om problemet vil føre til mindre diskrimination og ændringer i adfærd.695 Spillerforeningen Giv Racismen det røde kort" Formålet med projektet er at bekæmpe racisme i sportens verden, i kulturlivet og i samfundet, vedat etablere en række rollemodeller, der kan sprede budskabet om det positive i mangfoldighed ogforskellighed i samfundet. Projektet er en videreførelse af en kampagne, der har eksisteret i 2 år.695 Teaterforeningen TeaterKUNST Når det bliver nat Med forstillingen vil man skabe et særligt diskussionsforum unge imellem, medforældregenerationen, og med folk som i øvrigt beskæftiger sig med de unge. På den måde vilprojektet øge bevidstheden omkring diskriminerende udtalelser, adfærd, handlinger, regler, struktblandt deltager/publikum.696 Dansk Kvindesamfund Dansk Kvindesamfund - Når samtalen flytter bjerge Projektet udvikler og afprøver undervisningsmateriale til brug i sprogcentre og i folkeskoler medhenblik på at initiere debat om tvang, ægteskab, seksualitet og kvinders rettigheder.696 Fonden for Socialt Ansvar Fonden for Socialt Ansvar - Quick-Escape Service Quick Escape Service tilbyder information om hjælp til unge mennesker, som er nervøse for/i Københavnæresrelaterede konflikter. Servicen tilbydes via sms og telefon.696 Ungdommens Røde Kors Ungdommens Røde Kors - Connect Projektet Connect er et etnisk minoritetsprojekt, der har til formål at styrke og hjælpe unge kvinder Frederiksbergmed anden etnisk baggrund, når de efter et ophold på et krisecenter, skal genetableres isamfundet.699 Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp - Kontrakt angående Au-Pair Oprettelse og drift af en central støtte- og informationsfunktion for au-pairs og værtsfamilier KøbenhavnKøbenhavnKøbenhavnKøbenhavnKøbenhavn


Nedenstående oversigt indeholder puljenumre og -navne for samtlige ministeriets puljer. Hvis en af puljerne herunder ikke fremgår af oversigten over tilsagn afgivet i 2009, er det fordi derikke er afgivet tilsagn fra puljen i 2009.Pulje-nr. Puljenavn203 Forsøgs og kvalitetsudvikling204 Særligt tilrettelagt danskundervisningsforløb for beskæftigede206 Efteruddannelse207 Styrket Integrationsindsats (på arbejdsmarkedet)208 Arbejdsmarkedspolitiske initiativer209 Særlig integrationsindsats for flygtninge210 Integration af flygtninge og indvandrere på danske landbrugsbedrifter211 Tovholderordningen212 Forebyggelses- og udviklingsprojekter214 Svage ledige216 Handicappede indvandrere i arbejde217 Pulje til helhedsorienteret kvartersløft219 Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.220 Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.221 Byudviklingspuljen222 Beboerrådgiverordning i privat udlejningsbyggeri224 Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (udrykningshold)226 Forældreuddannelse228 Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere229 Beskæftigelsesindsats for kvinder230 Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere231 Virksomhedsrettet integration af nydanskere232 Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere233 Uddannelses- og erhvervsvalg234 Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet235 Virksomhedsnetværk (Boruplund)236 Det frivillige foreningsliv238 Etablering af lokale integrationspartnerskaber239 Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer


240 Rollemodeller og frivillig integrationsindsats241 Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge242 Styrkelse af frivilligt arbejde i de mest socialt belastede områder243 Kriminalitet og belastede skoler244 Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline245 Strategisk program for velfærdsforskning246 Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund247 Dialog om fællesskab og forskellighed250 Initiativer til støtte for hjemvendte asylsøgere i hjemlandet mv.253 Partnerskaber om ungestrategier254 Budgetregulering vedr. ASC samt Reserve til opfølgning på handlingsplan255 Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge301 Tilskud org. for etniske minoriteter302 Tilskud repatrieringsprojekter306 Øget oplysning om integration på udlændingeområdet307 Psykosocialt arbejde, seksuelle tabu og æresrelaterede konflikter blandt etniske minoriteter308 Særlig indsats for traumatiserede flygtninge og deres familier309 Styrkelse af integrationsindsatsen310 Styrkelse af repatrieringsindsatsen311 Oplysn. prævention og forebygg. sygdomme312 Mentorordning for minoritetskvinder313 Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer314 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk321 Sprogpraktik322 Et mangfoldigt arbejdsmarked (jobguides på sprogcentre) (Danskenheden, delregnskabsnr: 322)323 Dansk Handicap Forbund324 Særlig indsats for børn og unge325 Højskolerne326 Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder327 Venskabsfamilier og lektiehjælp (OBS: Delregnskabsnr: 327)328 Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde329 Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet330 EVAs ARK


331 KVINFO332 Dansk Kvindesamfund334 Kvindeprogrammet: Nydanske kvinders ressourcer i fokus335 Styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundskolen (OBS: også puljen vedr. Skole-hjemvejledere)336 Udvidet Task Force337 Øget sammenhængskraft338 Formidling af viden339 Erhvervsrettet danskundervisning på Internettet340 Familiepakker422 Et mangfoldigt arbejdsmarked (Beskæftigelseskontoret delregnskabsnr: 422)427 Venskabsfamilier og lektiehjælp (OBS: Delregnskabsnr: 427)501 Forældresamarbejde i dagtilbud502 Styrket tidlig indsats for socialt udsatte nydanske forældre658 Evaluering, analyse, forskning og oplysning681 Forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde691 Oplysning om indvandrere og flygtninge692 Forsøgsvirks. vedr. indv./flygtninge693 Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme694 Koordineret indsats for indvandrere og flygtninge695 Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination696 Forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter697 Brug for alle unge699 Støtte og rådgivning for au pairs700 Alternative skoleforløb for nydanskere709 Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet711 Indsats over for selvforsørgende712 Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!