Reserve- bedsteforældre søges - Grøndalslund Kirke

groendalslundkirke.dk

Reserve- bedsteforældre søges - Grøndalslund Kirke

8

Jeg har haft alle tiders sommerferie,

hvilket ikke blot skyldtes

det smukke sommervejr, Østersøens

fine badestrand og de

lune sommeraftener med lyden

af havets dovne bølgeskvulp på

strandbredden i baggrunden,

men det skyldtes især og ikke

mindst den debat, som Islamkritisk

Netværk har ført med

sig. Det har været mig en daglig

opmuntring og stor fornøjelse

at følge med i debatten, således

som den hen over sommeren

har udviklet sig i dagspressen.

Endelig er der sket noget

i Den danske Folkekirke,

som har karakter af teologi og

markante standpunkter.

Islam-kritisk Netværk

Det hele begyndte først på

sommeren med en kronik skrevet

af to præster i folkekirken.

Kronikken havde overskriften:

Kristne og muslimer tror ikke

på samme Gud. Og så var tonen

ellers slået an.

Kronikken var et hårdt angreb

på især landets biskopper for

Folkekirken og islam Af Preben Svoldgaard Larsen

ikke at markere en klar afvisning

af islam i forhold til kristendommen.

De to præster

skrev bl. a.:

”Respekt for islam og dialog med

islam. Gang på gang er det meldingen,

når landets forskellige

biskopper omtaler det næststørste

trossamfund i Danmark. Man

taler ikke sjældent om muslimer

som en slags religiøse kolleger,

som man har mere til fælles med

end den kirkefremmede, sekulariserede

frikadelle-dansker”.

De to præsters budskab gik ud

på, at det ikke længere går an

at forholde sig passiv og forsøge

at indgå i dialog, for islam er

for alvor kommet til Danmark.

Islam agiterer og missionerer,

og folkekirken bør forholde sig

til det og uden tøven modsige

islams religiøse slaveri og kvindeundertrykkelse

og forkynde

evangeliets frihed ved at skabe

et islam-kritisk netværk i folkekirken.

Et islam-kritisk netværk blev

også dannet først på sommeren

og langt de fleste deltagere i

netværket er fungerende sognepræster,

kun med et par enkelte

undtagelser, deriblandt et

par pensionerede biskopper.

Dermed var fronterne kridtet

op i Den danske Folkekirke og

debatten er – som sagt – foregået

sommeren over til stor

glæde og opmuntring og fortrøstning

i hvert fald for mig.

Det er altid rart at blive bekræftet

i, at andre har de samme

synspunkter som en selv.

For kristendom og islam er to

forskellige ting, som ikke kan

forenes, og derfor er konfrontationen

den eneste mulige vej.

Der er ting her i tilværelsen,

som er så langt fra hinanden, at

der ikke kan indgås kompromis.

Det gælder også forholdet

mellem kristendom og islam.

Den danske Folkekirke

Den danske Folkekirke er ikke

en neutral religionsanstalt, som

kan rumme alle mulige og

umulige individuelle religiøse

opfattelser, men det er en

evangelisk-luthersk kirke med

udgangspunkt i Luthers teologi

og lære. Folkekirkens opgave

er ene og alene at forkynde

evangeliet om Guds nåde og

barmhjertighed, hvilket helt

konkret betyder, at du frelses

alene af Guds nåde, og ikke af

dine gerninger eller din religiøsitet.

Det skal kirken forkynde

uden frygt for mennesker og i

lydighed mod ham, som har

befalet det. Deri består kirkens

eksistensberettigelse og anden

berettigelse har den ikke.

More magazines by this user
Similar magazines