LOCAL HEROES (2)

hanschristiandavidsen

Interview med den nordtyske tegneserietegner Kim Schmidt - bragt i Flensborg Avis 2001.

FLENSBORG A V IS — Lørdag 15. december 2001 — 19

K im Schmidts humoristisk

landkort

sælger godt

især i det nordlige

Tyskland. De egner

sig dog mere

til at have hængende

på toilettet

end til at finde vej

efter. A lle stednavne

er omskrevet efter

alle satirens

regler.

Computeren bruger

K im Schmidt kun til

lidt farvelægning, til

effekter og til at sende

sine tegninger af

sted til forlagene

med. Hans værksted

er nemlig i familiens

hus i Dollerup.

Der er stadig mest

sjæl i pennen, mener

K im Schmidt. (Fotos:

Povl K lavsen)

Ingen har været utilfredse med,

at deres by er blevet gjort til

grin. Næh, flere har klaget over,

at deres by er blevet glemt. Derfor

har K im Schmidt oprettet

hjemmesiden www.mein-dorffehlt.de,

hvor de oversete kan

skrive deres by ind for at få den

med i et nyt oplag.

- Den sidste tyske delstat, jeg

mangler, er egentlig blot Mallorca,

smiler han.

Det er rent tilfældigt,

at jeg flyttede

hertil Güll...

øh, Dollerup selvfølgelig.

Güllerup

var blot en by, jeg

fantaserede mig

til.

hjemme i Dollerup.

værksted. Økonomien rækker lige længere sydpå. Det kan lade sig

- Det har en fordel. Far er altid nu kun til hans en-mands-forretning. gøre, men det kræver lidt ekstra.

hjemme. Fra kammeraterne ved

Det opdagede jeg, da jeg skulle

mine børn godt, at det er en sjældenhed. - Heldigvis har jeg en deadline. til at lave landkort fra Bayern.

Min ældste søn ligger tit Den er et pres, men et positivt Jeg kendte jo knap halvdelen af

på gulvet og laver sine egne tegninger, pres, der næsten altid virker befordrende de stednavne, jeg skulle til at lave

mens jeg er i gang med

på kreativiteten, siger

mine. Det sker, at han spørger:

Far, vil du ikke have et musehul

og en mus med dernede i hjørnet

af tegningen? Og så griber jeg

ideen, siger K im Schmidt.

om på, siger han.

K im Schmidt.

Tegningerne bliver lavet med

Han har det fint med ikke at blyant og farvestift. Computeren

være så kendt som Werners far, bliver brugt til at sende tegninger

»Brösel«.

af sted til forlag og aviser -

O »wl.— OD «• X

Blyant har sjæl

j

som det vil være for bøvlet at

Far er hjemme

Mutters alene

- De fleste af mine læsere ved gøre med hånden.

K im Schmidts fortid er et afbrudt

Men der er også en ulempe ved at sikkert ikke engang, hvordan jeg - Men stregerne har teknikken

lærerstudium og et job

Det er siden blevet modbevist sidde mutters alene: Manglen på ser ud. De kender mig for mine heldigvis ikke overtaget - og

som sygeplejerske. Han har altid ad tilfældighedernes vej. K im inspiration og nye ideer. Til sammenligning tegninger, og det har jeg det fint sådan bliver det heller ikke, før

gerne villet tegne, men velmenende Schmidt begyndte i det små med

bliver Werners univers med. Men jeg kunne da godt computerens streg bliver mere

mennesker i hans omgangskreds en strip i ugeaviserne. Og nu leverer til i et studie i K iel, hvor flere tænke mig at nå ud til et større levende, end den er nu. Det er

frarådede ham at blive han til aviser, ugeblade og tegnere er samlet. Måske

område end Hamborg og SlesvigHolsten. kun ganske få tegnere, der bruger

tegner. Det var alt for usikker udgiver albums på Flying K iwi hvis succesen vokser sig større

Werner-figurens humor computer - og resultatet er

en løbebane, og det kan man ikke V erlag i Flensborg.

rykker K im Schmidt tilbage til og miljø er typisk nordtysk, og efter min mening uden sjæl.

leve af, hed det fra flere sider. Tegneserieværkstedet er loftet Flensborg i et større tegnserie- alligevel er han blevet populær

More magazines by this user
Similar magazines